Пълна гаранция от 5 или 10 години. Експлоатация над 20 години.

SGA  Hydro Systems

хидроизолация на фундаменти

Запомнете "В областта на подземната хидроизолация, компромисите струват скъпо"!

 

Тъй като основите на сградите са в пряк достъп с почвата, изключително важно е те да бъдат добре изолирани от атмосферните и подпочвените води. В противен случай с времето и основите, и самата сграда ще претърпят значителни щети. Хидроизолацията на основите трябва да бъде предвидена още на етап проектиране. За тази цел е много важно да е ясен произходът на подземните води - дали са само капилярна влага, безнапорни води или напорни води с хидростатично налягане, за да се подбере най - добрият вариант за хидроизолация на основите. Всичко това се описва в геоложки доклад, който на по - малките обекти, за съжаление липсва.

 

Полагането на избраната хидроизолация следва да става още по време на строителството, като гаранция за добра и надеждна защита на конструкциите. Предлагат се, разбира се и различни решения за вътрешна хидроизолация на подземни помещения, когато такава не е изпълнена при изграждането им, но разходите по такъв вид изпълнение са много по-високи.

 

Щети, които може да причини влагата при липса на качествена хидроизолация в основите:

 • Повреди по конструкцията - влагата от почвата прониква в бетона и влияе както на неговото качество, така и на състоянието на армировката. Това се отразява негативно върху конструкцията на сградата като цяло.
 • Щети в подземните помещения - влагата от почвата се просмуква през стените и навлиза в самите подземни помещения - гаражи, мазета, сутерени и т.н. Това води до подкожушване, появата на мухъл и плесен, изсолване и отлепване на мазилката, овлажняване на мебели и уреди. Влагата може да се "изкачи" и до по - горните етажи. Ако напорът на подпочвените води е по - голям, може да доведе и до наводняване.
 • Здравословни проблеми на живущите - влагата е подходяща среда за развитие на бактерии, плесен и мухъл. Те могат да доведат до хронични респираторни проблеми.
 • Наличието на хлебарки. Една от причините за лесното им размножаване е именно влагата в мазетата и другите подземни части на сградите.
 • Влажните подземни части на сградата, могат да обезценят нейната стойност при една бъдеща продажба. Никой не би искал да купи имот с течове в мазето или подземния гараж.

 

Изборът на подходяща хидроизолация от страната на водния напор може да се направи между:

 

 • Течни хидроизолационни мембрани - производителите на хидроизолационни системи предлагат различни продукти под формата на течни хидроизолационни мембрани. Течните хидроизолационни покрития при нанасяне не се стичат по вертикалните повърхности и запазват еластините си свойства и при ниски температури. Основата, върху която ще се полагат трябва да бъде добре подготвена - без излишни замърсявания, като кал или прах, или по - едри частици, а дупките и пукнатините трябва да бъдат почистени и запълнени с ремонтна замазка.


Етапи в полагането на течните (обмазните) хидроизолации в основите на новостроящи се сгради:

 

1. Подготвителен етап - Преди да пристъпим към полагане на избраната хидроизолация върху основите на новостроящата се сграда трябва задължително да запълним отворите от кофражните шпилки, дефектите и конструктивните фуги, откритите пукнатини и шуплите от разслояването на бетона. Подходящи продукти за тази цел са т.нар. ремонтни разтвори.

 

2. Изисква се почистване на основата от остатъци от пръст, боя, мазнини или други замърсявания.

 

3. Ако са минали повече от 28 дни от изливането на бетонните основи, бетонът трябва да се бластира, за да се отворят порите му - този етап е необходим само при мазаните хидроизолации с кристализиращ ефект.

 

4. Задължително при всички вътрешни ъгли се прави холкер – това е изискване дори и за рулонните хидроизолации.

 

5. Повърхността се грундира с необходимия грунд или се навлажнява с вода

 

6. Полагат се 2 или 3 слоя от избраната мазана хидроизолация, като се вгражда стъклофибърна мрежа, която контролира дебелината на покритието и поема движенията на сградата. Стъклофибърна мрежа не се изисква при хидроизолация с кристализиращи материали.

 

6. Полага се водоотблъскваща топлоизолация от екструдиран полистирен (XPS) върху същинската площна хидроизолация. Този етап не се изпълнява при мазаните кристализиращи хидроизолации. Предимствата на топлоизолираните стени под нивото на терена са:

 • гарантира се стабилността на температурата вътре в пространството,
 • предотвратява се образуването на конденз по вътрешната страна на стената,
 • защитава се хидроизолацията от механични повреди,
 • защитава се хидроизолацията от температурните колебания, като по този начин се предотвратява по-бързото стареене на материала.

 

7. Преди обратния насип хидроизолацията и топлоизолацията се защитават от механични увреждания с помощта на защитна дренажна мембрана. Този етап не се изпълнява при мазаните кристализиращи хидроизолации.

 

Нашите предложения за хидроизолация в основите на база мазан битум

 

Нашите предложения за хидроизолация в основите на база полиуретанбитум

 

Нашите предложения за хидроизолация в основите на база цимент (еднокомпонентни и двукомпонентни циментови хидроизолационни материали)

 

Нашите предложения за хидроизолация в основите на база цимент с кристализиращ ефект - след обработка на фундаментите и основите с хидроизолацията от този вид, в капилярите на субстрата започва реакция между калцивия диоксид (негасена вар), влагата и химически активните добавки от изолацията, като се образуват комплексни неразтворими кристални съединения с влакнестта структура, които запълват капилярите и микропукнатините. Основата вече е водонепропусклива, но паропропусклива и е създадена защитна бариера срещу проникването на хлориди, корозионни соли и въглероден диоксид. Химически активните добавки са проникнали в дълбочина и са готови да реагират отново под въздействие на влагата и водата. Хидроизолацията от този вид става неразделна част от основата, върху която е положена и се използва успешно при:

Нови и съществуващи сгради - хидроизолация на фундаменти и основи, стени и плочи в сутерени, асансьорни шахти, кало-масло уловители, подземни гаражи, бетонни плочи под затревени площи и градини, плувни басейни, промишлени хидротехнически съоръжения, резервоари, водни кули, бетонни силози, противофилтрационни стени, работни и деформационни фуги и разнообразни бетонни съоръжения.

 • Съоръжения за питейна вода и пречиствателни станции
 • Електроцентрали, водни и хидротехнически съоръжения

За разлика от всички останали материали за хидроизолация кристализиращите хидроизолации осигуряват едновременно три вида защита. Веднъж това е плътният защитен слой с дебелина между 2мм и 5мм, покриващ изцяло защитаваната повърхност. Той е непроницаем за водата и сигурно възпрепятства нейното проникване. Устойчив е и на разтворените във водата химически съединения. Ако обаче поради някаква причина този пласт бъде механично повреден (обратен насип, поява на пукнатини при движение на конструкциите) тогава идва ред на втората защитна преграда - водата ще бъде спряна от близкия до повърхността на бетона слой, който е превърнат в напълно водонепроницаема преграда. Третата защита е чрез запълването на капилярите с водонепропускливи влакнести кристали, проникнали в дълбочината на субстрата, благодарение на явлението осмоза, където остават защитени от климатичните влияния или механичните натоварвания.

 

Нашите предложения за хидроизолация в основите на база цимент с осмотичен ефект