Tecsit Hydroblock WB от "Tecsit"

 

Висококачествен импрегнатор, на основата на алкил силан във водна емулсия.

Tecsit Hydroblock WB превръща абсорбиращите строителни материали във водоотблъскващи.

Благодарение на състава си продуктът реагира с минералните повърхности, образувайки невидим водоотблъскващ щит, който отблъсква агресивните агенти, присъстващи в атмосферата и навлизащи в основата с помощта на дъждовната вода. Tecsit Hydroblock WB не променя цвета на субстрата и не възпрепятства способността му да „диша“. Импрегнаторът подобрява самопочистващия ефект на фасадите и намалява адхезията на мъха и водораслите.

Приложение:

 • Гипс
 • Естествени камъни
 • Бетон, стоманобетон и фиброцимент
 • Тухли и керемиди
 • Безцветна водоотблъскваща защита на исторически сгради или сгради с особена архитектурна стойност
импрегнатори за фасади и мазилки

Tecsit HYDROSIL от "Tecsit"
 

Водна дисперсия от полисилоксанови смоли, създадена за водоотблъскваща обработка на строителните материали.

Tecsit HYDROSIL дава добър и всеобхватен мокър ефект на обработената повърхност.

Приложение:

 • Гипс
 • Естествени камъни
 • Бетон, стоманобетон и фиброцимент
 • Тухли и керемиди
 • Безцветна водоотблъскваща защита на исторически сгради или сгради с особена архитектурна стойност
импрегнатори за фасади и мазилки
импрегнатори за фасада и мазилка

СИЛОКСАН V от "DRACO Italiana SpA"

 

Еднокомпонентна хидроизолация и водоотблъскваща обработка за бетон и зидария.

SILOXAN V е готов за употреба водоотблъскващ препарат, на базата на нискомолекулен полисилан и разтворител. Използва се за обработка на вертикални повърхности и защита на строителните материали от химически агресивни агенти – киселинни дъждове, солеви разтвори против замръзване, замръзване и размразяване. Предотвратява образуването на мухъл и водорасли. SILOXAN V осигурява чисти повърхности, тъй като дъждът отмива мръсотията по-лесно, отколкото от необработените повърхности, които са склонни да абсорбират както вода, така и мръсотия.

 • Удължава трайността на сградите.
 • Той осигурява висока адхезия към всяка повърхност, като бетон, мазилка, камъни, тухли и др.

Приложение:

 • Естествени камъни, теракота, зидария, силициеви и други строителни материали.
 • Защита на горния слой на бетона и предотвратяване проникването на агресивни агенти (хлориди, сулфати и др.).

PS - 20 от "Изомат"

 

Готов за употреба безцветен разтвор, на силоксанова основа с разтворители, за хидроизолация на неорганични основи. Не променя външния вид на основата и не образува слой върху повърхността.

Осигурява много високо водоотблъскване, паропропускливост и дълготрайна защита. Може да се полага върху различни повърхности (естествени или изкуствени камъни, небоядисани мазилки, фасадна зидария, декоративни тухли, керемиди, керамични плочки, фасаден бетон и др.) за тяхната защита от влиянието на дъждовните води. Подходящ е за импрегниране и водозащита на фуги на плочки. Продуктът е сертифициран с маркировка CE като хидрофобен импрегнатор, според EN 1504-2.

 • Осигурява отлична водонепропускливост и дълготрайност
 • Притежава много добра паропропускливост, позволявайки на конструкциите да "дишат"
 • Не променя външния вид на основата и не образува слой върху повърхността
 • Защитава повърхностите от образуването на петна от соли, от влияниято на ниските температури и от замърсяване, тъй като предотвратява проникването на вода в основата (дъждовна вода, морска вода)
 • Подходящ за силно алкални основи
 • Бързо действие след полагане

Приложение:

 • Естествени и изкуствени камъни
 • Открита зидария и декоративни тухли
 • Покривни плочи и керемиди
 • Плочки и фугите между тях
 • Открит (лицев) бетон
импрегнатори за мазилки
 • Осигурява отлична водонепропускливост
 • Осигурява паропропускливост и позволява на повърхността да "диша"
 • Не образува повърхностна мембрана и не променя външния вид на основата
 • Защитава повърхностите от образуване на котлен камък, атмосферни влияния и нечистотии, защото не абсорбира дъждовна вода и прах
 • Подходящ за силно алкални повърхности
 • Бърз ефект след полагане
 • Защитава от карбонати
 • Подходящ за леко влажни основи

Приложение:

 • Използва се за защита на хоризонтални и вертикални повърхности
 • Използва се за защита на фуги на плочки
 • Импрегнация на естествен камък, небоядисана фасадна мазилка, декоративни тухли, покривни керемиди, видим бетон и др.
 • Върху неполирани мраморни повърхности
импрегниране на мазилки и фасади

PS - 21 от "Изомат"
 

Готов за употреба водоотблъскващ ипрегнатор на силоксанова основа, без разтворители. Може да се полага върху леко влажни основи, като не образува повърхностна мембрана и не променя външния вид на основата

Осигурява много високо водоотблъскване и дълготрайна защита. Подходящ е за импрегниране и хидроизолиране на фуги на плочки и защитата от дъждовни води на различни повърхности (естествени или изкуствени камъни, мазилки, фасадна зидария, декоративни тухли, керемиди, керамични плочки, неполиран мрамор, фасаден бетон и др.). Продуктът е сертифициран с маркировка CE като хидрофобен импрегнатор, според EN 1504-2.

наноимпрегнатор за тухли и керемиди

Nanopro - C от "Изомат" 

 

Наноимпрегнатор за защита на порьозни повърхности от вода, влага и поява на петна от соли.

Продуктът на Изомат представлява дълбокопроникваща водна емулсия, на базата на наномолекулярна структура. Защитава порьозните повърхности от влагата и от появата на петна от соли, като същевременно не позволява образуването на мухъл и плесени. Иморегнаторът е бял, но след изсъхване става прозрачен. Nanopro - C не пожълтява от УВ лъчите и позволява на повърхностите да "дишат"

Подходящ е за бетон, зидарии, мазилки, фуги на плочки, гипсокартон, дървени плоскости, естествен камък и т.н. Импрегнаторът е подходящ, както  за външна, така и за вътрешна употреба. Сертифициран с маркировка CE като хидрофобен импрегнатор, според EN 1504-2.

Nanopro - L от "Изомат"

 

Нано-импрегнатор за защита на непорьозни (мрамори и гранити) и слабо порьозни (бетон, зидария, мазилки, фуги на плочки, гипсокартон) повърхности от масла.

Nanopro - L е дълбокопроникваща водна емулсия, на базата на наномолекулярна структура. Защитава порьозните и слабо порьозните повърхности (мрамори, гранити и т.н.) от появата на петна от масла, влага и соли, като същевременно възпрепятства появата на мухъл и плесени. Подходящ е и за полагане върху бетон, зидария, мазилки, фуги на плочки, гипсокартон, естествени камъни и т.н. За вътрешна и външна употреба. Продуктът е сертифициран с маркировка CE като хидрофобен импрегнатор, според EN 1504-2.

хидроизолация за мазилки

Nano - Seal от "Изомат"

 

Нано-импрегнатор за хидроизолиране и стабилизиране на основата. За порьозни основи.

Nano - Seal е полимерна водна емулсия с изключително висока проницаемост, поради наномолекулната структура на продукта. Положена върху порести повърхности, ги защитава от влага и образуването на соли, като едновремено с това не позволява появата на плесени и мухъл върху тях. ΝΑΝΟ-SEAL може да се използва и като повърхностен втвърдител и стабилизатор на нестабилни основи, които имат склоност да се разпрашават. При полагане е светло син, но след изсъхване е прозрачен и може да се боядисва.

Приложение:

 • Бетон и мазилки
 • Зидария
 • Гипскартон и дървени плоскости
 • Естествени камъни
 • За вътрешно и за външно приложение.
импрегниране на керемиди и тухли

Emcephob WM от "MC-Bauchemie"

 

Готов за употреба хидрофобен агент, съдържащ полисилоксан. На водна основа.

 • Понижава абсорбцията на вода
 • Повишава устойчивостта на замръзване и размразяване със соли
 • Не образува филм
 • Може да бъде покрит с MC-Color Proof pure, MC-Color Proof pro, MC-Color Proof vision, MC-Color Flair pure, MC-Color Flair pro и MC-Color Flair vision
 • Тестван и одобрен съгласно DIN V 18026, като OS 1 и OS 2. Сертифициран съгласно EN 1504, част 2

Приложение:

 • Хидрофобна импрегнация за бетон, разтвори за ремонт на бетон, мазилка, тухли
 • В комбинация с покривни материали като превантивна защита на бетона
импрегнация на фасади и мазилки

Кьостер Силоксан от "Кьостер"

 

Водоотблъскваща фасадна хидроизолация за минерални строителни материали. Съдържа полисилоксан и разтворители.

Кьостер Силоксан е фасадна хидроизолация за циментови и зидарски строителни материали, която остава безцветна след изсъхването си. Особенно подходяща е за тухли и естествени камъни. Прониква много дълбоко, дори и в слабо порьозни строителни материали. Материалът е алкално - устойчив и може да се полага върху пресни циментови и зидарски субстрати. Кьостер Силоксан защитава сградите от нормални и проливни дъждове. Той е пропусклив за водните пари и е устойчив на замръзване и на солите, употребявани за размразяване.

Приложение:

 • Хигроскопични материални субстрати
 • Нешлифовани клинкери
 • Варовикови камъни
 • Азбестови цименти и мазилки
 • Естествени и преработени камъни облицовъчни камъни
импрегнатор кьостер силоксан
импрегнатори за мазилки

Кьостер Фасаден крем от "Кьостер"
 

Водоотблъскващ хидрофобен фасаден крем за минерални строителни материали, без разтворители.

Фасадният крем КЬОСТЕР е фасаден импрегнатор от висок клас, който се използва при тухли, естествени камъни и минерални мазилки. Поради високата си устойчивост на алкални съединения, той е подходящ също така за полагане върху пресни минерални субстрати. Кремообразната му стабилна консистенция и полагане посредством четка или валяк свеждат до минимум загубите на материал. Фасадният крем КЬОСТЕР защитава сградите от силна и нормална дъждовна вода. Той е паропропусклив, устойчив на замръзване и на соли, използвани против замръзване. На основата на полисилоксан, но не съдържа разтворители. Прозрачен след втвърдяване, но при определени обстоятелства е възможно насищане на цвета на субстрата.

Приложение:

 • Тухли
 • Неполиран клинкер
 • Лицеви и естествени камъни, варовик
 • Варовици
 • Мазилки и циментови разтвори
импрегнатори за фасада

PCI Silconal® 303 от "PCI Augsburg GmbH"
 
Прозрачен импрегниращ и хидрофобизиращ агент, на алкилалкоксисиланова основа.

 • Безвреден за околната среда, защото е на водна основа.
 • Лесен за нанасяне и готов за употреба.
 • Достатъчно е да се нанесе само в един слой.
 • Осигурява дългосрочна защита поради голямата дълбочина на проникване.
 • Предпазва субстрата от вода, хлоридни йони, замърсявания и соли за обезледяване.
 • Прозрачен е.
 • Спомага за намаляване на ефлоресценцията и образуването на мъхове.
 • Може да се нанася и върху леко влажни основи.
 • Сертифициран по EN 1504-2. Класификация на проникване I. Вписан като хидрофобен агент от ÖBV (Австрийско дружество за строителни технологии)

Приложение:

 • За вътрешна и външна употреба, за вертикални и хоризонтални повърхности.
 • Импрегнатор в жилищното и пътното строителство.
 • За защита на бетоновите повърхности от атмосферни влияния, замърсявания и хлоридни йони.
 • Подходящ за полагане върху тухла, варовик и мазилка.
силоксанови импрегнатори

PCI Silconal® W от "PCI Augsburg GmbH"

 
Импрегнатор за фасади срещу атмосферни влияния, в бял цвят, който става прозрачен след изсъхване.

 • Готов за употреба.
 • Без разтворители, без неприятна миризма и без изпаряване на активното вещество през топлите и ветровити дни.
 • Петната, получени от импрегнатора, попаднал върху неабсорбиращи основи (прозорци, фуги, керамика) могат лесно да се отстранят с вода. Няма нужда да се покриват.
 • При втвърдяване става прозрачен, като поддържа естествения вид на обработените повърхности.
 • Не образува филм и обработените повърхности могат да "дишат".
 • Прониква дълбоко.
 • Предотвратява проникването на влага, причинена от валежи, в основата.
 • Устойчив на алкали.
 • Устойчив на UV лъчение. Импрегнираната повърхност не пожълтява.
 • Намалява ефлоресценцията, растежа на мухъл, мъх и водорасли.
 • Обработените повърхности не се увреждане от замръзване.
 • Може да се боядисва, когато изсъхне.

Приложение:

 • За вътрешна и външна употреба, за стени.
 • Импрегниране на фасади и конструктивни елементи от бетон, газобетон, азбестоцимент, тухлена зидария, замазка и варова мазилка, естествен и изкуствен камък, абсорбиращ клинкер и керемиди.
 • Хидрофобно импрегниране на исторически паметници от пясъчник, естествени камъни, тухли и др.
импрегнатори за фасади
импрегнатор
импрегнатор

SX Roll от "Bostik"

 

Готов за употреба прозрачен протектор за повърхности, на основата на силан - силоксан, съдържащ разтворители.

Придава водоотблъскващ характер на повърхностите, върху които се полага, и ги прави устойчиви на метеорологичните условия. 

 • Устойчив на алкали и UV лъчи.

 • Не образува филм (слой) върху повърхността.

 • Не избледнява и не прави мехури с течние на времето.

 • Удължава живота на фасадата.

 • Предотвратява замърсяването на фасадите на сградите.

 • Прозрачен.

Приложение:

 • Само за външно приложение и само за вертикални повърхности (фасади, цокли и др.)
 • Естествени камъни (мрамор, гранит и др.)
 • Всички видове повърхности на минерална основа
силан силоксан ипрегнатор

HUM-PROT MATE от "SATECMA"

 

Безцветен водоотблъскващ продукт за вертикални повърхности и фасади.

HUM-PROT MATE е безцветен течен водоотблъскващ продукт (импрегнатор), на основата на полиалкилсилоксанови смоли и органични разтворители. Той има силна проникваща способност при най-често използваните материали в строителството, поради ниската си молекулна маса, относително малкия размер на молекулите си и поради използваните в състава си разтворители.

HUM-PROT MATE притежава добра алкална устойчивост, което му позволява да бъде използван при материал с алкални свойства (повечето материали, използвани при изграждането на вертикални външни стени в жилищните и промишлените сгради и др.)

HUM-PROT MATE образува непрекъснат филм върху повърхността, като на практика не се изменя трансмисионният коефициент на изпарението и основата продължава да „диша“

Водоотблъскващото действие на повърхностите, третирани с HUM-PROT MATE, се характеризира с наличието на забележим перлен ефект (ефект на мънистото) няколко часа след третирането.

 • Лесен за полагане
 • Силна водоотблъскваща способност
 • Дълготраен ефект при различни видове основи
 • Защитава повърхността от натрупването на замърсявания (смог)
 • Не променя външния вид на по-голямата част от материалите

 

"SATECMA" предлага и:

 • HUMPROT-2009 
импрегнатори за фасади и мазилки

IMPERMEABILIZANTE 10-AG/WATERPROOFING 10-AG/ от "SATECMA"
 

Водоотблъскващ безцветен препарат за вертикални повърхности и фасади.
IMPERMEABILIZANTE 10-AG е водоотблъскващ и хидроизолиращ безцветен препарат за фасади от тухли, итонг, естествен или изкуствен камък и др. Поддържа фасадите на сградите чисти, като не допуска навлизането на мъгла и дим в порите на основата. Поради структурата на силоксана, IMPERMEABILIZANTE 10-AG има висока устойчивост на основи, което му позволява хидроизолирането на алкални материали.

IMPERMEABILIZANTE 10-AG е създаден на базата на разтворители и модифициран силоксан с ниско молекулно тегло (с малък размер на молекулите), което улеснява проникването в дълбочина на третираните повърхности. По този начин той осигурява отлична водонепропускливост на основата.

 • Лесен за полагане
 • Влаго – и водонепропусклив, но паропропусклив
 • Защитава повърхностите от ефлоресценция
 • Основата е по-защитена към цикли на замръзване/размразяване
 • Енергоспестяващо действие при отопление – не прониква влага в основата
 • Не променя вида и цвета на повечето от материалите върху които е положен.

Приложение:

 • IMPERMEABILIZANTE 10-AG е специално разработен за хидроизолиране на повечето материали, използвани в строителството на открито, в градското строителство на сгради, стени и индустриални зони и др.
импрегнатори за фасади и мазилки

Nanoshield W от "Thrakon"

 

Полимерен наноимпрегнатор за защита на порьозни повърхности (зидарии, порест камък, бетон, циментови мазилки и шпакловки, гипсокартон и др.)  или слабо порьозни повърхности (мрамор, гранит, естествен камък, керамика, порцелан и др.) от влага, опетняване и образуване на мухъл. За вътрешна и външна употреба. 

Hydro R от "Thrakon"

 

Хидрофобен прозрачен импрегнатор, на основата на силоксан с разтворители.

Hydro R е готов за употреба и се използва за надеждна защита от влага и вода. Полага се върху всички минерални основи – открит бетон, мазилки, зидарии, декоративни тухли, плочки, естествен и изкуствен камък, керемиди и др. След полагане, продуктът не формира филм върху основата и тя остава паропропусклива.

импрегниране на порьозни основи
импрегниране на порьозни основи

Silimper Nano от "Neotex"

 

Дълбокопроникващ наноимпрегнатор, на силан - силоксанова основа, за защита на порьозни повърхности. Без разтворители.

 • Дълбоко проникване в основата и абсолютна водонепроницаемост
 • Предотвратява проникването на влагата от дъжда в основата и последващото напукване при замръзване
 • Устойчив на основи и на фотохимични и ултравиолетови въздействия
 • Подобрява топлоизолационните свойства на основата, намалявайки топлопроводимостта ѝ
 • Намалява събирането на прах и ограничава развитието на плесени
 • Позволява на повърхността да "диша"
 • Без ЛОС. Не съдържа разтворители
 • Сертифициран с CE (EN 1504-2

Приложение:

 • Вертикални или полегати порести повърхности на сгради - бетон, мазилки, замазки, азбестоцимент, варовик, керемиди, мрамор, камък с гладка повърхност (без пукнатини)

Silimper Nano LM от "Neotex"

 

Водо- и маслоотблъскващ наноимпрегнатор, на водна основа, който има висока проникваща способност и хидрофобни характеристики, подходящ за външно и вътрешно приложение.

Silimper Nano LM е подходящ за импрегниране на вертикални или наклонени минерални порьозни основи, като бетон, мазилки и замазки, азбестоцимент, тухли, керемиди, естествени камъни, варовици, пясъчници с непрекъсната повърхност (т.е. без пукнатини), неполирани мрамори, предпазвайки основата от поглъщане на вода и масла, без да променя външния вид на повърхността.

 • Показва висока проницаемост, благодарение на наномолекулната си структура
 • Ранно и трайно развитие на хидрофобност и олеофобност
 • Предотвратява проникването на влагата от дъжда в основата и последващото напукване при замръзване
 • Устойчив на основи и на фотохимични и ултравиолетови въздействия
 • Подобрява топлоизолационните свойства на основата, като намалява топлопроводимостта ѝ
 • Намалява събирането на прах и ограничава развитието на плесени
 • Позволява на повърхността да "диша"
 • Без разтворители, без ЛОС и без PFOA (не съдържа токсични вещества)
олеофобни свойства
импрегниране на порьозни основи

HidroRep Plus от "Licata S.p.A."

 

Хидрофобна водоотблъскваща силоксанова защитна, с висока степен на проникване, за силно и средно абсорбиращи алкални строителни материали.

Hidro Rep Plus е висококачествен продукт, на основата на силоксан, специално предназначен за хидрофобно третиране на абсорбиращи строителни материали от различно естество, като: минерални мазилки, облицовъчни тухли, фиброцимент, бетон, естествен и изкуствен камък с минерално свързващо вещество, туф, пясъчници, експандиран цимент, керамика, топлоизолационни минерални материали, окончателна защита за екстериорни минерални бои (вар, силикати).

 • Максимално антиадхезивно действие срещу смог и прах.
 • Не образува повърхностно покритие.
 • Дълготраен. Устойчив на киселини, основи и на UV лъчи.
 • Не се наблюдават повърхностни изменения на цвета.
 • Отлична пропускливост на водни пари.
 • Не се образуват реакционни странични продукти. 
импрегнатор за абсорбиращи повърхности

HidroRep Silan A+B от "Licata S.p.A."

 

Хидрофобизиращ двукомпонентен концентрат, разтворим във вода, на базата на силани и силоксани, без разтворител.

HidroRep Silan A+B е химическа бариера срещу покачваща се капилярна влага, подходящ също и като хидрофобизант на фугирана зидария, туф и естествен камък. Той прониква в дълбочина, без да променя външния вид и пропускливостта на водни пари на основата. Запазва обработените повърхности напълно дишащи и същевременно водоотблъскващи. HidroRep Silan A+B е икономичен и същевременно екологичен продукт, защото е разтворим във вода.

импрегнатор за абсорбиращи повърхности
Импрегниране на мазилка

Vimasil от "Vimatec"

 

Безцветна течност, на основата на силоксан, с висок водоотблъскващ ефект. Повърхностите, импрегнирани с VIMASIL, са надеждно защитени за дълъг период от време срещу проникване на дъждовни води, влага и други вредни атмосферни влияния. Обработените повърхности не променят външния си вид и продължават да “дишат”. Te се запазват чисти, защото дъждовните води не проникват в порите, оттичат се и отнасят задържалия се прах.

Приложение:

 • Идеален за защита на фасади, видим бетон, мазилки, азбестоцимент, фугирана зидария, изкуствени камъни, газобетон и всички видове порьозни повърхности
 • Плочки и фуги
 • Защита на бетон при изграждане на мостове, пътища, виадукти.

webertec 770 от "Weber Saint - Gobain"

 

Силан/силоксанов хидрофобизатор и грунд.

 • Дълбокопроникващ в минерални основи, като бетон и мазилка;
 • Безцветен
 • Концентрат с възможност за разреждане с вода 1:4
 • Екологичен, защото не съдържа разтворители

Приложение:

 • Грунд за последващо нанасяне на защитна боя webertec 772 (системи за повърхностна защита OS, DII или OS 5a)
 • Импрегнатор
Импрегниране на мазилка

Repelicone W от "DCP/Don Construction Products/"

 

Еднокомпонентен силиконов импрегнатор, на водна основа, готов за употреба, който осигурява водоотблъскващо (хидрофобно) покритие на бетон и камък.

 • Защитава основите, върху които е положен, и действа като бариера срещу влагата
 • Нисък вискозитет, позволяващ висока проникваемост
 • Не оцветява
 • Намалява проникването на вода и хлориди
 • Увеличава устойчивостта към големи температурни амплитуди
 • Намалява до минимум плесенясването
 • Позволява на водните пари да излизат от структурата и на основата да "диша"
 • Био-блок ефект срещу микроорганизми

 • Предпазва от капилярна влага

Приложение:

 • Бетон
 • Облицовки от естествен и изкуствен камък
 • За инжектиране в стените, за предотвратяване на покачването на влагата в тях.
DCP

Repelicone L от "DCP/Don Construction Products/"

 

Еднокомпонентно неоцветяващо хидрофобно (водоотблъскващо) покритие, на базата на силан - силоксан и разтворители.

Материалът прониква в порьозните основи, взаймодейства и образува водоотблъскващо покритие. Repelicone L осигурява водоотблъскващо покритие на външните повърхности на сградите, включващи тухлена зидария, мазилки, бетон и др. Особено подходящ е за прилагане върху естествени камъни.

 • Прониква в основата
 • Не оцветява
 • Намалява проникването на вода и хлориди
 • Увеличава устойчивостта към големи температурни амплитуди
 • Намалява до минимум плесенясването
 • Позволява на водните пари да излизат от структурата
 • Устойчив към атмосферни замърсители
DCP импрегнатори

Repelicone K от "DCP/Don Construction Products/"

 

Водоотблъскващ импрегнатор, на основата на силикон, без разтворители.

Repelicone K е прозрачен готов за употреба еднокомпонентен силиконов импрегнатор, на водна основа, използван за придаване на водоотблъскващ ефект на минералните строителни материали.

 • Добро проникване в основата.
 • Осигурява отлично водоотблъскване на голямо разнообразие от минерални основи.
 • Отлична устойчивост на UV лъчи.
 • Повишава значително устойчивостта на замръзване/размразяване.
 • Минимизира ефлоресценцията.
 • Дишащ. Позволява освобождаването на водните пари.
 • Предпазва основата от събиране на прах и мръсотия.
 • Осигурява изключително ранна водоотблъскваща способност и защита от атмосферни влияния.

Приложение:

 • Естествени камъни, пясъчник, варовик, теракота, тухли, газобетон, гипс и гипскартон.
 • Керемиди, подови клинкерни плочки и саксии за цветя.
Импрегниране на фасадни мазилки

Repelicone LS300 от "DCP/Don Construction Products/"

 

Готов за употреба, висококачествен еднокомпонентен силан/силоксанов импрегнатор, на базата на разтворител, за приложение върху вертикални или силно наклонени основи от бетон, цимент, естествен и изкуствен камък, минерални мазилки и минерални бои.

 • Дълбоко проникване в субстрата.
 • Отлично понижава проникването на вода и хлориди.
 • Отлична устойчивост на алкали и UV лъчи.
 • Не образува филм и следователно не променя или не оцветява основата.
 • Повишава значително устойчивостта на замръзване/размразяване.
 • Намалява ефлоресценцията.
 • Дишащ. Позволява освобождаването на водни пари от субстрата.
 • Не позволява натрупването на прах и мръсотия.

Repcoat S Primer от "DCP/Don Construction Products/"

 

Хидрофобен грунд на основата на силан/силоксан.

Repcoat S Primer е дълбоко проникващ хидрофобен грунд и импрегнатор, на силан/силоксанова основа. Използва се като грунд под защитното покритие на акрилна основа Repcoat S. Когато се прилага, той реагира с бетонните и зиданите повърхности, създавайки ясна хидрофобна бариера, която предотвратява преминаването на вода и по този начин предпазва откритите стоманобетонни конструкции от атака от хлоридни йони.

 

"DCP/Don Construction Products/" предлага и:

 • Repcoat Primer
хидрофобен грунд

Lithofin MN Grundschutz от "Ardex"

 

Висококачествен импрегнатор за камък, на базата на устойчиво на атмосферните условия, полисилоксаново съединение в органични разтворители.

Lithofin MN Grundschutz намалява капилярната хигроскопичност на повърхността на основата и я прави водоотблъскваща, така че да не могат да проникват вода и разтворените в нея вредни вещества. По този начин се намалява опасността от замърсяване на фасадите и подовите настилки и те стават по – лесни за поддържане. На повърхността не се образуват гланцов филм. Външният вид на повърхността остава непроменен, и все пак е възможно леко засилване на цвета при някои видове основи. В зависимост от вида на основата Lithofin MN Grundschutz намалява водопропускливостта с около 80 – 90%, като в същото време запазва пропускливостта на водните пари. Трайността на импрегнатора е около 5 – 10 години, а при вътрешно приложение действието на продукта се запазва при правилна поддръжка завинаги.

 • За защита на фасади, зидария и др. от влага и последиците от нея.
 • За по- лесно почистване и поддръжка на подовите настилки.
 • За външно и вътрешно приложение.

Основи: всички хигроскопични естествени камъни като гранит, гнайс, мрамор, варовик, бетон и др.

импрегнация на фасади

SurfaPore C от "NanoPhos" - пионерът в нано-технологиите

 

Нанотехнология за импрегниране и хидроизолация на порести повърхности като: циментови замазки и мазилки, варови замазки, тухли, керемиди, естествени или изкуствени камъни.

SurfaPore С действа много различно, в сравнение с другите импрегнатори, тъй като не създава „пластмасов слой” върху повърхността. Той защитава повърхностите и ги прави непромокаеми, като прониква дълбоко в субстрата и вместо да ги запечатва ги „облича”, гарантирайки, че водата и други корозиращи фактори са ефективно отблъснати. SurfaPore C предлага защита в дълбочина, която не се повлиява от изтъркване или механично износване. Тъй като наночастиците не образуват полимерни вериги, модифицираните със SurfaPore С повърхности, издържат по-дълго - дори и след осем години те проявяват 95% от своята първоначална активност и функционалност. Обработените със SurfaPore С повърхности са по - устойчиви на слънчевата светлина (UV лъчи) и непожълтяват с времето.

наноимпрегнатори
 • Ефективен и на нанооснова
 • Предотвратява появата на плесени
 • Предотвратява ефлоресценцията
 • Облекчава негативното налягане на атмосферата
 • Увеличава защитата против влага
 • Запазва способността на основата да „диша”
 • Не образува слой. Невидим е
 • Дълготраен и UV устойчив
 • Лесно приложение при полагане върху основата или при смесване с варов разтвор
 • На водна основа. Безвреден за околната среда

Приложение:

 • Стени и сутерени
 • Импрегниране на покривни повърхности
 • Защита на мазилки и циментови замазки
 • Запечатва циментовия разтвор на керемидите
 • Тухли и керемиди
 • Естествени или изкуствени камъни
 • Грунд за боя

Protectosil® SC CONCENTRATE от "Evonik Industries AG"

 

Уникална, базирана на силан водна система, предназначена да придава на порестите минерални материали хидрофобни и олеофобни свойства, правейки ги лесни за почистване. Практически не съдържа летливи органични вещества (VOC).

Фасадите, третирани с Protectosil® SC CONCENTRATE, остават чисти по-дълго време, не образуват грозни тъмни ивици и са по-малко податливи на развитието на микроорганизми, плесени и водорасли. Петна, причинени от течности, например от кафе, кока-кола, масло и други тъмни течности, които се абсорбират лесно от необработените повърхности, след третиране с Protectosil® SC CONCENTRATE се отстраняват лесно. Дори дъвките и постерите не залепват здраво и това улеснява премахването им. 

 • Паропропусклив
 • Служи за хидрофобиране и олеофобиране
 • Не образува леплив силиконов филм
 • Отблъсква и оформя водата и маслата в капки върху обработената повърхност на абсорбиращи строителни материали
 • Поддържа фасадите чисти по-дълго време и прави почистването им по-лесно
 • Забавя развитието на микроорганизми
 • Предотвратява грозните водни ивици по фасадите, причинени от стичаща се вода.

Приложение:

 • Варо-пясъчна мазилка
 • Каменна зидария и тухлена зидария
 • Бетон
 • Мрамор и гранит

Protectosil® WS 610 от "Evonik Industries AG"

 

Високоефективна водоотблъскваща водна емулсия за зидария, на основата на силоксан с много малко количество летливи органични компоненти (VOC).

Protectosil® WS 610 намалява проникването на вода и водни замърсители в субстрата и по този начин предотвратява преждевременното влошаване на външния вид на фасадите на сградите. Той се свързва химически със силицивия диоксид от субстрата, като образува водоотблъскващи молекули.

 • Паропропусклив
 • Служи за хидрофобиране и олеофобиране
 • Не образува леплив силиконов филм
 • Отблъсква и оформя водата и маслата в капки върху обработената повърхност на абсорбиращи строителни материали
 • Поддържа фасадите чисти по-дълго време и прави почистването им по-лесно;
 • Забавя развитието на микроорганизми
 • Предотвратява грозните водни ивици по фасадите, причинени от стичаща се вода.

Приложение:

 • Минерална мазилка
 • Варовик
 • Тухлена зидария и керемиди
 • Бетонни повърхности
импрегниране на мазилки
импрегнатори за фасада
силан силоксанов импрегнатор

Nanoline 900 W от "Bauer"

 
Водо- и маслоотблъскващ импрегнатор за абсорбиращи и неабсорбиращи основи като: бетон, циментова мазилка, керамични плочки, зидария, мрамор, на базата на вододисперсионен силан/силоксан.

Nanoline 900 W прониква дълбоко в порите на основата, като отблъсква вода и масла, като в същото време позволява дифузията на водните пари и в двете посоки. Не променя вида на субстрата и не създава покритие на повърхността. 

Nanoline 80 W от "Bauer"

 
Водоотблъскващ импрегнатор за абсорбиращи циментови основи, на базата на вододисперсионен силан/силоксан.

Nanoline 80 W прониква дълбоко в отворените пори на субстрата, осигурявайки трайно отблъскване на вода, но същевременно осигурява и отлична дифузия на водните пари и в двете посоки. Не променя субстрата и не създава слой на повърхността. Nanoline 80 W се използва като импрегнатор и безцветна защита върху материали като: бетон, циментова мазилка, бетонови керемиди/плочки, фиброцимент, тухлена зидария (глина, вар, пясък – без съдържание на стъкло), естествен камък и др. Nanoline 80 W може да бъде използван и като хидрофобен грунд под защитни покрития на водна основа. Подходящ е за намаляване на абсорбцията при капилярна влага, на изветряването, на замърсяванията и за подобряване на топлоизолационните свойства на субстрата.

импрегнатори за фасади и мазилки на къщи

ТЕРАФЛЕКС® VISION от "Марисан"

 

Готов за употреба безцветен импрегниращ продукт, на базата на силикон и вода, предназначен за защита на различни минерални повърхности, като: тухла, камък, бетон, мазилка, гранитогрес, теракот, мрамор и други, от въздействието на водата.

До 24 часа след нанасянето, ТЕРАФЛЕКС® VISION образува водонеразтворимо и водоустойчиво покритие. Действа като дълбоко проникващ хидрофоб – водоотблъскващ агент. Прониква дълбоко в третираната повърхност и осигурява ефикасна защита за дълъг период от време. ТЕРАФЛЕКС® VISION защитава фасадите от силни дъждове и отблъсква водата и мръсотията. Запазва дишащата способност на основата. Свързва се химически с обработваната повърхност и образува дълготрайно и устойчиво на UV-лъчите покритие.

Предимства:

 • Водонеразтворимо и водоустойчиво покритие
 • Запазва дишащата способност на основата
 • Прониква в дълбочина
 • Осигурява ефикасна защита за дълъг период от време
 • Отблъсква водата и мръсотията
 • Защитава от силни дъждове
 • Устойчиво на УВ - лъчите покритие
обработка на мазилка

ANTIPLUVIOL от "Mapei"
 
Безцветно водоотблъскващо покритие, на основата на силикон във воден разтвор, за външни стени.
Когато се нанесе върху порестата повърхност импрегнаторът прониква дълбоко и реагира с естествената влага като образува водоотблъскващ слой вътре в порите и капилярите. Без да променя външния вид и без да образува тънък слой върху повърхността, Antipluviol осигурява ефективна защита срещу агресивните атмосферни вещества, които проникват в конструкцията чрез дъждовната вода. Пропускливостта на субстрата на водни пари също не се променя. Antipluviol има отлична устойчивост към алкалността, която е характерна за циментовите материали, и към ултравиолетовите лъчи. Използва се за защита на хигроскопични вертикални и наклонени повърхности като бетон, открити бетонни блокчета, мазилки, декоративни тухли и естествени камъни от дъжд.
Antipluviol не е подходящ за полагане върху хоризонтални повърхности и на места, където има застояла вода или вода под налягане.

импрегнатори за мазилки и фасади

ANTIPLUVIOL S от "Mapei"
 

Прозрачен водоотблъскващ разтвор, на основата на силоксанова смола в разтворител.

Antipluviol S отговаря на изискванията на стандарт EN 1504-2, хидрофобно импрегниране (H), в съответствие с принципи PI, MC и IR за защита на бетон.Antipluviol S се използва за защита на вертикални и наклонени повърхности (фасади) от бетон, открити бетонни блокове, мазилки на циментова основа, тухли и естествен камък, от въздействието на дъждовната вода без да променят външния им вид.

Antipluviol S е продукт, който се характеризира с много добра способност да прониква в основата. При обработване с Antipluviol S не се създава слой и не се променя значително пропускливостта на водни пари на обработения материал. Импрегнаторът подобрява самопочистващия ефект на фасадите и понижава задържането на мъх и плесени. Antipluviol S има отлична устойчивост към алкали, присъстващи в циментовите материали, и към UV лъчи.

Antipluviol S не е подходящ за обработване на хоризонтални повърхности (тераси) или на места, където има застояла вода.

импрегнатори за мазилки и фасади

Fasil-V (Фасил В) от "Адинг"

 

Силиконово средство, без разтворители, за водонепропускливо импрегниране на вътрешни и външни повърхности от порести материали: бетон, мазилка, тухла, керемиди, керамични блокове, естествен камък и бетонни павета.

Може да се нанася на подова или стенна повърхност. 

 • Водонепропусклив
 • Паропропусклив
 • Прониква в повърхността, върху която се нанася
 • Предпазва от замръзване
 • Не съдържа летливи органични вещества (VOC), нетоксичен и незапалим. Екологичен.
 • Без мирис
 • Понижено изсолване
 • Попълва порите в структурата на материала, който се импрегнира
 • Не променя цвета
 • Устойчив на алкалии
импрегнатор на мазилки и фасади

Sikosil от "Silico"
 
Силиконов импрегнатор, на водна основа без органични разтворители, за порести каменни стенни облицовки.

 • Гарантира бърз ефект след полагане.
 • След обработка с препарата се постига:
 • Отлична водонепропускливост
 • Защита от изсоляване
 • Повърхностите са предпазени от проникване на вода, влага, биещ дъжд и прах
 • Много слаба засилване на цвета на камъка

Сикосил се прилага за импрегниране на фасадни повърхности от:

 • Облицовъчен камък – варовик, травертин, туфа, гнайс, гранит
 • Покривни керемиди и видима тухлена зидария
 • Пръскани мазилки на варо-циментова основа
прозрачен импрегнатор за мазилки
прозрачен импрегнатор за тухли

DisboXAN 450 Fassadenhydrophobierung от "Caparol"

 

Водоразтворим прозрачен концентрат за хидрофобно импрегниране на фасади от зидове с клинкерни тухли, варовиков камък, пясъчен камък, бетон, както и минерални мазилки и бои, на основата на микроемулсия от силан и олигомерен алкоксисилоксан. 

 • Със слаба мирис. Екологично чист

 • Намалява абсорбцията на вода

 • Увеличава устойчивостта на субстрата към соли за размразяване

 • Намалява възможността за образуване на водолюбиви организми и мухъл, на петна от влага и на ефлоресцентни петна

 • Не образува филм

 • Добра дифузия 

 • Устойчивост към ултравиолетови лъчи и алкални продукти

 • Бързо съхнене

 • Върху него могат да се полагат финишни слоеве Disbocret®

DisboXAN 451 Hydrophobierungscreme от "Caparol"

 

Хидрофобна кремообразна емулсия, на основата на силан, без разтворители, за хидрофобно импрегниране на бетон, стоманобетон, фасади от тухлена зидария, пясъчник, минерални мазилки и бои.

Прониква в дълбочина и не образува филм.

 • Екологично чист, без разтворители
 • Намалява абсорбцията на вода и влага. Намалява абсорбцията на хлориди
 • Увеличава устойчивостта на субстрата на циклите на замръзване и размразяване
 • Не влияе на дифузията на водни пари
 • Свежда до минимум развитието на плесен и мухъл
 • Свежда до минимум появата на петна и ефлоресценцията
крем импрегнатор

Histolith Fassadenschutz от "Caparol"

 

Прозрачен импрегнатор, на базата на силоксанов олигомер, съдържащ разтворители.

Histolith Fassadenschutz се Използва за хидрофобно импрегниране на абсорбиращи външни минерални повърхности (неизмазани зидове от естествен камък, тухли, варовиков камък, бетонни блокчета и неизмазан бетон, минерални бои). Възможно е да причини потъмняване на цвета, при основи с много светъл цвят.

 • Силно хидрофобно действие

 • Не възпрепятства дифузията на водни пари

 • Пропусклив на CO2

 • Устойчив на ултравиолетови лъчи и на алкални продукти 

 • Прозрачно

 

"Caparol" предлага и:

 • Histolith Aqua-Fassadenschutz - микроемулсия на силоксанов олигомер във воден разтвор. 
импрегнатор, който се разрежда с вода

СИЛТЕХ ПТФЕ 144Р от "Теком"


Силикон – тефлонов импрегнатор без разтворители, проникващ в порите на основата, образувайки както на повърхността така и в дълбочина устойчива на агресори преграда. Отговаря на ЕN 1504-2.

 • Голяма дълбочина на проникване
 • Отлична хидрофобност
 • Оптимална алкалоустойчивост
 • Устойчивост на масла и химически агресори
 • Ефективност при сухи и влажни основи
 • Без да образува лепкав слой

Приложение:

 • За защита на външни повърхности направени от порьозни неорганични материали като: бетони, шлайфани бетони, тухли, мазилки и замазки, естествени камъни и др.

 

"Теком" предлага и:

 • СИЛТЕХ ПТФЕ 130Е

СИЛТЕХ 80РМ от "Теком"
 

Силиконов импрегнатор, на база силиконово масло, синтетична смола и органични разтворители. Отговаря на БДС EN 1504-2.

 • Водоплътност на субстрата
 • Мразоустойчивост на субстрата
 • Намалява изсолването
 • Устойчив на алкалии
 • Понижава капилярната абсорбция
 • Придава контраст и трайност на цветовете

Приложение:

 • За защита на външни повърхности, направени от порьозни неорганични материали, като: облицовъчни тухли, мазилки, бетон, естествени камъни и др., срещу проникване на влага.

СИЛТЕХ 140 ОЕ от "Теком"
 

Емулсия на силиконово масло без разтворители. Отговаря на БДС EN 1504-2.

Прониква в порите на основата, образувайки устойчива на  влага и агресори преграда.

 • Водоотблъскваща повърхност
 • Мразоустойчива повърхност
 • Намалява изсолването
 • Устойчив на алкалии
 • Придава контраст и трайност на цветовете
 • Улеснява почистването на покритието

Приложение:

 • За импрегниране на: бетони, бетонови елементи, циментови замазки, мазилки, облицовъчни тухли, керамични продукти и естествени камъни
 • Като добавка при производство на: бетонови покривни плочи, бетонови павета и плочки, готови бетонови елементи

 

"Теком" предлага и:

 • СИЛТЕХ 150 ОЕ - като добавка при производството на силиконови мазилки
 • СИЛНЕХ 160 ОЕ 
impregnatori za mazilka

Silifob B от "ТКК"

 

Безцветен силан/силоксанов разтвор.

Използва се като краен защитен слой на вертикални или наклонени повърхности, изградени от неорганични порьозни материали от дъжд и от влага. Притежа отлична абсорбция, която възпрепятства дълбокото проникване на вода в порите и след химическа реакция, образува безцветен химичен слой.

Silifob V от "ТКК"

 

Водоотблъскващ импрегнатор на силиконова база.

Silifob V се използва като краен защитен слой на вертикални или наклонени повърхности, изградени от неорганични порьозни материали, от дъжд/влага. Той притежава отлична адсорбция, а употребата му възпрепятства дълбокото проникване на вода в порите на субстрата. Химическата реакция между Silifob V и влагата в субстрата (след приблизително 24 часа) образува безцветен защитен слой.

Продуктът не е подходящ зa защита на слабо абсорбиращи боядисани повърхности и бетони.

 • Намалява ефлоресценцията (изветрянето)

 • Намалява водната абсорбция и по този начин съхранява топлината от изпарението на водата - има топлоизолационни свойства

 • Пропуслкивостта на пари остава непроменена - стените "дишат" нормално

 • Структурата и цвета на повърхностите не се променят

 • Редуцира образуването на микроорганизми (гьби, плесени и фунги)

 • Защитените повърхности остават чисти и защитени за дълго време.

Приложение:

 • Керемиди, тухли, газобетон, бели минерални мазилки, гипсови продукти.
импрегнация за фасади и мазилка
 • Намалява ефлорисценцията (изветрянето)
 • Намалява водната абсорбция, като по този начин съхранява топлината от изпарението на водата - има топлоизолационни свойства
 • Не образува филм на повърхността, структурата и цветът не се променят
 • Паропропусклив
 • Редуцира образуването на микроорганизми (гъби, плесени и фунги)

Приложение:

 • Тухли, керемиди
 • Естествен и изкуствен камък
 • Мазилки
 • Бетон, газобетон, леки бетони и др
импрегнация за фасади от естествен камък

Silifob MP от "ТКК"

 

Безцветен силан - силоксанов разтвор със специални добавки.

Silifob MP е предназначен за защита на порьозни неорганични повърхности от дъжд и от влага. Неговите отлични адсорбционни свойства и способността му да прониква дълбоко в порите на материала, позволяват след изпарение на разтворителя, да се образува невидим защитен слой. Silifob MP не отблъсква само влагата, но и мазнините (олеофобни свойства). Това означава, че мазнини, бои, грес и т.н. могат лесно да бъдат премахнати от повърхностите защитени с Silifob MP.

 • Намалява ефлорисценцията (изветрянето)
 • Намалява водната абсорбция, като по този начин съхранява топлината от изпарението на водата - има топлоизолационни свойства
 • Не образува филм на повърхността. Структурата и цветът не се променят
 • Паропропусклив
 • Редуцира образуването на микроорганизми (гъби, плесени и фунги)

Приложение:

 • Подови настилки от естествен или изкуствен камък, или керамични плочки
 • Фасади от естествен или изкуствен камък, бетон и други
 • Предпазва от графити

СБ04 от "Denel"

 

Силан/силоксанова емулсия за хидрофобно импрегниране.

Продуктът е подходящ за импрегниране на мазилки, керамика, камъни, тухли. 

 • Значително намалява водопоглъщането на третираната бетонна повърхност

 • Не запушва порите и капилярите на субстрата - той остава във висока степен паропропусклив

 • Повишава устойчивостта на бетона към алкали и хлориди

 • Отлична степен на проникване

 • Добра адхезия към бои

Импрегниране на мазилки

Теразид G-66 от "Теразид"
 

Безцветен силиконов продукт за импрегниране на хигроскопични строителни основи.

ТЕРАЗИД G-66 е готова за употреба хомогенна течност от силиконова емулсия и специални добавки. Импрегнаторът е предназначен за обработване и защита на фасадни повърхности – видима тухлена зидария, открити бетонни конструкции, циментови мазилки, зидария от пенобетон, както и покрития от естествени облицовъчни камъни, декоративни тухли, покривни керемиди и други хигроскопични материали. ТЕРАЗИД G-66 може да се използва за защита на бетонови полета изложени на атмосферни условия/външен бетон/. Продуктът значително намалява капилярната водопоглъщаемост на основата като прониква в порите, запечатва малките повърхностни пукнатини и предпазва от навлизане на влага от дъжд, прах и агресивни атмосферни съставки. Предотвратява избиването на петна, гъби и мъх. ТЕРАЗИД G-66 гарантира бърз ефект след полагане, като импрегнира повърхностния слой на облицовката или зидарията, създавайки безцветен филм, който запазва и подчертава естествения цвят, без да нарушава паропропускливостта на основата.

Импрегниране

Wood Dеcor G-1000 от "Теразид"
 
Силиконов импрегнатор с дървен ефект.
Wood Dеcor G-1000 е цветно висококачествено покритие със защитни и декоративни функции.
Той е готов за работа импрегнатор на база силиконова емулсия и оцветители. Продуктът е предназначен за импрегниране на декоративната мазилка WOOD DECOR, като подчертава и дава цветово разнообразие на предварително полученият ефект на дървена облицовка. Освен за постигане на естетичния вид на финишното покритие, продуктът служи за защита на мазилката от проникване на вода, влага от биещ дъжд, прах и агресивни атмосферни съставки.

G-1000 е безвреден, без неприятен мирис при нанасяне и съхнене, което го прави приложим и във вътрешни помещения, като е препоръчително постоянно проветряване.

 • Готов за употреба
 • Лесен за нанасяне
 • 8 основни цвята
 • Дълготрайна устойчивост на цвета
 • Паропропусклив
 • Устойчив на различни климатични условия
силиконов импрегнатор с дървен ефект

CERESIT CT 721 VISAGE от "CERESIT"
 
Импрегнатор с цвят „дърво“.
Импрегнаторът CT 721 се използва за създаване на декоративен слой от естествени цветове „Дърво“ върху основи CT 720 VISAGE Мазилка Дърво, тънкослойни мазилки, обикновени мазилки, бетонни основи и гипсокартон.
CT 721 е част от системата Ceresit Ceretherm за външна топлоизолация на сгради (ETICS). Материалът може да се нанася машинно, с четка, валяк или гъба. Импрегнираните повърхности са дълготрайни и устойчиви на замърсявания.

 • Устойчив на неблагоприятни атмосферни условия
 • Отлична дълготрайност и устойчивост на замърсяване
 • Отлична дълготрайност на цвета
 • Наличен в 6 цвята
силиконов импрегнатор с дървен ефект

Боросил от "BORO"
 
Силиконов импрегнатор за камъни, тухли, бетон, керемиди.
Боросил е подходящ за импрегниране на естествени камъни, бетон, шлайфан бетон, облицовъчни тухли, покривни керемиди и мазилки. Защитава фасадите от “биещ” дъжд и агресивни съставки в атмосферата. Боросил е крайно покритие.

 • Прониква дълбоко в капилярите на основата
 • Образува в дълбочина устойчива на влага преграда
 • Подходящ е и за алкални повърхности
 • Бързо съхнене
Импрегниране

GBC Silkor от "GBC"

 

Силиконов импрегнатор, на водна основа без органични разтворители.

GBC Silkor предпазва обработените повърхности от изсолване. Освен това той дава допълнителна UV защита. Обработените повърхности променят слабо цвета си. GBC Silkor е екологично чист продукт и не се класифицира като опасен.

 • Лекота при нанасяне. Бързосъхнещ
 • Високо водоотблъскване
 • Алкалоустойчив и UV – устойчив
 • Дълбокопроникващ
 • Екологично чист продукт

Приложение:

Използва се за импрегниране на облицовъчен камък, (травертин, гранит, туфа, гнайс), циментови мазилки, облицовъчни тухли, керемиди и др.

Импрегниране импрегнация импрегнатор

Boxan 451 от "BETEK"
 
Импрегнатор на водна основа за екстериор.
Boxan 451 е водоустойчив импрегниращ материал, на основата на вода и силоксан. Той предотвратява проникването на вода, като запазва повърхността суха, предпазва я от замърсяване, мухъл и плесени. Boxan 451 е антиваровиков, устойчив на разтворени соли и на UV лъчи. Позволява на стените да „дишат“.

Продуктът е подходящ да се прилага върху мазилка, бетон, газобетон и природен етернит. Трябва да се избягва прилагането върху естествен камък, тухли и други подобни повърхности.

импрегнатор на водна основа
импрегнатори за фасади и мазилки

Силфоб от "Chimatech"

 
Силиконова хидрофобизираща, водоотблъскваща течност, която се използва за импрегниране на строителни силикатни материали: тухли и тухлени зидове, керемиди, изкуствени и естествени камъни, гипсове и бетонни плоскости и бетонни мазилки.

При обработка на силикатните повърхности, между Силфоб и обработвания материал се създава химическа връзка, което обуславя дълготрайния ефект на водоотблъскване (хидрофобизация). Трайността на хидрофобния ефект е от 8 до 10 години. Силфоб предпазва повърхностите от замръзване, ерозия и развитие на плесени, като запазва дихателната им способност.

Приложение:

 • Използва се за импрегниране на строителни материали и изделия (тухли, керемиди, гипсфазерни плоскости, варо-циментови мазилки, бетон, облицовъчни материали и др) с цел хидрофобизация.
 • Силфоб не е подходящ за оцветени силикатни материали (цветен мрамор, гранит, цветни фасади), поради опасност от поява на бели петна по повърхността.

SILOMUR W от "CAP Arreghini SpA"

 

Силоксанов импрегнатор на водна основа.

SILOMUR W е прозрачен силоксанов хидрорепелент на водна основа, без разтворител, с остатъчна активна съставка, надвишаваща 9%, подходящ за третиране на минерални и абсорбиращи каменни основи, като тухли, мазилки, камък, циментови и бетонни основи. Silomur W не е филмообразуващ и, следователно предпазва стените от влага, като ги оставя да „дишат“. Не променя външния вид и базисния цвят на основата. Неговият водоотблъскващ ефект спомага да се поддържа чиста третираната повърхност за дълго време. Silomur W не трябва се прилага върху слабо абсорбиращи повърхности.

Силиконов импрегнатор за камъни и бетон от "Селт"

 

Представлява смес от силиконова емулсия, специални добавки и вода.

Силиконовият импрегнатор за камъни и бетон на фирма "Селт" е хидрофобно средство на водна основа с голяма дълбочина на проникване в бетон, материали от естествен камък, тухли и мазилки. Продуктът отблъсква мръсотията, водата, петната и графитите. Предпазва защитените повърхности от развитие на гъбички и плесени.

силиконов импрегнатор за мазилка

TEKNOLONG от "DYO"

 

Безцветен импрегнатор с добавка на тефлон. Продукт на база органични разтворители. За екстериорна и интериорна употреба.

TEKNOLONG се използва за защита и декорация на повърхности от тухли, камък, бетон, керемиди, мазилка и др. Устойчив е на слънце и отблъсква водата, влагата и замърсяванията от околната среда.

силиконов импрегнатор за мазилка

Solvesil от "San Marco"

 

Безцветна/прозрачна силоксанова водоотблъскваща защита за външни и вътрешни повърхности.
Solvesil е дълбокопроникващ и не променя външния вид на повърхността. Значително намалява водопоглъщането ѝ, като същевременно запазва дишането ѝ. Solvesil спомага да се уплътни субстрата и да не се руши при резки температурни колебания.

Подходящ е за нанасяне върху мазилки, бетон, тухли и мрамор. Когато се употребява за защита на камък във вътрешни помещения, се улеснява неговото влажно почистване.

прозрачен импрегнатор за фасади и мазилка

Нанопокритие за бетон и камък от "Percenta"

 

Препарат за импрегнация, който осигурява пълна изолация от вода, мазнини и замърсявания.

Нанопокритието за бетон и камък е препарат, образуващ слой с висока издръжливост на механично триене, който изолира напълно повърхността от проникване на течности, замърсяване, влиянието на UV-лъчи, отрицателни температури. Продължителността на действието достига до 15 години.

Импрегнаторът за бетон и камък попива в порите на материала и обгръща плътно частиците поотделно, като не пречи на паропропускливостта.

 • Не позволява проникване на вода, следователно при отрицателни температури предпазва от напукване

 • Не променя визуално вида на повърхността – няма цвят или блясък

 • Има повишена устойчивост на механично въздействие

 • Защита срещу бактерии и болестотворни организми

 • Предотвратява „зеленясването" на камъните

 • Безвредно за хората и околната среда

 • Дълготраен ефект – до 15 години

Приложение:

 • Бетон, газобетон, фазерцимент и други минерални повърхности
 • Глина, теракота, глазирани подови плочки
 • Тухли, керемиди, клинкерни и облицовъчни тухли
 • Естествен камък, мрамор, пясъчник 
 • БЕТОНОВИ И КАМЕННИ ПОДОВЕ – импрегнаторът за бетон и камък е подходящ за обработка на подове на автосервизи, производствени помещения, ферми, хотели, ресторанти и др. Импрегнира повърхността без да я прави хлъзгава, като предпазва от попиване на вода, масла, храни, напитки, други течности и замърсявания и предотвратява появата на петна. Покритието остава устойчиво на триене – хиляди обувки или автомобили, минаващи отгоре, в продължение на до 5 години, при по – малко натоварване – до 15 години.
 • СТАТУИ, ФОНТАНИ, ДЕКОРАЦИИ – нанопокритието защитава от отрицателното влияние на дъждовете, слънчевите лъчи, замърсяване, много високи или много ниски температури. Предпазва от поява на лишеи и мъхове, от „зеленясване"
 • ФАСАДИ НА СГРАДИ – запечатката не допуска проникване на вода, кал и други замърсявания. Съответно липсата на вода в порите няма да води до замръзване през зимата и напукване на мазилката. Предпазва от влиянието на слънчевите лъчи и запазва непроменен цвета на боята. Не допуска образуване на мъхове, плесен, мухъл и не допуска проникване на влага към вътрешността на сградата
percenta за фасада и мазилка

Duro Impregnator/Импрегнатор за камък DURO от "Akemi"

 

Готов за употреба прозрачен продукт, на основата на силани/силоксани.

Специалните добавки в Duro Impregnator подобряват дълготрайното действие на хидрофобния ефект, особено при варовити камъни. Продуктът се абсорбира благодарение на капилярните свойства на субстрата и от каталичитната реакция с влагата във въздуха се образува много стабилен полисилоксан.

хидрофобизиране на фасада и мазилка
 • Много добро проникване в повърхността на основата
 • Много добра устойчивост на атмосферни влияния
 • Силно редуцира просмукването на вода и мръсотия
 • Намалява изсолването
 • Дишащите способности на основата се запазват, понеже не се образува запечатващ слой.
 • В сухите периоди влагата от субстрата бързо се освобождава
 • Добра алкална устойчивост
 • Устойчив на ултравиолетови лъчи
 • По принцип не променя цвета на основата

Приложение:

 • Приложение във външни и вътрешни условия
 • Попиващи варовикови минерални основи като например: мрамор, варовик, terrazzo, гранит, гнайс, порфир, теракота.
 • Тухли
 • Пясъчно-варовикова, бетонна и минерална мазилка

Stein Impragnirung от "Akemi"

 

Импрегнатор за камък на силиконова основа.

Stein Impragnirung прониква дълбоко в основата и я защитава от вода и мръсотия, без да пречи на пропускливостта на изпаренията. Продуктът попива дълбоко в субстрата благодарение на капилярните му свойства и при каталитичното взаимодействие между импрегнатора, влагата и силикатите се образува полисилоксан.

 • Максимално редуциране на просмукването на вода и мръсотия
 • Бързо отдаване на влага по време на съхненето поради голямата си паропропускливост
 • Запазване на дишащата способност, тъй като не образува запечатващ слой
 • Устойчив на ултравиолетови лъчи
 • По принцип не променя цвета на камъка

Приложение:

 • Попиващи минерални строителни материали като естествени и изкуствени камъни (полирани, шлифовани или груби повърхности на мрамор, варовик, гранит, гнайс, порфир, теракота, Terrazzo, неглазирани керамични плочи и др.)
 • Тухла, силикатна тухла, бетон и минерална мазилка.
хидрофобизиране на фасади и мазилки

Natura Impregnator от "Akemi"

 

Импрегнатор, на водна основа, щадящ околната среда, без ЛОС.

Natura Impregnator отблъсква водата и замърсяванията. Той е особено подходящ при каменни повърхности с остатъчна влага, преди всичко във външни условия. Импрегнаторът е с неутрална PH – стойност, поради което е подходящ и за полирани повърхности.

 • Без миризма. Без разтворители. Без ЛОС (летливи органични съединения). Щадящ околната среда
 • Бързо развитие на хидрофобния ефект
 • Може да се използва и по повърхности с остатъчна влажност
 • С неутрално pH
 • UV стабилен
 • Не променя цвета на камъка

Приложение:

 • Попиващи естествени и изкуствени камъни, теракота, подова мозайка и неглазирани теракотени плочи
 • Изключително подходящ за тухла, силикатна тухла, пясъчно-варовикова и минерална мазилка
хидрофобизиране на фасада и мазилка

ХИДРОСИЛ от "Вектор"
 

Импрегнатор за защита на фасадни стени от биещ дъжд.

Импрегнира външни мазилки, видими тухли, керемиди, бетон, мраморни и каменни облицовки. Предотвратява отлагането на соли и плесени по стените.

Berling Shield от "Berling"

 

Полисилоксан – силан наноимпрегнатор за камък.

Berling Shield е eднокомпонентен защитен хидроизолационен разтвор на водна основа. Той прониква дълбоко в порите на субстрата и го хидрофобизира. Подходящи основи са тънкослойни мазилки, вароциментови мазилки, бетони, тухли, керемиди, неполирани мрамори, фуги, камъни, гнайс и други.

Berling Shield позволява на основата да „диша“, като дава възможност на влагата от вътрешността да излиза под формата на пара. Не променя външния вид на субстрата. Импрегнаторът е алкалоустойчив. Предотвратява появата на соли, растежа на мухъл, гъбички и плесени.

 • Еднокомпонентен полисилоксан-силан хидроизолационен импрегнатор
 • Подходящ за вътрешна и външна употреба
 • Маркировка CE съгласно стандарт 1504-2: 2004 Продукти за защита на повърхността, хидрофобна импрегнация
 • Не се влияе от външни фактори на околната среда като топлина и студ
 • Изключителни хидроизолационни свойства
 • Изключителни проникващи свойства.
 • Изключителна устойчивост на слънчевата радиация.

Повърхността не може да бъде пребоядисана с други видове покрития поне 3-5 години. Поддръжка със същия материал на всеки 3 до 5 години.

наноимпрегнатор за тухли
импрегнация на фасада и мазилка

 Funcosil WS от "Remmers"

 

Еднокомпонентен безопасен за околната среда хидрофобизиращ импрегнатор, на водна основа (емулсия на силна - силоксан във вода).

Funcosil WS се използва за импрегнация на порьозни минерални строителни работи като: варовиков пясъчник, тухлен зид, естествен камък, минерални мазилки, порест и лек бетон.

 • Отлична водоотблъскваща способност
 • Позволява на основата да "диша"
 • Силно изразена пенетрация и при влажни основи
 • Устойчив на алкали и на УВ
 • Изсъхва без да променя цвета и външния вид на основата
 • Без емисии на замърсяващи околната среда вещества

Funcosil SNL от "Remmers"

 

Безцветен хидрофобизиращ импрегнатор, на основата на силан/силоксан с разтворители.

Funcosil SNL е със слаб мирис и е подходящ за хидрофобизираща импрегнация на порьозни минерални строителни материали като: лицев тухлен зид, варовиков пясъчник, минерални мазилки, порест и лек бетон. Използва се и за последващо импрегниране на цветни покрития на минерална основа.

 • Намалява тенденцията към замърсяване и озеленяване на основата
 • Подобрява устойчивостта на  основата на замръзване и на соли за размразяване
 • Силно водоотблъскващ
 • Отворен за дифузия на водни пари
 • Отлично проникване
 • Устойчив на UV лъчи и на алкали
 • Отличен дълготраен ефект
 • Понижава топлинните загуби

 

"Remmers" предлага и:

 • Funcosil SNL Geruchsneutral - импрегнатор без мирис.
импрегнация на фасади и мазилки
импрегнатор без мирис
импрегнация на тухли и керемиди

Funcosil SN от "Remmers"

 

Безцветна хидрофобна импрегнация, на база силан/силоксан, особено подходяща за чувствителни към разтворители строителни материали.

 • Намалява тенденцията към замърсяване и озеленяване на основата
 • Подобрява устойчивостта на  основата на замръзване и на соли за размразяване
 • Силно водоотблъскващ
 • Отворен за дифузия на водни пари
 • Отлично проникване
 • Устойчив на UV лъчи и на алкали
 • Отличен дълготраен ефект
 • Понижава топлинните загуби
 • Съвместим с чувствителни към разтворители строителни материали като полистирол или битум

Приложение:

 • Абсорбиращи минерални строителни материали като тухли, пясъчник, пясъчно-варовикови тухли, минерални мазилки

Funcosil OFS от "Remmers"
 

Безцветен водо- и маслоотблъскващ импрегнатор, на водна основа, особено подходящ за минерални строителни материали. Съдържа флуор акрилен съполимер

 • Репелент за масла, мазнини и мръсотия
 • Водоотблъскващ
 • Отворен за дифузия на водни пари
 • Устойчив на алкали
 • Отличен дълготраен ефект
 • Без разтворители

Приложение:

 • Намалява склонността към замърсяване на кухненските плотове от естествен камък (масло, грес, домакински замърсявания и др.)
 • Минерални строителни материали: тухли, пясъчно-варовикови тухли, естествени камъни, теракота, бетон и т.н.

 

"Remmers" предлага и:

 • Funcosil AG
импрегниране на минерални строителни материали
Ремерс Remmers
крем импрегнатор
крем импрегнатор

Funcosil FC от "Remmers"

 

Крем за хидрофобна импрегнация, на основата на силан/силоксан.

 • Редуцира поглъщаемостта на вода от основата
 • Отлична проникваща способност
 • Спестява се енергия поради намаляване на топлопроводимостта на основата
 • Много добра устойчивост на циклите на замръзване и размразяване
 • Редуцира склонността към замърсяване и позеленяване
 • Устойчив на UV-лъчи, светлина и климатични условия
 • Резистентност на въздействието на алкали
 • Устойчивост на дъжд в ранен етап - 60 минути след полагане
 • Точка на възпламеняване: около 69°C. Дълготрайност:>15 години
 • Кремообразна консистенция, без загуба на материал. Възможност за обработване на таван

Приложение: 

 • Хидрофобизираща импрегнация на порьозни минерални строителни материали.

 

"Remmers" предлага и:

 • Funcosil FC plus - крем за хидрофобна импрегнация, на основата на силан/силоксан, който засилва цвета на субстрата.
 • Funcosil FC pro - крем за хидрофобна импрегнация, на основата на силан/силоксан, който редуцира капилярната водопоглъщаемост в зависимост от спецификата на обекта.
 • Funcosil FC historic - крем за хидрофобна импрегнация, на основата на силан/силоксан, който в слаба степен редуцира капилярната водопоглъщаемост в зависимост от спецификата на обекта. Подходящ е за защита преди всичко на исторически паметници на културата.
импрегниране на паметници на културата

SiloTreat Past от "SiloTreat"

 

Продукт за повърхностно хидрофобиране на варови, варо-циментови и минерални мазилки.

SiloTreat Past предпазва покритията от проникване на вода и съдържащите се в нея соли и други агресивни химикали.
Третираните с SiloTreat Plast мазилки остават чисти по-дълго време, не образуват грозни тъмни ивици и петна, причинени от стичане на дъждовна вода и други течности.
Обработените с хидрофобизатора мазилки, са по-малко податливи на развитието на микроорганизми, плесен и водорасли.
SiloTreat Plast удължава живота на третираната мазилка, улеснява почистването и поддържането на добрият ѝ външен вид.

 • Варови мазилки
 • Варо-циментови мазилки
 • Минерални мазилки
варови варо-циментови и минерални мазилки
импрегнатори за мазилки

Импрегниране (хидрофобна импрегнация) на фасадни мазилки на нови или стари сгради и импрегнатори

 

Фасадните мазилки са пастообразни мазилки с различна зърнометрия, в които са вложени пигменти, за да се получи съответният нюанс. Те се нанасят върху повърхността в слой с дебелина равна на едрината на зърното. Прилагат се върху вече изпълнения армиращ слой на топлоизолацията или върху втвърдила варо-циментова мазилка.

Фасадата на сградата не само трябва да защитава от студ, шум и влага, но също така трябва да отговаря и на естетически изисквания. Тя имитира функциите на човешката кожа и е постоянно изложена на натоварване от различни ефекти на външната среда (контакт с влажен въздух, дъжд или сняг), от чието влияние рано или късно настъпва нейното овлажняване, замърсяване, образуване на плесен, появяват се пукнатини и ефекти от ефлоресценция.

 • Един от основните проблеми при фасадните мазилки е влагата и свързаната с нея поява на соли в строителната субстанция.
 • Друг проблем се явява изветрянето, който е съпроводен с отслабване на структурата, в резултат на увеличената порьозност на материала, причинена от загубата на свързващо вещество. Основна роля при изветрянето на строителните материали отново има влагата. По фасадната мазилка се появяват ронещи се места, подкожушена и паднала мазилка, която ако не се възстанови (реновира) повредите ще се разпространят и ще заплашат конструктивната здравина на сградата.
 • Когато климатът е свързан с висока влажност на въздуха или ниски температури, има опасност и от получаване на изсоляване (карбонизиране). Това е процес на отделяне на калциев хидрат от състава на фасадната мазилка или шпакловка на повърхността, където се превръща в сол на калциевия карбонат. 

Стареенето и появата на различни дефекти във фасадните мазилки може да са забави или спре чрез употребата на хидрофобни импрегнатори. Обикновено се използват такива на силиконова основа. Те предпазват мазилката от проникването на влага и увеличават скоростта на изсъхване на фасадата до два пъти. Влагата, замърсителите, плесените и мухълът остават на повърхността на субстрата.

импрегниране на фасада
импрегниране на фасада
импрегниране на фасада