VIMAROL от "Vimatec"

 
Пластифицираща добавка за бетон, която понижава порьозността на бетона и му придава хидроизолационни свойства.
VIMAROL е течна добавка, която действа като пластификатор (на база лигносулфонати) и подобрява обработваемостта на бетона. Тя намалява направната вода с до 10% и водоциментовото съотношение.

VIMAROL намалява порьозността на бетона и абсорбцията на вода, което води до повишаване на водоплътността на готовата бетонна маса. Подобрява хидратацията на цимента, понижава образуването на пукнатини и повишава началната и крайната якост.

добавка за водоплътност

Текопласт В от "Теком АД"

 

ТЕКОПЛАСТ В представлява уплътняваща химична добавка за бетон, на база сурфориран ацетон формалдехиден кондензат и химически уплътняващ компонент. Отговаря на изискванията на БДС EN 934-2, таб­лица 9. Не предизвиква ко­розия съгласно БДС EN 934-1, Анекс А.

Използва се при направата на водоплътен бетон с изискване за ниско В/Ц, високи якости и дълготрайност.

Приложение:

 • Язовири и стени
 • Подови настилки
 • Канализации
 • Резервоари и басейни
 • Подземни конструкции
 • Водни камери
 • Канали
 • Пречиствателни станции и съоръжения

Предимства:

 • Пластичен бетон с ниско В/Ц съотношение
 • Висока водоплътност /Вв≥0,8/
 • Висока механична якост
 • Хомогенност на бетоновата смес без разслояване
 • Намалено съсъхване
 • По – висока устойчивост на атмосферни условия
 • Подобрена повърхност на бетона

Cementol Zeta – conc. от "TKK"

 

Суперпластификатор за получаване на всички видове качествени бетони с висока крайна якост и получаване на водоплътен бетон.

Cementol® Zeta е предназначен за общо подобряване качествата на бетона. В следствие на намаленото съотношение в/ц (до 30% в зависимост от дозировката на добавката), якостта на натиск се увеличава значително. С добавянето на Cementol® Zeta се постигат по – добра обработваемост и по – лесно отливане, без да се намалява съотношението в/ц. Втвърденият бетон има по – висока крайна якост, по – дълъг живот, по – добра водоплътност и по – гладка повърхност. Cementol® Zeta подобрява характеристиките на бетоновия разтвор и намалява съотношение в/ц като по този начин осигуряват по – здраво свързване с арматурата. 

Cementol® Zeta е подходящ зa басейни, кладенци, тераси, темели, подпорни стени и др.

добавка за водоплътност

SikaCim® Waterproofer от "Sika"

 

SikaCim WaterProofer е течна добавка, която не съдържа хлориди, за производството на водоплътни бетони и други циментови разтвори.

Приложение:

 • Басейни, фундаменти, резервоари
 • Фасади, стени и основи
 • Канали

Предимства:

 • Силен водоуплътняващ ефект, блокира капилярните пори
 • Не съдържа хлориди
 • Съвместима е с всички видове цимент с изкл. на алуминатните
добавка за водоплътност

Sika® WT-100 L от "Sika"

 
Добавка за водоплътност на бетон.

Sika® WT-100 L е добавка за водоплътност, намаляваща пропускливостта на бетона. Химическа основа – частично неутрализиран състав на амино алкохоли. Sika® WT-100 L е специално разработена за получаване на висококачествен, водоплътен бетон за:

 • Фундаментни плочи
 • Паркинги и гаражи
 • Производствени помещения
 • Тунели
 • Басейни, резервоари, язовири
 • Структури в пречиствателни станции за отпадни води
 • Подземни помещения в обществени сгради (молове, транспортни центрове и др.)

Sika® WT-100 L има следните характеристики и предимства:

 • Редуцира абсорбцията на вода
 • Редуцира проникването на вода под налягане
добавка за водоплътност

Centrament Proof HL 2 от "MC-Bauchemie"

 

Добавка за водоплътност.

Предимства:

 • Течна полимерна дисперсия
 • Повишава якостта на бетона
 • Понижава абсорбцията на вода
 • Пластифициращ ефект
 • Не съдържа хлориди

Приложение:

 • Бетон и други цимент съдържащи материали
 • Предварително напрегнат бетон 
 • Бетонни елементи

Centrament Proof HL 20 от "MC-Bauchemie"

 

Добавка за водоплътност за бетон и ремонтни разтвори.

Предимства:

 • Придава висока водоплътност на бетона и на други циментови разтвори
 • Повишава устойчивостта на замръзване и размразяване
 • Без корозиращи съставки

Приложение:

 • Стоманобетон, торкретбетон, готови бетонови елементи
 • Бетон за басейни, язовири, кули за съхранение на вода
 • Тунели
 • Циментови смеси

Plastiproof от "Isomat"

 

Добавка за водоплътност на бетон с пластифициращ ефект.

Предимства:

 • Значително увеличава водонепропускливоста на бетона, както срещу вода под налягане, така и срещу капилярна влага.
 • Подобрява обработваемоста, без добавяне на вода.
 • Няма въздуховъвличащо действие.
 • Не съдържа хлориди или други корозионни съставки.
 • Съвместима с всички видове Портланд цимент.
 • Продуктът е сертифициран с CE маркировка като водонамаляваща – пластифицираща добавка за бетон, според EN 934-2:T2 & T9, Сертификат номер: 0906-CPR-02412007/01

PLASTIPROOF е необходима добавка при производството на високоякостен бетон, открит бетон, при полагане с бетон помпа и т.н. Подходяща е за всички видове бетонови елементи, които са постоянно или периодично в контакт с вода, като:

 • фундаменти, основи,
 • водни резервоари,
 • тунели,
 • канали, канализационни резервоари, плувни басейни и т.н
добавка за водоплътност

Dichtungsmittel (DM) от "Remmers"

 

Пластификатор за бетон и стоманобетон, в съответствие с EN 934-2: T9. Сертификат EG: 0921-BPR-2006.

Добавка за създаване на водоплътен бетон, "бели вани" при строителството на резервоари за съхранение на вода, както и при високото и подземното строителство, както и за хидротехнически съоръжения.

Водопоглъщаемостта на бетонна смес с добавка Dichtungsmittel (DM) се редуцира с около 30% - 40%. При напорна вода, дълбочината на водното проникване се намалява с до 5 - 10 мм. При добавяне на Dichtungsmittel (DM) времето за обработване на бетона се увеличава с 30 мин. до 2 часа, в зависимост от вида на бетона което дава възможност бетонът да се транспортира на по-големи разстояния и да се уплътни още по-добре. Dichtungsmittel (DM) е подходящ за всички видове цимент, както и за бетон с ниска температура на свързване, с висока сулфатоустойчивост и за цимент без съдържание на алкали.

добавка за водоплътност

Fließmittel (FM) от "Remmers"

 

Супер пластификатор за бетон, стоманобетон и предварително напрегнат бетон, съответства на ЕN 934-2: T3.1/3.2. Сертификат EG: 0921-BPR-2006.

Remmers Fließmittel (FM) се използва при бетон, стоманобетон, бързовтвърдяващ се бетон, водонепропусклив бетон, WU - бетон, транспортен бетон, лицев бетон и бетон с висока устойчивост на химична агресия.

добавка за водоплътност

Хидрофоб флуид или Хидрофоб Т от "Адинг"

 

Добавка за водонепропускливи бетони с пластифициращо действие Отговаря на: EN 934-2, Таблица 9

ХИДРОФОБ ФЛУИД се използва като добавка за бетон предотвратяваща капилярната абсорбция на вода през бетонните конструкции. ХИДРОФОБ ФЛУИД има пластифициращо действие, като освен това позволява редукция на направната вода в бетонната смес. Увеличава трайността и устойчивостта на бетона, който е в постоянен контакт с вода и/или е изложен на химическо влияние. Препоръчва се за обекти, които са в контакт с морска вода или лед, както и бетони за химическата промишленост и с повишена опасност от карбонизация (подземни съоръжение, пристанищни съоръжения, тунели, резервоари, мостове, основи, пречиствателни станции и др.). Прилага се при изпълнение на водонепропускливи подземни конструкции според системата „Бяла вана“.

Предимства:

 • Повишава устойчивостта на бетона при упражнен висок воден натиск;
 • Намалява капилярната абсорбция на водата през бетонните конструкции;
 • Позволява редукция на направната вода в бетоновата смес до 15%;
 • Увеличава якостните характеристики на бетона;
 • Улеснява вграждането на бетона;
 • Предотвратява проникването и миграцията на хлориди през бетона;
 • Намалява карбонизацията на бетона;
 • Увеличава трайността на бетона, който е изложен на лед, соли и висока концентрация на CO2;
 • Намалява появата на осолявания;
 • Позволява нанасяне на вторични защитни и декоративни покрития.

Хидрофоб 21 на фирма Адинг

 

Добавка за бетони и замазки, предназначена за предотвратяване на капилярната абсорбция и формирането на водоотблъскващи повърхности.

Като добавка за бетон предотвратява проникването на вода през бетонните секции, което прави бетона водонепропусклив, а бетонните повърхности водоотблъскващи. Увеличава трайността и устойчивостта на бетони, предназначени за постоянен контакт с вода и изложени на химически агресии. Препоръчва се при обекти, които са в контакт с морска вода, лед, химическа промишленост и излагане на карбонизация (подземни съоръжения, пристанищни съоръжения, тунели, резервоари, мостове, основи, подпорни стени и др.). Прилага се при изпълнение на водонепропускливи подземни конструкции според системата „Бяла вана“. При сглобяеми бетонови елементи и „павета“, Хидрофоб 21, независимо от осигуряването на водонепропускливост, улеснява монтажа, повишава компактността и трайността на готовите елементи. Освен това, Хидрофоб 21 подобрява естетическия вид на елементите и формира водоотблъскваща повърхност и намалява появата на осолявания. С използването на Хидрофоб 21 се постига промяна на повърхностното напрежение на бетона, образувайки водоотблъскваща повърхност. С това се предотвратява навлизане на вода и химически агенти (соли, хлориди и сулфати) в бетона.

ХИДРОФОБ 21 е съвместим с повечето добавки от програмата на АДИНГ. ХИДРОФОБ 21 е съвместим с всички видове портландцимент, включително и сулфатоустойчив цимент. С цел постигане на висока ефективност на водонепропускливост и водоотблъскване на бетонните повърхности, препоръчително е ХИДРОФОБ 21 да се прилага в комбинация с някоя от добавките от групата на пластификаторите или суперпластификаторите. При изпълнение според системата „Бяла вана“, препоръчително е ХИДРОФОБ 21 да се прилага в комбинация с добавките от групата на пластификаторите или суперпластификаторите на поликарбоксилатна основа (Суперфлуид 21 ЕКО). Различните добавки се дозират отделно т.е. не се смесват помежду си, преди да се добавят към бетонната смес.

Предимства:

 • Позволява промяна на повърхностното напрежение, което предотвратява абсорбцията на вода и агресивни вещества в бетонната структура;
 • Повишава устойчивостта на бетона на навлизане на вода под налягане;
 • Намалява капилярната абсорбция на водата през бетонните секции
 • Предотвратява проникването и миграцията на хлориди през бетона;
 • Намалява карбонизацията на бетона;
 • Увеличава трайността на бетона, който е изложен на лед, соли и висока концентрация на CO2;
 • Намалява възможността за поява на осолявания;
 • Позволява нанасяне на вторични защитни и декоративни покрития.
добавка за водоплътност

Bostik 1 от "Bostik"

 

Течна въздуховъвличаща добавка, осигуряваща водоплътност на циментови смеси, увеличаваща и устойчивостта на цикли "замръзване-размръзване".

Предимства:

 • Предотвратява сегрегацията;
 • Намалява водопоглъщането на сместта;
 • Получава се по - компактна и водоплътна смес.

Приложение:

 • Приложима във всички циментови продукти;
 • За водонепропускливи бетони, мазилки, замазки и други циментови разтвори.
добавка за водоплътност

VIMAPROOF C от "Vimatec"

 

VIMAPROOF С е течна добавка, която се използва за приготвяне на водоплътен бетон.
VIMAPROOF C е пластификатор за водоплътност на бетонови смеси. Увеличава якостните свойства на бетона с 10%/EN 934 - 2, при редуциран водоциментов фактор с 15%, и увеличава пластичността. Водонепропускливостта на бетона се увеличава с 40 - 60%. 

С добавянето на VIMAPROOF С водоразтворимите химически съединения, съдържащи се в бетона, се превръщат в силикати, които са стабилни и неразтворими във вода. Получената колоидна смес блокира капилярната влага и предпазва строителните елементи от поглъщане на вода. В същото време се подобряват физическите свойства на прясно положения бетон. Така се постига еднообразен строеж на разтвора и значително подобряване на работата с него.

Предимства:

 • Може да бъде добавян към смеси за бетон като ги прави водоплътни.
 • Подобрява пластичността, избягва риска от отлепване на материала.
 • Намалява необходимостта от направна вода с около 10%, което увеличава якостта.
 • Подобрява устойчивостта на цимента срещу замръзване и срещу влиянието на атмосферните условия.
 • Не пречи на "дишането" на строителните елементи.
 • Подходящ за всички видове цимент.
добавка за водоплътност

Rheomac® 701 от BASF

 

Течна добавка за увеличаване водоплътността на бетона.

Rheomac® 701 е течна добавка на базата на смес от повърхностно активни вещества и рафиниран лигносулфонат, за предаване на висока водоплътност на бетона. Rheomac® 701 е ефикасна добавка за намаляване на пропускливостта на бетона на вода под налягане и на капилярната абсорбция. Освен това, добавката има водонамаляващ и силнопластифициращ ефект при приготвяне на бетонната смес.

Приложение:

 • използва се за бетон, който е постоянно или периодично в контакт с вода, например - вълноломи, тунели, сутерени, бетон за съоръжения

Бетон, произведен с добавка Rheomac® 701 е устойчив срещу проникване на вода под налягане и по капилярен път. Дълготрайността на бетона се увеличава благодарение на намаленото водоциментно отношение. Добавката намалява и неблагоприятното сулфатно въздействие, благодарение на ограниченото проникване на богатите на сулфати подпочвени води. Rheomac® 701 подобрява кохезията на бетонната смес, намалява разслояването и се елиминира водоотделянето по повърхността. Улеснява се изпомпването на сместта и се подобрява видът на бетонната повърхност.

добавка за водоплътност

SUPERCRETE А 20 от "Веста Инд" ЕООД

 

Силноводонамаляваща/суперпластифицираща химична добавка за циментови разтвори и бетони.

SUPERCRЕTE А 20 е силноводонамаляваща (суперпластифицираща) химична добавка за бетон и/или циментови строителни разтвори. Тя представлява хомогенна водоразтворима течност с тъмнокафяв цвят. SUPERCRЕTE А 20 е предназначен за всички видове разтвори и бетони. Употребата на SUPERCRETE A 20 подобрява обработваемостта на бетоновата смес, якостта, водонепропускливостта, мразоустойчивостта и дълготрайността на втвърдения бетон. Влагането на SUPERCRETE A 20 води до подобряване на обработваемостта на бетоновите смеси, без да се увеличава направната вода и/или до запазване на обработваемостта при силно намалено количество вода (до 20%). Повишава началните (24 ч) якости на бетоните с 60% - 80%, а якостта на 28 – мия ден с 20% - 30%. При осигуряване на подходящи грижи в ранна възраст бетоните със SUPERCRETE A 20 имат по – ниски показатели на пълзене и съсъхване. Добавката не съдържа хлорни йони и не създава опасност от корозия на армировката в бетона.

добавка за водоплътност

SUPERCRETE R 20 от "Веста Инд" ЕООД

 

Забавяща свързването, силно водонамаляваща/суперпластифицираща химична добавка за циментови разтвори и бетони.

Представлява хомогенна водоразтворима течност с кафяв цвят. SUPERCRETE R 20 е предназначен за всички видове разтвори и бетони. Подобрява обработваемостта на бетоновата смес, якостта, водонепропускливостта, мразоустойчивостта и дълготрайността на втвърдения бетон. Влагането на SUPERCRЕTE R 20 води до подобряване на обработваемостта на бетоновите смеси, без да се увеличава направната вода и/или до запазване на обработваемостта при силно намалено количество вода (до 20%). Забавя началото на свързване на цимента, което прави добавката подходяща за употреба при летни условия и при транспортиране на бетона на по-голямо разстояние. Увеличава времето за обработка на бетоновата смес (отворено време) и способства за недопускане на технологични фуги. Повишава началните якости с 60% – 80% и якостта на бетона на 28-мия ден с 20% – 30%. Добавката не съдържа хлорни йони и не създава опасност от корозия на армировката в бетона.

добавка за водоплътност