SGA  Hydro Systems

Пълна гаранция от 10 години.

Експлоатация над 30 години.

полагане на епдм мембрана
 • Озелени ЕПДМ покриви (по системата на Firestone) - ЕПДМ е идеалната мембрана за комбинации с екстензивна зелена покривна система, използвайки леки и изискващи малка поддръжка седуми. С големите размери на платната (без снадки до 930 м2), леката и гъвкава ЕПДМ мембрана успешно е преминала FLL теста за устойчивост на корени, което дава основание да се смята, че ще работи надеждно във взискателната покривна среда.

Преимущества на системата:

 • Увеличава живота на покрива
 • Прави покрива използваем и естетичен
 • Лесна инсталация и експлоатация
 • Подобрява качеството на въздуха
 • Намалява затоплянето в градските райони
 • Добро отвеждане на водата при порой
 • Идеална звукова и термо изолация
 • Естествена среда за птици и растения
монтаж на епдм мембрана

ЕПДМ (EPDM) мембраната спада към т.нар. термосети - еднослойни хидроизолации, които не се подлагат на обработване под действието на висока температура. Към наподобяващия гума материал е добавен диен, за да се придаде необходимата еластичност. ЕПДМ се предлага в две конфигурации – армиран и неармиран, като и двата вида са широко разпространени. Армиращият слой обикновено е от полиестерна мрежа, която се разполага между два слоя ЕПДМ. Армираният вариант е с по - добра устойчивост на разкъсване и има по - добра стабилност на размерите, но е с намалена еластичност, защото разтегливостта на полиестера е значително по - малка. При високи сгради, където се очакват относително големи премествания, е за предпочитане неармираният вариант. Но армиращият слой е задължителен, когато мембраната се монтира чрез механични прикрепващи средства.

Типичният цвят на ЕПДМ мембраните е черен, въпреки че напоследък се предлагат и бели листа. Дебелината варира от 1,1 мм до 2,4 мм. Повърхността обикновено е покрита със слой талк, за да се предотврати слепване между отделните слоеве. В последно време стремежът е този слой да се избегне и се търсят алтернативни превантивни мерки, защото почистването на талка преди полагане се оказва операция, изискваща доста време.

ЕПДМ се предлага и във вариант с повишена химическа устойчивост. Той се прилага за частите от покрива, които са в близост до отдушниците, или за сгради в индустриални райони, защото там вероятността за химична атака е по – голяма. Специалният ЕПДМ се постига чрез влагане на добавки в първоначалната смес. По същия начин може да се получи и абсолютно негорима мембрана.

 

Представяме Ви кратка и надяваме се полезна информация на част от продуктите на водещи производители в областта на синтетичните ТПО (TPO/FPO) мембрани за покриви: 

Firestone RubberGard™ EPDM от "Firestone"

 

Основният компонент на покривните системи Firestone EPDM е мембрана Firestone RubberGard™ EPDM - еднопластова синтетична каучукова покривна мембрана, направена от етилен пропилен диен терполимер, смесен с въглеродни сажди, масла, вулканизиращи и помощни вещества. Материалът е пресован на големи листове и е вулканизиран.

Предимства:

 • бърза и лесна експлоатация
 • изключителна устойчивост и дълъг живот
 • висока гъвкавост и удължение
 • екологична безопасност

Firestone предлага и усилена RubberGard™ MAX EPDM мембрана.

Дебелина на мембраната - 1,1 мм и 1,5 мм

епдм мембрани

Екипът на "Ес Джи Ей Хидросистемс" ЕООД е преминал теоритичен и практичен курс за полагане на Firestone RubberGard™ EPDM в тренировъчния център на Firestone в град Братислава, Словакия. Нашите апликатори са сертифицирани да полагат Firestone RubberGard™ EPDM.

Станимир Александров Ес Джи Ей Хидросистемс ЕООД
Станимир Александров Ес Джи Ей Хидросистемс ЕООД
Станимир Александров Ес Джи Ей Хидросистемс ЕООД

EPDM хидроизолационни мембрани LineFlex от "AKTAŞ GROUP"

 

Хидроизолационните мембрани LineFlex са нов продукт (от 2005 год.), които обаче се налагат успешно в строителството в Турция, Русия и редица европейски страни. Мембраните са маркирани с “CE” знак съгласно EN 13956:2005/ EN 13967:2004. 

Произвеждат се мембрани с дебелини: 0,5 мм, 1,0 мм, 1,2 мм, 1,5мм, 2,0 мм и 2,5 мм, като 1,0 и 1,2 милиметровите могат да бъдат с интегриран от долната страна защитен двестаграмов полиестерен слой. По краищата си мембраните имат термоленти с ширина 10 см., които се активират с автомат за горещ въздух и така се запечатват шевовете.

Освен в традиционното черно, може да се поръча хидроизолация и в сив, червен (теракота) и няколко други цвята. 

Друга възможност е поръчката на големи платна от заводски заварени мембрани – според формата на покрива/основите/коритото на водоема.

епдм мембрани
епдм мембрани
епдм мембрани
епдм мембрани
епдм мембрани
епдм мембрани
 • Ниски експлоатационни разходи - EPDM изисква много малка или почти никаква поддръжка.
 • Екологична безопасност - EPDM е инертен материал със силно ограничено въздействие върху заобикалящата среда както в процеса на производство, така и при употребата на продукта. Не се отделят никакви токсични вещества от мембраната, което позволява събиране и използване на дъждовните води.

 

Приложение на ЕПДМ мембраните
 

Едно от най - съществените предимства на мембраните от EPDM е широкият спектър на приложение:

 • хидроизолационна система на плоски неизползваеми покриви със стоманена или стоманобетонна основа
 • хидроизолационна система на плоски покривни градини със стоманена или стоманобетонна основа
 • хидроизолационна система на използваеми покривни тераси със стоманена или стоманобетонна основа
 • хидроизолационна система на покриви със сложна конфигурация
 • хидроизолация на фундаменти
 • хидроизолация на тунели
 • хидроизолация на железопътни линии
 • хидроизолация на хидротехнически и хидромелиоративни съоръжения
 • хидроизолиране на изкуствени водни басейни, езера, язовири, развъдници за риба и водоеми за питейна вода
 • паропропусклив слой на скатни покриви
 • паропропусклив и водоспиращ слой при окачени фасади
   

Монтаж на ЕПДМ мембраните

 

1. Механично прикрепени системи (по системата на Firestone) - Механично Прикрепените Системи на Файърстоун са икономичен метод за всяка сграда с покривна основа, която може да осигури достатъчна устойчивост на опън за крепежните елементи, при наклон на покрива не по-голям от 1:3. Файърстоун предлага три типа системи за механично прикрепване на RubberGard® ЕПДМ мембрани: системите RMS, MAS и BIS. Възможно е също така комбиниране на трите метода за прикрепяне. В периметърните зони мембраната може да бъде напълно залепена към основата.

 • Файърстоун Система RMA - Системата RMA на Файърстоун е олекотена система за механично закрепване, без пробиви на мембраната, разработена на основата на лентата QuickSeam® RMA: широка лента (254 мм) от усилена ЕПДМ мембрана, съчетаваща в себе си две QuickSeam® самозалепващи лепенки по краищата на мембраната по цялата дължина на лентата. RMA лентите се полагат свободно върху приемлива основа и се закрепват механично. Разстоянието между лентите и/или крепежните елементи варира в зависимост от изчисленията за ветрово натоварване. Листовете ЕПДМ след това се залепват към механично прикрепените ленти RMA, използвайки стандартната техника с помоща на QuickSeam® самозалепващи лепенки. Съседните листове ЕПДМ се застъпват на минимум разстояние от 100 мм.
  Преимущества на системата:
 • Без пробиване на мембраната
 • Използване на големи платна
 • Бързо покриване
 • По - малко снадки
 • Олекотена система
 • Естетичност
механичен монтаж на ЕПДМ мембрана
механичен монтаж на ЕПДМ мембрана
механичен монтаж на ЕПДМ мембрана
 • Файърстоун Система MAS – Системата MAS на Файърстоун използва широки ленти ЕПДМ листове, които се разполагат свободно върху приемлива основа. Металните лайсни се предпазват с Файърстоун QuickSeam® Batten Cover ленти. Тази система е алтернатива на RMA системата при нестандартни покривни конфигурации.
механичен монтаж на ЕПДМ
механичен монтаж на ЕПДМ
 • BIS системата на Firestone е вариация на конвенционалната MAS система, която използва по – малки EPDM мембрани, поставени свободно върху основата. В зависимост от изискванията периметърните зони могат да бъдат напълно залепени или механично прикрепени. Мембраните се монтират механично, използвайки подходяща система за прикрепяне в средата на снадките на съседната мембрана. Съседните мембрани се застъпват на минимум разстояние 200 мм по дължина на мембраната и на 100 мм – в челата по технологията QuickSeam® Splice Tape.

Преимущества на системата:

 • приспособима към необичайни покривни конфигурации
 • добра ветрова устойчивост
 • олекотена система
механичен монтаж на ЕПДМ мембрана
механичен монтаж на ЕПДМ мембрана

2. Баластовата Система (по системата на Firestone)При Баластовата Система на Файърстоун листовете ЕПДМ се разстилат свободно върху приемлива основа. Листовете мембрана се припокриват един друг минимум 100 мм и се съединяват посредством Файърстоун QuickSeam Splice Tape® самозалепваща лепенка. Покривните детайли и прониквания се изпълняват в съответствие с изискванията на Файърстоун. Веднъж завършена, ЕПДМ мембраната се закрепва чрез използването на одобрен баласт от гладки камъни или плочи, с минимална тежест от 50 кг/м2.

Обърнатата Система на Файърстоун е разновидност на традиционната Баластова система и е идеална за покриви с регулярен трафик или сурови климатични условия. Листовете ЕПДМ се отделят от баластта с пласт влагоустойчив геотекстил, свободно положени върху мембраната. 
Баластовата или Обърнатата Системи могат да бъдат приложени на всяка сграда, която може да поеме допълнителната тежест на баласта и на покриви с наклон не по - голям от 1:6.

Преимущества на системите:

 • Ниски инсталационни разходи
 • Използване на големи листове ЕПДМ
 • По – малко снадки
 • Бърза инсталация 
монтаж на ЕПДМ мембрана

3. Напълно залепена система - FAS (по системата на Firestone) - При Файърстоун Напълно Залепена Система листовете ЕПДМ се залепват директно върху приемлива основа, използвайки за целта Файърстоун Свързващо Лепило. Листовете мембрана се припокриват един друг минимум 100 мм и се съединяват посредством Файърстоун QuickSeam® самозалепваща лепенка, формирайки непрекъсната непромокаема мембрана. Покривните детайли и прониквания се изпълняват в съответствие с детайлните спецификации на Файърстоун. Напълно Залепената Система може да бъде приложена на всички сгради, чиято покривна основа е съвместима с лепилата и би осигурила достатъчна устойчивост на опън. Използваната топлоизолация трябва да е съвместима с контактните лепила на Файърстоун.

Преимущества на системата:

 • приложение при всякакъв наклон
 • приложение при необикновени покривни конфигурации
 • олекотена система
 • добра устойчивост при силен вятър
механичен монтаж на ЕПДМ мембрани

ЕПДМ каучукува хидроизолационна мембрана (етилен пропилен диен мономер - EPDM)

ЕПДМ (EPDM) мембраната представлява еднопластова синтетична каучукова мембрана, направена от етилен пропилен диен мономер, смесен с въглеродни сажди, масла, вулканизиращи и помощни вещества. Материалът е пресован на големи листове и е вулканизиран.

Увеличената употреба на ЕПДМ мембрани в плоските покривни конструкции на нови или ремонтирани сгради се дължи на тяхната способност да задоволяват високите критерии, изисквани от модерните строителни стандарти. EPDM се инсталират по покриви със студен климат като този в Аляска, а също и в горещи условия – под палещите лъчи на арабското слънце.

Предимства:

 • Бърза и лесна инсталация – ЕПДМ могат да се доставят на листове с размери до 15 м ширина и до 61 м дължина, в резултат на което са необходими по – малко снадки на място и по – малко време за инсталация при температури от –23ºС до +35ºС.
 • Невероятно дълголетие - едно от най - съществените предимства на EPDM каучука е способността му да запазва качествата си на открито и да съхранява своята годност в продължение на повече от 50 години. Съставките на ЕПДМ показват ниска степен на стареене и износване.
 • Изключителна устойчивост - ЕПДМ е напълно вулканизирана мембрана, съставена от ЕПДМ полимери и въглерод, предлагайки несравнима устойчивост на озон, УВ лъчение и химически вещества. Тъй като мембраната не съдържа никакви пластификатори или пожароустойчиви агенти, нейните характеристики остават непроменени, като по този начин осигуряват едно целесъобразно покривно решение.
 • Голяма гъвкавост и удължение – ЕПДМ остава гъвкава при ниски температури до –45ºС и може да се разтяга до над 300%, приспособявайки се към движения на сградата и промените в температурата.
 • Ниско тегло - мембраната от EPDM каучук е лека, като тази нейна характеристика се съчетава с изключителна якост на разкъсване, перфориране или разпадане от химични агенти. Якостта на натоварване при опън е над 9 N/mm2