Защо да изберете нас?

 

 • Услугите, в сферата на хидроизолациите, които предлага "ЕС ДЖИ ЕЙ ХИДРОСИСТЕМС" ЕООД са сред най - добрите!

 

 • Ние сме компания с опит над 10 години, период в който сме създали добро име и отлична репутация сред нашите киенти и контрагенти!

 

 • Държим изключително много на личния подход към всеки отделен клиент, който консултираме напълно безплатно!

 

 • Предложената от нас хидроизолационна система е изготвена за конкретния обект, като по този начин осигуряваме 100% - ова гаранция, висока устойчивост и безпроблемна експлоатация на хидроизолационното покритие за дълги години.

 

 • Избрали сме да работим само и единствено с качествени материали. Не искаме и не правим компромиси, защото знаем, че нашите клиенти разчитат на нас, за да си осигурят спокойствие, комфорт и уют.

 

 • Нашите апликатори посещават редовно обучителни курсове, за да повишават своите знания в областта на хидроизолационните материали.

 

Ако смятате, че ние сме Вашето решение и ни се обадите, ще получите:

 

 • Напълно безплатен оглед в удобно за Вас и нас време (важи за област Стара Загора)

 

 • Нашият екип от специалисти ще "вземе" точните размери на Вашия обект

 

 • След обсъждане, ще изготвим за Вас индивидуална ценова оферта, която включва всички необходими ремонтни дейности, кратка информация за необходимите материали, начина на полагане (100% спазване на технологията на производителя), право на избор и разбира се цена за всяка предложена в офертата услуга

 

Ако изберете нашата фирма за Ваш Изпълнител, Вие ще получите:
 

 • Договор, в който точно и ясно са посочени правата и задълженията на двете страни (Възложител и Изпълнител). Изброени са всички договорени ремонтни дейности, материалите, които ще бъдат използвани и сроковете за приключване на СМР.

 

 • Пълна гаранция на извършените от нас строително - ремонтни дейности от 3, 5 или 10 години

 

 • Приключването на всички строително - монтажни работи е съпроводено с подписване на "Приемо - предавателен протокол" от страна на Възложителя и Изпълнителя

 

 • Окончателното плащане се извършва едва след подписване на "Приемо - предавателен протокол" и след като Възложителят е удовлетворен от това, което получава