Полимерни хидроизолационни продукти за баня

 

Полимерните хидроизолационни продукти са висококачествени екологично чисти и лесни за употреба еднокомпонентни еластични хидроизолационни мембрани без битум, разтворители и изоцианати. Обикновено не изискват адхезионен грунд при полагане върху здрава повърхност. Могат да се използват и върху влажни основи.

Когато полимеризират образуват защитно безфугово изолационно покритие, което притежава добра физическа и химическа устойчивост. Голяма част от този вид изолации притежават и УВ – устойчивост и позволяват трафик.

Предимства:

 • Полимерните хидроизолации могат да се използват и върху влажни повърхности
 • Добра устойчивост на ултравиолетови лъчи, вода и влага
 • Обикновено са еднокомпонентни и са готови за ползване
 • Самонивелиращи се материали
 • Могат да се нанасят с четка, валяк, шпатула или безвъздушни помпи
 • Осигуряват пропускливост на водни пари и позволяват на повърхността да „диша“
 • Екологични – не съдържат битум, изоцианати и разтворители Не е необходим символ за опасност
 • Напълно устойчиви на атмосферни влияния
 • Добра устойчивост на вода, асфалтови разтворители, масла, смазки, разредени неорганични киселини и основи
 • Умерена устойчивост на естери, кетони и ароматни съединения
 • Не са устойчиви на концентрирани киселини и хлорирани въглеводороди

Технически характеристики:

 • Плътност: 1.45 ± 0.02 кг/л
 • Механизъм на втвърдяване: чрез влага
 • Температура при полагане: от +5°C до +40°C
 • Температурна устойчивост: от -40°C до 100°C, с краткотрайна издръжливост до +150°C
 • Удължаване до скъсване: > 150%
 • Якост на опън: > 1,2 N/мм2
 • Твърдост по Shore A: 25 – 35
 • Време за засъхване на повърхността: 40 – 80 мин., при 23°C и относителна влажност 50%

Разходна норма:

 • Препоръчителна обща разходна норма: 1,3–1,5 кг/м2 (без използване на геотекстил).

Срок на годност и начин на съхранение:

 • Могат да се съхраняват в продължение на 12 месеца в оригиналните си неотворени опаковки при 5 – 25°C, на хладно, сухо място. Температурата на съхранение не трябва да надвишава 25°C за продължителен период от време. Да се пазят далеч от влажни места, пряка слънчева светлина и източници на топлина.

Подготовка на основата и полагане:

 • Основата трябва да бъде суха и здрава, без замърсяване, което може да се отрази неблагоприятно на адхезията на покритието. Съществуващите пукнатини трябва да бъдат предварително уплътнени чрез употребата на ленти от полиестерно платно.
 • Полимерните хидроизолационни продукти се нанасят равномерно и плътно на един или два слоя, ръчно с валяк или четка. Освен това, продуктът може да се нанася с плоска мистрия върху хоризонтални повърхности. Вторият слой се нанася след пълното изсъхване на първия. Препоръчва се нанасянето на втория слой да е на следващия ден. На особено застрашените от напукване места, като ъглите между стената и пода, 90° ъгли, комини, водосточни тръби и сифони, се препоръчва използването на геотекстил в първия мокър слой.

Двукомпонентни циментови хидроизолационни продукти за бани

 

Двукомпонентните циментови хидроизолационни материали предлагат отлична хидроизолация и защита на повърхности от бетон, циментови и варо-пясъчни замазки, тухлена и каменна зидария и т.н. Полагат се по екстериорни стени, сутерени, фундаменти, резервоари, басейни, подпорни стени, покриви, балкони, тераси, бани, кладенци, тунели и т.н. Притежават отлична адхезия към почти всички повърхности, като бетон, камък, керамика и тухли. Устойчиви са на положително и отрицателно хидростатично налягане на водата. Имат способността да премостват пукнатини и са особено подходящи за повърхности, при които се очаква поява на пукнатини предизвикани от температурни разширения или вибрации - тераси, балкони, басейни, тунели, резервоари и др.

Двукомпонентните циментови хидроизолации притежават следните предимства:

 • Минимална температура на втвърдяване от +5℃ или +10℃
 • Могат да се полагат върху влажни основи
 • Бързо съхнене дори и при висока влажност на въздуха (за около 4 - 6 часа)
 • Образуват изключително гъвкава хидроизолационна мембрана, върху която може да се ходи
 • Запазват гъвкавостта си както при ниски температури (до -25℃), така и при високи (до +160℃)
 • Върху получената мембрана могат да се полагат директно всички видове облицовки и настилки
 • Устойчиви са на разредени киселини и основи
 • Идеално решение за басейни, резервоари, водохранилища и други, които са постоянно под вода
 • Изключително висока адхезия към всякакви основи. Могат да се полагат върху бетон, замазки, мазилки, гипсокартон и др.
 • Не съдържат разтворители
 • Незапалими и негорими

Разходни норми:

 • Зависи от водното натоварване и варира от 2,0кг/м2 до 4кг/м2 или от 1,5мм до 2,5мм дебелина на сухия слой.

Срок на годност и начин на съхранение: 12 месеца от датата на производство, в неотворени, ненарушени, оригинални опаковки. Съхранение на закрито и сухо място при температури от 5°C до 30℃ 

Подготовка на основата и полагане:

 • Основите с по-големи пори и/или пукнатини трябва да се шпакловат предварително с ремонтен разтвор. Основата трябва да е здрава, добре почистена от прах, масла, нестабилни материали и други понижаващи адхезията вещества.
 • В ъглите между пода и вертикалните стени се препоръчва използването на армировъчна лента от полиестерен плат (30г/м2) или стъклофибърна армировъчна мрежа (65г/м2), широка 10см.
 • Грундиране на основата - някои циментови хидроизолации се нуждаят от специален полимерен грунд, а при други основата просто се навлажнява с вода
 • С четка или маламашка се нанася слой циментова хидроизолация. Изчаква се изсъхването на получения пласт: 2 - 6 часа, в зависимост от температурата и влажността на основата и околната среда. След това се нанасят с четка/маламашка последователно на кръст още един или два равномерни слоя, като се изчаква пълното изсъхване на всеки слой. Всеки положен слой трябва да е толкова товароносим и втвърден, че да не бъде повреден от нанасянето на следващия слой.
  * Всеки слой от циментовата хидроизолация трябва да е с дебелина около 1 мм - 1,5 мм - 2 мм. При нанасяне на по-дебел слой са възможни напуквания!

     * Прясно нанесеният материал трябва да се защитава от високи и ниски температури, вятър и дъжд.
     * При работа при температури над 25°C материалът може да се разрежда с до 3% вода.

Двукомпонентните циментови хидроизолационни продукти се състоят от суха циментова смес (компонент А) и течен еластификатор (компонент B). Някои продукти съдържат допълнително и фибри в сухата част.. Самата смес се приготвя като към определеното количество еластификатор се добавя сухата циментова смес при непрекъснато разбъркване, до образуване на еднородна смес с подходяща консистенция (2-3 мин.). Изчаква се 5 минути сместа да съзрее и отново се разбърква за кратко. Отвореното време се движи в рамките на 30 - 60 минути, при +20℃.

Натоварване:

 • Полагане на плочки - след три дни

Акрилни хидроизолационни продукти за баня
 

Акрилът е полимерен, термопластичен материал, на основата на акрилова киселина. Характеризира се със специална здравина, изненадваща лекота, с ниска топлопроводимост и екологичност. Акрилът не се страхува от излагане на прекомерно високи или ниски температури и е устойчив на ултравиолетови лъчи. Поради своята издръжливост, този полимер намира широко приложение в производството на хидроизолационни материали - т.нар. "Течен каучук" или "Течна гума"

Акрилните хидроизолации са:

 • Износоустойчиви, водоустойчиви, паропропускливи и с дълъг експлоатационен живот
 • Подходящи са за полагане върху бетон, замазки, мазилки, камък, дърво, метал, гипскартон
 • Имат висока якост, нулева абсорбция на вода и запазват еластичност при температури под -25℃  и над +250℃
 • Плътност: 1,48 – 1,52 кг/л (EN ISO 2811-1)
 • Вискозитет: 80.000 – 120.000 mPa.s (Brookfiled R6/5) (при +23°С)
 • Удължение до разрушаване: > 100% (EN ISO 527)
 • Дебелина на сух филм: 600 μm (EN ISO 2808)
 • Дебелина на мокър филм: 1000 μm
 • Съдържание на твърдо вещество: 60%
 • Якост на адхезия: > 2,5 Ν/mm2 (EN 1542, изискване за еластични системи без трафик: 0,8 Ν/mm2)
 • Якост на опън: > 3 Ν/mm2 (EN ISO 527)
 • Коефициент на пропускливост на водни пари (μ): 19.300 (EN ISO 7783:2011)
 • Водонепропускливост: 7 atm (EN BS 12390 – 8)
 • Капилярна водна абсорбция: 0,01 кг/м2ч 0.5 (EN ISO 1062 – 3)           
 • Готови са за употреба, екологично чисти, без или със слаб мирис и с кратък срок за съхнене
 • Разтворителят е вода
 • Могат да се използват за хоризонтални и за вертикални повърхности със сложни геометрични форми

Разходни норми:

 • 1,0 - 1,5 кг/м2, в зависимост от основата

Срок на годност и начин на съхранение: 24 месеца от датата на производство, ако се съхранява в неразпечатани опаковки, при температури от +5°C до +35°C, на места защитени от пряка слънчева светлина и ниски температури. 

Подготовка на основата и полагане:

 • Основата трябва да е здрава и чиста, без прах и други замърсявания. Празнините по повърхността трябва да запълнят с циментова шпакловка.
 • В последствие повърхността се грундира със специален акрилен грунд, част от хидроизолационната система
 • Акрилните хидроизолации за баня се полагат чрез четка или ролер на два слоя, след като грундът е изсъхнал. При необходимост могат да се разредят с вода. Вторият слой се нанася след като първият е изсъхнал (1 – 2 ч при +20°С). Може да се положи и на един слой чрез назъбена маламашка на дебелина 3 – 4 мм, след което да се заглади с гладка маламашка. По този начин се постига еднаква дебелина на слоя.
 • Акрилните хидроизолации трябва да се армират локално във всички вътрешни ъглите (между стена/под) със стъклофибърна армировъчна мрежа (65г/м²) или полиестерен армировъчен плат (30г/м²).
 • Минимална температура на полагане: +5°С
 • Време за втвърдяване: ≥ 6 ч при +20°С

Натоварване:

 • Полагане на плочки: след около 6 ч при +20°С. След като хидроизолацията е изсъхнала плочките трябва да се залепят с висококачествени полимерни лепила за плочки

Това прави полагането на хидроизолация под облицовката от плочки задължително. Основните изисквания към нея са:

 • да бъде устойчива на постоянна влага
 • да бъде сигурна
 • да бъде еластична
 • да се обработва и полага бързо, лесно и без допълнителни разходи.

 

В кратко и надяваме се полезно инфо ще Ви представим стъпките при изпълнението на хидроизолацията на една баня:

 1. Запълване на по-големите неравности с ремонтен разтвор
 2. Грундиране с контактен и свързващ грунд за създаване на по-добра контактна повърхност.
 3. Придаване на наклон с подова замазка.
 4. Нанасяне на първия слой от избраната хидроизолация  (поне 7 дни след изпълнение на подовата замазка).
 5. Съединителните и разширителни фуги се запечатват посредством хидроизолационна лента, а за подовите сифони се използва хидроизолационен маншет.
 6. Последващите слоеве от избраната хидроизолация се нанасят перпендикулярно на предходните, като се спазват техническите характеристики
 7. Плочките се залепват с високоякостно еластичното лепило за натоварени основи  (72 ч след изпълнението на последния слой хидроизолационно покритие).
 8. Фугите между плочките се фугират (48 ч след полагане на облицовката) с еластична фугираща смес, която трябва да има мощен водоотблъскващ и антибактериален ефект.
 9. Ъгловите, съединителните и разширителните фуги, както и местата на свързване на арматурите и фитингите се запечатват с полиуретанов уплътнител.
хидроизолация на баня

Сред специалистите не съществува единно менние по въпроса кога да се направи хидроизолация - преди полагането на нивелиращата замазка или след това.

 • Защитниците на първата теория смятат, че полагайки замазката върху хидроизолацията, оставят повърхност, която притежава по-добро сцепление и е по-подходяща за финалното полагане на плочки. Тези, които предпочитат да изпълнят хидроизолацията върху замазката, сочат като аргумент, че ако все пак под облицовката проникне вода или влага, то тя отново попива в бетонната замазка и в крайна сметка банята пак ще мухляса. 

Ние от "Ес Джи Ей Хидросистемс" ЕООД сме привърженици на втората теория!

 

Еднокомпонентни циментови хидроизолационни продукти за бани
  

Еднокомпонентните циментови хидроизолационни материали предлагат отлична хидроизолация и защита на повърхности от бетон, циментови и варо-пясъчни замазки, тухлена и каменна зидария и т.н. Полагат се по екстериорни стени, сутерени, фундаменти, резервоари, басейни, подпорни стени, покриви, балкони, тераси, бани, кладенци, тунели и т.н. Притежават отлична адхезия към почти всички повърхности, като бетон, камък, керамика и тухли. Устойчиви са на положително и отрицателно хидростатично налягане на водата. Имат способността да премостват пукнатини.  

Циментовите хидроизолации притежават следните предимства: 

 • Минимална температура на втвърдяване от 0℃ до + 5℃ или до +10℃
 • Могат да се полагат върху влажни основи
 • Бързо съхнене дори и при висока влажност на въздуха (за около 6 часа)
 • Запазват гъвкавостта си както при ниски температури (до -25℃), така и при високи (до +160℃)
 • Върху получената мембрана могат да се полагат директно всички видове облицовки и настилки
 • Устойчиви са на разредени киселини и основи
 • Идеално решение за басейни, резервоари, водохранилища и други, които са постоянно под вода
 • Изключително висока адхезия към всякакви основи. Могат да се полагат върху бетон, замазки, мазилки, гипсокартон и др.
 • Не съдържат разтворители
 • Незапалими и негорими

Разходни норми:

 • Зависят от водното натоварване, но за бани се движят в границите около 2,0 кг/м2

Срок на годност и начин на съхранение:

 • Най-малко 12 - 24 месеца от датата на производство, в неотворени, ненарушени, оригинални опаковки. Съхранение на закрито и сухо място при температури от 5°C до 30℃ 

Подготовка на основата и полагане:

 • Основите с по-големи пори и/или пукнатини трябва да се шпакловат предварително с ремонтен разтвор. Основата трябва да е здрава, добре почистена от прах, масла, нестабилни материали и други понижаващи адхезията вещества.
 • Грундиране на основата - някои циментови хидроизолации се нуждаят от специален полимерен грунд, а при други основата просто се навлажнява с вода
 • С четка или маламашка се нанася слой циментова хидроизолация. Изчаква се почти пълното му изсъхване (2 - 6 часа, в зависимост от температурата и влажността на основата и околната среда) и се полагат, последователно на кръст, още един или два равномерни слоя, като се изчаква почти пълното изсъхване на всеки слой.
 • Всички вътрешни ъгли се запечатват посредством хидроизолационна/компенсаторна лента, а за подовите сифони се използва хидроизолационен маншет.

* Всеки слой от циментовата хидроизолация трябва да е с дебелина около 1 мм - 1,5 мм - 2 мм. При нанасяне на по-дебел слой са възможни напуквания!

* Прясно нанесеният материал трябва да се защитава от високи и ниски температури и въздушно течение.

* При работа при температури над 25°C материалът може да се разрежда с до 3% вода.

Еднокомпонентните циментови хидроизолационни продукти за бани обикновено се състоят от суха циментова смес, усилена с полимерни смоли. Някои продукти съдържат допълнително и фибри. Самата смес се приготвя като към определено количество вода (около 5,0 - 5,5 л), отбелязано на опаковка, се добавя сухата циментова хидроизолация при непрекъснато разбъркване, до образуване на еднородна смес с подходяща консистенция (2-3 мин.). Изчаква се 5 - 10 минути сместа да узрее и отново се разбърква за кратко. Отвореното време се движи в рамките на 30 - 60 минути, при +20℃.

Натоварване:

Полагане на плочки - след три дни

течна хидроизолация под плочки

Стенните облицовки и подови настилки с плочи присъстват във всяко жилище, вила, обществена, производствена сграда или басейн. Облицовките с плочи са най - подходящото и класическо средство за защита на стените и пода в помещенията с висока влажност (баня, мокро помещение) или там където водата облива директно или индиректно дадена повърхност.

По принцип, голяма част от облицовъчните плочи са водонепропускливи, като това важи в най - голяма степен за плочите с повърхностна глазура и за гранитогреса, чиято структура е еднаква по цялата дебелина. Това им качество поражда илюзията, че изпълнената с тях облицовка е също така водонепропусклива и завинаги ще защити строителната конструкция под нея. Много често хидроизолационните свойства на стенните облицовки и подовите настилки се надценяват и се неглижира нуждата от полагане на хидроизолация. 

 

Защо обаче, след като самите плочи са водоплътни, се налага полагането на хидроизолация?

 

Отговорът е: защото слабото място на облицовките са фугите. Вероятността те да пропуснат вода и водни пари, когато са запълнени правилно и с качествени материали, е минимална. Въпреки това след време, поради термични (топла или гореща вода), химични (почистващи препарати) или физични (движение на основата) въздействия, могат да се появят микропукнатини, които макар и незабележими с "просто" око, ще бъдат лесно "открити" от водните пари и влагата. Поради по - високото парциално налягане на парите и по капилярен път те няма да изпуснат възможността да се "мушнат" под облицовката. Случи ли се веднъж такъв пробив, процесът няма как да бъде спрян и овлажняването само ще се задълбочава с времето. Проникналата влага може да достигне до съседни помещения и да причини появата на плесен и мухъл или да предизивка надигане и отлепяне на самите облицовъчни плочи.

течна хидроизолация под плочки