Proquick от "Satecma"
 

Хидравличен циментов разтвор за запушване на течове.

 • Спира течащата вода незабавно
 • Без свиване. Продуктът се разширява при полагане
 • Отнема само от 1 до 3 минути за втвърдяване
 • Възможност за полагане под вода
 • Продукта запечатва мигновено, но издържа колкото самата структура
 • Лесен за нанасяне, без нужда от специално оборудване
ремонтен разтвор

Hydroblock 45 S

 

Еднокомпонентна циментова смес, специално проектирана за тампониране при течове на вода дори под налягане.

Hydroblock 45 S противодейства както на положителното, така и на отрицателното проникване на вода. Притежава висока адхезия, което го прави подходящ за хидроизолация на всички обичайни циментови основи. Подходяща основа (на закрито или на открито): бетон, варо – циментови мазилки, тухли. Hydroblock 45 S се харектеризира с отлична устойчивост на замръзване, топлина, химическа агресия и абразия (в случай на воден теч с транспорт на твърди частици).

Приложение:

 • Блокира водни течове с обратен воден напор през разслоен бетон, конструктивни фуги, пукнатини.
 • Отстранява повърхностни влажни петна
 • Запечатва изпускателните точки за оттичане на дренирана вода

Спиране на директни течове на вода дори и под високо налягане

 

Спирането на директни течове и на вода под високо налягене е една от основните дейности на нашата фирма. Преценката за методите за спиране на директните течове се прави на място и е специфична за всеки конкретен обект. Тя включва както конкретния способ за отстраняване на течовете (инжектиране на смоли, бързовтвърдяващ се бетон, водоустойчив циментов състав и т.н.), така и определяне на най – подходящия за целта материал. Отличните резултати, с които може да се похвали фирма „Ес Джи Ей Хидросистемс“ ЕООД се дължат на нашите специалисти с дългогодишен опит, както и на технологиите и най – новите и надеждни материали, които използваме.

 

 

 • Употреба на бързовтвърдяващи се циментови смеси (циментови тапи) с цел спиране на директни течове дори и под високо налягане

Бързовтвърдяващи се циментови смеси (циментови "тапи") за спиране на директни течове

 

Циментовите "тапи" спират течащата вода за секунди. Това са високореактивни циментови смеси (пудри) с много кратко време за реакция. Продуктите от този вид изолират трайно негативната страна на конструкциите от вода под налягане. Те са устойчиви на соли, които са опасни за строителните съоръжения и на агресивните субстанции, присъстващи в почвата.

Изисквания към основата:

Основата трябва да бъде здрава, без наличие на мазнини и свободни частици. Замазки, мазилки и др. подобни трябва да се отстранят до здрава основа /зидария, бетон/. Фугите на зидарията трябва да се отворят на дълбочина 2 см. Сухите субстрати да се намокрят преди обработка.

Неподходящи основи:

 • Мазилки на варова основа
 • Цветни бои и покрития
 • Строителни материали на гипсова основа

Начин на приложение

1. Под формата на суха пудра - в зависимост от интензитета на активния теч, достатъчно количество суха пудра се притиска с ръка директно към него – без да се добавя допълнително вода.

 • В случай на малки активни течове, където водата бавно капе от стената, пудрата се втрива силно в повърхността до спирането на теча.
 • При силни водни течове се взема по – голямо количество от пудрата и се оформя като плътна „топка”. Това се постига като пудрата се притиска между двете ръце, изкарвайки колкото се може повече въздух навън. "Топката" се притиска силно върху мястото на теча.

2. Смесен с вода - малко количество, колкото е необходимо за ремонт на повредения участък, се смесва с вода, забърква се с ръце за около 15 – 20 секунди, докато се получи еднородна, пластична смес, която се притиска силно и задържа с ръка за около 1 – 2 минути. Незабавно след това излишният материал се отстранява с мистрия или маламашка. Когато се използва такъв тип материал, винаги се започва от външната страна към средата на повредения участък, иначе има риск все още не стегнал материал да започне да се отлепва от основата. Съотношението на смесване на сухия материал с вода обикновено варира в границите 1:02

Разходна норма: 1 – 2 кг/м2 или 2 кг/dm3 кухина

Съхранение: на сухо и хладно място (5ºC - 25ºC) в оригинални запечатани опаковки максимум 12 месеца.

Мерки за безопасност:

 • Да се носят предпазни ръкавици и очила. Препоръчва се използването на гумени ръкавици с гладка повърхност, когато се работи с циментови „тапи“

Бързовтвърдяващи се циментови смеси от MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG

бързовтвърдяващ цимент

Бързовтвърдяващи се циментови смеси от ISOMAT

Бързовтвърдяващи се циментови смеси от KОSTER BAUCHEMIE AG

Бързовтвърдяващи се циментови смеси от PENETRON

Бързовтвърдяващи се циментови смеси от KRYSTALINE

KRYSTALINE PLUG

 

Кристализиращ бързовтвърдяващ състав за незабавно спиране на водни течове.

Krystaline PLUG, хомогенизиран с вода до тестообразна консистенция, е бързовтвърдяващ състав с възможности за незабавно спиране на водни течове през бетонното сечение. Krystaline PLUG се използва за спиране на водни течове с възможности за създаване на водоплътна бариера в зоните на пукнатини, каверни, фуги, както и в други случаи, в които вода прониква през бетонното сечение.

 • Незабавно спира дори и силни водни течове
 • Бързо свързване в рамките на 2 минути
 • Лесна хомогенизация и полагане
 • Свързва, втвърдява и набира якост под вода
 • Високи якостни показатели
 • Не съдържа хлориди
 • Дълготрайност равна на тази на конструкцията
бързовтвърдяващ цимент

Бързовтвърдяващи се циментови смеси от VANDEX®

PCI Polyfix® 30 Sek.

 

Циментов разтвор за бърз монтаж и уплътняване при водни пробиви.

 • Втвърдява след около 30 секунди, в резултат на което водният пробив се стопира бързо
 • Висока якост на натиск и якост на опън. Може да се натоварва от пешеходен и автомобилен трафик.
 • Водоплътен
 • Студо – и мразоустойчив, с универсално приложение за вън и вътре.
 • Лесно приложение. Следва само да се смеси с вода.
 • Не съдържа хлориди и не предизвиква корозия по стомана.

Приложение:

 • За вън и вътре
 • За запушване на водни течове в подземното и канално строителство
 • За запушване на пробиви в тръби и др.
 • За уплътняване на водоносещи пукнатини
водна тапа за спиране на директни течове

Бързовтвърдяващи се циментови смеси от PCI Augsburg GmbH

Neostop®

 

Изключително бързо втвърдяващ се циментов разтвор за незабавно запечатване на течове или влажни петна.

Neostop® се предлага под формата на сив циментов прах, готов за употреба. Продуктът включва и специални органични добавки. Втвърдяването на Neostop® и запечатването на водните течове се постигат за няколко секунди от момента, в който продуктът влезе в контакт с течащата вода или влажна повърхност. Пълното свързване се постига в рамките на 3 минути. Времето за втвърдяване може да се увеличи или намали чрез добавяне съответно на топла или студена вода. 

Neostop® е предназначен да се използва локално върху стени, тавани или подове, които изпускат вода под формата на струи, капки или под формата само на влага.

циментови разтвори за запушване на течове

Бързовтвърдяващи се циментови смеси от NEOTEX

Бързовтвърдяващи се циментови смеси от VIMATEC

Бързовтвърдяващи се циментови смеси от Weber Saint – Gobain

Бързовтвърдяващи се циментови смеси от THRAKON

WRM 500

 

Бързосвързваща смес на циментова основа за запечатване на малки течове през пукнатини, отвори и дупки в бетона.
WRM 500 е бързосвързваща полимерно модифицирана смес на циментова основа. Съдържа цимент, кварцов пясък и специфични бързофиксиращи добавки. Продуктът не се свива и притежава много добра адхезия към минерални основи. Мразо – и водоустойчив. Използва се за ремонти във вътрешни помещения и външни пространства.

WRM 500 осигурява незабавно спиране на течове на вода, дори и под налягане. Запълва пукнатини, дупки и връзки в бетонови конструкции като: водосъдържатели, канали, отходни бункери, басейни, тунели, фундаменти и др. Използва се също и за фиксиране и замонолитване на всякакви скрепителни елементи, тръби и санитария. Осигурява голяма сила и бързина на фиксирането.

бързовтвърдяващ цимент

КЬОСТЕР KD 2 Блиц Пудра

 

Високореактивна пудра с много кратко време за реакция, която спира течащата вода за секунди.

КЬОСТЕР KD 2 Блиц Пудра е силнореактивна пудра с изключително кратко време на втвърдяване. При обработка на течащата повърхност със сухата пудра, активните водни течове се изолират за няколко секунди. Явява се компонент 2 от Кьостер KD системата.

Приложение:

 • За хидроизолация на сутерени от вътрешната /негативната/ страна
 • Хидроизолация на отвори - например отвори от кофражни шпилки
 • KD 2 КЬОСТЕР може да се използва също така и за външно запечатване и хидроизолиране на пукнатини преди инжектирането им с инжекционни смоли.
бързовтвърдяващ цимент

КЬОСТЕР Водостоп 

 

Бързовтвърдяваща набъбваща запушалка и ремонтен разтвор.

КЬОСТЕР Водостоп е бързовтвърдяващ експандиращ ремонтен материал. Бързото му втвърдяване и леко разширение създава интензивен контакт между него и съществуващия субстрат. По този начин се запечатват бързо и безопасно даже и пукнатините, причинени от вода под налягане и всякакъв вид течаща вода.

Водостоп КЬОСТЕР запечатва бързо водни течове в бетона, зидарията и конструкции от естествен камък. Материалът може да се използва и за направа на холкери, подложени на вода под налягане, за запечатване на напукани стени, отвори, кабелопроводи, тръбопроводи и запечатване на разрушените тръбни връзки в каналните конструкции, дори в случаите, когато те са подложени на вода под налягане.

бързовтвърдяващ цимент

VANDEX PLUG

 

Водоустойчив циментов състав за спиране на течове.

VANDEX PLUG е готова за забъркване, бързо свързваща еднокомпонентна суха смес на циментова основа за спиране на директни течове и проникване на влага. Mоже да се използва като водоустойчив разтвор за запушване на течове или като бърз разтвор в места, където е необходимо постигане на висока ранна якост.

 • Спира водния поток;
 • Свързва за около 30 секунди след забъркването с вода
 • Висока ранна якост
 • Може да се използва дори под вода
 • Може да се смесва с вода или да се използва сух под формата на прах
бързовтвърдяващ цимент

VANDEX RAPID 2

 

Бързо свързваща се (2 минути) хидроизолираща смес за спиране на директни течове.

Готова суха смес на циментова основа за бързо нанасяне, която предотвратява навлизането на вода и влага. VANDEX RAPID 2 се използва и там, където се изисква бърза корекция и постигане на ранна якост.

 • Спира водния напор
 • Не свива
 • Може да се използва дори под вода
 • Може да се смесва с вода или да се използва сух под формата на прах
бързовтвърдяващ цимент

Ombran W

 

Бързореагиращ, набъбващ циментов материал за спиране на локални течове.

 • Готов за употреба, еднокомпонентен
 • Хидравлично свързващ се
 • Втвърдява за около 60 секунди след добавянето на вода
 • Увеличава обема си по време на процеса на реакция (набъбващ ефект)
 • Не пропуска вода
 • Не съдържа хлориди и водоразтворими соли
 • Не съдържа съставки, които предизвикват корозия на армировкат
 • Сертифициран в съответствие с DIN 1164

Приложение:

 • Бързо спиране на течове в структури от бетон, зидария и камък
 • Обмазване на тръби или връзките между тръбите
 • Поправка на повредени връзки между тръби и пръстени на шахти
 • Обмазване на вътрешни ъгли на компонентите и преходи между компонентите
 • Допълнителни уплътнителни работи в тунелното строителство и в строителството на подземни галерии и шахти 

OMBRAN IW

 

Супер бързо втвърдяващ се разтвор за повърхностно запечатване на ламинарна инфилтрация.

 • Бързо спира водни течове
 • Увеличава обема си по време на процеса на реакция (набъбващ ефект)
 • Не съдържа съставки, които предизвикват корозия
 • Сертифициран в съответствие с DIN 1164

Приложение:

 • Бързо и трайно запечатване на мащабни течове в структури от бетон, зидария и камък
бързовтвърдяващ цимент

PENEPLUG®

 

Дълбочинно кристализираща, бързосвързваща, тампонажна циментова замазка за спиране на активни течове и миграция на влага.

За разлика от традиционните тампонажни състави, комплексите от неразтворими кристали по технологията на Penetron в PENEPLUG®, които се образуват и израстват при контакт с вода, и се разпространяват в околните области на ремонта, запълват всички свързани капиляри и съсъхвателни микропукнатини на бетона, като така предотвратяват преминаването на вода, правейки водонепропусклив бетона в обработените участъци и в зоната наоколо.

 • Спира веднага водни течове
 • Свързва и втвърдява за около 30 секунди след смесване с вода
 • Дълготраен материал
 • Може да се използва за работа и под вода
 • Може да се смеси с вода или да се използва като сух
 • Образуващите се кристали запечатват повърхността и зоната около нея
бързовтвърдяващ цимент

weber.tec 935

 

Бързосвързващ запушващ разтвор, предназначен за запълване и хидроизолиране на фуги, пукнатини, връзки и отвори, изложени на водно налягане.

Хидроизолирането се осъществява незабавно, дори при напорна вода. webertec 935 прилепва практически към всяка минерална основа, към която се притисне. Подходящ е дори за хидроизолация на активни течове.

 • Висока механична якост. Абразивоустойчив
 • Сулфатоустойчив
 • Еднокомпонентен
 • Бързовтвърдяващ. Отвореното време за работа с материала след смесването му с вода е около 5 мин.

Приложение:

 • Подходящи основи: бетон, замазки, мазилки.
бързовтвърдяващ цимент

WATERFIX

 

Бързовтвърдяващ цимент, който се смесва само с вода за мигновено спиране и запечатване на течове.

WATERFIX е модифициран цимент с ускорено време за свързване, който се смесва само с вода.

 • Бързото втвърдяване е предимство, когато традиционните репариращи разтвори могат да бъдат отмити от вода или когато времето е определящ фактор при изпълнение и възстановяване
 • Идеален за запълване на отвори - като водозащитно приложение
 • Лесен за полагане, нуждае се само от вода

 •  Не съдържа хлориди

Приложение:

 • За мигновено спиране и запечатване на течове.
 • В строителни разтвори - за бързо възстановяване на бетонови повърхности.
бързовтвърдяващ цимент
бързовтвърдяващ цимент

AQUAFIX

 

Супер бързостягащ цимент за незабавно спиране на водни течове.

AQUAFIX е бързо втвърдяващ се цимент, при който процесът на втвърдяване започва незабавно след добавянето на вода. AQUAFIX се използва за незабавно спиране на водни течове и за бързо фиксиране и анкериране.

CEM EXPRESS

 

Бързовтвърдяващ се цимент.

След добавяне на вода CEM EXPRESS се втвърдява за 3 минути.

 • Скорост на приложение
 • Не се напуква
 • Нетоксичен

Приложение:

 • Използва се за бърз ремонт, анкериране, уплътнения и др.
 • Нанася се върху подове, стени и тавани
 • Обикновено се препоръчва там, където се изисква висока якост и скорост
 • За закрито и на открито