хидроизолация на покриви
http://www.sga-hydrosystems.com/

Пълна гаранция от 5  или 10 години. Експлоатация над 25 години.

SGA  Hydro Systems

безплатен оглед в област Стара Загора

  Оглед-безплатен

за област Стара Загора

 

 Изготвяне на индивидуална оферта-безплатно

безплатен оглед в област Стара Загора

Безплатен годишен преглед на положената от нас

 

хидроизолация  в рамките на гаранционния период

Пабизол 0 от "Теком"

 

Високоефективна алкалоустойчива битумно-полимерна паста без разтворители. 

Приложение:

 • стени в основи;

 • подложен бетон;

 • фундаменти;

 • пътни съоръжения;

 • подземни паркинги;

 • плоски покриви;

 • балкони и тераси;

 • хидроизолация на подземни части на сгради, колони и устои на пътни съоръжения, правоъгълни  и кръгли водостоци и др.;

 • за предпазване от агресивни води и подобряване  водонепропускливостта на бетона;

Предимства:

 • студено полагане;

 • не съдържа разтворители;

 • силно еластичен;

 • UV устойчив

 • паропроницаем;

 • покривна мембрана без снадки;

 • алкалоустойчив;

Пабизол 1 от "Теком"

 

Високоефективна алкалоустойчива битумно-полимерна паста без разтворители, армирана с фибри.

Приложение:

 • стени в основи, подложен бетон и фундаменти;
 • пътни съоръжения;
 • подземни паркинги;
 • плоски покриви и наклонени бетонни покриви
 • балкони и тераси;
 • хидроизолация на подземни части на сгради, колони и устои на пътни съоръжения,
 • правоъгълни и кръгли водостоци и др.;
 • за предпазване от агресивни води и подобряване водонепропускливостта на бетона;

Предимства:

 • студено полагане;
 • не съдържа разтворители;
 • силно еластичен;
 • UV устойчив;
 • паропроницаем;
 • покривна мембрана без снадки;
 • алкалоустойчив;
 • армиран с фибри

Еластизол от "Теком"

 

Високоефективна модифицирана SBS битумна паста без разтворители. 

Приложение:

 • стени в основи, подложен бетон и фундаменти;
 • пътни съоръжения;
 • подземни паркинги;
 • плоски покриви;
 • балкони и тераси;
 • хидроизолация на подземни части на сгради, колони и устои на пътни съоръжения, правоъгълни и кръгли водостоци и др.;
 • за предпазване от агресивни води и подобряване водонепропускливността на бетона;

Предимства:

 • студено полагане 

 • не съдържа разтворители
 • силно еластичен и УВ - устойчив

 • паропропусклив
Битумни хидроизолации за покриви

BK-Fleks от "Bekament"

 
Хидроизолационно покритие на битумна основа за плоски покриви с UV защита.

BK-Fleks е хидроизолация, която се използва за защита на плоски покриви. Прилепва много добре върху бетона, като сухият слой е много еластичен и има добри водоотблъскващи свойства. BK-Fleks се предлага в четири цвята: бял, сив, зелен и керемидено червен. Счита се за екопродукт, безвреден за човешкото здраве и за околната среда. Не съдържа органични разтворители. Не се препоръчва употреба на места с интензивно движение на хора.

Химичен състав: Водна полимерна емулсия, добавки, пигменти и минерални филъри.

Битумни хидроизолации за покриви

TECHNONICOL №21 от "TECHNONICOL"

 

Битумно-полимерен мастик.

Приложение:

 • за мазана хидроизолация на покриви;
 • за хидроизолация на строителни конструкции (основи, подземни помещения, колони и други обекти, закопавани в земята или които са в контакт с влажна среда);
 • за хидроизолация и антикорозионна обработка на метални повърхности, включително тръби, каросерии и рами на автомобили.
Битумни хидроизолации за покриви

TECHNONICOL №57 от "TECHNONICOL"

 

Светлоотразяващ мастик за защита на покривни покрития от ултравиолетово излъчване и от топлинно стареене.

Приложение:

 • за защитен слой на нови битумни, битумно-полимерни и мастични покривни покрития;
 • за възстановяване на защитния слой на стари битумни, битумно-полимерни и мастични покривни покрития;
 • за защита на метални покривни покрития от корозия;
Битумни хидроизолации за покриви

Мастик покривен MKM №21 от "МКМ"

 

Напълно готов за използване материал на основата на нефтен битум, модифициран с изкуствен каучук, технологични добавки, минерални пълнители и органични разтворители. Сухият остатък притежава голяма гъвкавост, якост на свързване с основата, топлоустойчивост, устойчивост към въздействието на влага.

Приложение:

 • изграждане на мастични и ремонт на всички видове покривни покрития (в съчетание със стъклотъкан, рулонни материали и/или без тях);
 • хидроизолационна защита на строителни конструкции (фундаменти, подземни помещения, пилоти и други обекти, заложени в земята или контактуващи с влажна среда);
 • хидроизолационна и антикорозионна обработка на метални повърхности, в това число на тръби, каросерии на автомобили;
 • хидроизолация на подове на басейни, бани и душ-кабини.

Мастик водоемулсионен МКМ №33 (течен каучук) от "МКМ"

 

Мастик битумно-латексов емулсионен №33–продукт от ново поколение, отговарящ на всички изисквания на пазара за битумни хидроизолации. За няколко години изпитания, материалът наричан още течен каучук, е получил положителни оценки при използване на обекти с различна степен на сложност.

Предимства:

 • Устойчивостта на готовото хидроизолационно покритие към резки температурни промени, позволява материалът да се използва в различни климатични пояси.
 • Високата еластичност на материала и неговата якост на разкъсване. Хидроизолационното покритие има високи показатели на якост на разкъсване, което позволява да се запази хидроизолационния слой без повреди, даже и в условията на съществени деформации.
 • Моменталното втвърдяване на течния каучук. За сметка на естественото изпаряване на водната основа – интервала за образуване на първичен, монолитен хидроизолационен слой е около 10 секунди, което съществено съкращава времето за изпълнение на производствените работи.
 • Безшевност (монолитност) на хидроизолационното покритие от течен каучук даже в най-сложните и труднодостъпни места.
 • Устойчива адхезия по цялата площ. Материалът притежава повишени адхезионни показатели и позволява полагането му върху твърди основи. Повърхности на стоманобетонни плочи, повърхности с циметнова замазка, повърхности с асфалтово-бетонна замазка, стари мастични покривни покрития, стари рулонни покривни покрития, покривни покрития от твърди азбестоциментови листове и даже дървени повърхности.

Приложение:

 • Изграждане на мастични и ремонт на всички видове покривни покрития-покриви със сложна геометрична форма, където няма друга възможност за изпълнение на хидроизолация с рулонни материали или за полагане на монолитно покритие с помощта на ръчно нанесен мастик, а също така когато е невъзможно горещо полагане на хидроизолацията – елеватори, газови хранилища и др.
 • хидроизолационна защита на строителни конструкции (фундаменти, подземни помещения, пилоти и други обекти заложени в земята или контактуващи с влажна среда)-на най-агресивно въздействие на влага са подложени конструкции, намиращи се в условия на дълъг контакт с водата. Към такива конструкции можем да отнесем фундаменти, пилоти, хидротехнически съоръжения. Именно тези конструкции в процеса на експлоатация са изложени на агресивното въздействие на околната среда, такива като замръзване, размразяване, влагонасищане, изсушаване, различни видове корозия под въздействието на подпочвените води.
 • изграждане на хидроизолация на вътрешни помещения (бани, подове на басейни, балкони, подземни помещения)
 • Битумно-латексовото покритие от Мастик №33 е предназначено за изолиране на конструктивните елементи на подземни и надземни съоръжения в промишленото, гражданското и транспортно строителство.

Мастик битумно-каучуков MKM №20 от "МКМ"

 

Мастик битумно-каучуков MKM №20 е готов за използване многокомпонентен материал, съставен от нефтен битум, модифициран раздробен каучук и органичен разтворител. След изсъхване образува високоякостно покритие с широк експлоатационен температурен диапазон. Мастик битумно-каучуков MKM №20 се използва при температура от – 10°С до +40°С. При температура по ниска от – 5°С е необходимо мастикът предварително да се съхранява при стайна температура не по-малко от едно денонощие. Предназначен е за изграждане на мастични и ремонт на всички видове покривни покрития, изграждане защитните слоеве на покритието, мастична хидроизолация на строителни конструкции, сгради и съоръжения.

Мастик Техномаст от "TECHNONICOL"

 
Битумно-полимерна покривна хидроизолация със състав: модифициран битум с изкуствен каучук, технологични добавки, минерални пълнители и органични разтворители в напълно готов вид за употреба при:

 • Направа на битумни замазки и ремонт на всички видове покриви в комбинация със стъклоплатно или рулонни материали.
 • Хидроизолационна защита на строителни конструкции – основи, фундаменти, помещения в подземни участъци – мазета и други контактуващи с влажна среда.
 • Антикорозионна обработка и защита на метални повърхности, тръби, автомобилни шасита и др.
 • Хидроизолация на дъната на басейни, вани, душ-кабини и др.
Битумни хидроизолации за покриви

Мастик защитен алуминиев МКМ №57 от "МКМ"

 
Мастик защитен, алуминиев №57 е материал, който се състои от нефтен битум, модофициран с полимери, алуминиев пигмент, технологични добавки и органичен разтворител. Образува светлоотразяващо покритие за защита на покривите от ултравиолетовото излъчване и стареенето от топлината. Покритието на основата на мастик притежава висока отразяваща способност, гъвкавост и сигурно защитава основата от външни въздействия.

Приложение:

 • Изграждане на защитния слой на нови битумни и битумно-полимерни мастични покривни покрития;
 • Възстановяване на защитния слой на стари битумни, битумно-полимерни мастични и рулонни покривни покрития;
 • Защита на метални покривни покрития от корозия.

ISOFLEX-T25 от "Isomat"

 
Eластомерна хидроизолационна мембрана.

ISOFLEX-T25 е еластична, хидроизолационна мембрана за плоски покриви, на водна основа. Притежава отлична адхезия към различни видове основи, като бетон, дърво, метал и всички видове хидроизолационни мембрани. Може да се полага и върху неравни повърхности. След втвърдяване, образува непрекъсната, еластична хидроизолационна, паропропусклива мембрана, без фуги и съединения. Продуктът е сертифициран с маркировка CE като покритие за повърхностна защита на бетон, според EN 1504-2. Сертификат №. 2032-CPR-10.11.

Предимства:

 • Изключителна дълготрайност, дори и при екстремни температурни условия (от -25℃ до +80℃)
 • Голяма еластичност (удължение до скъсване >400%)
 • Голяма устойчивост на атмосферни влияния и стареене.
 • Голяма белота и силно отразяване на слънчевите лъчи (отразяване на слънчева светлина–89% при ISOFLEX-T25 бял)
 • Подобрява енергийната ефективност на сградите, като намалява температурата на покрива

Приложение:

 • хидроизолация на плоски, извити и наклонени покриви
 • хидроизолация на покривни детайли, като ъгли, фуги между различни материали, локално запечатване на пукнатини
 • покритие спомагащо охлаждането на покрива, поради силното отразяване на слънчевите и инфрачервените лъчи

Thrakon FLX 382 PLUS от "Thrakon"

 
Готова за употреба, супер еластична, пастообразна хидроизолационна мембрана с фибри.

Готова за употреба, супер еластична, пастообразна хидроизолационна мембрана с фибри. За хидроизолация на изискващи основи, при които се очакват силни линейни разширения и вибрации. UV-устойчива, премостваща пукнатини в основата (до 1мм). Използва се за безшевна и безфугова хидроизолация на хоризонтални и вертикални повърхности. Полага се върху всички сухи и здрави минерални основи, стари рулонни битумни хидроизолации, подови замазки и др. Не съдържа разтворители. След нанасяне и изсъхване продуктът е с висока белота, което способства за отразяване на слънчевите лъчи и по този начин намалява топлопоглъщането на основата.

Приложение:

 • FLX 382 Plus се използва за хидроизолация на тераси, балкони, плоски покриви, замазки и др. минерални основи, залепване на водоплътни ленти в ъгли или обработка на пукнатини или фуги в минерални основи
 • FLX 382 Plus се полага върху всички минерални основи като бетон, порест бетон, варо-циментови мазилки, циментови замазки, битумни рулонни хидроизолации с или без посипка, керамични плочки и други покрития от естествен и изкуствен камък, метални основи–алуминии, поцинкована ламарина, медна ламарина.
 • Не се препоръчва употребата на FLX 382 Plus върху повърхности със стояща вода, с интензивен пешеходен трафик или върху боядисани метални повърхности.
акрилна хидроизолация за покриви, течна гума за покриви

GUTTAMASTIC от "Gutta Werke GmbH"

 

Течна битумна хидроизолация за ремонт и изграждане на покриви и основи с доказано качество. Екологичен продукт на водна основа.

Състав: Финодисперсна система от битум, каучук, емулгатор и вода, пластификатори, неорганични пълнители и армиращи влакна.

Структура: Малки капчици битум, защитени със слой неорганичен емулгатор, предпазващ ги от стареене при въздействие на слънчевите лъчи.

Хидроизолационната паста представлява течно-пластична маса с тъмнокафяв до черен цвят, която се нанася с четка. В течение на годините формулата е многократно подобрена като съдържанието на битум е увеличено, което прави покритието още по-здраво и трайно.

Предимства:

 • Устойчивост на природни въздействия.
 • Устойчивост на химични влияния.
 • Устойчивост на ниски и високи температури.
 • Паропропускливост, предотвратяваща отлепването на хидроизолацията от основата.
 • Приспособимост към различни форми.
 • Независимост от движението на покривната конструкция.
 • Лесно и практично приложение, изключващо топлинни процеси и свързаните с това разходи.
 • Продуктите GUTTA не съдържат органични разтворители, не са пожароопасни и не са вредни за здравето и околната среда.

Върху новополучената битумна мембрана се полага финален слой цветна хидроизлационна паста GUTTAMASTIC COLOR, която дава допълнителна UV защита и естетическа завършеност на хидроизолацията.

Битумни хидроизолации за покриви

DISPROBIT от "Tytan professional"

 

Битумна хидроизолация.

Асфалтово-каучуково дисперсно съединение за поддръжка на покрива и хидроизолация. Съединение, модифицирано със синтетичен каучук за леки хидроизолационни покрития, обновяване на покриви и поддръжка.

Предимства:

 • може да се използва върху сухи или мокри повърхности
 • не се стича при полагане на вертикални повърхности
 • не съдържа разтворители
 • може да се използва при директен контакт с полистирол

Приложение:

 • Обновяване и поддръжка на покривни покрития, битумни мембрани, покривни листове и покривни плочи
 • Осигуряване на безшевни покривни покрития, на основата на един слой битумни мембрани, геотекстил, технически тъкани и т.н.
 • Защита срещу влага на подземните части на сградите
 • Подподова изолация на мазета, гаражи и тераси
Битумни хидроизолации за покриви

Тераластик битум от "Теразид"

 

Пастообразен еднокомпонентен UV-устойчив продукт на битумна основа за универсална хидроизолация.

ТЕРАЛАСТИК БИТУМ представлява финодисперсна система от битум, модифициран със SBS каучук, емулгатор, влакна, пълнители и вода. Продуктът е предназначен за хидроизолация на всички елементи от сградата – вертикални и хоризонтални, включително и на плоски покриви, подложени на директно слънчево греене, като осигурява еластично водонепроницаемо безшевно покритие (без фуги). Прилага се и при различни външни елементи, като балкони, тераси, басейни и др. Изключително подходяща е за хидроизолация на нови плоски и наклонени стоманобетонни и ламаринени покриви, като не се нуждае от допълнително защитно или декоративно покритие. Продуктът се използва също за изолация на фундаменти, основи и стени под нивото на терена на битови и промишлени сгради, като защита от капилярна влага и високо ниво на подпочвени води, а също и за изолация в декоративни басейни, цветарници и др.

ТЕРАЛАСТИК БИТУМ намира широко приложение при ремонт и поддръжка на стари покривни хидроизолации и покриви от битумни керемиди. Подходящ е и при хидроизолиране на външни фасадни фуги и топлоизолации от всякакъв вид, както и за ремонт на проблемни участъци като сифони, воронки, стари олуци и други.

Предимства:

 • UV устойчива и дълготрайна
 • силно еластична
 • устойчива на всички атмосферни условия
 • водоразредима
 • бързо съхнеща
 • позволява на основата да „диша”
 • негорима и екологична
Битумни хидроизолации за покриви

Superbit от "Bauer"

 

Битумна хидроизолационна емулсия без разтворители. Superbit образува черно каучуково запечатващо покритие главно за хидроизолация и защита на хоризонтални и вертикални повърхности, включително стени, покриви, подове, основи и др. Идеален за създаване на пароизолация, лепене на изолационни плоскости, подновяване на асфалтополагащи плочи и като грунд за фиксиране на битумни мембрани.

Битумни хидроизолации за покриви

Superbit Rubber от "Bauer"

 

Еластомербитумна хидроизолационна емулсия без разтворители. Образува запечатващо покритие с отлична гъвкавост и устойчивост на влага. Главно за хидроизолация и защита на хоризонтални и вертикални повърхности, включително стени, покриви, подове, основи и т.н. Идеален за създаване на пароизолация под бетонови плочи, при лепене на изолационни плоскости, подновяване на асфалтополагащи плочи и като грунд за лепене на битумни мембрани.

Битумни хидроизолации за покриви

COPERLASTIC PLUS от "Copernit"

 

Готово за употреба водоустойчиво полимер-битумно течно покритие, устойчиво на УВ-лъчи.

Обработените с COPERLASTIC PLUS повърхности ще бъдат защитени от атмосферните влияния чрез безшевен, еластичен и водоустойчив филм. Сухото покритие ще осигури добра адхезия към основата, еластичност, издръжливост и устойчивост на застояла вода.

COPERLASTIC PLUS е лесен и бърз за употреба. Когато изсъхне, може да бъде боядисан или облицован с плочи, може да бъде покрит с циментов разтвор или с бетон. Когато се използва като крайно покритие може да бъде изложен на случаен пешеходен трафик.

COPERLASTIC PLUS  може да се прилага и в комбинация с армировка от полиестерно платно. 

COPERLASTIC PLUS е предназначен за хидроизолация на:

 • Тераси, плоски и сводести покриви, подпорни стени, зидария, бетонни или дървени конструкции.
 • Покривни или подови повърхности, под керемиди, лепила и др.
 • Места, при които не е възможно използването на газопламъчно полагане на мембрани.
 • Места с неправилна форма (вдлъбнати и изпъкнали елементи) или в затворени помещения, по-специално в бани, душкабини, цветарници и др.
 • Метални конструкции, нови или стари ламарини, улуци, подземни резервоари  и други съоръжения, които се нуждаят от защита от атмосферни влияния и ръжда.
 • Обновяване на тераси без отстраняване на съществуващите настилки.
 • Ремонт на съществуващи битумни слоеве, дори и с остатъци от боя.
 • Системи за охлаждане на покрива в комбинация с покрития с висока отражателна способност Solar Ceramic или Solar RFX
Битумни хидроизолации за покриви

COPERBIT S от "Copernit" 

 

Еластомерно-битумно течно покритие, на база разтворител, за хидроизолация на бетонни конструкции.

COPERBIT S е еластомерно-битумна течна мембрана на базата на разтворител, предназначена за студено нанасяне. Лесна за употреба паста, която се нанася равномерно върху цялата площ. След като изсъхне, COPERBIT S формира силноеластичен и хомогенен хидроизолационен филм, без пукнатини.

COPERBIT S изсъхва по-бързо отколкото повечето битумни емулсии. Поддържа отлични хидроизолационни свойства дори при продължително излагане на застояла вода и може да се полага дори през студените сезони.

COPERBIT S е подходящ за хидроизолация на:

 • Tруднодостъпни бетонни повърхности, основи и стени, които са в контакт с почвата, покрития от метални листове и детайли за довършителни работи. COPERBIT S обикновено се адаптира към всяка форма на основата.
 • Препоръчва се и за ремонт на стари битумни мембрани.
 • Coperbit S се препоръчва и за хидроизолация на бетонни повърхности, които са предразположени към появата на микропукнатини вследствие на температурни разширения.
 • Подходящ е за употреба при обекти, намиращи се в близост до морето и/или подложени на неблагоприятни метеорологични условия.
Битумни хидроизолации за покриви

COPERBIT W от "Copernit"

 

Еластомерно-битумно течно покритие, на водна основа, за хидроизолация на бетонни конструкции.

COPERBIT W е готова за употреба битумна паста във водна емулсия, богата на синтетични смоли, специални битумни и минерални пълнители. След изсъхване, продуктът образува еластичен филм с добра адхезия към основата и отлични хидроизолационни качества.

COPERBIT W е предназначен за хидроизолация и защита на бетонни основи, фиброциментово покритие, покриви и тераси.

COPERBIT COLOR от "Copernit"

 

Цветно еластомерно-битумно течно покритие на водна основа, за хидроизолация на бетонни конструкции.

COPERBIT COLOR е еластомерна хидроизолационна течна мембрана във водна емулсия, оцветена с модифицирани акрилни ко-полимери. Намалява явленията на карбонизация върху бетонни повърхности. След като изсъхне, образува силноеластичен филм с отлична адхезия към субстрата и висока устойчивост на атмосферни влияния. COPERBIT COLOR е устойчив на всякакви микропукнатини, които могат да се образуват в основата. Употребата му намалява явлението „карбонизация“ при бетонните повърхности.

COPERBIT COLOR се предлага в четири различни цвята (сиво, бяло, червено и зелено) и осигурява в един продукт комбинация от висока естетика и ефективна хидроизолация.

COPERBIT COLOR се препоръчва за:

 • хидроизолация на стоманобетонни покриви и тераси.
 • ремонт на битумни мазани хидроизолации или на рулонни битумни мембрани. 
 • за хидроизолацията на стоманобетонни плочи на балкони и тераси преди полагането на облицовка с плочки.
 • хидроизолация под клинкер или павета.

Може да се използва и върху плоскости от фибростъкло, дърво и метал.

 

Copernit са разработили и екологичен продукт на битумна основа в лицето на COPERBIT COLOR ECO.

ALU–PAINT S от "Copernit"

 

Алуминиева боя на битумна основа, съдържаща разтворител.

ALU–PAINT S е декоративна и защитна боя на основата на разтворител, съдържаща алуминий, предназначена за използване върху нови и стари рулонни битумни хидроизолационни мембрани и течни битумни мембрани. След като изсъхне, образува филм, който отразява слънчевите лъчи, намалявайки температурата на повърхността на мембраната и който предпазва битума от стареене при излагане на действието на ултра–виолетовите лъчи.

ALU–PAINT S не се стича при висока температура, има отлична пластичност и перфектно прилепва към повърхността на битумните хидроизолационни мембрани.

ALU–PAINT W от "Copernit"

 

Алуминиева боя на водна основа.

ALU–PAINT W е декоративна и защитна боя на водна основа, съдържаща алуминий, предназначена за използване върху нови и стари рулонни битумни хидроизолационни мембрани и течни битумни мембрани. След като изсъхне, образува филм, който отразява слънчевите лъчи, намалявайки температурата на повърхността на мембраната и който предпазва битума от стареене при излагане на действието на ултра–виолетовите лъчи.

ALU–PAINT W перфектно прилепва към повърхността на битумната мембрана, като удължава експлоатационния й живот.

защитно покритие за битум

Idro–color от "Copernit"

 

Декоративно и защитно покритие на водна основа за битумни хидроизолационни мембрани.

Idro–color е пигментирано покритие, предназначено за използване в строителната индустрия, богато на акрилни ко-полимери, диспергирани във водна емулсия.

След като изсъхне, образува устойчив на атмосферни влияния безшевен еластичен филм, със силна адхезия към основата, който осигурява ефективна защита на битумните мембрани срещу атмосферните влияния и УВ-лъчите.

Idro-color се предлага в четири цвята (сиво, бяло, червено и зелено).

Това е оптималното решение за осигуряване на допълнителна естетическа стойност на покривите, покрити с традиционни битумни мембрани или течни битумни покрития, като Coperlastic Plus

SOLAR ULTRAWHITE от "Copernit"

 

Базирано на разтворители, силно отразяващо и топлоизолиращо акрилно покритие със слънцерефлективен индекс (SRI) > 103%

SOLAR ULTRAWHITE е бяла, силно рефлектираща боя на основата на разтворители, която е готова за употреба. Представлява защитно и декоративно течно покритие, богато на синтетични смоли.

Веднъж изсъхнал, SOLAR ULTRAWHITE ще образува безшевен еластичен филм върху хидроизолационните слоеве, който ще се адаптира и ще се съобрази с всяко свиване или разширение. SOLAR ULTRAWHITE е силно устойчив на атмосферни влияния,  като основната му задача е да осигури силно отразяващ щит срещу слънчевата светлина, като по този начин ефективно допринася за икономията на енергия и също така повишава ефективността на инсталираните слънчеви панели.

Може да се нанася върху рулонни или мазани битумни хидроизолации, бетон, фибро-цимент, дърво и металните листове.

SOLAR CERAMIC от "Copernit"

 

Високо отразяващо и топлоизолиращо, защитно покритие с керамични частици на водна основа с SRI-103%

SOLAR CERAMIC е силно отразяващо, бяло еласто-пластично декоративно и защитно покритие на водна основа. Съдържа специални керамични частици, които осигуряват силно отразяващ слънцезащитен екран, отлична топлоизолираща функция и спестяване на енергия. Еластичен е и устойчив на атмосферни влияния.

Веднъж изсъхнал, SOLAR CERAMIC ще образува безшевен еластичен филм върху хидроизолационните слоеве, който ще се адаптира и ще се съобрази с всяко свиване или разширение. SOLAR CERAMIC е силно устойчив на атмосферни влияния,  като основната му задача е да осигури силно отразяващ щит срещу слънчевата светлина, като по този начин ефективно допринася за икономията на енергия и също така повишава ефективността на инсталираните слънчеви панели.

Може да се нанася върху рулонни или мазани битумни хидроизолации, бетон, фибро-цимент, дърво и металните листове.

SOLAR RFX от "Copernit"

 

Силно отразяващо бяло защитно покритие на водна основа.

Гръцката фирма Alfa Alfa Energy S.A.–Гърция, известна преди като ESHA Hellas S.A. предлага на своите клиенти EshaLumin–алуминиева боя на базата на битум, която е предназначена за защита на открити битумни повърхности и антикорозионна защита на метални повърхности.

EshaLumin от "Esha"

 

EshaLumin е алуминиева боя на базата на битум и е предназначена за защита на открити битумни повърхности и антикорозионна защита на метални повърхности. Съдържа битум, разредители, алуминиеви пигменти и др. добавки.

Съвместим е за приложение при бетон, тухла, камък, гипскартон, азбестцимент и полиуретан. Не е съвместим с полистирен поради съдържанието си на органични разтворители.

При изсъхване EshaLumin образува здрав филм, който е устойчив на разредени киселини и основи, но се влияе от минерални масла. Създава слънце-отразяващ защитен пласт.

Предимства:

 • Уникална защита на открити битумни и метални повърхности
 • Отлична светлоотразителна бариера
 • Дълготрайна и надеждна защита
 • Отлична адхезия

Приложение:

 • Защита на нови битумни мембрани с горен финишен слой от кварцов пясък или РР тънък слой. EshaLumin не се прилага върху битумни мембрани със завършващо покритие ПЕ филм, тъй като не може да прилепва към полиетилен;
 • Защита на новоположени мазани битуми – EshaCoat №1, EshaCoat №2, EshaCoat 6S, EshaElastic, EshaRoofCoat №10;
 • Защита на стари битумни мембрани и покрития с финишен слой минерална посипка или алуминиево фолио;
 • Защита на метални повърхности;
 • Метални /ламаринени/ покриви;
 • Водосточни тръби и олуци;
 • Метални стълбове и огради;
 • Резервоари;
битумна хидроизолация за покриви
битумна хидроизолация за покриви
хидроизолация Стара Загора

БИТУМЕНКА–ФЛЕКС от "Вълков"

 

Битумно–каучукова хидроизолационна композиция.

Битуменка–флекс представлява високо функционална еластична битумна композиция, служеща за хидроизолация на външни стени, на основи на новостроящи се сгради и покриви. Със същия успех се използва и за антикорозионна защита, при полагане трайно в земята на тръбопроводи, цистерни и други. Битуменка–флекс се ползва също и за възстановяване на стари битумни хидроизолационни покрития.

Предимства:

 • При работа с Битуменка–флекс отпада така нареченото „газопламъчно полагане“, залепване на битумни хидроизолационни мембрани с газови горелки или друг вид подгряване.
 • Поради използване на армиращи добавки и каучуци има по-висока температура на стичане в сравнение с обикновените битумни покрития и е напълно подходящ при вертикални и терасовидни хидроизолации.
 • При стриктно спазване на технологията се гарантира висока устойчивост на атмосферни влияния и дълготрайност на хидроизолацията от 5 до 20 години.
битумна хидроизолация

ISOPAST от "Isomat"

 
Битумна хидроизолационна емулсия.

Битумна емулсия, притежаваща устойчивост на киселини и алкали и отлична адхезия към разнообразни основи, като бетон, циментови замазки, метал, дърво и др. Използва се за хидроизолация на фундаменти, подпорни стени, плочи, покриви и др., както и като грунд преди залепване на битумни мембрани.

битумна хидроизолация

ISOPAST–RUBBER от "Isomat"

 
Еластична битумна хидроизолационна емулсия.

Еластична емулсия от висококачествен битум, смоли и специални добавки. Притежава висока устойчивост на влага, голяма еластичност, отлична адхезия върху различни основи, от бетон, дърво, метал и др. Използва се за хидроизолация на основи, подпорни стени, плоски и наклонени покриви и др.

битумна хидроизолация

Течна гума–Аквабит 2 от "Вълков"

 

Екологично чист продукт–Течна гума.

Аквабит 2 е студено полагаща се, еднокомпонетна, битумно–каучукова хидроизолация, с отлична адхезия към почти всички видове строителни материали.

Предимства:

 • Добра изолация на повърхности със сложен релеф
 • Отлична адхезия към почти всички строителни материали (бетонна, тухлена, етернитова, метална или дървена повърхност)
 • Осигурява изключително еластична и здрава, безшевна мембрана, характеризираща се със живот до 20 години.
 • Еластичност - до 500 %
 • Екологично чист и безопасен за работа продукт

Приложение:

 • Хидроизолация на нови покриви.
 • Ремонт на стари покриви на битумна основа.
 • Хидроизолация на всички видове ламаринени и етернитови покриви.
 • Изолиране на основи на сгради.
 • Изолиране на стени, мазета, мокри помещения.
 • Антикорозионна защита на тръби и цистерни, трайно положени в земята
 • Не е подходящо да се използват за изолация под облицовки (теракот, фаянсови плочки, гранитогрес и др.)
битумна хидроизолация за покриви
битумна хидроизолация за покриви
течна хидроизолация за покриви

EshaCoat №1 от "Esha"

 

Висококачествена битумна хидроизолационна емулсия.

EshaCoat №1 е високо функционална емулсия от обогатен битум за хидроизолация на повърхностите на повечето строителни материали и по-специално на бетонни елементи. EshaCoat №1 осигурява еднороден хидроизолационен филм с отлична адхезия към повърхностите на повечето строителни материали.

EshaCoat №1 се използва за хидроизолация на хоризонтални и вертикални бетонни повърхности. Осигурява битумно покритие, което е подходящо за хидроизолация на покриви, външни стени, основи и подземни бетонни структури. EshaCoat №1 може да се използва и като грунд при полагане на рулонни битумни хидроизолационни мембрани. EshaCoat №1 се използва и като пароизолиращ пласт при изграждане на топлоизолационни системи (съвместим с полиуретан и полистирен).

битумна хидроизолация
битумна хидроизолация

EshaCoat № 2 от "Esha"

 

Висококачествена битумна хидроизолационна емулсия.

EshaCoat №2 е високо функционална емулсия от обогатен битум за хидроизолация на повърхностите на повечето строителни материали и по-специално на бетонни елементи. EshaCoat №2 осигурява еднороден незапалим хидроизолационен филм с отлична адхезия към повърхностите на повечето строителни материали. В първоначалното си състояние EshaCoat №2 е тиксотропна паста. След полагане и изпаряване на водното съдържание формира водонеразтворим филм, който е устойчив на повечето соли и химически агенти, съдържащи се в почвата. Не е устойчив на разтворители и минерални масла.

EshaCoat №2 се използва за хидроизолация на хоризонтални и вертикални бетонни повърхности. Осигурява битумно покритие, което е подходящо за хидроизолация на покриви, тераси, външни и вътрешни стени, основи и подземни бетонни структури. EshaCoat №2 може да се използва и като грунд при полагане на рулонни битумни хидроизолационни мембрани и като пароизолиращ пласт при изграждане на топлоизолационни системи (съвместим с полиуретан и полистирен).

битумна хидроизолация
битумна хидроизолация

EshaCoat 6S от "Esha"

 

Битумна емулсия на базата на обогатен битум, синтетичен латекс, смоли и други.

EshaCoat 6S е високофункционална еластична битумна емулсия за хидроизолация на хоризонтални и вертикални повърхности на повечето строителни материали и по-специално бетонни елементи. EshaCoat 6S осигурява продължителен еластичен хидроизолационен филм с отлично прилепване. В първоначалното си състояние EshaCoat 6S е плътна паста. След полагане, в резултат от изпарението на водното съдържание, се формира еластична мембрана, която се развива като покрива съществуващите пукнатини. Крайната мембрана е непрекъсната, високо еластична, водонепроницаема, не се свива или напуква. Не се влияе от температурните вариации. Устойчива е на стареене и не е податлива на киселинни и алкални разтвори, както и на обичайните химически агенти съдържащи се в почвата. Влияе се от минерални масла.

EshaCoat 6S се използва самостоятелно или армирана със стъклена мрежа, за хидроизолация на хоризонтални и вертикални бетонни повърхности. След като изсъхне, осигурява една еластична мембрана, която е подходяща за хидроизолация на покриви, външни стени, основи и подземни бетонни структури. Също така може да се използва като парна бариера и като защита срещу карбонизиране на бетонните конструкции. Използва се също и за възстановяване на стари битумни хидроизолационни мембрани.

EshaCoat 6S е съвместима с бетон, лек бетон, азбест цимент, тухла, камък, метал, полиуретан, полистирен и гипсокартон. 

битумна хидроизолация за покриви

EshaElastic от "Esha"

 

Високоеластична битумна хидроизолационна емулсия на базата на пречистен и обогатен битум, синтетични еластомери, смоли и други.

EshaElastic е висококачествена хипереластична битумна хидроизолационна емулсия. Състои се от пречистен битум, синтетични еластомери, смоли и втвърдяващи добавки. При изсъхване тя формира непрекъснат еластичен филм с отлична адхезия към най-често използваните строителни елементи и УВ-устойчивост, независимо от черния си цвят. Поради своята уникална еластичност (1200 %) EshaElastic притежава отлична способност за премостване на пукнатини. EshaElastic е гъста течност. След изсъхване EshaElastic се превръща в непрекъсната и еластична мембрана, която не се напуква, а запазва своята еластичност в широк температурен диапазон (-15ºС до +90ºС). Покритието не се влияе от слаби киселини и алкални разтвори, нито от обичайните химични субстанции съдържащи се в почвата. Влияе се от минерални масла.

EshaElastic е превъзходен материал за следните приложения:

 • хидроизолация на плоски покриви, тераси, фундаментни стени, и всякакви бетонни основи.
 • възстановяване на стари битумни покрития. EshaElastic нанесен върху стари битумни покрития формира непрекъснат еластичен слой, който запечатва всички съществуващи пукнатини и същевремено усилва основния защитен повърхностен слой.
 • грундиращо покритие за по-добра адхезия на битумни мембрани. При това си приложение EshaElastic има съществени предимства в сравнение с други битумни грундове тъй като е водоразтворим. EshaElastic е по-лесен, и по-безопасен за приложение, а е също толкова ефективен и удобен за използване.
 • лепилна смес за топлоизолационни материали.
 • парна бариера.

EshaElastic е съвместим с бетон, лек бетон, асбесто-цимент, тухли, камък, дърво, метал, гипсови поскости, полистирен и полиуретан.

битумна хидроизолация за покриви

EshaRoofCoat №10 от "Esha"
 
Високоеластична битумно-каучукова замазка на основата на обогатен битум, синтетични еластомери, смоли и хидрофобна субстанция. Съдържа толуол.

EshaRoofcoat №10 е висококачествена битумно-каучукова мазана хидроизолация. Прилага се за хидроизолация на бетонни и метални повърхности. Превръща се в еднородна и високоеластична мембрана, с висока водонепропускливост и издръжливост на екстремни външни условия. EshaRoofcoat № 10 прилепва към всякакви видове неподвижни строителни материали и е устойчива на атмосферен озон.

EshaRoofcoat №10 се използва за хидроизолация на хоризонтални и вертикални бетонни повърхности и защита от корозия на метални повърхности. Нейната високоеластична мембрана е подходяща за хидроизолация на бетон, бетонни плочи, външни бетонни стени, основи и бетонни подземни структури. Също може да се използва като парна бариера. EshaRoofcoat №10 служи и като студено битумно лепило за полагане на битумни мембрани.

битумна хидроизолация за покриви

ИЗОМАКС - ЕЛАСТА от "Изомакс"
 

Изомакс-Еласта е еднокомпонентна битумна и супереластична хидроизолация за плоски покриви. Не съдържа разтворители. Изомакс-Еласта е мазана хидроизолация на база финодисперсна система от полимер-битум, емулгатор "ИЗОМАКС", армиращи влакна и пълнители.

Предимства:

 • Голямата еластичност гарантира, че положената хидроизолационна мембрана от Изомакс-Еласта няма да се повреди, разлепи или разкъса в следствие на естествените движения на конструкцията
 • Дълъг срок на експлоатация-над 15 години (научно и практически доказана трайност на материала)
 • Ускорено съхнене на материала-до 4 часа
 • 100 % екологичен продукт, не съдържа органични разтворители, не е пожароопасен и безопасен за здравето и околната среда
 • огъваемост дори и при -15 °С и топлоустоичивост до +140 °С 
 • последният (финишен) слой Изомакс-Еласта e цветен (сив, керемидено червен или зелен). Той дава максимална UV защита и предпазва допълнително изолацията от стареене.

Приложениe:

 • Хидроизолация на нови плоски и наклонени покриви
 • Ремонт на битумни керемиди
 • Ремонт на етернитови покриви
 • Ремонт на ламаринени покриви
 • Външни фасадни фуги
 • Хидроизолация на топлоизолации от всякакъв вид
 • Ремонт и поддръжка на стара хидроизолация на покриви
   

ИЗОМАКС-ЕЛАСТА ЕКСПРЕС от "Изомакс" - продукт за супер бърза хидроизолация с ускорено съхнене до 2 часа.

Адингфлекс/Течно хидроизолиращо фолио от "АДИНГ"
 

Готова смес за еластична хидроизолация на акрилатна основа.

Използва се за хидроизолация на басейни, балкони, равни покриви, санитарни възли, кухни, перални, вкопани бетонни елементи.

Предимства:

 • Еднокомпонентна пастообразна смес
 • Висока еластичност
 • УВ - устойчива
 • Бактериологично устойчива
 • Отлична адхезия с основата
 • Нетоксична
 • Предлага се в бял, сив, теракотен и син цвят

ISOFLEX - PU 500 THIXO на фирма "Isomat" Гърция
 

Тиксотропна, еднокомпонентна, течна, полиуретанова, хидроизолационна мембрана за вертикални, извити и наклонени повърхности

ISOFLEX - PU 500 A на фирма "Isomat" Гърция
 
ISOFLEX - PU 500 А е еднокомпонентна, бързовтвърдяваща се, мазана, полиуретанова хидроизолация за покриви и тераси. Притежава отлична механична, химична и UV - устойчивост. Образува безшевен, еластичен, паропропусклив, хидроизолационен слой, подходящ за покриви, покривни тераси и тераси. Предлага се в бял и сив цвят

ISOFLEX - PU 500 DTL на фирма "Isomat" Гърция
 

Еднокомпонентна, високоякостна, тиксотропна, полиуретанова, течна, хидроизолация с фибри, притежаваща отлични механични, химични, термични, UV и атмосферни устойчивости. Образува непрекъснат, безшевен, еластичен, хидроизолационен, паропропусклив слой. Притежава отлична адхезия към различни видове основи, като бетон, замазка, метал, дърво и повечето хидроизолационни мембрани. Особено подходяща за хидроизолация на сложни структури и покривни детайли (връзка под-стена, тръби, улуци, вентилационни и климатични системи, фотоволтаични системи и т.н.).

ISOFLEX - PU 600 на фирма "Isomat" Гърция

 

ISOFLEX - PU 600 е еднокомпонентна, мазана, алифатна, полиуретанова хидроизолация за покриви и тераси. Притежава отлична механична, химична и UV - устойчивост. Образува безшевен, еластичен, паропропусклив, хидроизолационен слой, подходящ за покриви, покривни тераси и тераси. Не пожълтява с времето, запазвайки първоначалния си цвят, без необходимост от полагане на допълнително защитно покритие, дори и при избор на тъмен цвят

Алхимика Хипердезмо 2KW на фирма "Alchimica" Гърция
 

двукомпонентен течен материал на основата на висококачествени еластични полиуретанови смоли. Продуктът не съдържа летливи органични разтворители.

Приложение:

 • За хидроизолация и защита от корозия на сложни и динамични стоманобетонни конструкции: плоски покриви, покривни градини /обърнат покрив/; използваеми покриви, тераси, балкони, веранди.
 • Хидротехнически съоръжения: резервоари, канали, шахти, пречиствателни станции.
 • Подземни съоръжения: тунели, паркинги, сутерени, фундаменти.
 • Сложни стоманобетонни конструкции: паркинги, хеликоптерни площадки.
 • Транспортни съоръжения: мостове, виадукти.
 • Спортни съоръжения: стадиони, плувни басейни, зали.
 • За защита и предпазване от корозия на стоманобетонни и метални конструкции и елементи.
 • За хидроизолация под настилки и облицовки.
 • Като защитно подово покритие за леки натоварвания – паркинги и гаражи.
 • За хидроизолация на съоръжения и елементи, подложени на непрекъснат пряк контакт с химически и биологически активни води – пречиствателни съоръжения, хранилища, резервоари, басейни, канали и други.
 • За открити и закрити площи.

Предимства:

 • Изключителна адхезия с основата – практически стават една обща система без възможност да бъдат разделени или да премине вода между тях.
 • Монолитна безшевна мембрана по цялата повърхност, която следва релефа на основата дори и при най-сложните елементи и детайли.
  бсолютна херметичност и надеждност на системата.
 • Отлична климатична и UV устойчивост.
 • Добра химическа и биологическа устойчивост.
 • Устойчивост на пукнатини и корени.
 • Възможност за лепене на настилки и облицовки директно върху системата.
 • Възможен трафик директно върху системата – паркинги, стадиони, тераси.
 • Избор на цветове или декорация.
 • Дълъг експлоатационен живот.
 • Лесно възстановяване и ремонт на системите.
 • Възможност за работа при лоши условия (ниски температури, затворени помещения, повишена влажност).
 • След полимеризация материалът е нетоксичен, не оказва вредно въздействие върху околната среда.
 • Отговаря на изискванията на директива 98/83 ЕС /Европейски съюз/ и БДС 2823-83 за контакт с питейна вода и хранителни продукти.

Bostik AquaRoll PU Mono на фирма "Bostik"
 

Bostik AquaRoll PU Mono е еднокомпонентна, течна, готова за употреба полиуретанова хидроизолация. Втвърдява се при реакция с влагата на въздуха, с висока еластичност и след втвърдяване. Подходящ е за употреба само при положително водно налягане. Предлага се в бял и сив цвят.

Предимства:

 • Премоства пукнатини
 • Устойчив на температури и УВ - лъчение
 • Паропропусклив
 • Отлична адхезия към всички основи

Приложение:

 • Външно и вътрешно
 • На покривни тераси и балкони, както и на плоски покриви
 • В мокри помещения под подови настилки и керамика
 • За защита на бетони и бетонни конструкции от вода и корозия
 • Използва се за хидроизолиране на дървени и метални покриви и навеси

Thrakon FLX 390 PU на фирма Thrakon
 

Еднокомпонентна, еластична (>800 %) полиуретанова хидроизолационна обмазка за надеждно хидроизолиране на покриви, тераси, цветарници, шадравани, мокри помещения и др. Подходяща и за зони със застояла вода. Износоустойчивост - клас P3

Neodur Special на фирма Neotex Гърция
 

Двукомпонентна, полиуретанова боя на базата на разтворител, смесена с алифатни полиизоцианати за екстериорни повърхности.

Приложение:

 • Рампи на складове
 • Метални конструкции
 • Открити складове
 • Открити автомивки, газови станции

Предимства:

 • Устойчивост на вода, морска вода, разредени основи, киселини, UV радиация, промишлена атмосфера и неблагоприятни климатични условия
 • Износоустойчивост
 • Запазва блясъка си, не избледнява

Neoproof PU W на фирма Neotex Гърция
 

Висок клас полиуретанова хидроизолация на водна основа, за покриви с висока механична устойчивост и изключителни хидроизолационни свойства. Образува водонепроницаем филм с висока механична и UV устойчивост.

Благодрение на уникалната си формула и за разлика от продуктите на органична основа (разтворител), по повърхността на Neoproof PU W (Неопруф ПУ) не се образуват мехурчета (CO2), които биха довели до нарушаване на водоплътността на получената мембрана.

Приложение:

 • Бетонови покриви, циментови плоскости, мозайка и т.н.
   
 • Покриви с устойчивост на застояла вода
 • Нови или стари полиуретанови хидроизолационни покрития

Предимства:

 • изсъхва като гладък филм, който покрива капилярни пукнатини и осигурява пълна защита срещу влага.
 • Не се влияе от неблагоприятни метеорологични условия и поддържа еластичност при температури до - 40°С, предлагайки отлична защита от вода.
 • Екологично чист продукт (на водна основа)

ISOFLEX AEGEAN на фирма Isomat Гърция
 
Изофлекс Егеан е хибридна, еластична, мазана, течна хидроизолационна мембрана на полиуретанова основа и акрилни смоли за плоски покриви, покривни тераси, тераси и т.н, с дълготрайна белота. Образува непрекъсната еластична, паропропусклива мембрана, без фуги и съединения. Има висока устойчивост на атмосферни влияния. Използва се като покривно покритие спомагащо за охлаждане на покрива или покривната тераса, поради способността му силно да отразява слънчевите и инфрачервените лъчи.

Полимерни хидроизолационни продукти за плоски покриви

Monoflex PU на фирма Bauer

 

Еднокомпонентна, полиуретанова хидроизолационна мембрана, която след полагане образува запечатваща хидроизолация без фуги. Характеризира се с висока еластичност и издръжливост.

monoflex pu bauer

Monoflex от "Bauer"

 

Еластомерна акрилна хидроизолация за покритие на покриви. Образува защитна еластична мембрана, без фуги, напълно водоустойчива, устойчива на корозия, причинена от околната среда и UV излъчване. Характеризира се с отлично прилепване (адхезия) към всякакви повърхности: бетон, циментови хоросани, дърво, метал и битумни хидроизолационни мембрани. Устойчива е на екстремни метеорологични условия, като запазва свойствата си при температури от -10°C до +50°C

акрилна хидроизолация, хидроизолация тип течна гума

Monoflex NanoHybrid на фирма Bauer

 

Еластомерно покривно покритие от нано-модифицирани смоли ново поколение. След нанасяне образува много еластична защитна мембрана, без фуги, която е напълно водоустойчива. Предлага висока трайност при контакт с вода в сравнение с обикновените акрилни покрития. Притежава отлична устойчивост при излагане на слънце и тежки метеорологични условия в продължение на много години. Не съдържа полиуретани, разтворители и други опасни или токсични вещества. Има отлична адхезия към всякакви повърхности, включително бетон, цимент, дърво, метал и всякакъв вид хидроизолационни мембрани. Повърхността не лепне след полагане дори и при високи температури, като има много ниско ниво на запрашаване.

monoflex nanohybrid bauer

Френската фирма Soprema предлага на своите клиенти полиуретанова хидроизолация с UV - защита съвместима с битум.

Alsan Flashing на френската фирма Soprema
 
Готова за употреба течна полиуретанова хидроизолация с UV защита за външна употреба, съвместим с битум, която се използва за обработка на бордове, корита и други места, труднообработваеми газопламъчно. Подходяща е също за локални ремонти на съществуващи битумни хидроизолации.

Сопрема Soprema

Въпреки, че посочените хидроизолационни продукти на циментова основа са УВ-стабилни, не е желателно същите да остават като крайно покритие върху плоските покриви!

Фирма Remmers е разработила за своите клиенти безцветна хидрофобизираща импрегнация, специално за чувствителни към разтворители строителни материали - най-вече битум, битумни фуги и битумни мембрани.

Funcosil SN на фирма Remmers

 

Безцветна хидрофобизираща импрегнация, специално за чувствителни към разтворители строителни материали.

Предимства:

 • Водоотблъскваща способност
 • Отворена за дифузията на водни пари
 • Много добро проникванe
 • Спестява се енергия поради намаляване на топлопроводимостта
 • Подобрява устойчивостта на циклите на замръзване и конденз
 • Редуцира склонността към замърсяванe
 • Редуцира склонността към позеленяване
 • Не уврежда чувствителните към разтворители строителни материали като полистерол или битум
 • Устойчивост на UV-лъчите, светлината и климатичните условия
 • Резистентност на въздействието на алкали
 • Точка на възпламеняване: < 21 °C
 • Дълготрайност: > 20 години доказана ефективност 

Приложение:

 • За хидрофобизираща импрегнация на порьозни, минерални строителни материали

 • Специално при наличие на изолация или пълна топлоизолация, които съдържат полистирол (като напр. стиропор)

 • При всички строителни елементи или материали, които са чувствителни към разтворители най-вече битум, битумни фуги и битумни мембрани

ремерс Remmers
funcosil SN Remmers

Conipur 251 на фирма BASF

 

еднокомпонентно, оцветено полиуретаново покритие с ниско съдържание на разтворители и нисък вискозитет, съхнещо чрез изпаряване. Conipur 251 се използва на открито като покритие, издържащо лек пешеходен трафик, върху грундирани минерални основи, като бетон и циментна замазка или асфалт. Поради възможността си да премоства пукнатини е особенно подходящо за балкони.

Предимства:

 • добро сцепление с порести и твърди повърхности
 • реагира с влагата и образува здрав, устойчив и еластичен филм
 • устойчив на УВ - лъчи
 • силна паропропускливост
 • устойчив на морска и отпадна вода
 • устойчив на морска луга
 • устойчив на разредени киселини, минерални масла, смазки и горива

Гръцката фирма Изомат предлага на своите клиенти висококачествена еластична акрилна боя за защита на битумни и полиуретанови мембрани.

Flexcoat на фирма Isomat

 

Висококачествена, еластична хидроизолационна акрилна боя, която осигурява пълна водонепропускливост. Използва се за защита на стени от дъждовна вода и за защита на битумни и полиуретанови мембрани от въздействието на атмосферните условия. Притежава висока еластичност и способност за покриване на пукнатини върху основата. Боята е паропропусклива, позволявайки на сградите да „дишат“. Характеризира се с пълно покриване на повърхността, отлична адхезия и изключителна устойчивост на атмосферни влияния и измиване. Сертифицирана е като боя отразяваща топлината.

Подходяща е за вътрешно и външно приложение, върху стари и нови повърхности, като открит бетон, мазилки, зидарии, азбест цимент, гипсокартон и т.н . Може да се полага върху битумни мембрани и полиуретанови покрития за тяхната защита от слънчевата светлина. При вътрешно приложение се препоръчва за употреба в зони, които се мият често и се изисква по-висока устойчивост, като кухни, бани, гаражи, болници, индустриални зони и т.н.

flexcoat Isomat

Гръцката фирма Alfa Alfa Energy S.A. – Гърция, известна преди като ESHA Hellas S.A. предлага за своите клиенти  EshaLumin - алуминиева боя на базата на битум, която е предназначена за защита на открити битумни повърхности и антикорозионна защита на метални повърхности.

EshaLumin на фирма Esha

 

EshaLumin е алуминиева боя на базата на битум и е предназначена за защита на открити битумни повърхности и антикорозионна защита на метални повърхности. Съдържа битум, разредители, алуминиеви пигменти и др. добавки.

Съвместим е за приложение при бетон, тухла, камък, гипскартон, азбестцимент и полиуретан. Не е съвместим с полистирен поради съдържанието си на органични разтворители.

При изсъхване EshaLumin образува здрав филм, който е устойчив на разредени киселини и основи, но се влияе от минерални масла. Създава слънце-отразяващ защитен пласт. 

Предимства:

 • Уникална защита на открити битумни и метални повърхности
 • Отлична светлоотразителна бариера
 • Дълготрайна и надеждна защита
 • Отлична адхезия

Приложение:

 • защита на нови битумни мембрани с горен финишен слой кварцов пясък или РР тънък слой. EshaLumin не се прилага върху битумни мембрани със завършващо покритие ПЕ филм, тъй като не може да прилепва към полиетилен;
 • защита на стари битумни мембрани и покрития с финишен слой минерална посипка или алуминиево фолио.
 • Защита на метални повърхности
 • Метални /ламаринени/ покриви;
 • Водосточни тръби и олуци;
 • Метални стълбове и огради;
 • Резервоари. 
eshalumin
eshalumin

Hydroplast-PY/W на фирма Vimatec Гърция

 

HYDROLAST - PU/W е еднокомпонентно хидроизолационно покритие на базата на водоразтворима, алифатна полиуретанова смола. След полагане създава силна хидроизолационна мембрана. 

Приложение:

 • Притежава висока механична якост и издръжливост към UV-радиация.

 • Хидроизолира както хоризонтални, така и вертикални повърхности /при позитивно водно налягане/.

 • Благодарение на високата еластичност (>300%) - запълва и изглажда пукнатините на повърхностите с ширина 1,0 -1,5 mm без подсилване.

 • Позволява дишането на строителния материал, благодарение на способността си за паропропускливост.

 • Не се влияе от вода.

 • Поддържа свойствата си стабилни при температури от - 15°C до + 80°С.

 • Не уврежда околната среда, като материал на водна основа.

Приложение:

 • Материалът е подходящ за хидроизолация и защита на тераси, балкони, веранди и като цяло, за всички вертикални или хоризонтални повърхности.

 • Подходящ е при плоски покриви.

 • Осигурява дълготрайна защита на обработваните повърхности от бетон, мозайки, хоросан или циментови плочи, както и върху стари или нови акрилни или полиуретанови хидроизолационни покрития.

hydroplast py/w
hydroplast py/w

COOL - R на фирма Selena

 

Cool-R е еднокомпонентно, високо-рефлективно, безшевно, хидроизолационно покритие за нови и реновирани покриви. Може да се използва върху плоски или скатни покриви. 

Предимства:

 • Висока степен на отразяване на слънчева светлина [85,7%], и висока топлинна емисионна способност [0.85]. SRI стойност 107.
 • Предотвратява прегряване на покрива.
 • Устойчивост на ултравиолетови лъчи.
 • Удължен експлоатационен срок – кат. W2 съгласно ETAG 005.
 • Устойчивост на външен пожар
 • Създава хидроизолационно, безшевно покритие с дебелина 1mm.
 • Ниско тегло (1.42 kg / m2 ).
 • Висока еластичност 300%.
 • Температурна устойчивост (от - 35°C до +80°C),
 • Кратко време за изсъхване на един слой 120 min.
 • Устойчивост на дъжд след 90 min.
 • Екологичен – без съдържание на разтворители, не отделя летливи вещества.
 • Удължава експлоатационния срок на покривните покрития с 10 години.
 • Устойчив на постоянно замърсяване, лесен за почистване.
 • Лесно ремонтиране при механични дефекти.

Приложение:

 • Плоски и скатни покриви на нови или реновирани сгради,
 • Складове, промишлени, обществени, жилищни сгради
 • Битумни, бетонни, PVC, метални, керамични повърхности.
 • Реновиране на покриви, покрити с азбест.
 • Възстановяване на хидроизолационните свойства, при свързване и задържане на свободните нишки в материала.

GE Enduris силикон - каучук "течна - гума" - трикомпонентна система

 

Безшевното енерго-ефективно и трайно покритие GE Enduris, може значително да удължи живота на покрива, забавяйки нуждата от нова, скъпа и времеемка подмяна на съществуващата хидроизолация. Силикон-каучукът по принцип е много траен продукт и запазва гъвкавостта си във времет, като остава на практика незасегнат от високите денонощни и сезонни температурни амплитуди.. Напълно устойчив е на UV-въздействие. Бялото силиконово покритие дава по-добър контрол на вътрешните температури, отразявайки слънчевите лъчи. Системата GE Enduris осигурява изключителна дълготрайност. Може да се използва върху повечето видове покриви, включително стари битумни мембрани и ламаринени покрития. Покритието GE Enduris може да се нанася и при ниски температури от - 17 ℃, без да замръзва, давайки с това възможност да се увеличи сезона за ремонт на покриви и да се избегнат забавяния в изпълнението на проекти.

cool r
cool r
ge endurus
ge endurus

Vimelast на фирма Vimatec

 

VIMELAST е водоустойчив материал, на база  еластомерни смоли, предлагащ качествено хидроизолиране и висока еластичност. След полагането на материала се получава водонепропусклива мембрана с висока еластичност, без фуги и пукнатини.

Предимства:

 • Отлична адхезия към различни повърхности: цимент, гипсокартон, тухли, стомана, дърво и хидроизолационни слоеве.

 • Белият цвят отразява топлината и спомага за намаляване на температурните разлики през лятото.

 • Устойчивост към промяната в климата и износване, благодарение на устойчивостта му към ултравиолетовие лъчи.

 • Не е задължително повърхността да е гладка.

 • Сигурно средство за изолиране на трудно достъпни места (ъгли, краища, фуги)

 • При полагане създава цялостна мембрана, без фуги, които са проблемни места при хидроизолационните процедури.

 • Висока издръжливост към киселини и основи.

 • Водопропускливост: 7 атм. за 24 часа (DIN 1048).

 • Еластичност: устойчивост на опън на мембрана с дебелина 1 мм > 200% (ASTM D-412).

 • Устойчивост към температурни промени: от -15º С до +100º С.

Приложение:

 • Плоски покриви
 • Стени
 • Балкони
 • Не се препоръчва за хидроизолация на мазета и резервоари
vimelast

Изомраз на фирма Изомакс България

 

„ИЗОМРАЗ“ представлява течна хидроизолация в различни цветове, на база водна полимер-каучукова дисперсия, минерални пълнители, пигменти и специални добкави. От една страна ИЗОМРАЗ дава възможност за работа и при много ниски температури – до 0°С, а от друга страна получената хидроизолация е износоустойчиво подово покритие, по което може да се ходи! 

Предимства:

 • Минимална температура на втвърдяване (0°C) позволява изпълнението на качествени хидроизолации и през зимата.
 • Бързо съхне дори и при висока влажност на въздуха.
 • Образува супергъвкава хидроизолационна мембрана, върху която може да се ходи.
 • Върху получената хидроизолация могат да се полагат директно всички видове облицовки и настилки.
 • Идеалното решение за басейни, резервоари, водохранилища и др. постоянно под вода.
 • Изключително висока адхезия към всякакви основи.
 • Запазва гъвкавост както при ниски температури (до минус 25°C), така и при високи (до 160°C).
 • Незапалим.

Приложение:

 • Покриви и покривни тераси
 • Открити тераси
 • Басейни и резервоари
 • Бани и мокри помещения
 • Сутерени
 • „Защитна боя“ за бетон
хидроизолация през зимата

Thrakon DSF 353 Super Elastic на фирма Thrakon

 

DSF 353 Super Elastic е супер еластична двукомпонентна циментово - акрилна обмазка за вътрешна и външна употреба. UV - устойчива, с възможност да премоства пукнатини до 1 мм. Може да остане като финишен слой. 

Приложение:

 • Плоски покриви
 • Външни тераси
 • Водосъдържатели
 • Плувни басейни
 • Резервоари
 • Оградни стени в основи на сгради
thrakon dsf 353 super elastic

Cemen Tech C2 UV на фирма Bostik

 

CemenTech C2 UV e еластична УВ устойчива хидроизолационна смес на циментова основа, предназначена за хидроизолации на покриви, гаражи, тераси и основи, усилена с добавки на полимерни материали. Използва се за защита на повърхностите от разрушителното влияние на влагата. Водоотблъскваща, подходяща за полагане само от вътрешна страна (контакт с вода). 

Предимства:

 • Изключително гъвкава.
 • УВ устойчива.
 • Осигурява непромокаемост срещу вода под налягане.
 • Устойчива на тежки климатични условия.
 • Високо качество на адхезия, силно се придържа към повърхности.
 • Висока устойчивост на износване.

Приложение:

 • Само от положителната страна на действие на водата.
 • За стени и подове - хоризонтално и вертикално.
 • При непрекъснато мокри и влажни зони като гаражи, мазета, балкони, тераси и слънчеви зони.
 • В мокри помещения.
 • Водни резервоари, басейни, резервоари и цистерни за съхранение.
 • В основите, външните стени на мазета, посземни и наземни строителни работи.
 • При мостове и поддържането на стени при ремонтни работи.
хидроизолация с бостик
cemen tech c2 uv

AQUAMAT - SUPERELASTIC на фирма Isomat Гърция

 

AQUAMAT-SUPERELASTIC е двукомпонентна изключително еластична, мазана циментова хидроизолация. След втвърдяване образува безшевна мембрана.

Предимства:

 • Пълна устойчивост на позитивно хидростатично налягане до 5 atm, според EN 12390-8.
 • Притежава устойчивост на отрицателно налягане.
 • Способност да покрива пукнатини, дори и при ниски температури.
 • Устойчивост на UV лъчи.
 • След втвърдяване образува безшевна мембрана, без фуги и съединения.
 • Отлична адхезия към основи от бетон, мазилки, замазки, тухлени зидарии и т.н.
 • Висока паропропускливост
 • Устойчивост на ниски температури.
 • Устойчивост на стареене поради температурни колебания.
 • Устойчивост на химикали, като противооблединителни соли, сулфати, хлориди и т.н.
 • Защитава бетона от карбонизация.

Приложение:

 • Използва се за хидроизолация на повърхности от бетон, замазки, мазилки, тухли, циментови блокчета, мозайка, гипсокартон, дърво, метал и т.н.
 • Подходяща в случай при които се изисква изключително висока еластичност и добра адхезия на хидроизолационния слой.
 • За хидроизолация на повърхности подложени на разширяване/свиване или вибрации и имат или се очаква поява на пукнатини, като плоски покриви, балкони, надземни водни резервоари, плувни басейни, „обърнати“ покриви и т.н.
 • Позволява хидроизолация на мазета и основи, вътрешно или външно, срещу влага или вода под налягане.
 • Използва се за хидроизолация на елементи подложени на влияния от солена вода или противообледенителни соли и под керамични плочки, в бани, кухни, балкони, плоски покриви, плувни басейни и т.н. 
aquamat-superelastic

AKFIX PUR 450 на фирма Akkim Турция

 

полиуретанова течна мембрана за хидроизолация и защита от корозия. Еднокомпонентен течен, нисковискозен продукт на основата на чисти еластични водоотблъскващи полиуретанови смоли. Енергоспестяващото еластично покритие с хидроизолационни и топлоизолиращи свойства, което отразява слънчевите лъчи. Намалява температурата на изложената на слънце фасада и пести електроенергия за охлаждане.

Приложение:

 • покриви,
 • тераси,
 • бани,  
 • паркинги
 • бетонни конструкции.

Предимства:

 • Може да се нанася върху бетон, зидария, цимент, керемиди, битумни керемиди, покриви.
 • Подходящ е за нанасяне върху: дърво, метал, керамика, гумени повърхности, естествен камък, и т.н.
 • Подходящ и за запълване на пукнатини.
 • Отлична адхезия
 • Не пропуска влага
 • Подходящо за вътрешни и външни повърхности
 • Висока еластичност
 • Матов вид
 • Устойчив на UV лъчи
 • Огнеустойчивост
 • Не позволява развитие на растителност
 • Температурна устойчивост от  - 20°C до + 80°C
akfix pur 450
akfix pur 450

Water Scud plus на фирма Licata Италия

 

Water Scud plus е хибридна, еластична, мазана, течна хидроизолационна мембрана на полиуретанова основа и акрилни смоли за плоски покриви, покривни тераси, тераси и т.н. Образува непрекъсната еластична, паропропусклива мембрана, без фуги и съединения. Има висока устойчивост на атмосферни влияния и на застояла вода.

water scud plus

Хидрозол Hydro Roof на фирма Марисан България

 

ХИДРОЗОЛ® HYDRO ROOF е хибридна, високо еластична UV-устойчива хидроизолационна паста на база синтетични смоли. Осигурява гладък след изсъхване филм, който покрива плътно всички капилярни напуквания и гарантира пълна защита от проникване на вода и влага. Не се влияе от неблагоприятни атмосферни условия и запазва еластичността си от - 30 ºC до + 80 ºC Използва се като финишно покритие върху минерални строителни основи (бетон, цимент, бетонови конструкции, дърво, метал и др.). Издържа на слаб до умерен пешеходен трафик. Препоръчва се за хидроизолиране на покриви, покривни тераси, навеси, козирки, веранди и др. Може да се използва за защита от проникване на вода и влага при климатични въздуховоди, вентилационни елементи, капандури и др. ХИДРОЗОЛ® HYDRO ROOF се използва за поправка и защита на минерални битумни мембрани с посипка и стари полиуретанови хидроизолационни покрития. Забавя тяхното стареене и предотвратява изтичането на битум от тях при високи температури. Отразява слънчевата радиация и значително намалява температурата на мембраната. Вискозитета на продукта е тиксотропен и нанесената течна хидроизолационна паста бързо се сгъстява до еластична и силно водоустойчива мембрана с голяма здравина. Това свойство позволява неговото лесно нанасяне върху повърхности с всякаква форма и геометрия - както хоризонтални, така и вертикални или наклонени повърхности. Изключително голямата еластичност на продукта дава възможност за запълване и преодоляване на пукнатини в основата до 2 мм, позволявайки му, по този начин, безпроблемно да поема породените от вибрации и температурни амплитуди нормални свивания и разширения на основата. Нанесеното покритие изсъхва бързо, след което не лепне. Има добра устойчивост на замърсяване и много добро светлоотразяване. Устойчива е на застояла вода.

hydro roof хидрозол марисан
хибридни хидроизолации

СИЛОР WP Color на фирма Силор

 

Двукомпонентна високоеластична течна мембрана на хибридна основа, която се втвърдява от влагата във въздуха. 

Предимства:

 • Използване на геометрически сложни конструкции
 • Висока еластичност 400%
 • Възможност за премостване на пукнатини в основата
 • Дебелина на покритието 300 µm
 • Непрекъснато покритие
 • Покритие устойчиво към действието на киселини с концентрация 25%
 • Хидроизолация на покриви, басейни и резервоари във всички видове промишлено и гражданско строителство
 • Съвместимо с битумни материали
 • Позволява използване при отрицателни температури
 • Устойчиво на слънчева светлина покритие (UV-устойчиво)
 • Паропропускливост
 • Възможност за частични ремонти
 • За всички климатични зони

Приложение:

 • Покриви
 • Открити басейни
 • Резервоари
 • Покривни системи с посипка
silor wp color

Thrakon FLX 388 PU на фирма Thrakon

 

Полиуретанова силно еластична хидроизолационна мембрана на водна основа. Използва се за хидроизолация на покриви и тераси със стояща или бавно течаща вода. Мразо и УВ - устойчив продукт за безшевна и безфугова хидроизолация на хоризонтални и вертикални повърхности. Полага се върху всички сухи и здрави минерални основи като бетон, циментови замазки, мозайки, циментови и керамични плочки, акрилни или полиуретанови обмазки.

Thrakon flx 388 pu
thrakon flx 390 pu

Neodur на фирма Neotex Гърция

 

Neodur® е двукомпонентна високоустойчива полиуретанова боя, на база алифатни полиизоцианати. Прилага се като финишно покритие, за метални, бетонови, полиестерни и дървени повърхности. Проявява висока якост, устойчивост на износване и устойчивост срещу петролни продукти, морска вода и UV лъчи. Може да се използва като топ лак в резервоари от нефтохимическата промишленост и за морски приложения, яхти, лодки, кораби и др. Има силно сцепление, отлична твърдост и дълготрайна издръжливост срещу изхабяване.

neodur
neodur special
neoproof pu w

Хидроизолационни продукти за плоски покриви на акрилна основата с полиуретанови смоли

Хидроизолационни продукти за плоски покриви на циментова основа

bostik boscopur uniseal

Weber.dry PUR seal на фирма "Weber"

 

висококачествена, еднокомпонентна полиуретанова мембрана, използвана за дълготрайна хидроизолация на бетонни конструкции, паркинги, покриви, балкони, тераси, влажни зони (под плочки), както и за области с пешеходен и пътнотранспортен трафик. Дава отлични резултати и при повторно хидроизолиране на стари битумни или асфалтови мембрани, EPDM и PVC мембрани, стари акрилни покрития и защита на полиуретанова пяна.

Предимста:

 • Премоства пукнатини до 2 мм, дори и при -10° С
 • Устойчива на битов и обществен пешеходен или автомобилен трафик
 • Отлична UV-, водо-, термо- и климатична устойчивост
 • Устойчива на детергенти, масла, морска вода и битова химия
 • Хидроизолира стари битумни мембрани с посипка, без отстраняване на старите покрития
weber.dry pur seal

Продуктите от гамата Alsan на SOPREMA Франция

 

Изключително подходящи за тесни тераси или такива с много елементи за обработка, бани или други мокри помещения, при които крайната настилка е плочки или двойни подове, сложни повърхности на които хидроизолацията има функцията и на декоративен елемент, сградни елементи за озеленяване и др.

В зависимост от начина на ползване на системата Alsan , материалите могат да бъдат с UV защита или без такава, както и с повишена износоустойчивост ако се ползват в слабонатоварени, пешеходни зони или открити спортни съоръжения, като крайно покритие или за хидроизолация на покриви със сложна повърхнина, като куполи и други подобни.

 

Alsan 500Готова за употреба течна полиуретанова хидроизолация с UV защита за външна употреба, износоустойчива, за полагане на използваеми тераси или открити площи като крайно покритие. Може да се положи и върху вече съществуващи плочки, при спазване на технологията на производителя.

Alsan 500
Alsan 500

Licalastic 150 PU на фирма LICATA Италия 

 

Licalastic 150 PU е еднокомпонентна полиуретанова еластична мембрана, която се използва за хидроизолация на бетонови повърхности. Продуктът е подходящ за хидроизолация на покриви, балкони, стъплбища, паркинги. Прилепва към почти всички традиционни строителни материали. Подходящ е за употреба на открито и закрито като не е необходимо допълнителна защита отгоре.

Licalastic 150 pu

Dachacryl от "Remmers"

 

Лека дисперсия на акрилна основа, предназначена за хидроизолация на покриви от II група (с наклон между3°и 5°). Хидроизолацията не съдържа разтворители и е безопасна за околната среда. Устойчива е на атмосферното влияние.

Приложение:

 • Покритие за плоски покриви от бетон, лек бетон, фазерцимент, стомана, алуминии, мед, цинк и др.
акрилна хидроизолация за покриви
акрилна хидроизолация за плоски покриви

Акрофлекс Нео - Течна гума на фирма "Вълков" град Русе

 

Полиуретанова хидроизолационна мембрана с висока еластичност за покриви, тераси, дървени конструкции. Прилага се и като хидроизолационна и антикорозионна защита на метални конструкции. Служи за ремонт на покриви, изулирани с битумна хартия, битумни керемиди и други.

Предимства:

 • Екологично чист, безопасен, авангарден метод, гарантиращ надеждност и дълготрайност на покритието.
 • Осигурява безшевна мембрана, характеризираща се с висока еластичност, здравина на разкъсване и UV устойчивост.
 • Позволява да се изолират повърхности със сложен релеф.
 • Покривът ще придобие слънце-отблъскващ идеално бял цвят.
 • При хидроизолация с бял Акрофлекс НЕО температурата на покрива през лятото намалява с до 70%. Температурата във вътрешните помещения е по-ниска с до 10 ℃, което допринася разходите за охлаждане да намалеят осезаемо.
Mariseal 250 aqua Marispolymers
Eshadesmolast
Hyperdesmo 2kw
hiperdesmo Stara Zagora

ISOFLEX - PU 500 на фирма "Isomat" Гърция

 
ISOFLEX - PU 500 е еднокомпонентна, мазана, полиуретанова хидроизолация за покриви и тераси. Притежава отлична механична, химична и UV - устойчивост. Образува безшевен, еластичен, паропропусклив, хидроизолационен слой, подходящ за покриви, покривни тераси и тераси. Предлага се в бял, сив или червенокафяв цвят

Предимства:

 • Отлична механична, химична, термична, климатична и УВ устойчивост, тъй като е на основата на чиста, еластомерна, хидрофобна, полиуретанова смола
 • Непрекъснат, безшевен, еластичен, хидроизолационен, паропропусклив, запечатващ слой
 • Отлична адхезия към различни основи, като бетон, циментови замазки, дърво и повечето видове хидроизолационни мембрани
 • Може да се полага върху неравни повърхности
 • Подходяща хидроизолация за "зелени покриви" и цветарници
 • Експлоатация над 25 години

Приложение:

 • Покриви, тераси, балкони - като крайно покритие
 • Под плочки в кухни, бани, балкони и тераси
 • Под топлоизолационни плоскости на тераси
 • Строителни конструкции, като пътища, мостове, тунели
 • Фундаменти
 • Гипсокартон и циментови плоскости
 • Стари покрития от битумни или EPDM мембрани
 • Полиуретанова пяна
 • Метални повърхности
isoflex pu 600

PENECOAT™ELASTIC на фирма "Penetron" САЩ

 
PENECOAT™ELASTIC е течна, еднокомпонентна, еластична, полиуретанова мембрана. Втвърдява се при взаимодействие с влагата във въздуха и почвата и осигурява отлична механична, химическа, термична и UV устойчивост.

Предимства:

 • При полагане полимеризира и образува безшевна хидроизолационна мембрана, без фуги    
 • Устойчива на вода и замръзване    
 • Осигурява защита от проникване на корени(при зелени покриви)
 • Запълва пукантини до 2 мм, дори при -10° градуса    
 • Осигурява преминаване на парите (позволява на основата да диша)
 • Осигурява изключителна адхезия на повърхността    
 • Отлична устойчивост на атмосферни влияния и слънчева светлина (UV радиация)    
 • Поддържа механичните си свойства при температури от -30°С до 90°С.
 • Не се наблюдава сезонно втвърдяване или омекване    
 • Хидроизолираната повърхност може да се използва    

Приложение:

 • Покриви    
 • Балкони и тераси    
 • Мокри зони (под плочки) в бани и кухни   
 • Защита на изолираща полиуретанова пяна  
 • Цветни лехи и саксии    
 • Бетонни конструкции (мостови платформи, тунели и т.н)  
 • За зони с трафик (пешеходен и автомобилен)    
 • Битумни и асфалтови филцове и PVC мембрани

ISOFLEX HYBRID на фирма Isomat Гърция

 
Изофлекс Хибрид е хибридна, еластична, мазана, течна хидроизолационна мембрана на полиуретанова основа и акрилни смоли за плоски покриви, покривни тераси, тераси и т.н. Образува непрекъсната еластична, паропропусклива мембрана, без фуги и съединения. Има висока устойчивост на атмосферни влияния и на застояла вода.

 

isoflex pu-500 Isomat
Isoflex pu 500 thixo
isoflex pu 500 DTL
акрилна хидроизолация, хидроизолация за покриви с течна гума
акрилна хидроизолация на покриви, хидроизолация с течна гума
акрилна хидроизолация, хидроизолация на покриви с течна гума
Some Alt Text

Isoflex Universal се предлага в следната цветова гама:

ESHAACRYCOAT от "ESHA"

 
Водна емулсия на базата на акрилни кополимерни смоли.

Есхаакрикоат е високофунцкионална, еластична, акрилна, хидроизолационна емулсия, която се превръща в еластична водонепропусклива и водонеразтворима мембрана със способността да бъде деформирана повече от 400% и да следва разширението на основата без да се напуква. Не се влияе от температурни вариации (-30°С до +100°С). Устойчива е на почистващи препарати, слаби киселини и алкални разтвори. Паропропусклива е. Устойчива е при екстремни водни условия. Не се влияе от атмосферния озон. Може да се положи дори и върху леко влажни, хоризонтални и вертикални повърхности. Предлага се в бял, зелен, червено - кафяв и сив цвят. 

Приложение:

 • Самостоятелно или армирана със стъклена мрежа
 • За хидроизолация на бетон, азбест - цимент, повърхности със стари битумни и полиуретанови плоскости
акрилна хидроизолация за покриви, хидроизолация с течна гума

Thrakon FLX 380 Roof Sealer от "Thrakon"

 
Пастообразно, хидроизолиращо, еластично покритие за обработка на минерални повърхности на покриви, тераси, балкони и др. основи. Продуктът e UV устойчив и притежава отлична водоплътност и влагоустойчивост като предпазва основата от проникването на влага и вода, както и от развитието на плесен. Thrakon FLX 380 Roof Sealer е еднокомпонентен продукт, който с лекота се полага върху бетон, циментови замазки, вароциментови мазилки, блокчета от газобетон, стари рулонни битумни хидроизолации, ламарина, поцинкова ламарина, керамични плочи и други. Поради белият си цвят, продуктът има много ниска топлопроводимост към основата.

Предимства:

 • Образува непрекъсната, еластична, паропропусклива, хидроизолационна мембрана без фуги и съединения
 • Отлична адхезия към различни видове основи - бетон, дърво, метал и всички видове хидроизолационни мембрани
 • Висока еластичност
 • Голяма устойчивост на атмосферни влияния и дълготрайност
 • Силно отразяване на слънчевите и разсейване на инфрачервените лъчи
 • Може да се полага върху неравни повърхности

Приложение:

 • Тераси, балкони
 • Покриви
 • Ъгли, фуги между различни материали
 • Локално запечатване на пукнатини
Гръцка течна гума

Silatex super pro - течна гума от "Neotex"

 
Течната гума Silatex Super Pro® е еднокомпонентна, течна хидроизолация с бял цвят, висока УВ - устойчивост и много добра способност да отразява слънчевата светлина. Безвреден продукт на водна основа. Материалът полимеризира (втвърдява) от слънчевата радиация и създава дишаща безшевна хидроизолационна мембрана. Хидроизолацията е съвместима със стари акрилни и полиуретанови покрития.

Приложение:

 • Покриви от бетон, мозайка, повърхности на циментова основа
 • Ремонт на покриви с битумни мембрани
 • Метални повърхности
 • В непосредствена близост и под фотоволтаични панели като повишава тяхната ефективност
 • Климатични въздуховоди
 • Нови или стари слоеве на полиуретанова хидроизолация
 • Топлоизолационни полиуретанови и поликарбонатни плочи
 • Стъклени повърхности
 • Стари покриви, направени от азбест 

Isoflex - Universal от "Интерфейс" ЕООД 

Произведено с продукти на BASF - гарантирано немско качество!

 

Изофлекс - универсал е еднокомпонентна безшевна течна хидроизолация в различни цветове, на база водна стирол-акрилатна дисперсия, минерални пълнители, пигменти и стабилизатори. "ISOFLEX-UNIVERSAL" е хидроизолационна безшевна мембрана под формата на ТЕЧНА ГУМА. Получената хидроизолация с "ISOFLEX-UNIVERSAL" е изключително износоустойчива. 

Приложение:

 • Изпълнение на нови хидроизолации на покриви, подове, тераси, балкони, басейни, бани и други
 • Ремонт и саниране на стари хидроизолационни покрития, включително и от битумни материали
 • Хидроизолационна защита на подземни части на сгради, стени на мазета отвън
 • Хидроизолация под керамични плочки, корнизи на прозорци
 • Около комини
 • Хидроизолационна защита на метални повърхности - алуминии, мед, поцинкована ламарина и други
 • OSB плоскости

Предимства:

 • Екологично чист, безопасен продукт гарантиращ надеждност и дълготрайност на покритието.
 • Образува високоеластична безшевна хидроизолационна мембрана, върху която може да се ходи.
 • Върху получената хидроизолация могат да се полагат директно всички видове облицовки.
 • Идеалното решение за басейни, резервоари, водохранилища и др. постоянно под вода.
 • Изключително висока адхезия към всякакви основи-осигурява водонепроницаемост и при отрицателен воден натиск.
 • Запазва гъвкавост както при ниски температури (до -25°C), така и при висока (до +120°C)
 • Има еластичност над 400%, което позволява да поема температурните разширения и свивания при различното влияние на атмосферните условия.
 • Гаранция за 100% UV защита от слънчеви лъчи при бял цвят
 • Паропропусклив
 • Незапалим.

AQUAMAT - ELASTIC на фирма Isomat Гърция

 

Аквамат - еластик е еластична, двукомпонентна хидроизолационна запечатка. Образува се от една суха смес на циментова основа (компонент А) и течна смола - еластификатор (компонент Б). Изключително подходящ материал за повърхности, които имат или се очаква да имат пукнатини, поради чести свивания, разширения или вибрации. Хидроизолацията е подходяща за термоизолационни плоскости, тераси, басейни, тунели и други, както и за хидроизолация под керамични плочки, в комбинация с еластичното лепило за плочки ISOMAT AK - ELASTIC. 

Предимства:

 • Способност да покрива пукнатини
 • Пълна устойчивост на водно налягане до 7 atm и на отрицателно водно налягане
 • Защитава бетона от карбонизация
 • Паропропускливост
 • Подходяща хидроизолация за резервоари за питейна вода, както и за повърхности, които са в директен контакт с хранителни продукти
 • Устойчивост на стареене
 • Устойчивост на отпадни води (пречиствателни станции, канализация)
 • Отлична адхезия към леко влажни основи, без грундиране
 • Подходяща хидроизолация за "Зелени покриви" и цветарници (притежава сертификат за противокоренова устойчивост)
 • Добра бариера за радона

Приложение:

 • За хидроизолация на повърхности от бетон, мазилки, тухли, циментови блокчета, мозайка и др., при които има или се очаква появата на пукнатини
 • За повърхности изискващи висока еластичност и отлична адхезия на хидроизолационния слой
 • За повърхности подложени на често разширяване, свиване или вибрации
 • Подходяща хидроизолация за полагане върху тераси, покриви, балкони и влажни зони, които ще се покриват с плочки (бани, кухни)
 • Надземни водни резервоари, басейни
 • Хидроизолация на мазета и основи, вътрешно или външно, срещу влага или вода под налягане
aquamat elastic
aquamat elastic isomat
aquamat elastic

Американската фирма "Пенетрон" предлага на своите клиенти ефективен материал, с който да защитят и да удължат живота на своята рулонна битумна хидроизолация.

 

PENECOAT™ STABILIZER

 

PENECOAT™ STABILIZER представлява прозрачен течен стабилизатор, идеален за стабилизиране на битумни мембрани, асфалтови плочки и мозайки, покрити с цветен кварцов пясък. PENECOAT™ STABILIZER представлява водна дисперсия на акрилен естер-стирен ко-полимер с високо съдържание на твърди частици. Дисперсията съдържа анионна емулгираща система и не съдържа добавки за образуване на слой, разтворители, пластификатори или амоняк. Стабилизаторът против лющене PENECOAT™ STABILIZER образува прозрачен слой с много добри „дишащи“ свойства, отлична устойчивост на ултравиолетово лъчение и атмосферни условия. Продуктът може да се използва за стабилизиране и уплътняване на зърнести, нестабилни повърхности с умерена порьозност.

Предимства:

 • Еднокомпонентен продукт
 • Водоразтворим
 • Устойчив на ултравиолетови лъчи и атмосферни условия
 • Увеличава експлоатационния срок на битумните мембрани и плочки
 • Не е токсичен
 • Не съдържа разтворители или амоняк  
 • Гланцово покритие
 • Образува дишаща мембрана

Приложение:

 • Битум
 • Битумни рулонни мембрани
 • Битумни плочки
 • Мозайка
 • Стабилизиращо уплътняване на зърнести повърхности с умерена порьозност.
penecoat elastic

SiMP® COAT 25

 

SiMP® COAT 25 представлява висококачествена, течна еднокомпонентна, модифицирана със силан полимерна, еластична, хидроизолационна мембрана за студено полагане, без битум, разтворители и изоцианати (ПРОДУКТЪТ НЕ Е ПОЛИУРЕТАН). Втвърдява се чрез реакция с наличната в околната среда влага, като образува защитно и самонивелиращо се покритие, което осигурява отлични физични и химични свойства, а също и добра устойчивост на ултравиолетова радиация.

Предимства:

 • Може да се използва и върху влажни повърхности  
 • Добра устойчивост на ултравиолетови лъчи, вода и влага
 • Самонивелиращ се материал   
 • Осигурява пропускливост на водни пари, като позволява на повърхността да диша   
 • Екологичен – не съдържа битум, изоцианати и разтворители  
 • Не е необходим символ за опасност

Приложение:

 • Бетонни подови плочи и покриви
 • Балкони и тераси
 • Големи хоризонтални повърхности
 • Покривни плочи, метални и гъвкави покривни системи и покрития
 • Заливане на хоризонтални еластични фуги
 • Зашита на изолация от полиуретанова пяна
 • Хидроизолация на мокри зони (под плочки) в бани, кухни, балкони, сервизни помещения и др.
 • Свързване и места за преминаване на тръби от различни материали в бетон, метал, зидария и покривни плочи, като свързване на комини, водосточни тръби и улуци, както и тавански прозорци и капандури
 • Ремонт на улуци и водосточни тръби
 • Основи
 • Защита на зидария и вертикални повърхности
Penetron simp coat 25
Penetron simp coat 25

Neoroof на фирма "Neotex" Гърция

 

NEOROOF® е еднокомпонентен течен хидроизолационен материал, комбинация между акрил и полиуретан на водна основа  с бял цвят и много добра способност да отразява слънчевата светлина. Материалът полимеризира (втвърдява) от слънчевата радиация и създава дишаща безшевна хидроизолационна мембрана с изключително гладък и твърд  (но еластичен)  филм, който не задържа  мръсотията и запазва дълго време снежно белия си цвят.  За разлика от чистите полиуретани не променя цвета си, а покривната му площ е в пъти по голяма, не изисква специални разтворители и няма тежък и опасен за здравето мирис. Хидроизолацията е съвместима със стари акрилни и полиуретанови покрития.  

Неоруф показва устойчивост на екстремни метеорологични условия  от  -35ºC  до +85ºC  и дълготрайност  на хидроизолационното покритие над 10г.

Предимства:

 • Хидроизолационно покритие с топлоизолиращи  свойства.
 • Създава еластична безшевна водонепроницаема мембрана.
 • Позволява човешки трафик върху покрива.
 • Покрива капилярните пукнатини и осигурява пълна защита срещу влага.
 • Не позволява натрупването на прах и замърсители, запазва белотата, термо-отражателните свойства и гладката си повърхност.
 • Устойчив на застояла вода
 • Еднокомпонентен на водна основа, безвреден за крайния потребител и околната среда
 • Не възпрепятства отделянето на влагата от сградата, което води до подобряване на топлинните условия и комфорт на вътрешните помещения.
 • Намалява температурата на повърхността на битумните мембрани, като по този начин забавя стареенето им. В съчетание с Revinex ® грунд, запечатва посипката на битумните мембрани и запазва по-дълго техните качества.

Приложение:

 • Покриви от бетон, мозайка, повърхности на циментова основа
 • Ремонт на покриви с битумни мембрани
 • Метални повърхности
 • В непосредствена близост и под фотоволтаични панели повишава тяхната ефективност
 • Климатични въздуховоди
 • Нови или стари слоеве на полиуретанова хидроизолация
 • Топлоизолационни полиуретанови и поликарбонатни плочи
 • Стъклени повърхности
 • Стари покриви, направени от азбест
акрилна хидроизолация на покриви, течна хидроизолация на покриви с течна гума
гръцка течна гума
neoroof
хибридна хидроизолация
гръцка течна гума с полиуретан

Thrakon FLX 380 Hybrid на фирма Thrakon

 

Готова за употреба, силно еластична, течна хидроизолационна мембрана с фирби и полиуретанова добавка. Материалът е мразо и УВ - устойчив, нетоксичен и предпазва повърхностите от вода, влага и развитието на мухъл и плесен. След нанасяне и изсъхване, продуктът е с висока белота, което способства за отразяване на слънчевите лъчи и по този начин намалява топлопоглъщането на основата. Не съдържа разтворители. Предлага се в бял цвят. Thrakon FLX 380 Hybrid се полага върху всички минерални основи като бетон, порест бетон, варо - циментови мазилки, циментови замазки, полиуретанови и битумни рулонни хидроизолационни мембрани с или без посипка, керамични плочки и други покрития от естествен или изкуствен камък, метални основи - алуминии, поцинкована или медна ламарина, стъкло и поликарбонатни плоскости

хибрид
thrakon flx hybrid
акрилна хидроизолация за покриви, течна гума за покриви

Колкото и висока цена да заплатите за хидроизолационни материали и самата операция по полагане на хидроизолацията, в дългосрочен план, Вие ще спестите много средства!

Представете си, че сте направили скъп ремонт на своя дом, а покривът Ви тече - това ще нанесе поражения, които ще Ви костват много повече, отколкото ако изолирате покрива превантивно.

Хидроизолацията варира като видове, характеристики и съответно като цени. Съвременните материали са толкова разнообразни, като състав, качества и начин на полагане, че всеки непрофесионалист ще се затрудни в своя избор. Поради тази причина е важно процедурата да се изпълнява от професионалисти в областта, като това включва най-вече избора на материал, тъй като всеки вид хидроизолация има своето специално предназначение.

Хидроизолационни продукти за плоски покриви на акрилна основа

 

Акрилът е полимерен, термопластичен материал, на основата на акрилова киселина. Характеризира се със специална здравина, изненадваща лекота, с ниска топлопроводимост и екологичност. Акрилът не се страхува от излагане на прекомерно високи или ниски температури и е устойчив на ултравиолетови лъчи. Поради своята издръжливост, този полимер намира широко приложение в производството на хидроизолационни материали - т.нар. "Течен каучук" или "Течна гума"

Основните предимства на хидроизолацията с "Течна гума" са:

 • Износоустойчива, водоустойчива, паропропусклива и дълъг експлоатационен срок.
 • Подходяща е за полагане върху бетон, мазилка, камък, дърво, метал и други повърхности.
 • Има висока якост, нулева абсорбция на вода и запазва еластичност при температури под -25℃  и над +250℃.
 • Материалът е готов за употреба, екологично чист, без мирис с кратък срок за съхнене.
 • Разтворителят за материала е вода.
 • При необходимст от освежаване не се извършва демонтаж или частичен демонтаж на съществуващата хидроизолация.
 • Лесна поддръжка. Ако е необходимо може да се освежи само една част от изолацията.
 • Този тип покритие може да се използва за хоризонтални и вертикални повърхности.
 • Течната гума може да се направи в цвят, като запазва хидроизолационните си свойства.

Хидроизолационни продукти за плоски покриви на основата на полиуретанови смоли

 

Полиуретанът е специален материал, състоящ се от два компонента (полиол и изоцианат) и се използва в производството на широка гама хидроизолационни материали.

Предимства:

 • Формира безшевна мембрана без фуги
 • Устойчив на вода, топлина и замръзване
 • Устойчив на коренно проникване
 • Премоства пукнатини
 • Пропусклив на водна пара
 • Отлична УВ - устойчивост
 • Остава гъвкав при температурен диапазон от - 40 ℃ до + 90 ℃
 • Изключителна адхезия към всички видове повърхности
 • Използва се при пешеходен и автомобилен трафик с подходящо крайно покритие
 • Устойчив на детергенти, масла, битови химикали
 • Устойчив на морска вода
 • Полага се без наличието на пламък
 • Над 20 години експлоатационен живот

Студенополаганите, течни, безшевни хидроизолационни материали формират еластична, непрекъсната хидроизолационна мембрана, която има способността да премоства пукнатини (т.е. да създава мост над пукнатините). Това прави течните покрития най-доброто решение за хидроизолация на покриви, особено за такива с много детайли и сложна форма. Комплексните форми са трудни за изпълнение с рулона битумна мембрана и крият висок риск от появата на течове, дори и ако е използвана качествена изолация, положена от специалисти. 

Течните хидроизолации могат да се прилат върху различни видове материали (с подходящ грунд)-дърво, метал, бетон, стари лепени битумни или синтетични мембрани (ПВХ или ТПО) и т.н. и напълно прилепват към обработваната повърхност. Полученото покритие не се разлепя и не омеква поради високата топлоустойчивост.

bostik aquaroll pu mono

Кьостер 21

 

Кьостер 21 е бяло двукомпонентно хидроизолационно покритие, премостващо пукнатини, устойчиво на вода под налягане, маслонепропускливо, без съдържание на разтворители

Предимства:

 • Еластично покритие
 • Премоства пукнатини
 • Отлична адхезия към сухи и влажни субстрати
 • Устойчивост на ултравиолетови лъчи
 • Бял цвят, който отразява слънчевата светлина и намалява температурата на повърхността
 • Устойчиво на случаен пешеходен трафик, стареене, хидролиза, замръзване и соли
 • Предпазва повърхността от синтетични масла и алифатни въглеводороди

Приложение:

 • Хидроизолация от позитивната страна на сутерени, бетонови плочи, в резервоари
 • Плоски покриви
 • Под плочки 
 • Върху тераси, балкони
koster 21
кьостер 21
Isoflex-pu 500
isoflex pu 550
isoflex pu 500 A
Hyperdesmo classic
хипердезмо класик стара загора
hyperdesmo classic Стара Загора
Eshadesmolast Стара Загора

Bostik BoscoPur UniSeal на фирма "Bostik"

 

Bostik BoscoPur UniSeal е еднокомпонентна, готова за употреба, високо-еластична, полиуретанова хидроизолационна мембрана, за студено полагане, с отлична механична, химична, термична и UV устойчивост.

Приложение:

 • покриви;
 • зелени покриви, цветни лехи;
 • пешеходни зони, паркинги и подземни гаражи;
 • на балкони и тераси;
 • влажни зони и мокри помещения (бани, тоалетни, кухни и т.н.)

Предимства: 

 • осигурява безшевна и еластична хидроизолационна мембрана, силно устойчива на абразия, вода и проникване на корени;
 • не се влияе от атмосферните условия.
 • Осигурява отлична UV устойчивост и дълготрайност във времето;
 • паропропускливост;
 • подходящ за полагане върху стари битумни мембрани, асфалтов филц, PVC, EPDM мембрани;
 • може да премоства пукнатини до 2 мм;
 • осигурява отлична термоустойчивост в диапазон от -30°С до +90°С;
 • устойчива на солена вода, основи, разредени киселини и минерални масла;
 • импрегнира, като прониква дълбоко във всички минерални и бетонни повърхности,
 • с отлична адхезия;
 • запълва неструктурни пукнатини като намалява абсорбирането на вода от бетоновата конструкция;
 • укрепва и втвърдява горната повърхност на бетона чрез дълбоко проникване в повърхността.

ISOFLEX  от "Isomat"

 

Изофлекс представлява запечатваща, еластична, хидроизолационна мембрана за плоски покриви или тераси, без разтворители, в два цвята - бял и червенокафяв. След втвърдяване образува високо еластична и устойчива мембрана, без фуги и съединения. Сигурно и лесно решение за трудни зони (фуги между различни материали, ъгли и т.н.) и за локално запечатване на пукнатини. Използва се и като покривно покритие спомагащо за охлаждане на покрива или покривната тераса, поради силното отразяване на ултравиолетовите и инфрачервените лъчи. 

Предимства:

 • Образува непрекъсната, еластична, паропропусклива, хидроизолационна мембрана без фуги и съединения
 • Отлична адхезия към различни видове основи-бетон, дърво, метал и всички видове хидроизолационни мембрани
 • Висока еластичност
 • Голяма устойчивост на атмосферни влияния и дълготрайност
 • Силно отразяване на слънчевите и разсейване на инфрачервените лъчи
 • Може да се полага върху неравни повърхности

Приложение:

 • Тераси, балкони
 • Покриви
 • Ъгли, фуги между различни материали
 • Локално запечатване на пукнатини

ISOFLEX - PU 550 на фирма "Isomat" Гърция

 

ISOFLEX - PU 550 е двукомпонентна, мазана, полиуретанова хидроизолация за покриви и тераси. Притежава отлична механична, химична и UV - устойчивост. Образува безшевен, еластичен, паропропусклив, хидроизолационен слой, подходящ за покриви, покривни тераси и тераси. Материалът е подходящ и за вътрешна употреба, защото е без разтворители и почти без мирис.

Алхимика Хипердезмо Класик на фирма "Alchimica" Гърция

 

"Алхимика Хипердесмо класик" е полиуретанова течна мембрана на основата на чисти, еластични, водоотблъскващи полиуретанови смоли. Използва се като материал за хидроизолация и защита от корозия на сложни и динамични стоманнобетонни конструкции: плоски покриви, покривни градини ("зелени покриви"), тераси, балкони, стадиони, мостове, басейни, резервоари, сутерени, подземни съоръжения, канали т.н. Намира приложение в хидроизолирането под настилки и облицовки, ремонт на стари битумни хидроизолации. Използва се както в закрити помещения, така и на открито.

Предимства:

 • Полимеризира от влагата в атмосферата
 • Образува безшевна мембрана по цялата повърхност
 • Изключителна еластичност в широк температурен диапазон
 • Устойчивост на пукнатини
 • Отлична адхезия към почти всички строителни материали
 • Устойчивост на климатични въздействия и УВ лъчения
 • Абразивоустойчивост
 • Устойчивост на микроорганизми, хидролиза и озоново окисляване
 • Не разяжда полиестерните, полистеролните и полиуретановите топлоизолационни ситеми (EPS, XPS, PU)
 • Възможност за лепени на облицовки и настилки директно върху покритието
 • Паропропусклив (парите преминават свободно и не създават налягане между покритието и основата)

Приложение:

 • За хидроизолация и защита от корозия на сложни и динамични стоманобетонни конструкции
 • Плоски покриви и покривни градини
 • Тераси, балкони
 • Стадиони
 • Мостове
 • Басейни, резервоари
 • Сутерени, подземни съоръжения, тунели
 • Хидротехнически съоръжения, канали, охладителни съоръжения
 • Под настилки и облицовки
 • Ремонт на стари битумни хидроизолации
 • Защитно подово покритие при леки натоварвания
 • За открити и закрити площи

ESHADESMOLAST на фирма "Esha" Гърция

 

"Есхадезмоласт" е течна, еднокомпонентна, еластична, полиуретанова хидроизолационна мембрана. При контакт с атмосферата полимеризира, като образува еднородна, непрекъсната мембрана със способност за еластично удължение над 450%. Покритието е паропропускливо, устойчиво на стареене, както и на температурни промени и атмосферни влияния, не се свива, прилепва отлично към основата, лесно се почиства и поддържа. Покритието е УВ - устойчиво, но за допълнителна защита може да се използва допълнително финишно покритие EshaDesmoTop.

Предимства:

 • Еластично поведение
 • Отлична адхезия към много порьозни повърхности, дори без грундиране
 • Механична устойчивост на натоварвания и устойчивост на абразия
 • Устойчивост на стареене (слънчева радиация и влажност)
 • Устойчивст на хидролиза и химикали

Приложение:

 • Хидроизолация на бетонни повърхности - покриви, тераси, веранди, балкони
 • Запечатване на гипсокартон и циментови плоскости
 • Хидроизолация на бани, мазета и сервизни помещения
акрилна хидроизолация за плоски покриви, хидроизолация с течна гума
Изофлекс на Изомат
акрилна хидроизолация за покриви, течна гума за покриви
isoflex hybrid
isoflex hybrid
isoflex aegean
течна гума Вълков
течна битумна хидроизолация
течна битумна мазана хидроизолация
акрофлекс течна гума
акрофлекс течна гума
хидроизолация Стара Загора
хидроизолация с изомакс Еласта
Marithan MarisPolymers
Marithan red

 MARISEAL 250 на фирма "Maris Polymers" Гърция

 

Mariseal 250 е еднокомпонентна , висококачествена, еластична, полимерна, полиуретанова мембрана. Състой се от чисти, еластомерни, хидрофобни, полиуретанови смоли. Предлага се в бял, сив и червен цвят.

Предимства:

 • Използва се в над 50 страни по света с разнообразен климат
 • Голям температурен диапазон на експлоатация - от минус 30 С до плюс 90 С. В тези температурни граници не променя качествата си
 • Дълъг срок на експлоатация - над 25 години
 • Образува безшевна мембрана на 100 % от площта, дори и при сложни релефи
 • Паропропусклив
 • Притежава добра UV - защита и не променя цвета си с времето (не пожълтява)
 • Може да се използва при среден до силен пешеходен трафик или при автомобилен трафик в зависимост от крайното (финишно) покритие
 • Устойчиво покритие на разтворители, мазнини и химикали
 • 100 % екологичен продукт, не съдържа органични разтворители, безвреден е за здравето и околната среда

Приложение:

 • Хидроизолация на покриви, тераси и веранди
 • Хидроизолация на стари покриви с битумна мембрана, с PVC мембрана и покриви със стари акрилни покрития
 • Защита на изолация от полиуретанова пяна
 • Хидроизолация на бетонни конструкции - мостове, тунели и стадиони
 • Хидроизолация на мокри помещения (под плочки)
 • Хидроизолация на пешеходни и автомобилни пътни платформи
 • Направата на "Зелени покриви"

 

MARISEAL 250 FLASH на фирма "Maris Polymers" Гърция

 

За разлика от Mariseal 250, Mariseal Flash е полу-тиксотропна хидроизолационна мембрана за наклонени повърхности.

 

MARISEAL 250 AQUA на фирма "Maris Polymers" Гърция

 

За разлика от Mariseal 250, Mariseal Aqua се състои от гъвкави полиуретанови смоли на водна основа (дисперсия) с ниско съдържание на други акрили и други примеси

mariseal 250 Marispolymers
Mariseal 250 Marispolymers

MARITHAN на фирма "Maris Polymers" Гърция

 

Marithan е еднокомпонентна, високоеластична, полиуретанова мембрана на водна основа, състояща се от модифицирани, еластомерни, хидрофобни, полиуретанови смоли. Marithan се базира на иновативната PUD Technology TM на Maris Polymers SA.  Предлага се в бял, сив и червен цвят

Предимства:

 • Предлага се и успешно се използва в над 70 страни по света
 • Студено нанасяне и студена полимеризация
 • Образува хидрофобна, 100 % хидроизолационна, постоянно еластична, безшевна мембрана, без фуги или възможност за истичане
 • Голям температурен диапазон на експлоатацие - от минус 20 С до плюс 80 С. Тези температурни граници не променя качетсвата си
 • Дълъг срок на експлоатация - над 25 години
 • Подходящ за открити повърхности - отлична UV - защита
 • Устойчив на вода
 • Устойчив на замръзване
 • Осигурява пропускливост на водните пари
 • Отлична адхезия към повърхността без допълнително закрепване
 • По мембраната може да се ходи (лек пешеходен трафик при домашна употреба)

Приложение:

 • хидроизолация на покриви
 • хидроизолация на тераси и веранди (позволява лек пешеходен трафик)
 • хидроизолация на палуби
 • Хидроизолация под плочките (във влажни помещения)
 • Защита на изолация от полиуретанова пяна
 • Водоустойчивост и защита на бетонни конструкции, гипсокартон, циментови плоскости, дърво, метал и други

"АКРОФЛЕКС - ТЕЧНА ГУМА" на фирма "Вълков" град Русе

 

Акрофлекс - Течна гума е еластична хидроизолационна мембрана, произведена по технология и с материали на BASF. В състава и се включват композиция от модифицирана акрилатна дисперсия, полимерни каучуци и пластификатори.

Предимства:

 • Образува безшевна мембрана, която се характеризира с много голяма еластичност и якост
 • Позволява да се изолират повърхности със сложен релеф
 • Надеждно покритие със срок на експлоатация не по - малък от 20 години
 • При хидроизолация с бял Акрофлекс, покривът придобива слънце - отблъскващ идеално бял цвят. Това води до понижаване на темепратурата на покрива през летните месеци с до 70 %. Температурата във вътрешните помещения пада с до 10 C и от тук се понижават разходите за охлаждане.
 • При използване на "Акрофлекс - Течна гума" не се налага полагане на финишен слой с UV - защита, защото самото покритие притежава това свойство.
 • Екологично чист и безопасен продукт. Разредител - вода.

Приложение:

 • Защитно покритие на покриви, тераси, дървени конструкции
 • Служи за ремонт на покриви, изолирани с битумна хартия, битумни керемиди
 • Хидроизолационна и антикорозионна защита на метални конструкции
 • Изолация положена преди поставяне на фаянсови, тераконтни или друг вид облицовки в бани, санитарни помещения, тераси и други

 

„Акрофлекс“ се предлага в бяло, сиво и керемиденочервено.

акрофлекс течна гума

ИЗОМАКС – А от "Изомакс"

 

ИЗОМАКС-А е течна битумна хидроизолация за ремонт на плоски покриви с доказано качество. Това е един екологичен продукт на водна основа. Хидроизолационната паста представлява течно-пластична маса с тъмнокафяв до черен цвят.

Състав: Финодисперсна система от битум, каучук, емулгатор и вода, пластификатори, неорганични пълнители и армиращи влакна.
Структура: Малки капчици битум, защитени със слой неорганичен емулгатор, предпазващ ги от стареене при въздействие на слънчевите лъчи.

Предимства:

 • Устойчивост на природни въздействия.
 • Устойчивост на химични влияния.
 • Устойчивост на ниски и високи температури.
 • Паропропускливост, предотвратяваща отлепването на хидроизолацията от основата.
 • Приспособимост към различни форми.
 • Независимост от движението на покривната конструкция.
 • Пасти "ИЗОМАКС" не съдържат органични разтворители, не са пожароопасни и не са вредни за здравето и околната среда.
 • Получава се безшевна мембрана, която не позволява навлизането на вода под мембраната

Приложениe:

 • Ремонт на покриви със съществуваща стара хидроизолация
 • Нова хидроизолация на плоски покриви

Предимства на течните, безшевни, мазани хидроизолации пред рулонните (листови) битумни мембрани

 

Основната разлика между течните хидроизолационни материали и рулонните (листови) битумни хидроизолации е в метода на получаване на хидроизолационната мембрана.

Рулонните хидроизолации се полагат чрез залепване с горещ битум или газопламъчно нагряване. Това крие голям риск от прегаряне на мембраната и последващо напукване на листовете. Рулонните хидроизолации са неподходящи за сложни релефи и трудно уплътняват неравни повърхности. Това води до образуване на въздушни джобове и конденз под мембраната. Неустойчиви са на големи температурни амплитуди. Нееластични. Наличието на снадки при полагане на битумните листове крие риск от навлизане на вода и влага под мембраната. Сравнително ниските температури през късната есен или в началото на зимата, прави листовите битумни мембрани нееластични, което затруднява работата с тях при "закъснели" ремонти.

 

Студеното нанасяне на течните хидроизолации не крие риск от прегряване на материала и последващо влошаване на качествата му. Фактът, че за полагането им не се използва висока температура, ги прави подходяща хидроизолационна система за твърди, устойчиви на натиск топлоизолационни плочи (XPS). Този вид мембрани са подходящи за полагане върху неравни повърхости, дори и такива с много сложен релеф. Вертикалното хидроизолиране е в пъти по-лесно. Материалът прониква и запълва еднакво добре всички пори на повърхността, което пречи на образуването на конденз под мембраната. Течните хидроизолации са устойчиви на големи температурни амплитуди (от -40℃до +110℃). Еластични са. При полагане на този вид изолации се избягва образуването на снадки и последващо навлизане на вода и влага под мембраната. Течните, безшевни, мазани хидроизолации могат да се полагат и при ниски темепратури на повърхността и на въздуха (около +5℃). Това ги прави изключително подходящи за ползване през всички сезони. Една част от мазаните хидроизолации могат да се полагат върху влажни повърхности, а друга даже "обичат" влагата и водата.

Предлагаме Ви кратка и надяваме се полезна за Вас информация на част от продуктите с които работим на водещи фирми, специализирани в производството на хидроизолационни системи:

 

Хидроизолационни продукти за плоски покриви на битумна основа 

 

Битумът (наричан още и земен катран) представлява смес на нефт с различни органични материали. Битумната шпакловъчна маса е използвана още 6700 години преди н.е за моделиране на склуптури и като материал за хидроизолиране. Битумът като субстанция, изградена на основата на нефт, е полусолиден въглеводороден продукт, произведен чрез премахване на по-леките частици (втечнен нефтен газ, бензин и дизел) от тежкия суров нефт по време на процеса рафиниране. По тази причина бива наричан рафиниран битум. В зависимост от своя състав битумът може да бъде пластичен, еластичен, съвсем твърд или течен.

В днешно време, този материал може да се използва, както за покриване и изолиране на покриви и основи, така и в пътното строителство. Химическият му състав (сяра, азот, кислород и следи от метал) позволява ефективното уплътняване и изолиране на основата против влага. Поради различните вещества съдържащи се в битума, процесът на разпад започва при много високи температури, а съдържанието на нефт го прави резистентен на киселини и основи. 

Подобряването на качествата на битума се извършва чрез модифицирането му с полимери. Такива са атактният полипропилен, стирол-бутадиен-стиролът и изопрен-бутадиен-стиролът. С тези полимери се повишава температурата на омекване на битума, подобряват се пластичните свойства, понижава се температурата на пукнатинообразуване, подобрява се корозионната устойчивост, забавят се процесите на стареене. При добавяне на каучук към битума, се повишава деформативността му и температурата на омекване, понижава се температурата на пукнатинообразуване.  

снадки
Полагане чрез нагряване
Изомакс Стара Загора