хидроизолация за основи стара загора

  Оглед-безплатен

за област Стара Загора

 

 Изготвяне на индивидуална оферта-безплатно

безплатен оглед в област Стара Загора

Безплатен годишен преглед на положената от нас

 

хидроизолация  в рамките на гаранционния период

безплатен оглед в област Стара Загора

PCI Barraseal на фирма PCI Augsburg GmbH

 

минерален уплътнителен шлам за избени помещения, съоръжения за питейна вода и отпадни води. 

Приложение:

 • За вън и вътре.
 • За под и стена.
 • За хидроизолиране на строителни съоръжения във високото и ниско строителство, в нови и стари сгради.
 • За уплътняване в областта на цоклите и като хоризонтална бариера.

 • Като междинна хидроизолация под битумни слоеве като PCI Pecimor.

 • За хидроизолиране на килери, мокри помещения, басейни, подпорни стени и резервоари за питейна вода с височина на водния стълб до 10 м.

 • За повърхностна защита на проходими канали, отворени улеи на пречиствателни съоръжения и други съоръжения за отпадни води.

 • За уплътняване на основи, подложени на позитивно и отрицателно водно налягане.

Предимства:

 • Водо- и мразоустойчив, с универсално приложение за вън и вътре до 10 м воден стълб.
 • Предварително забъркан, само се разрежда с вода
 • Пластично - еластичен, лесно и бързо се обработва.
 • Полага се с четка или се шпаклова.
 • Не се изисква грунд или сцепителен мост.
 • Сулфатоустойчив, устойчив на химичните реакции в съоръженията за отпадни води.
 • Устойчив на трайно механично натоварване.
 • Със сертификати за приложение в съоръжения за питейна вода съгласно DVGW-Arbeitsblatt W 347/W 270.
 • Сертификат за приложение при клас на натоварване 1, 2, 3 и 5.
PCI Barraseal
PCI Barraseal

PCI Barraseal® Turbo на фирма PCI Augsburg GmbH

 

еластична, двукомпонентна хидроизолация за външни стени, фундаменти и бетонови елементи. Суха част - специален циментов разтвор с добавки; течна част - модифициеана акрилатна дисперсия.

Приложение:

 • За вън и вътре, стена и под

 • За хидроизолиране на избени стени, фундаменти и строителни елементи срещу земна влага, натрупваща се подпочвена вода и напорна вода

 • Като изолация срещу напорна вода

 • Като хоризонтална хидроизолация под стени

 • Като еластична изолация за цокли съгласно

 • Като повърхностна и хлоридна защита съгласно за стоманобетон

 • За хидроизолиране на водни резервоари и канали до 10 м дълбочина на водния стълб

 • За лепене на защитни, дрениращи и изолационни плочи

Предимства:

 • 2-компонетна високоеластична хидроизолация

 • Универсално приложение

 • Бързо втвърдява: за ограничени във времето работни процеси

 • Прилепва сигурно върху минерални или битумни основи

 • Паропропусклива,

 • Устойчива на студове и замръзвания,

 • Устойчива на стареене

 • УВ - устойчива

 • С висок процент сух остатък

PCI Barraseal turbo
PCI Barraseal turbo

PCI Seccoral® 2K Rapid на фирма PCI Augsburg GmbH

 

бързосъхнеща двукомпонентна хидроизолация, която се използва за уплътняване под керамични покрития, външни стени и фундаменти. Суха част - специален циментов разтвор; течна част - модифицирана акрилатна дисперсия.

Приложение:

 • За външно и вътрешно приложение

 • За стена и под

 • Официално одобрена за хидроизолиране на участъци подложени на силно водно натоварване съгласно клас на натоварване A и B

 • За уплътняване на подплочкови просранства по балкони и тераси

 • Официално одобрена за хидроизолиране на външни стени на мазета, мокри помещения и подпорни стени

 • За уплътняване под керамични покрития в бани и душ-кабини, плувни басейни, терапевтични и соларни бани

 • За уплътняване на строителни площадки във високото и ниското строителство, в стари и нови сгради

 • Хоризонтално хидроизолиране в и под стените срещу капилярнопокачваща се влага, например хидроизолиране на цокли в ново и старо строителство

Предимства:

 • Хидро - и мразоустойчив

 • С универсално приложение за вън и вътре

 • Покрива пукнатини

 • Осигурява висока защита при последващо напукване на основата

 • Може да се полага върху циментови замазки, веднага щом станат годни за ходене, след което да се положи керамика

 • Много пластичен

 • Много удобен за работа в резултат на бързото му втвърдяване и дългото време за образуване на коричка

 • Без мирис, не се отделят неприятни миризми

 • Не се напуква при съхнене

 • Не се рони

PCI seccoral 2k rapid
PCI seccoral 2k rapid

КЬОСТЕР NB 4000 на немската фирма "KÖSTER"
 

KÖSTER NB 4000 е полимерномодифицирано минерално покритие за хидроизолация на строителни конструкции от вътрешната и външната страна. Устойчив е на дъжд скоро след своето полагане и може да бъде излаган на вода под налягане 24 часа след втвърдяването си. Той е еластичен и свързва пукнатините. Подходящ е за хидроизолиране на сутерени, фундаментни плочи, зидарии и за ремонтирането на дефектни хидроизолационни слоеве. КЬОСТЕР NB 4000 е еластичен материал, премостващ пукнатините. Не съдържа битум, устойчив е на UV лъчи и може да бъде използван за залепване на изолационни плоскости. Може да се полага върху леко влажни субстрати, да бъде боядисван и шпаклован с основни мазилки. 

Aquamat на гръцката фирма "Isomat"
 

Хидроизолация на минерална основа. Издържа на хидростатично налягане до 7 атм. по DIN 1048. Подходяща за хидроизолация на мазета и резервоари. Идеално за резервоари за питейна вода по W-347. Дава възможност за изолация на мазета от вътрешната страна, прилага се и от пасивната страна на водния натиск.

Приложение:

 • За хидроизолация на бетонови елементи, зидария, мазилки, в случаи вариращи от обикновена влага до вода под налягане.
 • Подходяща за хидроизолиране на основи, мазета,
 • водни резервоари, басейни, резервоари за канализационни води и т.н.

Предимства:

 • Пълна устойчивост на водно налягане до 7 atm, според DIN 1048.
 • Защитава бетона от карбонизация.
 • Отлична адхезия към основи от бетон, зидария, мазилка, дори и при условия на отрицателно налягане.
 • Подходяща за резервоари за питейна вода, както и за повърхности които се в директен контакт с хранителни продукти, според W-347.
 • Лесно и икономично полагане.
 • Няма корозивно влияние към стоманата в армирания бетон.
 • Класифицира се като покритие за защита повърхността на бетона

AQUAMAT-SR на гръцката фирма "Isomat"

 

AQUAMAT-SR е сулфатоустойчива, мазана циментова хидроизолация, за повърхности които са в контакт с отпадъчни и подпочвени води съдържащи сулфати. 

Приложение:

 • Използва се за хидроизолация на стени и подове в пречиствателни станции за отпадна вода.
 • За възстановяване на стени и подове, които са увредени от сулфати.
 • За употреба, в случай вариращи от обикновена влага, до вода под налягане
 • Позволява хидроизолация на подземни зони, тъй като издържа на отрицателно налягане (вода от външната страна), поради отличната си адхезия към основата.

Предимства:

 • Пълна устойчивост на водно налягане до 7 atm
 • Висока устойчивост на сулфати
 • Лесно и икономично полагане
 • Отлична адхезия към основи от бетон или зидария, дори и при условия на отрицателно налягане
 • Подходящ за полагане върху хоризонтални и вертикални повърхности.
 • Паропропускливост.
 • Защитава бетона от карбонизация.
 • За употреба, в случай вариращи от обикновена влага, до вода под налягане.
 • Няма корозивно влияние към стоманата в армирания бетон
 • Класифицира се като покритие за повърхностна защита на бетон.

AQUAMAT-Monoflex на гръцката фирма "Isomat"
 

Флексова, еднокомпонентна, мазана полимерна циментова хидроизолация за хидроизолация на повърхности от бетон, мазилка, тухли, циментови блокчета, мозайка и т.н. Подходяща в случаи при които се изисква еластичност на хидроизолационния слой, тераси, покриви, балкони и влажни зони, които ще се покриват с плочки, „обърнати“ покриви, подземни резервоари и т.н. Позволява хидроизолация на мазета и основи, вътрешно или външно, срещу влага или вода под налягане.

Приложение:

 • Използва се за хидроизолация на повърхности от бетон, мазилка, тухли, циментови блокчета, мозайка и т.н., при които има или се очаква поява на пукнатини.
 • Подходящ за полагане върху тераси, покриви, балкони и влажни зони, които ще се покриват с плочки (бани, кухни),
 • „Обърнати“ покриви,
 • Подземни резервоари,
 • Цветарници и т.н.
 • Позволява хидроизолация на мазета и основи, вътрешно или външно, срещу влага или вода под налягане.

Предимства:

 • Способност да покрива пукнатини.
 • Пълна устойчивост на позитивно хидростатично налягане до 5 atm,
 • Притежава устойчивост на отрицателно налягане.
 • Защитава бетона от карбонизация.
 • Паропропускливост.
 • Устойчивост на стареене. ·
 • Отлична адхезия към влажни основи, без грундиране.

AQUAMAT-Flex на гръцката фирма "Isomat"

 

двукомпонентна, флексова, мазана циментова хидроизолация, която се състой от суха циментова смес (компонент A) и течен еластификатор (компонент B).

Приложение:

 • Използва се за хидроизолация на повърхности от бетон, мазилки, тухли, циментови блокчета, мозайка, и т.н., при които има, или се очаква поява на пукнатини.
 • Подходящ за полагане върху тераси, покриви, балкони, влажни зони, които ще се покриват с плочки (бани, кухни),
 • Подземни резервоари,
 • Цветарници
 • Позволява хидроизолация на мазета и основи, вътрешно или външно, срещу влага или вода под налягане.

Предимства:

 • Способност да покрива пукнатини.
 • Пълна устойчивост на позитивно хидростатично налягане до 5 atm,
 • Притежава устойчивост на отрицателно налягане.
 • Защитава бетона от карбонизация.
 • Паропропускливост.
 • Подходящ за резервоари за питейна вода, както и за повърхности които се в директен контакт с хранителни продукти,
 • Устойчивост на стареене.
 • Отлична адхезия към леко влажни основи, без грундиране.

AQUAMAT-Monoelastic на гръцката фирма "Isomat"
 

еднокомпонентна, високо еластична, мазана хидроизолация. Състои се от суха циментова смес, усилена със полимерни смоли. След втвърдяване образува безшевна мембрана.

Приложение:

 • Използва се за хидроизолация на повърхности от бетон, мазилки, тухли, циментови блокчета, мозайка, гипсокартон, дърво, метал и т.н.
 • Подходящ в случаи при които се изисква висока еластичност и добра адхезия на хидроизолационния слой.
 • За хидроизолация на повърхности подложени на разширяване/свиване или вибрации и имат или се очаква поява на пукнатини, като тераси, балкони, надземни водни резервоари, плувни басейни и т.н
 • За полагане върху тераси, покриви, балкони и влажни зони, които в последствие ще се покриват с плочки (бани, кухни).

Предимства:

 • Способност да покрива пукнатини.
 • Пълна устойчивост на позитивно хидростатично налягане до 5 atm,
 • Устойчивост на отрицателно налягане.
 • Защитава бетона от карбонизация.
 • Паропропускливост.
 • Устойчивост на стареене.
 • Отлична адхезия към влажни основи, без грундиране.

VANDEX BB 75 на фирма "Vandex"
 

VANDEX BB 75 е готова за забъркване суха смес на циментова основа за направа на повърхностна хидроизолация.

Приложение:

 • В основи: бетон и зидария
 • Хидроизолация от активната или пасивната страна на водния напор и защита от вода и капилярна (пълзяща) влага
 • При фундаменти, плочи, подпорни стени и др.
 • В съоръжения за питейни води.

Предимства: 

 • Поради своя състав, базиран на цимент, кварцов пясък с определена зърнометрия и специални добавки, VANDEX BB 75 е водонепропусклив.
 • Може да се полага от активната или пасивната страна на водния напор.
 • Началният и крайният капацитет на свързване на VANDEX BB 75 е отличен, което го прави идеално приложим по вертикални и хоризонтални повърхности.
 • След втвърдяване той е здрав, устойчив на студ и топлина и в същото време е паропропусклив.
 • Разтворът VANDEX BB 75 е изпитан и проверен за ползване в съоръжения за питейни води. 

VANDEX BB 75 E на фирма "Vandex"

 

Хидроизолационна еластична хидрофобна шпакловка.

Приложение: 

 • В основи: бетон и зидария
 • Хидроизолация от активната или пасивната страна на водния напор и защита от вода и капилярна (пълзяща) влага
 • При наличие на пукнатини или зони с потенциално напукване
 • При фундаменти, плочи, подпорни стени, съоръжения за отпадни води

VANDEX BB 75 Z на фирма "Vandex"
 

Хидроизолационен материал за пречиствателни станции за отпадни води. 

Приложение:

 • Защита от сулфати - за пречиствателни станции и за отпадни води
 • Прилага се от активната или от пасивната страна на водния напор
 • За бетон и зидария за пречиствателни станции за отпадни води.
 • Основи: бетон и зидария − защитно покритие за хоризонтални и ветикални части срещу канални води.
 • Канализационни канали, канализационни танкери, люкове и др.

Предимства:

 • Благодарение на състава си от цимент, едрозърнест кварц и избрани добавки, VANDEX BB 75 Z е водоустойчив.
 • Може да се използва срещу активно и пасивно водно налягане.
 • С помощта на подходящи свързващи агенти, VANDEX BB 75 Z е подходящ за открити резервоари и канали в пречиствателни станции за отпадни води.
 • Първоначалната и крайна свързваща способност на VANDEX BB 75 Z е отлична, което го прави подходящ за нанасяне върху хоризонтални и вертикални повърхности.
 • Устойчив е на замръзване и топлина след нанасяне, но все пак е пропусклив за изпарения.
 • VANDEX BB 75 Z е изпитан и проверен за ползване в съоръжения за питейни води.

VANDEX CEMELAST 100 на фирма "Vandex"
 

VANDEX CEMELAST 100 е двукомпонентен полимер- модифициран разтвор на циментова основа за направа на повърхностна хидроизолация. Той се състои от VANDEX BB 100 POWDER (сух компонент) и VANDEX CEMELAST LIQUID (полимерен компонент – течен).

Приложение:

 • В основи: бетон и зидария
 • Хидроизолация от активната или пасивната страна на водния напор и защита от вода и капилярна (пълзяща) влага
 • При наличие на пукнатини или зони с потенциално напукване
 • При фундаменти, плочи, подпорни стени, съоръжения за питейни води и др.
  хидроизолация под плочки, в мокри помещения и в плувни басейни

Bostik CemenTech C1 на фирма "Bostik"
  

Хидроизолационна циментова еднокомпонентна мазилка, със сив цвят, която е подсилена с полимерни добавки и се използва при решаването на проблеми с влагата, произтичащи от капилярния ефект. Осигурява хидроизолация на строителни обекти и съоръжения като гаражи, тераси, фундаменти, мазета и други. CemenTech C1 е водоотблъскваща и може да се използва само от положителната страна.

Приложение:

 • Външно и вътрешно;
 • За стени и подове;
 • При непрекъснато мокри и влажни зони, като гаражи, тераси, мазета и изби;
 • Водни резервоари, басейни, резервоари и цистерни за съхранение;
 • В основите, външните стени на мазета;
 • При подземни и повърхностни строителни работи;
 • При подобрение, реставрация и ремонтни работи на стари конструкции;
 • Във всички видове измазана повърхност като камък, цимент и производни - тухла, пемза тухла, брикети, газобетон, варовик и т.н.

Предимства:

 • Подсилена с полимерни добавки;
 • Устойчива на тежки климатични условия;
 • Притежава хидравлично сцепление;
 • Използва се във всякакъв вид облепени или измазани повърхности като каменна зидария и каменни облицовки, тухли, брикети, газобетон, варовик и т.н.
 • Предпазва повърхностите от влага и елиминира слаби водни течове;
 • Защита на повърхностите от разрушителните ефекти на влажност и влага.

Bostik CemenTech C1 Duo на фирма "Bostik"
 

Еднокомпонентна хидроизолация на циментова основа, оцветена в червен цвят, подсилена от полимерни добавки и активни компоненти. Използва се за решаване на проблеми, произтичащи от капилярния ефект. Може да се използва и от двете страни на действие на водата, положителна и отрицателна, при хидроизолация на гаражи, тераси, фундаменти и мазета. CemenTech С1 Duo създава неразтворими кристали, които се образуват от свободните циментови съединения и водата, с която реагира. При формирането на тези кристали в капилярите, бетонът става постоянно водонепропусклив.

Приложение:

 • от положителната и отрицателната страна на действие на водата;
 • на стени, подове или тавани, в непрекъснато мокри и влажни зони, като например гаражи, балкони, тераси и изби;
 • водни резервоари, басейни, резервоари и цистерни за съхранение;
 • в основите, външните стени на мазета, подземни конструкции, подземни и повърхностни строителни работи;
 • в мелиоративни, реставрационни и ремонтни работи на стари структури

Предимства: 

 • Подсилена с полимерни добавки и активни химикали;
 • Образува неразтворими кристали в порите на бетона, които не се разтварят от водата, с която взаимодействат.
 • Нанесена върху постен бетон, веднага след изсъхването тя кристализира със свободните съставки в порите на бетона, като го прави непроницаем по повърхността;
 • Устойчива на тежки климатични условия;
 • Добро сцепление
 • Използва се за каменна зидария и каменни облицовки, тухли, брикети, газобетон, варовик и т. н.;
 • Предотвратява появата на постоянна влага и елиминира слаби водни течове или такива без налягане;
 • Защитава повърхностите срещу разрушителните ефекти на влагата;

Bostik CemenTech C2 на фирма "Bostik"
 

Bostik CemenTech C2 е  двукомпонентна еластична хидроизолационна мазилка за употреба само от положителната страна на действие на водата. Bostik CemenTech C2 е подсилена от полимерни добавки със сив цвят и емулсия със син цвят. Подготвена за работа, представлява еластична уплътняваща пастообразна смес и се използва за решаване на хидроизолационни проблеми. Тя осигурява изолация от вода в гаражи, тераси и основи. 

Приложение:

 • Само от положителната страна на действие на водата;
 • За стени и подове - хоризонтално и вертикално;
 • При непрекъснато мокри и влажни зони, като гаражи, тераси, мазета и изби, мокри помещения
 • Водни резервоари, басейни, резервоари и цистерни за съхранение;
 • В основите, външните стени на мазета;
 • При подземни и повърхностни строителни работи, при подобрение, реставрация и ремонтни работи на стари конструкции.

Предимства:

 • Устойчива на тежки климатични условия;
 • Осигурява непромокаемост срещу вода под налягане;
 • Високо качество адхезия, силно се придържа към повърхности;
 • Висока устойчивост на износване;
 • Еластична.

Bostik CemenTech C2 Combi на фирма "Bostik"

е водоотблъскваща мазилка, за употреба само от положителната страна на действие на водата, двукомпонентна, циментова смес, подсилена от полимерни добавки със сив цвят и емулсия с бял цвят. Oсигурява изолация от вода в гаражи, тераси и основи.

Приложение:

 • Само от положителната страна на действие на водата;
 • За стени и подове - хоризонтално и вертикално;
 • Водни резервоари, басейни, резервоари и цистерни за съхранение;
 • В основите, външните стени на мазета, мокри и влажни зони, като гаражи, тераси, мазета и изби, мокри помещения;
 • При мостове и поддържането на стени и при ремонтни работи на стари конструкции.

Предимства:

 • Устойчива на тежки климатични условия;
 • Осигурява непромокаемост срещу вода под налягане;
 • Високо качество на адхезия, силно се придържа към повърхности;
 • Висока устойчивост на износване;
 • Еластична;
 • Подходяща за пряк контакт с прясна вода, без никакви покрития.

Masterseal 525 на фирма BASF
 

Гъвкава двукомпонентна акрилно модифицирана хидроизолация на циментова основа за хидроизолиране и защита на бетон, каменна зидария и редица други строителни материали. Състои се от суха смес - специално подбран цимент, кварцов пясък и реактивни пълнители - реагенти, както и течен компонент - смес от ко-полимери и овлажняващи съставки

Приложение:

 • За покритие и заравняване на различни бетонни повърхности 
 • Хидроизолация на басейни и водни резервоари.
 • Хидроизолация на морски канали
 • Запечатва и изглажда пукнатини, като осигурява водоплътност на повърхността.
 • Изолира и предпазва срещу отходната вода.
 • Хидроизолация на фундаменти
 • За залепване на облицовки във водосъдържащи структури
 • За защита на бетона от карбонизация и хлориди
 • Като покритие за тротоари в крайморски райни

Предимства:

 • Защитен слой от материала, с дебелина 1 mm осигурява антикарбонизационно покритие, еквивалентно на мин. 80 см бетонно покритие.
 • Водоплътност - издържа на водно налягане 7 bar при слой 2 мм съгласно DIN1048.
 • Отлични адхезия, залепва еднакво добре както към порьозни, така и към гладки повърхности.
 • Нетоксична - идеална за контакт с питейна вода.
 • Висока резистентност срещу дифузия на въглероден диоксид и хлорни йони. 
 • Дишаща - отблъсква водата, но пропуска въздуха
 • Може да се полага върху пресен бетон (само на 24 часа)
 • Добра химическа устойчивост - бензин, нафта, натриева основа, калциев хлорид, луга, слаби киселини
 • Голяма износоустойчивост

Thoroseal на фирма BASF
 

Хидроизолационно покритие за бетон и зидария на циментова основа. Съдържа портланд цимент, специално обработен кварцов пясък и добавки.

Приложение:

 • Хидроизолация на сутерени
 • Водни резервоари, шахти
 • Тунели
 • Плувни басейни
 • Рибарници
 • бетонни тръби
 • Стени и подове на душ кабини преди облицоване с плочки

Предимство:

 • Паропропусклив
 • Може да се прилага върху влажно основи, като дава възможност на основата да съхне
 • Свързва се с бетона или зидарията и се превръща в неразделна част от основата, устоявайки на хидростатичното налягане
 • Устойчив на положително и отрицателно водно налягане
 • Запечатва порите на бетона
 • Екологично чист - няма разтворители

Thoroseal FX 100 на фирма BASF
 

Thoroseal FX 100 е еластична хидроизолация за бетон и зидария на циментова основа. Съдържа смес от портланд цимент, подбран силициев диоксид и модифициращи агенти. 

Приложение:

 • Водохранилища, в чиито конструкция могат да се появят статически премествания
 • Резервоари за "мека" вода или вода с ниско pH
 • Хидроизолация на нови конструкции с очаквана поява на пукнатини от прекомерно съсъхване
 • Антикарбонизираща защита за бетон
 • Хидроизолация на подземни и надземни бетонни структури
 • Фундаменти
 • Плувни басейни
 • За вътрешна и външна употреба, срещу положително и отрицателно водно налягане
 • В мокри помещения под плочки

Предимства:

 • Полага се върху влажна повърхност
 • Не съдържа разтворители
 • Поема премествания на конструкцията до 0,5 мм или до 1,5 мм, ако е армиран с полипропиленова тъкан
 • Устойчив на положително и отрицателно хидростатично налягане
 • Паропропусклив
 • Става неразделна част от субстрата

Thrakon DSF 350 на фирма Thrakon

 

Thrakon DSF 350 е двукомпонентна, еластична, хидравлично свързваща се, хидроизолационна обмазка на минерална основа. DSF 350 FLEX е мразоустойчив продукт, има отлична адхезия към всички минерални основи и поема напукване на основата до 0,2 мм. Осигурява надеждна хидроизолация на сградата в случай на вода под налягане, подпочвена, канална и дъждовна вода.

Приложение:

 • Подове и стени на мокри и сервизни помещения
 • Оградни стени в основите на сградата
 • Плувни басейни и водосъдържатели
 • Тераси и балкони

Thrakon DSF 353 Super Elastic на фирма Thrakon

DSF 353 Super Elastic е супер еластична двукомпонентна циментово - акрилна обмазка за вътрешна и външна употреба. UV - устойчива, с възможност да премоства пукнатини до 1 мм. Може да остане като финишен слой. 

Приложение:

 • Плоски покриви
 • Външни тераси
 • Водосъдържатели
 • Плувни басейни
 • Резервоари
 • Оградни стени в основи на сгради

Thrakon DSF 360 на фирма Thrakon

 

DSF 360 е полимер-модифицирана хидроизолационна обмазка на циментова основа, подходяща за употреба при положително и отрицателно водно налягане. Съдържа цимент, кварцов пясък, минерални пълнители и добавки. Има много добро сцепление с минерални основи, мразо и влагоустойчива е. За вътрешна и външна употреба.

Приложение:

 • Хидроизолиране на бетонови повърхности,
 • Фундаменти и подземни части на сгради,
 • Водосъдържатели и канали,
 • Външни части на комини.
 • Полага се върху керамични тухли, камък, циментови замазки и мазилки

AquaProof 2K на фирма Don Construction Products (DCP)
 

AquaProof 2K е двукомпонентно гъвкаво, циментово покритие с модифициран полимер, което се използва за хидроизолация на вътрешни и външни структури. Създадено е специално за защита на подземни помещения от положителен и отрицателен воден напор - мазета, изби, бани в мазета, гаражи, фундаменти, канализационни и отводнителни конструкции. Предпазва конструкцията и зидарията от карбонизация и разрушителното влияние на хлорните йони и солите във водата. За всякакви минерални основи.

Предимства:

 • Подходящо за употреба при водозадържащи структури и сутерени
 • Позволява на водните пари да преминават през структурата (дишаща)
 • Осигурява гъвкаво безшевно покритие
 • Силно еластична - остава гъвкава и при - 30 ℃
   
 • Устойчива на агресивни химични препарати
 • Издържа на високо положително и отрицателно налягане

Revinex Flex FP A+B на фирма Neotex
 

Многофункционална, циментова хидроизолационна система, подходяща за бетон, зидария, под керамика и други строителни повърхности. Чрез смесването на двете компоненти на системата, Revinex® Flex (компонент А) с вода или подходящ полимер (компонент В), тя може да се използва за различни хидроизолационни приложения в зависимост от специфичните изисквания на проекта.

Приложение:

 • Хидроизолационна система за сутерени, стени,
 • Шахти,
 • Резервоари (без питейна вода),
 • Вътрешна хидроизолация срещу слабо отрицателно водно налягане, на стени и подове в сутерени.
 • Външна хидроизолация и защита на външни стени, вкопани в земята.

Предимства:

 • Премоства пукнатини.
 • Отлична адхезия към почти всички повърхности, като бетон, камък, керамика и тухли.
 • Устойчивост на положително и отрицателно хидростатично налягане на водата.

Aquafin 1K на фирма Schomburg
 

Еднокомпонентно, цимент - модифицирано хидроизолационно покритие за бетон, подложен на отрицателно хидростатично налягане.

Приложение:

 • Хидроизолация на нови и съществуващи сгради и съоръжения, намиращи се в контакт с почвата,
 • Срещу почвена влага и просмукване на вода, напорни подземни води (при подходящи конструкции)
 • Като допълнителна вътрешна хидроизолация против проникване отвън на влага,
 • Хоризонтална хидроизолация в/под стените и цоклите.
 • Хидроизолация за сглобяеми гаражи,
 • Контейнери за сервизна вода, контейнери за отпадъчни води и тръби. При използване в контейнери или при излагане на мека вода с твърдост <30 мг CaO/л анализът на водата е основно изискване.
 • За субстрати, които не са изложени на риск от напукване.

Предимства:

 • Устойчива на „силно агресивно въздействие“ (клас на натоварване XA2).
 • Твърда хидроизолираща суспензия;
 • Устойчива на сулфати;
 • водонепроницаема;
 • подходяща за всички повърхности на монолитното строителство;
 • хидравлично свързване;
 • Нанася се без предварително грундиране върху матововлажна повърхност;
 • паропропусклива, мразоустойчива, дълготрайна;
 • подходяща при отрицателно хидростатично налягане;

Hidromal (Хидромал) на фирма Адинг
 

Готова смес за груба хидроизолация на циментова основа. Приготвена от специално подбран цимент, висококачествени пълнители, и прахови добавки Използва се за хидроизолация на обекти, които са изложени на положително и отрицателно хидростатично налягане,като басейни, утаители,пречиствателни станции, подземни обекти, резервоари за вода, шахти, санитарни възли.

Предимство:

 • еднокомпонентна прахова смес
 • устойчива на позитивно и негативно хидростатично налягане
 • нетоксичен
 • позволява завършваща обработка на стенни повърхности
 • позволява непосредствено лепене на керамични плочки със строително лепило
 • бактериологично устойчива
 • отлична адхезия с основата
 • възможност за полагане върху влажна основа
 • не съдържа хлориди

Bauschlämme на фирма Remmers
 

Минерален хидроизолационен шлам за хидроизолация при ново строителство.

Приложение:

 • Нова хидроизолация при строителни елементи в допир с почвата (сутерени) срещу всички видове водни натоварвания.
 • Като хоризонтална бариера с голяма адхезия срещу покачваща се влага в областта на стените.
 • Хидроизолация на бетонни елементи с ограничена ширина на пукнатините (не премоства пукнатини)

Предимства:

 • Устойчив на напорна вода
 • Паропропусклив
 • Мразоустойчив

Dichtschlämme на фирма Remmers
 

Минерален хидроизолационен шлам за хидроизолация при ново строителство.

Приложение:

 • Нова хидроизолация при строителни елементи в допир с почвата (сутерени) срещу всички видове водни натоварвания, така също и при напорна вода от обратната страна.
 • Като хоризонтална бариера с голяма адхезия срещу покачваща се влага в областта на стените.
 • Защита от отрицателна влага при ново строителство под битумните дебелослойни полимерно модифицирани хидроизолации на Remmers.
 • Адхезионен мост за Remmers Dichtspachtel при хидроизолация на ново строителство.
 • Хидроизолация на цокъла във връзка със системите на Remmers за мазилки.

Предимства:

 • Водонепропусклив при напорна вода
 • Висока адхезия към основата
 • Подпомагащ съхненето, поради това че е паропропусклив
 • Мразоустойчив
 • Висока устойчивост на механично и химично въздействие

Sulfatexschlämme на фирма Remmers
 

Висококачествен сулфатоустойчив уплътняващ шлам за хидроизолация на стройтелни съоръжения отвътре и отвън

Приложение:

 • Хидроизолация на сутеренни помещения от вътрешна страна при случаи на натоварване от почвена влага, непокачваща се и покачваща се инфилтрирана вода, напорна и обратно напорна вода
 • Като защита от негативна влага при хидроизолация с покриващи пукнатините дебелослойни битумни покрития на Remmers (не премоства пукнатини)
 • Покритие за канализации и пречиствателни съоръжения

Предимства:

 • Хидроизолация в рамките на един ден
 • Може да се използва върху основи от варовиков пясъчник, тухла, бетон
 • Висока степен на водонепропускливост при напорна вода (дори и при обратен напор)
 • Хидроизолация на основата в дълбочина чрез силикатизация с Remmers Kiesol
 • Много добра адхезия към основата
 • Висока узтойчивост на механично и химично въздействие
 • Устойчивост на вода, студ и сулфати
 • Паропропусклив
   

Предлага се и във вариант Sulfatexschlämme schnell - бързосъхнещ.

Aquasil Flex на фирма BAUER

 

Гъвкава, двукомпонентна хидроизолация за пълна и трайна хидроизолация на бетон, зидария и мазилки. Aquasil Flex има способността да премоства пукнатини и е идеален за повърхности, които имат или се очаква да имат шупли поради термични свивания и разширения или вибрации – балкони, тераси, басейни и бани, изолирани покриви, стени и подове на мазета, резервоари, тунели, основи, канали и т.н. Aquasil Flex гарантира пълна хидроизолация в рамките на положително или отрицателно хидростатично налягане, като повърхността остава паропропусклива. Подходящ е за контакт с питейна вода.

Bauer Стара Загора

Elastosil на фирма Bauer

 
Гъвкава, двукомпонентна хидроизолация за пълна и трайна защита на бетон, зидария, мазилки, дърво, метал, циментови хоросани, циментови блокчета, камък и други строителни материали. Elasosil има способността да покрива широки пукнатини (дори по-големи от 2 мм). Използва се за запечатване на повърхности, които имат или се очаква да имат шупли поради термични свивания и разширения или вибрации. Идеален за повърхности:

 • които трябва да бъдат покрити с плочки – балкони, тераси, басейни и бани,
 • изолирани покриви с обърнат свод,
 • подземни резервоари,
 • повърхности с езерна вода (изкуствени езера),
 • стени и мазета,
 • тунели, канали
 • основи,

Като финално покритие този продукт предоставя голяма издръжливост при излагане на слънце и екстремни климатични условия. Elasosil гарантира пълна хидроизолация при положително или отрицателно хидростатично налягане, като оставя повърхността паропропусклива. Подходящ за резервоари за питейна вода.

Bauer Стара Загора

Elastoschlämme 1K на фирма Remmers

 

Еднокомпонентен, еластичен, бързосвързващ хидроизолационен шлам, който премоства пукнатини. Използва се като хидроизолация на вътрешни и външни помещения.

Приложение:

 • Хидроизолация на части от сгради, хранилища и сутеренни помещения
 • Хидроизолация и покритие на канализации, пречиствателни съоръжения и канали
 • Хидроизолация при полагане на керамични покрития за вътрешни и външни помещения (балкони, тераси, бани, басейни)
 • Покритие спиращо карбонизирането на бетонни повърхности по фасади в участъци с пръскаща вода
 • Хидроизолация в комбинация с други строителни материали при покачваща се влага в сутерени
 • При укрепване на работни фуги

Предимства:

 • Втвърдява без вътрешно напрежение и образуване на пукнатини
 • Много добра адхезия към основата
 • Устойчив на напорна вода до 1,5 bar
 • Устойчив на студ и стареене
 • Безвреден за околната среда 

 

Предлага се и във вариант Flexschlämme 2K (двукомпонентен) за още по-добра еластичност и възможност за премостване на пукнатини.

циментови хидроизолации
циментови хидроизолации
циментови хидроизолации
циментови хидроизолации

ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K на фирма Марисан 

 

Двукомпонентен разтвор на циментова основа, образуващ здрава, непрекъсната и силно еластична защитна мембрана, предпазваща от проникване на вода, атмосферни и други агресивни емисии в строителни елементи и бетонни конструкции. Трайно хидроизолира и защитава строителните конструкции и елементите, които са подложени на постоянна влага или течаща вода. След изсъхване образува непрекъсната водотблъскваща мембрана, с нулево водопоглъщане и висока устойчивост на замръзване, UV лъчение и стареене. Изключително устойчива е и на голямо водно налягане от негативната страна. Препоръчва се за предпазване на бетонни конструкции от проникване на въглероден двуокис при бетонни стълбове и греди, пътни и железопътни виадукти и др. Предпазва от проникване на агресивни атмосферни влияния и вода в арматурни конструкции с недостатъчен покривен бетон и в напукани бетонни повърхности или замазки. Може да се използва за защита на бетонови повърхности влизащи в контакт с морска вода и антиобледителни соли (натриеви и калциеви хлориди и сулфати). Осигурява защита срещу влага и атмосферни влияния при бани, спацентрове, плувни басейни, фонтани, тераси, балкони, покриви, бетонни резервоари за вода, подземни конструкции, канали, септични ями и много други. Препоръчва се за хидроизолиране под керамични покрития и облицовки от всякакъв вид. ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K е с изключително голяма еластичност и позволява запълването и преодоляването на пукнатини в основата до 3 мм. Поради екстремната си якост на сцепление към множество строителни основи е приложим върху бетонни, керамични, метални, дървени, акрилни повърхности, технически камък, гипскартон, OSB плоскости, технически шперплат и много други. Може да се прилага на закрито и открито, върху деформируеми и критични основи.

Марисан Стара Загора

Hidromal fleks (Хидромал флекс) на фирма Адинг

 

Двукомпонентна еластична хидроизолационна система на циментова основа. Използва се за хидроизолация на обекти, които са изложени на положително и отрицателно хидроста-тично налягане, като басейни, утаители, пречиствателни станции, подземни обекти, балкони, шахти, санитарни възли.

Предимство:

 • Двукомпонентна смес
 • Устойчив на позитивно и негативно хидростатично налягане
 • Премоства микропукнатини
 • Еластачен,
 • Нетоксичен,
 • Не съдържа хлориди,
 • Позволява непосредствено лепене на керамични плочки със строително лепило.
 • Бактериологично устойчив,
 • Отлична адхезия с основата,
 • Възможност за нанасяне върху влажна основа.
хидромал на адинг
хидромал флекс на адинг

Aquafin 2K/M plus на фирма Schomburg

 

Двукомпонентна, гъвкава, полимер - модифицирана хидроизолация на циментова основа, която хидроизолира и защитава бетон, зидария, тухли и някои естествени каменни основи. Притежава свойството да премоства пукнатини. Aquafin 2K/M plus има отлични адхезионни характеристики и осигурява безшевна система, която може да бъде оставане като крайно покритие или може да бъде покрита с плочки, павета, бои или други покрития.

Приложение:

 • Хидроизолация на основи от бетон, зидария, стени и подове в контакт с почва при за ново строителство и при възстановяване;

 • Хидроизолация срещу водно налягане от положителната страна на водосъдържателя (например резервоари за прясна вода, резервоари за отпадъчни води);

 • Хоризонтална хидроизолация под стени, срещу капилярно проникваща влага.

Предимства:

 • Безшевна, безфугова, гъвкава, премостваща пукнатини хидроизолация
 • Подходяща за всички носещи товар основи
 • Свързва се с влажно иснови без грундиране
 • Паропропусклива
 • Устойчива на замръзване
 • УВ - устойчива
 • Устойчива на стареене
 • Устойчива на соли на размразяване
 • Устойчива на агресивна вода до XA2
Циментови хидроизолации за основи
хидроизолация на фундаменти

Yapfleks 305 на фирма BASF

 

Полимер модифициран, циметнов хидроизолационен материал, който се прилага върху външни и вътрешни повърхности, върху бетонни шпунтови пилоти и циментови мазилки. Използва се върху повърхностни води, без налягане върху течове и влага

Приложение:

 • Върху външната страна на стените на основите
 • Върху подпорни стени
 • Във водохранилища
 • Използва се като водонепропусклив подложен слой на места с висока влажност
 • Върху хоризонтални или вертикални повърхности

Предимства:

 • не се свива или напуква
 • Устойчив е на замразяване и топене
хидроизолация на фундаменти
хидроизолация на фундаменти
хидроизолация на фундаменти
хидроизолация на фундаменти
хидроизолация на основи с неотекс
хидроизолация на основи с неотекс
хидроизолация на основи с Виматек

Thrakon DSF 363 Fiberelastic на фирма Thrakon

 

Thrakon DSF 363 Fiberelastic е еднокомпонентна супер еластична циментова хидроизолационна обмазка с фибри и специални полимерни добавки за вътрешна и външна употреба. Мразо и влагоустойчива е. Притежава отлично сцепление с минерални основи. Подходяща е за употреба при положително и отрицателно водно налягане.

Приложение:

 • бетонови структурни елементи, 
 • фундаменти
 • подземни части на сгради
 • водосъдържатели и канали
 • шахти
 • зони с повишена влажност
хидроизолация на основи с Тракон
хидроизолация на основи с тракон
хидроизолация на основи с тракон
хидроизолация на основи с тракон
хидроизолация на основи с тракон

Hydro osmo K на италианската фирма Licata

 

Hydro osmo K е еднокомпонентна хидроизолационна замазка с осмотично действие, специфична за твърда хидроизолация на бетон, зидария, замазки

Приложение:

 • Резервоари и цистерни
 • Хидроизолация за позитивно и негативно водно налягане
 • Хидроизолация на изби и мазета
 • Тунели и кладенци
 • Асансьорни шахти
 • Вкопани стени
хидроизолация на основи с Ликата

AquaProof 2K Plus на фирма Don Construction Products (DCP)

 

AquaProof 2K Plus е двукомпонентно еластомерно, циментово покритие с модифициран полимер, което се използва за хидроизолация на вътрешни и външни структури. Защитава от положителен и отрицателен воден напор мазета, изби, гаражи, фундаменти, канализационни и отводнителни конструкции. Предпазва конструкцията и зидарията от карбонизация и разрушителното влияние на хлорните йони и солите във водата. Може да се използва при всякакви минерални основи.

Предимства:

 • Може да се полага върху влажна сонова
 • Позволява на водните пари да преминават през структурата (дишаща)
 • Осигурява гъвкаво безшевно покритие
 • Силно еластична - остава гъвкава и при - 30 ℃
 • Устойчива на агресивни химични препарати
 • Издържа на високо положително и отрицателно налягане
 • Може да се боядисва
 • Подходяща за основи с вградено отопление
хидроизолация на основи с DCP
хидроизолация на основи с DCP

Hydro 2K/Tytan professional на фирма Selena

 

двукомпонентна хидроизолация за защита от вода и влага. Еластична. Притежава устойчивост срещу напуквания и висока издръжливост на ниски температури и водно налягане.

Приложение:

 • Под и над земята, за вътрешна и външна употреба
 • Открити тераси, балкони
 • Мокри помещения, бани
 • Фонтани, плувни басейни и водни резервоари
 • Хидроизолация на нови и стари основи
 • Тавани
 • Подземни гаражи

Предимства:

 • Еластична и устойчива на студ
 • Не се напуква
 • Устойчива на обратно налягане
хидроизолация на основи с титан

Revinex Flex 2006 на фирма Neotex

 

Еластична циментова хидроизолационна система.

Приложение: 

 • За повърхности под плочки в плувни басейни, тераси, стаи, бани, кухни
 • Шахти, резервоари за вода (също питейна вода), цветарници, силози
 • Подземни, интериорни и екстериорни повърхности
 • Тунели и мостове

Предимства:

 • Предлага висока еластичност, непромокаемост и защита на всякакви вертикални или хоризонтални повърхности, подложени на вибрации, разширения или химически вещества
 • Забележителна адхезия към множество субстрати, като бетон, циментов шлам, тухли, метали, гипсокартон, полистирен, мозайка и керамика
 • Сертифициран за прилагане в резервоари с питейна вода
 • Предпазва армировката от корозия и подобрява сцеплението в стоманобетоновите кострукции
 • Паропропусклив, предпазва бетона от карбонизация, предпазва от подземен радон и миграция на хлорид
 • Устойчив на положително и отрицателно хидростатично налягане,
 • Устойчив на ниски температури и сняг
 • Премоства пукнатини, пори и тънки фуги
 • Безвреден за околната среда 
минерална хидроизолация за основи
минерална хидроизолация за основи
минерална хидроизолация за основи
минерална хидроизолация за основи

Система Flexiblock на гръцката фирма "Vimatec"

 

FLEXIBLOCK е гъвкава двукомпонентна хидроизолационна смес. Състои се от (компонент А) - суха циментова смес WATERBLOCK и (компонент Б) - еластична емулсия на базата на еластомерни смоли. След втвърдяване оформя единна мембрана без фуги и съединения. FLEXIBLOCK предлага по-голяма адхезия и като цяло повишени якости в сравнение с WATERBLOCK, заради високото съдържание на смола на WATERFLEX.

Приложение:

 • хидроизолиране на повърхности от бетон, мазилки, тухли, мозайки, гипсокартон, дърво, метал и др., които имат или се очаква появата на пукнатини /до 0,2 мм/,
 • температурни свивания или разширения, вибрации – покриви, тераси, покривни градини,
 • надземни водни резервоари, басейни, топлоизолационни плоскости и др.
 • хидроизолация на мазета и сутерени в стари и нови конструкции,
 • вертикално или хоризонтално,
 • за вътрешно или външно приложение,
 • при наличие на влага или при воден напор.

Предимства:

 • Възможност за покриване на пукнатини.

 •  Безшевна хидроизолация, устойчива на водно налягане до 7 atm. 

 • Паропропускливост.

 •  Подходящ за резервоари за питейна вода /съгласно изискванията на W-347/, както и за повърхности, които имат контакт с хранителни продукти / EPA 330.5 и EPA 110.2/.

 •  Устойчивост на стареене.

 •  Връзка с мокри повърхности без предварително грундиране.

Penetron Стара Загора
Penetron Стара Загора
Penetron Стара Загора
Penetron Стара Загора
хидроизолация на основи с кьостер
хидроизолация на основи с кьостер
хидроизолация на основи с изомат
хидроизолация на основи с изомат
хидроизолация на основи с изомат
хидроизолация на основи с изомат
хидроизолация на основи с вандекс
хидроизолация на основи с вандекс
хидроизолация на основи с вандекс
хидроизолация на основи с Вандекс
минерална хидроизолация
минерална хидроизолация за основи

Системи Sealcoat на американската фирма Penetron

 

PENETRON SEALCOAT представлява хидроизолационно, циментово, полимермодифицирано, здраво покритие за зидария – основа на СИСТЕМИТЕ SEALCOAT™, които спират проникването на вода и предотвратяват увреждането от нея, като в същото време защитават бетонните и други зидани повърхности. образува твърдо, хидроизолационно защитно покритие, което се превръща в неделима част от бетонната или зидана повърхност. СИСТЕМИТЕ SEALCOAT™ могат да бъдат използвани навсякъде, където е необходимо хидроизолационно покритие на зидария. Те са особено ефективни при зидани стени, където се нанасят, като покривен хидроизолационен слой или се смесват с чист, промит пясък, за образуване на плътно покритие, което скрива фугите и изглажда повърхностите на стените (като напр. външни стени на мазета. Идеални са за хидроизолиране на панели, тухла, естествен камък, бетон и друг вид зидария

Система SealCoat Flex 

представлява двукомпонентна система от циментов полимерно-модифициран SEALCOAT™ и високотехнологичен емулсионен PENECRYL™ ELASTIC. PENECRYL™ ELASTIC подобрява адхезионните и огъващите свойства, като в същото време увеличава способността за затваряне на пукнатини при определени пропорции на смесване.

Приложение:

 • подобрена хидроизолация на повърхности от бетон, циментова замазка, естествен камък или тухла, които са обект на положително или отрицателно, ниско или средно налягане.
 • мазета и подпорни стени
 • противопожарни резервоари, водни резервоари и др.
 • Кашпи 

Предимства:

 • Отлична адхезия към правилно подготвени повърхности
 • Пропускливост на водни пари
 • Добра гъвкавост
 • Способност за затваряне на капилярни пукнатини с размер до 0,8 мм
 • Нетоксичен.
 • Некорозивен

Система SealCoat Elastic

представлява двукомпонентна, специално разработена, хипер-еластична, хидроизолационна система от циментов, полимермодифициран SEALCOAT™ и високотехнологичен емулсионен PENECRYL™ ELASTIC. SEALCOAT™ ELASTIC притежава отлични адхезивни свойства и характеристики на разтегливост, което го прави идеално решение за повърхностна хидроизолация при променливи температури, за поемане на пукнатини и при подвижни повърхности (динамично поведение). Обикновено се използва заедно с кристализиращата интегрална хидроизолационна система PENETRON®, при запълване на пукнатини с ширина над 0,4 мм.

Приложение:

 • За справяне с температурните колебания
 • Балкони и тераси, открити или покрити с карамични плочки, мрамор, естествен камък или керемиди
 • Бетонни стени с положително или средно отрицателно хидростатично налягане
 • Кашпи, резервоари и водни резервоари
 • Фонтани
 • Повърхности, изложени на свиване и уплътняване

Предимства:

 • Стабилност на ултаравиолетови лъчи
 • Без водопропускливост
 • Висока степен на разтегляне
 • Отлично еластично поведение
 • Отлична гъвкавост
 • Отлична адхезия към правилно подготвени повърхности
 • Пропускливост на водни пари.
 • Бетонът може да „диша“
 • Запазва свойствата си и при изключително неблагоприятни атмосферни условия
 • Отлична устойчивост на замръзване – до -19°C
 • Устойчивост на уплътняване и свиване
 • Отлични свойства за запълване на пукнатини между (1 и 2 мм).
 • Нетоксичен.
 • Без разтворители

КЬОСТЕР KD 1 основа на немската фирма "KÖSTER"

 

Бързовтърдяваща се циментова изолационна суспензия с висока устойчивост на агресивна почвена влага и вода под налягане. Използва се в комбинация с  KÖSTER KD 2 блиц пудра и KÖSTER KD 3 изолацията за хидроизолиране от негативната страна на минерални субстрати, като вътрешна хидроизолация на сутерена. КЬОСТЕР KD Системата спира течащата вода и образува постоянен хидроизолационен слой върху зидарията или бетона. Тя е устойчива на солите, които са опасни за строителните съоръжения и на агресивните субстанции, присъстващи в почвата. Солите не могат да повлияят на KD- системата КЬОСТЕР, след като тя е напълно втвърдена. Системата се състои от 3 продукта:

 • KD 1 Основа КЬОСТЕР - бързовтвърдяваща  се минерална изолационна суспензия с отлична устойчивост на агресивни подпочвени води и високо водно налягане.
 • KD 2 Блиц КЬОСТЕР - силнореактивна пудра с изключително кратко време на втвърдяване. При обработка на течащата повърхност със сухата пудра, активните водни течове се запечатват за няколко секунди.
 • KD 3 Изолация КЬОСТЕР - изключително нисковискозитетна силикатизираща течност. Активните съставки проникват дълбоко в субстрата и при реакцията се образува неразтворимо съединение. Порите се запълват и се хидроизолират трайно в резултат на минерализационния процес

Приложение:

 • За хидроизолация на сутерени от вътрешната (негативната) страна,
 • Хидроизолация на отвори, както и за всякакви други хидроизолации срещу вода без налягане и вода под налягане от позитивната или негативната страна.
 • KD 2 КЬОСТЕР може да се използва също така и за изолация и затваряне на пукнатини преди инжектирането им с инжекционни смоли.
минерална хидроизолация за основи
минерална хидроизолация за основи

AQUAMAT-Еlastic на гръцката фирма "Isomat"

 

двукомпонентна високо еластична, мазана циментова хидроизолация, която се състой от суха циментова смес (компонент A) и течен еластификатор (компонент B). След втвърдяване образува безшевна мембрана.

Приложение:

 • За хидроизолация на повърхности от бетон, мазилки, тухли, циментови блокчета, мозайка, гипсокартон, дърво, метал и т.н.
 • в случаи при които се изисква висока еластичност и добра адхезия на хидроизолационния слой.
 • За хидроизолация на повърхности подложени на разширяване/свиване или вибрации и имат или се очаква поява на пукнатини, като плоски покриви, балкони, надземни водни резервоари, плувни басейни, „обърнати“ покриви и т.н.
 • Позволява хидроизолация на мазета и основи, вътрешно или външно, срещу влага или вода под налягане.

Предимства:

 • Способност да покрива пукнатини.
 • Пълна устойчивост на позитивно хидростатично налягане до 7 atm,
 • Притежава устойчивост на отрицателно налягане.
 • Защитава бетона от карбонизация.
 • Паропропускливост.
 • Подходяща за резервоари за питейна вода, както и за повърхности които се в директен контакт с хранителни продукти, 
 • Устойчивост на отпадъчни води (пречиствателни станции за отпадни води, канализация и т.н.)
 • Устойчивост на стареене.
 • Отлична адхезия към леко влажни основи, без грундиране.
 • Притежава сертификат за противокоренова устойчивост, поради което е подходяща хидроизолация за озеленени покриви, цветарници и т.н.
 • Може да се използва и като радона бариера
хидроизолация за основи в Стара Загора
хидроизолация за основи в Стара Загора
хидроизолация за основи в Стара Загора
хидроизолация за основи в Стара Загора

VANDEX BB 75 E Z на фирма "Vandex"

 

VANDEX BB 75 E Z е двукомпонентен полимер- модифициран разтвор на циментова основа за направа на повърхностна хидроизолация. Той се състои от VANDEX BB 75 (сух компонент) и VANDEX ELASTICIZER PK 75 (течен полимерен компонент).

Приложение:

 • В основи: бетон и зидария
 • Хидроизолация от активната или пасивната страна на водния напор и защита от вода и капилярна (пълзяща) влага
 • При наличие на пукнатини или зони с потенциално напукване
 • При фундаменти, плочи, подпорни стени, съоръжения за отпадни води 

Предимства:

 • Еластичен (полимер-циментов) хидроизолационен разтвор за пречиствателни станции и съоръжения за отпадни води
 • С повишена сулфатоустойчивост - за открити канали и утаители
 • Поради своя състав, базиран на цимент, кварцов пясък с определена зърнометрия, специални добавки, както и на смесването с полимерния еластифициращ компонент, VANDEX BB 75 E Z постига водонепропускливо и еластично покритие, което е с повишена устойчивост срещу сулфати.
 • Началният и крайният капацитет на свързване на VANDEX BB 75 E Z е отличен, което го прави идеално приложим по вертикални и хоризонтални повърхности.
 • След втвърдяване той е здрав, устойчив на студ и топлина
 • Паропропусклив.
 • Той е активна преграда срещу въглеродния диоксид (СО2)

VANDEX CEMELAST на фирма "Vandex"

 

VANDEX CEMELAST е двукомпонентен полимер-модифициран разтвор на циментова основа за направа на повърхностна хидроизолация. Той се състои от VANDEX BB 75 (сух компонент) и VANDEX CEMELAST LIQUID (полимерен компонент – течен).

Приложение:

 • В основи: бетон и зидария
 • Хидроизолация от активната или пасивната страна на водния напор и защита от вода и капилярна (пълзяща) влага
 • При наличие на пукнатини или зони с потенциално напукване
 • При фундаменти, плочи, подпорни стени, съоръжения за питейни води и др.

Предимства:

 • Водонепропускливо и еластично покритие.
 • Идеално приложим по вертикални и хоризонтални повърхности.
 • Здрав, устойчив на студ и топлина
 • Паропропусклив.
 • Активна преграда срещу въглеродния диоксид (СО2) и е устойчив на водния напор към бетона.
 • Изпитан и проверен за ползване в съоръжения за питейни води.

WATERBLOCK на гръцката фирма "Vimatec"

 

WATERBLOCK е материал на циментова основа с добавки за водоплътност. Притежава отлична адхезия към бетон, тухлена или каменна зидария.

Приложение:

 • WATERBLOCK може да бъде използван при водно налягане (позитивно или негативно)
 • при влага, в стари и нови конструкции, вертикално или хоризонтално;
 • за мазета, резервоари за вода,
 • подземни гаражи, специални съоръжения,
 • тунели,
 • плувни басейни,
 • пречиствателни станции и т.н.

Предимства:

 • Дълготрайност срещу изменения, причинени от ерозия, тъй като е на неорганична основа.
 • Гарантира отлично свързващо покритие за дълги години.
 • Осигурява пълна защита на конструкцията срещу корозия.
 • Издържа на налягане от 70 м воден стълб (7 атм).
 • Подходящ за резервоари за питейна вода
Минерална хидроизолация за основи

Bostik CemenTech C2 Extra на фирма "Bostik"

 

изключително гъвкава циментова хидроизолационна мазилка за употреба само от положителната страна на действие на водата, двукомпонентна, подсилена с полимерни добавки със сиво-зелен цвят и бяла емулсия. Осигурява изолация от влага и вода в гаражи, тераси и основи.

Приложение: 

 • Вътрешно и външно;
 • Само от положителната страна на действие на водата;
 • За стени и подове - хоризонтално и вертикално;
 • В мокри помещения (бани, тоалетни, спа и други);
 • В основите, външните стени на мазета, мокри и влажни зони, като гаражи, тераси, мазета, изби и мокри помещения;
 • Водни резервоари, басейни, резервоари и цистерни за съхранение;
 • При мостове и поддържането на стени при ремонтни работи на стари конструкции

Предимства: 

 • Изключително гъвкава;
 • Осигурява непромокаемост срещу вода под налягане.
 • Устойчива на тежки климатични условия.
 • Високо качество на адхезия, силно се придържа към повърхности.
 • Висока устойчивост на износване.
 • Подходяща за пряк контакт с прясна вода, без никакви покрития.
минерална хидроизолация
минерална хидроизолация за основи

Минералните изолационни суспензии са изключително здрави изолации с много добра адхезия към минерални повърхности. Те не се повлияват от влажни основи и стават неразделна част от конструкцията. Минералните изолационни суспензии са пастообразни и се полагат безшевно. Те са лесни и надеждни, твърди или премостващи пукнатините системи.