TPO мембрани на Сика за хидротехнически съоръжения
хидротехнически съоръжения с ТПО мембрана
тпо мембрана на Soprema Flag

SGA  Hydro Systems

Пълна гаранция от 10 години.

Експлоатация над 30 години.

Специфичните условия при изкуствените езера и водоемите изискват специални листови мембрани, чрез които се цели опазване на почвата и подземните води от замърсяване.

Предимства:

 • Водонепропускливост
 • Отлична устойчивост на стареене
 • Устойчивост на атмосферни въздействия (УВ - лъчи, киселинни дъждове и др.)
 • Устойчивост на въздействието на микроорганизми и проникване нa корени
 • Устойчивост на химикали
 • Оптимални якостни показатели и еластичност
 • Гъвкавост при отрицателни температури
 • Не съдържа DEHP (DOP) пластификатор и токсични добавки
 • Осигуряват екологична среда за растения и риби
 • Отлична възможност за заваряване, в това число и при ниски температури
 • Възможност за рециклиране
 • Може да се полагат при температури на околната среда от -40℃ до +50 ℃

Подготовката на основата включва:

 • При бетон или стари облицовки: чиста, здрава и суха, хомогенна, без наличие на масла и смазки, без прах и отделени, свободни частици. Боя, циментово мляко и други материали с лоша адхезия трябва да бъдат отстранени.
 • При почва: изкопът или насипът да бъдат уплътнени до степен по Проктор (Proctor) мин. 95%. Натрошените агрегати или камъни от повърхността на уплътнената почва да се отстранят. За осигуряване на адекватен дренаж под хидроизолационната мембрана, изкопът трябва да бъде с наклон ≥4.0% и покрит с дрениращ слой от ситен чакъл (d ≤ 4мм/дебелина 5cm). Преди полагане на мембраната върху уплътнената основа се поставя подложен слой от геотекстил (нетъкан) с плътност мин. 500г/м2 .
ПВЦ мембрана PVC мембрана ПВХ мембрана за основи
ПВЦ мембрана PVC мембрана ПВХ мембрана за основи

Технология на полагане на ТПО мембраната

 

Метод на закрепване - свободно полагане - технология на заваряването - отделните платна на ТПО мембраната се припокриват от 8 см до 10 см и шевовете се заваряват с помощта на автомат за заваряване с горещ въздух с индивидуални настройки и електронно контролиране на температурата за заваряване или ръчен заваръчен апарат, с използване на притискаща ролка и с възможност за регулиране на температурата на въздуха до +600°С. Заварките се извършват с двоен заваръчен шев осигуряващ камера за изпитване на заварката. Качествен контрол на заваръчния шев се осъществява чрез подаване на налягане в камерата между заваръчните шевове. Всички проблемни места се коригират чрез заваряване с горещ въздух.
След като приключи полагането на мембраната трябва да се изпита водоплътността на системата !

ТПО (TPO/FPO) мембрани за хидроизолация за резервоари за съхранение на питейна вода

 

Хидроизолацията с листови свободно положени TPO мембрани е дълготрайно и технически издържано решение при ново строителство и ремонт на резервоари. Мембраните за питейна вода отговарят на най – високите хигиенни стандарти и са предназначени за ефективно и бързо полагане до последния детайл.

КЬОСТЕР TPO Aqua от "Кьостер"

 

Термопластична полиолефинова хидроизолационна мембрана за конструкции за питейна вода.

КЬОСТЕР TPO Aqua отговаря на хигиенните изисквания за околната среда на питейните води, съгл. немските DVGW Worksheet W 270 и KTW регламентите. TPO мембраните са високо устойчиви на скъсване и осигуряват много висока пластичност, така че големите пукнатини да бъдат сигурно премостени. Мембраната се полага чрез механично фиксиране, което означава ниски изисквания към подготовката на основата. Застъпванията се осъществяват чрез заваряване с горещ въздух. CE-маркировка, съгл. EN 13967.

Субстратите, съвместими с КЬОСТЕР TPO Aqua включват бетон, мазилки, замазки, тухли, зидарии, метал, пластмаса, дърво и почти всеки друг тип материал.

За допълнителна механична защита на мембраната върху груби субстрати, се препоръчва полагането на геотекстил (прибл. 500 г/м2) на дъното на резервоара преди полагането на КЬОСТЕР TPO Aqua.

Приложение:

 • Резервоари за питейни води
 • Цистерни за питейни води
 • Конструкции за задържане на водата
 • Конструкции за транспортиране на водата
 • Изкуствени езера и водоеми
 • Езера с естествена зелена оксигинация
 • Рибни аквакултури
 • Рибни езера и водоеми
 • Водни резервоари за целите на хранително - вкусовата промишленост
 • Напоителни резервоари за селскостопански нужди

Мембраната се предлага с дебелина:1,5 мм и 2,0 мм

синтетични мембрани кьостер
синтетични мембрани кьостер

Mapeplan® T WT от "Mapei"

 

Mapeplan® T WT е синтетична хидроизолация произведена от гъвкав полиолефин (TPO/FPO) в един процес на многократно екструдиране, с висококачествени суровини  и със стъклофибърна вложка. Mapeplan® T WT е в съответствие с EN 13361, EN 13362, EN 13491, EN 13492 и EN 13967.

Предимства:

 • подходяща за контакт с питейна вода
 • отлична заваряемост на снадките
 • устойчива на микроорганизми и корени
 • отлична гъвкавост при ниски температури
 • отлична устойчивост на УВ - лъчи и атмосферно влияние
 • отлична устойчивост на стареене
 • не съдържа пластификатори
 • безвредна за човека и за околната среда

Приложение:

 • хидротехнически съоръжения
 • резервоари
 • цистерни и канали

Mapeplan T WT на фирма Mapei се предлага с дебелина: 1,2 мм, 1,5 мм, 2,0 мм и 2,5 мм

хидротехнически съоръжения с ТПО мембрана
хидротехнически съоръжения с ТПО мембрана

Sikaplan WP 5200 - 12 HE (Sarnafil® MP 965 – 12) от "Sika"

 

Листова хидроизолационна ТПО мембрана за изкуствени водоеми и басейни.

Sikaplan® WP 5200 - 12HЕ е хомогенна листова хидроизолационна мембрана с грапава повърхност, на основата на гъвкав полиолефин (FPO-PE).

Предимства:

 • Не съдържа разтворители, фунгициди, тежки метали, халогени и пластификатори

 •  UV - устойчива (350 MJ/m2 съгласно EN 12224)

 •  Устойчива на микробна атака

 •  Устойчива при постоянна температура на водата до +35°C

 •  Физиологически безвредна и безопасна за околната среда (не съдържа летливи или извличащи се компоненти)

 •  Може да се полага върху влажни повърхности и уплътнени почви

 •  Гъвкава при ниски температури

 •  Заварява се с горещ въздух

 •  Устойчива на битум (възможно е обезцветяване)

Приложение:

 • Облицовка на открити водни резервоари и водоеми

 • Облицовка на изкуствени езера и биотопи

 • Облицовка на канали

Цвят:

 • горен слой - зелен
 • долен слой - черен

Дебелина:

 • 1,2 мм

Sikaplan® WP 5200 – 12 HЕ не е подходяща за водоеми, при които температурата на водата надвишава +35°C. Цветът на мембраната може да се промени под непрекъснатото въздействие на UV – лъчи в областта под и над постоянното водно ниво.

TPO мембрани на Сика за хидротехнически съоръжения
TPO мембрани на Сика за хидротехнически съоръжения

Sikaplan® WT 4220 – 15C от "Сика"

 

Листова хидроизолационна мембрана за резервоари за питейна вода.

Sikaplan® WT 4220 – 15C е армирана със стъклени влакна, листова хидроизолационна мембрана на базата на гъвкав полиолефин (FPO – PE).

Предимства:

 • Не съдържа разтворители, фунгициди, тежки метали, халогенни елементи и пластификатори
 • Висока якост на опън и удължение при скъсване
 • Одобрена за контакт с питейна вода
 • Устойчива на микроби
 • Физиологично безвредна и неутрална спрямо околната среда (не отделя опасни вещества)
 • Добра способност за премостване на пукнатини
 • Подходяща при контакт с меки води (с ниско pH), които са агресивни към бетона
 • Може да се полага върху влажни и мокри основи
 • Заварява се с горещ въздух
 • Устойчива на битумни продукти (възможно е обезцветяване) 
 • При нужда, може да се комбинира със системите за хидроизолиране на фуги
 • Предоставя дълготрайни решения
 • Не е необходима подготовка на основата
 • Подходяща при слаби основи

Приложение:

 • Хидроизолиране на закрити резервоари за питейна вода

Цвят: светло син

Дебелина: 1,5 мм

Изисквания към основата - Бетон (нов или съществуващ), стари замазки и втвърдили покрития за резервоари: Чиста, здрава и суха, хомогенна, без наличие на мазнини и смазки, без прах и отделени, свободни частици. Бои, циментово мляко и други влошаващи адхезията материали трябва да бъдат отстранени от основата. Преди полагане на мембраната, основата трябва да бъде дезинфекцирана чрез пръскане на дезинфектант Sikagard® SB или подобен. Освен ако не е специфицирано друго, под мембраната трябва да се положи подложен слой от геотекстил (нетъкан) с минимална плътност 300г/м2

Мембраните Sikaplan® WT 4220 не са подходящи за хидроизолиране на резервоари за питейна вода при следните случаи:

 • Вода с постоянна температура надвишаваща +40°C
 • Непрекъснати или чести дозировки на свободен хлор над 0,8 mg/l
 • Мембраните Sikaplan® WT 4220 не са UV - устойчиви, поради което не са подходящи за открити водни резервоари, изложени на атмосферни влияния и UV - лъчи.
тпо мембрана сика за резервоари за питейна вода
тпо мембрана сика за резервоари за питейна вода
тпо мембрана сика за резервоари за питейна вода

FLAGON® GEOP от "Flag Spa (Soprema)"

 

FLAGON® GEOP е синтетична мембрана, изработена от термопластичен полиолефин чрез ко – екструзия.

LAGON® GEOP е TPO термопластична геомембрана, подсилена със стъклени влакна, специално проектирана за хидроизолация на басейни, резервоари, канали и подобни хидротехнически съоръжения. Тя е особено подходяща за язовири и съоръжения, подложени на високи механични натоварвания. Може да съхранява солена или прясна вода и дори ниско концентрирани течни химикали. Отделните снадки се заваряват заедно чрез горещ въздух с помощта на ръчен или автоматичен заварчик с минимум 30 мм припокриване. Те могат да бъдат и двойно заварени с централен канал с помощта на клин заварчик. FLAGON® GEOP е съвместима с всички аксесоари и мембрани в гамата FLAGON TPO.

Всяка повърхност на FLAGON® GEOP притежава различни физико – химични свойства:

 • горната повърхност (черна или зелена) е обработена срещу UV – лъчите
 • долната страна (черна) е силно устойчива на пробождане и перфорация от корените

Всеки дефект в зеления горен слой на мембраната може да се види веднага благодарение на разликата в цветовете между двете повърхности. 

Суровините, използвани за производството на мембрани FLAGON TPO, се получават чрез смесване на модифицирани полиолефини с различни добавки посредством процес, който създава паста, която по – късно се трансформира в гранули. 

Предимства:

 • висока устойчивост на стареене и атмосферни влияния,
 • еластомерният компонент осигурява гъвкавост с висока механична и химическа устойчивост, 
 • висока устойчивост на атмосферни влияния и UV лъчи, 
 • нечувствителна към цикли на замразяване/размразяване, 
 • висока механична устойчивост, 
 • висока устойчивост на пробиване, 
 • устойчивост на перфорация от корените, 
 • екологично чиста и нетоксична

FLAGON® GEOP се предлага с дебелин: 1,2 мм, 1,5 мм, 1,8 мм, 2,0 мм и 2,5 мм

тпо мембрана на Soprema Flag
тпо мембрана за питейна вода
тпо мембрана на Soprema Flag

FLAGON® GEOP AT от "Flag Spa (Soprema)"
 

FLAGON® GEOP AT е синтетична мембрана, изработена от термопластичен полиолефин чрез ко – екструзия.

FLAGON® GEOP AT е TPO мембрана, подсилена със стъклени влакна, специално проектирана за хидроизолация на резервоари и контейнери за питейна вода. 

Предлага се с дебелина: 1,2 мм, 1,5 мм, 1,8 мм и 2,0 мм

тпо мембрана на Soprema Flag

Sintofoil ST/WP от "Imper"

 

Синтетична хидроизолационна мембрана, произведена чрез ко - екструзия на термопластичен полиолефин. Мембраната е с контрастиращи цветове на горната и долната повърхност, което позволява да се установят всички щети още по време на монтажа. Sintofoil ST/WP е един идеален материал за канали и изкуствени езера, който може да бъде просто свободно положен върху основата и да се закрепи само по периметъра (окопаване или механично фиксирани профили). Може да се изисква защитен слой от геотекстил, в съответствие с конкретните условия.

Предимства:

 • Устойчива на проникване на корени
 • Удължава се, когато е обект на натоварване
 • Изключителна UV устойчивост: Мембраните могат да се оставят незащитени от слънчевата радиация
 • Възможност да се използва при стръмни странични наклони.
 • Изключителна устойчивост на пробиване
 • Лека 
 • Подходяща за съоръжения за питейна вода, резервоари и рибни развъдници

Мембраната се предлага с дебелина: 1,2мм, 1,5мм, 1,8мм и 2,0мм

тпо мембрана на Imper
тпо мембрана на Imper

Заваряване с горещ въздух на отделните листове на ТПО (TPO/FPO) синтетичната мембрана

 

Заваряване на отделните шевове на ТПО мембраната се извършва с помощта на ръчен пистолет за заваряване с горещ въздух и/или с автоматичен робот с горещ въздух. Към оборудването се включват още дюза с отвор 40мм за основния шев, дюза с отвор 20мм за детайлите, огъната (под формата на коляно) дюза с големина 20мм за трудно изпълними детайли, силиконов валяк, телена четка за почистване на отделните дюзи и тестер за шева.

Температурата на заваряване варира от 300℃ до 350℃ в съответствие с атмосферните условия и дебелината на материала. Преди да се започне с окончателното заваряване на ТПО мембраната се прави тестова заварка. Тя се проверява най – рано 24 часа след направата ѝ и може да се тества с тестова игла или чрез специален тест за отлюспване. Температурата по време на тестването трябва да бъде <+20°С. Трябва да се остави разстояние от ръба на синтетичната мембрана до тестовата заварка за основната заварка. Това разстояние варира в зависимост от дюзата, която ще се използва за основната заварка - при дюза от 40мм - 4мм, а при дюза от 20мм - 3мм.

 • Ръчно заваряване - когато мембраните се заваряват ръчно, горният слой първо се заварява точково. Точковото заваряване се извършва на всеки 40см от дължината на припокриване. Пистолетът за горещ въздух се държи в едната ръка, а с другата мембраната се притиска надолу и се фиксира. Това създава въздушен джоб, който прихваща горещия въздух по време на финалното заваряване, поддържайки постоянна и правилна температура на въздуха. След първоночалното точково заваряване, пистолетът за горещ въздух се издърпва равномерно през площта на застъпването под ъгъл от 45° спрямо линията на припокриване. За равномерното притискане на мембраните една към друга се използва силиконов валяк, който се движи непрекъснато напред назад, успоредно на ръба на шева, на разстояние на 1см от дюзата на ръчния пистолет. Притискането не бива да е прекалено силно. Малкият излишък ТПО материал, който излиза извън заварката служи за оптичен качествен контрол. Диаметърът на този излишък трябва да е максимум около 1мм. 
 • Автоматично заваряване когато се обработват по – големи площи, се препоръчва автоматична заваряваща машина. Тези машини комбинират точковото и финалното заваряване в една работна стъпка и така може да се регулира скоростта на движение на машината. За да се предотвратят загубите, се препоръчва използването на мобилен ел. генератор с мощности, както следва:
 • при кабели по – дълги  от 50м - 230V
 • при кабели по – дълги  от 100м - 400V

Върху работната температура и скоростта на движение на автомата оказват влияние заобикалящите климатични условия на обекта, температурата на повърхността, влажността и вятъра. 

 • температура на заваряване с автомат - 380°С при скорост от 2 м/мин
 • температура на заваряване с автомат - 470°С при скорост от 3 м/мин

Автоматичното заваряване е за предпочитане пред ръчното, тъй като с помощта на накрайникът с топъл клин се отстранява мръсотията, натрупана по повърхността на местата за припокриване на отделните листове от ТПО (FPO) мембраната и се постига идеален заваръчен шев.

заваряване на ТПО мембрана
заваряване на ТПО мембрана
заваряване на ТПО мембрана

Представяме Ви кратка и надяваме се полезна информация на част от продуктите на водещи производители в областта на синтетичните ТПО (TPO/FPO) мембрани за хидротехнически съоръжения:

 

ТПО (TPO/FPO) мембрани за хидроизолация за изкуствени водоеми и за декоративни езера

Термополиолефинова (ТПО) синтетична мембрана - TPO/FPO

ТПО (TPO или FPO) мембраната e синтетичнa мембранa от ново поколение, произведенa чрез ко - екструзия от модифициран термопластичен полиолефин. Тя е термопластична и натурално гъвкава. Съставът на мембраната е разработен така, че тя да не съдържа пластификатори, хлориди, олово и други, вредни за околната среда химически съединения. Сертифицирана е за контакт с питейна вода, не замърсява почвата и водите. Термополиолефиновата (ТПО) мембрана съчетава устойчивостта на атмосферните въздействия на етилен - пропиленовия каучук (EPR) и поддаващия се на заваряване с по - ниска температура полипропилен. 

ТПО мембраната може да бъде използвана десетилетия наред с незначителна поддръжка. Гаранцията от производителя е 25 години, а експлоатацията много повече. За разлика от ПВЦ мембраните, ТПО мембраната не губи своята дебелина с времето (добра дименсионна стабилност).

Предимства:

 • хидроизолация в един пласт
 • изключително лека, с намалена дебелина
 • стабилна и здрава
 • паропропусклива
 • устойчива на разтваряне и разлагане
 • може да взаимодейства с битум
 • много добра съвместимост с топлоизолиращи материали като: каменна вата, EPS изолация
 • гъвкава мембрана, следваща повърхността на основата
 • гъвкава при ниски температури
 • минимално екологично въздействие върху околната среда
 • преработваем, щадящ околната среда материал
 • бързи, лесни и надеждни шевове
 • надеждна експлоатация през всички сезони на годината
 • полага се без открит камък
 • самозагасящ се материал

Приложение:

 • плоски покривни системи - ТПО синтетичните мембрани са подходящи за открити покривни инсталации и за механичен монтаж. Те са устойчиви на ултравиолетови лъчи и могат да бъдат излагани на всякакви атмосферни условия. Намира приложение в изграждането на нови покриви и реконструкцията на стари покриви от всякакъв тип, направата на "Зелени покриви" и соларни покриви
 • водни резервоари, басейни, цистерни, канали и др. – ТПО синтетичните мембрани са подходящи за контакт с питейна вода. Устойчиви са на корени и микробилогични атаки. Имат висока механична устойчивост и отлична гъвкавост при ниски температури.

В зависимост от приложението ТПО мембраните биват:

 • синтетична ТПО мембрана с полиестерна армировка за механичен монтаж на покриви
 • синтетична ТПО мембрана без армировка, използваща се в сектора на подземното строителство – основи, тунели. Липсата на армировка позволява високо ниво на еластичност на мембраната и не позволява нейното пробиване от подземни води.
полагане на синтетични мембрани
полагане на синтетични мембрани
полагане на синтетични мембрани
полагане на синтетични мембрани

горен слой

полиестерна мрежа или стъклофибърна мрежа

долен слой

полагане на синтетични мембрани