Пълна гаранция от 15 години

Експлоатация над 50 години

полагане на тпо мембрани в стара загора

SGA  Hydro Systems

Иновациите в хидроизолациите

безплатен оглед в област Стара Загора

  Оглед-безплатен

за област Стара Загора

 

 Изготвяне на индивидуална оферта-безплатно

безплатен оглед в област Стара Загора

Безплатен годишен преглед на положената от нас

 

хидроизолация  в рамките на гаранционния период

http://www.sga-hydrosystems.com/
термополиолефин
термополиолефин

Защо да изберете ТПО (FPO) мембраната пред рулонната битумна мембрана?

 1. ТПО мембраните имат по - голяма издръжливост на пробиване и скъсване
 2. Употребата на ТПО мембрана осигурява надеждна хидроизолация само с един пласт хидроизолационно покритие. Самата мембрана е изключително лека и не "тежи" на покривната конструкция.
 3. При ТПО мембраните шевът е най - силното място. При термичното заваряване на шевовете нежду отделните листове на мембраната освен механична връзка се осъществява и химична. 
 4. ТПО мембраните имат висока УВ устойчивост. Те отразяват слънчевите лъчи и под тях винаги е прохладно. Енергийно ефективна система – спестява разходи за климатизация и отопление. Горният светъл слой на мембраните отразява слънчевите лъчи. Акумулираната топлина в покривната система е много по-малко.
 5. ТПО мембраните са паропропускливи - покривът от ТПО мембрана "диша". 
 6. ТПО мембраните запазват своята еластичност при по - големи температурни амплитуди от - 50 ℃ до + 80 ℃.
 7. Относно пожарната безопаснот, ТПО мембраните не разпространяват огъня (самозагасват се) и не отделят вредни газове..
 8. ТПО мембраните могат да се монтират целогодишно при температура от - 25 ℃. Те не се "страхуват" от сняг, защото снегът просто се замита и мембраната се полага (паропропусклива е!).
 9. При ТПО мембраните много лесно се открива къде има нужда от текущ ремонт и на мястото се поставя лепенка. 
 10. При ТПО мембраните производителят дава 10 години гаранция, а самият срок на експлоатация е над 50 години.
 1. Рулонните битумни мембрани имат по - малка издръжливост на пробиване и скъсване
 2. Рулонни битумни мембрани осигуряват надеждна хидроизолация само след полагането им в два пласта. Самата мембрана е тежка и това води до допълнително "утежняване" на покривната конструкция.
 3. При рулонните битумни мембрани шевът е най - слабото място, защото температурата на газовия пламък не се разпределя равномерно и няма еднакво топене на битума и най - често покривът протича точно при шевовете..
 4. При рулонните битумни мембрани роля на УВ защита играе посипката, която пада след 3 - 4 години и битумът започва много бързо да старее, леките фракции се изпаряват и той се напуква.
 5. Рулонните битумни мембрани не са паропропуксливи и при попадане дори и на малко количество вода под мембраната се образуват балони, които в последствие се пукат и нарушават целостта на мембраната.
 6. Рулонните битумни мембрани бързо губят еластичността си дори и при темепратури от 0 ℃ до + 80 ℃
 7. Рулонните битумните мембрани разпространяват огъня, горят и несамозагасват
 8. Рулонните битумни мембрани са капризни на температурни промени. Те могат да се полагат само при положителни темепратури от над + 5 ℃ иначе се напукват. В същото време температурата при монтаж не трябва да надвишава + 25 ℃, защото мембраната "протича". Не се полага при дъжд и сняг, защото не пропуска пара.
 9. При рулонните битумни мембрани е много трудно да се открие откъде тече и затова се налага да се ремонтират цели участъци. За да се спре протичането е задължетелно да се махне стария покривен слой и мястото да се остави да изсъхне.
 10. При рулонните битумни мембрани производителят не дава гаранция, а екплоатационният срок не надвишава 5 - 7 години.

Хидроизолация на плосък покрив с ТПО (FPO) синтетична мембрана

 

Полагането на ТПО мембрана е алтернативно решение за хидроизолация при стоманобетонни плоски покриви , когато са налице кратки срокове за монтаж, ограничена носимоспособност на покривната основа, работни движения на конструкцията или висок процент остатъчна влага. FPO мембраната е подходяща и при изграждането на т.нар. "Зелени покриви".

полагане на тпо мембрана
полагане на тпо мембрана
полагане на тпо мембрана
полагане на тпо мембрана
 1. стоманобетонна плоча
 2. битумен грунд
 3. пароизолация
 4. топлоизолация от екструдиран пенополистирол (XPS)
 5. армиран бетон за накло
 6. геотекстил - 500 г/м2
 7. ТПО хидроизолационна мембрана
 8. дренажна и водозадържаща HDPE мембрана
 9. дренажен геокомпозит
 10. хумусна почва
 11. затревяване

Хидроизолация на метален покрив с ТПО (FPO) синтетична мембрана

 

Изграждането на покриви с LT ламарина е предпочитан вариант при строителствто на сгради от сглобяеми конструкции (метални или стоманобетонни). Поради ниската им носимоспособност се изисква олекотена покривна система, с бърз монтаж, но без да се прави компромис с хидроизолационното покритие и защитата от влага и вода.

полагане на тпо мембрана

Методи за закрепване на ТПО (FPO) синтетичните мембрани

 • Механично фиксиране на ТПО (FPO) синтетични мембрани - механичното фиксиране е подходящо за всички видове покриви - плоски покриви, покриви с битумна хидроизолация, "зелени покриви" и др.

 

Условията на които трябва да отговаря основата върху която ще се полага ТПО мембраната са:

 • различни дефекти по повърхността на основата трябва да бъдат предварително ремонтирани
 • основата трябва да бъде здрава, глатка, без стърчащи остри издатини, чиста и суха
 • не е необходим разделящ слой от геотекстил между основата и ТПО мембраната, защото мембраната не взаимодейства със стар оксидиран битум, полиуретан, полиизоцианурат, минерална вата или с XPS топлоизолационните плоскости
 • необходим е разделящ слой от геотекстил ако ТПО мембраната се полага върху ПВХ мембрана
 • поддържащата конструкция трябва да отговаря на изискванията за якост, пластичност, анкериране и правилно оттичане
 • дилатационните фуги трябва да бъдат третирани в зависимост от дизайна на покрива
 • наклонът на покрива трябва да бъде минимум 2%, като това може да се постигне чрез скосяване на топлоизолационните плоскости

При механичното фиксиране на FPO  мембраните, същите се закрепят към основата с помощта на винтове за ламарина или за бетон с плоски глави, планки или с помощта на телескопи. Когато се монтира ТПО мембрана върху основа с наклонена повърхност трябва да се осигурят крепежни елементи с различна дължина.

Всяко платно от ТПО мембраната по хоризонталата се фиксира към основата чрез подходящи винтове за ламарина или винтове за бетон, планки или телескопи в зависимост от вида на основата (бетон или LT ламарина) и дебелината на топлоизолацията. 

Платната се фиксират с крепежните елементи по цялата им дължина в зоната на застъпванията, на разстояние 1 см от ръба на самото платно, като отделните крепежи се разполагат през 25 – 35 см, а в зоната на напречните застъпвания – през 50 см. Горното парче припокрива механично фиксираното долно парче с около 10 - 11 см, за да може да се направи качествено заваряване на двете отделни парчета. За големината на разстоянието между отделните крепежни елементи важна роля играе силата на вятъра. Върху нея оказва влияние местността, в която се намира сградата, височината ѝ и площта на покрива й. Когато данните показват високи стойности, механичното фиксиране е през по – малки интервали.

В основата на бордовете по целия периметър мембраната се фиксира чрез противоветрени метални перфорирани профили и винтове през 25 – 30 см, като краищата на профилите се обличат с парчета мембрана и се оставя разстояние между тях от няколко сантиметра.

Вертикалните парчета мембрана, ако са по – високи от 50 см се фиксират с винт и планка около средата на вертикалата, също на 1 см от ръба на мембраната. Горният им край се захваща с винтове или се завършва с метална лайсна.

Основно два са начините за завършване на синтетичната ТПО мембрана по вертикала – чрез ламаринени шапки (предварително разпробити през 25 – 30 см) и положени по целия периметър или чрез метални лайсни (предварително разпробити през 5 см) и също разположени по цялата обиколка на покрива. След механичното фиксиране отворът между мембраната и основата се запълва внимателно и непрекъснато с полиуретанов уплътнител.

механино фиксиране на тпо мембрани
механино фиксиране на тпо мембрани
механино фиксиране на тпо мембрани
механино фиксиране на тпо мембрани
механино фиксиране на тпо мембрани

Термополиолефинова (ТПО) синтетична мембрана - TPO/FPO

ТПО (TPO или FPO) мембраната e синтетичнa мембранa от ново поколение, произведенa чрез ко - екструзия от модифициран термопластичен полиолефин. Тя е термопластична и натурално гъвкава. Съставът на мембраната е разработен така, че тя да не съдържа пластификатори, хлориди, олово и други, вредни за околната среда химически съединения. Сертифицирана е за контакт с питейна вода, не замърсява почвата и водите. Термополиолефиновата (ТПО) мембрана съчетава устойчивостта на атмосферните въздействия на етилен - пропиленовия каучук (EPR) и поддаващия се на заваряване с по - ниска температура полипропилен. 

ТПО мембраната може да бъде използвана десетилетия наред с незначителна поддръжка. Гаранцията от производителя е 25 години, а експлоатацията много повече. За разлика от ПВХ мембраните, ТПО мембраната не губи своята дебелина с времето (добра дименсионна стабилност).

Предимства:

 • хидроизолация в един пласт
 • изключително лека, с намалена дебелина
 • стабилна и здрава
 • паропропусклива
 • устойчива на разтваряне и разлагане
 • може да взаимодейства с битум
 • много добра съвместимост с топлоизолиращи материали като: каменна вата, EPS изолация
 • гъвкава мембрана, следваща повърхността на основата
 • гъвкава при ниски температури
 • минимално екологично въздействие върху околната среда
 • преработваем, щадящ околната среда материал
 • бързи, лесни и надеждни шевове
 • надеждна експлоатация през всички сезони на годината
 • полага се без открит камък
 • самозагасящ се материал

Приложение:

 • плоски покривни системи - ТПО синтетичните мембрани са подходящи за открити покривни инсталации и за механичен монтаж. Те са устойчиви на ултравиолетови лъчи и могат да бъдат излагани на всякакви атмосферни условия. Намира приложение в изграждането на нови покриви и реконструкцията на стари покриви от всякакъв тип, направата на "Зелени покриви" и соларни покриви
 • водни резервоари, басейни, цистерни, канали и др. – ТПО синтетичните мембрани са подходящи за контакт с питейна вода. Устойчиви са на корени и микробилогични атаки. Имат висока механична устойчивост и отлична гъвкавост при ниски температури.

В зависимост от приложението ТПО мембраните биват:

 • синтетична ТПО мембрана с полиестерна армировка за механичен монтаж на покриви
 • синтетична ТПО мембрана без армировка, използваща се в сектора на подземното строителство – основи, тунели. Липсата на армировка позволява високо ниво на еластичност на мембраната и не позволява нейното пробиване от подземни води.
полагане на синтетични мембрани
полагане на синтетични мембрани
полагане на синтетични мембрани
полагане на синтетични мембрани

горен слой

полиестерна мрежа или стъклофибърна мрежа

долен слой

полагане на синтетични мембрани

ТПО (FPO) мембрани за хидроизолация на нови или ремонт на стари покриви

Синтетичните ТПО (FPO) хидроизолационни мембрани са произведени на базата на термопластичен полиолефин. Гъвкавостта на моликулярно ниво придава на TPO мембраната пластичност и якост без нужда от влагането на допълнителни пластификатори. Материалът се отличава с едно от най - ниските тегла сред основните видове синтетични мембрани.

Предимства:

 • полагане в еднопластова хидроизолационна система, независимо от външните температури
 • изключителна устойчивост на микроорганизми - идеално решение при баластови системи и зелени покриви
 • отлична химическа устойчивост - мембраната е подходяща за ремонт на покриви със съществуващи битумни мембрани и на места с агресивна среда (киселини)
 • отлична съвместимост с топлоизолационни материали като: каменна вата, полистирен и полиуретан
 • устойчивост на УВ - лъчи
 • устойчивост на високи или екстремно ниски температури
 • не се използва открит пламък в процеса на полагане
 • самозагасящ се материал без отделянето на токсични вещества
 • минимално екологично въздействие върху околната среда
 • ТПО мембраните имат свойството да следват покривните контури
 • отлична ветрова устойчивост

Приложение:

 • хидроизолационно покритие за нови покриви (бетонни и метални)
 • реновиране на стари покриви (бетонни и метални)
 • изграждане на покривни градини - "Зелени покриви"
 • изграждане на соларни покриви