Какво представлява торкрет бетонът

 

Думата „торкрет“ произлиза от латинските думи, „tor” – гипс или мазилка и “cret” – уплътнение. Синоними на торкрет бетон са пръскан бетон, шприц бетон, шоткрет бетон.

През пролетта на 1907г. Акелей и неговият приятел Кларанс Делей приемат предизвикателството на директора на Колумбийския музей, да изобретят машина, с която да ремонтират фасадата на музея. След няколко разочарования, Акелей гордо представя резултата си на 24 юни. Така той става откривателят на технологията за производството на пръскания бетон, за което получава и патент.

Заради бързината и леснотата, с която се полага, пръсканият бетон бързо добива популярност. В началото е използван за стени и тавани в домовете, а по-късно - с откритието, че запазва качествата си след намокряне, употребата на пръскан бетон се разширява.

В днешно време торкрет бетон се изпълнява за укрепване на изкопи, склонове, изграждане на железобетонни конструкции, тунели, мостове, скали, канали, укрепване на стари сгради с наличие на пукнатини и кухини в основите, изграждане на басейни и др. Технологията на нанасяне на торкрет бетон е позната с името торкретиране.

Торкрет бетонът е бетонна смес от цимент, инертни материали, вода, добавки и фибри, която се разпръсква към целевата повърхност под налягане от специална дюза. Пневматичното полагане позволява избягване на шуплите, осигурява еднородност и плътност на получения слой. До голяма степен прилича по състав на обикновения бетон, но има специфики при неговото производство и полагане. Размерът на едрия добавъчен материал е Dmax 8 мм. Максималното водоциментно отношение (В/Ц) е 0,50, а съдържанието на цимент е между 360 и 420 кг/м³. Пръсканият бетон (торкрет бетон) е изключително здрав и с много по – добри характеристики от обикновения бетон. Торкрет бетонът съдържа до 70% по – малко вода от стандартния бетон и след изсъхването му не оставя толкова микропукнатини през които в последствие е възможно да премине капилярна влага. Производството му се осъществява в два процеса:

  • мокър
  • сух.
Карл Акелей изобретател на торкрет бетона

Carl Ethan Akeley (1864-1926)

торкрет бетон

Първата машина използвана за пръскан бетон от Акелей, през 1907 г 

Технологията торкретиране се изпълнява върху различни повърхности – тухла, бетон, камък, скални, армирани и др. повърхности. Всички повърхности трябва да бъдат предварително подготвени:

  • отстраняване на прах, соли, сажди, масла,
  • при метални конструкции отстраняване на корозия,
  • при гладки бетонови настилки насичане на основата, добре измита и изсъхнала,
  • при ронлива и стара основа премахване на повреден слой до появата на здрав слой,
  • при стари армирани покрития отстраняване на корозия и усилване на армировката при необходимост

Правилната подготовка е изключително важен процес, защото от него зависи издръжливостта на положения торкрет бетон. При необходимост торкретирането се изпълнява на няколко слоя, като всеки следващ слой се полага след изсъхване на предходния слой. С помощта на метална игла се определя дебелината на всеки положен пласт в процеса на полагане.

  • Методът сух торкрет (сухо торкретиране) има своите предимства и недостатъци. До 1950 година се използва само методът сух торкрет. При този метод бетонът под формата на суха смес се сипва в контейнер. Сместа се транспортира под налягане през тръби (маркучи) благодарение на сгъстен въздух. Дюзата е уредът, чрез който се изстрелва сместа. В началото на дюзата, сухата смес се смесва с вода, подадена също под налягане. Количеството на водата се контролира от кран, според нуждите. Дюзата се състой от тръба с устройство за смесване, в което се инжектират водата и всички течни добавки. 
сухо торкретиране
сухо торкретиране
  • Мокър метод (мокро торкретиране) – при мокрото торкретиране готовата течна бетонна смес (сух бетон + вода + добавки) се поставя в резервоара на торкрет машината и се подава по тръба завършваща със специална дюза. Отново с помощта на въздух под налягане, бетоновата смес се изстрелва към желаната повърхност, след което бетонът се заглажда. Слой от пръскан бетон се образува с няколко преминавания на накрайника през едно място до получаване на определена дебелина от пръскан бетон. Предимствата на мокрия метод са по – ниската цена, поради факта че цялата смес (сух бетон, вода, добавки, фибри и др.) се смесва в бетоновия възел и посредством бетоновоз се транспортира до обекта. Също така много по – ниската степен на запрашаване и замърсяване, благодарение на което е подходящ за използване в затворени пространства. Мокрото торкретиране обикновено има по – малък отскок на материала, което води и до по – малка фира. Качеството на бетона е по – добро поради факта, че водата и бетона са напълно хомогенизирани. Има и значително по – малко потребление на сгъстен въздух. Не на последно място, работата с мокър торкрет бетон се извършва значително по – бързо от работата по сухия метод на торкретиране. Мокрият торкрет е изключително подходящ за изграждане на басейни, включително и закрити плувни басейни, укрепване и заздравяване на фасади на сгради, укрепване на колони, изграждане на мостове, тунели, подземни гаражи и т.н.
мокро торкретиране
мокро торкретиране