Some Alt Text

  Оглед-безплатен

за област Стара Загора

 

 Изготвяне на индивидуална оферта-безплатно

безплатен оглед в област Стара Загора

Безплатен годишен преглед на положената от нас

 

хидроизолация  в рамките на гаранционния период

безплатен оглед в област Стара Загора

Полагане на течна, безшевна, мазана хидроизолация върху гранитогрес на използваема тераса на хотел, с цел спиране на течове и бърз ремонт. Използван е материал на полиуретанова основа на гръцката фирма "Maris Polymers" - "Mariseal 250". Новоположеното покритие позволява усилен пешеходен трафик и използване на терасата. Обектът се намира в Равда. (обектът не е завършен)

Гаранция - 10 години!

Полагане на течна, безшевна, мазана хидроизолация върху гранитогрес на използваема тераса на жилище, с цел спиране на течове и бърз ремонт. Използван е материал на полиуретанова основа на гръцката фирма "Maris Polymers" - "Mariseal 250", поръсен с кварцов пясък. Новоположеното покритие позволява усилен пешеходен трафик и използване на терасата. Обектът се намира в град Стара Загора

Гаранция - 10 години!

Полагане на течна, безшевна, мазана прозрачна хидроизолация върху гранитогрес на използваема тераса на хотел, с цел спиране на течове и бърз ремонт. Използван е материал на полиуретанова основа на гръцката фирма "Maris Polymers" - "Maritrans". Новоположеното покритие позволява усилен пешеходен трафик и използване на терасата. Обектът се намира в град Свети Влас

Гаранция - 10 години!

Полагане на течна, безшевна хидроизолация на акрилна основа "Акрофлекс - Течна гума" на българската фирма "Вълков" на неизползваеми балкони на жилищниа сграда.

Гаранция - 5 години.

течна гума стара загора
течна гума стара загора
течна гума Стара Загора
течна гума стара загора
течна гума Стара Загора
течна гума стара загора

Полагане на течна, безшевна, мазана хидроизолация на акрилна основа върху напукана мозайка на използваема тераса, с цел спиране на течове. Използван е материал на българската фирма "Вълков" "Акрофлекс - течна гума". Новоположеното покритие позволява слаб пешеходен трафик и използване на терасата. 

Гаранция - 5 години

Полагане на течна, безшевна, мазана хидроизолация върху гранитогрес на използваема тераса, с цел спиране на течове и бърз ремонт. Използван е материал на полиуретанова основа на българската фирма "Вълков" - "Акрофлекс Нео - течна гума". Новоположеното покритие позволява пешеходен трафик и използване на терасата. 

Гаранция - 10 години!

Полагане на течна, безшевна хидроизолация на битумна основа "Изомакс - Еласта" на българската фирма "Изомакс" на неизползваеми балкони на жилищниа сграда.

Гаранция - 5 години.

Полагане на течна, безшевна, мазана хидроизолация върху гранитогрес на използваема тераса на ресторант, с цел спиране на течове и бърз ремонт. Използван е материал на акрилна основа на българската фирма "Инетрфейс" ЕООД - "Isoflex universal". Новоположеното покритие позволява пешеходен трафик и използване на терасата. Обектът се намира в Свети влас.

Гаранция - 5 години!

Как да изберете подходяща фирма за ремонт на балкон или тераса?

 

 • потърсете информация в Интернет за фирми предлагащи тази услуга
 • разгледайте подробно сайтовете на избраните от Вас фирми
 • обърнете специално внимание на снимки и информация относно ремонти на балкони или тераси, извършени от съответните фирми
 • проверете съществуват ли избраните от Вас фирми в Търговския регистър
 • свържете се с избраните от Вас фирми (поне 3 на брой) по телефон или чрез имейл, за да насрочите дата и час за оглед. И запомнете – консултации и предлагане на оферти по телефона говорят за несериозно отношение и е пълна липса на професионализъм.
 • трябва да получите индивидуална ценова оферта, която да включва: необходимите ремонтни дейности, точно и пълно найменование на материалите, които ще бъдат използвани, кратка информация за материалите, етапите в полагането на избраната хидроизолационна система, продължителност на СМР, продължителност на гаранционния период и отделна цена за всяка ремонтна дейност. 
 • имайте впредвид, че изборът "най - ниска цена" може да доведе до повторен ремонт още през следващата година
 • поискайте от избраната от Вас фирма референции и адреси на отремонтирани вече обекти
 • свържете се с официалните представители за България на оферираните материали и поискайте информация относно качествата на избраните от Вас апликатори. 
 • поискайте да видите Договор за извършване на СМР от съответната фирма и внимателно се запознайте с правата и задълженията на Възложителя и Изпълнителя по този договор
 • всеки един отремонтиран обект трябва да бъде приет след оглед от Възложителя и след подписване на "Акт Образец 19"

Представяме Ви част от нашите отремонтирани обекти с кратка информация:

Как да разпознаете настъпващите проблеми?

 
Дори в момента да няма теч, то наличието на пукнатини, счупени и напукани плочки или техните ъгли, ефлоресценция или изсоляване, както и промяна на цветове на самите фуги, могат да Ви послужат за предупреждение за настъпващ сериозен проблем, който е време да предотвратите.

Точното локализиране на проблемите свързани с течовете от балкони и тераси, е задължително да се извършва от професионалисти с необходимия опит. Най - важният момент тук е да се открие източника на водата и влагата и след това да се търси оптималното решение за възникналия проблем. Едва след като окончателно са спрени всички течове, може да се пристъпи към премахване на щетите, нанесени от водата и влагата. 

Вариант I (ако разполагате с достатъчно време и пари)

 

 • премахване на старата подова настилка (гранитогрес, естествен камък)
 • премахване на подлежащото лепило за плочки
 • изкъртване на пода до здрава бетонна основа
 • запълване на по-големите неравности в бетонната основа с ремонтен разтвор
 • изпълнение на контактен слой между бетона и циментовата замазка (грундиране с контактен и свързващ грунд)
 • полагане на оформящата наклона циментова замазка (наклон от мин. 2 – 2,5%). При балкони с голяма дължина (над 4 м) е необходимо да се изрежат разширителни фуги (на всеки 3 - 4 м) с ширина 1 см - 1,5 cm, които се запълват с полиуретанов уплътнител. 
 • прави се холкер при връзката под стена с радиус 4 - 5 см
 • може да се изпълни хидроизолация с течна битумна мембрана (не е задължително)
 • върху хидроизолационния слой се поставя хоризонтална дренажна мембрана (важи само за тераси)
 • полагане на топлоизолационни плочи (фугите между тях се запълват с полиуретанова пяна) - важи само за тераси
 • изпълнение на армирана циментова замазка, като на всеки 4 м в нея се оставя разширителна фуга с ширина 1 - 1,5 см, която се запълва с PU уплътнител. 
 • полагане на първи слой от избраното хидроизолационно покритие (не по-рано от 5 дни след полагане на оформящата наклона циментова замазка). Нанася се внимателно по цялата повърхност без пропуски!
 • съединителните и разширителните фуги се запечатват в първия слой, посредством хидроизолационна компенсаторна лента, а за отводнителните сифони се използва хидроизолационен маншет.
 • полагане на последващите слоеве от избраната хидроизолация (задължително се спазват технологичните изисквания на съответните материали)
 • залепване на плочките (задължително избраната облицовка трябва да е студоустойчива) с високоякостно супер гъвкаво лепило (не по-рано от 72 ч след изсъхване на последния слой от положената хидроизолация)
 • фугите между плочките се фугират (48 ч след полагане на облицовката) с еластична фугираща смес, която трябва да има мощен водоотблъскващ и антибактериален ефект.
 • ъгловите, съединителните и разширителните фуги, както и местата на свързване на арматурите и фитингите се запечатват с полиуретанов уплътнител

От къде може да проникне водата и влагата?

 

При балконите и терасите влагата и водата могат да проникнат към вътрешността на сградата по една или по няколко от следните причини:

 

 • конструктивна грешка при изграждането на стоманобетонната конструкция на балкона или терасата
 • липса или неправилно изчислен брои дилатационни фуги в стоманобетонната конструкция при големи по площ тераси
 • неправилна обработка на дилатационните фуги
 • конструктивни грешки при дизайна на борда и парапетите
 • неправилно монтирани парапети
 • неправилно отводняване на балкона или терасата (липса на наклон към отводнителната система)
 • компрометиране на каналите за отводняване, сифоните или воронките на балкона или терасата
 • неправилно положена дограма на балкона или терасата
 • липсата на добра топлоизолация, положена върху стоманобетонната конструкция на терасата
 • липсваща хидроизолация под крайното покритие на балкона или терасата
 • направата на хидроизолация под крайното покритие с неподходящи хидроизолационни материали
 • некачествено изпълнена хидроизолация под крайното покритие и неспазване на зададените от производителя техническите изисквания на избраните материали
 • липсата на компенсаторна лента, компенсираща движението по връзката "стена - под"
 • липсата или недостатъчното повдигане на хидроизолацията по стените на балкона или терасата
 • използване на некачествени и нееластични лепила за плочки
 • неправилно изпълнение на фугите при керамични облицовки и настилки (фугите поемат напреженията породени от линейните движения на облицовъчните плочи и предотвратяват напукването и разрушаването на покритието. Ширината им (не по-малка от 3 мм) зависи от техният брой и големината на покритата площ. На всеки 100 см от облицованата повърхност, оставените фуги трябва да са с обща ширина не по-малко от 1 см. Задължително е използването на еластични фугиращи смеси. Фиксирането на желаната широчина става с помощта на кръстчета за фуги)
хидроизолация на тераса в стара загора

Как да ремонтираме течащи тераси и балкони, облицовани с плочки?

ремонт на тераси и балкони

Вариант II (ако не разполагате с достатъчно време и пари)

 

Много добър и траен вариант се явява полагането на хидроизолация върху облицовката с теракота, гранитогрес, мозайка, мраморни плочи, гранитни плочи и т.н на обитаема и използваема тераса.
Преди да пристъпим към полагане на избраната и най - подходящата за дадения случай хидроизолация, трябва:

 

 • да се огледат внимателно старите плочки, в какво състояние са, как са залепени и дали няма отлепени такива. Всички нередности да се отстраняват, като при необходимост се отлепват слабите плочки и се залепват наново
 • да се обърне специално внимание на плочките лепени "на топка". Те са много нестабилни и лесно се отлепват 
 • да се обърне специално внимание на "проблемните" фуги. "Пробелмните" фуги се почистват в дълбочина, като исцяло се премахва фугиращата смес и се запълват с полиуретанов уплътнител. 
 • желателно е след прерязване на "проблемните" фуги, да се изчака достатъчно време, за да може влагата проникнала под облицовката да се изпари. Ако клиентът не разполага с нужното време или се очакват дъждове трябва да се монтират отдушници, които да изведат влагата навън.
 • да се обърне специално внимание на барбакана на балкона или терасата, ако има такъв. Той трябва да е достатъчно широк, за да може водата лесно и бързо да се оттича през него.
 • да се обърне специално внимание на сифона, ако има такъв. Крайщата му трябва да се изолират добре, като се направи добро "обличане" с полиестерно платно.
 • да се почисти от мръсотия и мухъл.
 • да се направи цокъл (поне 20 см) от хидроизолационния материал. 

Изложени на неблагоприятните атмосферни влияния, балконите и терасите трябва да бъдат надеждно защитени с помощта на подходяща хидроизолационна система, положена под крайното покритие. Неизползванeто на правилните материали или пренебрегването на хидроизолацията може да доведе до течове, корозия на стоманобетонната плоча и до сериозно увреждане на избраното от Вас покритие, което ще наложи предприемането на мерки за ремонт, най-вероятно още през първата година от експлоатацията.

 

Балконите придават естетичен завършек на сградите и осигуряват на живущите в тях панорамна гледка и условия за отмора на въздух. Балконът е външна част от сградата, предназначена за временно ползване, която не осигурява опора на други конструктивни елементи. Най-често той представлява конструкция, пристроена към външната стена на сградата. Основна характеристика на всички балкони е относително малката им повърхност. Като външни части от сградата, каквито са и покривите и външните стени, балконите са изложени на тежки атмосферни условия, поради което са податливи на корозия.

 

 • В горещите летни дни балконите, особено тези с южно изложение, могат да се нагреят до + 70°С, а през зимата температурите могат да паднат до - 30°С.
 • Водни натоварвания от дъждове, натрупващ се и топящ се сняг, както и огромни температурни разлики 

 

Балконите най-често са покрити с керамични или непорьозни плочки, като покрития, които се поддържат лесно и създават атрактивен външен вид. Керамичното покритие обаче само по себе си не осигурява достатъчна защита от дъжд, сняг и големи температурни амплитуди. Ефективна защита от проникването на вода, влага и корозия на бетона може да се осигури единствено и само с полагането на подходяща качествена хидроизолация под избраното крайно покритие.

 

Терасите представляват конструкции от покривен тип, които са обособени като открити площадки, построени директно върху земята или някаква друга основа (обитаеми или сервизни помещения, гаражи и др.). Те са средство за увеличаване на жилищната площ, особено в райони с топъл климат, защото макар и на открито, създават достатъчно домашен уют и комфорт. На тях може да се отглеждат цветя, да се постави люлка, столове и маса, а дори и плувен басейн.

Върху терасите оказват влияние различни фактори:

 

 • дъжд, слънце, индустриални газове, отопление и вентилация на сградите, човешка дейност и други. Всеки от тях може да причини различни поражения, които да доведат до проникване на вода в жилищните помещения.
 • най-голямото натоварване за терасите, особено когато са покрити с керамични облицовки и са разположени над отопляеми помещения, идва от големите температурни колебания (достигащи до над 100 °C) и линейните разширения, които те предизвикват (около 1 - 2 мм на всеки 1 м).
 • много критични са и водните натоварвания, на които е подложена терасата - проливни дъждове, натрупващ и топящ се сняг.
 • замръзването и размразяването на водата в порите на материалите (керамични покрития, фугиращи смеси, лепила за плочки и др.) рязко намалява дълготрайността им и ги разрушава.

 

Животът на една тераса зависи основно от качеството на нейната хидроизолация. Изключително важни са и детайлите при връзките с бордовете и стените, отводнителните системи, коминните тела, окабелявания и др., имащи отношение към правилното хидроизолиране. Освен надеждната хидроизолация на терасата, в системата задължително трябва да бъде вградена и качествена топлоизолация, която да предпази помещенията под нея от прегряване през лятото и изстудяване през зимата.

 

И така откритите тераси и балкони са изложени в пълна сила на неблагоприятните климатични въздействия. Лятото са силно нагрети, а зимата са подложени на ниски температури и цикли замразяване - размразяване. Всички тези фактори, насложени във времето, могат да доведат до нарушаване на структурата и покритията, а това от своя страна води до теч в долните помещения. Липсата на хидроизолация при първоначалното покриване на терасата също е често срещано, и може да доведе до редица проблеми.

Пропускане на етапа "Хидроизолиране" преди полагане на плочките е най-често срещаната грешка, чиито негативи се проявяват не веднага след завършване на строителния обект, а с течение на времето. Стандартните лепила за плочки и самите плочки нямат функционалността на хидроизолация, а се явяват само завършващо и предпазващо покритие.

Традиционните лепила за плочки са силно хигроскопични. Честият им контакт с вода и влага ги прави трошливи и крехки, а покритието губи якост с времето.

Критични точки, като вътрешни и външни ъгли, сифони за оттичане, точките на монтаж на антени, разширителни и съединителни фуги и др. трябва да бъдат изпълнени със съответните хидроизолационни ленти, ъгли и маншети, което също често се пропуска.