Tecsit INFISTOP 2K

 

Полуеластична, хидроекспанзивна двукомпонентна полиуретанова смола без разтворители.

Tecsit INFISTOP 2K се характеризира с отлична химическа стабилност, висока механична устойчивост и отлични водоотблъскващи свойства.

Смолата е подходяща за употреба дори и при липса на влага и вода в основата.

 • Спира проникването на вода в подземните конструкции
 • Спира проникване на вода в язовири, басейни, акведукти, резервоари, плувни басейни, пречиствателни станции, галерии, тунели, канализации, гаражи, асансьорни шахти и др.
 • Уплътнява пукнатини в бетон
 • Намалява пропускливостта на скалните маси
 • Запълва големи кухини в стени и почви
 • Консолидира скали и почви
двукомпонентна смола за инжектиране

Tecsit INFISTOP 1K
 

Полуеластична, водоекспанзивна, еднокомпонентна полиуретанова смола без разтворители, характеризираща се с отлична химическа стабилност, висока механична устойчивост и добра адхезия.

Tecsit Infistop 1K е подходяща за използване при наличие на влага и вода в конструкцията. При контакт с вода образува полуеластична пяна.

 • Спира проникването на вода и влага в подземните помещения
 • Запълва и хидроизолира големи кухини в бетонните конструкции
 • Хидроизолира язовири, басейни, акведукти, резервоари, плувни басейни, пречиствателни станции, галерии, тунели, канализации, гаражи, асансьорни шахти и др.

Инжекционни материали на полиуретанова основа от Tecsit Srl 

еднокомпонентна смола за инжектиране

MC-Montan Injekt FF

 

Инжекционна смола на полиуретанова основа, която образува твърда пяна и е подходяща за запълване на кухини, за консолидиране и уплътняване на почви и скали.

 • Силово свързваща двукомпонентна полиуретанова инжекционна смола с нисък вискозитет
 • Увеличава обема си с ограничено разпенване и без да контактува с вода
 • Измества водата, като се втвърдява бързо
 • Трайно хидроизолиране

Приложение:

 • Увеличава носимоспособността на строителната площадка под подовите плочи и фундаменти
 • Закрепва бетонните плочи, разположени върху динамично натоварени повърхности
 • Уплътнява кухини и пукнатини на бетонни и зидани конструкции
 • Уплътнява твърди фуги в бетонни сгради
 • Уплътнява и стабилизира строителни изкопи

MC-Montan Injekt DR

 

Пластично - еластична, трайно уплътняваща и консолидираща инжекционна смола за скали, почви и строителни конструкции.

 • Еластомерна двукомпонентна инжекционна смола, на полиуретанова основа, с изключително нисък вискозитет (около 55 mPas)
 • Много добра инжекционна способност поради ниския вискозитет
 • Висока проникваща способност поради ниско повърхностно напрежение (34,651 mN/m)
 • Избутва водата без да образува пяна
 • Времето за реакция може да се контролира чрез охлаждане на компонент А или добавяне на компонент А от MC-Montan Injekt DS към компонент А на MC-Montan Injekt DR
 • Пълно втвърдяване при динамично натоварване
 • Дълготрайно хидроизолиране
 • Може да се комбинира с инжектиране на циментови суспензии - хибридно инжектиране

Приложение:

 • Пластично - еластично уплътняване на пукнатини, фуги и кухини в гражданското и тунелното строителство при сухи, влажни или мокри условия или при вода под налягане
 • Хидроизолация и консолидиране на скали
 • Хидроизолация на хидротехнически съоръжения и язовири, съоръжения за питейна вода и канализация
 • Стабилизиране на строителни площадки при риск от пропадане на изкопите

 

MC-Montan Injekt DS - по - бавна реакция, в сравнение с MC-Montan Injekt DR.

MC-Montan Injekt FN

 

Двукомпонентна инжекционна смола на полиуретанова основа за уплътняване и консолидиране на скали и почва, както и за повдигане на бетонни плочи.

 • Силово свързваща (дуромерна) двукомпонентна полиуретанова смола с нисък вискозитет (около 300 mPas)
 • Добра възможност за инжектиране
 • Времето за реакция може да се контролира от 1 до 60 минути
 • Избутва водата с ограничено разпенване (твърда пяна)
 • Висока якост на натиск и опън
 • Дълготрайно хидроизолиране
 • Може да се комбинира с инжектиране на циментови суспензии - хибридно инжектиране

Приложение:

 • Уплътняване и консолидация на скали, земни пластове (почва) и конструкции в гражданското и тунелното строителство
 • Хидроизолация и стабилизиране на изкопи и ями
 • Увеличаване на носещите способности на строителните площадки под фундаментни плочи
 • Запечатване и укрепване на пукнатини, фуги и кухини в конструкции от бетон, зидария, естествен камък и др.
 • Контролирано повдигане на бетонни плочи

 

MC-Montan Injekt FR - реагира по-бурно в сравнение с MC-Montan Injekt FN

MC-Montan Injekt FS - реагира по-бавно в сравнение с MC-Montan Injekt FN

 

И трита вида полиуретанова инжекционна смола могат да се употребяват в присъствието или в отсъствието на вода.

MC-Montan Injekt LE

 

Инжекционна смола на полиуретанова основа, която увеличава обема си многократно и се използва за уплътняване, консолидация и увеличаване на носещата способност на фундаментната почва, както и за повдигане на конструкции.

 • Двукомпонентна полиуретанова смола с нисък вискозитет
 • Увеличава обема си многократно, като образува водоустойчива твърда пяна
 • Увеличаването на обема на смолата не зависи от наличието на вода и влага
 • Избутва водатата
 • Трайно хидроизолиране
 • Устойчива на натиск. Потиска вибрациите
 • Високо пластична

Приложение:

 • Уплътняване на почвата, в която ще се фундира в дълбочина до прибл. 10 м
 • Увеличаване на носимоспособността на почвения слой под конструкциите и под пътеките за движение
 • Повдигане и стабилизиране на конструкции чрез повдигане на строителната площадка
 • Спиране на екстремни течове на вода в конструкции и канализационни структури
 • Запълване на кухини до 60 см в диаметър (без инертни материали

 

MC-Montan Injekt LE - S - съотношението на смесване на двата компонента е 1:1

MC-Injekt 2700

 

Силово свързваща (дуромерна), уплътняваща двукомпонентна полиуретанова инжекционна смола за бетон и зидария.

 • Нисък вискозитет - около 200±50 mPas
 • Не съдържа разтворители 
 • Късо кронтролирано време за реакция
 • Водоизместваща
 • При контакт с вода се разпенва слабо (ограничено - от 1 до 10 пъти), като образува твърдо - еластична пяна със затворена структура на клетките
 • Образуваната пяна е с висока якост на натиск и опън
 • Дълготрайна водонепропускливост

Приложение:

 • Силово възстановяване и уплътняване на пукнатини, фуги и кухини при ниското и високото строителство при сухи, влажни или мокри условия или при вода под налягане
 • Уплътняване на конструкции от бетон и тухлена или каменна зидария
 • Уплътняване и стабилизиране на кухини, пропуквания в земните и каменни масиви
 • Уплътняващо инжектиране на течащи елементи в съоръжения за питейна вода, тунели, тръбни разширения, канали и др.
 • Уплътняване на строителни изкопи и увеличаване на носимоспособността на строителната площадка под подовите плочи и основи
 • Уплътняване на твърди фуги в сгради

 

MC-Injekt 2700 L - по-бавно реагираща при контакт с вода.

видове полиуретанови смоли за инжектиране

MC-Injekt 2300

 

Двукомпонентна пластична - еластична (дуктилна) полиуретанова инжекционна смола, състояща се от компонент А (основа) и компонент В (втвърдител), за трайно хидроизолиране на бетон и зидария.

 • Нисък вискозитет (около 150 mPas)
 • Не съдържа разтворители
 • Висока проникваща способност поради ниското повърхностно напрежение
 • Измества влагата и водата, без образуване на пяна
 • Висока еластичност
 • Пълно втвърдяване при динамично натоварване и трайна водонепропускливост

Приложение:

 • Еластично запълване на пукнатини, фуги или кухини във високото, ниското или инженерното строителство
 • Може да се използва при сухи и влажни условия, както и при наличие на вода под налягане, но в последния случай е необходимо да се инжектира предварително с MC-Injekt 2033
 • Инжектиране на хидротехнически съоръжения
 • Инжектиране в инжекционни маркучи

 

MC-Injekt 2300 NV - позволява по-дълго инжектиране, но същевременно реагира по-бурно при контакт с вода. Подходяща е за конструкции за питейна вода и за създаване на хоризонтална и вертикална бариера срещу капилярна влага в зидария

Инжекционни материали на полиуретанова основа от MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG

полиуретанова смола за инжектиране
полиуретанова смола за инжектиране

MC-Injekt 2033

 

Двукомпонентна бързоразпенваща се полиуретанова инжекционна смола за временно хидроизолиране/запечатване

 • Ниско вискозна (около 400 mPas) еластомерна смола на полиуретанова основа без разтворители
 • Спира вода под налягане
 • Бърза реакция при контакт с вода (40 - 60 секунди), с изключително голямо увеличаване на обема (при 10% вода - приблизително 3,1%)

Приложение:

 • Временно уплътняване на силно течащи пукнатини. След спиране на водата под налягане е необходимо да се извърши повторно инжектиране (преинжектиране) с MC - Injekt 2300 plus или MC - Injekt 2300 Flow
 • Запълване на големи кухини в конструкциите
 • Спиране на водни течове в хидротехнически съоръжения
 • Уплътняване на конструкции и съоръжения за питейна вода 

MC-Injekt PowerSeal F (MC-Injekt 2133 Flex)

 

Високоеластична, уплътняваща еднокомпонентна полиуретанова пяна за дълготрайна хидроизолация на бетон, зидария и уплътняване на почви.

 • Еднокомпонентна еластична експандираща полиуретанова смола
 • Лесно приложение - един компонент
 • Отлична възможност за инжектиране на водоносни пукнатини и кухини (ефект на сърфиране)
 • Водоизместваща (хидрофобна) и водореактивна смола
 • Реакцията при контакт с вода стартира в рамките на 30 - 180 секунди
 • При контакт с вода образува високо еластична пяна със затворена клетъчна структура - трайна хидроизолация. Увеличава обема си 1,800%
 • Не съдържа пластификатор фталат, което я прави безвредна за подземни води и почви
 • Може да се използва и при сухи пукнатини и кухини, но преди самото инжектиране същите трябва да се инжектират с вода

Приложение:

 • Постоянно високоеластично уплътняване на сухи или водоносни пукнатини и кухини в размер от 0,3 до 5 мм в бетон и зидария
 • Уплътняване на скали и котловани
 • Уплътняване на тръби и връзки в хидротехнически съоръжения
 • Площно /мащабно/ уплътняване на контактните зони между синтетични хидроизолационни мембрани и конструкцията
еднокомпонентна смола за инжектиране

MC-Injekt 2133

 

Еднокомпонентна бързоразпенваща се полиуретанова инжекционна смола за временно хидроизолиране/запечатване

 • Ниско вискозна (около 400 mPas) еластомерна смола на полиуретанова основа без разтворители
 • Неограничено отворено време, ако няма контакт с вода
 • Спира вода под налягане
 • Бърза реакция при контакт с вода (10/15 - 60/70 секунди), с изключително голямо увеличаване на обема (фактор 60)
 • Не съдържа пластификатор фталат, което я прави безвредна за подземни води и почви

Приложение:

 • Временно уплътняване на силно течащи пукнатини. След спиране на водата под налягане е необходимо да се извърши повторно инжектиране (преинжектиране) с MC - Injekt 2300 plus или MC - Injekt 2300 Flow
 • Спиране на водни течове в хидротехнически съоръжения

MC-Injekt 2300 FLOW

 

Пластично - еластична (дуктилна) двукомпонентна (основа А и втвърдител B) полиуретанова смола за трайно хидроизолиране на бетон, зидария и уплътняване на почви.

 • Ниско вискозна (около 120 mPas) еластомерна полиуретанова смола без разтворители
 • Много добри инжекционни свойства
 • Позволява изключително дълго време за инжектиране (около 140 минути)
 • Ускорена реакция при контакт с вода - Water Boost Technology
 • Експанзивно увеличаване на обема си (Фактор - около 4,3) с ефект на самоинжектиране
 • Оптимизирано време за реакция - около 6 минути
 • След реакция с вода образува високо еластична водонепропусклива структура със затворени клетки
 • Увеличава реактивността си чрез добавяне на с MC-KAT 22

 • Създаване на водоспираща пяна от компонент B с MC-KAT 22 (Фактор - около 40)

 Приложение:

 • Еластичен материал за трайно запълване на сухи и водоносни пукнатини, кухини и фуги в строителството, дори и при наличието на вода под налягане
 • Инжектиране в инжекционни маркучи
 • Инжектиране на хидротехнически съоръжения
 • Хидроизолиране на зидария срещу проникваща и/или капилярна влага
полиуретанова смола за инжектиране

Инжекционни материали на полиуретанова основа

 

Инжекционните материали на полиуретанова основа най - общо могат да се разделят на:

 • Полиуретанови инжекционни смоли - нисковискозни, гъвкави и несъдържащи разтворители полиуретанови инжекционни материали за постоянна хидроизолация на пукнатини и конструктивни фуги. В контакт с вода образуват равномерна, затворена, водонепропусклива пореста структура. Времето за реакция е от 90 минути до 24 часа. За нагнетяването им се използват еднокомпонентни или двукомпонентни инжекционни помпи. Полиуретановите смоли (PUR) се отличават с отлична еластичност, като едновременно с това гарантират идеална адхезия към основата. Поради това те са подходящ материал за запечатване на пукнатини /сухи или мокри/. Пукнатини, санирани с PUR, остават изолирани дори и при силни динамични натоварвания, както и при промени в ширината на пукнатината. Друга област на приложение за полиуретановите смоли е хидроизолирането на сгради. Могат да се използват и за изграждане на хоризонтална бариера срещу капилярна влага в тухлени, каменни и смесени зидове.

 

 • Полиуретанови инжекционни пени - бързоразпенващи се /реакцията започва в рамките на 15 секунди и завършва до 1 минута при 20 градуса/, нисковискозни /прониква в пукнатини с ширина 0,2 мм/ и несъдържащи разтворители, водореактивни полиуретанови инжекционни материали за временна хидроизолация. Материалите от този вид изсъхват до плътна твърдоеластична пяна с фина клетъчна структура. Така наречените секундни пени или PUR - Пени за инжектиране (SPUR) служат за бързо спиране на течове. Те реагират при контакт с вода и се отличават с изключително силна експанзия, което позволява да се изолират и течове, течащи с огромно налягане и дебит, например при строеж на язовирни стени, тунели, минни галерии или при изкопни работи. За дълготрайно хидроизолиране е необходимо допълнително инжектиране с полиуретанова смола PUR. Материалите от този вид са приложими при бетонови, тухлени и каменни конструкции. Те намират приложение в подземното и надземното строителство, при строителството на тунели, мостове и хидротехнически съоръжения. За нагнетяването им се използват еднокомпонентни или двукомпонентни инжекционни помпи.

MC-Injekt 2300 TOP

 

Двукомпонентна (основа А и втвърдител В) еластична смола за трайна хидроизолация на бетон, зидария и уплътняване на почви

 • Ниско вискозна (около 55 mPas) еластична (100%) полиуретанова смола без разтворители

 • Много добри инжекционни свойства

 • Висока проникаща способност поради ниско повърхностно напрежение
 • Оптимизирано време за реакция - около 35 минути

 • Ускорена реакция при контакт с вода и ограничено увеличаване на обема си (около 1,04)

 • Измества водата от основата и не образува пяна
 • След реакция с вода образува високо еластична водонепропусклива структура

 • Отговаря на изискванията на UBA – стандарт за възстановяващи системи в контакт с питейни води

Приложение:

 • Еластичен материал за запълване на сухи и мокри пукнатини, кухини и фуги в строителството, дори и при наличието на вода под налягане

 • Инжекционни работи съгласно ЕN 1504-5

 • Инжектиране в инжекционни маркучи

 • Инжектиране в конструкции предназначени за питейна вода

 • Хидроизолиране на зидария срещу проникваща и/или капилярна влага

 

MC-Injekt 2300 Rapid - по - бърза реакция при контакт с вода в сравнение с MC-Injekt 2300 Top