SOPRAHOSE 13

 

Система от инжекционни маркучи, която се използва за уплътняване на работни или конструктивни фуги в бетонни конструкции.
SOPRAHOSE 13 е изключително издръжлива, здрава едноканална инжекционна система от PVC маркучи, която може да се промива, което позволява системата да бъде повторно инжектирана.
Форма: кръгла

Вътрешен Ø: 6 mm

Външен Ø: 13 mm

Инжекционни маркучи от SOPREMA

система от инжекционни маркучи

Инжекционни маркучи от DESOI®

 

 • Лесен монтаж и адаптиране към фугата
 • Подходяща и надеждна система за уплътняване на строителни фуги
 • Ефективна система за превантивно и/или последващо уплътняване на фуги
 • Инжекционните маркучи могат да се монтират и при сложна геометрия 

 

Инжекционен маркуч D - 1

Форма: кръгла
Вътрешен Ø: 6 mm
Външен Ø: 13 mm

Инжекционен маркуч UZ - 1
Форма: кръгла
Вътрешен Ø: 6,5 mm
Външен Ø: 12,5 mm

хидроизолация чрез инжекционни маркучи

SikaFuko® VT 1

 

Маркуч за уплътняване на конструктивни и работни фуги с възможност за многократно инжектиране.

SikaFuko® VT 1 представлява маркуч от висококачествен PVC, четири неопренови ленти /клапани/, разположени в страничните канали над шахматно разположени отвори, които осъществяват връзка към централното ядро. Всички елементи са поставени в армирана с мрежа защитна найлонова обвивка.

Форма: кръгла
Вътрешен Ø: 6 mm
Външен Ø: 13,5 mm

хидроизолация чрез инжекционни маркучи

SikaFuko® Swell 1

 

Две системи в една – комбинация от инжекционен маркуч с допълнителни хидрофилни каучукови ленти.

При употребата на SikaFuko® Swell 1 е необходимо инжектиране само в зоните, в които хидрофилните ленти, въпреки набъбването си не са могли да осигурят водонепропускливостта на конструктивната/работната фуга.

Маркучът се състои от каучуков маркуч с три набъбващи ленти и три неопренови ленти, разположени в странични канали над шахматно разположени отвори, които осъществяват връзката към централното ядро.
Форма: триъгълна
Вътрешен Ø: 8 mm
Височина: 24 mm

хидроизолация чрез инжекционни маркучи

SikaFuko® ECO 1

 

Това е най - икономичният вариант на инжекционни маркучи SikaFuko® с проста, но надеждна конструкция. Гъвкавостта му позволява лесен и бърз монтаж. Най - често се използва за подсигуряваща система съвместно с други системи, напр. с водоспиращи ленти. Състои се от PVC маркуч със спираловидно перфорирана сърцевина, покрита със защитен слой от пенопласт с шахматно разположени прорези, осигуряващи преминаване на инжекционния материал.
Форма: кръгла
Вътрешен Ø: 6 mm
Външен Ø: 12,7 mm

хидроизолация чрез инжекционни маркучи

WEBAC® инжекционен маркуч тип AB

 

Едностенен перфориран маркуч от PVC с леко конични шлицове.

Благодарение на своята геометрия шлицовете се затварят от само себе си и не позволяват проникването на вода и строителен материал в транспортния канал на маркуча по време на бетониране.

Форма: кръгла
Вътрешен Ø: 6 mm
Външен Ø: 11 mm

хидроизолация чрез инжекционни маркучи

WEBAC® инжекционен маркуч тип 2

 

Изграден е от гъвкав и устойчив на натиск вътрешен маркуч, който е перфориран през определен интервал. Този маркуч е обвит с два слоя текстилна материя, която предотвратява проникването на вода и бетон по време на бетониране.

Форма: кръгла
Вътрешен Ø: 5 mm
Външен Ø: 12 mm

хидроизолация чрез инжекционни маркучи

BPA – CEM11/CEM19

 

Едностенни маркучи от PVC, с леко конични отвори (отвътре - навън) за впръскване на компресиран инжекционен материал за запечатване на фуги в подземни конструкции.   

Системата за инжектиране на BPA – CEM11/CEM19 може да се използва за всеки вид инжекционна смола - полиуретанови и епоксидни смоли, акрилатни гелове, но не и за циментови разтвори.

Инжекционните маркучи BPA – CEM11/CEM19 се използват за уплътняване на работни фуги

BPA – CEM11

Форма: кръгла
Вътрешен Ø: 5 mm
Външен Ø: 11 mm

BPA – CEM19

Форма: кръгла

Вътрешен Ø: 11 mm

Външен Ø: 19 mm

Инжекционни маркучи от BPA GmbH

 

Инжекционните маркучи на BPA GmbH притежават следните предимства:

 • Запазва се вътрешният диаметър на маркуча и високата пропускливост на отворите по дължината му и на изходните отвори дори след отливане на бетона.

 • Предотвратява се проникването на циментово мляко по време на бетоновите работи.

 • Здрави и устойчиви на работните условия на обекта, включително и по време на инсталацията и механичното фиксиране.

 • Лесно боравене и лесен монтаж, който спестява време.

 • Няма нежелано усукване, когато се развива от макарата, тъй като маркучът има кръгло сечение.

 • Инжекционният материал надеждно се разпръсква на всички страни, независимо от това, че бетонът оказва налягане върху маркуча (отварящото налягане на впръскване мин. 0,5 бара).

 • Позволяват многократно инжектиране, ако се използва акрилатен гел.

 • Притежават отвор, който се оформя конично отвътре навън. Ето защо трябва да се преодолее само едно минимално съпротивление при отваряне.

 • Гладка повърхност, следователно няма нежелана връзка между инжекционния маркуч и бетона.

 • Сертифицирани по DIN EN ISO 9001
полагане на инжекционни маркучи
хидроизолация чрез инжекционни маркучи

BPA – PREDIMAX® 11/PREDIMAX® 19

 

Високоефективен PVC маркуч, с двойна обвивка.

BPA – PREDIMAX® 11/PREDIMAX® 19 може да се използва за многократно инжектиране на смоли (полимерна смола, полиуретанова смола, епоксидна смола и акрилати) или на материали на циментова основа (фин цимент, свръх фин цимент), за да се осигури запечатването на строителните фуги в бетона. Отворите на вътрешния маркуч не съвпадат с отворите във външния маркуч, а това предотвратява навлизане на циментово мляко в работния канал. 

BPA – PREDIMAX® 11

Форма: кръгла
Вътрешен Ø: 6 mm
Външен Ø: 11 mm

BPA – PREDIMAX® 19

Форма: кръгла
Вътрешен Ø: 11 mm
Външен Ø: 19 mm

хидроизолация на работни фуги
хидроизолация чрез инжекционни маркучи

PC® INJECTRA

 

Инжекционна система за изолация на строителни фуги.

Маркучът за инжектиране PC® INJECTRA осигурява чрез целево инжектиране една идеално запечатана фуга. Направен е от 100% експандиран полиетилен (PE). Има пореста структура с отвори, които са взаимно свързани и образуват зигзагов проход. Маркучът е покрит по цялата си дължина със специално водоотблъскващо покритие, което предотвратява проникването на циментово мляко в работния канал по време на бетонирането.

Системата PC® INJECTRA е идеална за инжектиране на полиуретанови смоли, епоксидни смоли, акрилати и специализирани циментови разтвори. 

Форма: кръгла
Вътрешен Ø: 6 mm
Външен Ø: 11 mm

хидроизолация чрез инжекционни маркучи

Хидроизолация чрез уплътняване на конструктивни и работни фуги във връзката стена - под чрез инжекционни маркучи

 

Тъй като стената и подът на една контрукция лежат в различни равнини, между тях се създава силно напрежение, което води до появата на пукнатини. Освен това, обичайна практика при изпълнението на бетонови работи е бетонирането да се прекъсва за известно време на определен етап, така че при неговото подновяване се полага нова пластична бетонна смес върху вече втвърден бетон, т.е. се получават т.нар. технологични /работни/ фуги.

И двата вида фуги създават сериозни проблеми преди всичко, когато бетоновите и/или стоманобетоновите конструкции работят в условията на силен воден напор. Съвременно решението на тези проблеми се явява употребата на инжекционни маркучи, през които се инжектират съответните материали.

Инжекционните маркучи са специално проектирани маркучи, изработени от твърд поливинилхлорид (PVC). Снабдени са с шахматно разположени отвори по цялата си дължина. Маркучите са конструирани така, че не позволяват проникването на вода и строителен материал в транспортния канал по време на бетонирането. Те се полагат в конструктивни или работни фуги, осигурявайки висока степен на водоплътност, като същевременно позволяват запечатване на бъдещи пукнатини и кухини в зоната на фугата, посредством инжектиране с инжекционни състави. Някои от различните марки инжекционни маркучи позволяват многократно инжектиране, което се явява огромно предимство при изграждането на отговорни обекти и съоръжения.

инжектиране на конструктивни фуги в бетон

Полагане /залагане/ на инжекционните маркучи

 

 • Инжекционният маркуч се изрязва съобразно конструктивните изисквания на строителния елемент. Максималната дължина на едно парче може да е маскимум 10 м.
 • Маркучът се полага в средата на бъдещата фуга. При дебелина на стената над 60 см, се полага на 25 cм от външната страна на фугата, от където се очаква притока на вода. Около маркуча трябва да има най  - малко 5 см бетон. 
 • Инжекционният маркуч трябва да се фиксира със скоби на всеки 20 см, за да прилепне плътно към основата и да не се движи при изливането на бетона.
 • Основата трябва да бъде почистена от отпадъци и остатъци от строителни материали, като например пясък, чакъл и др., т.е. бетоновите повърхности трябва да бъдат възможно най - гладки.
 • Инжекционният маркуч се отвежда навън само чрез неперфорираните краища
 • На краищата на маркуча се поставят накрайници с тапи:

А. обикновени накрайници с тапи се използват, когато инжектирането на маркучите се извършва веднага след съсъхването на бетона и има възможност да се промуши накрайника през или под кофража

Б. пакери за арматура или кофраж - пакери за кофраж се използват тогава, когато инжектирането ще се извърши на по – късен етап. Пакерите се фиксират здраво за маркуча с приложените винтове, за да се предотврати евентуалното им измъкване по време на изливането на бетона. За улесняване на поставянето на накрайниците маркучът може да се намаже със смазка. Пакерите трябва да бъдат здраво закрепени съответно към арматурата или към кофража. 

 • Последователните кръгове в хидроизолационната система трябва да се презастъпват на разстояние 5 см един от друг, а дължината на самата застъпката трябва да бъде 15 см.
 • При преминаването на маркуча от хоризонтално към вертикално положение, същия не трябва да се причупва под ъгъл от 90 градуса.
 • Схемата на  полагане на маркучите и позициите на отворите трябва да бъдат скицирани.
 • Инжекционните маркучи трябва да са защитени от механични повреди.
инжектиране на конструктивни фуги в бетон

Предимства на инжектирането на фуги през предварително заложени инжекционни маркучи:

 

 • Изключително лесно приложение дори и там, където не могат да се монтират хидроизолационни ленти
 • Нисък разход на труд и материали - на 10 м са необходими от едва от 1 до 3 кг инжекционен материал
 • Едновременно уплътняване на лошо уплътнен бетон в областта под/стена, както и на започващите от конструктивната фуга пукнатини.
 • Висока функционалност и сигурност
 • Представлява икономически изгодна превантивна мярка срещу евентуални бъдещи дефекти
 • Инжекционните маркучи гарантират, че при допуснати технологични грешки, причинени най - вече от некачествен бетон и/или неадекватното полагане на бетоновата смес, а така също и други потенциални течове могат лесно да бъдат запечатани с помощта на инжекционни смоли или микроциментови суспензии
 • Инжекционните маркучи могат да бъдат инсталирани при наличие на различни строителни материали, в.т.ч. бетон, камък, метали, пластмаси и др.

 

Кога да инжектираме?
 

Инжектирането може да започне най – рано на 14 - ия ден след бетонирането. Ако няма големи течове през фугите непосредствено след изливане на бетона, то тогава инжектирането се извършва, когато бетонът съсъхне и слегне напълно или иначе казано след 28 - ия ден.

 

Материал за инжектиране:
 

Според целта на инжектиране и нивото на влажност се избира между:

 • полиуретанова инжекционна смола
 • епоксидна инжекционна смола
 • акрилатни смоли
 • микроциментова суспензия

 

Инжектиране на епоксидни или полиуретанови смола в инжекционните маркучи
 

Отстраняват се тапите от накрайниците или от пакерите за арматура или за кофраж и се навиват конусни винтове. На единия конусен винт се поставя вентил, а другият остава отворен за обезвъздушаване. Смолата се инжектира през конусния винт с вентил, докато напълни маркуча и започне да изтича през другия отвор. Сега вече се поставя инжекционен вентил и на втория конусен винт. 

Инжектирането на избрания инжекционен материал се осъществява посредством помпа за инжектиране, като се започва с ниско налягане около 20 bar. Налягането се увеличава постепенно и това позволява на смолата да проникне и в най - финните пори и пукнатини. Колкото по - дълго се инжектира с ниско налягане, толкова по - добро проникване на материала ще бъде постигнато. Инжекционното налягане не бива да надвишава 80 bar.

Необходимо е да се проведете и повторно инжектиране или т. нар. преинжектиране, за да се възстанови материалът, който се е оттекъл в порите на фугата. Преинжектирането се извършва в рамките на времето за прилагане на инжекционния материал. Така се постига идеално хидроизолиране на конструктивната или работната фуга. Качеството на хидроизолацията се повишава с количеството инжектиран материал.

залагане на инжекционни маркучи
инжектиране на конструктивни фуги в бетон
инжектиране на конструктивни фуги в бетон

Инжекционни маркучи от "Sika"

Инжекционни маркучи от WEBAC®

 

Маркучите за инжектиране на WEBAC® са гъвкави и еластични и могат да бъдат напаснати идеално към всяка фуга. При съсъхването на бетона около маркуча се образува малка фуга, която спомага за разпределянето на инжекционната смола по дължина. При инжектиране, налягането на инжекционната помпа принуждава шлицовете (при маркуч Тип АВ) или текстила (при маркуч Тип 2) на маркуча да се отворят и по този начин смолата запълва всички кухини, пукнатини и чакълени гнезда в областта на фугата.

Инжекционни маркучи от Tradecc