SGA  Hydro Systems

безплатен оглед в област Стара Загора

  Оглед-безплатен

за област Стара Загора

 

 Изготвяне на индивидуална оферта-безплатно

безплатен оглед в област Стара Загора

Безплатен годишен преглед на положената от нас

 

хидроизолация  в рамките на гаранционния период

http://www.sga-hydrosystems.com/

Епоксидни инжекционни смоли на фирма Bauer

Superfix 50 на фирма Bauer

 

двукомпонента инжекционна нисковискозна течност без разтворители, на базата на високоякостна епоксидна смола. С нулево свиване и отлична адхезия към бетон, хоросан, камък, стомана, дърво и др. Използва се за запълване и запечатване на кухини и пукнатини в конструкции като мостове и други строителни сгради, промишлени и жилищни сгради (например: колони, греди, основи, стени, подове). Може да се използва и в хидротехническото строителство. Superfix 50 представлява ефективна бариера срещу проникването на вода и корозия и структурно свързва бетонови секции заедно.

Предимства:

 • висока устойчивост на обикновени химикали
 • голяма твърдост, но без ронливост
 • голямо проникване и отлично свързване
 • добра адхезия дори и към влажни основи
 • широк температурен диапазон - от - 40 °С до + 90 °С
 • нулево свиване при реакцията
 • непроницаемост на вода
 • висока устойчивост при постоянно наличие на вода
 • отлично сцепление между нов и стар бетон
 • висока защита на армировката от окисление

Приложение:

 • запълване и запечатване на пукнатини и кухини
 • предотвратява притока на вода
епоксидни инжекционни материали
епоксидни инжекционни материали

Полиуретанови инжекционни смоли на фирма Isomat

Isomat Inject PU 820 на фирма Isomat

 

твърда, водоспираща полиуретанова смола за инжектиране

 

Ниско вискозна реагираща с водата полиуретанова смола за инжектиране, на базата на MDI. Реагира с водата и образува твърда, хидрофобна, запечатваща пяна. Използва се за спиране на активни водни течове с нисък или висок дебит (и/или с високо хидростатично налягане).

Предимства:

 • образува твърда високоякостна запечатваща пяна във фуги и пукнатини
 • бързо реагира и втвърдява
 • уплътнява течове с високо хидростатично налягане
 • прониква дълбоко във фини пукнатини
 • реагира с вода, образувайки газ CO. По този начин смолата реагира до пяна, предотвратявайки всякакво проникване на вода
 • не се свива след втвърдяване
 • отлична адхезия към минерални строителни материали (бетон, цимент, тухли), метал и някои пластмаси
 • скоростта на реакцията може да се контролира чрез добавяне на катализатор
 • материалът е химиески устойчив срещу слаби киселини и основи, минерални масла, гъбички и бактерии, подземни води, морска вода и петролни продукти

Приложение:

 • за уплътняване и спиране на течове дори и с високо хидростатично налягане

Инжектиране:

 • еднокомпонентна помпа - ръчна, електрическа или пневматична
полиуретанова инжекционна смола

ISOMAT INJECT PU 880 ELASTIC на фирма Isomat


Еластична, водоспираща, двукомпонентна, полиуретанова смола за инжектиране.

Ниско вискозна, двукомпонентна, полиуретанова смола за инжектиране, на базата на MDI. Използва се за спиране на водни течове в пукнатини и фуги на стени, подове, бетонови конструкции и канализационни съоръжения.

Предимства:

 • може да се инжектира в сухи и мокри конструкции
 • малък вискозитет, което позволява инжектирането в много малки пукнатини
 • отлична адхезия към бетон и метал без използване на грунд
 • процесът на втвърдяване не води до свиване, така че обемът на материала не се променя
 • не предизвиква корозия

Приложение:

 • еластично уплътняване на пукнатини и фуги в стени и подове
 • сухи или влажни пукнатини. Не е необходимо наличието на вода, тъй като двата компонента взаимодействат един с друг
 • гъвкаво уплътняване на водоносни фуги, пукнатини в бетонни конструкции
 • инжектиране през маркучи за инжектиране

Инжектиране:

 • еднокомпонентна или двукомпонентна инжекционна помпа
полиуретанова инжекционна смола

Инжекционни продукти на циментова основа на Isomat

MEGAGROUT – INJECT 2 – 20 на фирма isomat

 
Нискосвиваема циментова смес.

Еднокомпонентна циментова смес с висока течливост, ниско свиване и високи якостни свойства. Използва се за уплътняване на отвори в бетон и зидария, запълване на кухини и конструктивни фуги, замонолитване на анкерни пръти в скални и почвени основи, при подземни конструкции, строителни съоръжения и т.н. и за възстановяване на техните монолитни свойства и работни характеристики. 

Приложение:

 • запълване на пукнатини, кухини и фуги в бетон, зидария и скали, за да се възстанови първоначалният монолитен характер на структурния елемент
 • запълване на кухини в подпочвения слой или скалите, където трябва да бъдат вградени свързващата арматура
 • запечатване на твърди структурни фуги или фуги в сглобяеми структурни елементи
инжекционни материали на циментова основа

Епоксидни смоли за инжектиране от Isomat

EPOMAX – L20 на фирма Isomat


Двукомпонентна смола за инжектиране в пукнатини с ширина 0,1 - 1,0 мм. 

EPOMAX – L20 е двукомпонентна безцветна епоксидна система без разтворители. Притежава много силна адхезия към бетон и стомана, както и високи якости на натиск и огъване, дори и положена върху влажни основи. Класифицира се като продукт за инжектиране в бетон според EN 1504 – 5. Сертификат № 2032 – CPR – 10.11.

Приложение:

 • EPOMAX – L20 се използва за запълване на пукнатини в бетона, с широчина 0,1 – 1,0 мм, чрез инжектиране за възстановяване на монолитното сечение.

 • за инсталиране и анкериране на армировъчни пръти в съществуващи бетонови елементи.

инжекционни материали на епоксидна основа

EPOMAX – L10 на фирма Isomat


Двукомпонентна смола за инжектиране в пукнатини с ширина 0,5 – 3,0 мм

EPOMAX – L10 е двукомпонентна безцветна епоксидна система без разтворители. Притежава много силна адхезия към бетон и стомана, както и високи якости на натиск и огъване, дори и положена върху влажни основи. Класифицира се като продукт за инжектиране в бетон според EN 1504 – 5. Сертификат № 2032 – CPR – 10.11.

Приложение:

 • EPOMAX – L10 се използва за запълване на пукнатини в бетона, с широчина 0,5 – 3,0 мм, чрез инжектиране за възстановяване на монолитното сечение.

 • за инсталиране и анкериране на армировъчни пръти в съществуващи бетонови елементи.

инжекционни материали на епоксидна основа

DUREBOND на фирма Isomat


Двукомпонентна смола за инжектиране в пукна тини с ширина по – голяма от 3 мм. Свързващ агент.

DUREBOND е двукомпонентна епоксидна система без разтворители. Притежава много силна адхезия към бетон и стомана, както и високи якости на натиск и огъване, дори и положена върху влажни основи. Отговаря на изискванията на ASTM C 881 – 90, Type II, Grade 2, Class B+C Класифицира се като конструктивен свързващ агент за бетон или замазки и като продукт за инжектиране в бетон според EN 1504 – 4 и EN 1504 – 5. Сертификат 2032 – CPR – 10.11.

Приложение:

 • DUREBOND се използва като свързващ слой за лепене на нови бетони или замазки към стари бетонови покрития, замазки или метални повърхности.
 • DUREBOND се използва и за запълване на пукнатини в бетона, с широчина по - голяма от 3 мм, чрез инжектиране за възстановяване на монолитното сечение.
 • за инсталиране и анкериране на армировъчни пръти в съществуващи бетонови елементи.
инжекционни материали на епоксидна основа
инжекционни системи на силициева основа

MasterInject 1360 (CONCRESIVE® 1366)

 

епоксидна смола с нисък вискозитет за ремонт на пукнатини в бетонни конструкции и зидария.

MasterInject 1360 (преди наричан Concresive 1366) е двукомпонентна, нисковискозна инжекционна смола. Предназначена е за инжектиране под ниско или високо налягане или за полагане чрез изливане в хоризонтални пукнатини в бетона, с цел да се запази структурната цялост на зоните, засегнати от пукнатини.

Предимства:

 • ниският вискозитет осигурява отлично проникване в пукнатините
 • дълго отворено време
 • отлична адхезия към основата
 • висока механична якост, която осигурява и дълъг експлоатационен живот на отремонтираната зона

Приложение:

 • пукнатини в бетонни конструкции и зидария
 • за екстериор и интериор
 • възстановяване на структурни връзки на напукани бетонни конструкции
 • възстановяване на сцепление между слоеве от бетон и замазка
 • запълване на порести или дефектни части от монолитни бетонни конструкции
епоксидни инжекционни смоли
епоксидни инжекционни смоли

MasterInject 1380 (CONCRESIVE® 1380)

 

епоксидна смола с нисък вискозитет за бърз ремонт на пукнатини в бетонни конструкции и зидария.

MasterInject 1380 (преди наричан Concresive 1380) е двукомпонентна, нисковискозна инжекционна смола. Предназначена е за инжектиране под ниско или високо налягане или за полагане чрез изливане в хоризонтални пукнатини в бетона, включително във влажни условия или в контакт с вода, с цел да се запази структурната цялост на зоните, засегнати от пукнатини.

Предимства:

 • ниският вискозитет осигурява отлично проникване в пукнатините
 • бърза реакция за бърз ремонт
 • отлична адхезия към основата
 • смолата е устойчива на влага
 • висока механична якост, която осигурява и дълъг експлоатационен живот на отремонтираната зона

Приложение:

 • пукнатини в бетонни конструкции и зидария
 • за екстериор и интериор
 • възстановяване на структурни връзки на напукани бетонни конструкции
 • възстановяване на сцепление между слоеве от бетон и замазка
 • запълване на порести или дефектни части от монолитни бетонни конструкции
епоксидни инжекционни смоли

Полиуретанови смоли за инжектиране от BASF

MasterInject 1325 (Concresive 1325)

 

Твърдо еластична, хидроактивна двукомпонентна полиуретанова смола за хидроизолация.

MasterInject 1325 (Concresive 1325) е двукомпонентна нисковискозна смола на полиуретанова основа, без разтворители. При контакт с вода бързо образува гъста твърда еластична пяна с финопореста структура. Смесеният материал е предназначен за инжектиране чрез еднокомпонентна помпа.

Предимства:

 • може да се използва в мокри и течащи пукнатини и фуги
 • образуваната пяна не се разтваря във вода и не се отмива. Тя е устойчива на постоянен контакт с вода.
 • материалът се разпенва след контакт с вода
 • хидроактивната смола се явява бариера за навлизането на вода в конструкцията, но за окончателно хидроизолиране е необходимо последващо инжектиране с плътна еластична смола - MasterInject 1330

Приложение:

 • временно спиране на течове в бетон и зидария
 • впръскване в пукнатини, кухини, фуги и структурни дефекти
 • хидроизолационни дефекти при хидротехническите съоръжения - резервоари, язовири, басейни, кладенци, колектори и др.
 • хидроизолация на подземни части на сгради и подземни съоръжения
 • хидроизолационни работи отвън и отвътре

Инжектиране:

 • еднокомпонентна помпа
 • в случай на инжектиране на сухи пукнатини е необходимо предварително подаване на вода за образуването на пяна
 • почистване на оборудването от незасъхнал материал - MasterInject Cleaner A
 • почистване на оборудването от засъхнал материал - MasterInject Cleaner B
полиуретанова инжекционна смола
полиуретанова инжекционна смола

MasterInject 1330

 

еластична полиуретанова инжекционна смола с нисък вискозитет за постоянна хидроизолация.

MasterInject 1330 е несъдържаща разтворители, двукомпонентна, еластична инжекционна смола на основата на полиуретан. Смолата се втвърдява в сухи и във влажни условия, образувайки водоустойчив, плътен и еластичен материал. Подходяща помпа за инжектиране - еднокомпонентна инжекционна помпа за ниско и високо налягане. MasterInject 1330 може да се използва и в комбинация с хидроактивната полиуретанова смола MasterInject 1325 с цел постоянна хидроизолация след спиране на теча с MasterInject 1325.

Предимства:

 • полиуретанова инжекционна смола образуваща гъста еластична пяна
 • нисък вискозитет осигуряващ отлично проникване и в най-фините пукнатини
 • образува плътен материал с голяма адхезия към основата
 • предотвратява притока на вода
 • отлично проникване и запълване на порите на образуваната от MasterInject 1325 пяна, за трайна хидроизолация

Приложение:

 • постоянна хидроизолация на течове в бетон и зидария след инжектирането им с MasterInject 1325
 • превантивна хидроизолация на сухи или влажни пукнатини и фуги
 • впръскване в пукнатини, кухини, фуги и дефекти в строителната конструкция
 • хидроизолационни дефекти в конструкцията на хидротехнически съоръжения - резервоари, язовири, басейни, кладенци, колектори и др.
 • хидроизолация на подземни части на сгради и подземни съоръжения
 • хидроизолационни работи отвън и отвътре
полиуретанова инжекционна смола
полиуретанова инжекционна смола

MasterRoc MP 350 (Mayco MP 350)

 

еднокомпонентна хидрофилна полиуретанова инжекционна смола, която образува траен, гъвкав и водонепропосклив материал при контакт с вода.

Предимства:

 • материалът е нетоксичен
 • дълготраен хидроизолационен ефект
 • образува дълготрайна водонепропусклива пяна със затворени пори и високи еластични и якостни свойства
 • реагира във влажна и мокра среда
 • добра адхезия към мокри основи
 • прониква в пукнатини по - малки от 0,05 мм

Приложение:

 • дългосрочна хидроизолация на пукнатини в подземни конструкции
 • запечатва незначително проникване на вода
 • за употреба с инжекционни маркучи
полиуретанова инжекционна смола
полиуретанова инжекционна смола

MasterRoc MP 355 A (Mayko MP 355 A)

 

серия силно реактивни полиуретанови смоли за инжектиране в скали и почви.

Серията от продукти MasterRoc MP 355 A са двукомпонентни полиуретанови смоли без разтворители, с различно време за реакция. Те са проектирани специално за стабилизация на скали и почви в подземното строителство, нагнетяване в инжекционни отвори и инжектиране на пукнатини в бетон

Предимства:

 • MasterRoc MP 355/A1 - най - подходяща за запълване на кухини и силно несвързана почва на открито; кратко време за протичане на реакцията; ограничена способност за проникване и запълване на кухини; ограничен риск от обратно изтичане 
 • MasterRoc MP 355/A2 - средна продължителност на реакция; добра способност на проникване и запълване на кухини; ограничен риск от обратно изтичане 
 • MasterRoc MP 355/A3 - реагира незабавно при контакт с вода; много кратко време за протичане на реакцията, особено подходяща за спиране на течове (противофилтрационно инжектиране); ако не е в контакт с вода се превръща в твърд, подобен на каучук материал. 
 • MasterRoc MP 355/A4 - по - дълго време за реакция; отлична проникваща и запълваща способност
 • MasterRoc MP 355/A6 - с най - дълго време за реакция; образува твърда, подобна на каучук маса, ако не е в контакт с вода; отлична проникваща и запълваща способност; най - подходяща за инжектиране в инжекционни отвори и пукнатини в бетон 

MasterRoc MP 355 1K (Mayko MP 355 1K)

 

еднокомпонентна полиуретанова инжекционна смола, предназначена за спиране на малки до средни водни течове.

MasterRoc MP 355 1K е еднокомпонентна полиуретанова инжекционна смола, която не съдържа разтворители и реагира при контакт с влага и вода.

Предимства:

 • реагира във влажна среда
 • добра адхезия към мокри повърхности

Приложение:

 • спиране на малки до средни течове в подземни конструкции
 • запълване на отвори в скали
полиуретанова инжекционна смола

Акрилатни инжекционни гелове (смоли на акрилатна основа) на BASF

MEYCO® MP 301

 

високореактивна, нисковискозна хидрофилна инжекционна смола.

MEYCO® MP 301 е двукомпонентна хидрофилна полиакрилатна смола с висока химическа активност и нисък вискозитет. Този продукт не съдържа нито разтворители, нито токсични компоненти и може да се използва при температури до + 3 °С. Компонентите А и B се смесват в съотношение 1:1. По време на реакцията не се образува пяна. Хидрофилната природа на MEYCO® MP 301 му позволява да се свързва и с влажни основи.

Предимства:

 • много нисък вискозитет
 • контролирано време за образуване на гел
 • регулируема якост на гела
 • добра адхезия към мокри повърхности
 • може да се работи при температура от + 3 °С до + 40 °С
 • екологично чист продукт

Приложение:

 • специално разработен за употреба при изграждането на тунели и други подземни конструкции
 • стабилизиране на почви и силно раздробени скали
 • запълване на микропукнатини и капиляри в почвата

MEYCO® MP 302

 

нисковискозна хидрофилна инжекционна смола, без разтворители за специално приложение

MEYCO® MP 302 е двукомпонентна хидрофилна полиакрилатна смола с висока химическа активност и нисък вискозитет. Този продукт не съдържа нито разтворители, нито токсични компоненти и може да се използва при температури до +5 °С. Компонентите А и B се смесват в съотношение 1:1. Смесеният продукт може да се полага с еднокомпонентна или двукомпонентна помпа. По време на реакцията не се образува пяна. Хидрофилната природа на MEYCO® MP 301 му позволява да се свързва и с влажни основи.

Предимства:

 • много нисък вискозитет
 • контролирано време за образуване на гел
 • регулируема якост на гела
 • добра адхезия към мокри повърхности
 • може да се работи при температура от + 5 °С до + 40 °С
 • екологично чист продукт
 • одобрен за употреба при конструкции за питейна вода
 • не предизвиква корозия поради високото си pH
 • не са необходими почистващи препарати за почистване на оборудването

MEYCO® MP 307

 

хидрофилна смола с нисък вискозитет и без разтворители за инжекционни работи.

MEYCO® MP 307 е двукомпонентна, хидрофилна, акрилна смола, с нисък вискозитет и голяма реактивна способност. Не съдържа свободни акриламиди, формалдехид и разтворители. Може да се използва при температури по - високи от 5 °С. Компонентите А и B се смесват в съотношение 1:1 или 1:2. Якостта на втвърдения гел нараства с наляване на количеството на компонент B. Времето на свързване може да се регулира чрез различно количество на ускорителя. Не се наблюдава разпенване. Оборудването се почиства лесно с вода (за предпочитане с миещ препарат). При инжектиране в скали се препоръчва съотношение на компонентите 1:1. 

Предимства:

 • много нисък вискозитет - < 10 MPa.s.
 • контролиране на времето на свързване от 10 до 30 минути
 • регулируема якост на втвърдения гел
 • добра проникваща способност
 • удобен за работа при температури от +5 °С до + 40 °С
 • не замърсява природата

 Приложение:

 • тунелни и други подземни работи
 • може да се инжектира в пясък, почва или силно изветрени скали
 • запълване на микропукнатини и капилярни пори в почвата
 • предварително инжектиране в пясък, почва и силно изветрени скали
 • намаляване на опасността от крехко разрушение при изкопни работи

MEYCO® MP 308

 

фина, акрилна, инжекционна смола, с нисък вискозитет, без разтворители за постоянно хидроизолиране на подземни конструкции.

MEYCO® MP 308 е водоразтворима инжекционна смола, без органичен разтворител, създадена да бъде използвана за постоянно хидроуплътняване на пукнатини в подземни конструкции. С ниския си вискозитет, MEYCO® MP 308 се използва за инжектиране във влажна среда и пукнатини в бетон, порьозни тухли, посредством пакери и инжекционни устройства, през инжекционни маркучи. Използва се при температура над + 5 °С и след свързване образува гъвкава, плътна пластмаса, способна да издържи постоянно водно налягане. В случаи на малко слягане на почвата заедно с конструкцията и последвало движение във фугите или пукнатините в нея, MEYCO® MP 308 е в състояние да поддържа водоплътността, тъй като продуктът може да се раздува до 150 % в сравнение с началния си обем. Раздуването е обратимо и след периоди на засушаване смолата запазва и поддържа способността си да реагира с вода. MEYCO® MP 308 е продукт, устойчив на киселини и алкални разтвори, горива и много от разтворителите. Не атакува битума, уотърстоп лентите от PVC, както и бетона.

Предимства:

 • издържа постоянно водно налягане
 • подходящ за инжектиранр на пукнатини и прилагане през инжекционни маркучи
 • много ниският му вискозитет позволява проникване дълбоко в много фини пукнатини
 • контролирано време за образуване на гел
 • добра връзка към мокри повърхности
 • приложим между + 5 °С и + 40 °С
 • гъвкав и възстановяващ се гел, поемащ конструктивни движения
 • сертифициран за употреба с питейна вода

Инжектиране:

 • с еднокомпонентна помпа
 • почистване на оборудването със сапунена вода

Епоксидни инжекционни смоли на фирма Tradecc

PC® STRUCTO – INJECT (СЕ маркировка) представлява епоксидна смола, която се използва за инжектиране на пукнатини в бетонни елементи като колони, греди, плочи, при анкерни групи, както и при зидарии.

 

PC® STRUCTO – INJECT е ниско вискозна инжекционна епоксидна смола, която прониква дълбоко дори и в много тънки пукнатини.Тази структурна смола притежава много добра адхезия с бетон, метал, дърво дори и при неблагоприятни условия.

епоксидни инжекционни смоли

Полиуретанови инжекционни смоли на фирма Tradecc

PC® Leakinject UNI 6816 E/EVL/ES: водореактивни полиуретанови инжекционни смоли – увеличават многократно обема си и образуват твърда пяна

 

PC® Leakinject FLEX 6860/6870/6890: водореактивни полиуретанови инжекционни смоли – увеличават средно обема си и образуват еластична, несвиваща се пяна

 

PC® Leakinject 2K FLEX 6811 LV/ LPL (CE маркировка): двукомпонентна, полиуретанова, инжекционна смола с изключително нисък вискозитет и бавно втвърдяване – образува еластичен гел подходящ за инжектиране на сухи и мокри пукнатини или инжекционни маркучи

 

Приложение:

 • спиране на течове с голямо налягане и дебит

 • спиране на течове от пукнатини и фуги в бетона

 • спиране на течове в шахти, тунели, канали и сутеренни части на конструкции

 • спиране на течове от десортирал бетон

Акрилни инжекционни смоли на фирма Tradecc

PC®509 ACRYL: стандартна акрилна инжекционна смола

 

PC® 509 Z ACRYL: високо еластична акрилна инжекционна смола с изключителна адхезия и СЕ маркировка

 

PC® 509 Z L ACRYL: еластична акрилна инжекционна смола с контролирано време за реакция и СЕ маркировка

 

PC®509 Z Rubber ACRYL: Rubber акрилатна инжекционна смола с СЕ маркировка

 

Приложение:

 • Завесно инжектиране на сутеренни части на сградите срещу филтрация на вода
 • Репариране на дефектирала тунелна хидроизолационна мембрана
 • Запечатване на много тънки пукнатини и капиляри в бетон и зидария  

PC® Tunnelinject 2K 6822 S/M/F/THIX: са двукомпонентни инжекционни смоли за постоянно спиране на водата при случаи на много силно водно налягане. Тази серия продукти са предназначени предимно за тунели и мини.

 

PC® Tunnelinject 2K 6822 S/M/F: са двукомпонентни полиуретанови инжекционни смоли с широк диапазон на време за реакция. Те могат да се превърнат в твърда пяна (при контакт с вода) или в гел (без контакт с вода).

 

PC® Tunnelinject 2K 6822 THIX F/UF: са двукомпонентни полиуретанови инжекционни смоли с бързо (F) и изключително бързо (UF) време за реакция, разработени специално за проекти, където водно налягане е много голямо.

 

PC® Leaknject Soil 6805/N: ниско вискозна еднокомпонентна полиуретанова смола, която при контакт с вода образува твърда пяна. Почвите е необходимо да се стабилизират, тогава когато има вероятност от срутване на изкопа. Инжектирането на PC® Leaknject Soil 6805/N освен, че укрепва изкопа създава и водоплътна преграда.

 

PC® Leaknject 6850: ниско вискозна еднокомпонентна полиуретанова смола, създадена специално за стабилизиране на влажни или водонаситени, едрозърнести почви.

 

Приложние:

 • инжектиране на тунели
 • стабилизиране на почви

Albaria Iniezione 200

 

Инжекционен разтвор, съставен от хидратирана вар, пуцоланови пълнители и микронизирани карбонати за конструктивно усилване на стени. Продуктът е сулфатоустойчив.

Albaria Iniezione 200 е прахообразна, предварително приготвена инжекционна смес, съставена от много фино пречистена хидратирана вар, без разтворими във вода соли, подбрани микронизирани карбонати, пуцоланов метакаолин (чист микронизиран калциниран каолин с висока пуцоланова реактивност) към която са включени следните добавки:

 • разширяващи, с цел предотвратяване свиването на разтвора в неговата пластична фаза, без това да предизвиква разрушително напрежение в крехтите структури, които трябва да се укрепват
 • водозадържащи добавки, които позволяват използване без предварително навлажняване на основата, както и да се предотврати нежелателно преминаване на водата от мазилката върху стенописите
 • ново поколение суперпластификатори на основата на поликарбоксилатни етери, които улесняват инжектирането на сместа с помпи с ниско налягане, специални шприцове или иглени накрайници.

Предимства:

 • няма неблагоприятни химически взаимодействия между продукта и оригиналните строителни материали, както и с материалите вложени в последствие при процеса на реставрация
 • благодарение на подчертано хидравличната природа на свързващото вещество, високата степен на проникване и средния по стойност модул на еластичност, продуктът е много подходящ за запълване на отвори и кухини, дори при критични условия, когато конструкцията е във влажна или неблагоприятна среда
 • инжекционният разтвор за усилване на стенни облицовки взаимодейства отлично с тухли, камък и варовик, без да влияе на дишането на стените
 • не съдържа агресивни или предизивкващи корозия съставки, които влияят на цветовете и боите

Приложение:

 • продуктът е предназначен за усилване на стенни облицовки на тухлени и каменни конструкции на исторически паметници, особено там където носещата способност на скелета е намалена или изчерпана поради нарушения
 • инжектиране на стени дори и при наличие на сулфати
 • инжектиране на сводове и куполи
 • запълване на дупки и вдлъбнатини по стените
 • запеатване на пукнатини
 • структурно укрепване в основи
Инжекционни разтвори на базата на хидратирана вар
Инжекционни разтвори на базата на хидратирана вар

Епоксидни смоли за инжектиране от BASF

CONCRESIVE® 1302

 

епоксиден инжекционен материал с нисък вискозитет.

CONCRESIVE® 1302 е двукомпонентна епоксидна смола, без разтворители, с нисък вискозитет за възстановяване целостта на строителни конструкции. Подходяща е за инжектиране под налягане в напукани бетонни елементи, с пукнатини по - малки от 1 мм, както и за хидроизолиране на външни повърхности преди инжектирането.

Предимства:

 • отлична проникваща способност дори в микропукнатините на бетонни конструкции, както и на конструкции от други материали
 • отлична механична якост
 • отлично сцепление с бетона
 • удължено време за полагане ("отворено време") - 70 мин. - 90 мин. при температура от 23 °С

Приложение:

 • възстановяване на връзката и ремонт на напукани бетонни конструкции, както и на конструкции от други материали

Инжектиране:

 • еднокомпонентна помпа
 • дюза - 0,04 см - 0,05 см
 • налягане при дюзата - 150 bar - 170 bar
епоксидни инжекционни смоли

CONCRESIVE® 1305

 

епоксиден, двукомпонентен инжекционен материал с нисък вискозитет, предназначен за  инжектиране в пукнатини, по - големи от 1 мм.

CONCRESIVE® 1305 е възстановяващ целостта, свързващ, двукомпонентен, епоксиден инжекционен разтвор с добавка на пълнител. Подходящ е за инжектиране под налягане в пукнатини с ширина по - голяма от 1 мм в бетонни конструкции.

Предимства:

 • нисък вискозитет, който не противоречи на високото съдържание на пълнител
 • много добро сцепление дори към влажен бетон и каменна зидария
 • слаба екзотермична реакция
 • подходящ за възстановяване на пукнатини с широина над 1 мм

Приложение:

 • възстановяване на целостта и ремонт чрез инжектиране в напукани бетонни конструкции, каменни и тухлени зидарии
 • запълване на празнини между бетона и стоманената армировка в напукани бетонни конструкции и тухлени зидарии
 • възстановяване на монолитността на напукан циментационен разтвор в кабелни канали (напрегнати стоманобетонни конструкции)

Инжекционни смоли на силициева основа от BASF

MasterRoc® MP 320 (Meyco® MP 320) 

 

еднокомпонентна инжекционна система, несъдържаща разтворители, с нисък вискозитет за инжектиране на скали и уплътняване на почви и наноси.

MasterRoc® MP 320 е еднокомпонентна инжекционна система, базирана на нанометричен колоиден силициев диоксид. Поради хидрофилния характер а продукта, същият притежава много добра адхезия към мокри повърхности. Не съдържа нито разтвотители, нито токсични компоненти. Не се разпенва.

Предимства:

 • много нисък вискозитет
 • продуктът не е агресивен и осигурява добра безопасност на работа
 • няма въздействие върху околкната среда
 • добра адхезия към влажни повърхности
 • контролирано време за желиране чрез употреба на ускорител

Приложение:

 • предварително инжектиране на фуги под земята
 • подходящ и за последващо инжектиране
 • намалява проникването на вода
 • стабилизиране при изкопни работи
 • намаляване на водните потоци
webac

Инжекционни продукти на циментова основа на BASF

Rheocem® 800 - супер фин портланд цимент за инжекционни работи в скали, почви и бетон.

 

Rheocem® 800 е супер фин портланд цимент за специално приложение:

 • инжекционни работи
 • запълващо циментиране

Той се приготвя при подходящо смилане и високоефективен зърнометричен подбор, и в сравнение с обикновените и бързовтвърдяващите цименти има по - високи якости на всяка възраст. Поради финия си състав има изключително добра пенетрация в микропукнатини в скали, почви и бетон.

Предимства:

 • висока степен на инфилтрация (прникване в микропукнатини)
 • проникваща способност в микропукнатини или много фини почви, подобна на тази на силикатните или акрилните смоли
 • разтворът прониква в цепнатини по - малки от 0,3 мм и създава пълна водоплътност и дълготрайност
 • продължителност за обработка на разтвора ("отворено време") - 1,5 - 2 часа
 • разтворът се втвърдява след 2,5 часа
 • могат да се използват стандартни техники и обурудване за инжекционни работи
 • подобрена водоплътност и проникване на разтвора в малки пукнатини и цепнатини
 • бързо втвърдяване
 • замества химически разтвори за инжектиране
 • не съдържа отровни вещества
 • по - висока якост в сравнение с химическите инжекционни разтвори
инжекционни материали на циментова основа

Rheocem® 900 - ултра фин портланд цимент за инжекционни работи в скали, почви и бетон.

 

Rheocem® 900 е ултра фин портланд цимент за специално приложение:

 • инжекционни работи
 • циментация под налягане

Той се приготвя при подходящо смилане и високоефективен зърнометричен подбор, и в сравнение с обикновените и бързовтвърдяващите цименти има по - високи якости на всяка възраст. Поради финия си състав има изключително добра пенетрация в микропукнатини в скали, почви и бетон.

Предимства:

 • висока степен на инфилтрация (прникване в микропукнатини)
 • проникваща способност в микропукнатини или много фини почви, подобна на тази на силикатните или акрилните смоли
 • разтворът прониква в цепнатини по - малки от 0,3 мм и създава пълна водоплътност и дълготрайност
 • продължителност за обработка на разтвора ("отворено време") - 1,5 - 2 часа
 • разтворът се втвърдява след 2,5 часа
 • могат да се използват стандартни техники и обурудване за инжекционни работи
 • подобрена водоплътност и проникване на разтвора в малки пукнатини и цепнатини
 • бързо втвърдяване
 • замества химически разтвори за инжектиране
 • не съдържа отровни вещества
 • по - висока якост в сравнение с химическите инжекционни разтвори
 • сместта не замръзва
 • по - голяма дълготрайност
 • предлага икономични решения

Приложение:

 • инжекционни работи в скали - тунели и каверни. 
 • предотвратява водни прориви
 • инжекционни работи в почви: стабилизация и водоуплътняване
 • пукнатини в бетон
 • инжекционни маркучи
 • струйно, циментационно запълване
 • циментира с помощта на ръчна помпа
 • циментиране на анкери в почвата
 • инжектиране през пакери
 • контактно циментиране

Инжектиране:

 • бутална помпа за високо налягане
 • сместа се нагнетява в продължение на 30 - 40 минути

Rheocem® 650/650 SR - супер фини портланд цименти за инжекционни работи в скали, почви и бетон.

 

Rheocem® 650 и Rheocem® 650 SR  са супер фини портланд цименти за инжекционни работи в скали. Те са с по - висока якост от обикновените и от бързосвързващите цименти. Поради финия си състав те имат изключително добра пенетрация в микропукнатини в скали, почви и бетон. Rheocem® 650 и Rheocem® 650 SR са два различни вида цимент. Rheocem® 650 е микроцимент със специфична повърхнина (Блейн) 650 м2/кг, с прецизно подбран зърнометричен състав, получен от смилане на чист портландциментов клинкер. Rheocem® 650 SR е микроцимент със специфична повърхнина (Блейн) 650 м2/кг, с прецизно подбран зърнометричен състав, получен от смилане на чист сулфатоустойчив портландциментов клинкер с ниско съдържание на C3A и на основи.

Предимства:

 • висока степен на инфилтрация (прникване в микропукнатини)
 • проникваща способност в микропукнатини или много фини почви, подобна на тази на силикатните или акрилните смоли
 • разтворът прониква в цепнатини по - малки от 0,3 мм и създава пълна водоплътност и дълготрайност
 • продължителност за обработка на разтвора ("отворено време") - 1,5 часа
 • разтворът се втвърдява след 2,5 часа
 • могат да се използват стандартни техники и обурудване за инжекционни работи
 • подобрена водоплътност и проникване на разтвора в малки пукнатини и цепнатини
 • бързо втвърдяване
 • замества химически разтвори за инжектиране
 • не съдържа отровни вещества
 • по - висока якост в сравнение с химическите инжекционни разтвори
 • сместта не замръзва
 • по - голяма дълготрайност
 • предлага икономични решения

Приложение:

 • инжекционни работи в скали - тунели и каверни. 
 • инжекционни работи в почви - стабилизация, водоплътност, предотвратяване на снижаване на нивото на подпочвените води
 • циментация под налягане
 • разделно инжектиране
 • контактно инжектиране

Инжектиране:

 • бутална помпа за високо налягане
 • сместа се нагнетява в продължение на 30 - 40 минути
инжекционни материали на циментова основа
 • сместта не замръзва
 • по - голяма дълготрайност
 • предлага икономични решения

Приложение:

 • инжекционни работи в скали - тунели и каверни. 
 • предотвратява водни прориви
 • инжекционни работи в почви: стабилизация и
 • водоуплътняване
 • пукнатини в бетон
 • инжекционни маркучи
 • струйно, циментационно запълване
 • циментира с помощта на ръчна помпа
 • циментиране на анкери в почвата
 • инжектиране през пакери
 • контактно циментиране

Инжектиране:

 • бутална помпа за високо налягане
 • сместа се нагнетява в продължение на 30 - 40 минути

Инжекционни разтвори, съставени от хидратирана вар, пуцоланов метакаолин и смлени карбонатни добавки на BASF

Albaria Iniezione 50

 

Инжекционен разтвор, съставен от хидратирана вар, пуцоланов метакаолин и смлени карбонатни добавки за ремонт на мазилки, фрески, стенописи и мозайки.

Albaria Iniezione 50 е прахообразна, предварително приготвена инжекционна смес, съставена от много фино пречистена хидратирана вар, без разтворими във вода соли, подбрани микронизирани карбонати, пуцоланов метакаолин (чист микронизиран калциниран каолин с висока пуцоланова реактивност) към която са включени следните добавки:

 • разширяващи, с цел предотвратяване свиването на разтвора в неговата пластична фаза, без това да предизвиква разрушително напрежение в крехтите структури, които трябва да се укрепват
 • водозадържащи добавки, които позволяват използване без предварително навлажняване на основата, както и да се предотврати нежелателно преминаване на водата от мазилката върху стенописите
 • ново поколение суперпластификатори на основата на поликарбоксилатни етери, които улесняват инжектирането на сместа с помпи с ниско налягане, специални шприцове или иглени накрайници.

Добавките не внасят разтворими соли (алкални, сулфати или нитрати), нито пък променят качеството си с времето. 

Благодарение на състава и функционалността си, инжекционният разтвор Albaria Iniezione 50 представлява съвременен вариант на ренесансовите "порцеланови" запечатващи мазилки. Прецизното калибриране на обикновената и пуцоланово реактивна вар, получени от калцинирания каолин, е в основата на отличните показатели за якост и дълготрайност. Механизмът на действие на Albaria Iniezione 50 се изразява във взаймодействието на микронизирания метакаолин и хидратираната вар, при което се образуват веществата тоберморит (CSH) и геленит (C2ASH8). При реакцията и последващото втвърдяване на инжекционната смес цялото, количество вар се свързва бързо и без остатък, с което се избягва движението на частици свободна вар и нежеланото появяване на бели петна по стените (т.нар. ефлоресценция или цъфтеж)

Предимства:

 • няма неблагоприятни химически взаимодействия между продукта и оригиналните строителни материали, както и с материалите вложени в последствие при процеса на реставрация
 • благодарение на подчертано хидравличната природа на свързващото вещество, високата степен на дифузия и малкия модул на еластичност, продуктът е идеален за запълване на кухини и изронени повърхности
 • при запълване на големи кухини в стенната повърхност течната инжекционна смес се свързва перфектно с тухлена зидария, камък, туф без да променя дишането на стените
 • може лесно да се полага с шприц и фини накрайници без предварително мокрене на стената
 • не съдържа агресивни или предизивкващи корозия съставки, които влияят на цветовете и боите
 • излишното количество от инжекционния разтвор се почиства и отстранява лесно

Приложение:

 • подсилване на традиционни мазилки, фрески, стенописи и ценни мазилки
 • попълване на кухини в тухлени, камени или туфени стенни облицовки, стени на исторически забележителности и паметници на културата
 • подсилване на мазилки или фрески, които са се отделили от основата
 • замазване на пукнатини
 • запълване на кухини в стените
 • възстановяване на връзката между конструктивни елементи в стените, когато статическата им фунция не е компрометирана
Инжекционни разтвори на базата на хидратирана вар

WEBAC® 1404 на фирма WEBAC®

 

WEBAC® 1404 е ниско вискозна и много икономична двукомпонентна полиуретанова смола. Предназначена е за уплътняване на пукнатини в сухи и влажни зони. Икономичната полиуретанова смола WEBAC® 1404 е подходяща като влагозащита срещу капилярно повишаваща се влага в зидария. Препоръчва се също за пълнене на кухини в зидария с висок обем на порите. Икономичната полимерна смола WEBAC® 1404 има незначителна тенденция за образуване на пяна при контакт с влага. Втвърдяването се извършва около 24 часа след инжектирането на пукнатини. По – високите температури ускоряват процеса на втвърдяване, а по – ниските температури забавят процеса. WEBAC ®  1404 се втвърдява, за да образува химически устойчива смола с постоянен обем. Така пречи на капилярната активност на порите в хоросана при зидария от тухли или камък. 

Предимства:

 • съотношение на смесване на компонент А и компонент В - 3:1
 • втвърдяваща се капилярна обструкция
 • много икономична употреба

Приложение:

 • влагозащита при капилярна влага в зидарии
 • запълване на пукнатини и кухини в различни строителни елементи
 • уплътняващо средство в бетонови конструкции

Инжектиране:

 • инжектиране с едномпонентна помпа за инжектиране
 • Webac препарат за почистване А - непосредствено след инжектиране
 • Webac препарат за почистване В - за почистване на вече засъхнал материал
 • може да се използва при инжектиране под ниско налягане (<10 Bar) или под високо налягане (започва се с налягане от около 20 bar)
инжекционна смола на полиуретанова основа
инжекционна смола на полиуретанова основа

WEBAC® 1405 CE на фирма WEBAC®

 

Инжекционната двукомпонентна полиуретанова смола с много нисък вискозитет WEBAC® 1405 е предназначена за затваряне, запечатване и ограничено гъвкаво запълване дори и на най – фините пукнатини (сухи, влажни и водоносни). В случай на водоносни пукнатини при хидростатично налягане, трябва да се провери на място дали е необходимо предварително инжектиране на PU инжекционна пяна WEBAC® 150. Може да се използва и за кухини в бетонни, тухлени и естествени каменни конструкции. Смолата е съвместима с бетон, фолио, стомана, хоросан и облицовка на кабели. Използва се в строителството на мостове, тунели и шахти. WEBAC® 1405 е сертифицирана съгласно DIN EN 1504 – 5 за зони, имащи отношение към стабилността на конструкцията.

PU инжекционната смола се характеризира с отлична адхезия към сухи, влажни и мокри минерални субстрати. WEBAC® 1405 е устойчива на химикали. Самата смола, както и изцяло втвърденият материал са напълно безопасни от токсикологична гледна точка.

Предимства:

 • съотношение на смесване - 2:1
 • висока еластичност
 • слабо и бавно образуване на пяна
 • добра адхезия към бетон, стомана, полимер
 • висока якост на срязване
 • устойчива на битум
 • регулируемо време за реакция (ускорител WEBAC® B14)
 • подходяща за употреба и при ниски температури след добавянето на ускорител

Приложение:

 • саниране на пукнатини в бетон, съгласно EN 1504 - 5
 • инжектиране на инжекционни маркучи
 • запечатване на зидария
 • уплътняване на фундаментни изкопи

Инжектиране:

 • инжектиране с едномпонентна помпа за инжектиране
 • Webac препарат за почистване А - непосредствено след инжектиране
 • Webac препарат за почистване В - за почистване на вече засъхнал материал
инжекционна смола на полиуретанова основа
инжекционна смола на полиуретанова основа
инжекционна смола на полиуретанова основа

WEBAC® 1420 на фирма WEBAC®

 

WEBAC® 1420 е много гъвкава, устойчива на разкъсване двукомпонентна полиуретанова инжекционна смола, която се използва за запечатване на пукнатини и кухини в сухи и влажни зони. Благодарение на своята стабилна по размери структура на пяната и бърза, 10 – кратна експанзия могат да се запечатват дори и водоносни пукнатини. Използва се и за ограничено гъвкаво свързване на конструктивни елементи. Инжекционната смола се отличава с голямата си съвместимост с бетон, стомана, зидария, фолио и кабелна обвивка. PU полимерът WEBAC® 1420 се характеризира и с висока химическа устойчивост. Той е специално проектиран за използване в случаи на високо химическо натоварване, например за ремонт на канали за отпадни води или на съоръжения в селскостопанския сектор. WEBAC® 1420 може да се използва и за ремонт на пукнатини в райони с високи хигиенни стандарти – ремонт на пукнатини в резервоари за питейна вода, ремонт на пукнатини в инсталации за биогаз. Материалът също се откроява със своята високата устойчивост на биогенна сярна киселина.

WEBAC® 1420 се втвърдява образувайки смола с висока химическа устойчивост и висока гъвкавост. Той има постоянен обем след втвърдяване.

Приложение:

 • запечатване на пукнатини и строителни фуги на селскостопански структури или съоръжения за отпадни води
 • ремонт на пукнатини в съоръжения за питейна вода
 • запечатване на зидария
 • като съединителна връзка за сглобяеми елементи
 • обработка на дилатационни фуги 

Предимства:

 • съотношение на смесване 3:1
 • висока химическа устойчивост, дори и към биогенна сярна киселина
 • много гъвкава
 • бързо уплътняваща пяна при контакт с вода
 • съвместима с битум

Инжектиране:

 • инжектиране с еднокомпонентна помпа
инжекционна смола на полиуретанова основа
инжекционна смола на полиуретанова основа
инжекционна смола на полиуретанова основа

WEBAC® 1440 на фирма WEBAC®

 

WEBAC® 1440 е много гъвкава PU инжекционна смола за запечатване на пукнатини в сухи и влажни зони.

Благодарение на бързото си разширяване, тя се използва успешно и за запълване на кухини. Смолата е устойчива на механично натоварване и образува устойчива на разкъсване пяна с постоянен обем. Двукомпонентната инжекционна смола на основата на полиуретан се използва за затваряне, запечатване и ограничено гъвкаво свързване на конструктивни елементи. Съдържащите кухини зидарии от тухли и/или камък могат да бъдат стабилизирани и да се повиши тяхната здравина и водонепропуксливост (действа срещу капилярна влага) след инжектирането им с WEBAC® 1440. Смолата е съвместима с бетон, стомана, фолио, зидани разтвори и кабелна обвивка. 

Предимства:

 • съотношение на смесване 3:1
 • капилярна обструкция след втвърдяване на смолата
 • образува пяна устойчива на разкъсване
 • образува пяна устойчива на механично натоварване
 • динамично стабилизиране
 • бързо разпенване

Приложение:

 • запечатване на зидария от тухли и/или камък и бетон
 • подходяща за саниране на селскостопански съоръжения

Инжектиране:

 • еднокомпонентна инжекционна помпа
инжекционна смола на полиуретанова основа
инжекционна смола на полиуретанова основа

WEBAC® 1610 на фирма WEBAC®

 

WEBAC® 1610 е двукомпонентна PU инжекционна смола, характеризираща се с изключителна якост на натиск и огъване. Използва се за уплътняване и стабилизиране на сухи конструктивни елементи, както и за тяхното структурно свързване и укрепване. WEBAC® 1610 е подходяща и за запълване на кухини и е специално проектирана за стабилизиране на зидария. Материалът има лека тенденция на разпенване, когато се смесва с вода. При сухи условия WEBAC® 1610 се втвърдява, за да образува компактен, водонепроницаем материал без образуване на пяна.

Предимства:

 • съотношение на смесване 1:1
 • уплътнява и стабилизира
 • здрава и твърда инжекционна смола
 • добро проникване
 • бързо втвърдяване с и без вода
 • леко образуване на пяна при контакт с вода
 • регулируемо време за реакция с ускорител WEBAC® B16

 • с ускорител е подходяща и за употреба при ниски температури 

Приложение:

 • инжектиране на пукнатини в зидария
 • запълване на кухини в зидария
 • стабилизиране на зидария
 • действа срещу капилярна влага

Инжектиране:

 • еднокомпонентна или двукомпонентна инжекционна помпа
инжекционна смола на полиуретанова основа
инжекционна смола на полиуретанова основа

WEBAC® 1660 на фирма WEBAC®

 

WEBAC® 1660 е двукомпонентна PU инжекционна смола с висока якост на натиск и опън, сравнима само с епоксидните смоли. WEBAC® 1660 се използва за уплътняване, свързване и стабилизиране на конструктивни елементи. Подходяща е и за запълване на кухини и чакълни гнезда и за структурно свързване в неконсолидирани скали. Може да се използва и за статично стабилизиране на бетон и зидария, както и за инжектиране през инжекционни маркучи. Когато се смесва с вода, WEBAC® 1660 има лека тенденция за образуване на пяна. При сухи условия смолата се втвърдява, за да образува почти без пори, компактен, твърд и водонепроницаем материал.

Предимства:

 • съотношение на смесване 1:1
 • уплътнява и стабилизира
 • висока якост на натиск и опън
 • бързо втвърдяване с и без вода
 • леко образуване на пяна при контакт с вода
 • регулируемо време за реакция с ускорител WEBAC® B16

 • с ускорител е подходяща и за употреба при ниски температури 

Приложение:

 • поправка на пукнатини в бетон в съответствие с EN 1504 - 5
 • запълване на кухини (кариерен камък и неконсолидирани скали)
 • стабилизиране на бетон
 • стабилизиране на зидария
 • инжектиране през инжекционни маркучи
 • уплътняване на фундаментни изкопи

Инжектиране:

 • еднокомпонентна или двукомпонентна инжекционна помпа
инжекционна смола на полиуретанова основа
инжекционна смола на полиуретанова основа
инжекционна смола на полиуретанова основа

Полиуретанови пяни на фирма WEBAC®

 

Така наречените секундни пяни или PUR – пяни за инжектиране (SPUR) служат за бързо спиране на течове. Те реагират при контакт с вода, като образуват здрава и еластична/гъвкава пяна и се отличават с изключително силна експанзия, което позволява да се изолират и течове, течащи с огромно налягане, например при строеж на язовирни стени, тунели, минни галерии или при изкопни работи. За дълготрайно хидроизолиране е необхидимо допълнително инжектиране на непенеща се полиуретанова смола. 

WEBAC® 150 на фирма WEBAC®

 

WEBAC® 150 е висококачествена, нисковискозна двукомпонентна полиуретанова пяна за инжектиране, която експандира при контакт с вода и образува плътна, еластична пяна с финопорестта структура. Този материал постига ниво на експанзия до 40 пъти спрямо изходния обем. Благодарение на ниската си вискозност, съставките реагиращи с вода и способността да прониква в капилярите на течащи пукнатини (при ширини > 0,2 мм), този продукт гарантира бързо блокиране на водния теч и запълване на пукнатини и кухини. Образуването на пяна започва 15 сек. след контакта с вода (при 20 °C). Материалът се втвърдява напълно в рамките на 1 мин. Чрез прибавянето на ускорител WEBAC® B15 образуването на пяна може да се ускори допълнително. За реакцията и за оптимално образуване на пяната е нужно наличието на вода. Собствената температура на смесения материал, хидродинамичните условия, температурата на строителния елемент и температурата на водата също оказват влияние върху химичния процес на преобразуване, т.е. определят скоростта на образуване на пяната. Високите температури ускоряват, а ниските температури забавят реакцията. WEBAC® 150 показва добра реактивност и изключителна устойчивост и при алкални води с pH до 13. Съвместимостта с бетон, стомана, фолиа, кабелни покрития, както и всякакви материали за инжектиране на полиуретанова или епоксидна основа е гарантирана. Полиуретановата пяна е устойчива на луга, киселини и соли вредни за строителната конструкция, ако тяхната концентрация, която обикновено се среща в строителните конструкции, не е надвишена. 

WEBAC® 150 се използва за бързо, но временно спиране на водата при ремонт на пукнатини. За да се осигури постоянно уплътняване на пукнатини, се извършва вторично инжектиране с полиуретанови смоли.

Предимства:

 • съотношение на смесване 1:1
 • бързо и силно експандираща пяна
 • структурата на пяната не е твърда
 • регулируемо време за реакция чрез употребата на ускорител 
 • добра реакция и устойчивост на алкална вода с pH - 13
 • не съдържа разтворители
 • сертифицирана за употреба при съоръжения за питейна вода

Приложение:

 • WEBAC® 150 се изпoлзва за бързо, но временно запечатване и хидроизолиране на течащи под налягане пукнатини, кухини и други дефекти.
 • Материалът е приложим при бетонови, тухлени и каменни конструкции.
 • WEBAC® 150 намира приложение в подземното и надземното строителство, при строителството на тунели, мостове и съоръжения на водната промишленост
 • завесно инжектиране, но без добавяне на ускорител
 • уплътняване на анкери
инжекционна пяна на полиуретанова основа
инжекционна пяна на полиуретанова основа
инжекционна пяна на полиуретанова основа

WEBAC® 151 на фирма WEBAC®

 

WEBAC® 151 е универсална PU инжекционна пяна, която може да се регулира в зависимост от съотношението на смесване от 1:1 до 1:10.

WEBAC® 151 е висококачествена, универсално приложима двукомпонентна полиуретанова инжекционна пяна, която е подходяща за хидроизолиране на зидария, бетон и естествен камък. Регулируемата пяна е подходяща и за запечатване на водни резервоари, канали и други хидротехнически съоръжения.
WEBAC® 151 се характеризира с нисък вискозитет - при съотношение на смесване от 1:10 до 1:1. В зависимост от съотношението на смесване, PU инжекционната пяна реагира, образувайки повърхностно плътна, твърда и еластична или много гъвкава, мека и еластична пяна, а при свободно разширение – разширява обема си до 35 пъти. Стартирането на реакцията може да се адаптира чрез промяна на съотношението на смесване и отчитане на температура на основата, температурата на пяната и температурата на водата. При 20 °С образуването на пяна започва от 8 секунди до 20 секунди след контакта с влагата.

Ниският вискозитет на WEBAC® 151 осигурява висока капилярна активност. Идеална е за бързо, но временно спиране на проникване на вода. За да се осигури постоянен хидроизолационен ефект, е необходимо допълнително инжектиране с полиуретанова инжекционна смола .

Предимства:

 • съотношение на смесване 1:1 или 1:10
 • възможност за регулиране на консистенцията - мека, гъвкава или твърда
 • регулируемо време за реакция
 • универсално приложение

Приложение:

 • запълване на празнини и кухини в зидария и бетон при наличието на вода
 • консолидиране на силно увредени зидарии от естествен камък

Инжектиране:

 • при съотношение на смесване 1:1 - двукомпонентна инжекционна помпа
 • при съотношение на смесване 1:10 - еднокомпонентна инжекционна помпа
инжекционна пяна на полиуретанова основа
инжекционна пяна на полиуретанова основа
инжекционна пяна на полиуретанова основа

WEBAC® 157 на фирма WEBAC®

 

WEBAC® 157 е еластична двукомпонентна полиуретанова инжекционна пяна със структура от пяна с фини пори. Тя е специално проектирана, за да поема движения в конструкцията.

 WEBAC® 157 е гъвкава полиуретанова пяна, която е предназначена за временно затваряне, запечатване и запълване на пукнатини, кухини и празнини в зидария, естествен камък и бетон. Подходяща е за използване във водни резервоари, канали и други хидротехнически съоръжения. WEBAC® 157 образува еластична пяна и затова е подходяща за употреба на места, където се очакват ограничени структурни движения.

Еластичната пяна WEBAC® 157 се характеризира с нисък вискозитет и висока капилярна активност и съдържа водореактивни компоненти. Затова е особено подходяща за временно уплътняване на пукнатини. При 21 °С образуването на пяна започва на 20 - тата секунда след контакт с водата. Ако е необходимо, образуването на пяна може да се ускори чрез използване на WEBAC® B15. За постигане на трайно хидроизолиране е необходимо вторично инжектиране с полиуретанова инжекционна смола

Предимства:

 • еластична пяна
 • оказва ниско налягане при раздуване върху инжектирания субстрат
 • регулируемо време за реакция

Приложение:

 • запечатване на преходи между излят бетон и готови бетонни елементи
 • запечатване на разделителни фуги в сгради
 • запечатване на тръбни канали
 • запечатване на връзката под/стена
 • запълване на пукнатини и кухини
 • упътняване на анкерни глави

Инжектиране:

 • инжектиране чрез едно - или двукомпонентна инжекционна помпа
инжекционна пяна на полиуретанова основа
инжекционна пяна на полиуретанова основа
инжекционна пяна на полиуретанова основа
инжекционна пяна на полиуретанова основа

Акрилатни инжекционни гелове (смоли на акрилатна основа) на фирма WEBAC®

 

Акрилатните гелове са инжекционен материал с много ниска вискозност (подобно на водата). Те са идеално решение за цялостно повърхностно хидроизолиране на строителни елементи, намиращи се в контакт с почвата, по метода на завесното инжектиране. Освен това инжекционните гелове намират приложение в изграждането на хоризонтални бариери срещу капилярна влага, както и при хидроизолирането на дилатационни фуги. Материалите на основата на акрилатна смола запечатват дори и водни теове, благодарение на своето хидрофилно набъбване. Инжекционните помпи предназнаени за акрилатни инжекционни смоли лесно се почистват само с вода.

WEBAC® 240 на фирма WEBAC®

 

WEBAC® 240 е инжекционен многокомпонентен акрилатен гел, предназначен за създаване на нови уплътнителни повърхности (завеси) във фундаментната почва, която е в пряк контакт със структурния елемент или е в рамките на съществуващата конструкция. Използва се за запечатване на тунели, шахти и канали. WEBAC® 240 се използва и за запечатване на частично вкопани в земята сгради. Стенните опори и стените на крилата в мостовите конструкции също могат да бъдат уплътнени с този гел.

Предимства:

 • съотношение на смесване 1:1
 • образува твърд, но еластичен гел
 • абсорбира динамичното и механичното напрежение
 • набъбва при контакт с вода
 • много икономичен
 • устойчив на хлориди
 • нетоксичен

Приложение:

 • завесна хидроизолация
 • стабилизиране и запечатване на почвата в основите на сградите
 • запълване на фуги

Инжектиране:

 • инжектиране с двукомпонентна инжекционна помпа от неръждаема стомана
гелове на акрилатна основа за завесно инжектиране
гелове на акрилатна основа за завесно инжектиране
гелове на акрилатна основа за завесно инжектиране
гелове на акрилатна основа за завесно инжектиране

WEBAC® 250 на фирма WEBAC®

 

WEBAC® 250 е бавно реагиращ полиакрилатен гел за хидроизолация на зидария, който блокира капилярите.

Изключително ниският му вискозитет (подобен на този на водата) осигурява много високо проникване в минералните субстрати. WEBAC® 250 успешно уплътнява зидарията и предотвратява проникването на влага от почвата и издигането и по капилярен път.

Предимства:

 • набъбва при контакт с вода
 • изключително нисък вискозитет - като този на водата
 • висока еластичност
 • добра адхезия към минерални субстрати
 • висока устойчивост на алкали и соли

Инжектиране:

 • инжектиране с двукомпонентна помпа

WEBAC® 4170 на фирма WEBAC®

 

WEBAC® 4170 е нисковискозна, реагираща при контакт с вода, специална,  двукомпонентна епоксидна смола, която е в състояние да поеме до 15 % вода без да емулсира или да образува мехурчета. Ниската вискозност и поносимостта с вода позволяват оптимално разпределение и проникване на материала и гарантират отлично изолиране и свързване на сухи, влажни, мокри или омаслени пукнатини в строителни модули от минерални материали. Времето за прилагане на 1 л. от този материал е около 50 мин. при температура от 20 °C. Реактивността с вода е налична до 20 мин. след смесване на компонентите на материала. WEBAC® 4170 е напълно реагирал и втвърден около 24 часа след приключване на инжектирането. По – високи температури на инжектирания строителен модул или на самия материал ускоряват втвърдяването, а по – ниски – го забавят. Контактът с вода по време на инжектиране на влажни или мокри пукнатини също ускорява процеса на втвърдяване. 

Предимства:

 • много ниско вискозна - 90 MPa.s
 • не съдържа разтворители
 • може да се използва и в омаслени пукнатини

Приложение:

 • WEBAC® 4170 се използва за запечатване, изолиране и якостно свързване на сухи, влажни и течащи, но не под налягане пукнатини и кухини
 • подходяща за зидарии от бетон, тухли и камък,
инжекционни материали на епоксидна основа
 • използва се в подземното и надземното строителство, при строителството на мостове, тунели и канализационни системи
 • приложим и при запечатване, изолиране и якостно свързване на контаминирани с масла пукнатини
 • WEBAC® 4170 е особено подходящ при саниране на кухини между подложен бетон и подови настилки и замазки

Инжектиране:

 • WEBAC® 4120 се прилага с еднокомпонентна инжекционна помпа
 • започва се с ниско налягане от 20 bar, за да се запълнят и най-дълбоките и фини пори на пукнатината
 • Webac препарат за почистване А - непосредствено след инжектиране
 • Webac препарат за почистване В - за почистване на вече засъхнал материал
 • консервиране на инжекционната помпа с Webac препарат за консервиране

Полиуретанови смоли за инжектиране на фирма WEBAC®

 

Полиуретановите смоли (PUR) се отличават с отлична еластичност, като едновременно с това гарантират идеална адхезия. Поради това те са подходящ материал за запечатване на пукнатини. Пукнатини, санирани с PUR, остават изолирани дори и при силни динамични натоварвания, както и при промени в ширината на пукнатината. Друга област на приложение за полиуретановите смоли е хидроизолирането на сгради. PUR се използват за изграждане на хоризонтални бариери срещу капилярна влага.

WEBAC® 1401 на фирма WEBAC®

 

WEBAC® 1401 е много ниско вискозна, двукомпонентна, PUR инжекционна смола с добри проникващи свойства за последващо хоризонтално хидроизолиране. Благодарение на ниската реакция на пенообразуване и дългия си живот, тя е особено подходяща за големи напречни сечения. Може да се използва като инжекционна среда за суха, влажна или мокра зидария. WEBAC® 1401 предлага постоянна еластичност и химическа устойчивост. Продуктът е съвместим с бетон, стомана, зидария, фолио и кабелна обвивка.

Предимства:

 • втвърдява се в проникналите капиляри на зидарията
 • изключително нисък вискозитет
 • слабо образуване на пяна
 • добро проникване в дълбочина на строителния субстрат
 • дълъг експлоатационен живот

Приложение:

 • хоризонтална бариера в зидария – за предпочитане при по – плътни зидани конструкции и при по – големи дебелини на стените
 • Запечатване на гипсосъдържаща зидария при реставриране на паметници на културата
 • запечатващо инжектиране в зидани и отворени бетонни конструкции (включително щампован бетон)

Инжектиране:

 • еднокомпонентна инжекционна помпа
инжекционна смола на полиуретанова основа
инжекционна смола на полиуретанова основа

WEBAC® 1403 на фирма WEBAC®

 

WEBAC®1403 е висококачествена, изключително нисковискозна, универсална полиуретанова смола за инжектиране, която може да се използва за хидроизолиране както в суха, така и в мокра среда. При контакт или смесване с вода (5 M%) се образува равномерна, затворена и непромокаема пореста структура, която повишава разтегливостта на материала. При пукнатини, от които тече вода под налягане, трябва да се прецени според конкретния случай, дали е нужно предварително инжектиране с бързореагираща, блокираща водата пяна за инжектиране WEBAC® SPUR. Предварителна обработка с SPUR е нужна тогава, когато налягането на течащата вода е толкова високо, че смолата, която инжектираме ще бъде отмита от стената, преди да е успяла да се втвърди. При втвърдяване WEBAC®1403 не променя обема си и се превръща в химично резистентна и инертна смола. Времето за прилагане на този материал е около 90 мин. За 1л. при температура от 20 °C. Материалът е напълно реагирал и втвърден около 24 часа след приключване на инжектирането. По – високи температури на инжектирания строителен модул или на самия материал ускоряват втвърдяването, а по – ниски го забавят. Поносимостта на полиуретановите смоли за инжектиране на WEBAC® с бетон, стомана, пластмаси и обвивки на кабели е гарантирана.

Предимства:

 • двукомпонентна полиуретанова смола, нисък вискозитет
 • не съдържа разтворители
 • покрива изискванията за хидроизолация на резервоари за питейна вода
 • съотношение на смесване 1:1
 • капилярна обструкция
 • бързо уплътняваща се пяна при контакт с вода

Приложение:

 • Използва се за запечатване, изолиране и еластично свързване на сухи, влажни или течащи пукнатини.
 • Използва се за изграждане на хоризонтална бариера срещу капилярна влага в тухлени, каменни и смесени зидове.
 • При строителството с бетон WEBAC®1403 се прилага в комбинация с инжекционни маркучи при хидроизолирането на работни фуги.
 • уплътняване на фундаментни изкопи

Инжектиране:

 • инжектиране с едно - или двукомпонентна помпа за инжектиране
 • Webac препарат за почистване А - непосредствено след инжектиране
 • Webac препарат за почистване В - за почистване на вече засъхнал материал
 • консервиране на инжекционната помпа с Webac препара
инжекционна смола на полиуретанова основа
инжекционна смола на полиуретанова основа

WEBAC® 1403P на фирма WEBAC®

 

WEBAC® 1403P е CE сертифицирани двъкомпонентна полиуретанова инжекционна смола за инжектиране в пукнатини в бетонни конструкции. Благодарение на специалната си формула, контактът с вода създава фина пяна със затворена клетъчна структура и с много добра химическа устойчивост. Смолата е особено подходяща за замърсени зони в селското стопанство или за пречиствателни станции за отпадни води.

Предимства:

 • нисък вискозитет
 • висока химическа устойчивост
 • висока еластичност
 • постоянен обем след втвърдяване

Приложение:

 • саниране на пукнатини в бетона
 • инжектиране на инжекционни маркучи в работни фуги
 • хидроизолация на фуги
 • саниране на пречиствателни станции

Инжектиране:

 • инжектиране с едно - или двукомпонентна инжекционна помпа
инжекционна смола на полиуретанова основа

Епоксидни смоли за инжектиране на фирма WEBAC®

 

Епоксидните смоли (EP) се използват за силово запечатване на пукнатини и кухини. Екстремно ниската вискозност и отличната собствена якост на тези смоли, гарантират дълготрайно запечатване и на най - миниатюрните пукнатини и техните разклонения. Епоксидните смоли обикновенно се считат за "твърди" материали и широко се използват за конструктивни ремонти чрез инжектиране на пукнатини и кухини в носещи стоманобетонни конструкции и елементи. Притежават отлична адхезия към бетона. Инжекционните материалите на епоксидна основа са подходящи за инжектиране в сухо и в леко влажни субстрати.

WEBAC® 4101 на фирма WEBAC®

 

двукомпонентна инжекционна смола на епоксидна основа, без разтворители. При втвърдяване безцветната WEBAC® 4101 не променя обема си и се превръща в твърда смола с отлична адхезия към сух или влажен субстрат, дори и под вода с което се явява идеален материал за якостно спояване на строителни елементи. Времето за прилагане на 1 л. от този материал е около 60 мин. при температура от 20 °C. Материалът е напълно реагирал и втвърден около 24 часа след приключване на инжектирането. По-високи температури на инжектирания строителен модул или на самия материал ускоряват втвърдяването, а по – ниски го забавят

Приложение:

 • WEBAC® 4101 се използва за запечатване, изолиране и ограничено гъвкаво запълване на сухи и леко влажни пукнатини и фуги
 • запечатване посредством инжекционни пакери на строителни фуги в бетонни конструкции

инжекционни материали на епоксидна основа

WEBAC® 4110 на фирма WEBAC®

 

епоксидна двукомпонентна инжекционна смола, с нисък вискозитет и висока якост на опън. Благодарение на своите свойства WEBAC® 4110 осигурява постоянно свързване на най-малките пукнатини и кухини в бетона или зидарията. Инжекционната смола е предназначена основно за ремонт на пукнатини и е съвместима с бетон, стомана, зидария, фолио, обвивката на кабели и др. Изключително устойчива е на соли, киселини и луга, които могат да причинят сериозни щети по конструкцията на сградата. При втвърдяване безцветната WEBAC® 4110 не променя обема си и се превръща в твърда смола с отлична адхезия към околната среда, с което е идеален материал за якостно спояване на строителни елементи. Времето за прилагане на 1 л. от този материал е около 100 мин. при температура от 20 °C. Материалът е напълно реагирал и втвърден около 24 часа след приключване на инжектирането. По-високи температури на инжектирания строителен модул или на самия материал ускоряват втвърдяването, а по-ниски го забавят.

Предимства:

 • съотношение на смесване 2:1
 • отлична адхезия към субстрата
 • може да се използва дори и при динамично натоварване на конструкцията
 • стабилност на обема и размерите

Приложение:

 • запечатване, изолиране и якостно свързване на сухи пукнатини в модули от бетон
 • ремонт на пукнатини в бетон съгласно EN 1504 – 5
 • свързване на конструктивни елементи
 • инжектиране на работни фуги
 • лепило за минерални материали (мокро в мокро приложение)
 • заздравяване на субстрата
 • импрегниране на пукнатини

Инжектиране:

 • еднокомпонентна помпа
 • започва се с ниско налягане от 20 bar, за да се запълнят и най-дълбоките и фини пори на пукнатината
 • Webac препарат за почистване А - непосредствено след инжектиране
 • Webac препарат за почистване В - за почистване на вече засъхнал материал
 • консервиране на инжекционната помпа с Webac препарат за консервиране
инжекционни материали на епоксидна основа
инжекционни материали на епоксидна основа

WEBAC® 4120 на фирма WEBAC®

 

много ниско вискозна, двукомпонентна смола на епоксидна основа, която не съдържа разтворители. Безцветната смола WEBAC® 4120 се втвърдява без да променя обема си и осъществява отлично сцепление с граничещия строителен материал. Това прави възможно и гарантира якостното свързване както на пукнатини, така и на строителни елементи. Времето за прилагане на 1 л. от този материал е около 60 мин. при температура от 20 °C. Материалът е напълно реагирал и втвърден около 24 часа след приключване на инжектирането. По – високи температури на инжектирания строителен модул или на самия материал ускоряват втвърдяването, а по – ниски го забавят. Благодарение на своята ниска вискозност WEBAC® 4120 е особено подходящ за инжектиране или импрегниране на пукнатини, както и за саниране на подови настилки. WEBAC® 4120 притежава собствена еластичност и издържа на динамични натоварвания без да се счупи или напука.

Предимства:

 • съотношение на смесване 3:1
 • много нисък вискозитет
 • устойчивост на динамично напрежение
 • добро сцепление с ръбовете на обработвания субстрат
 • много добро проникване

Приложение:

 • инжектиране на пукнатини съгласно EN 1504-5: 2013
 • запечатване, изолиране и якостно свързване на сухи пукнатини и работни фуги
 • особено подходяща за свързване на динамично натоварени бетонови елементи
 • саниране на кухини между подложен бетон и подови настилки и замазки

Инжектиране:

 • WEBAC® 4120 се прилага с еднокомпонентна инжекционна помпа
 • започва се с ниско налягане от 20 bar, за да се запълнят и най-дълбоките и фини пори на пукнатината
 • Webac препарат за почистване А - непосредствено след инжектиране
 • Webac препарат за почистване В - за почистване на вече засъхнал материал
 • консервиране на инжекционната помпа с Webac препарат за консервиране
инжекционни материали на епоксидна основа
инжекционни материали на епоксидна основа