Завесно инжектиране на бетон и/или зид

 

Завесното инжектиране, най – общо казано, представлява хидроизолиране на тази повърхност на конструкцията, която се намира в непосредтсвен контакт с почвата или водата, чрез нагнетяването на акрилатен гел (хидроструктурна смола). Самото инжектиране се осъществява от вътре на вън или от страната на отрицателен воден напор към страната с положителен воден напор.

При този метод на инжектиране се изработва „завеса“ от гел от външната страна на конструкцията, което възпрепятства водата да достигне до увредените строителни части и същите имат шанса да изсъхнат напълно.

Предимства:

 • Хидроизолиране на конструкцията без скъпо и времеемко разкопаване
 • Създаване на водоустойчива до 12 бара преграда (завеса)
 • Получената гелова завеса може да контактува с почвата
 • Получената гелова завеса притежава висока химическа устойчивост
 • Дългосрочно тестван метод

Приложение:

 • Хидроизолиране на напукани и наситени с влага подови плочи
 • Хидроизолиране на напукани и наситени с влага фундаментни стени (бетон, каменен или тухлен зид) и шлицови стени
 • Хидроизолиране на течащи дилатационни фуги
 • Уплътняване на напукани, движещи се строителни елементи
 • Уплътняване на фуги в сгради
 • Цялостно и частично фугиране на тунели, изградени от тръбни сегменти
 • Ремонт на разрушена канализационна зидария

Завесното инжектиране е доказан в практиката последващ метод за запечатване при строителството на тунели, за инженерни съоръжения, жилищни и промишлени сгради, паркинги, подземно, канализационно и хидротехническо строителство.

Как се осъществява завесното инжектиране и какви материали се използват

 

През строителния елемент, който ще се хидроизолира, се пробиват отвори. Отворите трябва да са разположени във вид на мрежа с  растер 30 см, като всяка втора редица е изместена. Диаметърът на отворите зависи от избраните пакери. През пакерите се нагнетява инжекционен материал (акрилатен гел). 

Гелът се състои от дълга верига хидрофилни (водопоглъщащи) молекули, които създават течна водосъдържаща структура. Гелът може да бъде инжектиран като рядка течна субстанция, която по – късно да реагира и да експандира до гъвкава хидроизолационна маса.

Акрилатните гелове са инжекционни материали с много ниска вискозност. Те са идеално решение за хидроизолиране на строителни елементи, намиращи се в контакт с почвата, по метода на завесното инжектиране. Освен това инжекционните гелове намират приложение в изграждането на хоризонтални бариери срещу капилярна влага, както и при хидроизолирането на дилатационни фуги.