Berling Shield от "Berling"

 

Полисилоксан – силан наноимпрегнатор за камък.

Berling Shield е eднокомпонентен защитен хидроизолационен разтвор на водна основа. Той прониква дълбоко в порите на субстрата и го хидрофобизира. Подходящи основи са тънкослойни мазилки, вароциментови мазилки, бетони, тухли, керемиди, неполирани мрамори, фуги, камъни, гнайс и други.

Berling Shield позволява на основата да „диша“, като дава възможност на влагата от вътрешността да излиза под формата на пара. Не променя външния вид на субстрата. Импрегнаторът е алкалоустойчив. Предотвратява появата на соли, растежа на мухъл, гъбички и плесени.

 • Еднокомпонентен полисилоксан-силан хидроизолационен импрегнатор
 • Подходящ за вътрешна и външна употреба
 • Маркировка CE съгласно стандарт 1504-2: 2004 Продукти за защита на повърхността, хидрофобна импрегнация
 • Не се влияе от външни фактори на околната среда като топлина и студ
 • Изключителни хидроизолационни свойства
 • Изключителни проникващи свойства.
 • Изключителна устойчивост на слънчевата радиация.

Повърхността не може да бъде пребоядисана с други видове покрития поне 3-5 години. Поддръжка със същия материал на всеки 3 до 5 години.

наноимпрегнатор за бетон

SEAL - K от "Kiter S.r.l"

 

Импрегнатор, на водна основа, за естествени каменни повърхности, теракота, бетон и други порьозни повърхности.

Обработената с SEAL - K повърхност става водонепропусклива без да променя външния си вид, тъй като не се образува визуален филм и отенъци. SEAL - K блокира проникването и на замърсители с органичен или неорганичен произход.

Подходящ е за употреба при вътрешни и външни условия. Импрегнаторът запазва способността на повърхността да "диша", като по този нашин се избягва крекинг и напукване с течение на времето. Безвреден за човешкото здраве и за околната среда.

импрегнация на бетонни подове

 Funcosil WS от "Remmers"

 

Еднокомпонентен безопасен за околната среда хидрофобизиращ импрегнатор, на водна основа (емулсия на силна - силоксан във вода).

Funcosil WS се използва за импрегнация на порьозни минерални строителни работи като: варовиков пясъчник, тухлен зид, естествен камък, минерални мазилки, порест и лек бетон.

 • Отлична водоотблъскваща способност
 • Позволява на основата да "диша"
 • Силно изразена пенетрация и при влажни основи
 • Устойчив на алкали и на УВ
 • Изсъхва без да променя цвета и външния вид на основата
 • Без емисии на замърсяващи околната среда вещества

Funcosil SNL от "Remmers"

 

Безцветен хидрофобизиращ импрегнатор, на основата на силан/силоксан с разтворители.

Funcosil SNL е със слаб мирис и е подходящ за хидрофобизираща импрегнация на порьозни минерални строителни материали като: лицев тухлен зид, варовиков пясъчник, минерални мазилки, порест и лек бетон. Използва се и за последващо импрегниране на цветни покрития на минерална основа.

 • Намалява тенденцията към замърсяване и озеленяване на основата
 • Подобрява устойчивостта на  основата на замръзване и на соли за размразяване
 • Силно водоотблъскващ
 • Отворен за дифузия на водни пари
 • Отлично проникване
 • Устойчив на UV лъчи и на алкали
 • Отличен дълготраен ефект
 • Понижава топлинните загуби

 

"Remmers" предлага и:

 • Funcosil SNL Geruchsneutral - импрегнатор без мирис.
импрегнация на подове
импрегнатор без мирис за бетонни гаражи
Ремерс Remmers
крем импрегнатор
крем импрегнатор
импрегнация на бетонни подове на гаражи

Funcosil FC от "Remmers"

  

Крем за хидрофобна импрегнация, на основата на силан/силоксан.

 • Редуцира поглъщаемостта на вода от основата
 • Отлична проникваща способност
 • Спестява се енергия поради намаляване на топлопроводимостта на основата
 • Много добра устойчивост на циклите на замръзване и размразяване
 • Редуцира склонността към замърсяване и позеленяване
 • Устойчив на UV-лъчи, светлина и климатични условия
 • Резистентност на въздействието на алкали
 • Устойчивост на дъжд в ранен етап - 60 минути след полагане
 • Точка на възпламеняване: около 69°C. Дълготрайност:>15 години
 • Кремообразна консистенция, без загуба на материал. Възможност за обработване на таван

Приложение: 

 • Хидрофобизираща импрегнация на порьозни минерални строителни материали.

 

"Remmers" предлага и:

 • Funcosil FC plus - крем за хидрофобна импрегнация, на основата на силан/силоксан, който засилва цвета на субстрата.
 • Funcosil FC pro - крем за хидрофобна импрегнация, на основата на силан/силоксан, който редуцира капилярната водопоглъщаемост в зависимост от спецификата на обекта.

Funcosil OFS от "Remmers"
 

Безцветен водо- и маслоотблъскващ импрегнатор, на водна основа, особено подходящ за минерални строителни материали. Съдържа флуор акрилен съполимер

 • Репелент за масла, мазнини и мръсотия
 • Водоотблъскващ
 • Отворен за дифузия на водни пари
 • Устойчив на алкали
 • Отличен дълготраен ефект
 • Без разтворители

Приложение:

 • Намалява склонността към замърсяване на кухненските плотове от естествен камък (масло, грес, домакински замърсявания и др.)
 • Минерални строителни материали: тухли, пясъчно-варовикови тухли, естествени камъни, теракота, бетон и т.н.

 

"Remmers" предлага и:

 • Funcosil AG
импрегниране на минерални строителни материали
импрегнация на бетони и замазки

Funcosil AS от "Remmers"

  

Хидрофобизираща импрегнация на силоксан-акрилатна основа, която слабо усилва интензивността на цвета и заздравява основата.

 • Водоотблъскваща способност

 • Повишава слабо интензивността на цвета

 • Заздравява основата

 • Отворен за дифузията на водни пари

 • Много добро проникване

 • Спестява се енергия поради намаляване на топлопроводимостта

 • Подобрява устойчивостта на циклите на замръзване и размразяване

 • Редуцира склонността към замърсяване и позеленяване

 • Устойчив на UV - лъчи, светлина и климатични условия

 • Резистентност на въздействието на алкали

 • Точка на възпламеняване: > 30°C

 • Дълготрайност: > 10 години доказана ефективност 

Приложение:

 • Хидрофобизираща и заздравяваща импрегнация, с интензивност на цвета при стари, побелели и ронещи се тухли, стари и нови тухли, клинкер и мит бетон
 • Като грунд на увредени, песъчливи основи преди нанасяне на Betonacryl
 • Като покритие, отблъскващо замърсяванията по варовиков пясъчник (вътрешни стени в училища, спортни зали, зали за репетиции)

Funcosil IC от "Remmers"

 

Импрегниращ крем без разтворители, на основата на силани вода.

 • Подобрява устойчивостта на замръзване и соли за размразяване
 • Отблъсква водата, но позволява дифузията на водни пари
 • Високо концентриран (80% съдържание на активните съставки)
 • Устойчив на алкали и UV устойчив
 • Отличен дългосрочен ефект
 • Може да се прилага с абсолютна прецизност и без загуби
 • Изключително проникване
 • Не съдържа разтворители

Приложение:

 • Дълбоко хидрофобизиране на бетон и стоманобетон в мостовото, пътното и сградното строителство

 

"Remmers" предлага и:

 • Funcosil C40 - позволява импрегнирането на стари бетонни повърхности, газобетонни блокчета, варови и циментови мазилки
крем импрегнатор за бетон
крем импрегнатор за бетон

Tecsit COV 2000 от "Tecsit"
 

Еднокомпонентен водо – и маслоотблъскващ импрегнатор, на водна основа.

Tecsit COV 2000 принадлежи към новото поколение водоотблъскващи вещества, базирани на силициеви съединения, модифицирани с флуор, разтворими във вода, характеризиращи се с липса на ЛОС. Незапалим и безвреден.

 • Лесно полагане (четка, валяк или безвъздушно пръскане)
 • Не променя цвета на основата
 • Запазва способността на основата да „диша“
 • Висок ефект на зърното
 • Добра устойчивост на киселини, основи и УВ - лъчи
 • Липса на ЛОС

Приложение:

 • Гипс
 • Естествени камъни
 • Бетон, стоманобетон и фиброцимент
 • Тухли и керемиди
 • Минерални материали на основата на силикат
импрегнатори за бетон

Tecsit Hydroblock WB от "Tecsit"

 

Висококачествен импрегнатор, на основата на алкил силан във водна емулсия.

Tecsit Hydroblock WB превръща абсорбиращите строителни материали във водоотблъскващи.

Благодарение на състава си продуктът реагира с минералните повърхности, образувайки невидим водоотблъскващ щит, който отблъсква агресивните агенти, присъстващи в атмосферата и навлизащи в основата с помощта на дъждовната вода. Tecsit Hydroblock WB не променя цвета на субстрата и не възпрепятства способността му да „диша“. Импрегнаторът подобрява самопочистващия ефект на фасадите и намалява адхезията на мъха и водораслите.

Приложение:

 • Гипс
 • Естествени камъни
 • Бетон, стоманобетон и фиброцимент
 • Тухли и керемиди
 • Безцветна водоотблъскваща защита на исторически сгради или сгради с особена архитектурна стойност
импрегнатори на бетони

Tecsit HYDROSIL от "Tecsit"
 

Водна дисперсия от полисилоксанови смоли, създадена за водоотблъскваща обработка на строителните материали.

Tecsit HYDROSIL дава добър и всеобхватен мокър ефект на обработената повърхност.

Приложение:

 • Гипс
 • Естествени камъни
 • Бетон, стоманобетон и фиброцимент
 • Тухли и керемиди
 • Безцветна водоотблъскваща защита на исторически сгради или сгради с особена архитектурна стойност
импрегнатори за бетон

Tecsit PRO COVER WB от "Tecsit"
 
Прозрачен водоотблъскващ импрегнатор, подходящ за полагане върху абсорбиращи хоризонтални основи.
Благодарение на способността на Tecsit PRO COVER WB да отблъсква вода и всякакви течности, той придава на основата самопочистващи се свойства.

Приложение:

 • Гипс
 • Бетон, стоманобетон и бетони блокове
 • Тухли и керемиди
 • Естествени камъни
импрегнатори за бетони
импрегнатори за естествени камъни
импрегнатори за подова замазка
импрегнатори за бетони

IDROSILOXAN от "DRACO Italiana SpA"

 

Силанов еднокомпонентен импрегнатор, от ново поколение, който се различава от традиционните филмообразуващи продукти.

IDROSILOXAN прониква дълбоко в субстрата. Това води до масова хидрофобизация, без да се променя външният вид на основата и нейната пропускливост на водни пари. Обработените субстрати остават напълно дишащи и позволяват постепенното елиминиране на влагата от вътрешността на субстрата.

 • Гарантира дълготрайна хидрофобизация;
 • Може да се полага както върху средно, така и върху силно алкални повърхности;
 • Не променя цвета на обработената повърхност;
 • Запазва отличната дишаща способност на основата и преминаването на водни пари;
 • Обработените участъци са устойчиви на проникването на соли от подземните води;
 • Понижава топло- и звукопроводимостта на бетона и на другите минерални основи;
 • Устойчив на замръзване и размразяване, както и на UV лъчи;
 • Обработените повърхности са бързосъхнещи и незалепващи повърхности.

Приложение:

 • Естествени камъни, теракота, зидария, силициеви и други строителни материали.
 • Защита на горния слой на бетона и предотвратяване проникването на агресивни агенти (хлориди, сулфати и др.).

СИЛОКСАН V от "DRACO Italiana SpA"

 

Еднокомпонентна хидроизолация и водоотблъскваща обработка за бетон и зидария.

SILOXAN V е готов за употреба водоотблъскващ препарат, на базата на нискомолекулен полисилан и разтворител. Използва се за обработка на вертикални повърхности и защита на строителните материали от химически агресивни агенти – киселинни дъждове, солеви разтвори против замръзване, замръзване и размразяване. Предотвратява образуването на мухъл и водорасли. SILOXAN V осигурява чисти повърхности, тъй като дъждът отмива мръсотията по-лесно, отколкото от необработените повърхности, които са склонни да абсорбират както вода, така и мръсотия.

 • Удължава трайността на сградите.
 • Той осигурява висока адхезия към всяка повърхност, като бетон, мазилка, камъни, тухли и др.

Приложение:

 • Естествени камъни, теракота, зидария, силициеви и други строителни материали.
 • Защита на горния слой на бетона и предотвратяване проникването на агресивни агенти (хлориди, сулфати и др.).
крем импрегнатор

PROCRETE P от "DRACO Italiana SpA"
 
Готов за използване водоотблъскващ и маслоотблъскващ защитен агент във фаза разтворител.
PROCRETE P е органичен полимер с фаза на разтворител. Той е специално разработен, за да импрегнира абсорбиращите строителни материали, като бетон, полимер бетон, тосканска теракота, естествен порест камък и др. Водоустойчив, маслоотблъскващ и химически устойчив продукт. Създава слой, който позволява на основата да „диша“.

 • Паропропусклив
 • Водоотблъскващ и маслоотблъскващ
 • Устойчив на петна и не пожълтява
 • Предпазва от химически агресивни агенти и удължава живота на субстрат

Приложение:

 • Защитава и заздравява бетонни и каменни инертни материали като бетон, теракота, естествен камък, мрамор и др.
импрегнатор на водна основа за бетон

Boxan 451 от "BETEK"
 
Импрегнатор на водна основа за екстериор.
Boxan 451 е водоустойчив импрегниращ материал, на основата на вода и силоксан. Той предотвратява проникването на вода, като запазва повърхността суха, предпазва я от замърсяване, мухъл и плесени. Boxan 451 е антиваровиков, устойчив на разтворени соли и на UV лъчи. Позволява на стените да „дишат“.

Продуктът е подходящ да се прилага върху мазилка, бетон, газобетон и природен етернит. Трябва да се избягва прилагането върху естествен камък, тухли и други подобни повърхности.

импрегнатор на база разтворител за бетони и замазки

BETEK BOXAN 452 от "BETEK"

 

Водонепроницаем импрегнатор, на базата на разтворител и силоксан със силиконов състав, за външна употреба.

Бетек Боксан 452 е прозрачна течност с висока проникваща способност. Продуктът не образува филм върху повърхността. Осигурява превъзходна водонепромокаемост върху абсорбиращи външни повърхности на минерална основа.

Осигурява водонепроницаемост на повърхностите, върху които се прилага, благодарение на силната си силиконова формула.

 • Запазва повърхността винаги суха, предотвратява замърсяването и растежа на гъбички и мъх.
 • Прави повърхностите устойчиви на корозия в резултат на природни фактори, като ги предпазват от алкали и UV.
 • Не възпрепятства „дишането“ на повърхностите

Приложение:

 • Продуктът е подходящ да се прилага върху бетон, газобетон и повърхности на минерална основа, както и върху кирпич, естествени камъни и тухли.
импрегнатори за бетони и замазка

Силиконов импрегнатор за камъни и бетон от "Селт"

 

Представлява смес от силиконова емулсия, специални добавки и вода.

Силиконовият импрегнатор за камъни и бетон на фирма "Селт" е хидрофобно средство на водна основа с голяма дълбочина на проникване в бетон, материали от естествен камък, тухли и мазилки. Продуктът отблъсква мръсотията, водата, петната и графитите. Предпазва защитените повърхности от развитие на гъбички и плесени.

силиконов импрегнатор за бетон

Силфоб от "Chimatech"

 
Силиконова хидрофобизираща, водоотблъскваща течност, която се използва за импрегниране на строителни силикатни материали: тухли и тухлени зидове, керемиди, изкуствени и естествени камъни, гипсове и бетонни плоскости и бетонни мазилки.

При обработка на силикатните повърхности, между Силфоб и обработвания материал се създава химическа връзка, което обуславя дълготрайния ефект на водоотблъскване (хидрофобизация). Трайността на хидрофобния ефект е от 8 до 10 години. Силфоб предпазва повърхностите от замръзване, ерозия и развитие на плесени, като запазва дихателната им способност.

Приложение:

 • Използва се за импрегниране на строителни материали и изделия (тухли, керемиди, гипсфазерни плоскости, варо-циментови мазилки, бетон, облицовъчни материали и др) с цел хидрофобизация.
 • Силфоб не е подходящ за оцветени силикатни материали (цветен мрамор, гранит, цветни фасади), поради опасност от поява на бели петна по повърхността.

SILOMUR W от "CAP Arreghini SpA"

 

Силоксанов импрегнатор на водна основа.

SILOMUR W е прозрачен силоксанов хидрорепелент на водна основа, без разтворител, с остатъчна активна съставка, надвишаваща 9%, подходящ за третиране на минерални и абсорбиращи каменни основи, като тухли, мазилки, камък, циментови и бетонни основи. Silomur W не е филмообразуващ и, следователно предпазва стените от влага, като ги оставя да „дишат“. Не променя външния вид и базисния цвят на основата. Неговият водоотблъскващ ефект спомага да се поддържа чиста третираната повърхност за дълго време. Silomur W не трябва се прилага върху слабо абсорбиращи повърхности.

TEKNOLONG от "DYO"

 

Безцветен импрегнатор с добавка на тефлон. Продукт на база органични разтворители. За екстериорна и интериорна употреба.

TEKNOLONG се използва за защита и декорация на повърхности от тухли, камък, бетон, керемиди, мазилка и др. Устойчив е на слънце и отблъсква водата, влагата и замърсяванията от околната среда.

силиконов импрегнатор за замазки и бетон

Solvesil от "San Marco"

 

Безцветна/прозрачна силоксанова водоотблъскваща защита за външни и вътрешни повърхности.
Solvesil е дълбокопроникващ и не променя външния вид на повърхността. Значително намалява водопоглъщането ѝ, като същевременно запазва дишането ѝ. Solvesil спомага да се уплътни субстрата и да не се руши при резки температурни колебания.

Подходящ е за нанасяне върху мазилки, бетон, тухли и мрамор. Когато се употребява за защита на камък във вътрешни помещения, се улеснява неговото влажно почистване.

прозрачен импрегнатор за тухли
импрегнатори за бетони и замазки

Нанопокритие за бетон и камък от "Percenta"

 

Препарат за импрегнация, който осигурява пълна изолация от вода, мазнини и замърсявания.

Нанопокритието за бетон и камък е препарат, образуващ слой с висока издръжливост на механично триене, който изолира напълно повърхността от проникване на течности, замърсяване, влиянието на UV-лъчи, отрицателни температури. Продължителността на действието достига до 15 години.

Импрегнаторът за бетон и камък попива в порите на материала и обгръща плътно частиците поотделно, като не пречи на паропропускливостта.

 • Не позволява проникване на вода, следователно при отрицателни температури предпазва от напукване

 • Не променя визуално вида на повърхността – няма цвят или блясък

 • Има повишена устойчивост на механично въздействие

 • Защита срещу бактерии и болестотворни организми

 • Предотвратява „зеленясването" на камъните

 • Безвредно за хората и околната среда

 • Дълготраен ефект – до 15 години

Приложение:

 • Бетон, газобетон, фазерцимент и други минерални повърхности
 • Глина, теракота, глазирани подови плочки
 • Тухли, керемиди, клинкерни и облицовъчни тухли
 • Естествен камък, мрамор, пясъчник 
 • БЕТОНОВИ И КАМЕННИ ПОДОВЕ – импрегнаторът за бетон и камък е подходящ за обработка на подове на автосервизи, производствени помещения, ферми, хотели, ресторанти и др. Импрегнира повърхността без да я прави хлъзгава, като предпазва от попиване на вода, масла, храни, напитки, други течности и замърсявания и предотвратява появата на петна. Покритието остава устойчиво на триене – хиляди обувки или автомобили, минаващи отгоре, в продължение на до 5 години, при по – малко натоварване – до 15 години.
 • СТАТУИ, ФОНТАНИ, ДЕКОРАЦИИ – нанопокритието защитава от отрицателното влияние на дъждовете, слънчевите лъчи, замърсяване, много високи или много ниски температури. Предпазва от поява на лишеи и мъхове, от „зеленясване"
 • ФАСАДИ НА СГРАДИ – запечатката не допуска проникване на вода, кал и други замърсявания. Съответно липсата на вода в порите няма да води до замръзване през зимата и напукване на мазилката. Предпазва от влиянието на слънчевите лъчи и запазва непроменен цвета на боята. Не допуска образуване на мъхове, плесен, мухъл и не допуска проникване на влага към вътрешността на сградата
хидрофобизиране на бетони
percenta

KLARA Aqua Stop от "KLARA"

 

Силан – силоксанова емулсия, без съдържание на разтворители, за импрегниране на камък, тухли, бетон и др. върху хоризонтални и вертикални повърхности, за вътрешно и външно приложение.

KLARA Aqua Stop прониква дълбоко в порите на основата и създава водоотблъскваща повърхност, устойчива на алкали и UV лъчи, като намалява абсорбция на водата в субстрата с 80%. Спомага за запазването на перфектния финален ефект върху обработваните повърхности, без да ги полира и да засяга техните оригинални форми и текстури. Осигурява дълготрайна защита на покритието. KLARA Aqua Stop значително улеснява редовното почистване от натрупаните замърсявания от околната среда, тъй като такива вещества не могат да проникнат в порите на повърхността. 

LTP Ironwax Satin от "LTP"

 

Професионален акрилен импрегнатор/запечатка със сатенен ефект (самополиране).

LTP Ironwax Satin се нанася лесно и създава сатенен филм. Подобрява цвета и текстурата, защитава от петна и упорити замърсявания и осигурява лесна поддръжка. Може да се използва за поддръжка на травертин, варовик, пясъчник, шистов камък, неполиран мрамор, теракота, порести материали, тухли, терацо мозайки и бетон. Подходящ за домашна и търговска употреба.

LTP Ironwax Satin е само за интериорно приложение, но без душкабини и мокри пространства.

 • Силен импрегнатор със сатенен ефект (самополиране)
 • Устойчива бариерна защита на акрилна основа
 • Подходящ за всякакви повърхности
 • Защита срещу петна
 • Лесна поддръжка
хидрофобизиране на бетон
хидрофобизиране на бетони
хидрофобизиране на бетони

LTP Mattstone от "LTP"
 

Мощен импрегнатор.

LTP Mattstone осигурява максимална защита на повърхности като: травертин, пясъчник, шистов камък, мрамор и други естествени камъни, теракота, тухли и бетон. Не променя вида на повърхността. Перфектен избор за интериорно и екстериорно приложение.

 • Деликатно подобрява цвета и текстурата на материала, върху който се нанася.
 • Максимална защита от вода и мазнини.
 • Идеален за нанасяне с полираща машина.
 • Подходящ за интериорно и екстериорно приложение.
 • Предпочитаният избор на всеки професионалист.
 • Позволява на обработената повърхност да „диша“.

Stein Impragnirung от "Akemi"

 

Импрегнатор за камък на силиконова основа.

Stein Impragnirung прониква дълбоко в основата и я защитава от вода и мръсотия, без да пречи на пропускливостта на изпаренията. Продуктът попива дълбоко в субстрата благодарение на капилярните му свойства и при каталитичното взаимодействие между импрегнатора, влагата и силикатите се образува полисилоксан.

 • Максимално редуциране на просмукването на вода и мръсотия
 • Бързо отдаване на влага по време на съхненето поради голямата си паропропускливост
 • Запазване на дишащата способност, тъй като не образува запечатващ слой
 • Устойчив на ултравиолетови лъчи
 • По принцип не променя цвета на камъка

Приложение:

 • Попиващи минерални строителни материали като естествени и изкуствени камъни (полирани, шлифовани или груби повърхности на мрамор, варовик, гранит, гнайс, порфир, теракота, Terrazzo, неглазирани керамични плочи и др.)
 • Тухла, силикатна тухла, бетон и минерална мазилка.
хидрофобизиране на бетони и замазки

Finalit Nr. 22 от "Finalit"

 

Защитен импрегнатор, съдържащ органични разтворители.

Прозрачен импрегнатор подходящ за мрамор, гранит, гранитогрес, керамика, тухли, клинкер, варовик, бетонови изделия и др.

 • Не съдържа вакси, силикони или акрилати
 • Прониква до 5 мм в дълбочина
 • Отворен на дифузия (Goretex - Effekt): влагата в основата може да се изпари, но не и да проникне от вън. От голямо значение за прясно положена настилка или облицовка
 • Не образува затворен филм и с това няма опасност от отлюспване
 • Не променя физичните свойства на материала
 • Устойчив на разредени киселини и алкали, луга и хлор
 • Устойчив на УВ – лъчи
импрегниране на бетони

Finalit Nr. 25 от "Finalit"

 

Премиум защитен импрегнатор с мокър ефект.

 • Дългосрочна защита, прозрачен
 • Безвреден за хранителни продукти
 • Устойчив на луга и UV – лъчи
 • Устойчив на графити (тестван!)
 • Противоплъзгащ ефект
 • Отворен на дифузия

Приложение:

 • Подходящ за мрамор, гранит, гранитогрес, керамика, теракота, тухли, клинкер, Золхофенски плочи, варовик, пясъчник, естествен камък, Agloterrazzo, Terrazzo, бетонови изделия, мит бетон, метали, стъкло, стъклена мозайка.
импрегнатори за бетони и замазки
 • Еднокомпонентна бела течност на водна основа, подготвена за непосредна употреба;
 • Увеличава химическата и механичната устойчивост на повърхността, върху която е нанесена;
 • Подобрява стабилността на повърхността;
 • Осигурява по-добър външен декоративен вид на повърхността;
 • Устойчива на бензин, моторни масла и на петна от хранителни продукти;
 • Бактериологично устойчива;
 • Устойчива на атмосферна агресия и стареене;
 • Не съдържа разтворители и не уврежда околната среда
прозрачен импрегнатор за бетони
прозрачен импрегнатор за бетон

DisboXAN 450 Fassadenhydrophobierung от "Caparol"

 

Водоразтворим прозрачен концентрат за хидрофобно импрегниране на фасади от зидове с клинкерни тухли, варовиков камък, пясъчен камък, бетон, както и минерални мазилки и бои, на основата на микроемулсия от силан и олигомерен алкоксисилоксан. 

 • Със слаба мирис. Екологично чист

 • Намалява абсорбцията на вода

 • Увеличава устойчивостта на субстрата към соли за размразяване

 • Намалява възможността за образуване на водолюбиви организми и мухъл, на петна от влага и на ефлоресцентни петна

 • Не образува филм

 • Добра дифузия 

 • Устойчивост към ултравиолетови лъчи и алкални продукти

 • Бързо съхнене

 • Върху него могат да се полагат финишни слоеве Disbocret®

DisboXAN 451 Hydrophobierungscreme от "Caparol"

 

Хидрофобна кремообразна емулсия, на основата на силан, без разтворители, за хидрофобно импрегниране на бетон, стоманобетон, фасади от тухлена зидария, пясъчник, минерални мазилки и бои.

Прониква в дълбочина и не образува филм.

 • Екологично чист, без разтворители
 • Намалява абсорбцията на вода и влага. Намалява абсорбцията на хлориди
 • Увеличава устойчивостта на субстрата на циклите на замръзване и размразяване
 • Не влияе на дифузията на водни пари
 • Свежда до минимум развитието на плесен и мухъл
 • Свежда до минимум появата на петна и ефлоресценцията
крем импрегнатор за бетони и замазка

Histolith Fassadenschutz от "Caparol"

 

Прозрачен импрегнатор, на базата на силоксанов олигомер, съдържащ разтворители.

Histolith Fassadenschutz се Използва за хидрофобно импрегниране на абсорбиращи външни минерални повърхности (неизмазани зидове от естествен камък, тухли, варовиков камък, бетонни блокчета и неизмазан бетон, минерални бои). Възможно е да причини потъмняване на цвета, при основи с много светъл цвят.

 • Силно хидрофобно действие

 • Не възпрепятства дифузията на водни пари

 • Пропусклив на CO2

 • Устойчив на ултравиолетови лъчи и на алкални продукти 

 • Прозрачно

 

"Caparol" предлага и:

 • Histolith Aqua-Fassadenschutz - микроемулсия на силоксанов олигомер във воден разтвор. 
импрегнатор, който се разрежда с вода

СИЛТЕХ ПТФЕ 144Р от "Теком"


Силикон – тефлонов импрегнатор без разтворители, проникващ в порите на основата, образувайки както на повърхността така и в дълбочина устойчива на агресори преграда. Отговаря на ЕN 1504-2.

 • Голяма дълбочина на проникване
 • Отлична хидрофобност
 • Оптимална алкалоустойчивост
 • Устойчивост на масла и химически агресори
 • Ефективност при сухи и влажни основи
 • Без да образува лепкав слой

Приложение:

 • За защита на външни повърхности направени от порьозни неорганични материали като: бетони, шлайфани бетони, тухли, мазилки и замазки, естествени камъни и др.

 

"Теком" предлага и:

 • СИЛТЕХ ПТФЕ 130Е

СИЛТЕХ 80РМ от "Теком"
 

Силиконов импрегнатор, на база силиконово масло, синтетична смола и органични разтворители. Отговаря на БДС EN 1504-2.

 • Водоплътност на субстрата
 • Мразоустойчивост на субстрата
 • Намалява изсолването
 • Устойчив на алкалии
 • Понижава капилярната абсорбция
 • Придава контраст и трайност на цветовете

Приложение:

 • За защита на външни повърхности, направени от порьозни неорганични материали, като: облицовъчни тухли, мазилки, бетон, естествени камъни и др., срещу проникване на влага.

СИЛТЕХ 140 ОЕ от "Теком"
 

Емулсия на силиконово масло без разтворители. Отговаря на БДС EN 1504-2.

Прониква в порите на основата, образувайки устойчива на  влага и агресори преграда.

 • Водоотблъскваща повърхност
 • Мразоустойчива повърхност
 • Намалява изсолването
 • Устойчив на алкалии
 • Придава контраст и трайност на цветовете
 • Улеснява почистването на покритието

Приложение:

 • За импрегниране на: бетони, бетонови елементи, циментови замазки, мазилки, облицовъчни тухли, керамични продукти и естествени камъни
 • Като добавка при производство на: бетонови покривни плочи, бетонови павета и плочки, готови бетонови елементи

 

"Теком" предлага и:

 • СИЛТЕХ 150 ОЕ - като добавка при производството на силиконови мазилки
 • СИЛНЕХ 160 ОЕ 

СИЛТЕХ 65 ЕМ от "Теком"
 
Импрегнатор с кремообразна консистенция, на базата на силиконово масло без разтвортели.

СИЛТЕХ 65 ЕМ прониква в порите на основата, образувайки устойчива на влага и агресори преграда. Отговаря на БДС ЕN 1504-2.

 • Намалява изсолването на основата
 • Прави обработената повърхност мразоустойчива и устойчива на алкали
 • Придава контраст и трайност на цветовете
 • Улеснява почистването на обработената повърхност

Приложение:

 • За грундиране и импрегниране на бетон и армиран бетон при мостове и пътни настилки срещу проникване на влага, като понижава капилярната абсорбция и осигурява защита срещу алкали.

СИЛТЕХ 65 ЕМ от "Теком"
 
Течна хидрофобна добавка на база силиконова емулсия, без разтворители, която е подходяща за бетони, хоросан, замазки, както и за производството на бетонови /пресовани/ изделия от полусух /земновлажен/ бетон.

 • Осигурява висока хидрофобност на готовите бетонови елементи
 • Повишава мразоустойчивостта на готовите бетонови елементи
 • Осигурява запазване на цвета на бетоновите елементи по – дълго във времето
 • Свежда до минимум щетите от замръзване и разрушаване на готовите бетонови елементи
 • Намалява изсолването

Приложение:

 • Бордюри, павета, строителни блокчета и циментови тухли
 • Бетонови елементи за градинско и ландшафтно оформление
impregnatori za betoni i zamazki

Silifob B от "ТКК"

 

Безцветен силан/силоксанов разтвор.

Използва се като краен защитен слой на вертикални или наклонени повърхности, изградени от неорганични порьозни материали от дъжд и от влага. Притежа отлична абсорбция, която възпрепятства дълбокото проникване на вода в порите и след химическа реакция, образува безцветен химичен слой.

Silifob V от "ТКК"

 

Водоотблъскващ импрегнатор на силиконова база.

Silifob V се използва като краен защитен слой на вертикални или наклонени повърхности, изградени от неорганични порьозни материали, от дъжд/влага. Той притежава отлична адсорбция, а употребата му възпрепятства дълбокото проникване на вода в порите на субстрата. Химическата реакция между Silifob V и влагата в субстрата (след приблизително 24 часа) образува безцветен защитен слой.

Продуктът не е подходящ зa защита на слабо абсорбиращи боядисани повърхности и бетони.

импрегнация за замазки и бетони
 • Намалява ефлорисценцията (изветрянето)
 • Намалява водната абсорбция, като по този начин съхранява топлината от изпарението на водата - има топлоизолационни свойства
 • Не образува филм на повърхността, структурата и цветът не се променят
 • Паропропусклив
 • Редуцира образуването на микроорганизми (гъби, плесени и фунги)

Приложение:

 • Тухли, керемиди
 • Естествен и изкуствен камък
 • Мазилки
 • Бетон, газобетон, леки бетони и др
 • Намалява ефлоресценцията (изветрянето)
 • Намалява водната абсорбция и по този начин съхранява топлината от изпарението на водата - има топлоизолационни свойства
 • Пропуслкивостта на пари остава непроменена - стените "дишат" нормално
 • Структурата и цвета на повърхностите не се променят
 • Редуцира образуването на микроорганизми (гьби, плесени и фунги)
 • Защитените повърхности остават чисти и защитени за дълго време.

Приложение:

 • Керемиди, тухли, газобетон, бели минерални мазилки, гипсови продукти.

Tekaprotekt PR – S от "TKK"
 
Специален продукт на основата на диспергирани във вода полимери и специални добавки.

Tekaprotekt PR – S се използва за защита на бетон и различни продукти от бетон (като например щампован бетон, бетонни плочи, колони, огради, мити бетони и др.) срещу механични и атмосферни влияния. Особено подходящ е за декоративни оцветени бетони, тъй като освежава цвета и придава блясък.

хидроизолация и импрегнация

СБ04 от "Denel"

 

Силан/силоксанова емулсия за хидрофобно импрегниране.

Продуктът е подходящ за импрегниране на мазилки, керамика, камъни, тухли. 

 • Значително намалява водопоглъщането на третираната бетонна повърхност

 • Не запушва порите и капилярите на субстрата - той остава във висока степен паропропусклив

 • Повишава устойчивостта на бетона към алкали и хлориди

 • Отлична степен на проникване

 • Добра адхезия към бои

Импрегниране на betoni

Теразид G-66 от "Теразид"
 

Безцветен силиконов продукт за импрегниране на хигроскопични строителни основи.

ТЕРАЗИД G-66 е готова за употреба хомогенна течност от силиконова емулсия и специални добавки. Импрегнаторът е предназначен за обработване и защита на фасадни повърхности – видима тухлена зидария, открити бетонни конструкции, циментови мазилки, зидария от пенобетон, както и покрития от естествени облицовъчни камъни, декоративни тухли, покривни керемиди и други хигроскопични материали. ТЕРАЗИД G-66 може да се използва за защита на бетонови полета изложени на атмосферни условия/външен бетон/. Продуктът значително намалява капилярната водопоглъщаемост на основата като прониква в порите, запечатва малките повърхностни пукнатини и предпазва от навлизане на влага от дъжд, прах и агресивни атмосферни съставки. Предотвратява избиването на петна, гъби и мъх. ТЕРАЗИД G-66 гарантира бърз ефект след полагане, като импрегнира повърхностния слой на облицовката или зидарията, създавайки безцветен филм, който запазва и подчертава естествения цвят, без да нарушава паропропускливостта на основата.

Импрегниране на замазка и бетон

Кнауф Импрегнатор за фуги от "Knauf"

 

За водоотблъскваща импрегнация на хигроскопични повърхности от плочи, клинкер, камък, бетон и техните фуги.

Кнауф Импрегнатор за фуги е готов за употреба. Притежава добра проникваща способност, но оставя субстрата дишащ. Кнауф Импрегнатор за фуги придава пълна водоплътност на третираните повърхности и предотвратява ефлоресценцията. Възпрепятства и наслояването на мръсотия. Подходяща употреба – вътре и вън.

Импрегниране на бетони
Импрегниране на бетони

CERESIT CT 10 от "CERESIT"

 
Силиконов импрегнатор за фуги и керамични плочки.

CERESIT CT 10 е много подходящ за импрегниране на керамични плочки, циментови фуги, бетон, подови замазки и естествен камък. Подходящ е и за нанасяне върху абсорбиращи и неабсорбиращи повърхности. Изключително подходящ за балкони и тераси. Може да се използва като допълнителна изолация за фуги на керамични покрития в бани и душ кабини.

 • Временна защита на повърхности, нуждаещи се от ремонт (пропукани глазури).
 • Запечатване на фугите. Запечатва пукнатини с ширина до 0,2 мм
 • Предпазва от замърсяване и образуване на мухъл
 • Предпазва абсорбиращите облицовки
 • Паропропусклив
 • Бързо изсъхване от 2 до 6 часа
 • Прозрачна емулсия, без разтворител

Боросил от "BORO"
 
Силиконов импрегнатор за камъни, тухли, бетон, керемиди.
Боросил е подходящ за импрегниране на естествени камъни, бетон, шлайфан бетон, облицовъчни тухли, покривни керемиди и мазилки. Защитава фасадите от “биещ” дъжд и агресивни съставки в атмосферата. Боросил е крайно покритие.

 • Прониква дълбоко в капилярите на основата
 • Образува в дълбочина устойчива на влага преграда
 • Подходящ е и за алкални повърхности
 • Бързо съхнене
Импрегниране на бетони

ANTIPLUVIOL от "Mapei"
 
Безцветно водоотблъскващо покритие, на основата на силикон във воден разтвор, за външни стени.
Когато се нанесе върху порестата повърхност импрегнаторът прониква дълбоко и реагира с естествената влага като образува водоотблъскващ слой вътре в порите и капилярите. Без да променя външния вид и без да образува тънък слой върху повърхността, Antipluviol осигурява ефективна защита срещу агресивните атмосферни вещества, които проникват в конструкцията чрез дъждовната вода. Пропускливостта на субстрата на водни пари също не се променя. Antipluviol има отлична устойчивост към алкалността, която е характерна за циментовите материали, и към ултравиолетовите лъчи. Използва се за защита на хигроскопични вертикални и наклонени повърхности като бетон, открити бетонни блокчета, мазилки, декоративни тухли и естествени камъни от дъжд.
Antipluviol не е подходящ за полагане върху хоризонтални повърхности и на места, където има застояла вода или вода под налягане.

импрегнатори за бетони и замазки

ANTIPLUVIOL S от "Mapei"
 

Прозрачен водоотблъскващ разтвор, на основата на силоксанова смола в разтворител.

Antipluviol S отговаря на изискванията на стандарт EN 1504-2, хидрофобно импрегниране (H), в съответствие с принципи PI, MC и IR за защита на бетон.Antipluviol S се използва за защита на вертикални и наклонени повърхности (фасади) от бетон, открити бетонни блокове, мазилки на циментова основа, тухли и естествен камък, от въздействието на дъждовната вода без да променят външния им вид.

Antipluviol S е продукт, който се характеризира с много добра способност да прониква в основата. При обработване с Antipluviol S не се създава слой и не се променя значително пропускливостта на водни пари на обработения материал. Импрегнаторът подобрява самопочистващия ефект на фасадите и понижава задържането на мъх и плесени. Antipluviol S има отлична устойчивост към алкали, присъстващи в циментовите материали, и към UV лъчи.

Antipluviol S не е подходящ за обработване на хоризонтални повърхности (тераси) или на места, където има застояла вода.

импрегнатори за бетони и замазки

RJ-WP08E от "SILICO"
 
Силиконова емулсия за обемно импрегниране.
RJ-WP08E е силиконова емулсия, произведена по специален начин, която притежава силна водоотблъскваща способност. Тя предпазва бетоновите повърхности и значително подобрява цялостния живот на конструкцията.

 • Прониква в субстрата и осигурява пълна защита
 • Може да се използва като добавка за обемно импрегниране на бетонови изделия
 • Лесен за работа продукт, безопасен за околната среда, с ниско съдържание на летливи органични съединения

Приложение:

 • Като добавка за обемно импрегниране или за повърхностно нанасяне върху бетон
 • Магистрали и летищни настилки
 • Калциеви силикатни плоскости
импрегнатори за бетон и павета

Fasil-V (Фасил В) от "Адинг"

 

Силиконово средство, без разтворители, за водонепропускливо импрегниране на вътрешни и външни повърхности от порести материали: бетон, мазилка, тухла, керемиди, керамични блокове, естествен камък и бетонни павета.

Може да се нанася на подова или стенна повърхност. 

 • Водонепропусклив
 • Паропропусклив
 • Прониква в повърхността, върху която се нанася
 • Предпазва от замръзване
 • Не съдържа летливи органични вещества (VOC), нетоксичен и незапалим. Екологичен.
 • Без мирис
 • Понижено изсолване
 • Попълва порите в структурата на материала, който се импрегнира
 • Не променя цвета
 • Устойчив на алкалии
импрегнатор на бетони и замазка

FASIL (Фасил) от "Адинг"

 

Разтвор, на основата на силан/силоксан, за хидрофобно импрегниране на порести повърхности.

FASIL се използва за хидрофобно импрегниране на външни или вътрешни порести повърхности като: естествени камъни, тухли, керемиди, сглобяеми бетонни елементи, гипсокартон.

 • Водоотблъскващ, но паропропусклив
 • Прониква дълбоко в третираната повърхност
 • Не променя външния вид на повърхността
 • Повишава устойчивостта на третираните повърхности на замразяване/размразяване
 • Намалява капилярната абсорбция на вода на бетона
 • Лесно полагане с четка, валяк или със спрей

Sikafloor® ProSeal – 12 от "Sika"

 

Акрилатен състав за импрегниране, запечатване и предотвратяване отделянето на прах от бетонни повърхности.

Sikafloor® ProSeal – 12 е съдържащ разтворители, полимер на база акрилатна смола, за импрегниране и запечатка на прясно положен или втвърден бетон.

 • Допълнително повишава повърхностната твърдост на бетона
 • Подобрява абразионната устойчивост, предотвратява отделянето на прах
 • Добро влагозадържане
 • Намалява абсорбцията, подобрява устойчивостта на масла
 • Бързо и лесно нанасяне
 • Нанася се след полагането на бетона
 • Добра адхезия и към стар, и към нов бетон
 • Бързо изсъхва

Приложение:

 • Sikafloor® ProSeal – 12 спомага за получаването на здрав, износоустойчив не отделящ прах повърхностен слой на прясно положен или съществуващ втвърден бетон или конструкция.
 • Подходящ за защита от проникване (Принцип 1, метод1.2 на EN 1504-9).
 • Подходящ за физическа устойчивост (Принцип 5, метод 5.2 на EN 1504-9).

Sikafloor® - 2420 от "Sika"

 

Двукомпонентен епоксиден импрегнатор и грунд.

Sikafloor® - 2420 е двукомпонентна, съдържаща разтворители, епоксидна смола за импрегнация и грунд.

 • Нисък вискозитет
 • Добра проникваща способност
 • Подходящ също за плътни, слабо абсорбиращи повърхности
 • Лесно се нанася

Sikafloor® - 2420 се използва като:

 • Грунд за бетон и циментови замазки
 • Прозрачно запечатващо покритие за нормално до средно натоварване
 • Импрегнация на бетонови повърхности за защита от солени разтвори/соли против замръзване и др.
импрегнатори за бетони и замазка
импрегнатори за бетони и цименти

Sikagard®-700 S от "Sika"

 
Водоотблъскващ импрегнатор на база силоксан.

Sikagard®-700 S е еднокомпонентен водоотблъскващ импрегнатор за абсорбиращи циментови основи. Прониква дълбоко в отворените пори на основата, осигурявайки дълготраен водоотблъскващ ефект, като същевременно позволява дифузия на водни пари в двете посоки. Sikagard®-700 S отговаря на изискванията за хидрофобен импрегнатор на БДС EN 1504-2 (дълбочина на проникване, клас I).

 • Намалява капилярната абсорбция на вода
 • Намалява ефлоресценцията
 • Намалява проникването на замърсявания в порите
 • Подобрява топлоизолационната способност на субстрата
 • Може да се покрива с покрития на база разтворител или емулсия
 • По-висока дълготрайност и устойчивост спрямо материали на силиконова основа
 • Външният вид на основата обикновено не се променя
 • Намалява проникването и дифузията на хлоридни йони
 • Не действа като паропреграда

Приложение:

 • Sikagard®-700 S се използва за водоотблъскващо безцветно защитно третиране на изложените на атмосферните влияния повърхности като: бетон, циментови шпакловки, бетонни плочи, циментфазер, зидария (глина и варовик, неглазирани), естествен камък.
 • Sikagard®-700 S може да се използва като хидрофобен импрегнатор под защитни покрития на база разтворител или емулсия.
 • Sikagard®-700 S намира приложение като водоотблъскващ импрегнатор (хидрофобизатор) върху абсорбиращи основи, напр. бетон при изграждане на строителни конструкции.
 • Подходящ за защита срещу проникване (Принцип 1, метод 1.1 на БДС EN 1504-9)
 • Подходящ за контрол на влагата (Принцип 2, метод 2.1 на БДС EN 1504-9)
 • Подходящ за повишаване на съпротивлението (Принцип 8, метод 8.1 на БДС EN 1504-9)
импрегнатори за бетон

Sikagard® - 907 W от "Sika"

 

Състав за защита на порьозни основи и стабилизиране на пясъчни фуги.

Sikagard® - 907 W е еднокомпонентна UV устойчива, импрегнираща смола на водна основа. Тя притежава двойно действие:

 1. Защитава порьозните повърхности от проникване на течности и образуване на петна от масла
 2. Стабилизира пясъка във фугите
 • Еднокомпонентен, не се изисква разреждане с вода или разтворител
 • Щади природата, не съдържа разтворители
 • UV устойчив и устойчив на атмосферни влияния
 • Лесно нанасяне
 • Защитава от масла, горива и вода. Редуцира замърсяванията от материали на основата на въглеводороди.
 • Устойчив на соли против замразяване. Подобрява устойчивостта на цикли замразяване и размразяване
 • Предотвратява прорастването на треви във фугите
 • Позволява на фугите и основата да „дишат“
 • Редуцира ерозията на пясъка
 • Улеснява почистването на основата
 • Редуцира необходимостта от ремонт и поддръжка
 • Интензифицира цвета на основата
 • Намалява ефлоресценцията

Sikagard® - 907 W намира приложение за защита на павирани настилки и порьозни основи, от вода, масла и други агресивни течности.

Благодарение на уникалните си свързващи качества, когато Sikagard® - 907 W се нанесе върху пясъчни фуги, той прониква дълбоко в пясъка, стабилизира и импрегнира фугите.

Може да се прилага в следните области:

 • Пешеходни зони и пътеки
 • Тераси
 • Паркинги и рампи
 • Павирани настилки във вътрешни дворове
 • Павирани настилки в бензиностанции
 • Търговски центрове, и др.
импрегнатори за бетон и павета
импрегнатори за бетон и павета
импрегнатори за бетон и павета

DEKO floor AS-1 от "Оргахим"

 

Акрилен импрегнант за бетон на база водна дисперсия.

Водоразредим прозрачен еднокомпонентен импрегнант за бетонни подови покрития. Редуцира и отстранява прахоотделянето от стари и повредени бетонни подове. Подходящ е за интериорно и екстериорно импрегниране на пресни и стари бетонови настилки, циментови замазки, шлайфан бетон и др.

 • Отлична адхезия с бетонни основи
 • Нисък вискозитет
 • Отлично проникване
 • Лесно полагане чрез безвъздушно пръскане, с четка или валяк
 • Не пожълтява
 • Бързо съхнене

Приложение:

 • Пресен бетон, стар бетон
 • Замазки и саморазливки на циментова основа
 • Тротоарни плочки и павета
 • Естествен камък

 

"Оргахим" предлага и:

 • DEKO floor AS-2 - акрилна запечатка за бетон на база разтворител, която подобрява хидрофобните свойства на бетонните подове в закрити и открити зони.
импрегнатори за бетони и замазка
импрегнатори за бетони и замазка

PCI Silconal® 303 от "PCI Augsburg GmbH"
 
Прозрачен импрегниращ и хидрофобизиращ агент, на алкилалкоксисиланова основа.

 • Безвреден за околната среда, защото е на водна основа.
 • Лесен за нанасяне и готов за употреба.
 • Достатъчно е да се нанесе само в един слой.
 • Осигурява дългосрочна защита поради голямата дълбочина на проникване.
 • Предпазва субстрата от вода, хлоридни йони, замърсявания и соли за обезледяване.
 • Прозрачен е.
 • Спомага за намаляване на ефлоресценцията и образуването на мъхове.
 • Може да се нанася и върху леко влажни основи.
 • Сертифициран по EN 1504-2. Класификация на проникване I. Вписан като хидрофобен агент от ÖBV (Австрийско дружество за строителни технологии)

Приложение:

 • За вътрешна и външна употреба, за вертикални и хоризонтални повърхности.
 • Импрегнатор в жилищното и пътното строителство.
 • За защита на бетоновите повърхности от атмосферни влияния, замърсявания и хлоридни йони.
 • Подходящ за полагане върху тухла, варовик и мазилка.
силоксанови импрегнатори за бетон

PCI Silconal® W от "PCI Augsburg GmbH"

 
Импрегнатор за фасади срещу атмосферни влияния, в бял цвят, който става прозрачен след изсъхване.

 • Готов за употреба.
 • Без разтворители, без неприятна миризма и без изпаряване на активното вещество през топлите и ветровити дни.
 • Петната, получени от импрегнатора, попаднал върху неабсорбиращи основи (прозорци, фуги, керамика) могат лесно да се отстранят с вода. Няма нужда да се покриват.
 • При втвърдяване става прозрачен, като поддържа естествения вид на обработените повърхности.
 • Не образува филм и обработените повърхности могат да "дишат".
 • Прониква дълбоко.
 • Предотвратява проникването на влага, причинена от валежи, в основата.
 • Устойчив на алкали.
 • Устойчив на UV лъчение. Импрегнираната повърхност не пожълтява.
 • Намалява ефлоресценцията, растежа на мухъл, мъх и водорасли.
 • Обработените повърхности не се увреждане от замръзване.
 • Може да се боядисва, когато изсъхне.

Приложение:

 • За вътрешна и външна употреба, за стени.
 • Импрегниране на фасади и конструктивни елементи от бетон, газобетон, азбестоцимент, тухлена зидария, замазка и варова мазилка, естествен и изкуствен камък, абсорбиращ клинкер и керемиди.
 • Хидрофобно импрегниране на исторически паметници от пясъчник, естествени камъни, тухли и др.
импрегнатори за бетони
импрегнатори за бетони

PCI Silconal® 328 от "PCI Augsburg GmbH"

 

Импрегнатор/хидроизолация за бетон, без разтворители.

 • Без разтворители. Ниска летливост
 • Готов за употреба
 • Високо проникване. 100% активна съставка
 • Прозрачен
 • Висока алкална устойчивост
 • Придава на обработената основа отлична адхезия за последващи системи за повърхностна защита
 • Висока дифузия на водни пари
 • Сертифициран съгласно EN 1504-2 клас на дълбочина на проникване II
 • Система за повърхностна защита OS1 съгласно DIN V 18026.

Приложение:

 • За вътрешни и външни стени и тавани
 • Импрегниране на бетон и стоманобетон
 • Защита от влага за вертикални и наклонени открити повърхности
 • Грунд върху бетонови или циментови основи, за системи за повърхностна защита
 • Защита на повърхностите срещу цикли на замръзване и размразяване със сол
импрегнатори за бетони

HUM-PROT MATE от "SATECMA"

 

Безцветен водоотблъскващ продукт за вертикални повърхности и фасади.

HUM-PROT MATE е безцветен течен водоотблъскващ продукт (импрегнатор), на основата на полиалкилсилоксанови смоли и органични разтворители. Той има силна проникваща способност при най-често използваните материали в строителството, поради ниската си молекулна маса, относително малкия размер на молекулите си и поради използваните в състава си разтворители.

HUM-PROT MATE притежава добра алкална устойчивост, което му позволява да бъде използван при материал с алкални свойства (повечето материали, използвани при изграждането на вертикални външни стени в жилищните и промишлените сгради и др.)

HUM-PROT MATE образува непрекъснат филм върху повърхността, като на практика не се изменя трансмисионният коефициент на изпарението и основата продължава да „диша“

Водоотблъскващото действие на повърхностите, третирани с HUM-PROT MATE, се характеризира с наличието на забележим перлен ефект (ефект на мънистото) няколко часа след третирането.

 • Лесен за полагане
 • Силна водоотблъскваща способност
 • Дълготраен ефект при различни видове основи
 • Защитава повърхността от натрупването на замърсявания (смог)
 • Не променя външния вид на по-голямата част от материалите

 

"SATECMA" предлага и:

 • HUMPROT-2009 
импрегнатори за бетон и замазка

IMPERMEABILIZANTE 10-AG/WATERPROOFING 10-AG/ от "SATECMA"
 

Водоотблъскващ безцветен препарат за вертикални повърхности и фасади.
IMPERMEABILIZANTE 10-AG е водоотблъскващ и хидроизолиращ безцветен препарат за фасади от тухли, итонг, естествен или изкуствен камък и др. Поддържа фасадите на сградите чисти, като не допуска навлизането на мъгла и дим в порите на основата. Поради структурата на силоксана, IMPERMEABILIZANTE 10-AG има висока устойчивост на основи, което му позволява хидроизолирането на алкални материали.

IMPERMEABILIZANTE 10-AG е създаден на базата на разтворители и модифициран силоксан с ниско молекулно тегло (с малък размер на молекулите), което улеснява проникването в дълбочина на третираните повърхности. По този начин той осигурява отлична водонепропускливост на основата.

 • Лесен за полагане
 • Влаго – и водонепропусклив, но паропропусклив
 • Защитава повърхностите от ефлоресценция
 • Основата е по-защитена към цикли на замръзване/размразяване
 • Енергоспестяващо действие при отопление – не прониква влага в основата
 • Не променя вида и цвета на повечето от материалите върху които е положен.

Приложение:

 • IMPERMEABILIZANTE 10-AG е специално разработен за хидроизолиране на повечето материали, използвани в строителството на открито, в градското строителство на сгради, стени и индустриални зони и др.
импрегнатори за бетони

COLMATADOR-SAT от "SATECMA"
 

Импрегнатор за бетон с хидроизолационен ефект.

COLMATADOR-SAT е безцветен течен продукт на водна основа с алкално рН, подобно на това на бетона, с който е напълно съвместим. Той блокира и запушва порите на субстрата, върху който е положен и по този начин предотвратява навлизането на вода и влага.

Maris polymers
импрегниране на бетонови изделия

SX Roll от "Bostik"

 

Готов за употреба прозрачен протектор за повърхности, на основата на силан - силоксан, съдържащ разтворители.

Придава водоотблъскващ характер на повърхностите, върху които се полага, и ги прави устойчиви на метеорологичните условия. 

 • Устойчив на алкали и UV лъчи.

 • Не образува филм (слой) върху повърхността.

 • Не избледнява и не прави мехури с течние на времето.

 • Удължава живота на фасадата.

 • Предотвратява замърсяването на фасадите на сградите.

 • Прозрачен.

Приложение:

 • Само за външно приложение и само за вертикални повърхности (фасади, цокли и др.)
 • Естествени камъни (мрамор, гранит и др.)
 • Всички видове повърхности на минерална основа
силан силоксан ипрегнатор за бетон

Mariseal 800 plus от "Maris Polymers"

 

Прозрачен дълбокопроникващ наноимпрегнатор, на основата на силан-силоксан. Съдържа разтворители. Водо- и маслоотблъскващ.

Mariseal 800 plus намалява проникването на вода и хлориди, без да образува филм върху основата. Не оцветява повърхността и не пожълтява с времето. Предпазва основите от разрушителното действие на водата, УВ - лъчите, замърсяванията във въздуха, смога, индустриалните пари, киселинните дъждове, хлорните йони и други, като същевременно ги заздравява. Mariseal 800 plus се използва и срещу графити, защото боята от графитите не може да проникне в основата.

 • Осигурява отлично водоотблъскващо покритие
 • Прозрачен.
 • UV стабилен и без пожълтяване
 • Не образува филм
 • Устойчив на вода, топлина и замръзване.
 • Над 10 години положителни отзиви в световен мащаб

Приложение:

 • Естествени камъни, варовик и мрамор
 • Декоративни тухли
 • Декоративен щампован бетон

 

"Maris Polymers" предлага и:

 • Mariseal 800 - прозрачен дълбокопроникващ импрегнатор, на основата на силан-силоксан и разтворители. Водоотблъскващ.
марис полимерс Maris polymers

Nanoshield W от "Thrakon"

 

Полимерен наноимпрегнатор за защита на порьозни повърхности (зидарии, порест камък, бетон, циментови мазилки и шпакловки, гипсокартон и др.)  или слабо порьозни повърхности (мрамор, гранит, естествен камък, керамика, порцелан и др.) от влага, опетняване и образуване на мухъл. За вътрешна и външна употреба. 

Hydro R от "Thrakon"

 

Хидрофобен прозрачен импрегнатор, на основата на силоксан с разтворители.

Hydro R е готов за употреба и се използва за надеждна защита от влага и вода. Полага се върху всички минерални основи – открит бетон, мазилки, зидарии, декоративни тухли, плочки, естествен и изкуствен камък, керемиди и др. След полагане, продуктът не формира филм върху основата и тя остава паропропусклива.

импрегниране на порьозни основи

Floor Seal S от "Thrakon"

 

Импрегниращ и запечатващ разтвор за бетонови подове.

Floor Seal S е еднокомпонентен импрегниращ и запечатващ разтвор на полимерна база с акрилатна смола, съдържащ разтворители. Използва се за импрегниране и запечатване на повърхностния слой на прясно положен или втвърден бетон. Подходящ е за вътрешно и външно приложение. Цвят: прозрачен. Клас B1 (съгласно ASTM C 156 ; ASTM C 309-11).

 • Floor Seal S се използва като повърхностен втвърдител и запечатка за прясно положени бетонови подове. Спомага за влагозадържането и равномерното съхнене на прясно положения бетонов под и предотвратява преждевременното изпарение на влагата в него.
 • Floor Seal S удължава процеса на съхнене на бетона и намалява значително образуването на капилярни пукнатини.
 • Floor Seal S се използва и върху съществуващи бетонови подове и замазки като повишава тяхната абразионна устойчивост. Въпреки, че повишава устойчивостта на абразия на бетона в сравнение с незащитен бетон (клас В25), при употреба и под въздействието на трафика и околната среда продуктът постепенно се износва и отстранява от повърхността на пода.
 • Floor Seal S действа като противопрахово и стабилизиращо прозрачно покритие на повърхностния бетонов слой без да оставя „филм” върху него.
 • Floor Seal S е подходящ за употреба върху бетонови подове във вътрешни и външни пространства.
импрегниране на порьозни основи като бетон
импрегниране на порьозни основи бетони и цименти

Silimper Nano от "Neotex"

 

Дълбокопроникващ наноимпрегнатор, на силан - силоксанова основа, за защита на порьозни повърхности. Без разтворители.

 • Дълбоко проникване в основата и абсолютна водонепроницаемост
 • Предотвратява проникването на влагата от дъжда в основата и последващото напукване при замръзване
 • Устойчив на основи и на фотохимични и ултравиолетови въздействия
 • Подобрява топлоизолационните свойства на основата, намалявайки топлопроводимостта ѝ
 • Намалява събирането на прах и ограничава развитието на плесени
 • Позволява на повърхността да "диша"
 • Без ЛОС. Не съдържа разтворители
 • Сертифициран с CE (EN 1504-2

Приложение:

 • Вертикални или полегати порести повърхности на сгради - бетон, мазилки, замазки, азбестоцимент, варовик, керемиди, мрамор, камък с гладка повърхност (без пукнатини)

Silimper Nano LM от "Neotex"

 

Водо- и маслоотблъскващ наноимпрегнатор, на водна основа, който има висока проникваща способност и хидрофобни характеристики, подходящ за външно и вътрешно приложение.

Silimper Nano LM е подходящ за импрегниране на вертикални или наклонени минерални порьозни основи, като бетон, мазилки и замазки, азбестоцимент, тухли, керемиди, естествени камъни, варовици, пясъчници с непрекъсната повърхност (т.е. без пукнатини), неполирани мрамори, предпазвайки основата от поглъщане на вода и масла, без да променя външния вид на повърхността.

 • Показва висока проницаемост, благодарение на наномолекулната си структура
 • Ранно и трайно развитие на хидрофобност и олеофобност
 • Предотвратява проникването на влагата от дъжда в основата и последващото напукване при замръзване
 • Устойчив на основи и на фотохимични и ултравиолетови въздействия
 • Подобрява топлоизолационните свойства на основата, като намалява топлопроводимостта ѝ
 • Намалява събирането на прах и ограничава развитието на плесени
 • Позволява на повърхността да "диша"
 • Без разтворители, без ЛОС и без PFOA (не съдържа токсични вещества)
олеофобни свойства бетон

HidroRep Plus от "Licata S.p.A."

 

Хидрофобна водоотблъскваща силоксанова защитна, с висока степен на проникване, за силно и средно абсорбиращи алкални строителни материали.

Hidro Rep Plus е висококачествен продукт, на основата на силоксан, специално предназначен за хидрофобно третиране на абсорбиращи строителни материали от различно естество, като: минерални мазилки, облицовъчни тухли, фиброцимент, бетон, естествен и изкуствен камък с минерално свързващо вещество, туф, пясъчници, експандиран цимент, керамика, топлоизолационни минерални материали, окончателна защита за екстериорни минерални бои (вар, силикати).

 • Максимално антиадхезивно действие срещу смог и прах.
 • Не образува повърхностно покритие.
 • Дълготраен. Устойчив на киселини, основи и на UV лъчи.
 • Не се наблюдават повърхностни изменения на цвета.
 • Отлична пропускливост на водни пари.
 • Не се образуват реакционни странични продукти. 
импрегнатор за абсорбиращи повърхности

HidroRep Silan A+B от "Licata S.p.A."

 

Хидрофобизиращ двукомпонентен концентрат, разтворим във вода, на базата на силани и силоксани, без разтворител.

HidroRep Silan A+B е химическа бариера срещу покачваща се капилярна влага, подходящ също и като хидрофобизант на фугирана зидария, туф и естествен камък. Той прониква в дълбочина, без да променя външния вид и пропускливостта на водни пари на основата. Запазва обработените повърхности напълно дишащи и същевременно водоотблъскващи. HidroRep Silan A+B е икономичен и същевременно екологичен продукт, защото е разтворим във вода.

импрегнатор за абсорбиращи повърхности

HidroRep от "Licata S.p.A."

 

Силиконов водоотблъскващ импрегнатор, безвреден за околната среда. Не съдържа разтворители.

HidroRep прониква дълбоко, чрез капилярна импрегнация, в абсорбиращи минерални субстрати и ги предпазва от изсолване, без да променя пропускливостта им за водни пари и външния им вид.

 • Дълготраен
 • Не променя цвета и вида на повърхността
 • Повърхностите остават паропропускливи

Приложение:

 • Слабо алкални абсорбиращи строителни материали: гипс, плочки, тухли, пенобетон и нискоалкални естествени камъни.
импрегнатор за абсорбиращи повърхности
Импрегниране на бетонови подове

Vimasil от "Vimatec"

 

Безцветна течност, на основата на силоксан, с висок водоотблъскващ ефект. Повърхностите, импрегнирани с VIMASIL, са надеждно защитени за дълъг период от време срещу проникване на дъждовни води, влага и други вредни атмосферни влияния. Обработените повърхности не променят външния си вид и продължават да “дишат”. Te се запазват чисти, защото дъждовните води не проникват в порите, оттичат се и отнасят задържалия се прах.

Приложение:

 • Идеален за защита на фасади, видим бетон, мазилки, азбестоцимент, фугирана зидария, изкуствени камъни, газобетон и всички видове порьозни повърхности
 • Плочки и фуги
 • Защита на бетон при изграждане на мостове, пътища, виадукти.
епоксид за бетон
Импрегниране на бетони

webertec 770 от "Weber Saint - Gobain"

 

Силан/силоксанов хидрофобизатор и грунд.

 • Дълбокопроникващ в минерални основи, като бетон и мазилка;
 • Безцветен
 • Концентрат с възможност за разреждане с вода 1:4
 • Екологичен, защото не съдържа разтворители

Приложение:

 • Грунд за последващо нанасяне на защитна боя webertec 772 (системи за повърхностна защита OS, DII или OS 5a)
 • Импрегнатор

Repelicone W от "DCP/Don Construction Products/"

 

Еднокомпонентен силиконов импрегнатор, на водна основа, готов за употреба, който осигурява водоотблъскващо (хидрофобно) покритие на бетон и камък.

 • Защитава основите, върху които е положен, и действа като бариера срещу влагата
 • Нисък вискозитет, позволяващ висока проникваемост
 • Не оцветява
 • Намалява проникването на вода и хлориди
 • Увеличава устойчивостта към големи температурни амплитуди
 • Намалява до минимум плесенясването
 • Позволява на водните пари да излизат от структурата и на основата да "диша"
 • Био-блок ефект срещу микроорганизми

 • Предпазва от капилярна влага

Приложение:

 • Бетон
 • Облицовки от естествен и изкуствен камък
 • За инжектиране в стените, за предотвратяване на покачването на влагата в тях.
DCP импрегнатори за бетон

Repelicone L от "DCP/Don Construction Products/"

 

Еднокомпонентно неоцветяващо хидрофобно (водоотблъскващо) покритие, на базата на силан - силоксан и разтворители.

Материалът прониква в порьозните основи, взаймодейства и образува водоотблъскващо покритие. Repelicone L осигурява водоотблъскващо покритие на външните повърхности на сградите, включващи тухлена зидария, мазилки, бетон и др. Особено подходящ е за прилагане върху естествени камъни.

 • Прониква в основата
 • Не оцветява
 • Намалява проникването на вода и хлориди
 • Увеличава устойчивостта към големи температурни амплитуди
 • Намалява до минимум плесенясването
 • Позволява на водните пари да излизат от структурата
 • Устойчив към атмосферни замърсители
DCP импрегнатори

Repelicone LS300 от "DCP/Don Construction Products/"

 

Готов за употреба, висококачествен еднокомпонентен силан/силоксанов импрегнатор, на базата на разтворител, за приложение върху вертикални или силно наклонени основи от бетон, цимент, естествен и изкуствен камък, минерални мазилки и минерални бои.

 • Дълбоко проникване в субстрата.
 • Отлично понижава проникването на вода и хлориди.
 • Отлична устойчивост на алкали и UV лъчи.
 • Не образува филм и следователно не променя или не оцветява основата.
 • Повишава значително устойчивостта на замръзване/размразяване.
 • Намалява ефлоресценцията.
 • Дишащ. Позволява освобождаването на водни пари от субстрата.
 • Не позволява натрупването на прах и мръсотия.

Repcoat S Primer от "DCP/Don Construction Products/"

 

Хидрофобен грунд на основата на силан/силоксан.

Repcoat S Primer е дълбоко проникващ хидрофобен грунд и импрегнатор, на силан/силоксанова основа. Използва се като грунд под защитното покритие на акрилна основа Repcoat S. Когато се прилага, той реагира с бетонните и зиданите повърхности, създавайки ясна хидрофобна бариера, която предотвратява преминаването на вода и по този начин предпазва откритите стоманобетонни конструкции от атака от хлоридни йони.

 

"DCP/Don Construction Products/" предлага и:

 • Repcoat Primer
хидрофобен грунд

MasterProtect H 303 от "Master Builders Solutions"

 
Прозрачен водоотблъскващ препарат, на основата на алкилалкоксисилан, за импрегниране и защита на бетонни повърхности – BD 43/03 съвместим.
Попадането на вода във вътрешността на бетонните конструкции е изключително вредно, защото това може да причини корозия на стоманената армировка, хлоридна и сулфатна атака и увреждането им от замръзване и размразяване.

 • MasterProtect H 303 е прозрачен, дълбоко проникващ еднокомпонентен водоотблъскващ агент, използван за защита както на вертикални, така и на хоризонтални бетонни повърхности от проникването на вода и от атмосферното замърсяване – сгради, мостове, магистрали, бетонни прегради, паркинги, спортни съоръжения, охладителни кули и т.н.
 • MasterProtect H 303 може да се прилага дори върху влажни основи.
 • Употребата му подобрява външния вид на бетона, като намалява цъфтежа и растежа на водорасли и натрупването на мръсотия, като в същото време не изменя повърхността.
 • Този водоотблъскващ препарат, в един слой без грунд, се доставя готов за употреба.
 • За разлика от често използваните импрегнатори на основата на органични разтворители, MasterProtect H 303 е с намалени летливи органични емисии, осигурявайки по-екологично решение и по-безопасна работна среда за апликаторите.
 • На практика продуктът не се изпарява по време на нанасянето му, така че активният силан прониква в дълбочина на субстрата.
 • Не се налага покриване на прозорците, а оборудването за нанасяне може лесно да се почисти само със сапунена вода.
хидрофобен импрегнатор за бетонни елементи
хидрофобен импрегнатор за бетонни елементи

MasterProtect 355 от "Master Builders Solutions"
 
Хидрофобен импрегнатор, на основата на силан/силоксан.
MasterProtect 355 е еднокомпонентен прозрачен дълбоко проникващ силан/силоксанов импрегнатор. Продуктът реагира химически с минералния субстрат и образува повърхност, отблъскваща водата, но паропропусклива. MasterProtect 355 защитава и запазва основата, без да променя естествения ѝ вид и цвят.

Молекулите на MasterProtect 355 са много малки и изключително мобилни, а сравнително бавно изпаряващият се разтворител му позволява да навлиза и в най-малките пори на основата. Употребата на MasterProtect 355 значително удължава живота и запазва цвета на тухлите.

Импрегнаторът може да се използва и като грундиращ слой преди полагането на акрилни защитни бариери като MasterProtect 160 срещу CO2 и SO2 атаки.

 • Икономичен, еднокомпонентен и лесен за полагане
 • Дълбоко проникващ
 • Паропропусклив
 • Инхибира растежа на плесените
 • Намалява изцветяването
 • Предпазва от проникването на влага и вода от дъжда
 • Предпазва от проникването на хлориди
 • Намалява риска от ефлоресценция
 • Ефективен, както върху стари, така и върху нови повърхности
 • Помага за запазване на естествения цвят и текстурата на основата

Приложение:

Тухлена зидария, бетон, бетонни блокове, цимент, естествен или изкуствен камък и др.

MasterProtect H 1100 от "Master Builders Solutions"

 

Хидрофобен импрегнатор, на основата на изобутилтриетоксисилан.

MasterProtect H 1100 е бистра течност с нисък вискозитет. Този клас силани имат много малък молекулен размер, което гарантира ефективността им на проникване (3 – 8 мм) в бетонните и зиданите конструкции.

Проникналият MasterProtect H 1100 реагира с влагата във въздуха и тази в основата, като се образува трайна хидрофобна импрегнация, без да се променя външният вид на субстрата. Обработените основи са силно хидрофобни и потискат проникването на водата и на агресивните агенти като хлориди. Значително намаленото водопоглъщане подпомага и топлоизолационните характеристики на основата.

MasterProtect H 1100 се предлага и с червено багрило, което осигурява визуален контрол на третираните зони и което изчезва след около една седмица.

 • Трайно и ефективно водоотблъскване. Инхибира проникването на водни агресивни агенти като хлориди.
 • Минимизира повърхностното изсолване.
 • Дишащ - позволява на излишните водни пари да се изпаряват от субстрата.
 • Силно проникващ, което осигурява дългосрочна ефективност, дори на повърхности, изложени на трафик (например паркинги).

Приложение:

 • За приложение върху голямо разнообразие от минерални субстрати  - циментови и зидарии
 • Мостове, паркинги, кейове и други морски конструкции
 • Греди, колони и фасади на сгради
 • Тухлени зидарии

MasterProtect H 1150 от "Master Builders Solutions"
 
Хидрофобна тиксотропна паста за импрегнация, на основата на силан.

 • MasterProtect H 1150 е водоотблъскващ импрегниращ крем, на основата на октилтриетилсилан и вода, за всички видове материали на циментова основа.
 • MasterProtect H 1150 се препоръчва за импрегнирането на стоманобетон, използван за изграждане на мостове, пътища и сгради.
 • Подходящ е и като грунд за MasterProtect 150 и 160.
 • Може да се използва върху всякакви бетонни основи, които преди това са били обработени с импрегниращи агенти на основата на алкоксисилан.
 • Образува слой в бетонната матрица – спира навлизането на вода и влага, но позволява на основата да „диша“
 • Образува бариера за разтворените във водата соли
 • Образува бариера за киселинните дъждове – защита срещу увреждане на бетона от карбонизация
 • Драстично понижава водопоглъщането на бетона – намалява скоростта на корозия на армиращата стомана
 • Ниска летливост
 • Тиксотропен – може да се полага без загуби при ветровити условия

MasterProtect 8000CI от "Master Builders Solutions"
 
Усъвършенстван инхибитор на корозията, на силанова основа.

 • MasterProtect 8000CI е еднокомпонентна готова за употреба бистра течност, с нисък вискозитет, която инхибира корозията и потиска проникването на вода, влага и водоразтворими йони в бетона.
 • Предотвратява проникването на йони, пренасяни с водата – потиска драстично корозията на стоманената армировка, предизвикана от хлориди и карбонизация
 • Възстановява пасивиращия слой върху армиращата стомана – увеличава устойчивостта на стоманата към хлоридни атаки
 • Доказана дългосрочна ефективност – международни референции в експлоатацията
 • Силно ефективен и в условията на висока влажност
 • Химически се свързва със стоманата, циментовата паста и другите силикатни материали – няма да се измие или извлече по време на цикли на омокряне/сушене, осигурявайки удължен активен живот
 • Не обезцветява или променя външния вид на бетона – подходящ за използване върху видим бетон
 • Дишащ – позволява на парата да напусне субстрата, но предотвратява проникването на пара в субстрата

MasterProtect 8000CI е особено подходящ за защита на:

 • Мостове, колони и греди
 • Многоетажни паркинги, фасади на сгради и балкони
 • Морски пристанища и конструкции
хидрофобен импрегнатор за бетонни елементи
хидрофобен импрегнатор за бетонни елементи

MasterProtect 8020CI от "Master Builders Solutions"
 
Повърхностно нанасящ се инхибитор на корозията.
MasterProtect 8020CI е повърхностно нанасящ се инхибитор на корозията, предназначен да мигрира дори през най – плътните бетонни конструкции и да образува слой върху стоманените армировъчни пръти. MasterProtect 8020CI също така може да защитава и други метали, включително въглеродна стомана, поцинкована стомана и алуминий.

 • Забавя съществуващата корозия – намалява скоростта на корозия на корозиращата стомана, която все още не се вижда
 • Превантивна употреба – осигурява защита на нови бетонни конструкции, където бетонното покритие върху армировката е недостатъчно
 • Не пречи на адхезията на циментовите ремонтни разтвори или покрития – може да се използва директно върху зони, които трябва да се отремонтират
 • Лесно полагане – пръскане, с валяк или с четка за боядисване върху всякакви бетонни повърхности
 • На водна основа
 • Позволява на бетона да „диша“ – не е пароизолация
 • Не е необходимо време за втвърдяване – трафикът може да се възобнови минути след прилагането, ако е необходимо

Препоръчителни употреби:

 • Всички армирани, сглобяеми, предварително напрегнати, напрегнати или морски бетонни конструкции
 • Стоманобетонни мостове, магистрали и паркинги, рампи и гаражи, изложени на корозивна среда (карбонизация, обезледеняващи соли или солена вода)
 • Бетонни стълбове, язовири, платформи, пилоти, тръбни и т.н.
 • Охладителни кули и резервоари за питейна вода
предпазване от петна на бетон
импрегнатор, засилващ цвета на основата

Lithofin MN Farbvertiefer от "Ardex"

 

Готов за употреба импрегнатор, на силоксанова основа, със специални добавки, засилващи цвета, които са разтворени в органични разтворители.

Lithofin MN Farbvertiefer прави повърхността водоотблъскваща и засилва естествения ѝ цвят без да образува гланц. Повърхностите изглеждат по-свежи, почти като мокри. Водоотблъскващото действие на импрегнатора намалява склонността на основите към замърсявания и улеснява почистването им. Не се образува повърхностен филм и се запазва до голяма степен пропускливостта на водните пари. Плъзгавостта на настилката почти не се променя.

Приложение:

 • За засилване на цвета на стенни и подови настилки, стълби, входни помещения, тераси и др., които изглеждат много бледи и безцветни или които трябва да бъдат напаснати с полирана повърхност.
 • За външно и вътрешно приложение.
 • Всички хигроскопични и порести естествени камъни като гранит, гнайс, мрамор, варовик, а също и за бетон с груба повърхност

Lithofin MN FLECKSTOP от "Ardex"

 

Течен безцветен и готов за употреба импрегнатор за мрамор, бетон и естествен камък. Lithofin MN FLECKSTOP съдържа висококачествени импрегниращи вещества, разтворени в органични разтворители. Прониква в субстрата и образува в капилярите му много тънък и невидим филм, който предотвратява навлизането на масла и мазнини, като ги задържа на повърхността, при мрамор за около 12-36 часа, при гранит, гнайс и други подобни до около 48 часа. Продължителността на действието на импрегнатора се определя от вида на основата и количеството приложен продукт. Като цяло външният вид на естествения камък не се променя, но при някои видове, особено при тъмните, може леко да се засили цветът. Употребата на Lithofin MN FLECKSTOP намалява силно водопропускливостта, но дифузията на водните пари и чувствителността към киселини се запазва. Импрегнаторът е UV-устойчив. 

Приложение:

 • За отблъскване на петна от почти всички видове естествени камъни с полирана, шлифована до груба повърхност
 • За бетон и композит (изкуствен камък)
 • Особено подходящ за под и стени в кухни, бани и други застрашени от петна повърхности,
 • За кухненски плотове, маси и первази.

Lithofin FLECKSTOP >W< от "Ardex"

 

Специален водоразтворим импрегнатор, който не съдържа органични разтворители.

Lithofin FLECKSTOP >W< е готов за употреба и съдържа много ефективни полимери и добавки, които отблъскват вода и масла. Прониква в порите на повърхността и веднага образува в капилярите много тънък невидим филм, който намалява хигроскопичността и предотвратява проникването на вода, масла и мазнини и образуването на петна. Така замърсяванията остават на повърхността, от където могат да бъдат лесно изтрити. Външният вид на обработваемата площ не се променя или се променя съвсем слабо.

Приложение:

 • Естествен камък, полиран и груб
 • Груб и шлифован варовик
 • Бетон
 • Теракота и неглазирани плочки
хидрофобизация на бетони

Lithofin SK от "Ardex"

 

Импрегнатор, съдържащ силиконови смоли, разтворени в органични разтворители. Lithofin SK представлява течност с малък вискозитет, готова за приложение. Прониква под повърхността на субстрата (естествен камък, пясъчник, гранит, варовик, тухли, блокчета от глина и клинкер, бетонени блокчета) като образува в капилярите му много тънък и невидим филм, който предотвратява проникването на вода и съдържащите се в нея разтворени вредни вещества. Външният вид на повърхността не се променя или се променя незначително. При тъмните камъни може леко да се засили цветът. Запазва се дифузията на водните пари. Lithofin SK е UV-устойчив. Ефикастността на импрегнатора при външно приложение е в зависимост от атмосферните въздействия от 3 до 5 години, а при вътрешно приложение и правилно поддържане неограничено.

импрегнация на варовик

Lithofin MN Grundschutz от "Ardex"

 

Висококачествен импрегнатор за камък, на базата на устойчиво на атмосферните условия, полисилоксаново съединение в органични разтворители.

Lithofin MN Grundschutz намалява капилярната хигроскопичност на повърхността на основата и я прави водоотблъскваща, така че да не могат да проникват вода и разтворените в нея вредни вещества. По този начин се намалява опасността от замърсяване на фасадите и подовите настилки и те стават по – лесни за поддържане. На повърхността не се образуват гланцов филм. Външният вид на повърхността остава непроменен, и все пак е възможно леко засилване на цвета при някои видове основи. В зависимост от вида на основата Lithofin MN Grundschutz намалява водопропускливостта с около 80 – 90%, като в същото време запазва пропускливостта на водните пари. Трайността на импрегнатора е около 5 – 10 години, а при вътрешно приложение действието на продукта се запазва при правилна поддръжка завинаги.

 • За защита на фасади, зидария и др. от влага и последиците от нея.
 • За по- лесно почистване и поддръжка на подовите настилки.
 • За външно и вътрешно приложение.

Основи: всички хигроскопични естествени камъни като гранит, гнайс, мрамор, варовик, бетон и др.

импрегнация на бетони

С използване на SEALCRETE 03 се постига:

 • Силен блясък на обработената повърхност
 • Дълготрайност на цветовете на повърхността
 • Устойчивост на силни химикали, почистващи препарати и масла
 • Устойчивост на фекалии и урина
 • Много добра устойчивост на изтриване и удар
 • Отлична устойчивост на атмосферни влияния
 • Намаляване на отделянето на прах от повърхността на бетона
 • Улесняване на почистването (включително чрез миене или механично почистване)
 • Паронепропускливост и отлична водоустойчивост

Приложение:

 • Животновъдни ферми
 • Производствени предприятия
 • Промишлени и търговски складове, хангари
 • Наземни и подземни паркинги, гаражи
 • Пътни настилки, бензиностанции, подлези, метростанции и др.
 • Придава отлична влагоустойчивост на бетона
 • Повишава маслоустойчивостта на бетона
 • Устойчивост на слаби химикали
 • Удароустойчивост. Подобрява износоустойчивостта на бетонните настилки
 • Отлична устойчивост на атмосферни влияния
 • Намалява отделянето на прах от повърхността на бетона
 • Улеснява почистването на повърхността, включително чрез миене
 • Много добра адхезия към бетон и продукти на циментова основа

Приложение:

 • Прзводствени предприятия, промишлени и търговски складове и хангари
 • Подземни и надземни паркинги, пътни настилки
 • Бензиностанции, подлези, метростанции

 

"Vesta Ind" предлага и:

 • CRISTALIN L - еднокомпонентен прозрачен импрегнатор, на основата на смес от силикати и хидрофобизиращи смоли.

SurfaPore C от "NanoPhos" - пионерът в нано-технологиите

 

Нанотехнология за импрегниране и хидроизолация на порести повърхности като: циментови замазки и мазилки, варови замазки, тухли, керемиди, естествени или изкуствени камъни.

SurfaPore С действа много различно, в сравнение с другите импрегнатори, тъй като не създава „пластмасов слой” върху повърхността. Той защитава повърхностите и ги прави непромокаеми, като прониква дълбоко в субстрата и вместо да ги запечатва ги „облича”, гарантирайки, че водата и други корозиращи фактори са ефективно отблъснати. SurfaPore C предлага защита в дълбочина, която не се повлиява от изтъркване или механично износване. Тъй като наночастиците не образуват полимерни вериги, модифицираните със SurfaPore С повърхности, издържат по-дълго - дори и след осем години те проявяват 95% от своята първоначална активност и функционалност. Обработените със SurfaPore С повърхности са по - устойчиви на слънчевата светлина (UV лъчи) и непожълтяват с времето.

наноимпрегнатори за бетони
 • Ефективен и на нанооснова
 • Предотвратява появата на плесени
 • Предотвратява ефлоресценцията
 • Облекчава негативното налягане на атмосферата
 • Увеличава защитата против влага
 • Запазва способността на основата да „диша”
 • Не образува слой. Невидим е
 • Дълготраен и UV устойчив
 • Лесно приложение при полагане върху основата или при смесване с варов разтвор
 • На водна основа. Безвреден за околната среда

Приложение:

 • Стени и сутерени
 • Импрегниране на покривни повърхности
 • Защита на мазилки и циментови замазки
 • Запечатва циментовия разтвор на керемидите
 • Тухли и керемиди
 • Естествени или изкуствени камъни
 • Грунд за боя
Импрегнатори за бетонни елементи

ISONEM MS 80 от "Isonem" 

 

Прозрачна водоотблъскваща течност за екстериорни повърхности, на основата на силоксан.

Isonem MS 80 създава водоотблъскващ невидим слой, който не променя вида и паропропускливостта на основата. Не води до почерняване или раздуване. Продуктът се прилага много лесно върху нови или върху стари повърхности. Характеризира се с висока устойчивост към алкални соли. Използва се за предотвратяване на ефлоресценцията и изсветляването на субстрата. Защитава сградата от корозия и удължава живота ѝ. Дълготраен и икономичен.
Полага се върху всички видове абсорбентни повърхности и минерали.

 • Бетон и газобетон
 • Тухли
 • Гипс
 • Естествен камък/травертин
 • Мозайка и плочки

Не се полага върху неабсорбиращи повърхности като: мрамор, гранит, стъкло, метал, пластмаса. Не се полага и върху хоризонтални абсорбиращи повърхности.

Импрегнатори за бетони

ISONEM BD от "Isonem" 

 

Прозрачен импрегнатор за подове, без разтворители.

ISONEM BD осигурява надеждна импрегнация на подовите покрития срещу въздействието на водата. Продуктът е прозрачен и не образува слой, който променя вида на повърхността. Обработената повърхност остава дишаща, устойчива на ултравиолетови лъчи и незапалима.

ISONEM BD се използва, както за вътрешна, така и за външна употреба. Характеризира се с дълготрайност, икономичност и лесно нанасяне. Може да се полага върху всякакъв вид абсорбиращи повърхности.

Приложение:

 • Тераси с подово покритие от керамика, мрамор, гранит, травертин и други
 • Мокри помещения като бани, тоалетни и кухни
 • Подове и стени от мозайка
 • Повърхности от алуминий, бетон и замазки
 • Повърхности от естествен камък
 • Фасади от мрамор, гранит, керамика, мозайка и други
Импрегнатори за плочи и фуги

Protectosil® SC CONCENTRATE от "Evonik Industries AG"

 

Уникална, базирана на силан водна система, предназначена да придава на порестите минерални материали хидрофобни и олеофобни свойства, правейки ги лесни за почистване. Практически не съдържа летливи органични вещества (VOC).

Фасадите, третирани с Protectosil® SC CONCENTRATE, остават чисти по-дълго време, не образуват грозни тъмни ивици и са по-малко податливи на развитието на микроорганизми, плесени и водорасли. Петна, причинени от течности, например от кафе, кока-кола, масло и други тъмни течности, които се абсорбират лесно от необработените повърхности, след третиране с Protectosil® SC CONCENTRATE се отстраняват лесно. Дори дъвките и постерите не залепват здраво и това улеснява премахването им.

Protectosil® WS 610 от "Evonik Industries AG"

 

Високоефективна водоотблъскваща водна емулсия за зидария, на основата на силоксан с много малко количество летливи органични компоненти (VOC).

Protectosil® WS 610 намалява проникването на вода и водни замърсители в субстрата и по този начин предотвратява преждевременното влошаване на външния вид на фасадите на сградите. Той се свързва химически със силицивия диоксид от субстрата, като образува водоотблъскващи молекули.

Protectosil® BHN от "Evonik Industries AG"

 

Водоотблъскващ импрегнатор за бетон, клинкерна зидария и керамични плочки, на основата на силан. Не съдържа разтворител.

Protectosil® BHN защитава минералните повърхности от навлизане на вода и водоразтворими замърсители (хлориди).

Уникалната 100% силанова формула, без разтворители, прониква в субстрата и химически се свързва със силициевия диоксид, за да образува трайно водоотблъскваща молекула. Създава дълбок хидрофобен слой, който предотвратява навлизането на вода и замърсявания, разтворени във вода, в субстрата. Чрез комбиниране на ниското повърхностно напрежение и скоростта на реакция, Protectosil® BHN е в състояние да проникне дълбоко в порестата структура на субстрата и да осигури постоянно ниво на защита. 

 • Прозрачна, безцветна студоустойчива течност, на основата на мономерен алкилтриалкоксисилан
 • Не съдържа разтворител, а активното вещество е повече от 98%
 • Силно реактивен и устойчив на алкална среда
 • Постига много голяма дълбочина на проникване
 • Създава паропропусклива безцветна бариера
 • Значително намалява поглъщането на вода и разтворените в нея соли (например хлориди)
 • Ефективен при микропукнатини с размер до 0,3 мм
 • Доставя се готов за употреба

Приложение:

 • Водоотблъскваща импрегнация за минерални строителни материали в екстериорна среда
 • Водоотблъскваща импрегнация под боя или други защитни покрития

 

"Evonik Industries AG" предлага и:

 • Protectosil 100 N - течен безцветен неразтворим импрегнатор, на основата на мономерен силан, предназначен за външна хидрофобизация на минерални строителни материали.
Импрегнатор за бетонени плочи

Protectosil 60 SK от "Evonik Industries AG"

 

Безцветна леко жълтееща не замръзваща течност, произведена на база силан.

Protectosil® 60 SK е подходящ за импрегниране на порести минерални строителни материали като: бетон, песъчлив варовик, клинкерна зидария, естествен камък и др. При определени материали, като песъчлив варовик, кратко след прилагане на продукта, повърхността им развива свойстото на т. нар. "ефект на мънистото" - водата не попива и стои на капки.

 • Ниска летливост
 • Висока реактивност
 • Много добър "ефект на мънистото”
 • Паропроводим
 • Импрегниране без промяна на цвета на повърхността
 • Запълва фини пукнатини с ширина до 0,3 мм
 • Значително намалява абсорбцията на вода и разрушаващите водоразтворими соли (например хлориди)
 • Много висока устойчивост на алкална среда.
Лийф група импрегнатори
Импрегнатори за бетонови плочи
 • Паропропусклив
 • Служи за хидрофобиране и олеофобиране
 • Не образува леплив силиконов филм
 • Отблъсква и оформя водата и маслата в капки върху обработената повърхност на абсорбиращи строителни материали
 • Поддържа фасадите чисти по-дълго време и прави почистването им по-лесно
 • Забавя развитието на микроорганизми
 • Предотвратява грозните водни ивици по фасадите, причинени от стичаща се вода.

Приложение:

 • Варо-пясъчна мазилка
 • Каменна зидария и тухлена зидария
 • Бетон
 • Мрамор и гранит
 • Паропропусклив
 • Служи за хидрофобиране и олеофобиране
 • Не образува леплив силиконов филм
 • Отблъсква и оформя водата и маслата в капки върху обработената повърхност на абсорбиращи строителни материали
 • Поддържа фасадите чисти по-дълго време и прави почистването им по-лесно;
 • Забавя развитието на микроорганизми
 • Предотвратява грозните водни ивици по фасадите, причинени от стичаща се вода.

Приложение:

 • Минерална мазилка
 • Варовик
 • Тухлена зидария и керемиди
 • Бетонни повърхности
импрегнация на бетонни елементи
силан силоксанов импрегнатор

Nanoline 900 W от "Bauer"

 
Водо- и маслоотблъскващ импрегнатор за абсорбиращи и неабсорбиращи основи като: бетон, циментова мазилка, керамични плочки, зидария, мрамор, на базата на вододисперсионен силан/силоксан.

Nanoline 900 W прониква дълбоко в порите на основата, като отблъсква вода и масла, като в същото време позволява дифузията на водните пари и в двете посоки. Не променя вида на субстрата и не създава покритие на повърхността. 

Nanoline 80 W от "Bauer"

 
Водоотблъскващ импрегнатор за абсорбиращи циментови основи, на базата на вододисперсионен силан/силоксан.

Nanoline 80 W прониква дълбоко в отворените пори на субстрата, осигурявайки трайно отблъскване на вода, но същевременно осигурява и отлична дифузия на водните пари и в двете посоки. Не променя субстрата и не създава слой на повърхността. Nanoline 80 W се използва като импрегнатор и безцветна защита върху материали като: бетон, циментова мазилка, бетонови керемиди/плочки, фиброцимент, тухлена зидария (глина, вар, пясък – без съдържание на стъкло), естествен камък и др. Nanoline 80 W може да бъде използван и като хидрофобен грунд под защитни покрития на водна основа. Подходящ е за намаляване на абсорбцията при капилярна влага, на изветряването, на замърсяванията и за подобряване на топлоизолационните свойства на субстрата.

RÖFIX PP 405 HYDROPHOB от "RÖFIX"

 

Силиконов импрегнатор.

RÖFIX PP 405 HYDROPHOB се използва за хидрофобизация на минерални строителни материали, в интериора и екстериора. Подходящ е за фасади, бетонови сгради, минерални мазилки, естествени камъни, тухли, варо-циментови блокчета, плоскости от гипскартон и бои на минерална основа.

 • Безцветен, прозрачен
 • Висока водоотблъскваща способност
 • Намалява появата на мухъл, плесен, алги и гъби
импрегнатори за бетони и замазка

ТЕРАФЛЕКС® VISION от "Марисан"

 

Готов за употреба безцветен импрегниращ продукт, на базата на силикон и вода, предназначен за защита на различни минерални повърхности, като: тухла, камък, бетон, мазилка, гранитогрес, теракот, мрамор и други, от въздействието на водата.

До 24 часа след нанасянето, ТЕРАФЛЕКС® VISION образува водонеразтворимо и водоустойчиво покритие. Действа като дълбоко проникващ хидрофоб – водоотблъскващ агент. Прониква дълбоко в третираната повърхност и осигурява ефикасна защита за дълъг период от време. ТЕРАФЛЕКС® VISION защитава фасадите от силни дъждове и отблъсква водата и мръсотията. Запазва дишащата способност на основата. Свързва се химически с обработваната повърхност и образува дълготрайно и устойчиво на UV-лъчите покритие.

Предимства:

 • Водонеразтворимо и водоустойчиво покритие
 • Запазва дишащата способност на основата
 • Прониква в дълбочина
 • Осигурява ефикасна защита за дълъг период от време
 • Отблъсква водата и мръсотията
 • Защитава от силни дъждове
 • Устойчиво на УВ - лъчите покритие

ISOMAT BI-100 от "Изомат"

 
Импрегнатор за подобряване на износоустойчивостта на бетон.

Полимерна емулсия на водна основа с виоко проникващи свойства. При полагане върху бетонови подове и циментови замазки, ги запечатва и не позволява да се образува прах върху повърхноста им. ISOMAT BI-100 може да се използва и като повърхностен втвърдител за наранени подове и повърхности, като повишава тяхната якост и износоустойчивост. Освен това елеменира поглъщаемоста на подовете и ги прави по-лесни за почистване. Бял – прозрачен след изсъхване, но се препоръчва да се направи проба, преди полагане, защото може да промени крайния вид на повърхността.

импрегнатор и консолидатор за бетон

ISOMAT BI-120 PU от "Изомат"
 
Еднокомпонентен безцветен полиуретанов импрегнатор за износоустойчивост и заздравяване на бетонови подове и замазки.

Еднокомпонентно полиуретаново прозрачно покритие с много силни проникващи свойства. След полагане, запечатва бетоновите подове или циментовите замазки и не им позволява да се разпрашават. ISOMAT BI-120 PU може да се използва и като повърхностен втвърдител на увредени подове и повърхности, за повишаване на тяхната якост и износоустойчивост. Той намалява поглъщаемостта на подовете и ги прави лесни за почистване.

Продуктът е сертифициран с маркировка CE, като покритие за повърхностна защита на бетон според EN 1504-2.

SOMAT BI-120 PU се полага върху бетонови подове или циментови замазки в мазета, складове, паркинги с лек трафик и т.н. Освен това, може да се използва и като защитно покритие за метални конструкции. Подходящ е само за вътрешна употреба.

импрегнатор и консолидатор за бетон

DUROFLOOR-BI от "Изомат"
 
Двукомпонентен безцветен епоксиден импрегнатор.

DUROFLOOR-BI е двукомпонентна безцветна епоксидна система с разтворители. Поради ниския си вискозитет и голяма течливост, прониква в дълбочина в основата и запълва порите и микро пукнатините. Импрегнираните повърхности придобиват стабилност и дълготрайност, устойчивост на износване, измръзване, химикали, минерални масла и петролни продукти. Класифицира се като SR-B2,0 според EN 13813. Притежава CE маркировка.

 • DUROFLOOR-BI се използва за импрегнация на циментови основи, като стари и нови бетонови повърхности, циментови замазки или мазилки и т.н.
 • За импрегнация на подове в паркинги, складове, лаборатории, промишлени зони, бензиностанции, автосервизи т.н.
 • Може да се използва и като грунд за епоксидни системи EPOXYCOAT, EPOXYCOAT-VSF и EPOXYCOAT-S.
епоксиден грунд за бетон
импрегнация на фасади и мазилки

Emcephob WM от "MC-Bauchemie"

 

Готов за употреба хидрофобен агент, съдържащ полисилоксан. На водна основа.

 • Понижава абсорбцията на вода
 • Повишава устойчивостта на замръзване и размразяване със соли
 • Не образува филм
 • Може да бъде покрит с MC-Color Proof pure, MC-Color Proof pro, MC-Color Proof vision, MC-Color Flair pure, MC-Color Flair pro и MC-Color Flair vision
 • Тестван и одобрен съгласно DIN V 18026, като OS 1 и OS 2. Сертифициран съгласно EN 1504, част 2

Приложение:

 • Хидрофобна импрегнация за бетон, разтвори за ремонт на бетон, мазилка, тухли
 • В комбинация с покривни материали като превантивна защита на бетона

Emcephob L (Nisiwa L) от "MC-Bauchemie"

 

Хидрофобен агент без разтворител с висока проникваща сила.

 • Готов за употреба
 • Хидрофобен агент, воден разтвор на силан. Без разтворители. С ниско ниво на емисии съгл. AgBB
 • Дълбочина на проникване: клас I съгл. към EN 1504-2
 • Изключително водоотблъскващ. Намалява капилярната абсорбция на вода
 • Бързо съхнене, без лепкав остатък
 • Невидим. Не образува филм
 • Подобрява устойчивостта на основата срещу замръзване и замразяване със соли
 • Намалява цъфтежа и замърсяванията върху бетонните повърхности. Намалява растежа на водорасли и мъх
 • Устойчив на дъжд
 • Алкалоустойчив

Приложение:

 • Хидрофобна импрегнация на повърхности на основата на цимент
 • Хидрофобна импрегнация на готови сглобяеми бетонни елементи
 • Хидрофобна импрегнация на открит бетон
 • Хидрофобна импрегнация повърхности, обработени с Emcefix и Nafuquick

Emcephob SN (Nisiwa SN) от "MC-Bauchemie"

 

Невидим водоотблъскващ агент, на основата на разтворител.

 • Готов за употреба хидрофобен агент, на основата на силоксан и разтворител
 • Не образува филм, безцветен и невидим
 • Намалява абсорбцията на вода
 • Добър проникващ капацитет
 • Ефективен дори при влажни повърхности
 • Бързо изсъхване и развитие на хидрофобния ефект, без лепкав остатък
 • Намалява цъфтежа и замърсяването по обработената основа
 • Подобрява устойчивостта на основата към замръзване и замразяване със соли
 • Алкалоустойчив

Приложениe:

 • За хидрофобна импрегнация на циментови повърхности, като бетон, газобетон, пясъчно-варови тухли, плочи от циментови влакна
 • За хидрофобна импрегнация на пресен бетон
 • За хидрофобна импрегнация на глинени изделия и керемиди
 • За хидрофобна импрегнация на минерални мазилки и естествени камъни (необходими са предварителни тестове!)
импрегнатор и консолидатор за бетон

MC-Color Proof pure от "MC-Bauchemie"

 

Прозрачна импрегнация.

 • Въз основа на ко-полимерна дисперсия, готов за употреба
 • На водна основа, прозрачен при изсушаване
 • Отворен за дифузия на водни пари
 • Забавя карбонизацията
 • Намалява абсорбцията на вода
 • Повишава устойчивостта на основата към замръзване и размразяване със соли
 • Устойчив на UV и атмосферни влияния
 • Нанася се чрез валяк и/или безвъздушно пръскане
 • Сертифициран в съответствие с EN 1504, част 2. Наличен сертификат за тест за емисии на AgBB
 • Сценарии на експозиция, оценени по REACH: периодичен контакт с вода, периодично вдишване, приложение

Приложение:

 • Импрегниране на повърхности на минерална основа
 • Подходящ за използване върху алкални или неутрални основи
 • Подходящ за използване на открито и закрито
 • Подходящ за използване в комбинация с Emcephob WM и Emcephob HC
импрегнатор и консолидатор за бетон
импрегнация на фасади и мазилки

MC-Color proof pro от "MC-Bauchemie"

 

Прозрачно, защитно покритие от бетон.

 • На основата на ко-полимерна дисперсия, готов за употреба
 • На водна основа, прозрачен при изсушаване
 • Отворен за дифузия на водни пари
 • Забавя карбонизацията
 • Устойчив на UV – лъчи и атмосферни влияния
 • Устойчив на повишени температури, замръзване и соли за размразяване
 • Нанася се чрез валяк или безвъздушно пръскане
 • Незапалим, строителни материали dass B-sl, dO съгласно EN 13501-1 (тест на продуктовата система). Наличен сертификат за тест за емисии на AgBB
 • Тествано в съответствие с DIN V 18026 като система OS 2. Сертифициран в съответствие с EN 1504, част 2
 • Сценарии на експозиция, оценени по REACH: периодичен контакт с вода, периодично вдишване, приложение

Приложение:

 • Превантивна бетонна защита за външни и вътрешни повърхности
 • Защита на недостъпни и неподвижни външни зони
 • Подходящ за зони, които се обработват със соли за обезледеняване
 • Подходящ за използване в комбинация с Emcephob WM и Emcephob HC
импрегнация на фасади и мазилки
наноимпрегнатор за бетони

PS - 20 от "Изомат"

 

Готов за употреба безцветен разтвор, на силоксанова основа с разтворители, за хидроизолация на неорганични основи. Не променя външния вид на основата и не образува слой върху повърхността.

Осигурява много високо водоотблъскване, паропропускливост и дълготрайна защита. Може да се полага върху различни повърхности (естествени или изкуствени камъни, небоядисани мазилки, фасадна зидария, декоративни тухли, керемиди, керамични плочки, фасаден бетон и др.) за тяхната защита от влиянието на дъждовните води. Подходящ е за импрегниране и водозащита на фуги на плочки. Продуктът е сертифициран с маркировка CE като хидрофобен импрегнатор, според EN 1504-2.

 • Осигурява отлична водонепропускливост и дълготрайност
 • Притежава много добра паропропускливост, позволявайки на конструкциите да "дишат"
 • Не променя външния вид на основата и не образува слой върху повърхността
 • Защитава повърхностите от образуването на петна от соли, от влияниято на ниските температури и от замърсяване, тъй като предотвратява проникването на вода в основата (дъждовна вода, морска вода)
 • Подходящ за силно алкални основи
 • Бързо действие след полагане

Приложение:

 • Естествени и изкуствени камъни
 • Открита зидария и декоративни тухли
 • Покривни плочи и керемиди
 • Плочки и фугите между тях
 • Открит (лицев) бетон
импрегнатори за бетон
 • Осигурява отлична водонепропускливост
 • Осигурява паропропускливост и позволява на повърхността да "диша"
 • Не образува повърхностна мембрана и не променя външния вид на основата
 • Защитава повърхностите от образуване на котлен камък, атмосферни влияния и нечистотии, защото не абсорбира дъждовна вода и прах
 • Подходящ за силно алкални повърхности
 • Бърз ефект след полагане
 • Защитава от карбонати
 • Подходящ за леко влажни основи

Приложение:

 • Използва се за защита на хоризонтални и вертикални повърхности
 • Използва се за защита на фуги на плочки
 • Импрегнация на естествен камък, небоядисана фасадна мазилка, декоративни тухли, покривни керемиди, видим бетон и др.
 • Върху неполирани мраморни повърхности
импрегниране на стоманобетон

Nanopro - C от "Изомат" 

 

Наноимпрегнатор за защита на порьозни повърхности от вода, влага и поява на петна от соли.

Продуктът на Изомат представлява дълбокопроникваща водна емулсия, на базата на наномолекулярна структура. Защитава порьозните повърхности от влагата и от появата на петна от соли, като същевременно не позволява образуването на мухъл и плесени. Иморегнаторът е бял, но след изсъхване става прозрачен. Nanopro - C не пожълтява от УВ лъчите и позволява на повърхностите да "дишат"

Подходящ е за бетон, зидарии, мазилки, фуги на плочки, гипсокартон, дървени плоскости, естествен камък и т.н. Импрегнаторът е подходящ, както  за външна, така и за вътрешна употреба. Сертифициран с маркировка CE като хидрофобен импрегнатор, според EN 1504-2.

Nanopro - L от "Изомат"

 

Нано-импрегнатор за защита на непорьозни (мрамори и гранити) и слабо порьозни (бетон, зидария, мазилки, фуги на плочки, гипсокартон) повърхности от масла.

Nanopro - L е дълбокопроникваща водна емулсия, на базата на наномолекулярна структура. Защитава порьозните и слабо порьозните повърхности (мрамори, гранити и т.н.) от появата на петна от масла, влага и соли, като същевременно възпрепятства появата на мухъл и плесени. Подходящ е и за полагане върху бетон, зидария, мазилки, фуги на плочки, гипсокартон, естествени камъни и т.н. За вътрешна и външна употреба. Продуктът е сертифициран с маркировка CE като хидрофобен импрегнатор, според EN 1504-2.

хидроизолация за тухли и керемиди

Nano - Seal от "Изомат"

 

Нано-импрегнатор за хидроизолиране и стабилизиране на основата. За порьозни основи.

Nano - Seal е полимерна водна емулсия с изключително висока проницаемост, поради наномолекулната структура на продукта. Положена върху порести повърхности, ги защитава от влага и образуването на соли, като едновремено с това не позволява появата на плесени и мухъл върху тях. ΝΑΝΟ-SEAL може да се използва и като повърхностен втвърдител и стабилизатор на нестабилни основи, които имат склоност да се разпрашават. При полагане е светло син, но след изсъхване е прозрачен и може да се боядисва.

Приложение:

 • Бетон и мазилки
 • Зидария
 • Гипскартон и дървени плоскости
 • Естествени камъни
 • За вътрешно и за външно приложение.
импрегниране на бетоново елементи

PS - 21 от "Изомат"
 

Готов за употреба водоотблъскващ ипрегнатор на силоксанова основа, без разтворители. Може да се полага върху леко влажни основи, като не образува повърхностна мембрана и не променя външния вид на основата

Осигурява много високо водоотблъскване и дълготрайна защита. Подходящ е за импрегниране и хидроизолиране на фуги на плочки и защитата от дъждовни води на различни повърхности (естествени или изкуствени камъни, мазилки, фасадна зидария, декоративни тухли, керемиди, керамични плочки, неполиран мрамор, фасаден бетон и др.). Продуктът е сертифициран с маркировка CE като хидрофобен импрегнатор, според EN 1504-2.

Emcephob HC (Nisiwa C) от "MC-Bauchemie"

 

Готов за употреба хидрофобен крем, на основата на силан, без разтворители.

 • Само една работна стъпка. Нанася се чрез валяк или чрез безвъздушно пръскане
 • Отлична проникваща сила – приложение без загуба
 • Не образува филм върху обработената повърхност
 • Намалява абсорбцията на вода и на хлориди
 • Повишава устойчивостта на основата срещу замръзване и размразяване
 • Алкалоустойчив
 • Сертифициран в съответствие с EN 1504, част 2. Сертифициран и одобрен съгласно DIN V 18026 като система OS 1 и OS 2 
 • Може да бъде покрит с MC – Color Proof pure, MC – Color Proof pro, MC – Color Flair pure и MC – Color Flair pro

Приложение:

 • Хидрофобен агент за алкални циментови повърхности, като: бетон, замазка и мазилка
 • Хидрофобен агент за клинкерна и тухлена зидария

PCI Apogrund от "PCI Augsburg GmbH"

 

Двукомпонентен епоксиден импрегнатор с разтворители за бетонови подове и циментови замазки. 

 • Прозрачен

 • Висока проникваща способност

 • Прилепва сигурно и заздравява повърхността

 • Затваря микроскопични пукнатини

 • Предотвратява проникването на вода и други елементи в основата

 • Защитава от проникването на минерални масла, нормален бензин, супер бензин и луга

 • Устойчив на химикали

Приложение:

 • За вън и за вътре

 • За подове

 • За дълбоко импрегниране и заздравяване на бетоновите повърхности и замазки

 • За повишаване износоустойчивостта и защита на бетонни настилки, гаражи, ремонтни работилници, паркинги, производствени халета и др. от бензин, масла и луга

 • За подобряване на бетоновите повърхности и замазките в производствени съоражения, халета и др.

импрегнатори за бетон
PCI Apogrund

Кьостер Иперлан от "Кьостер"

 

КЬОСТЕР Иперлан се използва за третиране на бетон с цел намаляване проникването на субстанции, които увреждат бетона като хлориди или други водни разтвори. Благодарение на комбинацията - формула и активни съставки, материалът прониква дълбоко в структурата на бетона и затова подпомага предпазването на стоманената армировка. 

 • Максимално редуцира капилярното водопоглъщане с най – малко 80%

 • Добра устойчивост на основи

 • Разширено проникване

 • Устойчивост на UV – лъчи

 • Без риск за здравето и добра съвместимост с околната среда

Приложение:

 • Мостове
 • Язовирни стени
 • Морски фарове
 • Пристанища и други бетонни елементи
импрегнатор за бетон
наноимпрегнатори за бетони

Третирана повърхност

Нетретирана повърхност

импрегнация на бетонови подове и алеи
импрегнатори за бетон

Vimepox Beton - IMP от "Vimatec"

 

Двукомпонентна прозрачна епоксидна импрегнация за бетонови подове и циментови замазки.

 • Използва се за стабилизиране на основата и увеличаване на износоустойчивостта й
 • Не позволява полепването на прах и осигурява лесно почистване
 • Запазва повърхността от измръзване
 • Прониква дълбоко в основата, запълвайки всичките ѝ пори.
 • След втвърдяване на VIMEPOX BETON-IMP, повърхността върху която е положен увеличава механичната си якост и износоустойчивостта си
 • Увеличава химичната устойчивост към основи и киселини, минерални масла, нефт, разтворители и други почистващи и дезинфекциращи химикали

Приложение:

 • Използва се за импрегнация на бетонови подове и циментови замазки
 • Това е най-лесният и икономичен начин за полагане на безпрахови епоксидни покрития в производствени помещения, складове, гаражи, паркинги и газостанции
 • Консервиращо покритие за бетонови подове
 • За импрегниране на тухли, камъни, бетони, мазилки
 • За укрепване на ронливи повърхности
Виматек Vimatec импрегнатори

SiloTreat Concrete BE от "SiloTreat"

 

Продукт за повърхностно хидрофобиране на бетон.

SiloTreat Concrete BE предпазва бетонните конструкции от проникване на вода и съдържащите се в нея соли и други агресивни химикали. Бетонните повърхности остават чисти по-дълго време, не образуват грозни тъмни ивици и са по-малко податливи на развитието на микроорганизми, плесен и водорасли.
SiloTreat® Concrete BE удължава живота на третираната повърхност, улеснява почистването и поддържането на добрия ѝ външен вид.

 • Видим/архитектурен бетон и фасадни фибро-циментови плоскости
 • Бетонни настилки и бетонни паркинги
 • Мостови конструкции
 • Пристанищни съоръжения
 • Тунели и подлези
 • Бетонни панели
 • Стоманобетонни естакади за тръбопроводи
 • Хидротехнически съоръжения и др.
наноимпрегнатор за бетон

SiloTreat Concrete DH от "SiloTreat"

 

Дълбочинен импрегниратор за бетон.

SiloTreat® Concrete DH може да прониква в дълбочина и не се влияе от въздействието на ултравиолетовите лъчи или от абразивното натоварване (например трафик, ветрова ерозия и други). Той запазва паропропускливостта на бетона и не променя външния вид на третираната повърхност. Импрегнаторът може да удължи значително експлоатационния живот на бетонните конструкции.
SiloTreat® Concrete DH увеличава устойчивостта на повърхността на бетона, подложена на цикли на замръзване и размразяване.
SiloTreat® Concrete DH е отлична основа под бои и покрития. Той предотвратява трансфера на вода по капилярен път на границата между покритието и бетона, предотвратява отлепването му, предотвратява образуването на кристали, които пробиват покритието, увеличава адхезията на стироловата дисперсия, метакрилатната смола, силиконовите и епоксидните системи и осигурява дълготраен експлоатационен живот.

 • Видим/архитектурен бетон и фасадни фибро-циментови плоскости
 • Бетонни настилки и бетонни паркинги
 • Мостови конструкции
 • Пристанищни съоръжения
 • Тунели и подлези
 • Бетонни панели
 • Стоманобетонни естакади за тръбопроводи
 • Хидротехнически съоръжения и др.
нано-импрегнатор за бетони и замазки

Protect Poliacrilico Lucido/Satinato от "Licata S.p.A."

 

Прозрачен защитен импрегнатор на базата на полиакрилни смоли с мокър ефект, с лъскав или със сатенен завършек.

Protect Poliacrilico Lucido/Satinato защитава бетона от карбонизация. Също така е подходящ за защита на теракотни материали, естествен камък, мрамор и  др. Може да се използва и за повърхностна защита на метали като например мед.

Продуктът се характеризира с добра еластичност и дишаща способност.

Sealcrete 01 от "Vesta Ind"

 

Еднокомпонентен прозрачен акрилатен импрегнатор, на основата на органични разтворители.

Sealcrete 01 действа като влагозадържаща мембрана за прясно положен или стар бетон. Заздравява, импрегнира и предпазва бетонните и циментовите повърхности и е подходящ както за вътрешна, така и за външна употреба.

 • Придава отлична влагоустойчивост на бетона
 • Повишава маслоустойчивостта на бетона
 • Устойчивост на слаби химикали
 • Удароустойчивост. Подобрява износоустойчивостта на бетонните настилки
 • Отлична устойчивост на атмосферни влияния
 • Намалява отделянето на прах от повърхността на бетона
 • Улеснява почистването на повърхността, включително чрез миене
 • Много добра адхезия към бетон и продукти на циментова основа

Приложение:

 • Производствени предприятия
 • Промишлени и търговски складове, хангари
 • Подземни и надземни паркинги, гаражи
 • Пътни настилки
 • Бензиностанции, подлези, метростанции и т.н
 • Влагозадържаща мембрана върху пресни бетонни повърхности
Импрегнатори за бетон
Импрегнатори за бетон

Sealcrete 03 от "Vesta Ind"

 

Двукомпонентен водоразтворим импрегнатор, на основата на епоксидна смола и втвърдител.

Sealcrete 03 е предназначен за импрегниране на пресни и стари бетонови повърхности, които трябва да се предпазят от силно химично въздействие, като химикали, препарати за почистване, масла и горива.

Импрегнатори за бетон

CRISTALIN K от "Vesta Ind"
 

Еднокомпонентен прозрачен импрегнатор, на основата на смес от литиев и калиев силикати и хидрофобизиращи смоли.

CRISTALIN K прониква дълбоко в бетона, кристализира в клетъчната му структура, като повишава твърдостта на повърхността, водоустойчивостта, устойчивостта на химикали и соли.

Импрегнатори за бетон
Импрегнатори за бетон

Silifob N от "ТКК"

 

Безцветен силан - силоксанов разтвор, предназначен за защита на бетонни повърхности от вода, влага и соли.

Silifob N притежава отлични проникващи свойства и след химическа реакция образува безцветен защитен слой. 

 • Структурата и цветът на бетона не се променят
 • Пропускливостта на пари остава непроменена - стените "дишат" нормално
 • Предпазва от проникване на соли и от изветряне на субстрата
 • Предпазва от образуване на плесени и гъби
 • Предотвратява люспенето на бетона
 • Предпазва от пукнатини от замръзването и размразяването на бетона
 • Предпазва арматурното желязо от корозия

Приложение:

 • Бетонни елементи в пътни конструкции: пътища, мостове, виадукти
 • Други бетонни елементи: авто писти, язовирни стени, подпорни стени
 • Бетонни конструкции във високи сгради
 • Изкуствен камък
хидроизолация и импрегнация

Импрегниране на бетон. Импрегнатори за бетон.
 

Мнозина, включително и специалисти в строителния бранш, погрешно смятат, че бетонът или стоманобетонът е на практика вечен материал. Това съвсем не е така, защото макар и в продължение на по-дълго време, през капилярите и порите в бетона се просмуква влага и вода, която заедно с процеса на карбонизация постепенно разрушава тънкия, образуван от цимента, пасивиращ слой около армировъчните пръти, който ги предпазва от корозия. Освен това проникващата в конструкцията вода съдържа различни химически активни вещества (на първо място хлорни йони), които допълнително усилват корозията.

Ето защо е задължително да се вземат необходимите мерки за сигурна защита на бетонната конструкция срещу проникване на влага и вода. Най-добре е това да се направи, докато бетонът е още пресен, но ефектът е налице и при последващо саниране чрез импрегниране и на по-стари конструкции.

Обработката на стоманобетона и бетонните елементи с подходящ импрегнатор увеличава значително дълготрайността им, като ги защитава от обичайните атмосферни влияния, УВ - радиацията, киселинните дъждове, различни соли, масла, нефтопродукти и др.

Обикновенно импрегнаторите за бетон съдържат силикатни химически активни съставки и специални катализатори, които улесняват проникването им в дълбочина. Този процес е благоприятстван и от факта, че бетонът има голямо количество пори и капиляри. В дълбочина импрегнаторите реагират с калциевия хидроксид (CaOH2) в бетона и образуват неразтворими кристали, които запечатват капилярите, като ги правят напълно непроницаеми за влагата или други агресивни химикали. Същевременно субстратът остава паропропусклив и не възпрепятства изпаряването на намиращата се в него влага. 

Предимства:

 • предпазва бетона от карбонизация - въглеродният диоксид (CО2) от въздуха прониква в бетона и реагира с водата. При този процес се намалява драстично pH - стойността на бетона (здравият бетон има pH - 13). Когато pH - то падне под 9,2 се създават благоприятни условия за ръждясване на арматурното желязо в бетона. Армировката се "подува" и предизвиква образуването на пукнатини. Относителна влажност на въздуха > 65% създава отлични условия за елекрoпроводимост вътре в бетона и значително увеличава корозията. Когато се появи ръжда, по арматурното желязо се образуват продукти, които са с размери 9 пъти по - големи отколкото при здравата арматура. При този процес на разширяване действат сили с по - голям интензитет, които се противопоставят на еластичността на бетона. Образуват се цепнатини и малки пукнатини, често пъти с появата на ръждиви петна по повърхността. Резултатът е намалено сечение на армировката, това се отнася и за вертикалните армировки и за армировката на носещите трегери (носещата способност силно намалява) и появата на цепнатини, малки пукнатини и ръждиви петна по повърхността на бетона.
 • предпазва бетона от вредното влияние на алкалните съединения (основите) - основите са комбинация от различни елементи, като напр. водород, литий, натрий, калий, рубидий и цезий, като най - активни са калият и натрият. И двата елемента се намират в земната кора (натрий 2,5%; калий 2,6%). Основите са водоразтворими, обикновено нестабилни съединения, които образуват соли. Проблемът с основите е първо проблем с влажността. Когато бетонът е в директно съприкосновение с почвата или е изложен на голяма влага и няма достатъчна вентилация, влагата навлиза в бетона посредством капилярната му система. По своя път тя разтваря основите и ги транспортира на повърхността - избиване на соли и озъбване на бетона. Въпреки, че нивото на влагата и съдържанието на основи варират, винаги ще има достатъчно влага в земята и въздуха, за да реагират основите. Доказано е, че дори когато бетонът е сух при неговото боядисване или при полагане на покритие, под повърхността му се образува влага и се наблюдава появата на белезникави петна
 • предпазва бетона от вредното влияние на УВ - лъчите
 • предпазва бетона от киселинни дъждове - замърсяването по въздуха е най-сериозната причина за отслабване и разрушаване на бетона. Серният диоксид от въздуха се разтваря от дъждовната вода и образува сярна киселина. Сярната киселина от своя страна реагира с варовика в бетона и образува калциев сулфат, който образува дебела кора върху повърхността на бетона. Под тази кора калциевият сулфат кристализира, разтваря бетона и причинява отчупвания.
 • предпазва бетона от проникването на различни соли и най - вече хлорни съединения - хлорните съединения в бетона попадат или директно от бетоновата смес или от околната среда в процеса на експлоатация. Калциевият хлорид (CaCl2) до скоро беше "нормалнa" добавка за по - бързо втвърдяване на бетона при ниски температури (зимно бетониране). За някои по - стари конструкции в близост до морето се е използвала морска вода, съдържаща вредни хлориди, за забъркване на бетона. При нормални условия съдържанието на хлориди не трябва да надхвърля 0,4% от теглото на цимента, за да се ограничи до минимум увреждането на арматурното желязо. Хлорни съединения има в голямо количество и в околната среда (например използването на сол, солни разтвори или луга за отстраняването на леда по улиците). 
 • предпазва бетона от замръзване - замръзването предизвиква отчупване на части от бетона и разрушаване на повърхностния му слой. Когато проникналата вода замръзне, тя се разширява с около 9% в порите и джобовете на бетона и силите, които възникват са по - големи отколкото може да понесе самият бетон. Този „стрес" нараства още повече, когато бетонът изсъхва, после пак бива намокрен, пак замръзва, пак съхне и т.н. Ако при този процес проникне и сол обемът на замръзналата в порите вода се удвоява. В резултат се появяват нови пукнатини и отчупвания. Импрегнаторите уплътняват порите и джобовете в бетона и блокират проникването на вода. В този случай ледът може само да обвие бетона като кожа, но не може да проникне в него и да го разруши.
 • предпазва бетона от бои, масла, нефтопродукти, графити
 • отблъсква мръсотията
 • по-лесно почистване от кал, пръст, влажна шума
 • по-лесно почистване от хранителни продукти (например червено вино)
 • невидим, прозрачен, не променя външния вид на бетона
 • обработените хоризонтални бетонни повърхности не се хлъзгат
 • в селското стопанство - за дълготрайна запечатка на бетоновите легла във ферми за отглеждане и угояване на животни (блокират проникването на урина и фекали в порите и капилярите на бетона)
 • блокира проникването и развитието на бактерии, плесени и гъби в порите и капилярите на бетона
 • автомобилни сервизи и автомивки - блокира проникването на масла и други замърсители 
 • повишава издръжливостта на механично триене на третираната повърхност

Полагане:

 • Подготовка на основата – основата трябва да е чиста, без прах, замърсявания и т.н. За по – добра импрегнация, повърхността трябва да се подготви чрез шлайфане. Неравни повърхности трябва да се обработят правилно с подходящи материали за поправки.
 • Полагане – импрегнаторът се втрива цялостно и равномерно по цялата повърхност чрез пръскане, четка или ролер, до пълно насищане. При много абсорбиращи повърхности се препоръчва полагане на втори слой, след като първият е изсъхнал. По време на полагане околната температура и температурата на основата трябва да са между +5℃ и +30℃.
 • Разходна норма – 100-200 г/м2 , в зависимост от поглъщането на основата

Funcosil BI от "Remmers"

 

Реактивен олигомерен разтвор на Силан с добавки за водоотблъскващо импрегниране на минерални строителни материали, но най-вече бетон.

Funcosil BI се отличава с висока устойчивост на алкали, което означава, че импрегнираната основа може да прояви pH 14 без да се намали действието на импрегнанта. Поради ниската си моликулярна структура, Funcosil BI е с много добра пенетрация. При влажност на въздуха в строителния материал протича химична реакция, в резултат на която се образува водоотблъскващо, устойчиво на УВ - лъчите и атмосферните условия вещество - полисилоксан. След апликация, реактивното вещество се отлага в капилярите и в порите на материала във вид на макромолекулярен слой, без да оказва влияние върху паропропускливостта на водни пари. Funcosil BI редуцира проникването на вода и вредни вещества, които са под формата на водоразтворими атмосферни киселинни групи.

 • Ограничава разпространението на микроорганизми върху бетонната повърхност
 • Подобрява устойчивостта на студ и конденз
 • Редуцира загубата на енергия
 • Повърхността проявява минимална склонност към замърсяване
 • Редуцира проникването на хлоридни йони в бетона - защитава арматурата от корозия

Приложение:

 • Хидрофобизираща импрегнация на бетон в пътното строителство - улици, мостове, носещи зидове, мантинели, паркинги и др.

 • Като превантивна защита на бетона от проникването на соли и морска вода

 • За защита от увреждания поради студ и конденз.

импрегнатори на ремерс
импрегниране на бетони и замазки

Dekosil V (Декосил В) от "Адинг"

 

Използва се като средство за защита на прясно положени бетонни повърхности от шлайфан и щампован бетон, повърхности от естествен камък, бетон, бетонни тръби, бетонни павета, тротоарни плочки, стари бетонни повърхности, бетонни плочи и др., на база акрилна емулсия.

Декосил В съдържа наночастици, които лесно могат да проникнат в микропорите на минералните субстрати и да образуват тънък филм. Импрегнаторът запечатва повърхността, върху която се нанася и я предпазва от атмосферни влияния, лед, соли и лека химическа агресия. По този начин се намалява възможността за увреждане и замърсяване на повърхността, прашене и образуването на петна от масла, течности и хранителни продукти. Бетонните и други минерални повърхности, обработени с Декосил В, са лесни за поддръжка. Материалът може да се използва за вътрешна и външна употреба.

импрегнатори за бетони и замазки

Decosil (Декосил) от "Адинг"

 

Прозрачен импрегнатор за защита на бетонни повърхности, на базата на синтетични смоли и разтворители.

Decosil (Декосил) е продукт с широка употреба, който може да се използва като:

 • покритие (лак) за довършителни работи на повърхности, устойчиви на разтворители,
 • средство за повърхностно импрегниране и защита от атмосферни влияния, лед, соли и лека химическа агресия,
 • грунд при системи, които съдържат разтворители, за осигуряване на по-добра връзка между основата и покритието, което се нанася.

Може да се използва за нанасяне върху подови и стенни повърхности.

Предимства:

 • Еднокомпонентно безцветно покритие;
 • Отлична адхезия към основата;
 • Затваря повърхностната структура на основата;
 • Устойчиво на атмосферни влияния, соли, петрол и петролни продукти;
 • Нетоксичен в свързано състояние;
 • Водоустойчив, износоустойчив и UV - стабилен;