сериозна фирма за хидроизолация
гаранция за качество

  Оглед-безплатен

за област Стара Загора

 

 Изготвяне на индивидуална оферта-безплатно

безплатен оглед в област Стара Загора

Безплатен годишен преглед на положената от нас

 

хидроизолация  в рамките на гаранционния период

безплатен оглед в област Стара Загора

Ако харесате нашето ценово предложение и изберете нашата фирма, Вие ще получите:

 

1. Договор, в който точно и ясно са посочени правата и задълженията на двете страни (Възложител и Изпълнител). Изброени са всички договорени ремонтни дейности, материалите, които ще бъдат използвани и сроковете за приключване на СМР. Точно и ясно е вписана крайната договорена цена за услугите и начина на плащането и. 

 

2. Пълна гаранция на извършените от нас строително - ремонтни дейности от 5 до 10 години

 

3. Приключването на всички строително - ремонтни работи е съпроводено с подписване на Приемо - предавателен протокол от страна на Възложителя, само след като същият е огледал и приел обекта без забележка.

 

4. Окончателното плащане се извършва едва след подписването на Приемо - предавателен протокол и след като Възложителят е удовлетворен от това, което получава

 

5. Всеки един клиент сключил Договор с нас за полагане на хидроизолация на цял покрив с площ над 200 м2 получава напълно безплатно гаранционно обслужване, което включва: посещение на обекта веднъж годишно, анализ на състоянието на положената хидроизолация и почистване (важи за област Стара Загора)

 

На всички наши клиенти предлагаме следгаранционно обслужване на обекта на преференциални цени!

Защо да изберете нас?

 

Услугите, в сферата на хидроизолациите, които предлага "ЕС ДЖИ ЕЙ ХИДРОСИСТЕМС" ЕООД са сред най-добрите!

 

Ние сме компания с опит над 10 години, период в който сме създали добро име и отлична репутация сред нашите киенти и контрагенти!

 

Държим изключително на личния подход към всеки отделен клиент, който консултираме напълно безплатно!

 

Предложената от нас хидроизолационна система е изготвена за конкретния обект, като по този начин осигуряваме 100 % - ова гаранция, висока устойчивост и безпроблемна експлоатация на хидроизолационното покритие за дълги години.

 

Избрали сме да работим само и единствено с качествени материали. Не искаме и не правим компромиси, защото знаем, че нашите клиенти разчитат на нас, за да си осигурят спокойствие, комфорт и уют.

 

Нашите апликатори посещават редовно обучителни курсове, за да повишават своите знания в областта на хидроизолационните материали.

Ако смятате, че ние сме Вашето решение и ни се обадите, ще получите:

 

1. Напълно безплатен оглед в удобно за Вас време (важи за област Стара Загора)

 

2. Нашият екип от специалисти ще "вземе" точните размери на Вашия обект до сантиметър

 

3. След обсъждане, ще изготвим за Вас индивидуална ценова оферта, която включва всички необходими ремонтни дейности, кратка информация за необходимите материали, начина на полагане (100 % спазване на технологията на производителя), право на избор и разбира се цена за всяка предложена в офертата услуга