http://www.sga-hydrosystems.com/

SGA  Hydro Systems

Пълна гаранция от 5 или 10 години. Експлоатация над 20 години.

хидроизолация върху гараж

В повечето случаи, върху стоманобетонната плоча на гаража, има положена и замазка за наклони, към полагането на която също трябва да се подходи с внимание и опит.

Нито стоманобетонната плоча обаче, нито замазката за наклони могат да спрат влагата и водата. Те са водопропускливи! Освен това и плочата от бетон, и замазката са изложени на атмосферното влияние, което бавно, но сигурно ги руши. По тази причина трябва да изберем подходяща хидроизолация и защитно крайно покритие (облицовка). 

 

1. Системи за хидроизолация, които остават крайно покритие, но не позволяват пешеходен или автомобилен трафик:

 

2. Системи за хидроизолация, които остават крайно покритие и позволяват слаб пешеходен трафик (случаен пешеходен трафик):

 

3. Системи за хидроизолация, които остават крайно покритие и позволяват тежък пешеходен или автомобилен трафик:

изомаксит за автомобилен трафик
изомаксит за автомобилен трафик
изомаксит за автомобилен трафик
 • Изомаксит от "Изомакс"
 
Микроасфалтово покритие за ремонт и защита не бетонни настилки.
На база богатия си опит в областта на течните хидроизолации "ИЗОМАКС" разработи уникален нов продукт: “ИЗОМАКСИТ”–нов вид покритие за защита на нови и ремонт на стари бетонови настилки на паркинги, площадки и алеи, които под действието на слънцето, студа, водата, солта и трафика неизбежно започват да се напукват и ронят.
Изомаксит е водонепропускливо износоустойчиво тънкослойно микроасфалтово покритие, предотвратяващо отрицателното въздействие на природните и климатични фактори върху бетоновите настилки на открито и закрито. Изомаксит представлява течнопластична студена смес от полимер-каучукова дисперсия, специални битумни добавки, минерални пълнители с подбран зърнометричен състав и вода.
Предимства:
 • Студен – Екологичен материал на водна основа, не съдържа органични разтворители, не се подгрява при полагане, не отделя вредни изпарения при работа и втвърдяване.
 • Еднокомпонентен – Материалът се полага чрез потапяне на четката/валяка директно в опаковката без необходимост от добавяне на втвърдител, изчакване на време за „узряване” без „отворено” време, без загуби на разбъркан, но неизползван материал.
 • Еластичен – Свързващото вещество/комбинация от полимерен каучук и специални битумни добавки осигурява еластични свойства на положеното покритие и го предпазва от образуване на пукнатини и неравности, вследствие движението на автомобили и влиянието на атмосферните условия.
 • Неколкократните слоеве осигуряват плътно и хомогенно покритие, без пори и пукнатини.
Приложение: - ремонт и защита на настилки и елементи от обикновен, шлайфан или щампован бетон на:
 • Паркинги, гаражи и рампи
 • Складове
 • Открити стълбища
 • Тротоари, пешеходни алеи и велоалеи
 • Детски и спортни площадки 
 • Трибуни на спортни съоръжения

БетонБетонът е смес от свързващо вещество (цимент), вода (добавената вода) и добавъчни вещества (фракционирани скални материали), която в прясно състояние е пластична, след нанасянето започва да стяга, непрекъснато втвърдява и когато отделните компоненти достигнат каменоподобни свойства (здравина, издръжливост и т.н.) е подобен на срещащ се в природата конгломерат. Освен това той може да съдържа минерални и химични добавки.

За да сме сигурни, че стоманобетонната конструкция ще издържи на въздействието на околната среда и вложеният бетон ще запази своите качества е необходимо в бетоновата смес да се вложи високо качество цимент.

Цимент/Видове цимент

 

 • CEM I - портландцимент
 • CEM II - смесен портландцимент
 • CEM III - шлаков портландцимент
 • CEM IV - пуцоланов цимент
 • CEM V - смесен цимент
видове цимент

Бетонът по свойства се дефинира чрез:

 

 • Класове по якост на натиск
 • Класове по въздействие (влияние на околната среда върху бетона)
 • Максимален размер на зърното на добавъчния материал (минерални добавки)
 • Съдържание на хлориди в пресния бетон
 • Консистенция
 • Плътност (само за лекия бетон)
класове бетон

Класове по якост на натискЯкостта на натиск е едно от най - важните свойства на бетона. Въз основа на нея, бетонът се подрежда в класове, напр.: С25/30. Преценката става чрез изпитване след 28 дни на цилиндри с височина 30 cm и диаметър 15cm или кубове със страна 15cm (пробни кубчета). С 25/30 има характеристична цилиндрична якост на натиск от 25 N/mm2 както и характеристична кубова якост на натиск от 30 N/mm2 .

 

Основни фактори, влияещи на якостта на натиск:

 • Водоциментов фактор

 • Клас по якост на цимента

 • Количеството цимент

 • Дял и вид на добавъчния материал

 • Зърнометричен състав

 • Якост на фракцията

 • Уплътняването

 • Допълнителната обработка

 

Високата якост на натиск не се отъждествява с по-голяма дълготрайност на бетона!

клас на якост на бетона

Класове по въздействиеЗа да бъдат достатъчно дълготрайни, бетоните трябва да са устойчиви срещу физичните и химичните влияния на околната среда.

Класовете по въздействие описват влиянието на обкръжаващата среда върху втвърдения бетон. Бетонът може да бъде изложен на много въздействия. Те могат да се изразят като комбинация от класове по въздействие. В обозначаването на отделните класове по въздействие стои буквата X, видът на увреждащото действие и една цифра, която указва интензитета на увреждащото влияние. Напр. XC 3, XD 1, XF 2, XA.

За различните видове въздействия се използват следните съкращения от английски:

 • 0 за „Zero Risk“ (никакъв корозивен или друг риск)

 • C за „Carbonation“ (корозия от карбонизация)

 • D за „Deicing Salt“ (корозия от хлориди)

 • S за „Seawater“ (корозия от морска вода)

 • F за „Frost“ (въздействие от замразяване и размразяване със или без соли )

 • A за „Chemical Attack“ (химична агресия)

 • M за „Mechanical Abrasion“ (механично въздействие - износване)

класове по въздействеи на бетона
класове по въздействие
класове по въздействеи на бетона

Гараж е мястото, където се съхранява леката кола или друго моторно превозно средство. Той може да е част от сграда или да е самостоятелна постройка. 

Гаражът като допълнение към един имот подобрява цялостната му функция и е ценен актив, като предлага:

 • Сигурност – съхранение и защита на  моторните превозни средства. Затворената структура на гаража защитава автомобилите от градушки, дъждове, слънце и външни въздействия – падане на клони и други по време на гръмотевични бури, както и защита от палежи и кражби.
 • Място за ремонти и хоби дейности – гаражът дава възможност да се използва като обособено помещение, в което да се извършват ремонтни дейности и поддръжка на автомобила. При по-големи размери, гаражът може да се използва за съхранение на инструменти и малки обработващи машини, свързани с поддръжка на жилището или обществената сграда или практикуване на различни хоби занимания. Може също така да послужи като работилница.
 • Върху построена по-масивна постройка за гараж, вторият етаж разширява възможностите за развиване на фамилна производствена дейност или офис помещение.
 • Складиране и съхранение – гаражът е допълнително пространство за съхранение на вещи. Той може да се обособи като място за съхранение на велосипеди, спортни съоръжения, косачки за трева, различни видове инструменти, сезонни продукти и много други.
 • Повишаване цената на имота – обособеният гараж носи само ползи за фамилното жилище и обществената сграда. Тази практична и полезна структура повишава паричната стойност на един имот.

 

Гаражите могат да бъдат най - общо подземни и надземни. Подземните гаражи могат да бъдат разположени изцяло под конструкцията на сградата или да са разположени под надземен паркинг или покривната им плоча да се явява път, покрит с асфалт или друг вид настилка.

 

Във всички случаи, в които покриващата гаража стоманобетонна плоча не се намира изцяло под сграда, трябва да бъде надеждно хидроизолирана, за да осигури на паркиралите моторни превозни средства или на съхранените в гаража стоки един безпроблемен престой.

 

Липсата или некачествената хидроизолация пречи на оптималната експлоатация на гаража и води до много главоболия!

 

Трябва да се обърне специално внимание още на етапа: изграждане на стоманобетонна плоча, явяваща се покрив на гаража! Бетонът вложен в изграждането на тази конструкция трябва да е водоплътен и с висок клас, за да устой на водата, влагата и вредното въздействие на атмосферните фактори. 

За постигането на добра водоплътност на бетона, към същия могат да се добавят:

 

Вътрешно - кристализиращи химически добавки за бетон - хидроизолация в целия обем

 

Кристализиращите добавки за бетон значително увеличават водоустойчивостта му както срещу водно налягане, така също и срещу капилярна влага. Състоят се от цимент и специални активни химикали, които реагират при контакт с влагата и свободната вар в пресния бетон и образуват неразрушими кристални съединения. Тези кристали блокират капилярните пори и запечатват малките пукнатини, получени от съсъхването на бетона, като по този начин предотвратяват проникване на вода, дори и при силно хидростатично налягане. Кристалите остават постоянно активни и работят еднакво добре на положително и отицателно водно налягане. Кристализиращите добавки подобряват работата с бетона без да се добавя допълнително количество вода. Те не съдържат хлориди и други предизвикващи корозия съставки. Съвместими са с всички цименти тип PORTLAND. Могат да се използват за строеж на всякакъв вид строителни конструкции, включително и такива, които са в постоянен контакт с водата, като фундаменти и основи, мазета, водни резервоари, тунели, канали, плувни басейни, пречиствателни станции и т. н. 
Предимства:

 • Устойчивост срещу вода под налягане, от вътрешната или външната повърхност на бетона.

 • Намаляват значително капилярната водна абсорбция.

 • Остават активни за целия период на експлоатация на конструкциите, поради което защитават непрекъснато конструкциите от проникване на вода.

 • Могат да запечатват малки пукнатини дори и ако те са се появили след втвърдяване на бетона.

 • Не влияят на паропропускливоста на бетонните елементи.

 • Защитават стоманената армировка в бетона от корозия.

 • Нямат въздуховъвличащо действие.

 • Не съдържат хлориди и други корозионни съставки.

 • Съвместим с всички видове Портланд цимент

 

Вътрешно-кристализиращите добавки за бетон трябва да се добавят в състава на бетонната смес по време на производството ѝ. Последователността на процедурите за добавяне на кристализиращата „химия“ варира съобразно начина на работа и оборудването на бетоновия възел. По-долу са изброени няколко от основните варианти за смесване. За по-подробна информация относно дозировката и процедурата на смесване на различните кристализиращи продукти, се свържете с „ЕС ДЖИ ЕЙ ХИДРОСИСТЕМС“ ЕООД.

 

Съотношението на смесване варира от 0,8% до 1,5% от масата на цимента в 1 м3 бетонова смес!

 

Начин на приложение (не важи за всички брандове!): 

 • Бетонов възел – сухо смесване: Добавете прахообразния материал в бурето на бетоновоза. Закарайте камиона под смесителната инсталацията на бетоновия възел и добавете 60%-70% от необходимата направна вода заедно с 150-220 кг добавъчни материали. Хомогенизирайте чрез въртене на бурето на бетоновоза в продължение на 2-3 минути, така че да се уверите, че кристализиращата добавка е разпределена в цялата първоначална бетонна смес. Добавете останалите материали в бетоновоза и продължете смесването по обичайната процедура за производство на съответния клас бетон.

 • Бетонов възел – централизирано смесване или добавяне на кристализиращата добавка към инертните материали: Смесете необходимото количество прахообразен кристализиращ продукт в един от силозите за инертни материали. Инертните материали чрез транспортната лента се отвеждат в централния смесител, където се добавят водата и цимента (като се има предвид и допълнително количество вода, което ще е необходимо при добавянето на съответната кристализираща добавка) Изсипете бетоновата смес в бурето на бетоновоза и го транспортирайте до обекта при постоянно въртене на смесителното устройство.

 • Добавяне в миксера на бетоновоза: Хомогенизирайте кристализиращата добавка с вода, така че да се образува много рядка смес (напр. 1 кг прахообразен материал се разбърква с 1,277 л вода), която се изсипва в смесителя на бетоновоза. Добавъчните материали, цимента и водата в състава на бетонната смес се хомогенизират по обичайната процедура, като следва да се отчете допълнителното количество вода, използвано за предварителното хомогенизиране на добавката. Така приготвената в смесителното устройство на бетоновия възел бетонна смес се изсипва в смесителя на бетоновоза и се хомогенизира допълнително при висока скорост на въртене в продължение на 5 минути. Приготвената бетонна смес се транспортира до строежа при постоянно въртете на смесителя на бетоновоза.

 

Забележки:

 • Някои марки кристализиращи химични добавки следва да се прибавят към бетоновата смес още в самото начало, заедно с агрегатите, преди добавянето на цимента.

 • Важно е да се получи хомогенна смес от кристализиращата добавка за водоплътност в състава на бетонната смес. Следователно, не добавяйте сух прахообразен материал направо в бетонната смес, защото това може да доведе до разслояване и лоша хомогенизация на бетоновата смес.

 • Вътрешно-кристализиращите химически добавки за бетон реагират с CaOH (свободната вар) присъстваща в бетонната матрица. По тази причина трябва да се подбере типът на използвания цимент - CEM I или CEM II PORTLAND. Поцулановите цименти могат да предизвикат неблагоприятен ефект върху кристализационната химическа реакция.

 • Минималното препоръчително съдържание на цимент е 300 кг/м3, а за конструкции в контакт с вода - 350 кг/м3.

 • Когато се използват вътрешно – кристализиращи добавки за водоплътност на бетона в комбинация с пепелина, съдържанието на пепелината не бива да е повече от 40% от общото съдържание на цимента (летяща пепел/GGBFS / микросилициев прах).

 • Препоръчително водо-циментово съотношение (В/Ц) - 0,45 - 0,50

 • Когато се добавя кристализиращата добавка, температурата на бетонната смес трябва да е над 4°C.

 • Кристализиращите добавки за бетон са алкалсъдържащи продукти! Материалите от този вид могат да предизвикат сериозно дразнене на кожата и очите. По тази причина избягвайте контакт с кожата и очите. Ако попадне в очите, веднага изплакнете обилно с вода и потърсете Вашия лекар. Препоръчва се по време на работа да се използват защитни ръкавици и очила.

 • Съхранение и срок на годност на кристализиращите добавки: Когато се съхраняват на сухо и затворено място, при минимална температура от 7°С, в запечатана оригинална опаковка, срокът на годност е 12 месеца.

 

Вътрешно - кристализиращи химически добавки за бетон на водещи световни производители, може да разгледате тук!

 

Некристализиращи добавки за водоплътност на бетона

 

Некристализиращите добавките за водоплътност на бетона могат да бъдат както в сухо състояние, така и в течно. Те:

 • Значително увеличават водонепропускливостта на бетона, както срещу вода под налягане, така и срещу капилярна влага.

 • Подобряват обработваемостта на бетона, без добавяне на излишна вода.

 • Увеличават якостта на бетона, като понижават необходимото количество направна вода (понижават В/Ц фактор)

 • По-голямата част от добавките за водоплътност нямат въздуховъвличащо действие.

 • Не съдържат хлориди или други корозионни съставки.

 • Съвместими са с всички видове Портланд цимент.

 

С добавянето към бетона на добавките за водоплътност, водоразтворимите химически съединения, съдържащи се в бетона, се превръщат в силикати, които са стабилни и неразтворими във вода. Получената колоидна смес блокира капилярната влага и предпазва строителните елементи от поглъщане на вода. В същото време се подобряват физическите свойства на прясно положения бетон. Така се постига еднообразен строеж на разтвора и значително подобряване на работата с него.