Добре изградени холкери - необходимост при правилната хидроизолация 

 

Холкерът служи за предпазване на хидроизолацията от деформационните напрежения в тези специфични участъци. При липса на холкер движенията между стената и пода ще причинят много силно напрягане на хидроизолацията. В този участък еластичността на хидроизолацията се подлага на изпитание.

В най – лошия случай движението може да причини увреждане на хидроизолацията. Когато съществува холкер, движението се разпределя върху по – голяма площ. Точковото натоварване се трансформира в площно натоварване, което е по – малко проблематично за една хидроизолация. Освен това и самият холкер представлява допълнителна хидроизолация.

В строителното инженерство холкерът допълва, усилва или носи хидроизолационния слой. Така силите на огъване в ъглите се предават без това непременно да предизвиква напукване в този участък. При използването на хидроизолационни мембрани изискванията са подобни, те не трябва да се огъват в зоната на вътрешните ъгли.

Освен, че допълва, усилва или носи хидроизолационния слой, холкерът придава завършен и естетичен вид на помещението и не позволява задържането на мръсотия, плесен, бактерии и др., като гарантира 100 % хигиена в зоната „стена-под”.

Холкерите се поставят основно там, където стената се свързва с подовата или съответно с конструктивната плоча. За пълното елиминиране наличието на ъгъл в ообластта стена/под, холкерите се заоблят, за да се избегне триъгълната форма. Един триъгълен холкер просто разделя сбора на силите на две, докато заобленият холкер разпределя силите върху цялата площ на холкера. За заобляне на холкера можете да се използва бутилка или части от канализационни тръби, но на пазара се предлагат и мистрии за холкери с различни размери и диаметри. Направата на хидроизолационен слой с равномерна дебелина е много по – лесно върху заоблен ъгъл, отколкото върху „остър” такъв.

Холкерът трябва да бъде добре свързан със субстрата. Аналогично на подготовката на повърхността при мазаните хидроизолации, субстратът не трябва да съдържа възпрепятстващи свързването субстанции. Той трябва да бъде здрав и чист. Това ще намали опасността от проникване на вода през холкера. Повърхностите, върху които ще се изгражда холкер не трябва да бъдат замръзнали по време на направата му и докато той се втвърди. Препоръчва се подготовка на субстрата чрез вода под налягане, пясъкобластиране или фрезоване, за да се постигне добра адхезия към субстрата. Върху минерални субстрати холкерите основно се изграждат с помощта на ремонтни разтвори. Ремонтният разтвор трябва лесно да се полага и бързо да се втвърдява, за да се съкрати времето между последователните работни етапи. 

Когато се работи върху хигроскопични субстрати, в условията на силен вятър или високи температури, субстратът трябва да бъде предварително навлажнен, за да се намали рискът от прекалено бързото изсъхване на ремонтния разтвор или „изгарянето му” върху субстрата. Преждевременното изсъхване на разтвора може да причини появата на празни пространства зад холкера, което позволява на водата да проникне зад него, което пък от своя страна може да предизвика неочакваната ù поява във вътрешността на сградата. 

При направата на минерални холкери радиусът следва да бъде 4-6 см.

Холкерите не се изграждат само в хоризонталните участъци. Много често те се инсталират и при връзките стена/стена, като по този начин улесняват тяхното хидроизолиране и го правят по – надеждно.

 

Ремонтни разтвори за изграждане на минерални холкери и ремонт на бетон от:

холкер
холкер
холкер