Сутерен (на френски sous terrain) - буквално "под земята" означава полуподземен етаж, който се използва за живеене или магазини.

 

Мазе - приземно помещени, изба.

 

Общото между посочените помещения е повишения риск от проникване на вода и влага, следствие на липсваща или лошо изпълнена външна хидроизолация. Водата и влагата се просмукват в плочата и стените, като постепенно вървят нагоре и могат да засегнат първите надземни етажи (капилярна влага). Освен, че постоянно влажните и мокри помещения са непригодни да изпълняват ролята си, с времето водата започва да влияе негативно и на конструктивната здравина на сградата, а в някои технически помещения, като асансьорни шахти, могат да възникнат проблеми и с експлоатацията на съоръженията.

 

Не отлагайте решаването на проблемите с влагата, щетите могат да Ви струват повече от своевременното му отстраняване!

 

Хидроизолирането на тези помещения може да се извършва не само от външната страна, но и от вътрешната. Да, най - правилният начин да се реши проблемът с влагата и водата е чрез поправка на външната хидроизолация, но в практиката може да не е възможно да се "копае отвън", поради наличието на бетонни алеи, съседни конструкции и т.н. Алтернативен и икономически изгоден метод за решаване на проблема, който съвременните строителни технологии предлагат, е чрез системи за хидроизолиране на плочите и стените от вътрешната страна на сградата - инжектиране на смоли в бетон или камък или полагането на кристализиращи хидроизолации.

 

Диагностициране на проблемите
 

Много важно е да се установи източникът на влагата или точното място на теча. В това начинание много ще Ви помогнат петната от изсоляване или влага по мазилката или подовата замазка. Задължително се консултирайте със специалист в областта на хидроизолациите, който да установи точната причина за появата на влага и вода в сутерена или мазето Ви. Тъй като влагата и водата се разпространяват по капилярен път е възможно влажните и мокри петна да се образуват на места различни от мястото на самия теч. При възможност се уверете, че влагата или теча не са следствие на спукани тръби или преминаваща наблизо повредена канализация. Течовете от водопровод или канализация са сред най - често срещаният битов проблем, свързан с експлоатацията на сутерени и мазета. Причината за теч е некачествено изпълнено строителство, ремонт или преустройство на ВиК - инсталацията. Идентифицирането на такъв теч от хора без нужния опит е изключително трудно или невъзможно.

 

Консултирайте се със специалист и за нужните Ви продукти за последващото хидроизолиране. Ще спестите доста средства, ако използвате правилната хидроизолациона система.

 

Време е за действие!
 

Не отлагайте решаването на проблемите свързани с появата на вода и влага в подземните или приземните помещения дълго време!

Отлагането на ремонта ще причини не само повреди на съхраняваното от Вас имущество, но и повреди в самата конструкция на сградата. Това ще доведе след себе си до драстично повишаване на разходите по ремонта на мазето или сутерена.

 

 • Подготовка на основата - мазилки или замазки, които по - дълго време са били непрекъснато влажни са компрометирани и трябва да бъдат изкъртени и отстранени механично. Не правете компромис с тази стъпка – за да имате надеждна хидроизолация, тя трябва да е изградена на здрава основа. Почистете всякакви остатъци, които биха нарушили сцеплението между основата и новоположената хидроизолация.
 • Уплътняване на кухини и фуги - надеждното и дълготрайно решение изисква уплътняване на кухините и фугите посредством инжектиране с инжекционна смола. Тази бариера, също така защитава арматурата в бетона от корозия и ръжда. (ако мазето или сутерена са изградени от стоманобетон)
 • Използване на бързосвързващи разтвори за спиране на директни течове - ако по стените, пода или връзките между тях има не само влага, а директен теч, то трябва да се използват бързосвързващи разтвори за запушване на течове. Трябва да се открие точното място, да се разшири с длето цепнатината или дупката, докато се стигне до здрава основа и да се тампонира мястото, като се запълни добре отвора, слагайки  бързосвързващия разтвор с ръка. В рамките на секунди течът трябва да спре. Трябва да се изчака минимум 12 часа, за да се уверим, че течът не е избил на друго място и е окончателно спрян.
 • Трябва да се изпълни холкер (да се обезпечи работната фуга при стоманобетонните конструкции) - по всички ъгли под - стена трябва да се изпълни холкер от водоплътен разтвор (катетът на холкера не бива да надвишава 5 см)
 • Полагане на дълбококристализиращи хидроизолационни шламове по стените и по пода на помещението или полагане на хидроизолационни разтвори, устойчиви на негативно водно налягане
 • Шпакловане на стените с водоплътен разтвор на циментова основа
 • Полагане на водоплътна замазка
 • Изсушаване на помещението - след като е отстранена причината за проникване на влага, е време помещението да бъде максимално добре осушено. Трябва да се осигури приток на свеж въздух и течение, като се отворят врати и прозорци. Бъдете подготвени, че осушаването на помещението ще отнеме немалко време, но в крайна сметка ще възстанови неговата функционалност, практичност и комфорт.

Чрез приложения снимков материал, бихме желали да Ви запознаем с част от нашите ремонтирани обекти:

 

Спиране на вода под налягане от спукана канализационна тръба в приземен етаж на действащ ресторант в град Стара Загора. Директният теч е овладян чрез използване на "Кьостер KD система" на фирма "KOSTER", а върху пода, намиращ се непосредствено под тръбата е положена дълбокопроникваща кристализираща хидроизолация на американската фирма "PENETRON.

Гаранция: 5 години

Спиране на течове от подпочвени води в обслужващи шахти на горивни цистерни, трайно положени в земята. За обработка на маншоните са използвани полиетиленово въже и полиуретанов уплътнител за влажни и агресивни среди. Използваните материали са по хидроизолационна система на американската фирма "PENETRON".

Възложител: бензиностанции "Лукойл"

Гаранция: 3 години

Спиране на течове и ремонт с полагане на хидроизолация на сутерен в жилищна сграда в град Пловдив. Ремонтът включва:

 • Цялостно премахване на мазилката в помещението и частично премахване на замазката
 • Спиране на директните течове във връзките стена - под чрез използване на "Кьостер KD система"
 • Обработка на оголената корозирала арматура
 • Запълване на всички кухини и отвори от кофражни шпилки в стоманобетонната плоча с ремонтен разтвор "Penecrete Mortar"
 • Отваряне на порите на бетона чрез диамантено шлайфане
 • Полагане на два слоя дълбокопроникваща кристализираща хидроизолация "Penetron"
 • Полагане на кристализираща замазка "Penetron Multi Patch"
 • Полагане на саморазливна замазка на циментова основа с висока якост "Penetron Grout Floor" с кристализираща добавка за водоплътност "Penetron admix"
 • Последваща обработка на саморазливната замазка със заздравител на водна основа "Peneseal FH"

 

Гаранция: 5 години.

Спиране на течове и полагане на хидроизолация в мазе на еднофамилна къща в село Калояновец. Ремонтът включва:

 • Запълване на всички кухини и отвори в стоманобетонните плочи с ремонтен разтвор "Bostik 410 HP"
 • Отваряне на порите на бетона чрез диамантено шлайфане
 • Направа на холкер с ремонтен разтвор "Bostik 410 HP"
 • Полагане на два слоя дълбокопроникваща кристализираща хидроизолация "CemenTech C2 Duo" на фирма "Bostik"
 • Полагане на саморазливна замазка на циментова основа с висока якост "NivoTech 540" с кристализираща добавка за водоплътност "Penetron admix"

 

Гаранция: 5 години.

Ремонт на приземен етаж с изцяло вкопана стена от тухлена зидария на еднофамилна къща в село Богомилово.

При изкопни работи по подмяна на ВиК около тухлените основи, багерът чупи тръба, което води до рязко покачване на подпочвените води и проникване на вода в приземния етаж на къщата. При повторна ревизия на изкопа се установява, че тухлената зидария с времето се е компрометирала и е загубила необходимата си здравина и товароносимост. Ремонтът включва:

 • Подмяна на счупената ВиК тръба
 • Изпомване на водата от изкопа
 • Изливане на подложен бетон с добавка за водолътност "Penetron Admix"
 • Полагане на водонабъбваща лента във връзката подложен бетон - стоманобетонна стена "Penebar SW 45 Rapid type B"
 • Изграждане на кофраж и полагане на арматурата за новата стоманобетонна стена
 • Изливане на висок клас бетон с кристализираща добавка за водоплътност "Penetron Admix"
 • Декофриране
 • Направа на холкер в областта стена - под с кристализиращ ремонтен разтвор "Penecrete mortar"
 • Запълване на всички кухини и отвори от кофражни шпилки в стоманобетонната плоча с "Penecrete mortar"
 • Двукратно обмазване на новоизлятата стоманобетонна стена с дълбоко проникваща кристализираща хидроизолация "Penetron"
 • Връщане на обратния насип - системата Penetron, използвана за хидроизолация на основи не изисква защита от обратния насип!

 

Гаранция: 10 години 

Незабавно спиране на течове от подпочвени води в обслужващи шахти на горивни цистерни, трайно положени в земята, чрез инжектиране на двукомпонентна реактивна полиуретанова смола на фирма "Кьостер" под високо налягане.

Възложител - бензиностанции "Лукойл"

Гаранция: 3 години.