Почистването след ремонт или друга строителна дейност е едно от най - неприятните мероприя за всеки. Много често се налага да се отстраняват замърсявания и следи от цимент, вар, мазилка и гипс. Неприятна и досадна дейност се явява и почистването на облицовката от плочки от фугиращи смеси на циментова или на епоксидна основа. 

Грижливото почистването на инструментите, с които се извършват самите строително монтажни работи също е важна дейност от работата на всеки строителен работник. Добре поддържаните инструменти служат по - дълго време и определено правят изключително добро впечатление на клиентите.

Ние от "Ес Джи Ей Хидросистемс" ЕООД сме съпричастни с Вас и Ви предлагаме кратко портфолио от продукти, с които ще подпомогнете почистването на Вашия дом или на Вашите инструменти.

 

Препарати за почистване на вар, цимент, мазилка и гипс

 

 • Препаратите за почистване на вар, цимент, гипс и други строителни материали обикновено са на основата на органични киселини (мравчена киселина, лимонена киселина, фосфорна киселина, сулфаминова киселина, хлориста киселина).
 • Заради съдържанието на органични киселини тези продукти се класифицират като токсични и корозионни (pH – от 0,5 до ). Предизвикват изгаряния. Неподходящи са за метални съдове или инструменти. За да се избегне опасността от разяждане на повърхността задължително се прави предварително тестуване. Почистването на фаянсови повърхности пък трябва да става много бързо и веднага да се измият обилно с вода. При употреба в затворени помещения трябва да се осигури добра вентилация.
 • Препаратите от този вид трябва да се съхраняват под ключ и далече от достъп на деца.
 • Годност: 18 месеца от датата на производство, ако се съхраняват в оригинални неразпечатани опаковки, при температури +5℃ и +35℃, защитени от измръзване и директна слънчева светлина.
 • При злополука или неразположение трябва незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покажете етикета при възможност.
 • Да не се вдишват изпаренията. При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. След контакт с кожата, веднага да се измие обилно с вода. Да се носят подходящи облекло, ръкавици и защитни средства за очите/лицето.

 

Препарати за почистване на петна от боя. Препарати за отстраняване на боя /смивки/

 

 • Това са готови за употреба продукти, който размекват старите покрития и ги карат да набъбват. Предназначени са за премахване на стари лаково-бояджийски покрития:

1. Алкидни бои

2. Нитроцелулозни бои

3. Латексни бои

4. Фасадни бои

5. Епоксидни бои

6. Полиуретанови бои

7. Акрилни бои

8. Хлор - каучукови бои

9. Алкид-уретанови

10. Акрилат-уретанови

нанесени върху метални, дървени и циментови повърхности.

 • Препаратите от този вид не повреждат третираните повърхности и не предизвикват корозия на металите.
 • Съдържат смес от органични разтворители и специални добавки.
 • При употреба продуктите трябва да се разбъркат предварително до пълно хомогенизиране. Нанасят се равномерно с четка върху обработваната повърхност. След размекване, набръчкване или отлепяне на покритието се пристъпва към премахването му с шпакла. При по-дебели покрития и при необходимост процедурата се повтаря. Почистената повърхност се избърсва с кърпа, изплаква се с топла вода или разтворител и се изсушава.
 • Ако използвате такъв тип продукти в затворени помещения със слаба вентилация, трябва да се уверите че всички врати и прозорци са отворени и помещението е максимално проветрено.
 • Обикновено са силно запалими течности и пари, токсични при поглъщане. Трябва да се съхраняват далече от достъп на деца, отделно от храни и напитки.
 • Обикновено са годни 12 месеца от датата на производство в неразпечатана оригинална опаковка. Трябва да се съхраняват и транспортират в добре затворени оригинални опаковки, на закрито и проветриво място, при температура от 0°С до +25°С, без пряк достъп на слънчева светлина, далече от източници на топлина и огън. Да се пазят от замръзване и от пряка слънчева светлина.

 

Препарати за почистване на остатъци от циментови фугиращи смеси

 

Преди да се премине към фугиране на плочки с циментова фуга, отделните фуги трябва да се почистят от остатъци от лепило, прах или други наслоявания. По този начин се гарантира добрата адхезия на фугиращата смес към плочките и към основата.

След полагане на фугиращата смес плочките се почистват с влажна гъба, докато фугинът е още пресен. Ако не се отстранят идеално остатъците от прясно положената циментова фуга, в последствие ще срещнете трудности в почистването на плочките.

Обикновените почистващи препарати, подходящи за ежедневна употреба, не могат да отстранят засъхналата фугираща смес, а механичното ѝ изтъргване ще повреди повърхността на плочките и ще остави грозни видими драскотини.

 • Препаратите за почистване на остатъци от циментова фуга обикновено са на основата на органични и неорганични киселини (мравчена киселина, лимонена киселина, фосфорна киселина, сулфаминова киселина, хлориста киселина).
 • Заради съдържанието на органични киселини тези продукти се класифицират като токсични и корозионни (pH – <1). Предизвикват изгаряния. Неподходящи са за метални съдове или инструменти. За да се избегне опасността от разяждане на повърхността задължително се прави предварително тестуване. Почистването на фаянсови повърхности пък трябва да става много бързо и веднага да се измият обилно с вода, защото остават белезникави петна. При употреба в затворени помещения трябва да се осигури добра вентилация.
 • Преди всичко, ако повърхността е силно абсорбираща (cotto toscano, порьозни керамични плочки), тя трябва да бъде добре намокрена с вода преди обработка с киселинните продукти
 • Препаратите от този вид трябва да се съхраняват под ключ и далече от достъп на деца.
 • Годност: 18 месеца от датата на производство, ако се съхраняват в оригинални неразпечатани опаковки, при температури +5℃ и +35℃, защитени от измръзване и директна слънчева светлина.
 • При злополука или неразположение трябва незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покажете етикета при възможност.
 • Да не се вдишват изпаренията. При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.
 • След контакт с кожата, веднага да се измие обилно с вода. Да се носят подходящи облекло, ръкавици и защитни средства за очите/лицето.

 

Препарати за почистване на остатъци от епоксидна фуга

 

Това са специални почистващи препарати, обикновено под формата на гел, съдържащи смес от разтворители, които се използват за премахване на втвърдени остатъци от епоксидни фуги, от повърхността на плочките, образувани поради неправилно почистване на епоксидните фугиращи смеси при полагането им.

Начин на приложение: - препаратите за почистване на остатъци от епоксидни фуги се нанасят неразредени, с четка или маламашка, върху втвърдените остатъци от епоксидна фуга и се оставят да действат до размекване на замърсяванията. Това обикновено отнема между 0,5 и 8 часа, в зависимост от размера на замърсяванията. Не трябва да се оставя продуктът да изсъхне напълно. Накрая, остатъците се премахват с метална шпакла и цялата повърхност се изплаква с вода. При необходимост процедурата се повтаря. Задължително трябва да се избягва контактът на почистващите препарати с фугите на плочките, тъй като ще повлияят на епоксидната фугираща смес, вече поставена във фугите, по същия начин както на замърсяванията!

Забележки:

 • Повърхности и материали, които могат да се повлияят от разтворители (напр. пластмаси), трябва да се защитят от пряк контакт с този тип почистващи препарати
 • Преди използване на продуктите върху полирани плочки, мрамор или друг вид естествени камъни, се препоръчва да се направи проба, за да се определи тяхната съвместимост
 • Този вид материали са силно запалими. Не трябва да се пуши по време на работа с тях.
 • Да не се яде и пие, докато се работи с материалите от този вид
 • Помещенията да се проветряват по време на работа

pH: около 7,5

Температура на полагане: от +5°С до +35°С

Време за разграждане на замърсяванията: 0,5 – 8 часа

Срок на годност: 24 месеца от датата на производство, ако се съхранява в неразпечатани опаковки, на места защитени от високи температури и измръзване.

 

Препарати за почистване на остатъци от засъхнала PU пяна

 

Полиуретановатата пяна е един от най – добрите познати за момента изолационни материали. Тя е удобно и ефективно използваемо решение. Висококачествената ПУ пяна притежава:

 • Ниска топлопроводимост – най – ниската от всички строителни материали
 • Якост – устойчива е на натиск
 • Залепване – отлично залепване без грундиране, по – добро от това на почти всички строителни материали
 • Локална стабилност – без провисване, свиване, висока съединителна стабилност
 • Ниска водопроницаемост – поради порестата си структура всички видове ПУ пяна могат да поглъщат до 20% вода по обем.
 • Устойчивост на огън – всички органични материали горят, това се отнася и за полиуретановата пяна.
 • Лекота и ниско тегло
 • Химическа устойчивост – освен със специални химикали, единственият начин да се разкъса химическата връзка на изсъхналата пяна е с ултравиолетови лъчи
 • Удобна и лесна за използване и за нанасяне
 • Много често полиуретановата пяна е в ръцете на „домашния“ майстор, но за съжаление това е съпроводено понякога с остатъци и петна от засъхнала пяна по плочки, мебели, дограма и други повърхности.