• Активна защита срещу филтрация на вода, като лентата увеличава обема си над 450% спрямо първоначалния;
 • Уплътняване и на най – малките неравности;
 • Възможност за компенсиране на деформации в конструкциите благодарение на високата деформативност;
 • Предпазване на конструкцията от внезапно възникване на опасни напрежения благодарение на постепенното набъбване;
 • Дълготрайност – запазва първоначалната си форма след многократно набъбване и свиване;
 • Добра химична устойчивост;
 • Работа в широк температурен диапазон: температура на основата от -15°С до +50°С;
 • Възможност за полагане върху леко влажна основа;
 • Прилагане при нови и съществуващи конструкции;
 • Надеждност – не може да се изтласка или отмие от работната фуга под действие на хидростатичното налягане за разлика от обикновения бентонит;
 • Екологичност – на основа нетоксични продукти, а именно глина и каучук.
водонабъбваща лента

Quellmax®-Plus от “BPA”

 

Набъбваща водоспираща бентонитова лента със защита от дъжд.

BPA-Quellmax®-Plus е водоспираща лента на база бентонит, с патентована защита от дъжд. Уникалното защитно покритие предотвратява преждевременното набъбване на лентата до 3 дни. Контактът с влагата няма да активира продукта, докато той не бъде покрит с бетон. Алкалността на пресния бетон разтваря защитното покритие на лентата и незабавно активират BPA-Quellmax®-Plus, който впоследствие при контакт с влагата набъбва, за да се предотврати проникването на вода през работните фуги.

водоспираща лента със защита от дъжд

EB Tape 20 от "REMMERS"

 

 • Набъбваща и гъвкава
 • Обратимо набъбване
 • Лесно фиксиране с помощта на закрепваща решетка
 • Уплътняване до 5 бара
 • Правоъгълен профил 20 мм х 25 мм

Приложение:

 • Уплътняване на работни фуги в бетонни и стоманобетонни конструкции (стени и подове)
 • Уплътняване на преминаващи тръби
водоспираща набъбваща лента

PC® Bentostrip има специално покритие, което предотвратява набъбването след полагането й и преди бетониране на елементите. Предимството на това покритие е, че то забавя процеса на първоначалното набъбване и запазва обема и формата й във фугата. Бентонит – каучуковата лента се разширява при контакт с вода до 500% и изолира ефикасно при водно налягане до 3 Bar.

 

"Tradecc" предлага на своите клиенти и PC® BENTONET - армиращ профил, който дава възможност лентата да се полага във вертикална позиция или да се фиксира при изливането на бетона.

Bentonita GB от "SATECMA"
 

Водонабъбваща лента от бентонит и бутил за обезпечаване на работни фуги.

Продуктът е направен от 75% натриев бентонит и 25% бутилова гума. Може да се използва при контакт със солена и замърсена вода.

 • Цвят: черен
 • Разширение при контакт с вода: минимум 400% от сухия си обем
 • Температура на полагане: между -150С и +500С
 • Устойчивост на хидростатично налягане: до 8 bar
водонабъбваща лента

Waterstop RX® от "CETCO"

 

Waterstop RX® е изолация на основата на натриев бентонит, проектирана да бъде преграда за водата в бетоновите конструктивни фуги. Ключът към ефективността на Waterstop RX® е съдържанието на 75% натриев бентонит, при чието набъбване се изпълват и уплътняват шупли и пукнатини в бетона, в областта на работните фуги. Waterstop RX® e хидроизолация, проектирана да замести PVC и гумените водоспиращи ленти. Лентата "работи“ както в условията на постоянен, така и в условията на непостоянен хидростатичен натиск. Waterstop RX® се произвежда под формата на леки, гъвкави спирали, които лесно се монтират от един работник.

WATERSTOP-RX® се предлага в три различни сечения за ефективно приложение при всякакви работни фуги:

 • WATERSTOP-RX 101 – напречно сечение правоъгълник с размери: 25 мм х 20 мм
 • WATERSTOP-RX 101 T – напречно сечение трапец с размери: 31 мм х 12 мм
 • WATERSTOP-RX 102 – кръгло напречно сечение

Waterstop RX® не е проектирана за хидроизолация на дилатационни фуги!

Приложението на Waterstop RX® включва:

 • Вертикални и хоризонтални неподвижни бетонови конструктивни фуги,
 • При изграждане на нови бетонови конструкции, долепени към стари,
 • Нестандартни повърхности и около тръби (канализационни, водопроводни и др.), преминаващи през бетоновите елементи.
водонабъбваща лента
водонабъбваща лента
водонабъбваща лента

Tecsit BEN TOP от "TECSIT"
 

Tecsit Ben Top е водонабъбваща водоспираща лента, базирана на естествен натриев бентонит, със силно бързо и надеждно набъбване. Състои се главно от бентонит в макромолекулна полизобутиленова каучукова матрица. Tecsit Ben Top е проектирана да запълни всички критични работни фуги, образувани при леенето на бетона в различни тактове, като по този начин гарантира хидроизолацията на стоманобетонните конструкции под земята.

водонабъбваща лента
водонабъбваща лента
водонабъбващи ленти
водонабъбващи ленти

Залагане на водонабъбващи бентонит - каучукови ленти в работните (технологичните) фуги

 

Обичайна практика при изпълнение на бетонови работи е бетонирането да се прекъсва за известно време на определен етап, така че при неговото подновяване се полага пластична бетонна смес върху втвърден бетон, т.е. се получава т.нар. технологична фуга (работна фуга).

Технологичните фуги са неизбежни при строителството на сгради и съоръжения. Най – често тяхното място е избрано предварително, например при връзката между хоризонтални и вертикални конструктивни елементи (стена/под), но е възможно да се получат и нежелани фуги – при забавяне на темпа на бетониране или бързо втвърдяване на бетона при повишени температури.

Технологичните фуги са слабото място в конструкциите, затова по възможност местата им се избират в зони, където усилията в експлоатационно състояние имат относително неголеми стойности.

Този проблем стои с по-голяма острота при бетонови и/или стоманобетонови конструкции, работещи в условията на воден напор. Решението на този проблем може да бъде в употребата на водонабъбващи бентонит-каучукови ленти.

 

Бентонит - каучуковите водонабъбващи ленти се изработват от специално преработена смес на бентонит и бутилов каучук. Те са с правоъгълно напречно сечение (19 мм или 25 мм), деформируеми и следват плътно контура на конструкцията, върху която са положени. Педназначени са да предотвратяват филтрацията на вода през технологичните (работните) фуги в конструктивен бетон или стоманобетон при наличие на постоянно и прекъсващо/периодично хидростатично налягане, от едната или от двете страни. При контакт с вода алкалният минерал монтморилонит (основен компонент на бентонита) я абсорбира и увеличава обема си, което води до набъбване на лентата и херметизиране на фугите. При изсъхване лентата отдава абсорбираната влага в бетона и възстановява първоначалния си обем. Процесът е обратим и може да се реализира практически неограничен брой пъти в рамките на експлоатационния период на конструкцията.

 

Водонабъбващата лента се полага по хоризонтални и вертикални фуги, при които няма относително движение от двете страни на фугата. Свойствата й се базират на способността на бентонитовите глини да увеличават обема си при навлажняване, дължащо се на наличие на хидрофилни групи в молекулярната структура на монтморилонита – основния минерал на бентонита. Влизайки в контакт с вода или водни разтвори на други вещества, лентата набъбва постепенно, увеличавайки първоначалния си обем над 450%, като набъбването е по – значително в алкална среда. По този начин лентата, която е относително мека и еластична, уплътнява и най – малките шупли и неравности в бетона от двете страни на фугата, като се превръща в надеждна механична преграда срещу проникването на вода, дори при високо хидростатично налягане.

Бентонит – каучуковата водонабъбваща лента се прилага при:

1. Хоризонтални или вертикални фуги в бетонови и стоманобетонови съоръжения като (фиг. 1):

 • пречиствателни станции, резервоари и съоръжения за питейна вода;

 • пречиствателни станции и съоръжения за канализационни води, в т.ч. септични и отпадни води;

 • фундаменти, стени в основи и подове, асансьорни шахти в сгради и съоръжения;

 • хидротехнически съоръжения;

 • развлекателни басейни, фамилни басейни, басейни за спортни цели, басейни за медицински нужди, балнеологични басейни, аквапаркове (басейни с вълни, комплекс от басейни с пързалки и множество водни атракции), специализирани басейни и др.;

 • атракционни съоръжения като водни фонтани

2. Уплътняване на инсталационни отвори в конструкции, например при преминаване на водопроводни и/или канализационни тръби (фиг. 2)

3. Уплътняване на фуги при монтаж на готови продукти от бетон и стоманобетон като (фиг. 3):

 • муфи на тръби от обикновен бетон, стоманобетон и бетон, армиран с влакна;
 • фуги между елементи за ревизионни шахти;
 • фуги в стени на канали;
 • фуги между отделни сегменти в минното и тунелното строителство;
 • фуги между сегментите на сглобяеми водостоци и канализационни колектори
 • фуги в съоръжения за пречистване и съхранение на питейна вода;

4. Уплътняване на шпунтови стени от стоманени профили (стоманени Н-образни колони)(фиг. 4)

водонабъбващи ленти

С използването на бентонит – каучуковата водоспираща лента се постига:

водонабъбващи ленти

Употребата на бентонит – каучуковата водонабъбваща лента е максимално опростена, бърза и сигурна, без връзки и заварки (запояване), както при традиционните PVC водоспиращи ленти (профили). За осигуряване на ефективна работа на лентата е необходимо да се спазват определени технологични правила, свързани с подготовката на основата, фиксирането на лентата в проектното й положение, осигуряване на минимално бетоново покритие, снаждане и др.

Обикновено монтажът на лентата се осъществява паралелно с кофражните работи на строителния обект, след като е излят бетона от едната страна на фугата и са приключили грижите за него, свързани с поддържането му във влажно състояние в началните срокове на втвърдяване.

Местата, където ще се полага лентата, трябва да бъдат сухи, гладки, предварително почистени от прах, петна от масла и други замърсявания (фиг. 7). Неравности по – големи от 5 мм се отстраняват по механичен начин. Налични празнини и каверни се запълват с подходящ ремонтен разтвор с несъсъхващ състав. Лентата не трябва да се прилага при наличие на постоянно течаща вода, застояла вода, както и при наличие на лед.

Бентонит – каучуковата лента се полага по средата на бетоновото сечение. След подготовката на основата лентата се закрепва със стоманени гвоздеи, поставени през 15 см – 30 см (фиг. 8) или с подходящо лепило. По този начин проектното положение на водонабъбващата лента се запазва по време на полагане на бетонната смес.

За осигуряване на ефективна работа лентата трябва да има плътен, непрекъснат контакт към бетона по цялата си повърхност!

Снаждането на лентата по дължина се осъществява чрез челно допиране или разминаване на около 5 см, като се внимава същата да се фиксира надеждно срещу разместване (фиг. 9).

При набъбването бентонит – каучуковата лента оказва значително налягане върху бетона. Поради това лентата се поставя във вътрешността на бетоновото сечение, като е необходимо да се осигури минимум 8 см бетоново покритие от двете й страни (фиг. 10). В противен случай съществува опасност от образуване на пукнатини и/или частично разрушаване на бетона.

Препоръчително е проектният клас на бетона по якост на натиск да не е по – нисък от С 16/20!

Преминаващите през конструкциите водопроводни и/или канализационни тръби са критична зона по отношение на появата на течове, тъй като се нарушава целостта на конструкцията и хидроизолацията. В този случай около тръбата се оформя пръстен от бентонит – каучуковата лента, който се залепва за тръбата или се притяга плътно, като краищата му се фиксират един за друг с армировъчна тел (фиг. 11). С цел предотвратяване на изместване и повреда на лентата, особено при вертикален монтаж (фиг. 11), при последващо наливане на бетона е препоръчително при инсталирането на лентата да се използва защитна метална мрежа, с която се осигурява стабилно й закрепване към основата и се гарантира запазването на проектното й положение (фиг. 12).

Бентонит – каучуковата водонабъбваща лента трябва да се предпазва от навлажняване преди полагането на бетона, в противен случай се намалява нейното активно действие. Ако в случай на навлажняване, лентата видимо набъбне преди наливането на бетона, то тя трябва да се замени с нова!

водонабъбваща лента
водонабъбваща лента
водонабъбваща лента
водонабъбваща лента
водонабъбваща лента
водонабъбваща лента

WATERSTOP 1520 от "ISOMAT"

 

Набъбваща лента, изградена от натриев бентонит, който е вграден в матрица от нетъкана вулканизирана гума като свързващ агент. При контакт с вода увеличава обема си до 340%, като по този начин трайно запечатва и хидроизолира фугите.

WATERSTOP 1520 се използва в подземни конструкции за запечатване на вертикални и хоризонтални конструктивни фуги в бетонните елементи. Също така се използва за запечатване на конструктивни отвори (например при монтаж на тръби минаващи през бетонната стена и т.н.).

Цвят - зелен

Издръжливост на водно налягане: до 2 bar (20 м воден стълб)

Размери: 15 мм x 20 мм

водонабъбваща лента

HYDROBENT от "ESHA"

 

HYDROBENT е водоспираща лента на основата на бентонит и бутилов каучук, смесени в определено съотношение.

Лентата е с правоъгълно напречно сечение (19 мм х 25 мм), деформируема и следва плътно контура на конструкцията, върху която е положена. Предназначена е за предотвратяване на филтрация на вода или друг вид течности през технологичните (работните) фуги в бетоновите или стоманобетоновите конструкции, чрез набъбване и херметизиране на фугите. За осигуряване на ефективна работа, лентата трябва да има плътен, непрекъснат контакт към обкръжаващия бетон по цялата си околна повърхност. Водоспиращата лента HYDROBENT не е предназначена за използване в отворени фуги, например в бетонови настилки. HYDROBENT се изработва от нетоксични материали, което я прави подходяща за прилагане в съоръжения за съхранение и транспорт, както на отпадни, така и на питейни води. Влизайки в контакт с вода или водни разтвори на други вещества, лентата набъбва постепенно, като увеличава първоначалния си обем до 200%.

 • Активна защита, като се увеличава с над 200% от първоначалния си обем;
 • Висока деформативност и възможност за компенсиране на деформации в конструкциите;
 • Постепенно набъбване и предпазване на конструкцията от възникване на опасни напрежения;
 • Дълготрайност – запазва първоначалната си форма след многократно набъбване и свиване;
 • Добра химична устойчивост и широк температурен интервал – температура на основата може да варира от -15°С до +50°С;
 • Икономически по-ефективна от традиционните PVC водоспиращи ленти;
 • Може да се полага върху влажна основа;
 • Прилагане при нови и съществуващи конструкции;
 • Не може да се изтласка или отмие от работната фуга под действие на хидростатичното налягане, за разлика от обикновения бентонит;
 • На основата на нетоксични продукти – глина и каучук
водонабъбваща лента

Quellmax® Blackstop от “BPA”

 

Набъбваща водоспираща бентонитова лента.

BPA-Quellmax®-Blackstop е стандартна бентонитова водонабъбваща лента. Когато се монтира, тя веднага започва да набъбва при контакт с вода, като по този начин работната фуга се уплътнява незабавно. Набъбването и свиването са безкрайно обратими процеси.

BENTOBAR+ от “BeSealed”

 

Водонабъбващи бентонит-каучукови ленти за уплътняване на конструктивни фуги в стоманобетонови конструкции.

Приложими са във всички видове конструкции, в които може да има позитивно или негативно водно налягане. При контакт с вода набъбват и защитават фугата до 6 бара водно налягане.

BENTOBAR+ е разработен в два варианта за сладки/не агресивни и солени/агресивни води. Лентата за сладки води е в черен или зелен цвят, а тази за солени в червен.

BENTOBAR+ е със сечение 20/10 мм или 20/25 мм.

Като част от системата за закрепване на лентите към работната повърхност се предлагат и специални мрежести профили с дължина 1 л.м. и фиксиращo лепилo – флакон 290 мл.

водоспиращи ленти за агресивни води
водонабъбваща лента

КЬОСТЕР набъбваща водоспираща лента от "KÖSTER"

 

КЬОСТЕР набъбващата водоспираща лента представлява водонабъбваща лента на основата на натриев бентонит с алкално активиращо се повърхностно покритие, което възпрепятства преждевременното набъбване на лентата на строителния обект. КЬОСТЕР Набъбващата лента се използва за спиране на водата в конструктивните фуги в бетона. Здравата лента просто се приковава върху съществуващото лице на фугата преди наливането на бетона. Всеки теч през фугата активира КЬОСТЕР Набъбващата лента, която се "счупва" по време на процеса на набъбване и пастата, която изтича в резултат на това, запечатва трайно всички пукнатини и кухини.

 • Алкална активация - спира предварителното набъбване при контакт с вода
 • Трайна изолация на фугата след набъбване - запълва всички кухини и пукнатини в бетона
 • Незалепваща повърхност даже и при високи температури
 • Без умора на материала - подува се дори и след години
 • Разширение – до 500%

Размери - 20 мм х 25 мм

водонабъбваща лента

PC® Bentostrip от "Tradecc"

 

Самонабъбваща бентонитова лента (waterstop лента), която се използва за хидроизолиране на работни фуги в бетона.

Съставена е от естествен натриев бентонит и бутилов каучук. Има ленти подходящи за сладка подпочвена вода - PC® BENTOSTRIP Т и такива които са подходящи за солена вода - PC® BENTOSTRIP S

водонабъбваща лента

SwellTape от “Bostik”

 

Водoнабъбваща лента.

Bostik SwellTape е самозалепваща, на основата на естествен натриев бентонит и модификатор, задържаща вода лента от ново поколение, която се разширява (набъбва) при контакт с вода.

 • Запълва всички пукнатини, пори и капилярни кухини в областта на работните фуги при контакт с вода
 • Осигурява отлична водонепропускливост
 • Отлично съответствие с деформирани повърхности и фуги
 • Издържа на водно налягане до 8 Bar

Приложение:

 • Във фундаменти, шахти, басейни, тунели, гаражи, водни резервоари, пречиствателни станции и дренажи
 • Във фугите на сглобяеми елементи 
водонабъбваща лента

SikaSwell® В от "Sika"

 

SikaSwell® В е водонабъбваща лента на база бентонит.

Това е една от най – популярните и традиционни технологии за уплътняване на работни фуги. Лесно решение за уплътняване на конструктивни фуги – дългосрочен опит в световен мащаб.

водонабъбваща лента

Набъбваща водоспираща лента от "WEBAC®"

 

WEBAC®  бентонит – каучуковата лента е водонабъбваща лента, която се използва за запечатване на конструктивните фуги в бетонна конструкция "in situ" при наличие на подпочвени или повърхностни води. Може да се използва и за уплътняване на отворите за минаващите през конструкцията тръби.

водонабъбваща лента

IDROSTOP B25 от “Mapei”

 
Водоспиращ профил от естествен натриев бентонит и полимери.
Idrostop B25 е водоспиращ продукт, състоящ се от смес от естествен натриев бентонит и полимери, които придават на продукта отлични свойства като компактност, гъвкавост и устойчивост по формула, разработена в собствените лаборатории за проучвания на MAPEI.
Набъбването на продукта става на място, контролирано, равномерно и постепенно без опасност от промяна на равновесието на сместа. Когато Idrostop B25 набъбне, което става при контакт с вода, той се приспособява отлично към необходимия обем и образува здраво уплътнение на структурната фуга. Idrostop B25 залепва отлично частични порести пукнатини, които се намират по бетонната конструкция. Профил 20 х 25 мм

водонабъбваща лента
водонабъбващи ленти