Nafufill MK (Colusal MK) от "MC-Bauchemie"

 

Минерално антикорозионно покритие.

 • Свързващо вещество-цимент

 • Двукомпонентно – прахообразен и течен компонент, доставени в предварително опаковани съответстващи количества

 • Кратко време за нанасяне на следващ слой

 • Тестван и независимо наблюдаван в съответствие с ZTV-ING, TL/TP SPCC

 • Утвърден като система с Nafufill GTS и Nafufill GTS-HS

 • Сертифициран в съответствие с EN 1504 част 7

Приложение:

 • Активна корозионна защита за армировка при възстановяване на бетон

 • Подходящо за интериорни и екстериорни зони

 • В областта ZTV-SIB 90 утвърден при области на приложение със SPCC

 • Дял 11; процедура 11.1 (EN 1504-9)

Colusal VL от "MC-Bauchemie"

 

Грунд за защита на стоманата от корозия, базиран на епоксидна смола диспергирана във вода.

 • Диспергирана във вода двукомпонентна епоксидна смола

 • Съдържа цинков фосфат като активен пигмент за защита от корозия

 • Добра устойчивост срещу разредени киселини, солни разтвори и луга

Приложение:

 • Грунд за стомана защита от корозия съгласно DIN EN ISO 12944

Ferrorep® от "Neotex"

 

Антикорозионно покритие на циментова основа за стоманената армировка в бетонните конструкции.

 • Много силно сцепление с метали
 • Антикорозионна защита
 • Устойчиво срещу екстремни метеорологични условия

Приложение:

 • Антикорозионна защита на стоманената армировка
 • Свързване на стар с нов бетон
циментова антикорозионна защита

weber.rep KB duo от "Weber Saint - Gobain"
 

Минерална антикорозионна защита за армировъчни пръти и свързващ слой за бетонни повърхности.

weber.rep KB duo е еднокомпонентна полимерно модифицирана суха смес, която отговаря на изискванията на БДС EN 1504-07. Това е комбиниран продукт, който може да се използва като минерална антикорозионна защита за арматурни стоманени пръти и като циментов свързващ слой.

 • Подходящ е за вътрешна и за външна употреба.
 • Отлична адхезия, бързо съхнене без сегрегация
 • Лесно се нанася/лесно се разнася
 • Дълъг живот в кофата
 • Висока защита/много устойчив на лоши метеорологични условия
антикорозионно покритие или грунд

Антикорозионна защита на стоманобетонни конструкции

 

Антикорозионната защита е комплекс от мерки за предотвратяване на корозията върху металните повърхности и конструкции. Основната задача на тази защита е да предпази металните повърхности от пряк контакт с нежеланите субстанции от външната среда, които имат химично корозивно въздействие или да забави това въздействие чрез защитни покрития или прегради.

По време на изграждане на стоманобетонните конструкции, процесът на хидратация на цимента протича при висока алкалност – pH 12,5–13,5 и на повърхността на стоманената армировка се образува тънък пасивиращ слой (слой от постоянни оксиди), който я защитава от корозия. Освен посочената химична защита, самото бетонно покритие осигурява и механична защита. За минимална дебелина на слоя бетон върху стоманената армировка се приема разстоянието от 40 мм.

Но въпреки всичко бетонът не е водонепропусклив материал и когато стоманобетонната конструкция е подложена на овлажняване, влагата прониква в дълбочина и достига до самата армировка. След време защитата на пасивиращия слой отслабва и в даден момент той се разрушава. По този начин пътят за развитие на корозията на стоманата е вече широко открит. В резултат на корозията стоманата се превръща в ръжда – хидратирани железни оксиди. Този процес на корозия известно време „работи“ само в дълбочина, без видими следи върху повърхността, но когато силно напредне, ръждата избива и по повърхността на бетона. Причината за това е, че образувалата се ръжда разширява обема си от 2 до 5 пъти и рано или късно предизвиква напукване и разрушаване на бетона около засегнатите армировъчни пръти.

За отстраняване на тези проблеми е необходимо всички разрушени части на бетона да се премахнат до здрава основа и корозиралата армировка да се открие напълно. Корозията се премахва по подходящ начин (чрез телена четка, бластиране и т.н.) в зависимост от степента на корозиране. В последствие се нанасят антикорозионни покрития на епоксидна основа или на циментова основа, а монолитното сечение на елемента се възстановява с полагане на високоякостни циментови ремонтни разтвори.

Полагане на антикорозионно покритие:

 • Епоксидно антикорозионно покритие – компонентите A (смола) и B (втвърдител) са пакетирани в две отделни опаковки, в точно определено съотношение по маса. Цялото количество на компонент В се добавя към цялото количество на компонент А. Смесването се извършва за около 5 минути чрез нискооборотен миксер (300 оборота/мин). Особено важно е сместа да се разбърка добре в близост до стените и дъното на опаковката, за да се постигне равномерно разпределяне на втвърдителя.

  Почистената открита съществуваща или нова армировка (при необходимост от замяна на старата в зависимост от увреждането) се покрива с два слоя от антикорозионното покритие. Вторият слой се полага след като първият е напълно изсъхнал. След нанасяне на втория слой, и докато той не е засъхнал, повърхността на армировката се опесъчава с кварцов пясък със зърнометрия 0-0,8 мм, за да се създаде подходяща адхезия за нанасяне на репрофилиращия ремонтен разтвор.

 • Циментово антикорозионно покритие – то се добавя постепенно към направната вода, в посоченото съотношение при непрекъснато разбъркване, до образуване на еднородна смес, без бучки. Материалът се полага с четка, със средна твърдост на косъма, на два слоя. Дебелини на слоя надвишаващи 1 мм трябва да се избягват поради опасност от поява на пукнатини върху материала. Вторият слой се полага след като предишният е изсъхнал.

Преди полагане на циментовия ремонтен разтвор, обработената армировка се навлажнява цялостно.

Nafufill KMH (ZENTRIFIX KMH) от "MC-Bauchemie"
 
Минерално покритие за защита на стоманената армировка от корозия и адхезионен мост.
 • Еднокомпонентен, на циментова основа
 • Отлична консистенция
 • Кратък интервал за нанасяне на следващия материал
 • Изпитан и сертифициран в съответствие с ZTV-ING, TL/TP PCC DAfStb–ръководство за класове на експозиция M2/М3
 • Сертифициран в съответствие с EN 1504 част 7
Приложение:
 • Активно антикорозионно покритие за стоманената армировка в стоманобетонните конструкции
 • Адхезионен слой между нов и стар бетон за вътрешно и външно приложение
антикорозионно покритие или грунд

ASOCRET – KS/HB от "SCHOMBURG"

 
Минерална антикорозионна защита и свързващ грунд.
ASOCRET – KS/HB е продукт на минерална основа, действащ като полимерно модифицирана антикорозионна защита и свързващ грунд. Използва се като защита от корозия на стоманена армировка по време на възстановителни дейности и едновременно с това като свързващ грунд върху бетон и разтвори на циментова основа.

 • Готов за употреба след смесване с вода;
 • Устойчив на осапуняване;
 • Устойчив на замръзване и размразяващи соли;
 • Много лесен за употреба дори върху вертикални повърхнини и тавани.
 • Съсъхва без свиване и без пукнатини дори при динамично натоварване.
антикорозионно покритие или грунд
КЬОСТЕР Z1 от "Кьостер"

 

КЬОСТЕР Z1 е полимерно модифицирана специална суспензия за минерална антикорозионна защита на стоманената армировка.

КЬОСТЕР Z1 е със сив цвят и позволява визуален контрол на полагането.

Приложение:

 • Антикорозионна защита за стоманени армировки, от които корозията е била предварително отстранена. Използва се в комбинация с КЬОСТЕР възстановяващите продукти.

антикорозионно покритие или грунд

КЬОСТЕР Z2 от "Кьостер"

 
КЬОСТЕР Z2 е полимерно модифицирана специална суспензия за минерална антикорозионна защита на стоманената армировка.

КЬОСТЕР Z2 е с червен цвят и позволява визуален контрол на полагането.

Приложение:

 • Антикорозионна защита за стоманени армировки, от които корозията е била предварително отстранена. Използва се в комбинация с КЬОСТЕР възстановяващите продукти.

антикорозионно покритие или грунд

WRM 510 от "Thrakon"

 
Грунд преди полагане на всякакви репаратурни и защитни обмазки.

Бързосвързваща хидравлична водоплътна ремонтна обмазка – грунд, за използване като свързващ слой между стари и нови минерални основи (например стар и нов бетон) преди полагане на всякакви репаратурни и защитни обмазки. Продуктът е подходящ и за защита на арматурата от корозия. WRM 510 съдържа цимент, кварцов пясък и специфични бързофиксиращи добавки. Продуктът не се свива и притежава много добра адхезия към минерални основи, ремонтни мазилки, мразо – и водоустойчив. Използва се за ремонти във вътрешни помещения и външни пространства.

антикорозионно покритие или грунд
антикорозионно покритие или грунд

EPOXYCOAT – AC от "ISOMAT"


Двукомпонентно антикорозионно епоксидно покритие.

EPOXYCOAT-AC е двукомпонентна цветна епоксидна система с разтворители, притежаваща високи якости и устойчивост на абразия. Силно устойчива на органични и неорганични киселини, алкали, петролни продукти, разтворители, вода, морска вода и т.н. Осигурява отлична защита на металните повърхности срещу корозия. Класифицира се като продукт за защита от корозия на армировка според EN 1504-7. Сертификат Nr. 2032-CPD-10.11. 

EPOXYCOAT – AC се полага като активна антикорозионна запечатка върху метални и стоманени повърхности, които ще се покриват с епоксидните смоли EPOXYCOATW, EPOXYCOAΤ-VSF, EPOXYCOAΤ или EPOXYCOAT-S. Може да се използва и като боя, в случай че цветовете му- червенокафеникав и сив, задоволяват изискванията. Използва се при силози, стоманени мостове, огради, метални покриви, тръби, метални арматури и др.

антикорозионно покритие

FERROSEAL от "ISOMAT"

 
Антикорозионно покритие за армировъчни елементи и свързващо покритие стар-нов бетон.

FERROSEAL е готова циментова смес защитаваща стоманената армировка от корозия и свързващ слой между стара и нова замазка или бетон при корекции. Класифицира се като продукт за защита от корозия на армировка според EN 1504-7. Сертификат Nr. 2032-CPR-10.11

FERROSEAL се използва:

 • За защита на арматурата при възстановяване на желязобетон, наранен в резултат на земетресения, овъгляване или десортиране на бетона.

 • За превантивна защита на арматурата в тънки строителни елементи или когато строителният елемент ще бъде поставен във влажна среда.

 • Като свързващ слой между стари и нови повърхности на бетони и замазки.

антикорозионно покритие или грунд

FERROSEAL – CSI от "ISOMAT"

 
Импрегнатор, който забавя корозията на стоманената армировка.

FERROSEAL - CSI е воден разтвор със силно проникващи свойства, който се полага върху повърхността и работи като забавител на корозията, предназначен за импрегниране на армиран бетон. Притежава свойството да преминава през бетона и да образува защитен слой върху повърхността на стоманената армировка.

 • Удължава времето за експлоатация на конструкциите.

 • Забавя корозията на нови конструкции.

 • Намалява скоростта на корозия при съществуващи конструкции.

 • Не променя външният вид на бетонните конструкции.

 • Не променя паропропускливоста на бетона

 Приложение:

 • FERROSEAL - CSI се използва като предпазна антикорозионна защита на структури от армиран бетон, под и над земята.

 • Подходящ за поправки и корекции на армиран бетон.

 • Подходяща антикорозионна защита на структури от армиран бетон изложени на агресивна околна среда, като мостове, акведукти и хидротехнически съоръжения.