Isonem M35 от "Isonem"

 

Полимерно модифицирана кристализираща хидроизолация на циментова основа. 

ISONEM M 35 е дълбочинно – кристализираща циментова замазка за хидроизолация. Полага се и върху позитивната, и върху негативната страна. Продуктът блокира капилярните канали и съсъхвателните микропукнатини в бетона. Осигурява допълнителна защита срещу корозия и химикали.

Предимства:

 • Осигурява 100% водозащита
 • Клас на огнеустойчивост – A2 S1 d0
 • Устойчив на химикали и на натоварване

Приложение:

 • Вертикални и хоризонтални стени от  позитивната и от негативна страна
 • Повърхности от бетон, изложени на влиянието на морска вода
 • Подземна изолация,  изолация в почвена среда
 • Дренажни канали
 • Тунели
 • Язовири
кристализираща хидроизолация в основи
кристализираща хидроизолация в основи

AQUAFİX от "Fixa Building Chemicals"

 

Това е кристализиращ прахообразен разтвор на циментова основа, състоящ се от концентрирани химични вещества и специално подбран фин агрегат. 

Може да се прилага под формата на мазана хидроизолация от положителната и от отрицателната страна на водния напор, като се активира от водата и/или влагата. Може да се приложи и чрез сухо поръсване срещу проблема с влагата, който би възникнал при хоризонтални работни фуги. AQUAFİX се интегрира с повърхността, върху която се нанася, прониква в дълбочина и осигурява дългосрочна и пълна хидроизолация. При всеки контакт с вода се образуват неразтворими кристали, които изпълват капилярите в бетона, като превръщат субстрата във водонепропусклива материя.

AQUAFİX не е токсичен, което го прави идеален за резервоари за питейна вода. Пропусклив е за водни пари и позволява на структурата да „диша“. Той предпазва бетона и армировката от корозията. Може да се прилага върху пресен бетон. Устойчив е на циклите на замръзване и размразяване.

Предимства:

 • ефективен срещу пложително и отрицателно водна налягане
 • осигурява дългосрочна хидроизолация като се интегрира в субстрата
 • запълва капилярите в бетона при всеки контакт с вода
 • не е токсичен и е идеален за резервоари с питейна вода
 • предпазва армировката в бетона от корозия
 • позволява на основата да "диша"
 • не е необходима защита от обратния насип
 • може да се полага върху пресен бетон
 • устойчив е на цикли на замръзяване и размразяване

Приложение:

 • в основи и фундаменти
 • в мазета и сутерени
 • в тунели и подлези
 • асансьорни шахти
 • басейни, язовирни стени и резервоари за вода (питейна)
кристализираща хидроизолация в основи

AQUAFİX C от "Fixa Building Chemicals"
 
Концентрирана формула на дълбокопроникваща кристализираща хидроизолация.

Това е кристализиращ прахообразен разтвор на циментова основа, състоящ се от концентрирани химични вещества и специално подбран фин агрегат. Може да се прилага под формата на мазана хидроизолация от положителната или от отрицателната страна на водния напор, като се активира от водата и/или влагата.

Нанася се самостоятелно или като първи слой, преди полагане на AQUAFIX, като осигурява по - дълбоко проникване на кристалообразуващите химични вещества в бетона.

При смесване с вода образува червена каша, която ясно показва местата, в които е нанесена.

кристализираща хидроизолация в основи

AQUAFİX S от "Fixa Building Chemicals"

 
Сулфатоустойчив кристализиращ хидроизолационен материал.

Това е кристализиращ прахообразен разтвор на циментова основа, състоящ се от концентрирани химични вещества и специално подбран фин агрегат. Устойчив е на сулфати.

Може да се прилага под формата на мазана хидроизолация от положителната и от отрицателната страна на водния напор, като се активира от водата и/или влагата. Може да се прилага и чрез сухо поръсване срещу проблема с влагата, който би възникнал при хоризонтални работни фуги. AQUAFİX S се интегрира в повърхността, върху която се нанася, прониква в дълбочина и осигурява дългосрочна и пълна хидроизолация. При всеки контакт с водата се образуват неразтворими кристали от химичните вещества на материала и свободната вар на бетона, които изпълват капилярите в бетона, като превръщат субстрата във водонепропусклива материя.

AQUAFİX S е идеален за използване като хидроизолация при всички видове стоманобетонни конструкции, изложени на сулфатни корозивни соли като пристанища и мостове. Пропусклив е за водни пари и позволява на структурата да „диша“. Той предпазва бетона и армировката от корозията. Може да се прилага върху пресен бетон. Устойчив е на циклите на замръзване и размразяване. 

кристализираща хидроизолация в основи

CERESIT CR 90 от "Henkel Ceresit"

 
Кристализиращ хидроизолационен шлам за изолиране на сгради и строителни елементи.
CR 90 действа по два начина – чрез образуване на водонепропусклив слой върху повърхността на основата, както и чрез формиране на кристали в порите на основата при експлоатацията на конструкциите. Разтворът прониква в капилярната структура на бетона, където постепенно формира кристали при контакта с водата. С течение на времето, процесът на образуване на кристали води до цялостно запълване на капилярите в основата, което преустановява преноса на вода в бетона и в двете посоки. Кристализацията е средство за допълнителна защита на бетона срещу възникване на увреждания по хидроизолирания слой или разрушаване под въздействието на статични пукнатини.

CR 90 е подходящ за хидроизолиране на балкони, влажни помещения, подземни конструкции (вкл. стени на мазета), септични ями, резервоари за вода (вкл. за питейна вода) с дълбочина до 15 м, противопожарни цистерни и малки монолитни плувни басейни с площ до 20 м2 . Използва се за хидроизолиране на бетон и армиран бетон, зидарии със запълнени фуги и минерални мазилки. CR 90 може да се нанася както откъм страната на положително (до 15 м дълбочина), така и откъм страната на отрицателно (до 5 м дълбочина) водно налягане.

Предимства:

 • хидроизолация чрез кристализация
 • устойчив на положително и отрицателно водно налягане
 • самовъзстановяващ се
 • запълва микропукнатини до 0,4 мм
 • паропропусклив
 • мразоустойчив
кристализираща хидроизолация в основи

SikaSeal®-210 Migrating от "Sika"

 

Хидроизолационен кристализиращ разтвор на циментова основа.

SikaSealâ-210 Migrating е еднокомпонентен хидроизолационен разтвор, съдържащ проникващи кристализационни добавки, които запечатват бетона и не позволяват проникването на вода. SikaSealâ-210 Migrating се използва за запечатване на хоризонтални и вертикални бетонни повърхности. SikaSealâ-210 Migrating може да се използва за защита на бетонни конструкции от проникване на вода (положително и отрицателно налягане) при водни резервоари, плувни басейни, бани, подземни конструкции, резервоарни системи, дренажни системи и др. SikaSealâ-210 Migrating притежава одобрение за директен контакт с питейна вода. 

Предимства:

 • Еднокомпонентен, добавя се само вода
 • Капилярно активна химична добавка, която прониква дълбоко в порите на бетонните конструкции и заедно с наличното минерално съединение на циментовата матрица формира допълнителни неразтворими кристали, които уплътняват порите и капилярите срещу навлизане на вода и други течности
 • Повърхностно активни вещества, намаляващи капилярната абсорбция
 • Значително намалява водната абсорбция
 • Паропропусклив
 • Мразоустойчив
 • Ръчно и машинно нанасяне
кристализираща хидроизолация в основи
кристализираща хидроизолация

Krystol T1 и Krystol T2 от "Kryton International"

 

Krystol T1 и Krystol T2 представляват хидроизолация, която включва повърхностно нанесени кристални суспензии, които превръщат новия или съществуващия бетон в постоянна хидроизолационна бариера.

Krystol T1 намалява пропускливостта на бетона, за да го предпази от проникването на вода и химични вещества, пренасяни с водата. Тъй като става неразделна част от бетона, може да се положи или откъм положителната (мократа) или откъм отрицателната (сухата) страна на хидростатичното налягане.

Krystol T2 се нанася като втори слой върху Krystol T1, като осигурява по-твърдо и по-трайно покритие, което да предпази Krystol T1 и да осигури пълна хидроизолация на повърхността.

Krystol T1 и Krystol T2 съдържат Krystol технология. Когато се нанесе върху бетона, Krystol реагира химически с водата и циментовите частици и образува неразтворими кристали с формата на игла. Тези кристали запълват капилярните пори и микро-пукнатините в бетона и блокират пътя на водата и водосъдържимите замърсители. Всяка влага, на която бъде изложен бетона през целия си живот, ще инициира кристализация, създаваща постоянна хидроизолационна защита.

кристализираща хидроизолация
кристализираща хидроизолация

Предимство:

 • Постоянна и надеждна хидроизолационна защита, която може да се нанася от положителната или от отрицателната страна
 • Неразделен от бетона;
 • Krystol T1 & T2 не се износва или влошава
 • Нанася се на нови или съществуващи бетонни повърхности;
 • Самозапечатва микро-пукнатините за срока на живот на бетон;
 • Увеличава дълготрайността и издръжливостта на стоманобетона
 • Сертифициран за приложения с питейна вода

Приложение:

 • Krystol T1 се използва за цялостна хидроизолация и добавяне на издръжливост, както на новоизлят, така и на стар бетон от всякаква възраст;
 • Krystol T2 се нанася като втори слой върху Krystol T1, като осигурява по-твърдо и по-трайно покритие, което да предпази Krystol T1 и да осигури пълна хидроизолация на повърхността;
 • Фундаменти
 • Стени
 • Повдигнати плочи и рампи
 • Паркинг конструкции
 • Водни кули
 • Настилки на мостове
 • Водни резервоари 

Xypex Concentrate от "Xypex"

 

Concentrate на Xypex е химически най-активният продукт в рамките на кристалната хидроизолационна система на Xypex. Състои се от фин портланд цимент, специално подбран кварцов пясък и патентовани активни химични съединения. Активните химични съединения се разпространяват в субстрата и реагират с него (влагата и съставните части на втвърдения бетон), като предизвикват каталитична реакция. Тази реакция генерира образуването на неразтворима кристална формация в порите и капилярите на бетона, както и в пукнатините, като трайно запечатва бетона и предотвратява проникването на вода и други течности откъм положителната или отрицателната страна, дори и при високо хидростатично налягане. 

Предимства:

 • Издържа на силно хидростатично налягане
 • Става неразделна част от основата
 • Може да запечата пукнатини до 0,4 мм
 • Може да се приложи откъм положителната или отрицателната страна на бетонната повърхност
 • Позволява на бетона да "диша"
 • Висока устойчивост на агресивни химикали
 • Нетоксичен
 • Не изисква суха повърхност
 • Не може да се пробие, разкъса или да се разпадне по шевовете
 • Не се нуждае от защита при засипване на обратния насип или по време на поставяне на стомана, телена мрежа или други материали
 • Кристалната структура няма да се влоши

Приложение:

 • Резервоари

 • Канализационни и пречиствателни станции

 • Подземни хранилища

 • Основи

 • Тунели и системи за метро

 • Плувни басейни

 • Подземни гаражи

 

Xypex Modified може да се нанася като втори слой за укрепване на Xypex Concentrate или да се нанася сам по себе си за защита от влага на фундаментни стени. Приложен като втори слой, Xypex Modified, подсилва химически Xypex Concentrate, където и двете покрития са необходими и образуват по-твърдо покритие. 

кристализираща хидроизолация
кристализираща хидроизолация

PC®CRISTAL CONCENTRATE от "Tradecc"

 

Кристализираща полимер-циментова хидроизолация за защита на бетонни повърхности и конструкции.

PC® CRISTAL CONCENTRATE прониква дълбоко в порите и капилярите на бетона, където кристализира. В отсъствието на вода и влага не протича реакция и изолацията остава в първоначалното си състояние ("спящо" състояние). Реакцията протича отново при контакт с вода и влага и тогава кристалите проникват дълбоко в структурата на бетона. Процесът продължава до пълното хидроизолиране на бетона и цялостна кристализация на частиците на PC® CRISTAL CONCENTRATE.

Продуктът съдържа чист портландцимент, кварцов пясък и специални химически добавки.

Предимства:

 • нанася се под формата на каша върху бетона
 • осигурява постоянно уплътняване на бетона
 • може да се нанася върху влажна повърхност
 • не съдържа органични вещества и не е токсичен
 • след 5 дни обработеният бетон е напълно водонепропусклив
 • не се влияе от цикли на замръзване и размръзяване
 • устойчив е на пукнатини до 0,3 мм
 • одобрен за контакт с питейна вода

Приложение:

 • върху бетонни и циментови конструкции
 • резервоари за питейна вода
 • основи и подземни конструкции
 • тунели и асансьорни шахти
 • всички бетонни конструкции, които трябва да бъдат водонепропускливи
кристализираща хидроизолация в основи

KRYSTALINE 1 от KRYSTALINE TECHNOLOGY, SA

 

Кристализираща хидроизолираща циментова смес за бетонови повърхности.

Krystaline 1 реагира химически с нехидратиралите циментови частици, като по този начин формира милиони нови кристали в дълбочината на бетонното сечение. В продължение на седмици и месеци тези игловидни кристали продължават израстването си, запълвайки отворената порьозност на бетона, като блокират проникването на вода и водоразтворими агресивни агенти в бетона. По – късно, в случаи на поява на пукнатини (от пластично свиване и/или съсъхване), проникващата през тях вода ускорява кристализационния процес с формиране на допълнителна кристална фаза, която напълно запълва пукнатините, създавайки водонепроницаемa бариера за проникване на вода в бетонната и стоманобетоновата конструкция. Бетонът самостоятелно създава водонепропусклив слой, който не се нуждае от допълнително третиране за постигане на ефективна хидроизолация. Krystaline 1 съдържа портландцимент, специално обработен кварцов пясък и активни химични компоненти. Доставя се в прахообразно състояние и се нуждае само от вода за хомогенизация преди употреба.

Предимства:

 • Замества външните хидроиозолационни мембрани и покрития;
 • Спира водни течове през бетонното сечение;
 • Прониква в дълбочината на сечението на бетона и не се влияе от евентуално повърхностно износване или абразия;
 • Запечатва и хидроизолира пукнатини с ширина до 0,7 мм;
 • Активира се многократно и постоянно в присъствие на влага и/или вода;
 • Ефективност срещу хидростатично налягане до 120 бара;
 • Увеличаваща се във времето водоплътност на бетона;
 • Ефективна хидроизолираща способност, независимо от страната на водния напор;
 • Възможност за ефективно действие след полагане върху пресен и стар бетон;
 • Безпроблемен контакт с питейна вода;
 • Предпазва стоманената армировка от корозия;
 • Увеличава дълготрайността на бетона без необходимост от допълнителни разходи за поддръжка и ремонт.

Приложение:

 • Фундаменти;
 • Зимнични стени;
 • Тунели и тръбопроводи:
 • Морски, брегови и пристанищни съоръжения;
 • Асансьорни шахти;
 • Бетонни и стоманобетонни стени и стоманобетонни плочи от различен тип:
 • Басейни;
 • Пречиствателни станции;
 • Канали;
 • Силози и резервоари, включително за питейни нужди;
 • Специални състави за торкретиране

AquaProof Crystal от "Don Construction Products" (DCP)

 

Aquaproof Crystal е еднокомпонентна, кристализираща хидроизолация, която предпазва от проникването на вода и влага, като образува неразтворими кристали в порите и капилярите на бетона.

Предимства:

 • Комбинира се със свободния калций в цимента, за да образува неразтворими кристали
 • Може да се нанася върху влажен и пресен бетон
 • Прави субстрата издръжлив на ниско pH
 • Прави субстрата издръжлив на цикли на замразване и размразяване
 • Става неразделна част от основата
 • Срещу положително и отрицателно водно налягане
 • Позволява на конструкцията да "диша"

Приложение:

 • Подпорни стени и основи
 • Тунели, подземни гаражи, мазета
 • Резервоари за питейна или отпадна вода
 • Басейни
кристализираща хидроизолация

Aquafin IC от "Schomburg"

 

Суха хидроизолация чрез кристализация в бетона за външна и вътрешна хидроизолация на мазета, асансьорни шахти, фундаменти, стени на басейни за питейна вода, бетонови гаражи, тунели, под замазки и др.

Предимства:

 • прониква през капилярите в бетона;
 • постоянно активна;
 • може да се нанася върху влажни основи;
 • не съдържа хлориди;
 • устойчива на високо хидростатично налягане;
 • бариера срещу карбонизация;
 • уплътнява появилите се по-късно статични пукнатини до 0,4 мм;

Приложение:

 • външна и вътрешна хидроизолация в мазета, асансьорни шахти, фундаменти, подпорни стени;
 • хидроизолиране на резервоари за питейна и битова вода, технологични басейни, пречиствателни станции за отпадни води,
 • гаражи,
 • тунели
 • хидроизолация под замазки.
кристализираща хидроизолация

DEKO Professional HydroProtect MONO от "Оргахим"

 

DEKO Professional HydroProtect MONO е хидроизолация на циментова основа, капилярно кристализираща за положително и отрицателно водно налягане. Представлява готова за употреба прахообразна смес, съставена от висококачествен цимент, селектирани инертни материали, специални синтетични смоли и добавки. След смесване с вода, образува течен разтвор, който може да се нанася с плоска четка баданарка, маламашка или под формата на спрей. След изсъхване оформя твърдо покритие, което се превръща в неразделна част от бетона.

Предимства:

 • Кристализира в порите и капилярите на бетона при контакт с влага или вода
 • Продуктът е устойчив на положително и отрицателно налягане на вода
 • Реактивира кристализиращото си действие, за да се самовъзстанови при поява на нов източник на влага
 • Паропропусклив.
 • Отлична адхезия към основата, за да осигури перманентна хидроизолация, дори при негативно налягане на водата до една атмосфера (1 atm)
 • Устойчивост на положително налягане на водата (15 метра воден стълб)

Приложение:

 • Хидроизолация на басейни, зидарии или бетонови резервоари съдържащи питейна вода – водни кули, каптажи и други.
 • Хидроизолация на бетонови или зидани резервоари, съдържащи отпадни води.
 • Като допълнително изглаждане и хидроизолация на подземни стени преди полагане на битумни мембрани.
 • Хидроизолация на асансьорни шахти, външни и вътрешни стени от клетъчен бетон, тунели и подземни проходи, основи на сгради, напоителни канали и други влажни зони.
 • Ремонт на подземни конструкции, подлежащи на просмукване на вода и влага, в ситуации с отрицателно налягане до 1 атмосфера.
 • Хидроизолация на минерални основи без деформации
хидроизолация на основи
кристализираща хидроизолация

Предимства:

 • Кристализира в порите и капилярите на бетона при контакт с влага или вода.
 • Устойчива на положително и отрицателно налягане на водата.
 • Реактивира кристализиращото си действие, за да се самовъзстанови при поява на нов източник на влага.
 • Паропропусклива.
  Отлична адхезия към основата, за да осигури перманентна хидроизолация, дори при негативно налягане на водата до 2 атмосфери.
 • След изсъхване, оформя твърдо покритие, което се превръща в неразделна част от бетонови основи.
 • Отговаря на изискванията на БДС EN 1504

Приложение:

 • Хидроизолация на бетонови резервоари за питейна вода – водни кули, каптажи и др.
 • Ремонт на подземни конструкции, подлежащи на просмукване от вода и влага включително в ситуации с отрицателно налягане до 2 атмосфери – например мазета в сгради без външна хидроизолация.
 • Хидроизолация на бетонови резервоари или отводнителни канали за отпадни води.
 • Хидроизолация на асансьорни шахти, външни и вътрешни стени от клетъчен бетон, тунели и подземни проходи, основи на сгради, напоителни канали и други влажни зони
 • Хидроизолация на минерални основи без деформации
 • Хидроизолация на басейни с монолитна конструкция
кристализираща хидроизолация

Aqua Barriera One от "Avalon"
 

Еднокомпонентен кристализиращ разтвор на циментова основа, за хидроизолиране на бетонни основи подложени на положително и отрицателно налягане. Представлява готова за употреба прахообразна смес съставена от висококачествен цимент, селектирани инертни материали, специални синтетични смоли и добавки.

кристализираща хидроизолация

AQUAMAT - PENETRATE от "ISOMAT" Гърция

 

AQUAMAT - PENETRATE на фирма "ИЗОМАТ" е циментова, мазана хидроизолация. Съдържа специални активни химически съставки, които при контакт с влагата и наличните хидроксиди на варта в цимента, реагират и образуват неразрушими съединения (кристали). Тези кристали блокират капилярните пори и запечатват пукнатините в бетона, като по този начин предотвратяват по нататъшна водна абсорбция. 

AQUAMAT - PENETRATE прониква в структурата на бетона и постоянно го предпазва от попадане на вода. Има способността да запечатва малки пукнатини, дори и когато те се появяват в последствие. Понася еднакво добре положителен и отрицателен хидростатичен натиск

Приложение:

 • Хидроизолация на основи на новостроящи се сгради
 • Хидроизолация на мазета
 • Хидроизолация на водни резервоари
 • Хидроизолация на резервоари за канализационни води

Предимства:

 • Остава активен за дълъг период от време, поради което защитава конструкцията от наличие на вода
 • Притежава отлична адхезия към бетона, подложен на положително или отрицателно водно налягане
 • Запечатва пукнатини с широчина до 0,4 мм, дори и ако се появят в последствие
 • Хидроизолацията на конструкциите не се повлиява от нарушаване на бетонната повърхност или повърхността на хидроизолационния слой
 • Защитава конструкциите от корозия на стоманената армировка в бетона
 • Не влияе на "дишането" на бетоновите елементи
 • Подходящ за резервоари за питейна вода, както и за повърхности, влизащи в директен контакт с хранителни продукти
хидроизолация на основи
хидроизолация на основи
кристализираща хидроизолация
кристализираща хидроизолация

Waterblock Penetrate от "VIMATEC"

 

Waterblock Penetrate е кристализираща, дълбокопроникваща, мазана хидроизолация. Прониква в дълбочина (до 150 мм) и в контакт с наличната вода, кристализира и образува водонепропусклива преграда. WATERBLOCK PENETRATE може да бъде използван при водно налягане (позитивно или негативно), за хидроизолация на всички елементи и конструкции, отговаря на всички изисквания за запечатване: от обикновена водоплътност до хидроизолацията на структури под вода под високо налягане.

Предимства:

Сухата хидроизолационна смес, добавена към вода в определено съотношение, и в контакт с влагата в елемента върху който се полага:

 • Създава защита от проникване на хлориди, както и корозионни соли и въглероден диоксид.
 • С висока адхезия и чрез механизма на кристализация осигурява водоустойчивост на конструкцията.
 • Запечатва пукнатини и пори с широчина до 0,4 мм.
 • Предпазва бетона от замръзване.
 • Осигурява паропропускливост, позволявайки на структурите да "дишат".
 • Може да се използва в случаи на контакт с питейна вода.
 • Може да се използва при влажен или пресен бетон.
 • Устойчива в агресивни среди: сярна, солна, фосфорна, азотна киселина, сол, морска вода и други.

Приложение:

 • Тунели
 • Язовири, канали, басейни
 • Резервоари за питейна вода, канализационни резервоари
 • Основи и мазета
 • Повърхности в мокри помещения
 • Промишлени настилки (включително в селскостопански сгради)
 • Тераси, включително "зелени" (за градини)
 • Цветарници

Neopress Crystal от "Neotex"

 

Neopress Crystal е еднокомпонентен хидроизолационен разтвор, съдържащ проникващи кристализационни добавки, които запечатват бетона и не позволяват проникването на вода. Идеален е за резервоари за вода, кладенци, силози, подземни помещения и мазета, тунели, стени, както и за повърхности под плочки.

Предимства:

 • Отлична адхезия към бетон, циментови разтвори, тухли, циментови блокове, мозайка и др.
 • Прониква и реагира с влагата и създава неразтворими кристали, които запълват и уплътняват порите на повърхността, предлагайки пълна непропускливост на вода.
 • Показва устойчивост на положителни и отрицателни хидростатични налягания и премоства пукнатини и кухини до 0,4 мм
 • остава реактивен, в случай на наличие на влага

Предимства:

 • Подсилена с полимерни добавки и активни химикали;
 • Образува неразтворими кристали в порите на бетона, които не се разтварят от водата, с която взаимодействат.
 • Нанесена върху постен бетон, веднага след изсъхването тя кристализира със свободните съставки в порите на бетона и го прави непроницаем по повърхността;
 • Устойчива на тежки климатични условия;
 • Притежава хидравлични качества на сцепление;
 • Използва се във всякакъв вид облепени или измазани повърхности като каменна зидария и каменни облицовки, тухли, брикети, газобетон, варовик и т. н.;
 • Предотвратява влага и събирането на вода на циментова основа, измазани повърхности.
 • Предотвратява постоянна влага и елиминира слаби водни течове или такива без налягане;
 • Защитава повърхностите срещу разрушителните ефекти на  влагата;

Приложение:

 • От положителната и/или отрицателната страна на действие на водата;
 • На стени, подове или тавани,
 • В непрекъснато влажни зони, като например гаражи, балкони, тераси и изби;
 • Водни резервоари, басейни и цистерни за съхранение;
 • В основите - външните стени на мазета, подземни конструкции;
 • В мелиоративни, реставрационни и ремонтни работи на стари структури.
кристализираща хидроизолация

Bostik CemenTech C1 Duo от "Bostik"
 

Еднокомпонентна хидроизолация на циментова основа, оцветена в червен цвят, подсилена от полимерни добавки и активни компоненти. След разбъркване с вода се приготвя в консистенция за нанасяне с четка. Използва се за решаване на проблеми, произтичащи от капилярния ефект. Може да се използва и от двете страни на действие на водата, положителна и отрицателна, при хидроизолация на гаражи, тераси, фундаменти и мазета. CemenTech С1 Duo създава неразтворими кристали, които се образуват от свободните циментови съединения и водата, с която реагира. При формирането на тези кристали в капилярите, бетонът става постоянно водонепропусклив. 

TECMADRY®MILENIUM от "SATECMA"

 

Кристализиращ циментов хидроизолационен строителен разтвор.

TECMADRY®MILENIUM e хидравличен еднокомпонентен хидроизолационен разтвор на циментова основа, специално проектиран да прониква в капилярната мрежа на бетона. След серия от химични реакции, водещи до образуването на неразтворими кристали, запечатва капилярната мрежа, блокира преминаването на вода през нея и действа при позитивно и/или негативно водно налягане. TECMADRY®MILENIUM не променя обмяната на водни пари на субстрата, като по този начин позволява на основата да „диша“

TECMADRY®MILENIUM осигурява общо и трайно хидроизолиране на бетоновите и циментовите разтвори, към които се прилага. Може да се използва за хидроизолация на: бетон, мазилки, циментови разтвори, бетонни блокчета, тухли, зидария и др. Благодарение на своята висока устойчивост и на осигуряването на добро покритие TECMADRY®MILENIUM може да остане като крайно покритие, без нуждата да бъде боядисван.

Приложение:

 • Бетонни структури, подложени на позитивно и/или негативно водно налягане: сутерени, основи, шахти за асансьори, вътрешни или външни стени и др.
 • Плувни басейни, басейни, фонтани и водни резервоари
 • Канали, язовири, мостове, тунели и галерии, хидротехнически съоръжения и др.
 • Хидроизолиране на стени или подове със завишена апилярна влажност
кристализираща хидроизолация

DRACOSEAL от "Draco"

 

Еднокомпонентно, дишащо хидроизолационно покритие с осмотично действие, на циментова база, за прилагане върху бетон и зидария.

DRACOSEAL е еднокомпонентно, хидроизолационно покритие, на циментова база, с осмотично действие. Подходящо е за сутерени, резервоари, тръбопроводи, асансьорни шахти, басейни и стени. Използвайки ефекта на осмозата DRACOSEAL прониква във външния слой на повърхностите, като образува покритие, устойчиво на положително и отрицателно водно налягане. Притежава висока адхезия. В съответствие с Постановление 174:2004, то е нетоксично и може да бъде в контакт с питейна вода (Сертификат за годност EUROFINS n. AR-13-ID-018069-01). 

Предимства:

 • ХИДРОИЗОЛИРАНЕ ПРИ ОТРИЦАТЕЛНО ХИДРОСТАТИЧНО НАЛЯГАНЕ: DRACOSEAL хидроизолира и издържа дори на отрицателно хидростатично налягане.
 • УСТОЙЧИВ КЪМ АГРЕСИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА: DRACOSEAL има висока устойчивост към въздействия на химикали и агресивните елементи на околната среда.
 • УСТОЙЧИВ НА АБРАЗИЯ: DRACOSEAL придава висока устойчивост на повърхността.

Приложение:

 • Хидроизолиране на сутерени, подпорни стени, асансьорни шахти, резервоари, басейни и вътрешни/външни стени на подпорни съоръжения.
 • Хидроизолиране на резервоари за вода и питейна вода, бетонни канали и съоръжения за отпадни води.
 • Хдроизолиране на тръбопроводи за отпадни води и канализация.
 • Хидроизолиране на стени от циментови блокове, бетон, газобетон и др.
 • Хидроизолиране на конструктивни елементи: колони, бордюри, огради, обезопасителни пътни прегради тип "джърси" подложени на абразивно въздействие на пясък в следствие на пътен и магистрален трафик.
кристализираща хидроизолация

Masterseal 501/502 от BASF

 

Това е хидроизолационна капилярна система за бетонни повърхности и мазилки. Осигурява цялостно и постоянно разрешаване на проблемите с течове, достъп или просмукване на вода в бетонните конструкции или циментовите продукти. Във водоносните капиляри и пукнатини се образуват и развиват неразтворими кристали, които ефективно спират по - нататъшното преминаване на вода и осигуряват постоянна водонепропускливост на конструкцията.

Предимства:

 • Осигурява постоянна хидроизолация, като се превръща в част от конструкцията върху която се поставя. Активните съставки не се износват или разслояват
 • Предпазва бетона и арматурата от корозия
 • Кристалинното действие се активира повторно при контакт с вода
 • Ефективен срещу положително и отрицателно водно налягане
 • Нетоксичен

Приложение:

 • Задържащи вода съоръжения
 • Водни контейнери (кули)
 • Основи, фундаменти
 • Тунели, подпорни стени
 • Плувни басейни
 • Язовири, канали
 • Асансьорни шахти
 • Пристанища, вълноломи, понтони
 • Бетонни тръби, конструктивни съединения
кристализираща хидроизолация

КЬОСТЕР NB 1 Сив от "KÖSTER" 

 

NB 1 Сив КЬОСТЕР е минерално покритие, съдържащо кристализационни и капилярозапълващи агенти. Той може да бъде използван за хидроизолация срещу почвена влага, вода без налягане и вода под налягане. Хидроизолацията, направена с NB 1 Сив КЬОСТЕР се характеризира с отлична устойчивост на натиск и абразия, както и с отлична устойчивост на химикали. NB 1 Сив КЬОСТЕР e напълно водонепроницаем срещу вода под налягане (до 13 бара). В резултат на проникването си в конструктивния елемент суспензията развива интензивна адхезия към субстрата и запушва капилярите. Освен хидравличното втвърдяване на изолационната суспензия, в нея се активират кристализационни процеси, които могат да доведат до самовъзстановителен ефект при появата на микропукнатини.

Предимства: 

 • Хидроизолация за позитивната и негативната страна срещу вода под налягане
 • Устойчива на хлориди, сулфати и фосфати
 • Притежава сертификат за контакт с питейни води
 • Прониква в субстрата, където кристализацията води до неразривна водонепроницаема връзка с него
 • Не съдържа съставки, предизвикващи корозия
 • Не отделя летливи вещества или вредни за околната среда емисии
 • Приложима също при зидария и върху силно порьозни субстрати от рода на пръскан бетон, газобетон и сгурбетон
 • Отпада необходимостта от поддържане на влажността на субстрата по време на втвърдяването
 • Възпрепятства движението на солите в субстрата, когато се използва в система заедно с Полизил TG 500 КЬОСТЕР
 • Безшевно полагане

Приложение:

 • при ново строителство и ремонт
 • за хоризонтална и вертикална хидроизолация на бетон, зидарията или циментовата мазилка, при порьозен бетон, пръскан бетон
 • във влажни стаи, бани, нови изби,
 • от вътрешната страна на сутерени,
 • в асансьорни шахти, тунели, течащи подпорни стени,
 • от вътрешната страна при течащи тавани,
 • резервоари, силозни предприятия,
 • пречиствателни станции, ревизионни шахти,
 • резервоари за питейна вода
 • като бетон-контакт за подобряване на връзката между стар и нов минерален субстрат, като новият бетон следва да бъде излят 2 - 5 часа след полагането  
кристализираща хидроизолация
мазана хидроизолация за основи
Кьостер Стара Загора

КЬОСТЕР NB 1 "Бърз" от "KÖSTER"
 

NB 1 "Бърз" на КЬОСТЕР е минерално покритие, съдържащо кристализационни и капилярозапълващи агенти. Той може да бъде използван за хидроизолация срещу почвена влага, вода без налягане и вода под налягане, както от вътрешната, така и от външната страна. Втвърдява се бързо и може да се излага на водни влияния много скоро след полагането си.

VANDEX SUPER/SUPER WHITE от "Vandex"

 

VANDEX SUPER е готова суха смес на циментова основа за хидроизолация (импрегниране) в дълбочина.

VANDEX SUPER е на базата на сив портландцимент, а за VANDEX SUPER WHITE се използва бял цимент, като свързващо вещество. Състои се от сив или бял портланд цимент, специално обработен кварцов пясък и активни химически добавки. Когато VANDEX SUPER/SUPER WHITE се положи върху бетоновата повърхност, активните химически добавки реагират (влизат във взаимодействие) със свободната вар и влага в капилярните пространства и образуват неразтворими кристални структури. Тези кристали блокират капилярите и микропукнатините (от съсъхване) в бетона и предотвратяват по-нататъшното проникване на вода (дори и под налягане). Въпреки това Vandex слоя все пак позволява преминаването на водните пари през конструкцията (т.е. бетонът ще бъде в състояние да „диша”). Наред с хидроизолацията на конструкцията (съоръжението), VANDEX SUPER/SUPER WHITE предпазва бетона от морска вода, отпадъчни води, агресивни подпочвени води и някои химически разтвори. VANDEX SUPER/SUPER WHITE е изпитан за ползване в съоръжения за питейна вода. 

Приложение:

 • В основи: бетон
 • Хидроизолация и защита срещу вода и влага от активната или пасивната страна на водния напор
 • Основи, фундаментни плочи, подпорни и подземни стени,
 • Строителни фуги,
 • Пречиствателни станции,
 • Плувни басейни, моноструктурни елементи и т.н.
 • Съоръжения за питейна вода
кристализираща хидроизолация
хидроизолация на основи