Sika® WT-200 P от "Sika"

 

Кристализираща добавка за водоплътен бетон.

Sika® WT-200 P е комбинирана уплътняваща и кристализираща добавка за бетон, която редуцира пропускливостта на бетона и способства за образуването на кристали, които да запълнят евентуални микропукнатини в структурата на бетона.

Sika® WT-200 P представлява смес от цименти, аминоалкохоли и пълнители. Тези активни материали образуват неразтворими кристали в порите и капилярите на бетона и пречат на водата и други течности да проникват в структурата му. В допълнение специалната формула и съставки на Sika® WT-200 P спомагат при възникване на микропукнатини в бетона те да се самозапълнят, чрез кристализация.

Приложение:

 • Фундаментни плочи
 • Паркинги и гаражи
 • Производствени помещения
 • Тунели
 • Басейни, водосъдържатели и язовири
 • Структури в пречиствателни станции за отпадни води
 • Подземни помещения в обществени сгради (молове, транспортни центрове и др.

Предимства:

 • Редуцира проникването на вода под налягане
 • Редуцира абсорбцията на вода
 • Подобрява способността на бетона да се самолекува при възникване на микропукнатини
 • Подобрява устойчивостта на бетона към химикали
 • Редуцира преминаването на пари
кристализиращи добавки за бетон

Idrocrete KR 1000 от "MAPEI"

 

Idrocrete KR 1000 е прахообразна добавка от специални хидрофилни компоненти, която добавена към бетоновата смес, намалява водопропускливостта ѝ. Когато се добави вода към бетоновата смес, Idrocrete KR 1000 реагира с калциевия хидроксид и другите продукти, които се образуват по време на хидратацията на цимента, с образуването на съединения от калциев силикат и други неразтворими соли. Кристалните съединения калциев силикат се отлагат в празнините (капилярите) на циментовата матрица и намаляват нейната обща порьозност, като по този начин се увеличава устойчивостта на бетона към проникване на вода под налягане и към агресивна среда.

Веднъж добавен Idrocrete KR 1000 към сместа, той се реактивира в присъствието на вода през целия експлоатационен живот на бетона.

Продуктът не може да се използва за компенсиране на лошо проектиран бетон!

Приложение:

 • Язовири;
 • Мостове, тунели и паркинги;
 • Резервоари за съхранение;
 • Подпорни стени, мазета и фундаменти
 • Строителни конструкции в близост до морска вода;
 • Басейни;
 • Сглобяеми елементи;
 • "Бяла вана“
кристализиращи добавки за бетон

AQUAFIX LIQUID от "Fixa Building Chemicals"

 

Добавка за бетон, която запълва микропукнатините в бетонната матрица.

Може да се използва в резервоари за вода, стени на основи и фундаменти, тунели и подлези, канали, резервоари, басейни и сглобяеми бетонни елементи. Продуктът е активен както по време на втвърдяване на бетона, така и при всеки контакт с вода, като осигурява непрекъснато запечатване на капилярите, чрез запълването им с неразтворими нанокристали.

Тъй като се добавя към бетонната смес под формата на течност, лесно се смесва в сравнение с прахообразните кристализиращи продукти. Бетонът, обработен с AQUAFIX LIQUID, е устойчив както на положително, така и на отрицателно водно налягане, като в същото време запазва своята паропропускливост. Освен това AQUAFIX LIQUID предпазва армировката от корозия и повишава устойчивостта на натиск и замръзване на бетона.

Не е токсичен и може да се използва в резервоари за питейна вода.

кристализиращи добавки за бетон

KRYSTALINE Add1 от KRYSTALINE TECHNOLOGY, SA

 

Автогенна кристалообразуваща хидроизолационна система за бетонни смеси.

Krystaline Add1 е ново поколение кристализираща хидроизолираща добавка за бетони и разтвори, проектирана да хидроизолира и повиши дълготрайността на бетона чрез прилагане на нова вътрешно-кристализационна технология, основана на хидрофилно развитие на допълнителни хидратационни процеси в структурата на бетона.

Krystaline Add1 се добавя директно на бетоновия възел, при производството на бетоновата смес или на обекта, в бетоновоза. Същата предотвратява проникването на вода в сечението на втвърдилия бетон чрез иницииране на каталитична реакция в капилярната структура на бетона между добавката и минералите в състава на цимента. Протичащите допълнителни хидратационни процеси осигуряват не само повишена водоплътност на бетона, но също така създават възможности и за самовъзстановяване (self healing) на микропукнатини от различен произход без допълнителна обработка. 

Приложения:

 • Фундаменти;
 • Тунели и тръбопроводи
 • Асансьорни шахти
 • Брегови и пристанищни съоръжения
 • Басейни, пречиствателни станции и канали;
 • Силози и резервоари, включително и за питейни нужди;
 • Специални състави за торкретиране
 • Външни и вътрешни индустриални бетонни настилки
 • Паркинг зони.

Предимства:

 • Спира водни течове през бетонното сечение. Пълна перманентна хидроизолация;
 • Запечатва и хидроизолира пукнатини с ширина до 0,7 мм
 • Предпазва стоманената армировка от корозия;
 • Увеличаваща се във времето водоплътност на бетона
 • Абсолютна устойчивост на бетона срещу агресивното действие на сулфати и хлориди с различен произход;
 • Увеличаване якостта на натиск с 50%
 • Не се повлиява негативно от евентуално протичащи на повърхността износване и абразия;
 • Ефективност срещу хидростатично налягане до 120 бара;
 • Обемна водоплътност независимо от страната на водният напор
 • Ефективно замества конвенционалните външни хидроизолиращи мембрани
 • Безпроблемен контакт с питейна вода
кристализиращи добавки за бетон
кристализиращи добавки за бетон

КЬОСТЕР BDM от "KÖSTER"

 

КЬОСТЕР BDM е интегрална хидроизолационна добавка за бетонови елементи с кристализиращ ефект и без съдържание на хлориди. Използва се за производството на водоплътен бетон и повишава неговата химическа устойчивост, като блокира капилярите и създава допълнителен водоотблъскващ ефект. КЬОСТЕР BDM не съдържа съставки, причиняващи корозия и е нечувствителен спрямо механичното увреждане на повърхността. Разходна норма: 2% (масови) процента от съдържанието на цимента в 1м3 бетонова смес.

Приложение:

Течна добавка за намаляване на водната абсорбция при бетона, където се изисква слаба хигроскопичност

 • басейни,
 • езера,
 • резервоари,
 • основи,
 • стени и подове,
 • тунели,
 • панели и др.
кристализиращи добавки за бетон

AQUAMAT - ADMIX от "ISOMAT"

 

Аквамат адмикс е кристализираща добавка за водоплътност на бетона в сухо състояние, която се добавя по време на приготвянето на бетоновата смес. При контакт с влага образува неразрушими кристални съединения. Подобрява водоплътността на бетона и не влияе негативно на паропропускливостта. Тази добавка остава постоянно активна и работи еднакво добре на положително и отрицателно водно налягане.

Приложение:

Подходящ е за всички видове бетонни елементи, които са в постоянен или временен контакт с вода, като:

 • Основи на сгради
 • Мазета
 • Водни резервоари
 • Тунели
 • Канали
 • Резервоари за отпадни води
 • Плувни пасейни и други

Предимства:

 • Устойчивост срещу вода под налягане, от вътрешната или външната повърхност на бетона
 • Намалява в пъти капилярната абсорбция на водата
 • Остава активен през целия период на експлоатация на конструкциите, поради което защитава непрекъснато конструкциите от проникване на вода
 • Може да запечатва малки пукнатини с широчина до 0,4 мм, дори и ако те са се появили след втвърдяване на бетона
 • Не влияе на паропропускливостта на бетонните елементи
 • Защитава стоманената армировка в бетона от корозия
 • Няма въздуховъвличащо действие
 • Не съдържа хлороди и други корозионни съставки
 • Съвместим с всички видове Портланд цимент
кристализиращи добавки за бетон
химия за водоплътен бетон

VANDEX AM 10 от "Vandex"

 

VANDEX AM 10 е еднокомпонентна кристализираща добавка на прах, осигуряваща хидроизолационната система, която става постоянна част от бетонната структура. VANDEX AM 10 може да се използва при различни по вид и качество приложения на бетона. Активните химикали на добавката взаимодействат със свободната вар и влагата в капилярите и в порите на бетона, образувайки неразтворими кристални съединения. Тези кристали запълват капилярите и малките пукнатини на бетона, за да предотвратят по-нататъшното навлизане на вода през тях (дори вода под налягане). Бетонът обаче все пак ще позволи преминаването на водните пари през структурата си (т.е. бетонът ще може да "диша").

Приложение:

 • съоръжения за обработка на отпадни води
 • основи и подземни части на сгради
 • морски съоръжения
 • предварително изготвени бетонови елементи
 • тунели и подлези
 • язовири и водни резервоари
 • шахти
 • подземни съоръжения
 • паркинги
 • плувни басейни

Предимства:

 • елиминира напълно или значително намалява водопропускливостта на бетона
 • осигурява хидроизолацията на конструкциите, подложени на високо хидростатично налягане
 • няма неблагоприятен ефект върху якостта на натиск или времето за втвърдяване на бетони с Портланд цимент
 • увеличава пластичността на бетонната смес
 • силно подобрява химическата устойчивост на бетона
 • не възпрепятства движението на водни пари през бетона
кристализиращи добавки за бетон
добавка за водоплътност на бетона

Krystol вътрешна мембрана (KIM®) от "Kryton International"

 

Вътрешната мембрана „Krystol” („KIM”) е хидрофилна, кристална добавка, която се използва за създаване на водонепроницаем бетон. „KIM” намалява пропускателната способност на бетона и се използва вместо повърхностно полаганите хидроизолационни мембрани. Спирайки преминаването на вода през бетона, „KIM” му придава устойчивост и потенциал за дълъг живот, като го защитава срещу химически атаки и корозия на арматурата. „KIM” използва технологията на „Krystol”.

Приложение:

 • Сутерени и основи дори на високи сгради
 • Асансьорни шахти
 • Увеселителни съоръжения, като водни центрове, аквариуми, зоопаркове, водни паркове и яхтклубове
 • Водни структури, като фонтани, водопади и плувни басейни
 • Водни резервоари, резервоари за обработка на вода, канали и шахти
 • Тунели, тръбопроводи и подлези
 • Мостове и магистрална инфраструктура
 • Язовири 

Предимства:

 • Намалява пропускливостта на бетона
 • Способност за самозапечатване на пукнатини до 0,5 мм
 • Ефективност срещу хидростатично налягане до 140 м воден стълб
 • Непроницаемост с оглед на физически щети и увреждания
 • Безопасност при контакт с питейна вода
 • Намалява свиването и пропукването на бетона
 • Предоставя отлична устойчивост към химикали във водата, като сулфати, хлориди и киселини
 • Съвместима със самоуплътняващ се бетон (SCC)
 • Защитава бетона и арматурата срещу суровите условия на околната среда
 • Увеличава жизнения цикъл на бетона
 • Намалява разходите за последваща хидроизолация
 • Значително се съкращава графика за строителни дейности
 • Намаляват се разходите за поддръжка и ремонти
 • Много важно значение при използване за глухи стени и торкрет бетон приложения

Продуктите на фирма Kryton International за хидроизолация с технологията Krystol се добавят директно към бетонната смес. Веднъж добавен, Krystol химически реагира с водата и нехидратираните циментови частици, за да формира неразтворими игловидни кристали. Тези кристали запълват капилярните пори и микро-пукнатини в бетона, за да блокират пътищата за вода и замърсявания, предавани по воден път. Krystol постоянно придава на бетонната конструкция самозапечатваща способност. Ако вода бъде въведена отново в бетона дали чрез повишаване на хидростатичното налягане или през пукнатини, Krystol ще поднови по-нататъшна кристализация, за да осигури постоянна водоустойчива защита. Krystol работи през целия живот на бетона. Полагането на покрития и мембрани върху повърхността за защита на бетона стават излишни, тъй като Krystol превръща самия бетон във водонепропусклива мембрана. Също толкова важно е и че бетон, третиран с Krystol, има уникалната способност да реагира на навлизането на влага през новосформирали се пукнатини като изгражда повече кристали за спиране на водата. Тази способност за „самозапечатване” е най-важното подобрение в изпълнението на бетона.
Иновативната гама на Kryton от продукти за хидроизолация на бетон с технология Krystol ще Ви помогне да изградите качество, дълготрайност и икономическа ефективност директно в бетона.

Хидроизолационните системи на Krystol създават напълно водонепроницаеми бетонни конструкции, които се самоуплътняват и могат да издържат на хидростатичното налягане през целия живот на Вашата конструкция.

Технологията Krystol може да ви спести пари чрез намаляване на разходите за труд и поддръжка, като в същото време осигурява дълготрайност и устойчивост на конструкциите.

кристализиращи добавки за бетон
кристализиращи добавки за бетон

Игловидни кристали при тридесет кратно увеличение

кристализиращи добавки за бетон

Xypex Admix C 500 NF, C 1000 NF или C 2000 NF от "Xypex"

 

Добавката Xypex Admix се смесва с бетоновата смес по време на дозирането, за да осигури водоустойчивост и защита на бетона от самото начало. Тя превъзхожда другите методи за хидроизолация поради своята уникална възможност да се превърне в истински неразделна част от бетоновата конструкция. Xypex Admix се състои от Портланд цимент и различни активни, патентовани химични вещества. Тези активните химични вещества реагират с влагата в пресния бетон и със страничните продукти от хидратацията на цимента и предизвикват каталитична реакция. Тази реакция генерира образуването на неразтворима кристална формация в порите и в капилярите на бетона, като трайно го уплътнява и предотвратява проникването на вода и други течности откъм положителната или откъм отрицателната страна на основата.

Серията Admix C е специално разработена да отговаря на различни проекти и температурни условия. 

Admix C 500 NF се използва при нормална хидратация 

Admix C 1000 NF се използва, когато се цели леко забавяне на хидратацията

Admix C 2000 NF се използва при висока температура на околната среда и нужда от продължително забавяне на хидратацията

Приложение:

 • Резервоари

 • Канализационни и пречиствателни станции

 • Тунели и системи за метрото

 • Подземни хранилища

 • Основи и сутерени

 • Подземни гаражи

 • Плувни басейни

 • Изработване на бетонови елементи

 • Мостови конструкции

Предимства:

 • Издържа на високо хидростатично налягане
 • Става неразделна част от основата
 • Може да уплътни статични пукнатини до 0,4 мм
 • Позволява на бетона да "диша"
 • Висока устойчивост на агресивни химични вещества
 • Нетоксичен
 • Не отделя летливи органични съединения
кристализиращи добавки за бетон
кристализиращи добавки за бетон

HYDROBETON от "Draco"

 

Водоуплътняваща хидроизолационна добавка с кристализационен ефект, за отливане на масов бетон. 

HYDROBETON е прахообразен продукт, създаден за водоуплътняване на бетон. По време на фазата на смесване, HYDROBETON проявява тристранно действие:

 • намалява водо-циментното съотношение,
 • комбинира субмикронни частици с кристализиращ и уплътняващ ефект, които намаляват порьозността на циментовата смес
 • увлича въздушните мехурчета, които правят бетона устойчив на цикли на замръзване и размразяване.

Приложение:

HYDROBETON е подходящ при производство на бетон предназначен за строителство на конструкции, които са в постоянен или случаен контакт с вода, например:

 • Водосъдържащи съоръжения и резервоари, които могат да съдържат питейна вода
 • Пречистватели на питейна вода и пречиствателни станции за отпадни води
 • Фундаменти, плочи и подпорни стени
 • Пристанища
 • Надземни и подземни паркинги
 • Плувни басейни

Предимства:

 • Ефективно прави бетона перманентно водоплътен: HYDROBETON предизвиква химическа реакция в порите на бетона, което генерира поцоланово реагиращи продукти с кристална морфология, които интегрирайки се в конгломерата, укрепват неговата микроструктура и го правят водоплътен.
 • Подобрява устойчивостта при цикли на замръзване и размразяване: Намаляването на водно-циментовото съотношение, комбинирано с кристализацията и въвличането на микро-мехурчета въздух, подобряват микроструктурата на бетона, увеличавайки устойчивостта му към цикли на замразяване и размразяване.
 • Намалява свиването и възможността за напукване: бетонът, приготвен с HYDROBETON има 50 % по - малка вероятност от напукване, в сравнение с обикновен бетон.
 • Самоуплътняващ капацитет до 0,4 мм: Благодарение на постоянно реактивиращият се процес на кристалообразуване, HYDROBETON е способен да уплътни микро - пукнатини в бетона с ширина до 0,4 мм
 • Увеличива химическата устойчивост и издръжливостта на бетона: намалените водопропускливост и порьозност, осигуряват по - слабо проникване на CO2 и агресивни субстанции
добавка за водоплътност

BETOCRETE-CP-360-WP от "SCHOMBURG"

 

BETOCRETE-CP-360-WP е кристализираща хидроизолираща добавка с хидрофобен ефект по иновативна 2 в 1 технология. Действа първоначално химически, като понижава усвояването на вода от матрицата. В следващата стъпка, поради специален активен катализатор в системата, се образуват капилярни нано кристали, които устойчиво и постоянно правят бетонa или замазката непромокаеми за водата.

Приложение: BETOCRETE-CP-360-WP може да се използва във всички видове бетони, разтвори и замазки, където се изисква постоянно активна хидроизолация в следните области: 

 • охлаждащи кули в електроцентрали;

 • резервоари за питейна вода;

 • септични ями;

 • водосъдържатели, басейни, вторични контейнери;

 • тунели, бетонови тръби;

 • асансьорни шахти;

 • фугиращи разтвори и разтвори за зидария;

 • паркинги/гаражи;

 • прегради/стени;

 • основи;

 • сандвич елементи;

 • готови бетонови елементи.

Предимства:

 • кристализация в капилярите 
 • понижава капилярната абсорбция
 • запълва пукнатини: пенетриращи до 0,4 мм и повърхностни до 0,5 мм
 • понижава миграцията на хлориди
 • подобрява устойчивостта на замръзване/размразяване
 • минимизира разходите за поддръжка и репариране
 • хидроизолация, която спестява технологично време
 • постоянно активна хидроизолация
 • удължава живота на бетона
кристализиращи добавки за бетон
кристализиращи добавки за бетон

TECMA ADMIX CRYSTAL от "SATECMA"

 

Вътрешно – кристализираща циментова добавка за бетон.

TECMA ADMIX CRYSTAL е циментова смес, специално създадена за подобряване на хидроизолационните свойства на бетона. Активните химични вещества, които се съдържат в сместа, предизвикват каталитична реакция вътре в бетона, като образуват неразтворими кристали, които се утаяват в порите и капилярите на бетона, запечатват структурата му и възпрепятстват пропускането на вода и влага. По този начин бетонът е трайно хидроизолиран за положителното и отрицателното водно налягания (дори и при високо налягане).

Бетонът придобива свойството да се самоуплътнява, като кристалите запечатват пукнатини до 0,4 мм.

Приложение:

TECMA ADMIX CRYSTAL се използва при повечето бетонни конструкции, които са или се очаква да бъдат в контакт с вода:

 • Тунели и минни галерии
 • Мостове
 • Резервоари за питейна вода
 • Пречиствателни станции за отпадни води
 • Силози
 • Морски или крайбрежни конструкции
 • Язовири и канали
 • Сутерени (стени и подове)
 • Паркинг конструкции и подземни гаражи
 • Плувни басейни
кристализиращи добавки за бетон