EPOMAX – L20


Двукомпонентна епоксидна смола, без разтворители, за инжектиране в пукнатини с широчина 0,1 – 1,0 мм.

EPOMAX – L20 притежава много силна адхезия към бетон и стомана, както и високи якости на натиск и огъване, дори и положена върху влажни основи. Класифицира се като продукт за инжектиране в бетон според EN 1504 – 5. Сертификат № 2032 – CPR – 10.11.

Приложение:

 • Използва се за запълване на пукнатини в бетона, с широчина 0,1 – 1,0 мм, чрез инжектиране, за възстановяване на монолитното сечение.

 • За инсталиране и анкериране на армировъчни пръти в съществуващи бетонови елементи

инжекционни материали на епоксидна основа

EPOMAX – L10


Двукомпонентна епоксидна смола, без разтворители, за инжектиране в пукнатини с широчина 0,5 – 3,0 мм.

EPOMAX – L10 притежава много силна адхезия към бетон и стомана, както и високи якости на натиск и огъване, дори и положена върху влажни основи. Класифицира се като продукт за инжектиране в бетон според EN 1504 – 5. Сертификат № 2032 – CPR – 10.11.

Приложение:

 • Използва се за запълване на пукнатини в бетон, с широчина 0,5 – 3,0 мм, чрез инжектиране за възстановяване на монолитното сечение.

 • За инсталиране и анкериране на армировъчни пръти в съществуващи бетонови елементи

 • Може да се полага и върху средно влажни основи
инжекционни материали на епоксидна основа

DUREBOND


Двукомпонентна епоксидна смола, без разтворители, за инжектиране в пукнатини с широчина над 3.0 мм. Свързващ агент между нов и стар бетон.

DUREBOND притежава много силна адхезия към бетон и стомана, както и високи якости на натиск и огъване, дори и положена върху влажни основи. Отговаря на изискванията на ASTM C 881 – 90, Type II, Grade 2, Class B+C Класифицира се като конструктивен свързващ агент за бетон или замазки и като продукт за инжектиране в бетон според EN 1504 – 4 и EN 1504 – 5. Сертификат 2032 – CPR – 10.11.

Приложение:

 • Използва се като свързващ слой за лепене на нови бетони или замазки към стари бетонови покрития, замазки или метални повърхности
 • Използва се за запълване на пукнатини в бетон, с широчина по - голяма от 3 мм, чрез инжектиране за възстановяване на монолитното сечение
 • За инсталиране и анкериране на армировъчни пръти в съществуващи бетонови елементи.
инжекционни материали на епоксидна основа

Епоксидни инжекционни материали от Изомат

Епоксидни инжекционни материали на водещи фирми в областта

 

Епоксидни инжекционни материали от MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG

MC - Injekt 1264 compact

 

Твърда силово свързваща двукомпонентна епоксидна инжекционна смола.

 • Ниско вискозна - висока проникваща способност, поради ниско повърхностно напрежение 
 • Без разтворители
 • Съвместима с влага
 • Бързо втвърдяване. Втвърдява и при условия на динамично натоварване
 • Високи якости на натиск и опън
 • Химически устойчива

Приложение:

 • Инжектиране в съответствие с EN 1504 - 5
 • Твърдо запълване чрез инжектиране или дълбоко проникване (гравитачно) в пукнатини, фуги, кухини в строителни конструкции
 • Инфраструктурно и подземно строителство
 • В сухи или влажни конструкции
 • Запълване на инжекционни маркучи

MC - Injekt 1264 TF

 

Твърда силово свързваща двукомпонентна епоксидна инжекционна смола, подходяща за работа в сухи конструкции.

 • Ниско вискозна - висока проникваща способност, поради ниско повърхностно напрежение 
 • Бързо втвърдяване дори и при ниска температура на полагане
 • Втвърдява и при условия на динамично натоварване
 • Високи якости на натиск и опън

Приложение:

 • Твърдо запълване чрез инжектиране или дълбоко проникване в пукнатини, фуги, кухини в строителни конструкции
 • Запълване на инжекционни маркучи

Кьостер KB - POX IN

 

Двукомпонентна нисковискозна епоксидна инжекционнна смола, без разтворители.

KB - Pox IN не съдържа никакви пълнители или омекотители като по този начин се избягва седиментацията на материала. Поради високата ú степен на проникване в порьозни субстрати и отличната ú адхезия към бетон, камък, зидария и метал, KB - Pox IN КЬОСТЕР служи за трайна изолация и премостване на пукнатини и фуги като възстановява конструктивната цялост на строителните елементи. Може да се използва и при влажни пукнатини.

Приложение:

 • Използва се с цел запълване и затваряне на сухи, влажни и мокри пукнатини, фуги и отвори (без да е необходимо предварително инжектиране)
 • Използва се в случаите, когато стените на фугите или неравните структурни елементи трябва да бъдат конструктивно свързани помежду си
инжекционни материали на епоксидна основа

Епоксидни инжекционни материали от KОSTER BAUCHEMIE AG

Sikadur® - 52 TR

 

Нисковискозна двукомпонентна, несъдържаща разтворители течност за инжектиране на базата на високоякостна епоксидна смола.

 • Не съдържа разтворители
 • Подходяща, както за сухи, така и за влажни условия, но не и при водни течове
 • Може да се използва при ниски температури
 • Втвърдява без да се свива
 • Висока механична и адхезионна якост
 • Твърда смола, но не крехка
 • Нисък вискозитет

Приложение:

 • За запълване и уплътняване на кухини и пукнатини в конструкции, като мостове и други строителни съоръжения, промишлени и жилищни сгради и отделни конструктивни елементи, напр. колони, греди, фундаменти, стени, подове и водни резервоари
епоксидни инжекционни материали

Епоксидни инжекционни материали от SIKA

Sikadur® - 53

 
Двукомпонентна водоустойчива епоксидна смола за замонолитване и инжектиране на пукнатини за приложение в мокри условия и под вода.

 • Подходяща за сухи, влажни, мокри и подводни условия на работа
 • Температурен диапазон на приложение от +5°C до +30°C
 • Втвърдяване без свиване
 • Добра адхезия към бетон, тухлена зидария, камък и стоманени основи
 • Добра адхезия към циментови основи, потопените в солена вода
 • Висока плътност и вискозитет, осигуряваща добро изместване на водата
 • Добри механични якости под вода
 • Минимална ширина на пукнатината ≥ 0.8 мм

Приложение:

 • Инжекционна смола за запечатване на влажни и мокри пукнатини чрез инжектиране под високо налягане
 • Запълва и запечатва празнини и пукнатини в конструкции като мостове, инженерни съоръжения, промишлени и жилищни сгради, напр. колони, греди, фундаменти, стени, шайби, подови настилки и водозадържащи структури
 • Конструктивно залепване
 • Предотвратява проникване на вода и навлизане на вещества, водещи до корозия на армировката
 • Като замонолитваща/запълваща смола или лепило за залепване на бетон и стомана под вода (чрез водоизместване)
епоксидни инжекционни материали

Sika® Injection – 458

 

Твърда структурна инжекционна смола на епоксидна основа с удължено отворено време.

Sika® Injection – 458 е твърда, несъдържаща разтворители, нисковискозна, високоякостна, структурна, инжекционна епоксидна смола.

 • Нисък вискозитет - ~360 mPa s
 • Отлична адхезия. Много добро сцепление към сухи и влажни основи (напр. бетон, тухли, естествен камък и др.)
 • Дълго отворено време, дори при употреба при високи температури (+12 °C ~120 минути; +23 °C ~ 90 минути; +30 °C ~ 55 минути)
 • След втвърдяване създава бариера срещу водно проникване и проникване на вещества, предизвикващи корозия
 • Поради ниския си вискозитет може да прониква в пукнатини с ширина > 0,2 мм
 • Не съдържа разтворители

Приложение:

 • При сухи и влажни основи от бетон, стомана, тухли и естествен камък в инженерни съоръжения, като мостове, тунели, шахти и др.
 • За инжекционни ремонти за свързване и запълване на празнини между подложен бетон, бетонни настилки и замазки.
епоксидни инжекционни материали

Sika® Injection – 451

 

Високоякостна двукомпонентна инжекционна епоксидна смола, с много нисък вискозитет, без съдържание на разтворители.

 • Много нисък вискозитет (особено при ниски температури - +8°C ~ 350 mPa·s)

 • Много добра адхезия към сухи и влажни повърхности при повечето минерални основи (бетон, зидария, естествен камък и др.)

 • Отлична бариера срещу водно проникване и проникване на вещества, предизвикващи корозия

 • Поради ниския си вискозитет може да прониква в пукнатини с ширина > 0,2 мм

 • Не се свива след изсъхване

 • Не съдържа разтворители

Приложение:

 • Подходяща е за затваряне, уплътняване и премостване на сухи и влажни пукнатини и кухини
 • При изискване за конструктивно залепване и възстановяване на структурната цялост
 • Подходяща е за основи от бетон, тухли и естествен камък в инженерни съоръжения, като мостове, тунели и шахти
епоксидни инжекционни материали

Sikadur® - 52 Injection тип N и LP

 

Нисковискозни инжекционни смоли.

Sikadur® - 52 Injection, тип N и LP са двукомпонентни, несъдържащи разтворители течности за инжектиране с нисък вискозитет на базата на високоякостни епоксидни смоли. Те не само образуват ефективна бариера срещу инфилтриране на вода и проникване на корозивни агенти, но и залепват структурно бетонните участъци.

*Тип N (= нормално време за полагане) се използва за температури на основата между +5°С и +30°С.

*Тип LP (= удължено време за полагане) се използва за температури на основата между +25°С и +40°С.

 • Не съдържат разтворители
 • Подходящи са, както за сухи, така и за влажни условия
 • Може да се използват при ниски температури
 • Втвърдяват без да се свива
 • Висока механична и адхезионна якост
 • Добра адхезия към бетон, строителен разтвор, камък, стомана и дърво
 • Твърди, но не крехки
 • Нисък вискозитет

Приложение:

 • За запълване и уплътняване на кухини и пукнатини в конструкции, като мостове и други строителни съоръжения, промишлени и жилищни сгради и отделни конструктивни елементи, напр. колони, греди, фундаменти, стени, подове и водни резервоари.
инжекционни материали на епоксидна основа

WEBAC® 4101

 

Двукомпонентна инжекционна смола на епоксидна основа, без разтворители.

При втвърдяване безцветната WEBAC® 4101 не променя обема си и се превръща в твърда смола с отлична адхезия към сух или влажен субстрат, дори и под вода, с което се явява идеален материал за якостно спояване на строителни елементи. Времето за прилагане на 1 л. от този материал е около 60 мин. при температура от 20°C. Материалът е напълно реагирал и втвърден около 24 часа след приключване на инжектирането. По - високи температури на инжектирания строителен модул или на самия материал ускоряват втвърдяването, а по – ниски го забавят.

Приложение:

 • За запечатване, изолиране и ограничено гъвкаво запълване на сухи и леко влажни пукнатини и фуги
 • Запечатване посредством инжекционни пакери на строителни фуги в бетонни конструкции

Епоксидни инжекционни материали от WEBAC®

WEBAC® 4110

 

Двукомпонентна епоксидна инжекционна смола, с нисък вискозитет и висока якост на опън. Благодарение на своите свойства WEBAC® 4110 осигурява постоянно свързване на най - малките пукнатини и кухини в бетона или зидарията. Инжекционната смола е предназначена основно за ремонт на пукнатини и е съвместима с бетон, стомана, зидария, фолио, обвивката на кабели и др. Изключително устойчива е на соли, киселини и луга, които могат да причинят сериозни щети по конструкцията на сградата. При втвърдяване безцветната WEBAC® 4110 не променя обема си и се превръща в твърда смола с отлична адхезия към субстрата, с което е идеален материал за якостно спояване на строителни елементи. Времето за прилагане на 1 л. от този материал е около 100 мин. при температура от 20°C. Материалът е напълно реагирал и втвърден около 24 часа след приключване на инжектирането. По - високи температури на инжектирания строителен модул или на самия материал ускоряват втвърдяването, а по - ниски го забавят.

 • Не съдържа разтворители
 • Много нисък вискозитет - около 280 mPa·s при 23°C
 • Отлична адхезия към субстрата
 • Може да се използва дори и при динамично натоварване на конструкцията
 • Стабилност на обема и размерите

Приложение:

 • Запечатване, изолиране и якостно свързване на сухи пукнатини в модули от бетон
 • Ремонт на пукнатини в бетон съгласно EN 1504 – 5
 • Свързване на конструктивни елементи
 • Инжектиране на работни фуги
 • Лепило за минерални материали (мокро в мокро приложение)
 • Заздравяване на субстрата
 • Импрегниране на пукнатини
инжекционни материали на епоксидна основа

WEBAC® 4120

 

Много ниско вискозна, двукомпонентна смола на епоксидна основа, която не съдържа разтворители.

Безцветната смола WEBAC® 4120 се втвърдява без да променя обема си и осъществява отлично сцепление с основата. Това прави възможно и гарантира якостното свързване, както на пукнатини, така и на строителни елементи. Времето за прилагане на 1 л. от този материал е около 60 мин. при температура от 20°C. Материалът е напълно реагирал и втвърден около 24 часа след приключване на инжектирането. По – високи температури на инжектирания строителен модул или на самия материал ускоряват втвърдяването, а по – ниски го забавят. Благодарение на своята ниска вискозност WEBAC® 4120 е особено подходящ за инжектиране или импрегниране на пукнатини, както и за саниране на подови настилки. Той притежава собствена еластичност и издържа на динамични натоварвания без да се чупи или пука.

 • Много нисък вискозитет - около 150 mPa·s при 23°C
 • Устойчивост на динамично напрежение
 • Добро сцепление с ръбовете на обработвания субстрат
 • Много добро проникване
 • Не съдържа разтворители

Приложение:

 • Инжектиране на пукнатини съгласно EN 1504-5: 2013
 • Запечатване, изолиране и якостно свързване на сухи пукнатини и работни фуги
 • Особено подходяща за свързване на динамично натоварени бетонови елементи
 • Саниране на кухини между подложен бетон и подови настилки и замазки

WEBAC® 4170

 

Нисковискозна, реагираща при контакт с вода, двукомпонентна епоксидна смола, която е в състояние да поеме до 15 % вода без да емулсира или да образува мехурчета.

Ниската вискозност и поносимостта с вода позволяват на WEBAC® 4170 оптимално да се разпредели и да проникване в субстрата и гарантират отлично изолиране и свързване на сухи, влажни, мокри или омаслени пукнатини в строителни модули от минерални материали. Времето за прилагане на 1л от този материал е около 50 мин. при температура от 20°C. Реактивността с вода е налична до 20 мин. след смесване на компонентите на материала. WEBAC® 4170 е напълно реагирал и втвърден около 24 часа след приключване на инжектирането. По – високите температури на инжектирания строителен модул или на самия материал ускоряват втвърдяването, а по – ниските го забавят. Контактът с вода по време на инжектирането на влажни или мокри пукнатини също ускорява процеса на втвърдяване. 

 • Много ниско вискозна - 90 MPa.s
 • Не съдържа разтворители
 • Може да се използва и в омаслени пукнатини

Приложение:

 • Използва се за запечатване, изолиране и якостно свързване на сухи, влажни и течащи (но не под налягане) пукнатини и кухини
 • Подходяща за зидарии от бетон, тухли и камък в подземното и надземното строителство, при строителството на мостове, тунели и канализационни системи
 • Приложим и при запечатване, изолиране и якостно свързване на контаминирани с масла пукнатини
 • Особено подходящ при саниране на кухини между подложен бетон и подови настилки и замазки

 

WEBAC® предлага и:

 • WEBAC® 4170T – епоксидна смола за използване при ниски температури (над +5°C, специално проектирана за влажни, мокри или мазни пукнатини
инжекционни материали на епоксидна основа

WEBAC® 4120P


Епоксидна инжекционна смола, с добра адхезия към краищата на пукнатините и висока устойчивост на динамично напрежение, за саниране на пукнатини.

WEBAC® 4120P е специално проектирана за използване в случай на динамично напрежение върху структурните елементи.

 • Нисък вискозитет
 • Устойчивост на динамичен стрес
 • Добра адхезия към краищата на пукнатините
 • Добро проникване

Приложение:

 • Инжектиране на пукнатини съгласно EN 1504 – 5:2013
 • Ремонт на бетонните стъпки на вятърни мелници
 • Лепене на бетон и замазка
 • Уплътняване на пукнатини в основите на машините
инжекционни материали на епоксидна основа

WEBAC® 4130


Епоксидна инжекционна смола за структурно свързване на мокри и/или замърсени с масло пукнатини.

 • Структурно свързване при мокри пукнатини
 • Подходяща за замърсени с масло краища на пукнатини
 • Подходяща за употреба при ниски температури
 • Висока якост

Приложение:

 • Ремонт на пукнатини съгласно EN 1504 – 5:2013
 • Структурно укрепване на основи на вятърни мелници
 • Връзка между стар (съществуващ) и нов бетон
инжекционни материали на епоксидна основа

Инжектиране на епоксидни смоли за възстановяване на монолитно сечение

 

Епоксидните смоли (EP) се използват за силово запечатване на пукнатини и кухини. Екстремно ниската вискозност и отличната собствена якост на тези смоли, гарантират дълготрайно запечатване и на най – миниатюрните пукнатини и техните разклонения.

Инжекционните епоксидни смоли са двукомпонентни безцветни материали, които при втвърдяване не променят обема си и се превръщат в твърда смола с отлична адхезия към основата, което ги прави идеален материал за якостно спояване на строителни елементи. Обикновено времето за прилагане на 1 л. от този тип материали е около 100 мин. при температура от 20°C, а пълната реакция и втвърдяване протича в рамките на 24 часа след приключване на инжектирането. По – високи температури на инжектирания строителен модул или на самия материал ускоряват втвърдяването, а по – ниски го забавят.

 

Стъпки в инжектирането на епоксидни смоли

 

1. Преди инжектирането на пукнатините е необходимо да се направи обстоен анализ. Обхватът на обследването се определя от вида на пукнатините и значението им за строителното съоръжение.

 • Най – напред трябва да се определят причините за появата на пукнатините и вида им

2. Следва изборът на подходящ инжекционен материал, като за тази цел се измерват:

 • Нивото на влажност на пукнатината,
 • Ширината на пукнатината - максимална ширина на пукнатините: 5 мм
 • Промените в ширината и пътя на всяка пукнатина,

3. Изборът на пакери – според вида на основата и пукнатините се избират и пакерите. При пакерите за навиване или за набиване се пробиват нужните отвори, в които се натягат или се набиват пакерите. Ако ще се използват пакери за залепяне, същите се позиционират върху пукнатината.

4. Следва запечатване на пукнатината, което има за цел да предотврати нежелано изтичане на инжекционен материал. Преди да се премине към запечатването пукнатината и повърхността около нея се почистват от прах и нестабилни парченца строителен материал. Ако се използват пакери за залепване, то те се закрепят върху пукнатината преди тя да се запечата. Следва нанасянето (запечатването) на запечатваща шпакловка (лента с ширина 10 см и дебелина 3 мм). Последните 3 – 5 см в горния край на пукнатината се оставят незапечатани, за да служат като обезвъздушителен отвор по време на инжектирането.

5. Смесване на инжекционния материал - опаковките, в които се доставят инжекционите материали, са в определени разфасовки спрямо съотношението на смесване по обем. Разбира се, може да се смесват и по – малки количества материал като се пресметне дозировката. Опаковките на комп. А и комп. В се изливат напълно в общ съд и се разбъркват до хомогенност. Препоръчва се разбъркването да се извършва с миксер при скорост 300 оборота/мин. в продължение на 3 мин., т. е. сравнително бавно, за да се избегне образуването на въздушни мехурчета. Така смесен материалът се излива в резервоара на инжекционната помпа и след леко разбъркване е готов за инжектиране.

6. Саниране (инжектиране) на пукнатината

 • Епоксидните инжекционни материали се инжектират с 1 – компонентна инжекционна помпа.
 • Температурата при прилагане и след това при втвърдяване трябва да е най – малко 8°C.
 • Инжектирането се извършва с налягане, което е съобразено с вида и структурата на инжектирания строителен елемент. Винаги се започва с ниско налягане от около 20 bar, което бива постепенно увеличавано. По този начин се запълват и най – дълбоките и най – фините пори на пукнатината.
 • При хоризонтални пукнатини винаги се инжектира само в една посока – отляво надясно или отдясно наляво, за да се избегне запечатването на въздух в пукнатината.
 • При инжектиране през последния пакер се следи за изтичане на смола през обезвъздушителния отвор.
 • В рамките на гел – фазата на материала (30 мин. след изтичане на времето за прилагане) би било добре да се проведе преинжектиране на смола, с цел да се възстанови материала, който се е пропил в капилярите.

Внимание: От топлината на помпата материалът в резервоара може да се затопли, което води до скъсяване на времето за прилагане. Ако това се случи, материалът трябва бързо да се преработи (инжектира) или да се отстрани незабавно от резервоара на помпата.

7. След втвърдяване на смолата за инжектиране (около 24 часа след инжектиране при 20 °C) пакерите се отстраняват и отворите се запълват с подходящ материал.