Инжектиране на смеси под ниско и под високо налягане в бетон или в зид

 

Инжектирането представлява технология, чрез която посредством отвори, предварително разпробити в основата /бетон, зид от камък и/или тухла/, се инжектират (нагнетяват) различни смеси и разтвори – циментови разтвори, акрилатни гелове, полиуретанови и епоксидни смоли, нисковискозни смоли и др. 

Изборът на  инжекционен материал, както и схемата на разполагане на отворите в основата трябва да бъдат извършени от специалисти в областта на инжектирането, с каквито фирма "Ес Джи Ей Хидросистемс" ЕООД разполага.

 

Основните цели на инжектирането са:

  • хидроизолация чрез уплътняване на конструктивни и работни фуги на сгради, тунели, хидротехнически съоръжения и др.
  • спиране на директни течове, възникнали вследствие на проникване на вода през пукнатини, каверни или дефектирали участъци на елементите на конструкциите
  • предотвратяване на капилярна влага в тухлени и/или каменни зидове
  • направа на инжекционни завеси във влажни или воднонаситени почвени условия, разположени в непосредствена близост до съответния елемент или в самата структура на сградата
  • ремонт чрез инжектиране на повредени хидроизолационни мембрани (единична и двуслойна система)
  • структурно укрепване на плочи, греди, колони и фундаменти
  • повдигане на бетонни плочи

 

Предимства на инжектирането:

  • кратки срокове на изпълнение
  • бързо спиране на директни течове
  • отпада нуждата от изкопни работи, за да се достигне проблемната зона

 

Хидроизолация чрез уплътняване на фуги във връзката стена - под чрез инжекционни маркучи

 

Тъй като стената и подът на една контрукция лежат в различни равнини, между тях се създава силно напрежение, което води до появата на пукнатини. Освен това, обичайна практика при изпълнението на бетонови работи е бетонирането да се прекъсва за известно време на определен етап, така че при неговото подновяване се полага нова пластична бетонна смес върху вече втвърден бетон, т.е. се получават т.нар. технологични /работни/ фуги.

И двата вида фуги създават сериозни проблеми преди всичко, когато бетоновите и/или стоманобетоновите конструкции работят в условията на силен воден напор. Съвременно решението на тези проблеми се явява употребата на инжекционни маркучи, през които се инжектират съответните материали.

 

Хидроизолиране на стоманобетонни конструкции чрез инжектиране на смоли в бетон

 

Инжектирането представлява технология, чрез която посредством отвори, предварително разпробити в бетона по определена схема, се инжектират (нагнетяват) различни смеси и разтвори – циментови разтвори, акрилатни гелове, полиуретанови и епоксидни смоли, нисковискозни смоли и др.

 

Завесно инжектиране на бетон и/или зид

 

Завесното инжектиране, най – общо казано, представлява хидроизолиране на тази повърхност на конструкцията, която се намира в непосредтсвен контакт с почвата или водата, чрез нагнетяването на акрилатен гел (хидроструктурна смола). Самото инжектиране се осъществява от вътре на вън или от страната на отрицателен воден напор към страната с положителен воден напор.

При този метод на инжектиране се изработва „завеса“ от гел от външната страна на конструкцията, което възпрепятства водата да достигне до увредените строителни части и същите имат шанса да изсъхнат напълно.

 

Площно инжектиране или инжектиране в зидария

 

Хоризонтална хидроизолация против покачваща се (капилярна) влага

 

 Инжектиране на епоксидни смоли за възстановяване на монолитно сечение

 

Епоксидните смоли (EP) се използват за силово запечатване на пукнатини и кухини. Екстремно ниската вискозност и отличната собствена якост на тези смоли, гарантират дълготрайно запечатване и на най – миниатюрните пукнатини и техните разклонения.

 

Инжектиране на цимент - съдържащи (минерални) инжекционни смеси

 

Инжекционните разтвори на циментова основа са висококачествени несвиващи разтвори за инжектиране с висока крайна якост на натиск (якост на натиск на 28 - ия ден - > 60 N/мм²). Тези материали се използват за инжектиране в бетон и зидария за запълване на пукнатини, празнини и фуги. Намират приложение и при стабилизацията на зърнести и/или песъчливи почви, както и за фугиране в скали, земя и зидарски анкери.