SGA  Hydro Systems

безплатен оглед в област Стара Загора

  Оглед-безплатен

за област Стара Загора

 

 Изготвяне на индивидуална оферта-безплатно

безплатен оглед в област Стара Загора

Безплатен годишен преглед на положената от нас

 

хидроизолация  в рамките на гаранционния период

http://www.sga-hydrosystems.com/

Полиуретанови инжекционни материали на фирма Сика

Sika® Injection – 101 RC на фирма Сика

 

Sika Injection – 101 RC е двукомпонентна, нисковискозна, бързоразпенваща се и несъдържаща разтворители и CFC (хлорофлуоровъглерод), водореактивна полуретанова инжекционна смола, която се втвърдява до плътна еластична пяна с фина клетъчна структура. 

Предимства:

 • не възниква реакция при липса на пряк контакт с вода
 • Sika Injection – 101 RC може да се инжектира като еднокомпонентна система
 • Свободното разширение на пяната при контакт с вода е до 40 пъти
 • Скоростта на реакция (образуване на пяна) се влияе от температурите на смесения материал, конструкцията и контактната вода, както и хидродинамичните условия
 • При ниски температури (< +10°C), реактивността на Sika Injection – 101 RC може да се ускори с помощта на Sika Injection – AC 10 

Приложение:

 • Sika Injection – 101 RC се използва за временно спиране на проникването на вода в пукнатини, фуги и кухини в бетон и зидария от тухли и/или естествен камък
 • За осигуряване на постоянна водонепропускливост на пукнатините, след това те следва да се инжектират със Sika Injection – 201 CE или Sika Injection – 203

Инжектиране:

 • инжекционни помпи, подходящи за еднокомпонентни продукти като Sika® Injection Pump EL – 1, Sika® Injection Pump EL – 2, Hand – 1 или Hand – 2
 • почистване на всички средства и инструменти със Sika® Colma Cleaner
полиуретанова инжекционна смола

Sika® Injection – 105 RC на фирма Сика

 

Sika Injection – 101 RC е двукомпонентна, нисковискозна, бързоразпенваща се и несъдържаща разтворители и CFC (хлорофлуоровъглерод), водореактивна полуретанова инжекционна смола, която се втвърдява до плътна еластична пяна с фина клетъчна структура. 

Предимства:

 • не възниква реакция при липса на пряк контакт с вода
 • Sika Injection – 105 RC може да се инжектира като еднокомпонентна система - съотношението на смесване 1:1 позволява лесно и безопасно полагане с 1 - или 2 - компонентни помпи
 • Свободното разширение на пяната при контакт с вода е до 15 пъти
 • Скоростта на реакция (образуване на пяна) се влияе от температурите на смесения материал, конструкцията и контактната вода, както и хидродинамичните условия
 • При ниски температури (< +10°C), реактивността на Sika Injection – 105 RC може да се ускори с помощта на Sika Injection – AC 10 

Приложение:

 • Sika Injection – 105 се използва за временно спиране на проникването на вода в динамични и статични пукнатини, фуги или кухини в бетон и зидария от тухли и/или естествен камък, а също така при фундиране с кладенци и пилотни работи

полиуретанова инжекционна смола
 • Sika Injection – 105 е особено подходяща за конструкции, където са възможни незначителни движения
 • За осигуряване на постоянна водонепропускливост на пукнатините, след това те следва да се инжектират със Sika Injection – 201 или Sika Injection – 203

Инжектиране:

 • инжекционни помпи, подходящи за еднокомпонентни продукти като Sika® Injection Pump EL – 1, Sika® Injection Pump EL – 2, Hand – 1 или Hand – 2
 • почистване на всички средства и инструменти със Sika® Colma Cleaner

Sika® Injection – 203 на фирма Сика

 

Еластична двукомпонентна полиуретанова инжекционна смола за постоянна хидроизолация. Sika Injection – 203 е ниско вискозна, еластична, несъдържаща разтворители полиуретанова инжекционна смола, която се втвърдява във влажна и в суха среда, образувайки еластичен, водонепропусклив, запълващ и уплътняващ материал.

Предимства:

 • постоянна еластичност, може да компенсира ограничени движения
 • не се свива след изсъхване
 • поради ниския си вискозитет, прониква в пукнатини с ширина > 0,2 мм
 • втвърдената смола Sika® Injection – 203 е инертна и химически устойчива
 • не съдържа разтворители, екологично чиста, подходяща за подпочвени води
 • при ниски температури (< + 10°C), реактивността на Sika® Injection – 203 може да се ускори с помощта на Sika® Injection – AC 20
 • Sika® Injection – 203 може да се инжектира като еднокомпонентна система (когато не се използва ускорител)
 • ЕС Одобрение № 0761 – CPD – 0062
 • Тествана и одобрена съгласно ZTV – ING (RISS)
 • Немски сертификат за питейна вода KTW
полиуретанова инжекционна смола

Приложение:

 • Sika® Injection – 203 се използва за осигуряване на уплътнения с постоянна водонепропускливост и известна подвижност в сухи, влажни или „течащи” пукнатини и фуги в бетон, зидария от тухли и/или естествен камък
 • Sika® Injection – 203 може да се използва за инжектиране на системата SikaFuko® (не може да се инжектира повторно!)
 • За използване при „течащи” пукнатини под хидростатично налягане, Sika® Injection – 203 се използва след първоначално инжектиране със Sika® Injection – 101 RC

Инжектиране:

 • инжекционни помпи, подходящи за еднокомпонентни продукти като Sika® Injection Pump EL – 1, Sika® Injection Pump EL – 2, Hand – 1 или Hand – 2
 • почистване на всички средства и инструменти със Sika® Colma Cleaner

Sika® Injection – 307 на фирма Сика

 

Sika® Injection – 307 е еластична трикомпонентна полиакрилна инжекционна смола за постоянна хидроизолация с много нисък вискозитет и регулируемо време на реакция.

Предимства:

 • осигурява пасивираща среда за вградената стоманена армировка - съдържа инхибитори на корозия
 • регулируемо време за преминаване в гел между 5 и 50 минути
 • постоянна еластичност, може да поема ограничени движения
 • възможност за обратимо абсорбиране (набъбване) и освобождаване (свиване) на влага
 • акрилна смола без разтворители
 • много нисък вискозитет, сравним с вискозитета на водата - 3,8 MPa.s
 • високи хидроизолационни показатели – изпитана съгласно БДС EN 14068 при налягане до 7 бара, което я прави подходяща за употреба в хидротехнически съоръжения, тунели, промишлени, обществени и жилищни
  сгради и др.
 • лесно почистване на използваното оборудване само с вода
 • ниско електрическо съпротивление, което позволява използването й в комбинация със системи за катодна защита
 • позволява инжектиране в сухи, влажни и водонаситени пукнатини (с и без хидростатично налягане)
 • след втвърдяване Sika® Injection – 307 е неразтворима във вода и въглеводороди и е устойчива на алкали
 • съвместима с PVC и FPO синтетични мембрани

Приложение:

 • Sika® Injection – 307 се използва за инжектиране на пукнатини и фуги
 • Sika® Injection – 307 се използва за инжектиране на инжекционни маркучи
 • SikaFuko® при уплътняване на конструктивни фуги
 • Sika® Injection – 307 се използва за уплътняване на водоносни пукнатини и каверни
 • Sika® Injection – 307 се използва за направа на инжекционни завеси във влажни или воднонаситени почвени условия, разположени в непосредствена близост до съответния елемент или в самата структура на сградата
 • Sika® Injection – 307 се използва като външна инжекционна система при конструкция с ограничено движение или при дренажни тръби, които са или ще бъдат покрити с влажна или водонаситена почва
 • Sika® Injection – 307 може да се използва за ремонт чрез инжектиране на повредени хидроизолационни мембрани (единична и двуслойна система)

Инжектиране:

 • Sika® Injection – 307 може да се инжектира с нормални едно - или двукомпонентни инжекционни помпи.

Полиакрилни инжекционни смоли на фирма Сика

Sika® Injection – 304 на фирма Сика

 

Sika Injection – 304 е много ниско вискозен, еластичен и много бързо желиращ се полиакрилен инжекционен гел. Материалът реагира, за да образува водоустойчив, еластичен, но твърд гел с добра адхезия към сухи и мокри субстрати. Време за реакция от 40 секунди до 4 минути

Предимства:

 • Постоянно еластична, може да абсорбира ограничено движение
 • Възможност за обратимо поглъщане (набъбване) и освобождаване (свиване) на влага
 • Времето за желиране може да се регулира според специфичните изисквания (ниски/високи температури и т.н.)
 • Много нисък вискозитет, който е сравним с този на водата
 • Втвърденият Sika Injection – 304 е неразтворим във вода и въглеводороди и е устойчив на киселини и основи
 • Екологично чист, може да се използва в защитени зони за подземни води
 • Устойчив на променливо замразяване и размразяване
 • Трябва да се инжектира като двукомпонентна система

Приложение:

 • Sika Injection – 304 се използва за направа на запечатващи повърхности (завеси) във влажни или наситени с вода земни условия, разположени в непосредствена близост до строителния компонент или в рамките на строителната конструкция.
 • Sika Injection – 304 се използва като система за външно впръскване, разширяване и отводняване на тръби, които са покрити с влажна или наситена с вода почва
 • Sika Injection – 304 се използва за уплътняване на некохезивни почви с ниска пропускливост
 • Sika Injection – 304 може да се използва и за ремонт чрез инжектиране на повредени хидроизолационни мембрани (единична и двуслойна система)
полиакрилни инжекционни смоли
полиакрилни инжекционни смоли

Sika® Injection – 306 на фирма Сика

 

Sika Injection – 306  е много ниско вискозна, еластична полиакрилна инжекционна смола с гъвкаво и регулируемо време за реакция.

Предимства:

 • регулируемо време на втвърдяване между 8 минути и 50 минути
 • постоянно еластична, може да абсорбира ограничени движения
 • смолата има способност обратимо да абсорбира (набъбва) вода около 75% от теглото и да освобождава влага
 • акрилна смола без разтворител
 • висока стойност на рН от 9 до 10
 • много нисък вискозитет, сравним с този на водата
 • втвърдената Sika Injection – 306  е неразтворима във вода и въглеводороди и е устойчива на киселини и основи
 • екологично чист продукт, който може да се използва в защитени зони за подземни води

Приложение:

 • Sika Injection – 306 се използва за инжектиране на SikaFuko инжекционни маркучи за уплътняване на строителните фуги
 • Sika Injection – 306 се използва за запечатване на водоносещи пукнатини и кухини
 • Sika Injection – 306 се използва за създаване на уплътнителни стени (завеси) във влажни или водонаситени почвени условия, разположени в непосредствена близост до строителния компонент или в рамките на строителната конструкция
 • Sika Injection – 306 се използва като система за външно впръскване и свръзки с ограничено движение или дренажни тръби, които са или ще бъдат покрити с влажна или водонаситена почва
 • Sika Injection – 306 може да се използва и за ремонт чрез инжектиране на повредени хидроизолационни мембрани (единична и двуслойна система)
полиакрилни инжекционни смоли
полиакрилни инжекционни смоли
полиакрилни инжекционни смоли
инжекционни материали на епоксидна основа
инжекционни материали на епоксидна основа

Инжекционни акрилатни хидроструктурни смоли на фирма Кьостер

Кьостер Инжекционен гел G4 на фирма Кьостер

 

Еластичен многокомпонентен акрилатен гел на водна основа с много нисък начален вискозитет, формиран след смесване на компонентите. Компонент А2 се прибавя към баката с Компонент А1. След това двата компонента се смесват добре чрез разклащане/разлюляване на баката (в продължение на 3 минути). Компонент В се изсипва в зелената допълнителна бака и след това са допълва с чиста вода до същото ниво (21 см височина на пълненето), до което е пълна баката с А компонентите. След това двата компонента се смесват добре чрез разклащане/разлюляване (време на смесване 3 минути). Акрилатният гел притежава способността да свързва водата по време на гелообразуването. Способността за разширяване след пълното му втвърдяване позволява да поеме 40 % допълнително вода в своята структура. Поради ниския начален вискозитет акрилатният гел може да бъде инжектиран във фините пори на субстрата. Трайността на готовия разтвор е 24 часа. Сертифициран за контакт с питейни води.

Приложение:

 • за хидроизолация в подземни конструкции - външна изолация чрез завесни инжекции.
 • за инжектиране в плътна тухлена зидария с цел изолация на фугите в строителния разтвор срещу проникване на вода
 • може да се прилага и при специалните хидроизолации - например тунели, шахти и инжектиране в бетон, както и като стабилизатор на почвата

Инжектиране:

 • Завесно инжектиране - в строителния елемент, който трябва да се хидроизолира се пробиват отвори по начина, показан в страни. Типичното разстояние е 40 см, като отворите се разполагат в квадратна форма с един централен отвор в средата. Препоръчваме използването на 10 -18 мм пакери от рода на Суперпакерите КЬОСТЕР. В случаите на перфорирани тухли се използват Инжекционни ланцети КЬОСТЕР. Поради по – голямата си дължина Инжекционните ланцети КЬОСТЕР освобождават материала от външната страна на стената така, че отворите в строителния елемент не се запълват. Инжектирането обикновено се прави в няколко стъпки, като по този начин количеството материал се разпространява съгласно параметрите на апликацията.
 • Инжектиране в зидария – строителният елемент, който ще бъде хидроизолиран се пробива до 2/3 от дебелината му (при по – дебели стени непробити остават поне последните 30 см от стената). Това се прави във формата на квадрат през стандартно разстояние от 40 см с централен отвор в средата. В отворите се поставят 10 мм пакери, подходящи за инжектиране под високо налягане, например Суперпакери КЬОСТЕР. Инжектирането обикновено се прави в няколко стъпки до пълното напояване на стената. Дефектите в изолацията се поправят веднага с помощта на КВ – Фикс 1.
 • Материалът се инжектира с помощта на двукомпонентна инжекционна помпа с интегрирана водна струя -  помпа за акрилатен гел КЬОСТЕР.
акрилатни инжекционни гелове на фирма кьостер
акрилатни инжекционни гелове на фирма кьостер
акрилатен инжекционен гел на фирма Кьостер
акрилатен инжекционен гел на фирма Кьостер

Кьостер Инжекционен гел S4 на фирма Кьостер

 

Многокомпонентен акрилатен инжекционен гел с регулируемо реакционно време за спиране на активни водни течове, инжектиране във фуги и завесно инжектиране.

Акрилатен гел с регулируемо реакционно време за спиране на активни водни течове, завесно и площно инжектиране, както и за запълване на кухини. Реакционното време може да варира между 10 секунди и 3 минути. То се регулира чрез промяна на количеството на Компонент В и промяна на състава на Компонент А2. Притежава висока адхезия спрямо минерални повърхности, която може да се увеличава многократно с добавяне на органична дисперсия към компонент В (Кьостер В+). Гелът е на водна основа и е с нисък първоначален вискозитет и еластични крайни свойства. Той може да свързва водата по време на реакцията. Увеличава обема си с 10 % по време на втвърдяване, като този процес е обратим. Поради ниския си вискозитет гелът може да бъде инжектиран в много фини порьозни конструкции с помощта на мултиетапна инжекционна техника, съответстваща на реакционното време на материала.

Приложение:

 • Спиране на вода - в случаи на силни течове, инжекционните решение могат да бъдат осъществени, ако времето на гела се ускори до голяма степен.
 • Инжектиране на фуги - употребата на КЬОСТЕР В+ органична дисперсия подобрява както фланговата адхезия, така и удължението при разрушаване, което е особено благоприятно при инжектиране на фуги. Времето на реакцията е приблизително наполовина, за разлика от стандартната смес, но все още може да се контролира от количеството добавена сол. При инжектирането на фуги обикновено се препоръчва по - дълго отворено време за гела. Запечатването на фуги с КЬОСТЕР Инжекционен гел S4 обикновено се извършва върху строителни елементи в контакт с почвата, за да се предотврати навлизането на вода отвън. Хидроизолацията с акрилен гел трябва винаги да бъде проектирана по такъв начин, че гел уплътнението да не може да изсъхне, например с помощта на фугата KÖSTER FS Уплътнител или KÖSTER свързваща лента 20
 • Завесно инжектиране - необходимо е реакционното време да се ускори, за да се избегне по - нататъшно изтичане на материала (например в чакъл). Също така би било възможно да се регулира по - малкото проникване на пясъци за сметка на по - бързо време за реакция. В други случаи се препоръчва употребата на КЬОСТЕР Инжекционен гел G4 с особено нисък вискозитет и стандартно реакционно време от 4 минути.

Инжектиране:

 • Материалът се инжектира с помощта на двукомпонентна инжекционна помпа с интегрирана водна струя - помпа за акрилатен гел КЬОСТЕР
акрилатни гелове за инжектиране
акрилатни гелове за инжектиране
акрилатни гелове за инжектиране

Силикатни инжекционни материали на фирма MC - Bauchemie

КЬОСТЕР Mаутрол Сондажна суспензия на фирма Кьостер

 

Сулфатоустойчив заздравяващ разтвор със силикатизиращи свойства за запълване на кухини и пукнатини преди инсталирането на хоризонтални бариери. Поради ниския си вискозитет, разтворът прониква и в най - фините пукнатини и кухини. Смесва се с вода до получаването на флуиден разтвор, който се стича гладко. КЬОСТЕР Маутрол Сондажната суспензия укрепва и заздравява субстрата. Трайност на работния разтвор - приблизително 1 час.

Приложение:

 • КЬОСТЕР Маутрол Сондажната суспензия е подходяща за запълване и укрепване на кухини и пукнатини в строителните материали преди нанасянето на КЬОСТЕР Маутрол Флекс 2С, КЬОСТЕР Маутрол Течна Изолация или КЬОСТЕР Кризин 76 Концентрат.
 • за употреба в случаите на инжектиране без налягане
 • за инжектиране когато не се използват КЬОСТЕР Капилярни пръчки
 • за затваряне на сондажни отвори след завършване на хидроизолацията

Инжектиране:

 • ако по време или след пробиването на сондажни отвори с цел извършване на последващи влагозащитни мероприятия, се появят кухини, отворени фуги или пукнатини, същите трябва да бъдат запълнени с КЬОСТЕР Маутрол Сондажната суспензия
 • КЬОСТЕР Лока Ръчна помпа
 • Кьостер Смукателен ъгъл - пластмасови ъгли за KÖSTER Crisin® и KÖSTER Mautrol® смукателните системи. Многократно използваеми.  

 •  Кьостер Капилярни пръчки - патентован инжекционен тампон, направен от специална набъбваща целулоза. Когато се прави хидроизолация срещу пълзяща влага, инжекционната течност се освобождава равномерно и целенасочено. Кухините и пукнатините се премостват от тампона. Предлагат се с дължина 48 см и 96 см

силикатни инжекционни разтвори
хоризонтална хидроизолация на зидове
хоризонтална хидроизолация на зидове

Течната изолация КЬОСТЕР Маутрол на фирма Кьостер

 

Много рядък течен дълбокопроникващ силикатизиращ концентрат за хидроизолация срещу пълзяща (капилярна) влага. Той реагира с влагата до получаването на водонепропусклив и водоотблъскващ (хидрофобизиращ) разтвор, който  освен това оказва и заздравяващ ефект върху конструктивния елемент. Материалът се инжектира чрез отвори в зидарията, разпространява се по капилярен път в строителния материал и реагира с влагата, като образува неразтворими и водоотблъскващи съединения. KÖSTER Mautrol течен уплътнител не атакува стоманената армировка и няма корозивен ефект.

Употребата на Кьостер Маутрол с Кьостер смукателен ъгъл позволява:

 • да се намали дълбочината на сондажния отвор
 • сондажните отвори да се пробият между първия и втория ред тухли
 • всички сондажни отвори могат да се пробият само от едната страна на зида, дори и в случаите на по - дебели зидове

Приложение:

 • спиране на капилярна влага във всички видове зидове, с изключение на глинести такива
разтвори за хоризонтална хидроизолация на зидове
разтвори за хоризонтална хидроизолация на зидове

Синтетични смоли за инжектиране на фирма Кьостер

КЬОСТЕР Маутрол 2C на фирма Кьостер

 

КЬОСТЕР Маутрол 2С е двукомпонентна нисковискозитетна инжекционна течност на основата на силикони и естери. Не съдържа разтворители. Поради гелообразуващите свойства на B – компонент, КЬОСТЕР Маутрол 2С може да бъде инжектиран и в силно пропити с влага строителни елементи, без да се налага предварително осушаване. Така освен постигането на влагозащитен ефект се повишава и здравината на бетона и зидарията и се постига допълнителна протекция от агресивни субстанции. КЬОСТЕР Маутрол 2С не причинява корозия на стоманените армировки.

Приложение:

 • КЬОСТЕР Маутрол 2С може да се инжектира с помощта на инжекционни системи с ниско налягане за последваща инсталация на хоризонтални бариери в зидария, бетон и мазилка срещу надигаща се и пълзяща влага
 • КЬОСТЕР Маутрол 2С може да се инжектира с помощта на инжекционни системи с ниско налягане за заздравяване на зидарии от тухли и естествени камъни
 • може да се поставя както от вътрешната, така и от външната страна
 • КЬОСТЕР Маутрол 2С може да се използва и с единствената цел да заздрави зидарията.

Инжектиране:

 • еднокомпонентна инжекционна помпа - 1К - инжекционна помпа КЬОСТЕР
 • KÖSTER ръчна помпа без манометър, KÖSTER ръчна помпа с манометър или KÖSTER крачна помпа
 • Кьостер Импакт пакер 12, Кьостер Суперпакер 13 мм х 115 мм CH, Кьостер инжекционен пакер бърз 13 мм х 120 мм PH
 • почистване с вода веднага след употреба
синтетични смоли за инжектиране на Кьостер

КЬОСТЕР Кризин 76 Концентрат на фирма Кьостер

 

Синтетична смола с много нисък вискозитет за хидроизолация срещу пълзяща влага, даже и в случаите на много висока влажност и високо съдържание на соли в зидарията. Не съдържа разтворители. Прониква дълбоко даже и в най - малките капиляри и пори на строителните материали. Вследствие на изключително ниското си специфично тегло (0.91 g/cm3), вискозитет (15 mPa) и повърхностно напрежение, много по – ниско от това на водата, КЬОСТЕР Кризин 76 Концентрат измества водата от капилярите. След пълното си втвърдяване, Кризин 76 Концентрат КЬОСТЕР остава еластичен, не гние, не се износва, действа неутрално, не предизвиква ефлоресценция и не уврежда стоманената армировка. Устойчив е на всякакви агресивни среди - киселини, основи и соли, както по време на полагането си, така и след пълното си втвърдяване. Тестван е съгласно WTA нормативите.

Приложение:

 • за инжектиране без налягане с цел създаване на последваща хоризонтална хидроизолация срещу пълзящата капилярна влага във всички минерални строителни материали
 • може да се прилага от вътрешната и/или от външната страна на сградите.
 • може да се прилага в случаите на висока степен на проникване на влага и при всички степени на замърсяване със соли

Начин на приложение: КЬОСТЕР Кризин 76 Концентрат се прилага посредством следните системи:

 • Смукателна ъглова система КЬОСТЕР за хоризонтална изолация
 • Патронникова система КЬОСТЕР
синтетични смоли за хоризонтална хидроизолация
синтетични смоли за хоризонтална хидроизолация

Инжекционни материали на циментова основа на фирма Сика

Sika® InjectoCem - 190 на фирма Сика

 

Sika® InjectoCem - 190 е двукомпонентен инжекционен разтвор на база микро цимент (d95 < 9.5 μm), който съдържа корозионни инхибитори.

Предимства:

 • структурно запълване на пукнатини
 • защита от корозия на вложената в бетона армировка
 • дълбоко проникване в тесни пукнатини в бетон и замазка
 • добра течливост на разтвора

Приложение:

 • инжектиране на системата SikaFuko®
 • запълване на празнини и кухини
 • крайно твърдо запечатване на пукнатини на база цимент
 • едновременно предоставя и защита на стоманената армировка от корозия

Инжектиране:

 • ако субстратът е сух се навлажнява предварително с вода
 • може да се инжектира със стандартно оборудване за циментови инжекции (например инжекционна помпа Aliva AL-1400)
 • инжекционно налягане: 3 – 8 бара
 • всички инструменти и оборудване се почистват с чиста вода непосредствено след употреба
инжекционни материали на циментова основа
инжекционни материали на циментова основа

Епоксидни инжекционни материали на фирма Сика

Sikadur® - 52 Injection на фирма Сика

 

 Sikadur - 52 Injection, тип N и LP са двукомпонентни, несъдържащи разтворители течности за инжектиране, с нисък вискозитет на базата на високоякостни епоксидни смоли.

 • Тип N (= нормално време за полагане) се използва за температури на основата между + 5°С и + 30°С
 • Тип LP (= удължено време за полагане) се използва за температури на основата между + 25°С и + 40°С

Предимства:

 •  Не съдържа разтворители
 • Подходящ, както за сухи, така и за влажни условия, но не и при водни течове
 • Може да се използва при ниски температури
 • Два типа за различни климатични условия (N - нормално време и LP - удължено време за полагане)
 • Втвърдява без да се свива
 • Висока механична и адхезионна якост
 • Твърд, но не крехък
 • Нисък вискозитет
 • Може да се инжектира с еднокомпонентни помпи

Приложение:

 •  като инжекционна смола с добра адхезия към бетон, строителен разтвор, камък, стомана и дърво,
 • Sikadur – 52 Injection тип N и тип LP се използват за запълване и уплътняване на кухини и пукнатини в конструкции, като мостове и други строителни съоръжения, промишлени и жилищни сгради. Пукнатини > 0,25 мм
 • Sikadur – 52 Injection тип N и тип LP се използват за запълване и уплътняване на отделни конструктивни елементи, например колони, греди, фундаменти, стени, подове и водни резервоари
 • залепва структурно бетонни участъци

Инжектиране:

 • основи от бетон, замазка или камъни трябва предварително да се обработят с водна струя под налягане или механична обработка като например шлайфане или фрезоване
 • пукнатините да бъдат почистени с помощта на компресор със сгъстен въздух
 • пукнатини в хоризонтални плочи - запълват се неколкократно с помощта на четка или гравитачно, чрез изливане на готовия разтвор
 • пукнатини във вертикални конструкции - инжектиран под налягане с еднокомпонентна инжекционна помпа като – Aliva Al – 1200, Al - 1500 или ръчна помпа Sika® 
 • почистване на всички средства и инструменти със Sika® Colma Cleaner
епоксидни инжекционни материали
епоксидни инжекционни материали

Sika® Injection – 451 на фирма Сика

 

Sika® Injection – 451 е специална структурна високоякостна двукомпонентна инжекционна епоксидна смола, с много нисък вискозитет, без съдържание на разтворители.

Предимства:

 • Много нисък вискозитет (особено при ниски температури)

 • Много добра адхезия към сухи и влажни повърхности при повечето минерални основи (бетон, зидария, естествен камък и др.)

 • Отлична бариера срещу водно проникване и проникване на вещества, предизвикващи корозия

 • Поради ниския си вискозитет може да прониква в пукнатини с ширина > 0,1 мм

 • Не се свива след изсъхване

 • Не съдържа разтворители

Приложение:

 • Sika® Injection – 451 е подходяща за затваряне, уплътняване и премостване на сухи и влажни пукнатини и кухини
 • при изискване за конструктивно залепване и възстановяване на структурната цялост
 • подходяща е за основи от бетон, тухли и естествен камък в инженерни съоръжения, като мостове, тунели и шахти
епоксидни инжекционни материали

Инжекционни материали на циментова основа на фирма Кьостер

КЬОСТЕР Микроразтвор 1C на фирма Кьостер

 

Несвиващ се инжекционен разтвор за запълване на пукнатини и фуги с висока крайна якост на натиск. Микроразтвор 1С КЬОСТЕР е високо градиентен инжекционен разтвор с висока крайна якост на натиск. Използва за инжектиране в бетона и зидарията. Микроразтвор 1С КЬОСТЕР не седиментира по време на работа и не изисква специални уреди за полагане от рода на колоиден миксер.

Приложение:

 • микроразтвор 1С КЬОСТЕР се използва за инжектиране на пукнатини в зидарията и бетона
 • инжектиране на таванни повърхности
 • за фугиране в скали, земя, зидарии и за запълване на празнини, фуги и др.
 • стабилизация на гранулирани и/или песъчливи почви

Инжектиране:

 • преди обработката с Микроразтвор 1С КЬОСТЕР субстратът трябва добре да се намокри
 • подходящи инжекционни помпи - КЬОСТЕР Лока Ръчна помпа или КЬОСТЕР Перисталтик - помпа
 • Импакт пакер 18 КЬОСТЕР
инжекционни материали на циментова основа

Епоксидни инжекционни материали на фирма Кьостер

Кьостер KB - POX IN на фирма Кьостер

 

KB - Pox IN КЬОСТЕР представлява двукомпонентна нисковискозитетна епоксидна инжекционнна смола, която не съдържа разтворители и се използва за инжектиране на пукнатини. KB - Pox IN КЬОСТЕР не съдържа никакви пълнители или омекотители като по този начин се избягва седиментацията на материала. Поради високата ú степен на проникване в порьозни субстрати и отличната ú адхезия към бетона, камъните, зидарията и метала, KB - Pox IN КЬОСТЕР служи за трайна изолация и премостване на пукнатини и фуги като възстановява конструктивната цялост на строителните елементи. KB - Pox IN КЬОСТЕР може да се използва и при напоени с влага пукнатини.

Приложение:

 • KB - Pox IN КЬОСТЕР се използва без да е необходимо предварително инжектиране с цел запълването и затварянето на сухи, влажни и мокри пукнатини, фуги и отвори
 • KB - Pox IN КЬОСТЕР се използва в случаите, когато стените на фугите или неравните структурни елементи трябва да бъдат конструктивно свързани помежду си

Инжектиране:

 • еднокомпонентна инжекционна помпа - 1К - инжекционна помпа КЬОСТЕР
 • KÖSTER ръчна помпа без манометър, KÖSTER ръчна помпа с манометър или KÖSTER крачна помпа
 • Кьостер Суперпакер 13 мм х 115 мм CH, Кьостер инжекционен пакер бърз 13 мм х 120 мм PH
 • Кьостер универсален почистващ препарат

Кьостер In 4 на фирма Кьостер

 

IN 4 КЬОСТЕР представлява еластичен двукомпонентен полиуретан с изключително нисък вискозитет, който не съдържа разтворители и служи като еластична изолация на много фини пукнатини и конструктивни фуги в строителните конструкции. Поради ниския си вискозитет и продължителната трайност на работния разтвор (180 минути при температура 20 ℃), материалът е особено подходящ за инжектране през инжекционни маркучи. IN 4 КЬОСТЕР действа пасивиращо, когато влезе в контакт със стомана или желязо, осигурявайки по този начин и антикорозионна защита. IN 4 КЬОСТЕР е трайно еластична и гъвкава при ниски температури. 

Приложение:

 • за хидроизолация на фини пукнатини, конструктивни фуги
 • инжектиране през маркучи
 • заздравяване на порьозни строителни конструкции

Инжектиране:

 • течащата вода се спира първоначално с IN 1 КЬОСТЕР
 • еднокомпонентна инжекционна помпа - 1К - инжекционна помпа КЬОСТЕР
 • KÖSTER ръчна помпа без манометър, KÖSTER ръчна помпа с манометър или KÖSTER крачна помпа
 • Кьостер Импакт пакер 12, Кьостер Суперпакер 13 мм х 115 мм CH, Кьостер инжекционен пакер бърз 13 мм х 120 мм PH
 • Кьостер PUR - почистващ препарат
полиуретанова инжекционна смола Кьостер
полиуретанова инжекционна смола Кьостер

Кьостер In 5 на фирма Кьостер

 

КЬОСТЕР IN 5 е нисковискозитетен (на 25 °C приблизително 70 mPa.s) двукомпонентен полиуретан за постоянно и еластично инжектиране, запълване и запечатване на пукнатини и строителни фуги. Не съдържа разтворители. КЬОСТЕР IN 5 не реагира агресивно при контакт със стомана или желязо, така че служи и за антикорозионна защита. Благодарение на бавната си реакция, той позволява време за работа в продължение на 4 часа.

Приложение:

 • продуктът е предназначен за инжектиране под налягане на конструктивни фуги чрез инжекционни маркучи
 • може да се използва също така и за трайна и еластична хидроизолация на сухи, влажни и водоносещи пукнатини и фуги
 • за заздравяване на порести структури
 • за заздравяване на грануларни почви 

Инжектиране:

 • течащата вода се спира първоначално с IN 1 КЬОСТЕР
 • еднокомпонентна инжекционна помпа - 1К - инжекционна помпа КЬОСТЕР
 • KÖSTER ръчна помпа без манометър, KÖSTER ръчна помпа с манометър или KÖSTER крачна помпа
 • Кьостер Импакт пакер 12, Кьостер Суперпакер 13 мм х 115 мм CH, Кьостер инжекционен пакер бърз 13 мм х 120 мм PH
 • Кьостер PUR - почистващ препарат
полиуретанова инжекционна смола Кьостер
полиуретанова инжекционна смола Кьостер

Кьостер In 7 на фирма Кьостер

 

Еднокомпонентна вископластична полиуретанова инжекционна смола за еднократно инжекционно хидроизолиране на водоносещи пукнатини и фуги. IN 7 КЬОСТЕР представлява еднокомпонентен полиуретанов предполимер, който се използва заедно с 10 % катализатор. Продуктът реагира само, когато влезе в контакт с водата и образува компактна, вископластична хидроизолационна полиуретанова пяна. Смолата увеличава своя обем до 30 пъти. IN 7 КЬОСТЕР остава вископластичен след реакцията, което му дава възможност да следва движенията на пукнатината и да създава трайна изолация, без да са необходими последващи инжекции с еластична полиуретанова плътна смола. IN 7 КЬОСТЕР не съдържа разтворители и пълнители и е устойчив на хидролиза.

Приложение:

 • IN 7 КЬОСТЕР е инжекционна пяна за хидроизолация на пукнатини в бетона и зидарията
 • спира течовете дори и при вода под налягане
 • IN 7 КЬОСТЕР се полага еднократно без да е необходимо последващо инжектиране с твърда смола

Инжектиране:

 • KÖSTER IN 7 реагира само при контакт с вода. Сухите пукнатини следва да бъдат предварително намокрени.
 • еднокомпонентна инжекционна помпа - 1К - инжекционна помпа КЬОСТЕР
 • KÖSTER ръчна помпа без манометър, KÖSTER ръчна помпа с манометър или KÖSTER крачна помпа
 • Кьостер Импакт пакер 12, Кьостер Суперпакер 13 мм х 115 мм CH, Кьостер инжекционен пакер бърз 13 мм х 120 мм PH
 • Кьостер PUR - почистващ препарат
полиуретанова инжекционна смола Кьостер
полиуретанова инжекционна смола Кьостер

Кьостер PUR Гел на фирма Кьостер

 

Водореактивен полиуретанов гел за площни инжекции, както и за изолация на експанзионни и дилатационни фуги. PUR Гел КЬОСТЕР представлява водореактивен полиуретанов гел, който не съдържа разтворители. В зависимост от количеството добавена вода се образува високоеластична, хидроизолационна гелова или съответно хидрогелова пяна. След реакцията си при разреждане с вода до 1:10 тя е устойчива на вода под налягане. Гелът не съдържа изоциониди и е химически стабилен след реакцията. Не причинява корозия. PUR Гел КЬОСТЕР реагира с водата и може да се свързва с нея в количество до 10 пъти, колкото собственото си тегло. Конопено въже, напоено в PUR Гел КЬОСТЕР е елегантен начин за разрешаването на трудни проблеми, свързани с течаща вода в тръби, фуги и кухини. Често се използва там, където има наличие на голямо количество свободно течаща вода.

Приложение:

 • PUR Гел КЬОСТЕР е предназначен за хидроизолация на подземни конструктивни елементи посредством площно инжектиране в силно порьозни, фугирани и напукани строителни конструкции
 • за хидроизолация на дилатационни и екпанзионни фуги
 • за хидроизолация на кухини, тръбопроводни муфи, тръбни и кабелни комуникационни отвори
 • хидроизолация на фуги в зидарията, бетона и почвата
 • материалът се използва предимно като хидроизолация в постоянно влажни среди

Инжектиране:

 • PUR Гел КЬОСТЕР се инжектира основно с помощта на двукомпонентна инжекционна помпа - Гел Помпа КЬОСТЕР
 • препоръчва се използването на КЬОСТЕР Разпределителни Ланцети, Кьостер Инжекционни ланцети или КЬОСТЕР Ламела пакери
 • Кьостер PUR - почистващ препарат
полиуретанова инжекционна смола Кьостер

MC - Injekt 2700 TR на фирма MC - Bauchemie

 

силово свързваща двукомпонентна уплътняваща полиуретанова смола.

Предимства:

 • дуромерна смола на полиуретанова основа
 • не съдържа разтворители
 • късо контролирано време за реакция
 • твърда в реагирало състояние
 • при контакт с вода се разпенва леко (пяна със затворена структура на клетките)
 • при контакт с вода образува твърдо - еластина пяна
 • покрива тест KWT - група C (конструкционни елементи)
 • покрива изискванията на DIBt - „Оценка и влияние на строителните продукти върху почвата и подпочвените води” (от 11/2000)

Приложение:

 • силово възстановяване и уплътняване на пукнатини, фуги и кухини при ниското и високото строителство
 • при сухи, влажни или мокри условия или при вода под налягане
 • уплътняване и стабилизиране на кухини, пропуквания в земните и каменни масиви и др.
 • уплътняване на шпунтови стени, метални вани и др. в области с подпочвени води и вода под налягане
 • уплътняващо инжектиране на течащи елементи в съоръжения за питейна вода, тунели, тръбни разширения, канали и др.

Инжектиране:

 • инжекционни пакери с размери 18 мм х 550 мм
 • двукомпонентна помпа MC - I 700 
 • MC - Verdunnung PU - почистващ препарат за машината

MC - Injekt 2700 UW на фирма MC - Bauchemie

 

силово свързваща двукомпонентна уплътняваща полиуретанова смола.

Предимства:

 • дуромерна смола на полиуретанова основа
 • не съдържа разтворители
 • късо контролирано време за реакция
 • твърда в реагирало състояние
 • при контакт с вода се разпенва леко (пяна със затворена структура на клетките)
 • при контакт с вода образува твърдо - еластина пяна
 • с добавяне на MC - Additiv TX се повишава вискозитета, като реакцията е без образуване на пяна
 • покрива тест KWT - група B (резервоари)
 • покрива изискванията на DIBt - „Оценка и влияние на строителните продукти върху почвата и подпочвените води” (от 11/2000)

Приложение:

 • силово възстановяване и уплътняване на пукнатини, фуги, процепи и кухини при ниското, водното, тунелното и минното строителство
 • инжекционни работи под вода (с добавяне на MC - Additiv TX)
 • уплътняващо инжектиране в области с подпочвени води и вода под налягане (с добавяне на MC - Additiv TX)
 • осигуряване на строителни основи, изкопи, тунели, язовирни стени и др.

Инжектиране:

 • инжекционни пакери с размери 18 мм х 550 мм
 • двукомпонентна помпа MC - I 700 
 • MC - Verdunnung PU - почистващ препарат за машината

MC - Fastpack 2700 на фирма MC - Bauchemie

 

дуромерна смола на основата на полиуретан с нисък вискозитет

Предимства:

 • ръчно прилагане с MC - Fastpack Power Tool
 • много кратко време за реакция
 • твърда в реагирало състояние
 • ограничено разпенване при смесване с вода
 • изпълнява KTW изискванията на тестовите групи D1 и D2, потвърджавайки съвместимостта с питейна вода
 • покрива изискванията на DIBt - „Оценка и влияние на строителните продукти върху почвата и подпочвените води” (от 11/2000)

Приложение:

 • запечатване и укрепване на пукнатини и кухини в рохкави скали, планински скали и други подобни райони
 • уплътняване на тръбни муфи, шарнирни пръстени и други
 • запечатване на течове в съоръжения за питейна вода

Инжектиране:

 • MC - hammerpacker LP 12 и  MC - surfacepacker LP
 • MC - Fastpack power tool
инжекционна смола на полиуретанова основа
инжекционна смола на полиуретанова основа
полиуретанови смоли на MC-bauchemie

MC - Injekt 2133 flex на фирма MC - Bauchemie

 

хидрофобна, водореактивна, еднокомпонентна, еластомерна пяна със затворени клетки, за дълготрайна хидроизолация.

Предимства:

 • еднокомпонентна еластомерна смола на базата на MDI
 • лесно приложение
 • хидрофобна, водореактивна
 • много добра инжекционна способност
 • пяна със затворени клетки
 • много гъвкава
 • безвредна за подземни води

Приложение:

 • устойчиво уплътняване на водоносни пукнатини и кухини с размер от 0,3 мм до 5,0 мм
 • уплътняване на скали, строителни площадки и конструкции при затваряне на ями, в тунелни и специални подземни конструкции
 • гъвкаво уплътняване и запълване на кухини в структури при сухи и водоносни условия
 • уплътняване на кухини и пукнатини в зидария
 • мащабно уплътняване на контактните зони между синтетичните хидроизолационни мембрани и конструкцията

Инжектиране:

 • сухите структури трябва да бъдат предварително инжектирани с вода
 • MC - Injektionspacker DS 14
 • еднокомпонентна помпа MC - I 510
 • MC - Verdunnung PU - почистващ препарат за машината 

MC - Montan Injekt FR/FN/FS на фирма MC - Bauchemie

 

инжекционна полиуретанова смола за уплътняване и втвърдяване на скали и почви и за фиксиране и повдигане на бетонни плочи

Предимства:

 • дуромерна двукомпонентна полиуретанова смола
 • променливо реакционно време от 1 до 60 мин
 • водоизместване
 • ограничено разпенване при смесване с вода (твърда пяна)
 • висока якост на натиск и на опън

Приложение:

 • запечатване и втвърдяване на скали, строителни площи и конструкции срещу вода под налягане при затваряне на строителни рудници, в тунели и специални подземни конструкции
 • стабилизиране на строителни изкопи
 • увеличаване на носещите способности на строителни площи под фундаментни плочи
 • контролирано повдигане чрез инжектиране на бетонни плочи
 • уплътняване и укрепване на кухини и пукнатини в сгради от бетон и зидария

MC - Montan Injekt FR реагира много бързо.

MC - Montan Injekt FN реагира бързо, а

MC - Montan Injekt FS реагира бавно. И трита вида полиуретанова инжекционна смола могат да се употребяват в присъствието или в отсъствието на вода.

Инжектиране:

 • инжекционни пакери или инжекционни ланцети с вътрешен диаметър > 4 мм
 • двукомпонентна помпа MC - I 700 или еднокомпонентна помпа MC - I 510
 • MC - Verdunnung PU - почистващ препарат за машината

MC - Montan Injekt CF на фирма MC - Bauchemie

 

уплътняваща и стабилизираща инжекционна пяна с голямо увеличаване на обема.

Предимства:

 • късо време за реакция
 • може да се инжектира в сухи, влажни и мокри кухини
 • може да се инжектира при сухи и влажни основи
 • увеличава обема си незвисимо дали е на сухо или в контакт с вода
 • не съдържа никакви органични разтворители, пластификатори
 • неутрална към подпочвени води
 • устойчива на киселини и основи

Приложение:

 • запълване на кухини и пространства между разрушени камъни в тунелни конструкции, специални подземни конструкции и минна индустрия
 • уплътняване и стабилизиране на кухини и изкопи
 • спиране на течове
 • бариера за бавно реагиращи пълнители

MC - Montan Injekt CF реагира за кратко време и с голямо увеличаванена обема се превръща във водонепропусклива пяна. Реакцията започва няколко секунди след смесването и приключва след няколко минути.

Инжектиране:

 • инжекционни пакери или инжекционни ланцети с вътрешен диаметър > 6 мм
 • двукомпонентна помпа MC - I 700 
 • MC - Verdunnung PU - почистващ препарат за машината

MC - Montan Injekt DR/DS на фирма MC - Bauchemie

 

Двукомпонентни инжекционни смоли за гъвкаво уплътняване и консолидиране на почвата в палнински зони

MC - Montan Injekt DR - реагира много бързо

MC - Montan Injekt DS - реагира бавно

Предимства:

 • двукомпонентна еластомерна смола
 • много добра инжекционна способност поради нисък вискозитет
 • избутва водата
 • набъбва с образуване на пори, но без да образува пяна
 • съответства на клас на строителни материали B2 по отношение на поведението при пожар, съгласно DIN 4102

Приложение:

 • запечатване на пропасти и кухини в планински райони, насипни скали, почви, строителни площи и структури срещу вода под налягане в строителни изкопи, тунели и специални подземни конструкции
 • стабилизиране на строителни площи срещу риск от пропадане на изкопите
 • уплътняване на кухини и пукнатини в конструкции от бетон и зидария
 • уплътняване на работещи фуги в конструкции

Инжектиране:

 • MC - Injektionspacker LS 18 или MC-Injektionspacker DS 14
 • двукомпонентна помпа MC - I 700 
 • MC - Verdunnung PU - почистващ препарат за машината

Силикатни инжекционни материали на фирма MC - Bauchemie

MC - Montan Injekt CB на фирма MC - Bauchemie

 

силикатна инжекционна смола за уплътняване и заздравяване на скали и почва и за фиксиране и повдигане на бетонни плочи.

Предимства:

 • двукомпонентна органичноминерална смола
 • бързо втвърдява
 • измества водата
 • не образува пяна
 • висока якост на натиск и опън
 • ниско запалима
 • безвредна за подпочвените води
 • може да се инжектира в присъствието или в отсъствието на вода

Приложение:

 • запечатване на отвори и кухини в скали, рохкави скали, почва
 • увеличаване на носещата способност на строителните площи под фундаментни плочи
 • контролирано повдигане на бетонни плочи
 • уплътняване и заздравяване на кухини и пукнатини в бетонни и зидани конструкции
 • запечатване на работещи фуги 

Инжектиране:

 • MC - Injektionspacker LS 18
 • двукомпонентна помпа MC - I 700
 • тази част от машината, която изпомпва компонент А се почиства с вода, а тази за компонент B - MC - Reinigungsmittel - U

Силоксанови инжекционни материали на фирма MC - Bauchemie

Oxal HSL на фирма MC - Bauchemie

 

хоризонтална бариера срещу капилярна влага на основата на силоксан. 

Предимства:

 • много добра проникваща способност
 • силен хидрофобизиращ ефект
 • не съдържа разтворители
 • издръжливост на натиск М10 - М20

Приложение:

 • подходящ за употреба при всякакви минерални основи
 • хоризонтална бариера срещу капилярна влага чрез инжектиране
 • подходящ при наличие на висока влажност
 • за вътрешна и външна употреба
 • подходящ и за дебели стени
 • в разредено състояние може да се използва и като хидрофобен импрегнатор за бетонови и каменни повърхности

Инжектиране:

 • налягане максимум 10 Bar
инжектиране срещу капилярна влага

Инжекционни акрилатни хидроструктурни смоли на фирма MC - Bauchemie

MC - Injekt GL 93 на фирма MC - Bauchemie

 

мека, еластична, уплътняваща, многокомпонентна хидроструктурна смола на акрилатна основа. Състой се от компонент А и компонент В, които се смесват от подкомпоненти на строителния обект. Компонент А е смес от подкомпонент А1 и А2. Компонент В се разтваря във вода.

Предимства:

 • нисковискозна, хидроструктурна смола на акрилатна основа
 • късо, контролирано време за реакция
 • мека и еластична в реагирало състояние
 • покрива изисквания на UBA за инжектиране в контакт с питейни води
 • покрива изискванията на WTA  - стандарт "инжектиране на зидарии срещу капилярна влага"

Приложение:

 • уплътняващо инжектиране на фуги, пукнатини и кухини в зидарии и бетон
 • допълнително външно уплътняване на строителни елементи на строителни елементи в пряк контакт с почвата чрез завесно инжектиране
 • допълнително уплътняване чрез хоризонтална бариера и където е необходимо чрез вертикална бариера срещу капилярна влага в зидарии

Инжектиране:

 • MC - Injekt GL 93 се инжектира с двукомпонентна помпа - MC I 700. Когато се използва ретардер – MC – Injekt Retarder GL, материалът може да бъде инжектиран и с еднокомпонентна помпа MC - I 510.
акрилатни хидрогелове за завесни инжекции

MC - Injekt GL 95 на фирма MC - Bauchemie

 

мека, еластична, уплътняваща, многокомпонентна хидроструктурна смола на акрилатна основа. Състой се от компонент А и компонент В, които се смесват от подкомпоненти на строителния обект. Компонент А е смес от подкомпонент А1, А2 и А3. Компонент В се разтваря във вода.

Предимства:

 • нисковискозна, хидроструктурна смола на акрилатна основа
 • късо, контролирано време за реакция
 • мека и много еластична в реагирало състояние
 • набъбва многократно при контакт с вода
 • устойчива на цикли на замразяване и размразяване
 • отлично свързване и при сухи и при влажни основи
 • покрива изисквания на UBA за инжектиране в контакт с питейни води
 • покрива изискванията на WTA  - стандарт "инжектиране на зидарии срещу капилярна влага"

Приложение:

 • уплътняващо инжектиране на фуги, пукнатини и кухини в зидарии и бетон
 • допълнително външно уплътняване на строителни елементи на строителни елементи в пряк контакт с почвата чрез завесно инжектиране
 • допълнително уплътняване чрез хоризонтална бариера и където е необходимо чрез вертикална бариера срещу капилярна влага в зидарии

Инжектиране:

 • MC - Injekt GL 95 се инжектира само с двукомпонентна помпа - MC I 700. 
 • MC - Schlagpacker или MC - Hammerpacker LP 12
акрилатни хидрогелове за завесни инжекции

MC - Injekt GL 95 TX на фирма MC - Bauchemie

 

мека, еластична, многокомпонентна хидроструктурна смола на акрилатна основа. Състой се от компонент А и компонент В, които се смесват от подкомпоненти на строителния обект. Компонент А е смес от подкомпонент А1, А2 и А3. Компонент В се разтваря в компонент В1.

Предимства:

 • ниско вискозна, хидроструктурна инжекционна смола на акрилна основа
 • кратко контролирано време на реакция
 • висока еластичност
 • набъбва при контакт с вода
 • пълна водоплътност
 • устойчива на цикли на замразяване и размразяване
 • отлична адхезия към сухи и мокри основи
 • отлина адхезия към EDPE изолационни мембрани
 • покрива изисквания на UBA за инжектиране в контакт с питейни води

Приложение:

 • хидроизолиращо инжектиране на пукнатини, фуги и каверни в зидарии и бетон в постоянен контакт с вода
 • хидроизолиране чрез хоризонтална или вертикална бариера срещу пълзяща капилярна влага
 • хидроизолиране на подземни помещения чрез завесно инжектиране

Инжектиране:

 • MC - Injekt GL 95 се инжектира само с двукомпонентна помпа - MC I 700.
акрилатни хидрогелове за завесни инжекции

MC - Injekt TS - 07 на фирма MC - Bauchemie

 

многокомпонентна инжекционна смола за хидроизолиране и заздравяване. Компонент А се смесва на образува при смесването на подкомпонент А1 и А2 на самия обект, а компонент В - от смесването на подкомпонент В1 и подкомпонент В2, смесен предварително с вода.

Предимства:

 • ниско вискозна инжекционна смола на акрилна основа
 • добри характеристики на течливост
 • много добро проникване във финно-структурните конгломерати
 • може да бъде инжектирана на сухо, влажно и във изшулнена с вода среда
 • кратко контрулируемо време на реакция
 • непроницаема за вода
 • устойчива на натиск

Приложение:

 • уплътняване и стабилизиране на напукани скални маси
 • при изкопаване на тунели
 • уплътняване и заздравяване на бетон и тухла
 • стабилизране на почви

Инжектиране:

 • MC - Injekt GL 95 се инжектира само с двукомпонентна помпа - MC I 700.

MC - Injekt 3000 HPS на фирма MC - Bauchemie

 

раздуващо - уплътняващ, меко - еластичен акрилатен гел за инжектиране в стоманобетон и зидария и за запечатване на почви и фуги.

Акрилатният гел е многокомпонентен и се състои от компонент А, който се получава на обекта при смесване на подкомпонентите А1 и А2 и компонент В, който от своя страна се получава от В1 и В2.

Предимства:

 • много добра инжекционна способност, поради ниския вискозитет
 • прилага се в широк температурен диапазон
 • надеждно уплътняване поради високата еластичност и добрите набъбващи свойства
 • общо техническо одобрение при инжектиране на пукнатини в стоманобетон (DIBt)
 • общо техническо одобрение при мембранно инжектиране в почвата (DIBt)
 • съответства на клас на строителния материал B2 при пожароустойчивост съгласно DIN 4102
 • покрива изисквания на UBA за инжектиране в контакт с питейни води
 • висока химическа устойчивост дори и в алкална среда
 • особено мощен поради полимерното подсилване и високото съдържание на твърди вещества

Приложение:

 • уплътняване на кухини в бетон и стоманобетон
 • запечатване на пукнатини, фуги и кухини в зидария чрез инжектиране
 • инжектиране на сухи, влажни и водоносни конструктивни компоненти
 • може да се излага на постоянен воден контакт 
 • завесни инжекции
 • инжектиране на строителни фуги чрез инжекционни маркучи

Инжектиране:

 • MC - Injekt GL 95 се инжектира само с двукомпонентна помпа - MC I 700.

MC - Injekt GL 95 TR на фирма MC - Bauchemie

 

многокомпонентна, набъбваща, меко-еластична, уплътнителна смола. 

Предимства:

 • ниско вискозна, хидроструктурна смола на акрилна основа
 • кратко, контролирано време за реакция
 • висока гъвкавост по време на експлоатационния живот
 • набъбване при контакт с вода
 • непроницаема за вода
 • устойчива на цикли на замръзване и размразяване
 • отлично свързване и при сухи и при влажни основи
 • покрива изисквания на UBA за инжектиране в контакт с питейни води

Приложение:

 • уплътнително инжектиране в зидария и бетон, които са изложени на непрекъснат воден контакт
 • последващо запечатване чрез хоризонтална и вертикална бариера срещу капилярна влага в зидарията
 • мембранни завеси
 • заздравяване на рохкав почвен слой

Инжектиране:

 • MC - Injekt GL 95 се инжектира само с двукомпонентна помпа - MC I 700.
 • MC - schlagpacker или MC - Injektionspacker LS 18
MC-Bauchemie

Полиуретанови инжекционни материали на фирма Кьостер

Кьостер 2 in 1 на фирма Кьостер

 

Водореактивна двукомпонентна еластична полиуретанова инжекционна смола (предполимер) за еднократно и двукратно инжектиране на сухи и течащи пукнатини и фуги. КЬОСТЕР 2 в 1 образува еластична пяна, когато влезе в контакт с вода, като избутва водата извън пукнатината. Ако няма наличие на вода, материалът образува здрава еластична смола и запечатва трайно пукнатината. 2 IN 1 КЬОСТЕР остава еластичен след реакцията. Така той е способен да следва движенията на пукнатините и да ги изолира дълготрайно под формата на еластична полиуретанова твърда смола, без да са необходими последващи инжекции. Не съдържа разтворители и е устойчив на хидролиза. 2 IN 1 КЬОСТЕР не реагира агресивно, когато влезе в контакт със стомана или метал и така се създава антикорозионна защита.

Предимства:

 • на строителната площадка е необходим само един продукт, което означава по - лесно изчисляване на необходимите количества смола
 • отпада необходимостта от предварителното определяне дали една пукнатина е мокра или суха
 • повторното инжектиране се прави през същите пакери, през които е направено първоначалното инжектиране
 • сравнително продължителна трайност след смесване на компонентите в сравнение с другите инжекционни смоли - дълго отворено време (45 минути)
 • матиралът не става чуплив с течение на времето и не се свива

Приложение:

 • материалът спира активни водни течове
 • изолира трайно и еластично пукнатини и конструктивни фуги
 • може да се инжектира в сухи или влажни пукнатини
 • може да се използва за запълване на кухини.

Инжектиране:

 • еднокомпонентна инжекционна помпа - 1К - инжекционна помпа КЬОСТЕР
 • KÖSTER ръчна помпа без манометър, KÖSTER ръчна помпа с манометър или KÖSTER крачна помпа
 • Кьостер Импакт пакер 12, Кьостер Суперпакер 13 мм х 115 мм CH, Кьостер инжекционен пакер бърз 13 мм х 120 мм PH
 • Кьостер PUR - почистващ препарат
полиуретанова инжекционна смола Кьостер
полиуретанова инжекционна смола Кьостер

Кьостер In 3 на фирма Кьостер

 

IN 3 КЬОСТЕР представлява двукомпонентна полиуретанова инжекционна смола, която не съдържа разтворители и служи за инжектиране на пукнатини. Поради високата ú якост на натиск (> 80 N/мм²) и адхезионна якост на опън (14 N/мм²) смолата запечатва и премоства сухи или леко влажни пукнатини и фуги, при които се изисква структурно укрепване.

Приложение:

 • използва се за трайна изолация, премостване и структурно ремонтиране на сухи и леко влажни пукнатини и фуги в бетона, замазките и зидарията.
 • IN 3 КЬОСТЕР се употребява в случаите, когато стените на пукнатините и неравните структурни елементи трябва да се съединят с цел постигането на конструктивна якост
 • водоносещите пукнатини се осушават с предварително инжектиране на IN 1 КЬОСТЕР с цел спиране и изместване на водата.

Инжектиране:

 • еднокомпонентна инжекционна помпа - 1К - инжекционна помпа КЬОСТЕР
  KÖSTER ръчна помпа без манометър, KÖSTER ръчна помпа с манометър или KÖSTER крачна помпа
 • Кьостер Импакт пакер 12, Кьостер Суперпакер 13 мм х 115 мм CH, Кьостер инжекционен пакер бърз 13 мм х 120 мм PH
 • Кьостер PUR - почистващ препарат
полиуретанова инжекционна смола Кьостер
полиуретанова инжекционна смола Кьостер

Кьостер In 1 на фирма Кьостер

 

Еднокомпонентна PU - инжекционна пяна (полиуретанова) за изолация на водоносещи пукнатини и фуги. IN 1 КЬОСТЕР представлява еднокомпонентен полиуретанов предполимер, който се използва заедно с 10 % катализатор. Тази система реагира, само когато влезе в контакт с вода и образува водонепропусклива полиуретанова пяна. Пяната експандира 30 пъти. IN 1 КЬОСТЕР не съдържа разтворители и пълнители, и e устойчив на хидролиза. Когато влезе в контакт с водата в пукнатините, материалът образува финопорьозна клеткообразна пяна, която спира водата, заемайки нейното място. Ако фугите или пукнатините са сухи трябва да се намокрят преди самото инжектиране.

Приложение:

 • IN 1 КЬОСТЕР се използва за изолация на водоносещи пукнатини в бетона и зидарията с помощта на техника за инжектиране под налягане.

Инжектиране:

 • Импакт пакер 12, Импакт пакер 18 плюс, Кьостер Супер пакер, Кьостер инжекционен пакер - бърз
 • еднокомпонентна инжекционна помпа - 1К - инжекционна помпа КЬОСТЕР
 • KÖSTER ръчна помпа без манометър, KÖSTER ръчна помпа с манометър или KÖSTER крачна помпа
 • след инжектирането на IN 1 КЬОСТЕР пукнатината се запечатва трайно с помощта на IN 2 КЬОСТЕР или IN 3 КЬОСТЕР. Тези последващи инжекции се извършват 5 до 15 минути (в зависимост от околната температура) след първоначалното инжектиране.
 • Кьостер PUR - почистващ препарат
полиуретанова инжекционна смола
полиуретанова инжекционна смола

Кьостер In 2 на фирма Кьостер

 

IN 2 КЬОСТЕР представлява еластична двукомпонентна полиуретанова инжекционна смола, която не съдържа разтворители. Тя е постоянно еластична и осигурява дълготрайна изолация на пукнатините и фугите, даже и в случаите на движение на конструкцията. Подходяща е и за леко влажни пукнатини. Вискозитет 200 mPa.s

Приложение:

 • продуктът се използва в съчетание с IN 1 КЬОСТЕР за постоянна еластична изолация на водоносещи пукнатини и фуги в бетона, замазките, зидарията и др.
 • за заздравяване на зърнести почви
 • може да се използва и без предварително инжектиране на IN 1 КЬОСТЕР, когато се запечатват сухи пукнатини, фуги или празнини
 • IN 2 КЬОСТЕР се употребява в случаите, когато не са изключени бъдещи движения в строителните конструкции
 • подходящ е също така и за леко влажни пукнатини

Инжектиране:

 • първо трябва да се спре водният теч във водоносещите пукнатини, фуги и празнини и същите да се изсушават като се инжектират с IN 1 КЬОСТЕР
 • Импакт пакер 12, Кьостер Супер пакер, Кьостер инжекционен пакер - бърз
 • еднокомпонентна инжекционна помпа - 1К - инжекционна помпа КЬОСТЕР
 • KÖSTER ръчна помпа без манометър, KÖSTER ръчна помпа с манометър или KÖSTER крачна помпа
полиуретанова инжекционна смола Кьостер

MC - Injekt 2700 на фирма MC - Bauchemie

 

силово свързваща двукомпонентна уплътняваща полиуретанова смола.

Предимства:

 • дуромерна смола на полиуретанова основа
 • не съдържа разтворители
 • късо контролирано време за реакция
 • твърда в реагирало състояние
 • при контакт с вода се разпенва леко (пяна със затворена структура на клетките)
 • при контакт с вода образува твърдо - еластина пяна
 • покрива тест KWT - група C (конструкционни елементи)
 • покрива изискванията на DIBt - „Оценка и влияние на строителните продукти върху почвата и подпочвените води” (от 11/2000)

Приложение:

 • силово възстановяване и уплътняване на пукнатини, фуги и кухини при ниското и високото строителство
 • при сухи, влажни или мокри условия или при вода под налягане
 • уплътняване и стабилизиране на кухини, пропуквания в земните и каменни масиви и др.
 • уплътняване на шпунтови стени, метални вани и др. в области с подпочвени води и вода под налягане
 • уплътняващо инжектиране на течащи елементи в съоръжения за питейна вода, тунели, тръбни разширения, канали и др.

Инжектиране:

 • инжекционни пакери с размери 18 мм х 550 мм
 • двукомпонентна помпа MC - I 700
 • MC - Verdunnung PU - почистващ препарат за машината

MC - Injekt 2700 L на фирма MC - Bauchemie

 

силово свързваща двукомпонентна уплътняваща полиуретанова смола.

Предимства:

 • дуромерна смола на полиуретанова основа
 • не съдържа разтворители
 • късо контролирано време за реакция
 • твърда в реагирало състояние
 • при контакт с вода се разпенва леко (пяна със затворена структура на клетките)
 • при контакт с вода образува твърдо - еластина пяна
 • покрива тест KWT - група C (конструкционни елементи)
 • покрива изискванията на DIBt - „Оценка и влияние на строителните продукти върху почвата и подпочвените води” (от 11/2000)

Приложение:

 • силово възстановяване и уплътняване на пукнатини, фуги и кухини при ниското и високото строителство
 • при сухи, влажни или мокри условия или при вода под налягане
 • уплътняване и стабилизиране на кухини, пропуквания в земните и каменни масиви и др.
 • уплътняване на шпунтови стени, метални вани и др. в области с подпочвени води и вода под налягане
 • уплътняващо инжектиране на течащи елементи в съоръжения за питейна вода, тунели, тръбни разширения, канали и др.

Инжектиране:

 • инжекционни пакери с размери 18 мм х 550 мм
 • двукомпонентна помпа MC - I 700 или еднокомпонентна помпа MC - I 510
 • MC - Verdunnung PU - почистващ препарат за машината

Приложение:

 • еластичен материал за запълване на сухи и мокри пукнатини, кухини и фуги в строителството, дори и при наличието на вода под налягане
 • инжекционни работи съгласно ЕN 1504 – 5
 • инжектиране в инжекционни маркучи
 • инжектиране в конструкции предназначени за питейна вода
 • инжектиране в зидария с цел ограничаване на капилярната влага
 • подпочвено запечатане и заздравяване (мембранно инжектиране) 

Инжектиране:

 • MC - Injektionspacker DS 14
 • инжекционна помпа - еднокомпонентна инжекционна помпа MC - I 510 или двукомпонентна инжекционна помпа MC - I 700
 • MC - Verdunnung PU - почистващ препарат за машината

Centricrete UF на фирма MC - Bauchemie

 

Нисковискозна двукомпонентна циментова суспензия предназначена за структурно укрепване на бетон. 

Приложение:

 • твърдо, уплътняващо запълване на сухи, влажни и водоносни пукнатини, фуги и кухини в строителните субстрати.
 • статични пукнатини

Предимства:

 • нисковискозна циментова суспензия
 • дълго отворено време
 • стабилност на обема - без свиване
 • възстановява алкалността в бетона
 • устойчив на сулфати по метода на SVA

Инжектиране:

 • пластмасови набивни пакери - MC - schlagpacker
 • инжекционна помпа - еднокомпонентна мембранна помпа за ниско налягане - MC - I 910
инжекционни материали на циментова основа
инжекционни материали на циментова основа

Oxal VP I T flow на фирма MC - Bauchemie

 

силно течлив разтвор и суспензия. 

Предимства:

 • много висока течливост
 • специална структура подходяща за слаби зидарии от естествен камък и тухла
 • висока степен на сулфатоустойчивост съгласно DIN EN 193.1
 • не се свива
 • може да се полага чрез помпа
 • не съдържа хлориди
 • разтвор клас М10 - М20

Приложение:

 • за попълване на всякакви празнини
 • за инжектиране и запълване на отвори
 • за подсилване на тухлени зидарии

Епоксидни инжекционни материали на фирма MC - Bauchemie

MC - Injekt 1264 compact на фирма MC - Bauchemie

 

силово свързваща двукомпонентна епоксидна инжекционна смола

Предимства:

 • ниско вискозна, твърда епоксидна смола, без разтворители
 • висока проникваща способност
 • съвместима с влага
 • бързо втвърдяване
 • втвърдява и при условия на динамично натоварване
 • високи якости на натиск и опън

Приложение:

 • твърдо запълване чрез инжектиране или дълбоко проникване в пукнатини, фуги, кухини в строителни конструкции
 • инфраструктурно и подземно строителство
 • в сухи или влажни конструкции
 • запълване на инжекционни маркучи

Инжектиране:

 • при ниско до средно налягане - MC - surface packer LP или MC - hammer packer LP
 • при високо налягане (200 bar) - MC - Injektion packer
 • инжекционна помпа - еднокомпонентна инжекционна помпа MC - I 510
двукомпонентна епоксидна смола на MC-Bauchemie

MC - Injekt 1264 TF на фирма MC - Bauchemie

 

силово свързваща двукомпонентна епоксидна инжекционна смола

Предимства:

 • ниско вискозна, твърда епоксидна смола 
 • висока проникваща способност
 • бързо втвърдяване
 • втвърдява и при условия на динамично натоварване
 • високи якости на натиск и опън

Приложение:

 • твърдо запълване чрез инжектиране или дълбоко проникване в пукнатини, фуги, кухини в строителни конструкции
 • инфраструктурно и подземно строителство
 • в сухи конструкции
 • запълване на инжекционни маркучи

Инжектиране:

 • при ниско до средно налягане - MC - surfacepacker LP или MC - hammerpacker LP
 • при високо налягане (200 bar) - MC - Injektion packer
 • инжекционна помпа - еднокомпонентна инжекционна помпа MC - I 510

MC - Fastpack 1264 compact на фирма MC - Bauchemie

 

силово свързваща двукомпонентна епоксидна инжекционна смола

Предимства:

 • ниско вискозна, твърда епоксидна смола
 • може да се прилага чрез MC - Fastpаck power tool
 • съвместима с влага
 • висока проникваща способност
 • бързо втвърдяване
 • втвърдява и при условия на динамично натоварване
 • високи якости на натиск и опън

Приложение:

 • твърдо запълване чрез инжектиране или дълбоко проникване в пукнатини, фуги, кухини в строителни конструкции
 • инфраструктурно и подземно строителство
 • в сухи или влажни конструкции

Инжектиране:

 • MC - hammerpacker LP 12
 • MC - Fastpаck power tool
епоксидни смоли на MC-bauchemie
mc-bauchemie

Полиуретанови инжекционни материали на фирма MC - Bauchemie

MC - Injekt 2033 на фирма MC - Bauchemie

 

двукомпонентна, бързоразпенваща се полиуретанова инжекционна смола.

Предимства:

 • не съдържа разтворители
 • ниско вискозна еластомерна смола на полиуретанова основа
 • спира вода под налягане
 • бърза реакция при контакт с вода
 • изключително голямо увеличаване на обема си
 • покрива тест KWT група D1 (уплътняване на големи повърхности)

Приложение:

 • временно уплътняване на пукнатини, с проникваща през тях вода под налягане. MC - Injekt 2033 не е подходящ за дълготрайни уплътнителни работи. След спиране на водата под налягане е необходимо да се извърши повторно инжектиране за едно дълготрайно и сигурно уплътняване на конструкцията с материали, като напрimer MC - Injekt 2300 plus или MC - Injekt 2300 NV.
 • спиране на вода под налягане от пробойни в конструкции
 • запълване на кухини
 • уплътняване на конструкции и съоръжения за питейна вода в комбинация с MC - еластомерни смоли MC - Injekt 2300 plus и MC - Injekt 2300 NV

Инжектиране:

 • двукомпонентна помпа от неръждаема стома - MC - I 700
полиуретанови смоли на MC-bauchemie

MC - Injekt 2300 на фирма MC - Bauchemie

 

MC - Injekt 2300 е двукомпонентна  инжекционна смола, състояща се от компонент А (основа) и компонент В (втвърдител).

Предимства:

 • не съдържаща разтворители
 • нисковискозна, еластомерна смола на полиуретанова основа
 • еластично уплътняваща според ZTV - ING/ директива за възстановяване на DAfStb
 • ограничено увеличение на обема си при реакция с вода

Приложение:

 • еластично, уплътняващо запълване на пукнатини, фуги или кухини при високото, ниското или инженерното строителство
 • при сухи, влажни или мокри условия, както и при наличие на вода под налягане. При наличието на вода под налягане е необходимо да се инжектира предварително с MC - Injekt 2033, за да се предотврати измиване на материала MC - Injekt 2300 преди той да е напълно реагирал.
 • инжектиране в специални инжекционни канали

Инжектиране:

 • двукомпонентна помпа от неръждаема стома - MC - I 700
 • MC - инжекционни пакери
полиуретанови смоли на MC-bauchemie

MC - Injekt 2300 NV на фирма MC - Bauchemie

 

MC - Injekt 2300 NV е двукомпонентна инжекционна смола, състояща се от компонент А (основа) и компонент В (втвърдител).

Предимства:

 • полиуретанова еластомерна смола с нисък вискозитет
 • дълго време за обработка на материала
 • ускорена реакция при контакт с вода
 • ограничено увеличаване на обема
 • еластично запечатване
 • може да се използва за ремонт на конструкции, които влизат в контакт с питейна вода (CGR, UBA директива)

Приложение:

 • еластично запълване на пукнатини, фуги и кухини в подземни и надземни конструкции
 • за сухи и водоносни пукнатини, фуги и кухини
 • за инжекционни работи съгласно EN 1504 - 5

 • за уплътняване чрез инжекционни маркучи

 • за конструкции съдържащи питейна вода

 • за създаване на хоризонтална и вертикална бариера срещу капилярна влага в зидария

Инжектиране:

 • MC - Injektion packer
 • инжекционна помпа - еднокомпонентна инжекционна помпа MC - I 510
полиуретанови смоли на MC-bauchemie

MC - Injekt 2300 Top на фирма MC - Bauchemie

 

 MC - Injekt 2300 Top е двукомпонентна инжекционна смола, състояща се от компонент А (основа) и компонент В (втвърдител).

Предимства:

 • полиуретанова еластомерна смола с нисък вискозитет
 • не съдържа разтворители
 • много добри инжекционни свойства
 • оптимизирано време за реакция
 • ускорена реакция при контакт с вода
 • ограничено увеличаване на обема
 • високоеластичен полиуретан
 • водонепропусклива
 • може да се използва за ремонт на конструкции, които влизат в контакт с питейна вода (CGR, UBA директива)

Приложение:

 • еластичен материал за запълване на сухи и мокри пукнатини, кухини и фуги в строителството, дори и при наличието на вода под налягане
 • инжекционни работи съгласно ЕN 1504 – 5
 • инжектиране в инжекционни маркучи
 • инжектиране в конструкции предназначени за питейна вода 

Инжектиране:

 • MC - Injektion packer
 • инжекционна помпа - еднокомпонентна инжекционна помпа MC - I 510 или двукомпонентна инжекционна помпа MC - I 700
 • MC - Verdunnung PU - почистващ препарат за машината
полиуретанови смоли на MC-bauchemie

MC -  Fastpack 2300 Top на фирма MC - Bauchemie

 

MC - Fastpack 2300 Top е двукомпонентна инжекционна смола, състояща се от компонент А (основа) и компонент В (втвърдител).

Предимства:

 • полиуретанова еластомерна смола с нисък вискозитет
 • ръчно полагане чрез MC - Fastpack power tool
 • много добри инжекционни свойства
 • висока реактивност
 • ускорена реакция при контакт с вода
 • ограничено увеличаване на обема с контролирано образуване на пори
 • високоеластичен полиуретан
 • водонепропусклива
 • може да се използва за ремонт на конструкции, които влизат в контакт с питейна вода (CGR, UBA директива)

Приложение:

 • еластичен материал за запълване на сухи и мокри пукнатини, кухини и фуги в строителството, дори и при наличието на вода под налягане
 • инжекционни работи съгласно ЕN 1504 – 5
 • последваща хоризонтална и вертикална бариера срещу капилярна влага в зидария
 • инжектиране в конструкции предназначени за питейна вода 

Инжектиране:

 • MC - hammerpacker LP 12 и  MC - surfacepacker LP
 • MC - Fastpack power tool
полиуретанови смоли на MC-bauchemie

MC - Injekt 2300 Rapid на фирма MC - Bauchemie

 

MC - Injekt 2300 Rapid е двукомпонентна инжекционна смола на полиуретанова основа, състояща се от компонент А (основа) и компонент Б (втвърдител).

Предимства:

 • полиуретанова еластомерна смола с изключително нисък вискозитет
 • ниско повърхностно напрежение
 • много добри инжекционни свойства
 • по - бърза реакция при контакт с вода в сравнение с MC - Injekt 2300 Top
 • образува водонепропусклива пореста структура, без образуване на пяна
 • трайна водонепропускливост дори и при вода под налягане. При силни водни течове първо се инжектира MC - Injekt 2033 и след спиране на течовете се инжектира MC - Injekt 2300 Top или MC - Injekt 2300 Rapid
 • висока еластичност
 • висока химическа устойчивост

Инжекционни материали на циментова основа на фирма MC - Bauchemie

Centricrete HCS на фирма MC - Bauchemie

 

Нисковискозна циментова суспензия предназначена за структурно укрепване на бетон. 

Приложение:

 • твърдо, уплътняващо запълване на сухи, влажни и водоносни пукнатини, фуги и кухини в строителните субстрати.

Предимства:

 • нисковискозна циментова суспензия
 • дълго отворено време
 • стабилност на обема - без свиване
 • възстановява алкалната среда в стоманобетона
 • не съдържа хлориди

Инжектиране:

 • пластмасови набивни пакери - MC - schlagpacker
 • инжекционна помпа - еднокомпонентна мембранна помпа за ниско налягане - MC - I 910
инжекционни материали на циментова основа