хидроизолация на фундаменти
безплатен оглед в област Стара Загора

  Оглед-безплатен

за област Стара Загора

 

 Изготвяне на индивидуална оферта-безплатно

безплатен оглед в област Стара Загора

Безплатен годишен преглед на положената от нас

 

хидроизолация  в рамките на гаранционния период

HYDROBETON на италианската фирма Draco

 

водоуплътняваща хидроизолационна добавка с кристализационен ефект, за отливане на масов бетон. 

HYDROBETON е прахообразен продукт, създаден за водоуплътняване на бетон. По време на фазата на смесване, HYDROBETON проявява тристранно действие:

 • намалява водо-циментното съотношение,
 • комбинира субмикронни частици с кристализиращ и уплътняващ ефект, които намаляват порьозността на циментовата смес
 • увлича въздушните мехурчета, които правят бетона устойчив на цикли на замръзване и размразяване.

Приложение:

HYDROBETON е подходящ при производство на бетон предназначен за строителство на конструкции, които са в постоянен или случаен контакт с вода, например:

 • Водосъдържащи съоръжения и резервоари, които могат да съдържат питейна вода
 • Пречистватели на питейна вода и пречиствателни станции за отпадни води
 • Фундаменти, плочи и подпорни стени
 • Пристанища
 • Надземни и подземни паркинги
 • Плувни басейни

Предимства:

 • Ефективно прави бетона перманентно водоплътен: HYDROBETON предизвиква химическа реакция в порите на бетона, което генерира поцоланово реагиращи продукти с кристална морфология, които интегрирайки се в конгломерата, укрепват неговата микроструктура и го правят водоплътен.
 • Подобрява устойчивостта при цикли на замръзване и размразяване: Намаляването на водно-циментовото съотношение, комбинирано с кристализацията и въвличането на микро-мехурчета въздух, подобряват микроструктурата на бетона, увеличавайки устойчивостта му към цикли на замразяване и размразяване.
 • Намалява свиването и възможността за напукване: бетонът, приготвен с HYDROBETON има 50 % по - малка вероятност от напукване, в сравнение с обикновен бетон.
 • Самоуплътняващ капацитет до 0,4 мм: Благодарение на постоянно реактивиращият се процес на кристалообразуване, HYDROBETON е способен да уплътни микро - пукнатини в бетона с ширина до 0,4 мм
 • Увеличива химическата устойчивост и издръжливостта на бетона: намалените водопропускливост и порьозност, осигуряват по - слабо проникване на CO2 и агресивни субстанции
добавка за водоплътност

§ Течни хидроизолационни мембрани - производителите на хидроизолационни системи предлагат различни продукти под формата на течни хидроизолационни мембрани. Течните хидроизолационни покрития при нанасяне не се стичат по вертикалните повърхности и запазват еластините си свойства и при ниски температури. За предпочитане е полагането им да става от външната страна на стените при основите и по вътрешния под, когато това е възможно. В случай, че условията не позволяват подобен подход, има възможност подземните помещения да бъдат изцяло обмазани с хидроизолационно покритие от вътрешната страна на стените и пода. Основата, върху която ще се полага хидроизолационното покритие, трябва да бъде добре подготвена - без излишни замърсявания, като кал или прах или по - едри частици, а дупките и пукнатините трябва да бъдат почистени и запълнени с ремонтна замазка.

КЬОСТЕР NB 1 Бърз на немската фирма "KÖSTER"
 

NB 1 Бърз на КЬОСТЕР е минерално покритие, съдържащо кристализационни и капилярозапълващи агенти. Той може да бъде използван за хидроизолация срещу почвена влага, вода без налягане и вода под налягане, както от вътрешната, така и от външната страна. Втвърдява се бързо и може да се излага на водни влияния много скоро след полагането си.

Bostik CemenTech C2 Duo на фирма "Bostik"
 

Bostik CemenTech C2 Duo е двукомпонентна кристализираща гъвкава хидроизолационна мазилка на циментова основа, подсилена с полимерни добавки. Сухият компонент е оцветена в червен цвят циментова смес, а течният компонент е бял на цвят. Използва се за решаване на проблеми, произтичащи от капилярни ефекти. Може да се използва и от двете страни на действие на водата, положителна и отрицателна, при хидроизолация на гаражи, тераси, фундаменти и мазета. CemenTech С2 Duo създава неразтворими кристали, които се образуват от свободните циментови съединения и водата, с която реагира. При формирането на тези кристали в капилярите, бетонът става постоянно водонепропусклив.

Приложение:

 • от положителната и отрицателната страна на действие на водата.
 • За стени и подове - хоризонтално и вертикално.
 • В непрекъснато мокри, влажни и влажни зони, като например гаражи, балкони, тераси и изби.
 • Водни резервоари, басейни, резервоари и цистерни за съхранение.
 • В основите, външните стени на мазета, подземни и повърхностни строителни работи;
 • В мелиоративни, реставрационни и ремонтни работи на стари структури.

Предимства:

 • Подсилена с полимерни добавки;
 • Произвежда кристали, които не се разтопяват от водата, с която взаимодействат;
 • Устойчива на тежки климатични условия;
 • Притежава хидравлично качество на сцепление;
 • Използва се във всякакъв вид лепени и измазани повърхности като каменна зидария и каменни облицовки, тухли, брикети, газобетон, варовик и т. н.;
 • Предотвратява влага и събирането на вода на циментова основа, измазани повърхности.
 • Предотвратява постоянна влага и елиминира слаби водни течове или такива без налягане;
 • Защитава повърхности срещу разрушителните ефекти на влажност и влага;

Krystol T2 на фирма Kryton International
 

Krystol T2 представлява хидроизолация, която включва повърхностно нанасяне на кристална суспензия, която превръща новия или съществуващия бетон в постоянна хидроизолационна бариера.

Нанася се като втори слой върху Krystol T1, като осигурява по-твърдо и по-трайно покритие, което да предпази Krystol T1 и да осигури пълна хидроизолация на повърхността. 

Приложение: 

 • Krystol T2 се използва като част от хидроизолационната система Krystol T1 & T2, както за пресен бетон, така и за бетон с възраст от десет години. Това е идеална повърхностно нанасяна хидроизолационна система използвана за следните конструктивни елементи:
 • Фундаменти
 • Стени
 • Повдигнати плочи и рампи
 • Паркинг конструкции
 • Водни кули
 • Настилки на мостове
 • Водни резервоари 

Xypex Modified на фирма Xypex
 

Xypex Modified може да се нанася като втори слой за укрепване на Xypex Concentrate, или да се нанася сам по себе си за защита от влага на фундаментни стени. Приложен като втори слой, Xypex Modified подсилва химически Xypex Concentrate, където и двете покрития са необходими и образуват по-твърдо покритие.

Xypex Concentrate DS 1 на фирма Xypex
 

Concentrate DS 1 на Xypex (продукт за втвърдяване Dryshake на Xypex) се влага в хоризонталната повърхност на прясно положен бетон. Concentrate DS се превръща в интегрална част от повърхността на бетона, като по този начин премахва проблеми, които обикновено се свързват с покрития (напр. излющване, запрашаване, люпене и разслояване). Активните химикали реагират с влагата на пресния бетон, предизвиквайки каталитична реакция, която генерира неразтворима кристална формация в порите и капилярните канали на бетона. Concentrate DS 1 е създаден специално за хидроизолация и за осигуряване на защита от агресивни химикали. 

Krystol Mortar Admixture™ (KMA) на фирма Kryton International
 

„Krystol Mortar Admixture™ (KMA) представлява хидрофилна, кристална смес, която се използва за осигуряване на дълготрайна защита на зидарски замазки и бетонни зидарски елементи от вода и водосъдържими замърсители чрез намаляване на водопропускливостта и абсорбирането. Добавя се към съществуващите зидарски и циментови замазки, като осигурява изключителна хидроизолация, с което се намаляват разходите за поддръжка и ремонт на сградата. KMA се използва вместо външно нанасяните хидроизолационни мембрани.

Приложение:

 • Поставянето и измазването на мазилка (включително стуко и други финални слоеве) върху бетонни стени или други готови основи
 • Строителни мазилки (мазилка, която се поставя между зидарски елементи)
 • Бетонни зидарски елементи (тухли и блокчета при производството им)

Предимства:

 • Намалява пропускливостта и абсорбирането на вода
 • Устойчив на атмосферни влияния
 • Подобрява способността за обработка на замазките
 • Намалява свиването и напукването
 • Самозапечатва малките пукнатини
 • Сертифициран за приложения с питейна вода
кристализираща хидроизолация
кристализираща хидроизолация
кристализираща хидроизолация

Xypex Concentrate на фирма Xypex

 

Concentrate на Xypex е химически най-активният продукт в рамките на кристалната хидроизолационна система на Xypex. Състои се от фин портланд цимент, специално подбран кварцов пясък и патентовани активни химични съединения. Активните химични съединения се разпространяват в субстрата и реагират с него (влагата и съставните части на втвърдения бетон), като предизвикват каталитична реакция. Тази реакция генерира образуването на неразтворима кристална формация в порите и капилярите на бетона, както и в пукнатините, като трайно запечатва бетона и предотвратява проникването на вода и други течности откъм положителната или отрицателната страна, дори и при високо хидростатично налягане.

Приложение:

 • Резервоари

 • Канализационни и пречиствателни станции

 • Подземни хранилища

 • Основи

 • Тунели и системи за метро

 • Плувни басейни

 • Подземни гаражи

Предимства:

 • Издържа на силно хидростатично налягане

 • Става неразделна част от основата

 • Може да запечата пукнатини до 0,4 мм

 • Може да се приложи откъм положителната или отрицателната страна на бетонната повърхност

 • Позволява на бетона да "диша"

 • Висока устойчивост на агресивни химикали

 • Нетоксичен

 • Не изисква суха повърхност

 • Не може да се пробие, разкъса или да се разпадне по шевовете

 • Не се нуждае от защита при засипване на обратния насип или по време на поставяне на стомана, телена мрежа или други материали

 • Кристалната структура няма да се влоши

 

кристализираща хидроизолация
кристализираща хидроизолация
кристализираща хидроизолация

Xypex Admix C 500 NF/C 1000 NF или C 2000 NF на фирма Xypex

 

Добавката Xypex Admix се смесва с бетоновата смес по време на дозирането, за да осигури водоустойчивост и защита на бетона от самото начало. Тя превъзхожда другите методи за хидроизолация поради своята уникална възможност да се превърне в истински неразделна част от бетоновата конструкция. Xypex Admix се състои от Портланд цимент и различни активни, патентовани химични вещества. Тези активните химични вещества реагират с влагата в пресния бетон и със страничните продукти от хидратацията на цимента и предизвикват каталитична реакция. Тази реакция генерира образуването на неразтворима кристална формация в порите и в капилярите на бетона, като трайно го уплътнява и предотвратява проникването на вода и други течности откъм положителната или откъм отрицателната страна на основата.

Серията Admix C е специално разработена да отговаря на различни проекти и температурни условия. 

Admix C 500 NF се използва при нормална хидратация 

Admix C 1000 NF се използва, когато се цели леко забавяне на хидратацията

Admix C 2000 NF се използва при висока температура на околната среда и нужда от забавяне на хидратацията

Приложение:

 • Резервоари

 • Канализационни и пречиствателни станции

 • Тунели и системи за метрото

 • Подземни хранилища

 • Основи и сутерени

 • Подземни гаражи

 • Плувни басейни

 • Изработване на бетонови елементи

 • Мостови конструкции

Предимства:

 • Издържа на високо хидростатично налягане
 • Става неразделна част от основата
 • Може да уплътни статични пукнатини до 0,4 мм
 • Позволява на бетона да "диша"
 • Висока устойчивост на агресивни химични вещества
 • Нетоксичен
 • Не отделя летливи органични съединения
кристализиращи добавки за бетон
кристализиращи добавки за бетон

PC®CRYSTAL CONCENTRATE на фирма Tradecc

 

е кристализираща полимер-циментова хидроизолация за защита на бетонни повърхности и конструкции. PC® CRYSTAL CONCENTRATE прониква дълбоко в порите и капилярите на бетона, където кристализира. В отсъствието на вода не се образува реакция и изолацията остава в първоначалното си състояние ("спящо" състояние). Реакция се образува при контакт с вода и тогава кристалите проникват дълбоко в структурата на бетона. Процесът продължава до пълното хидроизолиране на бетона и цялостна кристализация на частиците на PC® CRYSTAL CONCENTRATE.

кристализиращи добавки за бетон
кристализиращи добавки за бетон

игловидни кристали при тридесет кратно увеличение

кристализиращи добавки за бетон
кристализиращи добавки за бетон

Krystol T1 на фирма Kryton International

 

Krystol T1® представлява хидроизолация, която включва повърхностно нанасяне на кристална суспензия, която превръща новия или съществуващия бетон в постоянна хидроизолационна бариера.

Krystol T1® намалява пропускливостта на бетона, за да го предпази от проникването на вода и химични вещества, пренасяни с водата. Тъй като става неразделна част от бетона, може да се положи или откъм положителната (мократа) или откъм отрицателната (сухата) страна на хидростатичното налягане. 

Krystol T1® съдържа Krystol технология. Когато се нанесе върху бетона, Krystol реагира химически с водаta и циментовите частици за образуване на неразтворими кристали с формата на игла. Тези кристали запълват капилярните пори и микро-пукнатините в бетона, които блокират пътя на водата и водосъдържимите замърсители. Всяка влага, на която бъде изложен бетона през целия си живот, ще инициира кристализация, създаваща постоянна хидроизолационна защита.

Приложение: Krystol T1 се използва за цялостна хидроизолация и добавяне на издръжливост, както на новопоставен, така и на съществуващ бетон от всякаква възраст:

 • Фундаменти
 • Стени
 • Повдигнати плочи и рампи
 • Паркинг конструкции
 • Водни кули
 • Настилки на мостове
 • Водни резервоари 

Предимство:

 • Постоянна и надеждна хидроизолационна защита, която може да се нанася на положителната или отрицателната страна

 • Неразделен от бетона; Krystol T1 & T2 не се износва или влошава

 • Нанася се на нови или съществуващи бетонни повърхности

 • Самозапечатва микро-пукнатините за срока на живот на бетон

 • Увеличава дълготрайността и издръжливостта на стоманобетона

 • Сертифициран за приложения с питейна вода

Продуктите на фирма Kryton International за хидроизолация с технологията Krystol се добавят директно към бетонната смес. Веднъж добавен, Krystol химически реагира с водата и нехидратираните циментови частици, за да формира неразтворими игловидни кристали. Тези кристали запълват капилярните пори и микро-пукнатини в бетона, за да блокират пътищата за вода и замърсявания, предавани по воден път. Krystol постоянно придава на бетонната конструкция самозапечатваща способност. Ако вода бъде въведена отново в бетона дали чрез повишаване на хидростатичното налягане или през пукнатини, Krystol ще поднови по-нататъшна кристализация, за да осигури постоянна водоустойчива защита. Krystol работи през целия живот на бетона. Полагането на покрития и мембрани върху повърхността за защита на бетона стават излишни, тъй като Krystol превръща самия бетон във водонепропусклива мембрана. Също толкова важно е и че бетон, третиран с Krystol има уникалната способност да реагира на навлизането на влага през новосформирали се пукнатини като изгражда повече кристали за спиране на водата. Тази способност за „самозапечатване” е най-важното подобрение в изпълнението на бетона.

Иновативната гама на Kryton от продукти за хидроизолация на бетон с технология Krystol ще Ви помогне да изградите качество, дълготрайност и икономическа ефективност директно в бетона.

Хидроизолационните системи на Krystol създават напълно водонепроницаеми бетонни конструкции, които се самоуплътняват и могат да издържат на хидростатичното налягане през целия живот на Вашата конструкция.

Технологията Krystol може да ви спести пари чрез намаляване на разходите за труд и поддръжка, като в същото време осигурява дълготрайност и устойчивост на конструкциите.

 

Krystol вътрешна мембрана (KIM®) на фирма Kryton International

 

Вътрешната мембрана „Krystol” („KIM”) е хидрофилна, кристална добавка, която се използва за създаване на водонепроницаем бетон. „KIM” намалява пропускателната способност на бетона и се използва вместо повърхностно полаганите хидроизолационни мембрани. Спирайки преминаването на вода през бетона, „KIM” му придава устойчивост и потенциал за дълъг живот, като го защитава срещу химически атаки и корозия на арматурата. „KIM” използва технологията на „Krystol”.

Приложение:

 • Сутерени, основи и основи на високи сгради
 • Асансьорни шахти
 • Увеселителни съоръжения, като водни центрове, аквариуми, зоопаркове, водни паркове и яхтклубове
 • Водни структури, като фонтани, водопади и плувни басейни
 • Водни резервоари, резервоари за обработка на вода, канали и шахти
 • Тунели, тръбопроводи и подлези
 • Мостове и магистрална инфраструктура
 • Язовири 

Предимства:

 • Намалява пропускливостта на бетона
 • Способност за самозапечатване на пукнатини до 0.5 мм
 • Ефективност срещу хидростатично налягане до 140 м воден стълб
 • Непроницаемост с оглед на физически щети и увреждания
 • Безопасност при контакт с питейна вода
 • Намалява свиването и пропукването на бетона
 • Предоставя отлична устойчивост към химикали във водата, като сулфати, хлориди и киселини
 • Съвместима със самоуплътняващ се бетон (SCC)
 • Защитава бетона и арматурата срещу суровите условия на околната среда
 • Увеличава жизнения цикъл на бетона
 • Намалява разходите за последваща хидроизолация
 • Значително се съкращава графика за строителни дейности
 • Намаляват се разходите за поддръжка и ремонти
 • Много важно значение при използване за глухи стени и торкрет бетон приложения

PENETRON ADMIX на американската фирма "PENETRON"

 

Пенетрон адмикс е вътрешно - кристализираща добавка за водоплътност на бетона, която се добавя към състава на бетоновата смес по време на производството и. Бетонът е трайно защитен срещу разнопосочно проникване на вода и други течности, а също така и от влошаване на качествата му , в следствие на неблагоприятни атмосферни условия.

PENETRON ADMIX съдържа портланд цимент, силно - фракциониран обработен кварцов пясък и серия различни, активни, химични вещества. Тези химични вещества реагират каталитично с водата на бетоновата смес и със съпътстващите хидратацията на цимента продукти, което генерира нови, неразтворими, кристални образувания, отложени в капилярната порьозност на бетона. По този начин, бетонът формира непроницаема за водата и други агресивни агенти вътрешна структура.

След декофрирането, стоманобетонните елементи и конструкцията не се нуждаят от допълнителна водоплътна защита, освен от ремонт на евентуално разслоени участъци в сечението, а отворите от кофражните шпилки се обработват с PENECRETE MORTAR. PENETRON ADMIX е разработен така, че да се използва в различни производствени и температурни условия.

Приложение:

 • Фундаменти
 • Резервоари
 • Пречиствателни станции за чисти или за отпадни води
 • Второстепенни предпазни конструкции
 • Тунели и метро - системи
 • Подземни сейфове
 • Паркинги
 • Басейни
 • Сглобяеми елементи и торкрет бетон 

Предимства:

 • Осигурява висока устойчивост на хидростатично налягане от двете страни на повърхността на бетонното сечение
 • Превръща се в неделима част от бетона
 • Затваря и запечатва статични капилярни пукнатини до 0,4 мм
 • Позволява на бетона да "диша"
 • Има висока химическа устойчивост на агресивни агенти
 • Добавя се в бетоновата смес по време на производството и, като прилагането му не зависи от климатичните условия на обекта
 • Подобрява дълготрайността на бетона
 • Скъсява сроковете за изпълнение на хидроизолация на основите
 • Не е токсичен и е одобрен за ползване при питейна вода
 • Продуктът PENETRON ADMIX е екологично чист продукт, не отделя летливи органични съединения
кристализиращи добавки за бетон
кристализиращи добавки за бетон
кристализиращи добавки за бетон
кристализиращи добавки за бетон
кристализиращи добавки за бетон
кристализиращи добавки за бетон
кристализиращи добавки за бетон
кристализиращи добавки за бетон
кристализиращи добавки за бетон
кристализиращи добавки за бетон
кристализиращи добавки за бетон
хидроизолация на фундаменти

Aqua Barriera One на фирма Avalon

 

Еднокомпонентен кристализиращ разтвор на циментова основа, за хидроизолиране на бетонни основи подложени на положително и отрицателно налягане. Представлява готова за употреба прахообразна смес съставена от висококачествен цимент, селектирани инертни материали, специални синтетични смоли и добавки. 

Приложение:

 • Хидроизолация на бетонови резервоари за питейна вода – водни кули, каптажи и др.
 • Ремонт на подземни конструкции, подлежащи на просмукване от вода и влага включително в ситуации с отрицателно налягане до 2 атмосфери – например мазета в сгради без външна хидроизолация.
 • Хидроизолация на бетонови резервоари или отводнителни канали за отпадни води.
 • Хидроизолация на асансьорни шахти, външни и вътрешни стени от клетъчен бетон, тунели и подземни проходи, основи на сгради, напоителни канали и други влажни зони
 • Хидроизолация на минерални основи без деформации
 • Хидроизолация на басейни с монолитна конструкция

Предимства:

 • Кристализира в порите и капилярите на бетона при контакт с влага или вода.
 • Устойчива на положително и отрицателно налягане на водата.
 • Реактивира кристализиращото си действие, за да се самовъзстанови при поява на нов източник на влага.
 • Паропропусклива.
 • Отлична адхезия към основата, за да осигури перманентна хидроизолация, дори при негативно налягане на водата до 2 атмосфери.
 • След изсъхване, оформя твърдо покритие, което се превръща в неразделна част от бетонови основи.
 • Отговаря на изискванията на БДС EN 1504
хидроизолация на фундаменти

Aquafin IC на фирма Schomburg

 

Суха хидроизолация чрез кристализация в бетона за външна и вътрешна хидроизолация на мазета, асансьорни шахти, фундаменти, стени на басейни за питейна вода, бетонови гаражи, тунели, под замазки и др.

Приложение:

 • външна и вътрешна хидроизолация в мазета, асансьорни шахти, фундаменти, подпорни стени;
 • хидроизолиране на резервоари за питейна и битова вода, технологични басейни, пречиствателни станции за отпадни води,
 • гаражи,
 • тунели
 • хидроизолация под замазки.

Предимства:

 • прониква през капилярите в бетона;
 • постоянно активна;
 • може да се нанася върху влажни основи;
 • не съдържа хлориди;
 • устойчива на високо хидростатично налягане;
 • бариера срещу карбонизация;
 • уплътнява появилите се по-късно статични пукнатини до 0,4 мм;

Masterseal 501/502 на фирма BASF

 

Това е хидроизолационна капилярна система за бетонни повърхности и мазилки. Осигурява цялостно и постоянно разрешаване на проблемите с течове, достъп или просмукване на вода в бетонните конструкции или циментовите продукти. Във водоносните капиляри и пукнатини се образуват и развиват неразтворими кристали, които ефективно спират по - нататъшното преминаване на вода и осигуряват постоянна водонепропускливост на конструкцията.

Приложение:

 • Задържащи вода съоръжения
 • Водни контейнери (кули)
 • Основи, фундаменти
 • Резервоари
 • Тунели, подпорни стени
 • Плувни басейни
 • Язовири, канали
 • Асансьорни шахти
 • Пристанища, вълноломи, понтони
 • Бетонни тръби, конструктивни съединения

Предимства:

 • Осигурява постоянна хидроизолация, като се превръща в част от конструкцията върху която се поставя. Активните съставки не се износват или разслояват
 • Предпазва бетона и арматурата от корозия
 • Кристалинното действие се активира повторно при контакт с вода
 • Ефективен срещу положително и отрицателно водно налягане
 • Нетоксичен
хидроизолация на фундаменти

Aquaproof Crystal на фирма Don Construction Products (DCP)

 

Aquaproof Crystal е еднокомпонентна, кристализираща хидроизолация, която предпазва от проникването на вода и влага, като образува неразтворими кристали в порите и капилярите на бетона.

Приложение:

 • Подпорни стени и основи
 • Мазета
 • Подземни гаражи
 • Резервоари за питейна или отпадна вода
 • Тунели
 • Басейни

Предимства:

 • Комбинира се със свободния калции в цимента, за да образува неразтворими кристали
 • Може да се нанася върху влажен и пресен бетон
 • Прави субстрата издръжлив на ниско pH
 • Прави субстрата издръжлив на цикли на замръзване и размразяване
 • Става неразделна част от структурата
 • Срещу положително и отрицателно водно налягане
 • Позволява на конструкцията да диша 
хидроизолация на фундаменти

Neopress Crystal на фирма Neotex

 

Neopress Crystal е еднокомпонентен хидроизолационен разтвор, съдържащ проникващи кристализационни добавки, които запечатват бетона и не позволяват проникването на вода. Идеален е за резервоари за вода, кладенци, силози, подземни помещения и мазета, тунели, стени, както и за повърхности под плочки.

Предимства:

 • Отлична адхезия към бетон, циментови разтвори, тухли, циментови блокове, мозайка и др.
 • Прониква и реагира с влагата и създава неразтворими кристали, които запълват и уплътняват порите на повърхността, предлагайки пълна непропускливост на вода.
 • Показва устойчивост на положителни и отрицателни хидростатични налягания и премоства пукнатини и кухини до 0,4 мм
 • остава реактивен, в случай на наличие на влага
хидроизолация на фундаменти

Aquasil на фирма Bauer

 

Осмотична хидроизолация на циментова основа, за пълна и трайна хидроизолация на бетон, зидария, мазилки и като цяло минерални строителни материали. Идеален за мазета, резервоари, тунели, основи, канали и др. Aquasil гарантира пълна хидроизолация в рамките на положително или отрицателно хидростатично налягане, а повърхността остава паропропусклива. Подходящ за контакт с питейна вода. Може да бъде засипка, покрит с керемиди, мрамор, камък или друго покритие, може също да бъде измазана или оставена като финално покритие. Активните съставки проникват дълбоко (осмотично) в микроскопични пукнатини и пори на бетона или зидани структурни елементи, постигайки дългогодишно отлично прилепване (адхезия) и трайно запечатване на повърхности от проникване на вода

хидроизолация на фундаменти

Bostik CemenTech C1 Duo на фирма "Bostik"

 

Еднокомпонентна хидроизолация на циментова основа, оцветена в червен цвят, подсилена от полимерни добавки и активни компоненти. След разбъркване с вода се приготвя в консистенция за нанасяне с четка. Използва се за решаване на проблеми, произтичащи от капилярния ефект. Може да се използва и от двете страни на действие на водата, положителна и отрицателна, при хидроизолация на гаражи, тераси, фундаменти и мазета. CemenTech С1 Duo създава неразтворими кристали, които се образуват от свободните циментови съединения и водата, с която реагира. При формирането на тези кристали в капилярите, бетонът става постоянно водонепропусклив. 

Приложение:

 • от положителната и отрицателната страна на действие на водата;
 • на стени, подове или тавани,
 • в непрекъснато мокри, влажни и влажни зони, като например гаражи, балкони, тераси и изби;
 • водни резервоари, басейни, резервоари и цистерни за съхранение;
 • в основите, външните стени на мазета, подземни конструкции, подземни и повърхностни строителни работи;
 • в мелиоративни, реставрационни и ремонтни работи на стари структури.

Предимства:

 • Подсилена с полимерни добавки и активни химикали;
 • Произвежда неразтворими кристали в порите на бетона, които не се разтварят от водата, с която взаимодействат.
 • Нанесена върху постен бетон, веднага след изсъхването тя кристализира със свободните съставки в порите на бетона и го прави непроницаем по повърхността;
 • устойчива на тежки климатични условия;
 • притежава хидравлични качества на сцепление;
 • използва се във всякакъв вид облепени или измазани повърхности като каменна зидария и каменни облицовки, тухли, брикети, газобетон, варовик и т. н.;
 • предотвратява влага и събирането на вода на циментова основа, измазани повърхности.
 • предотвратява постоянна влага и елиминира слаби водни течове или такива без налягане;
 • защитава повърхности срещу разрушителните ефекти на влажност и влага; - запалима.
хидроизолация за основи
хидроизолация за основи
хидроизолация за основи
хидроизолация за основи
хидроизолация за основи

Етапи в полагането на течните (обмазни) хидроизолации в основите на новостроящи се сгради:

1. Подготвителен етап - Преди да пристъпим към полагане на избраната хидроизолация върху основите на новостроящата се сграда трябва задължително да запълним отворите от кофражните шпилки, дефектите и конструктивните фуги, откритите пукнатини и шуплите от разслояването на бетона. 

 

За да изпълним тази мисия, ние от "Ес Джи Ей ХидроСистемс" ЕООД сме се спряли на следните продукти: 

 

PENECRETE MORTAR на фирма "Пенетрон" е дълбочинно - кристализираща циментова замазка за ремонт на хидроизолация. Състои се от портланд цимент, специално обработен кварцов пясък и активни химически продукти. Последните реагират със страничните продукти от хидратацията на цимента (като калциев хидроксит), което предизвиква протичането на каталитична реакция, в резултат на която се формират комплекси от неразтворими кристали. Тези комплекси блокират капилярните канали и съсъхвателни микропукнатини в бетона.

Приложение: прилага се в съчетание с покритие PENETRON при:

 • Инсталиране на уплътнителни ленти и хидроизолационни ивици
 • Запълване на отвори от кофражни шпилки, дефекти и конструктивни фуги
 • Ремонт и запълване на открити пукнатини
 • Ремонт на откъртвания и шупли от разслояването на бетона при старо и ново строителство

Предимства:

 • Осигурява висока устойчивост на хидростатично налягане от двете страни на повърхността на бетонното сечение
 • Устойчив на високо хидростатично налягане
 • Затваря и запечатва статични капилярни пукнатини до 0,4 мм
 • Позволява на бетона да "диша", като осигурява миграция на водни пари
 • Подобрява устойчивостта на бетона срещу абразия
 • Издържлив на цикли замразяване/размразяване
 • Може да се полага върху влажен бетон, чрез шпакловане или пердашене
 • Бързо свързване и втвърдяване
 • Не е токсичен и е одобрен за ползване при питейна вода, не съдържа полимери
 • Продуктът PENETRON PLUS е екологично чист продукт, не отделя летливи органични съединения

 

DUROCRET на фирма ISOMAT - полимерна, циментова смес за поправки и корекции на бетон или тухлени зидарии, за запълване на пукнатини и десортиран бетон, за запълване на отвори от кофражни шпилки, за изработване на холкери и други

 

2. Изисква се почистване на основата от остатъци от пръст, боя, мазнини или други замърсявания.

3. За предпазване от пълзяща зад по - ниските хидроизолационни връзки вода, се полага кристализационна минерална хидроизолация

4. Задължително при всички вътрешни ъгли се прави холкер – това е изискване дори и за рулонните хидроизолации.

5Повърхността се грундира, за да се неутрализират солите в субстрата и същият да бъде заздравен.

6.Нанася се предварителен, изравнителен слой от избрания хидроизолационен материал, за да се запълнят всички малки неравности или необработени предварително плитки фуги.
7.След това се полагат 2 слоя същинска площна хидроизолация, армирана със стъклофибърна мрежа. Мрежата контролира дебелината на покритието и поема движенията на сградата.
8.Може, но не е задължително, да се положи водоотблъскваща топлоизолация от екструдиран полистирен върху същинската площна хидроизолация. Предимствата на топлоизолираните стени под нивото на терена са:
 

 • гарантира се стабилността на температурата вътре в пространството,
 • предотвратява се образуването на конденз по вътрешната страна на стената,
 • защитава се хидроизолацията от механични повреди,
 • защитава се хидроизолацията от температурните колебания, като по този начин се предотвратява по-бързото стареене на материала.
   

9.Преди обратния насип хидроизолацията (или топлоизолацията, ако има такава) се защитава от механични увреждания с помощта на защитна дренажна мембрана

BETOCRETE-CP-360-WP на фирма SCHOMBURG 

 

BETOCRETE-CP-360-WP е кристализираща хидроизолираща добавка с хидрофобен ефект по иновативна 2 в 1 технология. Действа първоначално химически, като понижава усвояването на вода от матрицата. В следващата стъпка, поради специален активен катализатор в системата, се образуват капилярни нано кристали, които устойчиво и постоянно правят бетонa или замазката непромокаеми за водата.

Приложение: BETOCRETE-CP-360-WP може да се използва във всички видове бетони, разтвори и замазки, където се изисква постоянно активна хидроизолация в следните области: 

 • охлаждащи кули в електроцентрали;

 • резервоари за питейна вода;

 • септични ями;

 • водосъдържатели, басейни, вторични контейнери;

 • тунели, бетонови тръби;

 • асансьорни шахти;

 • фугиращи разтвори и разтвори за зидария;

 • паркинги/гаражи;

 • прегради/стени;

 • основи;

 • сандвич елементи;

 • готови бетонови елементи.

Предимства:

 • кристализация в капилярите 
 • понижава капилярната абсорбция
 • запълва пукнатини: пенетриращи до 0,4 мм и повърхностни до 05 мм
 • понижава миграцията на хлориди
 • подобрява устойчивостта на замръзване/размразяване
 • минимизира разходите за поддръжка и репариране
 • хидроизолация, която спестява технологично време
 • постоянно активна хидроизолация
 • удължава живота на бетона

VANDEX AM 10 на фирма "Vandex"

 

VANDEX AM 10 е еднокомпонентна, кристална добавка на прах, специално разработена за взаимодействие с бетонни капилярни пори, осигуряваща хидроизолационна система, която е постоянна част от бетонната структура. VANDEX AM 10 може да се използва при различни по вид и качество приложения на бетона. Активните химикали на добавката взаимодействат със свободната вар и влагата в капилярите и порите на бетона, образувайки неразтворими кристални съединения. Тези кристали запълват капилярите и малките пукнатини на бетона, за да предотвратят по-нататъшно навлизане на вода през тях (дори под налягане). Бетонът обаче все пак ще позволи преминаването на водните пари през структурата си (т.е. бетонът ще може да "диша").

Приложение:

 • съоръжения за обработка на отпадъци
 • основи и подземни части на сгради
 • морски съоръжения
 • предварително изготвени бетонови елементи
 • тунели и подлези
 • язовири и водни резервоари
 • шахти
 • подземни съоръжения
 • паркинги
 • плувни басейни

Предимства:

 • елеминира напълно или значително намалява водопропускливостта на бетона
 • осигурява хидроизолация на конструкции подложени на високо хидростатично налягане
 • няма неблагоприятен ефект върху якостта на натиск или времето за втвърдяване на бетони с Портланд цимент
 • увеличава пластичността на бетонната смес
 • силно подобрява химическата устойчивост на бетона
 • не възпрепядства движението на водни пари през бетона

КЬОСТЕР BDM на немската фирма "KÖSTER"

 

КЬОСТЕР BDM е интегрална хидроизолационна добавка за бетонови елементи с кристализиращ ефект и без съдържание на хлориди. Използва се за производството на водоплътен бетон и повишава неговата химическа устойчивост, като блокира капилярите и създава допълнителен водоотблъскващ ефект. КЬОСТЕР BDM не съдържа съставки, причиняващи корозия и е нечувствителен спрямо механичното увреждане на повърхността.

Приложение:

Течна добавка за намаляване на водната абсорбция при бетона, където се изисква слаба хигроскопичност

 • басейни,
 • езера,
 • резервоари,
 • основи,
 • стени и подове,
 • тунели,
 • панели и др.
хидроизолация на основи
хидроизолация на основи

DEKO Professional HydroProtect MONO на българската фирма "Оргахим"

 

DEKO Professional HydroProtect MONO хидроизолация на циментова основа, капилярно кристализираща за положително и отрицателно налягане. Представлява готова за употреба прахообразна смес съставена от висококачествен цимент, селектирани инертни материали, специални синтетични смоли и добавки. След смесване с вода, образува течен разтвор, който може да се нанася с плоска четка баданарка, маламашка или спрей. След изсъхване, оформя твърдо покритие, което се превръща в неразделна част от бетонови основи.

Приложение:

 • Хидроизолация на басейни, зидарии или бетонови резервоари съдържащи питейна вода – водни кули, каптажи и други.
 • Хидроизолация на бетонови или зидани резервоари, съдържащи отпадни води.
 • Като допълнително изглаждане и хидроизолация на подземни стени преди полагане на битумни мембрани.
 • Хидроизолация на асансьорни шахти, външни и вътрешни стени от клетъчен бетон, тунели и подземни проходи, основи на сгради, напоителни канали и други влажни зони.
 • Ремонт на подземни конструкции, подлежащи на просмукване от вода и влага в ситуации с отрицателно налягане до 1 атмосфера.
 • Хидроизолация на минерални основи без деформации

Предимства:

 • Кристализира в порите и капилярите на бетона при контакт с влага или вода
 • Продуктът е устойчив на положително и отрицателно налягане на вода
 • Реактивира кристализиращото си действие, за да се самовъзстанови при
  поява на нов източник на влага
 • Паропропусклив.
 • Отлична адхезия към основата, за да осигури перманентна хидроизолация, дори при негативно налягане на водата до една атмосфера
 • Устойчивост на положително налягане на водата повече от 15 метра височина на воден стълб
хидроизолация на основи
хидроизолация на основи

Waterblock Penetrate на гръцката фирма "Vimatec"

 

Waterblock Penetrate е кристализираща, дълбокопроникваща, мазана хидроизолация. Прониква в дълбочина (до 150 мм) и в контакт с наличната вода, кристализира и образува водонепропусклива преграда. WATERBLOCK PENETRATE може да бъде използван при водно налягане (позитивно или негативно), за хидроизолация на всички елементи и конструкции, отговаря на всички изисквания за запечатване: от обикновена водоплътност до хидроизолацията на структури под вода под високо налягане.

Приложение:

 • Тунели
 • Язовири

 • Канали

 • Резервоари за питейна вода

 •  Канализационни резервоари

 • Басейни

 • Мазета

 • Повърхности в мокри помещения

 • Промишлени настилки (включително в селскостопански сгради)

 • Основи, под крайни подови покрития

 • Тераси, включително "зелени" (за градини)

 • Цветарници

Предимства:

Сухата хидроизолационна смес, добавена към вода в определено съотношение, и в контакт с влагата в елемента върху който се полага:

 • Създава защита от проникване на хлориди, както и корозионни соли и въглероден диоксид.
 • С висока адхезия и чрез механизма на кристализация осигурява водоустойчивост на конструкцията.
 • Запечатва пукнатини и пори с широчина до 0,4 мм.
 • Предпазва бетона от замръзване.
 • Осигурява паропропускливост, позволявайки на структурите да "дишат".
 • Може да се използва в случаи на контакт с питейна вода.
 • Може да се използва при влажен или пресен бетон.
 • Устойчива в агресивни среди: сярна, солна, фосфорна, азотна киселина, сол, морска вода и други.

VANDEX SUPER/WHITE на фирма "Vandex"

 

VANDEX SUPER е готова суха смес на циментова основа за хидроизолация (импрегниране) в дълбочина. VANDEX SUPER е на базата на сив портландцимент, а за VANDEX SUPER WHITE се използва бял цимент, като свързващо вещество. Състои се от сив или бял портланд цимент, специално обработен кварцов пясък и активни химически добавки. Когато VANDEX SUPER се положи върху бетоновата повърхност, активните химически добавки реагират (влизат във взаимодействие) със свободната вар и влага в капилярните пространства и образуват неразтворими кристални структури. Тези кристали блокират капилярите и микропукнатините (от съсъхване) в бетона и предотвратяват по-нататъшното проникване на вода (дори и под налягане). Въпреки това Vandex слоя все пак позволява преминаването на водните пари през конструкцията (т.е. бетонът ще бъде в състояние да „диша”). Наред с хидроизолацията на конструкцията (съоръжението), VANDEX SUPER предпазва бетона от морска вода, отпадъчни води, агресивни подпочвени води и някои химически разтвори. VANDEX SUPER е изпитан за ползване в съоръжения за питейна вода. 

Приложение:

 • В основи: бетон
 • Хидроизолация и защита срещу вода и влага от активната или пасивната страна на водния напор
 • Основи, фундаментни плочи, подпорни и подземни стени,
 • Строителни фуги,
 • пречиствателни станции,
 • плувни басейни, моноструктурни елементи и т.н.
 • Съоръжения за питейна вода
хидроизолация на основи
хидроизолация на основи

§ Дълбочинно - кристализиращи, минерални повърхностни покрития за хидроизолация на основи (кристализираща хидроизолация) след обработка на фундаментите и основите с хидроизолацията от този вид, в капилярите на субстрата започва реакция на калцивия диоксид (негасена вар), влагата и химически активните добавки от изолацията, като се образуват комплексни неразтворими кристални съединения с влакнестта структура, които запълват капилярите и микропукнатините. Основата вече е водонепропусклива, но паропропусклива и е създадена защитна бариера срещу проникването на хлориди, корозионни соли и въглероден диоксид. Химически активните добавки са проникнали в дълбочина и са готови да реагират отново под въздействие на влагата и водата. Хидроизолацията от този вид става неразделна част от основата, върху която е положена и се използва успешно при:

 • Нови и съществуващи сгради - хидроизолация на фундаменти и основи, стени и плочи в сутерени, асансьорни шахти, кало-масло уловители, подземни гаражи, бетонни плочи под затревени площи и градини, плувни басейни, промишлени хидротехнически съоръжения, резервоари, водни кули, бетонни силози, противофилтрационни стени, работни и деформационни фуги и разнообразни бетонни съоръжения.

 • Съоръжения за питейна вода и пречиствателни станции

 • Електроцентрали, водни и хидротехнически съоръжения

За разлика от всички останали материали за хидроизолация кристализиращите хидроизолации осигуряват едновременно три вида защита. Веднъж това е плътният защитен слой с дебелина между 2 mm и 5 mm, покриващ изцяло защитаваната повърхност. Той е непроницаем за водата и сигурно възпрепятства нейното проникване. Устойчив е и на разтворените във водата химически съединения. Ако обаче поради някаква причина този пласт бъде механично повреден (обратен насип, поява на пукнатини при движение на конструкциите) тогава идва ред на втората защитна преграда - водата ще бъде спряна от близкия до повърхността на бетона слой, който е превърнат в напълно водонепроницаема преграда. Третата защита е чрез запълването на капилярите с водонепропускливи влакнести кристали, проникнали в дълбочината на субстрата, благодарение на явлението осмоза, където остават защитени от климатичните влияния или механичните натоварвания.

 

Пенетрон (Penetron) на американската фирма "PENETRON"

 

Пенетрон (PENETRON) - е дълбочинно, кристализиращо, повърхностно полагано покритие, което защитава бетона в дълбочина на сечението. Съвместим е с бетон, тухли и естествен камък. Съдържа портланд цимент, специално подбран кварцов пясък и активни химични съединения. Положен върху бетонната повърхност, активните химични компоненти реагират каталитично с влагата и продуктите на хидрация на цимента, в резултат на което се формират нови, неразтворими кристални структури. Последните се придвижват под влияние на осмозата в бетонното сечение и запълват порьозната му структура, превръщайки я в непроницаема такава за последваща миграция на водата, дори и под високо налягане. Но от друга страна, PENETRON позволява проникването на водни пари през бетона (т.е позволява бетона да "диша"). Дори и след втвърдяването PENETRON не оставя инертен, като е възможна допълнителна активация в контакт с влагата, което води до допълнително формиране на неразтворими кристали, запечатвайки капилярните проходи и микропукнатините с ширина до 0,4 мм. Кристалният растеж от капилярната хидроизолация е измерен на дълбочина от почти 1 метър от точката на нанасяне. PENETRON е жив, докато е жив бетона! Пенетрон предпазва бетона от корозионното действие на морски и отпадни води, агресивни подземни води и много други химични разтвори. В същото време е одобрен за използване в контакт с питейна вода, което го прави подходящ за използване в резервоари за питейна вода, водохранилища, пречиствателни станции и т.н. 

PENETRON не е декоративен материал!

Приложение:

Системата за дълбочинно кристализиращо покритие за бетон PENETRON се препоръчва за прилагане върху структурно здрав бетон - нов или стар. PENETRON може да се положи от двете страни на бетонното сечение - от към страната на водния напор, както и от към противоположната му страна. Типични области на приложение са:

 • Подпорни и зимнични стени     
 • Фундаменти
 • Шлицови стени
 • Подземни и метро - съоръжения 
 • Подземни хранилища
 • Асансьорни шахти
 • Паркинги
 • Бетонни плочи (подове, тавани, балкони и други)
 • Конструктивни фуги
 • Плувни басейни
 • Аквариуми
 • Пречиствателни станции
 • Канали
 • Водоеми
 • Мостове, язовири, пътища

Предимства:

 • Става неразделна част от бетона, като увеличава в пъти неговата якост и дълготрайност
 • Кристализиращите продукти проникват в дълбочина на бетона, уплътняват и затварят капилярите, порите и пукнатините на бетона
 • Може да се полага върху влажен и пресен бетон
 • Може да се полага и от двете страни на бетона - откъм страната на водния напор, както и откъм срещуположната страна
 • Особенно ефективен при полагане в условията на високо хидростатично налягане
 • По - ефективен от хидроизолационните мембрани и керамичните системи
 • Не се разрушава по шевовете, не се къса и пробива, за разлика от конвенционалните хидроизолации
 • Не изисква допълнителна защита при изпълнение на обратен насип, полагане на армировка и други подобни процедури, които биха повредили конвенционалните хидроизолации
 • Плътно затваря микропукнатини в бетона с ширина до 0,4 мм за разлика от маскирането им чрез премостване
 • Устойчив на водни разтвори с pH 3 - 11 за постоянен контакт и с pH 2 - 12 за случаен контакт
 • Осигурява устойчивост на бетона при циклично замразяване/размразяване, агресивни подпочвени и морски води, карбонатни, сулфатни и нитратни соли
 • Защитава стоманената прътовата армировка и армировъчните мрежи в бетона
 • Не е токсичен. Одобрен е за ползване в приложения за питейна вода (NSF 61)
 • Продуктът PENETRON е екологично чист продукт. Не съдържат летливи органични съединения и са безопасни за използване както на открито, така и при закрити вътрешни пространства.

AQUAMAT - PENETRATE на гръцката фирма "ИЗОМАТ"

 

AQUAMAT - PENETRATE на фирма "ИЗОМАТ" е циментова, мазана хидроизолация. Съдържа специални активни химически съставки, които при контакт с влагата и наличните хидроксиди на варта в цимента, реагират и образуват неразрушими съединения (кристали). Тези кристали блокират капилярните пори и запечатват пукнатините в бетона, като по този начин предотвратяват по нататъшна водна абсорбция. 

AQUAMAT - PENETRATE прониква в структурата на бетона и постоянно го предпазва от попадане на вода. Има способността да запечатва малки пукнатини, дори и когато те се появяват в последствие. Понася еднакво добре положителен и отрицателен хидростатичен натиск

Приложение:

 • Хидроизолация на основи на новостроящи се сгради
 • Хидроизолация на мазета
 • Хидроизолация на водни резервоари
 • Хидроизолация на резервоари за канализационни води

Предимства:

 • Остава активен за дълъг период от време, поради което защитава конструкцията от наличие на вода
 • Притежава отлична адхезия към бетона, подложен на положително или отрицателно водно налягане
 • Запечатва пукнатини с широчина до 0,4 мм, дори и ако се появят в последствие
 • Хидроизолацията на конструкциите не се повлиява от нарушаване на бетонната повърхност или повърхността на хидроизолационния слой
 • Защитава конструкциите от корозия на стоманената армировка в бетона
 • Не влияе на "дишането" на бетоновите елементи
 • Подходящ за резервоари за питейна вода, както и за повърхности, влизащи в директен контакт с хранителни продукти
хидроизолация на основи
хидроизолация на основи
хидроизолация на основи

КЬОСТЕР NB 1 Сив на немската фирма "KÖSTER" 

 

NB 1 Сив КЬОСТЕР е минерално покритие, съдържащо кристализационни и капилярозапълващи агенти. Той може да бъде използван за хидроизолация срещу почвена влага, вода без налягане и вода под налягане. Хидроизолацията, направена с NB 1 Сив КЬОСТЕР се характеризира с отлична устойчивост на натиск и абразия, както и с отлична устойчивост на химикали. NB 1 Сив КЬОСТЕР e напълно водонепроницаем срещу вода под налягане (до 13 бара). В резултат на проникването си в конструктивния елемент суспензията развива интензивна адхезия към субстрата и запушва капилярите. Освен хидравличното втвърдяване на изолационната суспензия, в нея се активират кристализационни процеси, които могат да доведат до самовъзстановителен ефект при появата на микропукнатини.

Приложение:

 • при новото строителство и ремонтите за хоризонтална и вертикална хидроизолация на бетона, зидарията или циментовата мазилка, при порьозен бетон, пръскан бетон
 • във влажни стаи, бани, нови изби,
 • от вътрешната страна на сутерени,
 • в асансьорни шахти, тунели, течащи подпорни стени,
 • от вътрешната страна при течащи тавани,
 • резервоари, силозни предприятия,
 • пречиствателни станции, ревизионни шахти,
 • резервоари за питейна вода
 • като бетон-контакт за подобряване на връзката между стар и нов минерален субстрат, като новият бетон следва да бъде излят 2 - 5 часа след полагането  

Предимства: 

 • Хидроизолация за позитивната и негативната страна срещу вода под налягане
 • Устойчива на хлориди, сулфати и фосфати
 • Притежава сертификат за контакт с питейни води
 • Прониква в субстрата, където кристализацията води до неразривна водонепроницаема връзка с него
 • Не съдържа съставки, предизвикващи корозия
 • Не отделя летливи вещества или вредни за околната среда емисии
 • Приложима също при зидария и върху силно порьозни субстрати от рода на пръскан бетон, газобетон и сгурбетон
 • Отпада необходимостта от поддържане на влажността на субстрата по време на втвърдяването
 • Възпрепятства движението на солите в субстрата, когато се използва в система заедно с Полизил TG 500 КЬОСТЕР
 • Безшевно полагане
хидроизолация за основи
мазана хидроизолация за основи
Кьостер Стара Загора

В областта на подземната хидроизолация, компромисите струват скъпо!

 

Защо трябва задължително да положим хидроизолация в основите на нашата сграда?

 

Тъй като основите на сградите са в пряк достъп с почвата, изключително важно е те да бъдат добре изолирани от атмосферните и подпочвените води. В противен случай с времето и основите и самата сграда ще претърпят значителни щети. Хидроизолацията на основите трябва да бъде предвидена още на етап проектиране. За тази цел е много важно да е ясен произходът на подземните води - дали са само капилярна влага, безнапорни води или напорни води с хидростатично налягане, за да се подбере най - добрия вариант за хидроизолация на основите. Всичко това се описва в геоложки доклад, който на по - малки обекти, за съжаление може да липсва.

Полагането на хидроизолационни системи следва да става по време на строителството, като гаранция за добра и надеждна защита на конструкциите. Предлагат се и различни решения за вътрешна хидроизолация на подземни помещения, когато такава не е изпълнена при изграждането им. 

Проектът и материалите за изграждането на подземните хидроизолационни системи не бива да се съсредоточават върху първоначалните разходи, а трябва да се базират върху разходите от гледна точка на целия жизнен цикъл на различните проектни варианти.

 

Щети, които може да причини влагата:

 

 • Повреди по конструкцията - влагата от почвата прониква в бетона и влияе както на неговото качество, така и на състоянието на армировката. Това се отразява негативно върху конструкцията на сградата като цяло.
 • Щети в подземните помещения - влагата от почвата се просмуква през стените и навлиза в самите подземни помещения - гаражи, мазета, сутерени и т.н. Това води до подкожушване, появата на мухъл и плесен, изсолване и отлепване на мазилката, овлажняване на мебели и уреди. Влагата може да се "изкачи" и до по - горните етажи. Ако напорът на подпочвените води е по - голям, може да доведе до наводняване.
 • Здравословни проблеми на живущите - влагата е подходяща среда за развитие на бактерии, плесен и мухъл. Те могат да доведат до хронични респираторни проблеми.

 • Наличието на хлебарки. Една от причините за лесното им размножаване е именно влагата в мазетата и другите подземни части на сградите.

 • Влажните подземни части на сградата, могат да обезценят нейната стойност при една бъдеща продажба. Никой не би искал да купи имот с течове в мазето или подземния гараж. 

AQUAMAT - ADMIX на гръцката фирма ISOMAT

 

Аквамат адмикс е кристализираща добавка за водоплътност на бетона в сухо състояние, която се добавя по време на приготвянето на бетоновата смес. При контакт с влага образува неразрушими кристални съединения. Подобрява водоплътността на бетона и не влияе негативно на паропропускливостта. тази добавка остава постоянно активна и работи еднакво добре на положително и отрицателно водно налягане.

Приложение:

Подходящ е за всички видове бетонни елементи, които са в постоянен или временен контакт с вода, като:

 • Основи на сгради
 • Мазета
 • Водни резервоари
 • Тунели
 • Канали
 • Резервоари за отпадни води
 • Плувни пасейни и други

Предимства:

 • Устойчивост срещу вода под налягане, от вътрешната или външната повърхност на бетона
 • Намалява в пъти капилярната абсорбция на водата
 • Остава кативен през целия период на експлоатация на конструкциите, поради което защитава непрекъснато конструкциите от проникване на вода
 • Може да запечатва малки пукнатини с широчина до 0,4 мм, дори и ако те са се появили след втвърдяване на бетона
 • Не влияе на паропропускливостта на бетонните елементи
 • Защитава стоманената армировка в бетона от корозия
 • Няма въздуховъвличащо действие
 • Не съдържа хлороди и други корозионни съставки
 • Съвместим с всички видове Портланд цимент

PENETRON PLUS - дълбочинно кристализиращ, хидроизолиращ, повърхностен втвърдител за бетон 

 

Пенетрон плюс е създаден специално за повърхностно, сухо полагане (разпръскване) върху хоризонтални бетонни повърхности, при наличие на по - високи изисквания за ударо - и износоустойчивост. PENETRON PLUS е прахообразен материал, състоящ се от портланд цимент, различни активни химически продукти и синтетични високо износоустойчиви пълнители с оптимизиран зърнометричен състав, подходящ за изпълнение на индустриални бетонни подове по технологията шлайфан бетон, с осигурена постоянна хидроизолационна защита. PENETRON PLUS е неразделна част от повърхността на бетона, като по този начин се избягват проблемите, свързани с полагането на други повърхностни хидроизолационни покрития, които обикновенно се износват, деламинират, прахоотделят и изронват. Активните химикали на PENETRON PLUS реагират каталитично с влагата на бетона и образуват неразтворими кристални структури във вътрешността на порите и капилярните проходи на бетона, блокирайки преминаването на водата.

Приложение:

 • Фундаментни плочи
 • Подземни конструкции
 • Пречиствателни станции за чисти или отпадни води
 • Подове на складови помещения
 • Площи с интензивен трафик
 • Паркинги

Предимство:

 • Осигурява висока устойчивост на хидростатично налягане от двете страни на повърхността на бетонното сечение
 • Превръща се в неделима част от бетона
 • Затваря и запечатва статични капилярни пукнатини до 0,4 мм
 • Позволява на бетона да "диша", като осигурява миграция на водни пари
 • Има висока химическа устойчивост на агресивни агенти
 • Подобрява устойчивостта на бетона срещу абразия
 • Увеличава якостта на натиск на бетона
 • Подобрява дълготрайността на бетона
 • Не е токсичен и е одобрен за ползване при питейна вода
 • Продуктът PENETRON PLUS е екологично чист продукт, не отделя летливи органични съединения
Penetron Stara Zagora

§ Вътрешно - кристализиращи химически добавки за бетон (добавки за водоплътност на бетона) - хидроизолация в целия обем

 

Кристализиращите добавки за бетон значително увеличават водоустойчивостта му както срещу водно налягане, така също и срещу капилярна влага. Състоят се от цимент и специални активни химикали, които реагират при контакт с влагата и свободната вар в пресният бетон и образуват неразрушими кристални съединения. Тези кристали блокират капилярните пори и запечатват малките пукнатини, получени от съсъхването в бетона, като по този начин предотвратяват проникване на вода, дори и при силно хидростатично налягане. Кристалите остават постоянно активни и работят еднакво добре на положително и отицателно водно налягане. Кристализиращите добавки подобряват работата с бетона без да се добавя допълнително количество вода. Те не съдържат хлориди и други предизвикващи корозия съставки. Съвместими са с всички цименти тип PORTLAND. Могат да се използват за строеж на всякакъв вид строителни конструкции, включително и такива, които са в постоянен контакт с водата, като фундаменти и основи, мазета, водни резервоари, тунели, канали, плувни басейни, пречиствателни станции и т. н. 

Предимства:

 • Устойчивост срещу вода под налягане, от вътрешната или външната повърхност на бетона.
 • Намаляват значително капилярната водна абсорбция.
 • Остават активни за целия период на експлоатация на конструкциите, поради което защитават непрекъснато конструкциите от проникване на вода.
 • Могат да запечатват малки пукнатини дори и ако те са се появили след втвърдяване на бетона.
 • Не влияят на паропропускливоста на бетонните елементи.
 • Защитават стоманената армировка в бетона от корозия.
 • Нямат въздуховъвличащо действие.
 • Не съдържат хлориди и други корозионни съставки.
 • Съвместим с всички видове Портланд цимент