Битумни хидроизолации за основи Стара Загора

SGA Hydro Systems

Иновациите в хидроизолациите

безплатен оглед в област Стара Загора

  Оглед-безплатен

за област Стара Загора

 

 Изготвяне на индивидуална оферта-безплатно

безплатен оглед в област Стара Загора

Безплатен годишен преглед на положената от нас

 

хидроизолация  в рамките на гаранционния период

PCI Pecimor® 1K на фирма PCI Augsburg GmbH

 

еднокомпонентна полимер - модифицирана битумна хидроизолация за външни стени и фундаменти. 

Приложение:

 • За стена и под

 • За външно и вътрешно приложение

 • За изолиране на строителни съоражения съгласно DIN 18195-4 срещу земна влага, просмукващи води и безнапорна вода под кота терен, като фундаменти, стени на мазета, подове на мазета, подземни гаражи, шахти и др

 • За уплътняване срещу безнапорна вода по тавани и в мокри помещения, повърхности, подложени на умерено водно натоварване съгласно DIN 18195-5

 • За хидроизолиране на бетонни структури съгласно DIN 4030

Предимства:

 • Без вредни органични разтворители

 • Еднокомпонентна, готова за полагане без разбъркване

 • Добро сцепление към сухи и леко влажни основи

 • Водоплътна и покриваща пукнатини

 • Устойчива на стареене

Битумни хидроизолации за основи

PCI Pecimor® 2K на фирма PCI Augsburg GmbH

 

двукомпонентна битумна хидроизолация за външни стени и фундаменти. Суха част - суха смес на циментова основа; течна част - полимер - модифицирана битумна емулсия с полистиролен гранулат. 

Приложение:

 • За стена и под

 •  За външно и вътрешно приложение

 •  За високо и ниско строителство

 •  За ръчна и механична обработка по метода на впръскването

 •  За уплътняване на строителни елементи и съоражения съгласно DIN 18 195 за следните случаи: уплътняване срещу земна влага и безнапорна вода по стени и подове; уплътняване срещу безнапорна вода по тавани в мокри помещения с умерено натоварване; уплътняване срещу просмукващи води

 •  За уплътняване срещу напорна вода

 •  За хидроизолиране на бетонови строителни елементи

 •  За лепене на изолационни плоскости от твърд пенопласт (периметърна изолация)

 •  Подходяща за ивично уплътняване на работни фуги (максимална широчина на отвора 0,25 мм) в строителни елемнти от бетон срещу замна влага и безнапорна вода, просмукващи води и напорна вода до 3 м дълбочина.

Предимства:

 • Двукомпонентна

 • Раннаустойчивост на дъждове, в резултат на бързото й втвърдяване

 • Пластична

 • Добро сцепление към сухи и леко влажни основи

 • Водоплътна

 • Покрива пукнатини

 • Устойчива на стареене дори и след дълги години употреба

 • Без вредни органични разтворители, не вреди на околната среда и човека, който работи с нея

Битумни хидроизолации за основи
Битумни хидроизолации за основи

Isolan Kellerdicht 2K на фирма Caparol

 

еластично битумно дебелослойно двукомпонентно хидроизолационно покритие, без съдържание на разтворители, подобрено със синтетични материали. Притежава способността да премоства пукнатини с помощта на съдържащите се в продукта прахове с хидравлично втвърдяване. Характеризира се с добра устойчивост на капилярна влага и на натрупване на влага и отговаря на нормите ÖNORM B 2209 и DIN 18195

ISOLAN KELLERDICHT 2K прилепва добре към бетон, мазилка, фиброцимент и газобетон. Mоже да се нанася и върху леко влажни основи. 

Приложение:

 • хидроизолация в основите на сгради, съгласно ÖNORM B 2209 и DIN 18195, срещу покачваща се влага (капилярна влага) и акумулиране на движещи се подземни води или временно събрали се
 • за хоризонтални и вертикални повърхности
 • като лепило за полагане на хидроизолиращи плоскости на  базата на полистирен, полиуретан и стъклена вата
 • за мазета на жилища и сгради,
 • подземни гаражи
 • подпорни стени

Не може да се използва за хидроизолация на равни покриви, на резервоари, както и при наличие на вода в основите, упражняваща налягане!

Предимства:

 • устойчив на вода, неутрални соли, основи и разредена хумусна киселина
 • устойчив на удари
 • добра способност за разреждане
 • висока еластичност
 • устойчив на ниски температури

Не е устойчив на киселини, масла и разтворители. Завършената хидроизолация не може да се излага за дълго на неблагоприятни условия и трябва да се предпази от UV - лъчи.

Битумни хидроизолации за основи
Битумни хидроизолации за основи

Isolan Styrodicht 1K на фирма Caparol

 

студенополагаща се, еднокомпонентна гъвкава битумна мембрана, с добавени полимери и гранули от полистирен. Премоства пукнатини. Много добро сцепление с бетонни повърхности, мазилка, фиброцимент и газобетон. Може да се полага и върху леко влажни основи. Продуктът е тиксотропен. При полагане се получава пластично - еластична мембрана с добра устойчивост на капилярна и акумулираща се влага. Отговаря на DIN 18195 4-6. Използва се за хидроизолация на основи на частни къщи или търговски сгради, подземни гаражи или подпорни стени. Да не се използва за хидроизолация на покриви или във вътрешността на резервоари, респективно при почвена влага упражняваща налягане.

 

Предлага се и във вариант на двукомпонентно битумно покритие - Isolan Styrodicht 2K

Битумни хидроизолации за основи

Isolan Schutzanstrich LF на фирма Caparol

 

Битумна емулсия с висока концентрация, подобрена със синтетични материали, без мирис, разредима с вода и екологична. ISOLAN SCHUTZANSTRICH LF прилепва добре към сухи или мокри бетонни повърхности и върху зидове, като образува изолиращ матово-черен нелепкав филм. Използва се като защитна боя за бетонни повърхности (но не и за покритие на вътрешни повърхности на резервоари) и за измазани зидове (за стени на мазета, основи, изолиращи ленти). Устойчив е на водата и на естествените агресивни  вещества от почвата, но не е устойчив на разтворители и масло. При дълго излагане на слънчеви лъчи, филмът ISOLAN SCHUTZANSTRICH LF може да омекне (продуктът не се препоръчва за повърхности, които не са предпазени от неблагоприятните условия).   

Битумни хидроизолации за основи

Combidic 2 K Classic на фирма Schomburg
 

двукомпонентна битумна хидроизолация на основата на полистирен, подходяща за хидроизолация на строителни елементи в директен контакт със земята, като сутеренни стени, фундаменти, подови плочи. Образува безшевна, безфугува, премостваща пукнатини хидроизолационна мембрана, подходяща за всички конвенционални повърхности в строителството. Не се свлича и има ранна устойчивост на дъжд.

Combidic 2 K Premium на фирма Schomburg
 

Реактивна двукомпонентна битумна хидроизолация подходяща за хидроизолация на строителни елементи в директен контакт със земята, като сутеренни стени, фундаменти, подови плочи. Образува безшевна, безфугова, премостваща пукнатини хидроизолационна мембрана, подходяща за всички конвенционални повърхности в строителството. Не съдържа разтворители. Устойчива е на дъжд в много кратък срок след полагането. Притежава висока устойчивост на натиск. Combidic 2 K Premium е подходящ като лепило за изолационни, защитни и дренажни плоскости.

Dick 2000 на фирма Remmers
 

Полимерно модифицирана еднокомпонентна дебелослойна битумна хидроизолация без разтворители с пълнител стиропор.

Приложение:

 • Хидроизолация в допир с почвата за ново- и старо строителство
 • Лепило за топлоизолация долу във фундамента
 • При подпочвени води

Предимства:

 • Гъвкава
 • Разтеглива
 • Премоства пукнатини
 • Високо сухо съдържание
 • Ниско специфично тегло 

Profi Baudicht 1K на фирма Remmers
 

Полимерно модифицирана еднокомпонентна дебелослойна битумна хидроизолация без разтворители с пълнител гумен гранулат.

Приложение:

 • Хидроизолация в допир с почвата за ново- и старо строителство и при различни случаи на водно натоварване
 • Дълбочина на полагане > 3 нетра под земята
 • Хидроизолация при външна напорна вода в система с Kiesol без необходимост от допълнително армиране.

Предимства:

 • Защита против радон.
 • изключително устойчива на натиск
 • високо флексибилна 
 • разтеглива
 • премостваща пукнатини
 • устойчива на радон

Sprotzabdichtung 1K на фирма Remmers
 

Пастообразно еднокомпонентно защитно покритие, на базата на полимерно модифицирана битумна емулсия, без разтворители и влакна. Използва се като хидроизолация и защита на бетонни повърхности и изцяло фугирани и измазани зидове при подземно и надземно строителство.

Приложение:

 • Подпори при мостови конструкции
 • Фундаменти
 • Подпорни и оградни стени при сутерени
 • Междинна хидроизолация под замазки и настилки от плочки

Предимства:

 • Покрива пукнатини
 • Устойчива на всички почвени субстанции, с изключение на минерални масла
 • Бързо изсъхва
 • Силно еластична и разтеглива 

K 2 Dickbeschichtung на фирма Remmers
 

Полимерно модифицирана двукомпонентна дебелослойна битумна хидроизолация без разтворители с пълнител стиропор.

Приложение:

 • Хидроизолация в допир с почвата за ново- и старо строителство
 • Лепило за топлоизолация долу във фундамента
 • При подпочвени води

Предимства:

 • Гъвкава
 • Разтеглива
 • Премоства пукнатини
 • Високо сухо съдържание
 • Ниско специфично тегло 

Profi Baudicht 2K на фирма Remmers

 

Патентована полимерно модифицирана двукомпонентна дебелослойна битумна хидроизолация без разтворители с пълнител гумен гранулат. Използва се при основи в контакт със земната повърхност, при почвена влага, непокачваща се инфилтрирана вода и срещу безнапорна вода. В системата с Kiesol на Remmers се използва при покачваща се инфилтрирана вода и срещу напорна вода отвън. 

Приложение:

 • Стени на сутеренни помещения
 • Преходи при почвена влага и непокачваща се инфилтрирана вода
 • Хидроизолация на работни фуги
 • Междинна изолация под циментови замазки
 • Защита от радон

Предимства:

 • Безопасен за околната среда, не съдържа разтворители
 • Висока еластичност и покриваемост на пукнатини
 • Висока устойчивост на напор
 • Устойчивост на водорасли, изгниване и солна луга
 • Устойчивост на радон
 • Адхезия към всички минерални основи, дори и към мат влажни
 • Възможност за полагане директно върху зидария без мазилка
 • Ранна устойчивост на дъжд

COPERBIT S на фирма "Copernit"
 

COPERBIT S e битумно еластомерно течно покритие на основата на разтворители за хидроизолация на бетонни конструкции. базирано е на разтворител и еластомерно-битумна течна мембрана, предназначена за студено нанасяне. Нанася се равномерно върху цялата площ - хоризонтално и вертикално. След като изсъхне, Coperbit S образува силен еластичен и хомогенен хидроизолационен филм, без пукнатини или фуги. Coperbit S има намалено време за изсъхване, в сравнение с повечето битумни емулсии, поддържа отлични хидроизолационни свойства дори при продължителен досег с вода и може да се използва дори през студените сезони. Coperbit S е подходяща за хидроизолация на труднодостъпни бетонови повърхности, фундаменти, метални повърхности и детайли за довършителни работи. Препоръчва се и за ремонт на стари битумни мембрани. Coperbit S  също се препоръчва за хидроизолация на бетонни повърхности, които са подложени на микропукнатини и на термична дилатация .и обикновено се адаптират към всяка форма на повърхността. Coperbit S е еластично покритие, подходящо за употреба в промишлени площи, в близост до морето и / или при неблагоприятни метеорологични условия.

Nafuflex basic 2 на фирма MC - bauchemie
 

Бързосъхнещо двукомпонентно полимерно-модифицирано дебело битумно покритие за хидроизолация на конструкции.

Приложение:

 • хидроизолация на хоризонтални, вертикални или наклонени повърхности, защитени с предпазни слоеве в съответствие с DIN 18195
 • при подпочвени води и води без налягане
 • при временно задържаща се вода и до максимална дълбочина от 3м
 • при вода идваща от външната страна (подпочвена вода) до максимална дълбочина от 3м (в комбинация с водоплътен бетон)

Предимства:

 • Полимерно-модифицирано битумно покритие
 • Прахообразният компонент позволява по - бързо изсъхване
 • Много еластично и покриващо пукнатини до 2 мм
 • Консистенция, подходяща за шпакловане
 • Не пропуска радон
 • Високо ефективно
 • Не съдържа разтворители, следователно безвреден за околната среда

Nafuflex basic 1 на фирма MC - bauchemie

 

Бързосъхнещо еднокомпонентно полимерно-модифицирано дебело битумно покритие за хидроизолация на конструкции.

Приложение:

 • хидроизолация на хоризонтални, вертикални или наклонени повърхности, защитени с предпазни слоеве в съответствие с DIN 18195
 • при подпочвени води и води без налягане
 • при временно задържаща се вода и до максимална дълбочина от 3м
 • при вода идваща от външната страна (подпочвена вода) до максимална дълбочина от 3м (в комбинация с водоплътен бетон)

Предимства:

 • Полимерно-модифицирано битумно покритие
 • Бързо съхнещо
 • Много еластично и покриващо пукнатини до 2 мм
 • Консистенция, подходяща за шпакловане
 • Високо ефективно
 • Не съдържа разтворители, следователно безвреден за околната среда

Sopramur на фирма Soprema
 

Sopramur е специално разработена еднокомпонентна битумна емулсия с полимерни дибавки за защита от капилярна влага и повърхностни води на подземни, бетонови елементи в контакт с почвата и/или обратния насип. Характерното за този материал, е че се препоръчва нанасянето му върху влажна основа, което ускорява строителния процес след декофриране.

Приложение:

 • Единични или ивични фундаменти
 • Подпорни стени
 • Водостоци и други вертикални елементи
 • В случаи, когато не са налични високи подпочвени води 

Abizol P/Tytan Professional на фирма Selena
 

Асфалтово - гумен продукт на основа разтворители, който образува високоустойчиво покритие, което се свързва здраво с основата и компенсира до известна степен нейните движения и микро - пукнатини.

Приложение:

 • хидроизолиране на oснови и фундаменти
 • хидроизолиране на подземни части на сгради
 • хидроизолиране на бетонни плочи

Предимство:

 • може да се използва върху леко влажни повърхности
 • трайно гъвкаво покритие
 • покритие, устойчиво на слаби киселини и основи

Abizol 2KS/Tytan Professional на фирма Selena
 

Abizol 2KS е двукомпонентна, бързо свързваща битумна течна мембрана, подсилена с фибри и добавки от полистиролни топчета за хидроизолация на основи и подземни части на сградата.

Приложение:

 • Хидроизолиране на основи срещу просмукване на подпочвени води и влага
 • Лепене на топлоизолационни плоскости

Предимство:

 • Бързо изсъхване чрез химическа реакция( 3-5 часа)
 • Хидроизолира под водно налягане

Bostik BoscoPur BitumFlex на фирма Bostik
 

е двукомпонентна (1:1), ултраеластична мембрана, за студено приложение,  бързо втвърдяваща се, съдържаща разтворител, полиуретан-битумна хидроизолационна мембрана с отлична механична и химическа устойчивост. Осигурява безшевна хидроизолационна мембрана с висока устойчивост на проникване на вода и корени. Осигурява отлична термична устойчивост в температурен диапазон от - 30°С до + 90°С . Устойчива е на солена вода, воден разтвор, основи, разредени киселини и минерални масла. Импрегнира, като прониква дълбоко във всички минерални субстрати и бетон, като втвърдява горната повърхност на бетона с дълбоко проникване в повърхностите. Черен. 

Приложение:

 • Основи и фундаменти
 • Подпорни стени
 • Хидроизолация и ремонт на стари битумни, EPDM мембрани;
 • Паркинги и пътни платна;
 • На балкони, тераси и покриви.

Предимства:

 • бързо втвърдяване;
 • осигурява безпроблемна хидроизолационна мембрана;
 • може да премоства пукнатини до 2 мм;
 • силно устойчива на проникване на корени, вода и разтвори от почвата;
 • подходящ за полагане върху стари битумни мембрани, асфалтов филц, EPDM мембрани;
 • осигурява отлична термоустойчивост в диапазон от - 30°С до + 90°С;
 • устойчива на солена вода, воден разтвор, основи, разредени киселини и минерални масла;
 • импрегнира, като прониква дълбоко във всички минерални и бетонни повърхности, с отлична адхезия;
 • запълва неструктурни пукнатини като намалява абсорбирането на вода от бетоновата конструкция;
 • укрепва и втвърдява горната повърхност на бетона чрез дълбоко проникване в повърхността.

Bostik AquaRoll BituCoat 32 на фирма Bostik
 

Bostik AquaRoll BituCoat 32 е готов за употреба битумно - каучуков хидроизолационен материал, без разтворители, с изключителна гъвкавост. AquaRoll BituCoat 32 е подходящ за използване само откъм положителната страна. Устойчив на обратен насип.

Bostik AquaRoll BC2 Performa на фирма Bostik
 

Bostik AquaRoll BC2 Performa е двукомпонентен битумен, гъвкав, допълнително усилен с фибри хидроизолационен материал, без разтворители, за дебелослойна хидроизолация, базиран на уникална комбинация между битум и каучук. Използва се за защита на строителни елементи от вода и влага (капилярен ефект на абсорбация) под земята или на партерно ниво. AquaRoll BC2 Performa е подходящ за използване само откъм положителната страна.

Bostik AquaRoll BC2 на фирма Bostik
 

Bostik AquaRoll BC2 е двукомпонентен битумен гъвкав, хидроизолационен материал, без разтворители, за дебелослойна хидроизолация, базиран на уникална комбинация между битум и каучук. Използва се за защита на строителни елементи от вода и влага (капилярен ефект на абсорбация) под земята или на партерно ниво. AquaRoll BC2 е подходящ за използване само откъм положителната страна.

Приложение:

 • интериор и екстериор;
 • във вертикални и хоризонтални приложения;
 • в основите, мазета и подземни гаражи;
 • на балкони и тераси.

Предимства:

 • еластичен след втвърдяване;
 • устойчив на пукнатини по повърхността на приложеното, безшевно покритие;
 • устойчив на проникване на корени и разтвори от почвата;
 • устойчив на обичайните натоварвания на земята;
 • подходящ за употреба върху всички видове повърхности на минерална основа, камък и каменни производни, тухли, пемза тухла, брикети, газобетон, бетон блок, варовик и др.,
 • измазани повърхности на циментова основа, измазани с варов разтвор и бетонни повърхности.

Bostik AquaRoll B1 Flex на фирма Bostik
 

Bostik AquaRoll B1 Flex е готов за употреба битумно - каучуков хидроизолационен материал, без разтворители и с изключителна гъвкавост. Използва се за защита на строителни елементи под земята или на партерно ниво и в допълнение към изолацията на някои области като тераси, фундаменти, мазета и т. н. AquaRoll B1 Flex се използва само откъм положителната страна на водата. Подходящ е за употреба върху всички видове повърхности на минерална основа, камък и каменни производни, тухли, пемза тухла, брикети, газобетон, бетонови блокчета, варовик и др., измазани повърхности на циментова основа, измазани повърхности с варов разтвор и бетонни повърхности.

Приложение:

 • Хидроизолация на основи, мазета, подземни гаражи
 • Вертикална и хоризонтална хидроизолация
 • Балкони и тераси

Предимство:

 • еластичен след втвърдяване;
 • устойчив на пукнатини по повърхността на приложеното безшевно покритие;
 • устойчив на проникване на корени и разтвори от почвата;
 • устойчив на обичайните натоварвания на земята 

Bostik AquaRoll Bitumy на фирма Bostik
 

Bostik AquaRoll Bitumy е готова за употреба битумна емулсия, без разтворител, която се прилага с четка. Използва се за защита срещу течове на вода, влажност на пода (капилярен ефект - предварителна абсорбция на вода), за защита на строителни елементи под земята или на нивото на пода. AquaRoll Bitumy е подходящ за използване само откъм положителната страна на налягане на водата.

Приложение:

 • Хидроизолация на основи, мазета, 
 • Вертикална и хоризонтална хидроизолация
 • Балкони и тераси

Предимство:

 • устойчива на проникване на корени;
 • безшевна;
 • еднокомпонентна, водоразтворима
 • подходяща за употреба върху всички видове повърхности на минерална основа, камък и каменни производни, тухли, пемза тухла, брикети, газобетон, бетон блок, варовик и др.,
 • измазани повърхности на циментова основа, измазани повърхности с варов разтвор и бетонни повърхности.

BORNIT Fundamentflex 2K на фирма Thrakon
 
BORNIT Fundamentflex 2K е изключително еластична, двукомпонентна, дебелослойна битумна хидроизолация, съдържаща полистирен и EPS гранули. Екологичен продукт, не съдържа разтворители. BORNIT Fundamentflex 2K се състои от битумна емулсия и реакционен прах. Химичната реакция, която се извършва след смесване на тези съставки, води до устойчивост на дъжд след кратко време и ускорява изсъхването след нанасяне. След изсъхване се създава здрава и гъвкава изолация на основата. Структурата на материала под формата на паста и неговата устойчивост позволяват да се нанесе дебел слой в един работен цикъл. Полученото покритие е силно еластично, премоства пукнатин и е устойчиво на всички агресивни вещества, намеренищи се в естествения субстрат (почвата)

Приложение:

 • може да се използва на закрито и на открито
 • използва се за направата на издръжлива, гъвкава изолация извън сградите под нивото
 • на земята на хоризонтални и вертикални повърхности. 
 • може да се използва и като вътрешна изолация (под замазка) от бетонни плочи,
 • балкони и тераси и
 • може да се използва за залепване на полистиролни плоскости

Предимство:

 • залепва се добре към всички сухи и леко влажни минерални субстрати, както и за битумни субстрати с подходяща якост 
 • ниското тегло на материала 
 • благодарение на реакционния прах протича бърза реакция
 • много гъвкава благодарение на полистирола и пластмасите
 • също така бързо изсъхва при неблагоприятни атмосферни условия, след кратко време е устойчив на дъжд
 • устойчива на вода под налягане
 • покрива пукнатини
 • може да се нанесе директно върху немазана стена, ако фугите в стената са напълно и равномерно запълнени
 • няма фуги, които възникнат при използване на рулонните хидроизолации
 • екологична двукомпонентна система, тъй като не съдържа разтворители

Fundamentdicht 2K на фирма Thrakon
 

Fundamentdicht 2K е двукомпонентна, силно еластична, битумна хидроизолация с фибри. Не съдържа разтворители.

(А-компонент) - модифициран битум

(В-компонент) - суха смес на циментова основа за ускорено втвърдяване и изсъхване Fundamentdicht 2K има висока степен на адхезия към основата и възпрепятства появата на пукнатини (поема до 2 мм. пукнатини). Fundamentdicht 2K е отличен продукт за хидроизолиране и защита от напорна и ненапорна вода, подпочвена и капилярна влага, срещу положително и отрицателно водно налягане.

Приложение:

 • Всички минерални повърхности като бетон, вароциментови мазилки, замазки и др.
 • Фундаменти, междуетажни плочи, обсадни зидове в основи,
 • Балкони, тераси, покриви, мокри помещения (като хидроизолация преди полагане на замазка)

Bornit Fundamentdicht 1K на фирма Thrakon

Fundamentdicht 1K е еднокомпонентна, силно еластична, битумна хидроизолация на основата на модифицирана битумна емулсия, олекотена с EPS гранули, за хидроизолиране и защита на повърхности от подпочвена влага и дъждовни води, ненапорна и напорна вода и капилярна влага. Не съдържа разтворители и е устойчива на стареене. Fundamentdicht 1K има висока степен на адхезия и поема напукванията в основата.

Приложение:

 • Безшевно и безфугово хидроизолиране на подложен бетон.
 • Фундаменти, междуетажни плочи, обсадни зидове в основи.  
 • Хидроизолиране на всички минерални повърхности като бетон, газобетон, керамични и бетонови тухли, вароциментови мазилки, замазки и др.  
 • Хидроизолиране на балкони, тераси, покриви, мокри помещения (като хидроизолация преди полагане на замазка).  
 • За залепване на изолационни плочи от EPS и XPS върху основи като бетон, замазки, мазилки, зидарии и др. с цел топло и шумоизолиране.

Webertec Superflex more на фирма Weber
 

Едно - или двукомпонентна силно еластична с EPS гранули битумна хидроизолация, без разтворители.

Приложение:

 • хидроизолация на сухи и влажни минерални повърхности
 • хоризонтални и вертикални подземни части на сградата

Предимства:

 • Висока еластичност
 • Водонепропусклива и при вода под налягане
 • Устойчива на стареене, сулфатсъдържащи води и всякакви агресивни субстанции, появяващи се в естествените почви 
 • Може да премоства появили се впоследствие пукнатини в основата

Weber Bitumenabdichtung на фирма Weber

 

Еднокомпонентна, дебелослойна, олекотена с полистирен, битумна хидроизолация за дълготрайно и надеждно хидроизолиране на подземните части на сградите.

Приложение:

 • вертикални строителни елементи, предимно стени в основи от външната им страна в контакт с почвата
 • хоризонтални строителни елементи: основи, бетонови плочи, подложен бетон
 • лепило за екструдиран полистирен

Weber.dry 906 на фирма Weber

 

Weber.dry 906 на фирма Weber е полимер - модифицирана битумна, двукомпонентна еластична хидроизолация за основи с висока степен на адхезия към основата и възможност да премоства появили се впоследствие пукнатини. Полага се директно върху зидарията без предварително полагане на хастарна мазилка. За полагане върху сухи и леко влажни основи. Продуктът е устойчив на стареене, вода и агресивни вещества от почвата. Екологично чист, без разтворители и азбестови фибри.

Приложение:

 • Стени в основи
 • Подложен бетон
 • Фундаменти
 • Подземни паркинги
 • Плоски покриви
 • Балкони и тераси

Предимства:

 • Студено полагане
 • Силно еластична
 • За хоризонтални и вертикални минерални повърхности (камък, бетон, тухлена зидария, циментови замазки и мазилки, стари битумни покрития)
 • Бързо съхнещ продукт

Hyperdesmo PB 2k на гръцката фирма "Alchimica''
 

ХИПЕРДЕЗМО ПБ е бързо полимеризиращ двукомпонентен течен материал. Продуктът е базиран на чисти, еластични, водоотблъскващи полиуретанови смоли, смесени с чист битум. Не съдържа летливи органични разтворители. Притежава изключителна  еластичност - над 700% и адхезия към основата.

Приложение:

 • За хидроизолация и пароизолация на покривни градини, тераси, балкони. 
 • Подземни съоръжания: фундаменти, сутерени,  тунели, паркинги
 • Хидротехнически съоръжения: канали, резервоари, басейни
 • Хидроизолация под плочки или настилки: тераси, балкони, бани, плувни басейни и др.
 • Защита от корозия: на сложни и динамични стоманобетонни и метални конструкции
 • Хладилни камери

Предимства:

 • Бърза полимеризация
 • Образува безшевна мембрана по цялата повърхност
 • Изключителна еластичност > 700 %
 • Дълготраен живот
 • 100% хидроизолационна бариера и при постоянен контакт с вода
 • Следва релефа на основта
 • Идеална адхезия с основите
 • Устойчивост на пукнатини
 • Устойчивост на корени
 • Ефективна обработка на детайли
 • Отлична климатична и УВ - устойчивост
 • Устойчивост на термошок
 • Устойчивост на хидролиза
 • Лепене на плочи директно върху мембраната
 • Полагане на разтопен асфалтобетон върху мембраната

ISOFLEX - PU 560 BT на гръцката фирма "ISOMAT''
 

Изофлекс - ПУ 560 ВТ е двукомпонентна, мазана, битумно - полиуретанова хидроизолация, която съдържа хидрофобни, полиуретанови смоли (компонент А) и битум (компонент Б). Образува непрекъснат, безшевен, еластичен, хидроизолационен, запечатващ слой, който притежава висока еластичност и отлична механична и химична устойчивост. Материалът се характеризира с отлична адхезия към различни основи (бетон, циментови замазки, битумни покрития). Използва се за хидроизолация на подземни конструкции, озеленени покриви, плоски покриви, както и под плочки в кухни, бани, балкони и т.н. 

Приложение:

 • Подземни конструкции, основи, фундаменти
 • Озеленени покриви
 • Резервоари за непитейна вода, напоителни канали
 • Под плочки в кухни, бани, балкони, покриви и тераси
 • Под топлоизолационни плоскости на тераси
 • Строителни конструкции, като пътища, мостове и тунели

Предимства:

 • Образува непрекъснат, безшевен, еластичен, хидроизолационен слой
 • Отлична адхезия към различни основи, като бетон, циментови замазки, дърво, битумни покрития, стоманени повърхности
 • Не изисква гладка основа и може да се полага на дебел слой
 • Подходящ за премостване на пукнатини
 • Може да се използва за запълване на фуги

Mariseal 670 - за хидроизолация на основи - продукт на фирма Maris Polymers Гърция
 
Марисел 670 е течна, еднокомпонентна, битумна, полиуретанова мембрана, която за разлика от Марисел 600 съдържа по - голямо количество битум за сметка на полиуретана. Затова тази мембрана е слабо устойчива на почистващи препарати и върху нея е желателно да се избягва случайният трафик.

Mariseal 600 - за хидроизолация на основи - продукт на фирма Maris Polymers Гърция
 

Марисел 600 е течна, двукомпонентна, битумна, полиуретанова мембрана. Състой се от чисти, еластомерни, хидрофобни, полиуретанови смоли, с добавен химически полимеризиран битум. Цвят - черен

Приложение:

 • Хидроизолация на основи на сгради
 • Хидроизолация на подпорни стени, мазета, мокри помещения
 • Хидроизолация под плочките в бани и на тераси
 • Хидроизолация на покриви
 • Хидроизолация на покриви с обратен наклон
 • Хидроизолация на покриви с асфалтови и битумни покрития или с EDPM мембрани

Предимства:

 • Бързо втвърдяване на двата компонента (кръстосано свързване)
 • Студено нанасяне и студено втвърдяване
 • Образува се безшевна мембрана, без фуги
 • Премостване на пукнатини
 • Отлична адхезия към почти всеки тип строителна повърхност
 • Устойчив на вода
 • Устойчив на замръзване
 • Притежава отлично, термично съпротивление и никога не става "меко"
 • Поддържа механичните си свойства при темепратури от - 30 С до + 90 С
 • Устойчив на почистващи препарати, масла, морска вода и химикали за домашна употреба
 • Върху мембраната може да се ходи
 • Ако мембраната се повреди механично, може да се ремонтира лесно, в рамките на няколко минути

КЬОСТЕР Деуксан 2C - за хидроизолация на основи - продукт на фирма KÖSTER Германия 
 

КЬОСТЕР Деуксан 2C е двукомпонентна, полимермодифицирана, съдържаща фибри битумна плътна филмообразна изолация без съдържание на полистерин, предназначена за дълготрайна хидроизолация на строителни конструкции. Покритието премоства ефективно пукнатините в субстрата до 2 мм даже и при наличие на вода под налягане. Deuxan 2C КЬОСТЕР е радононепрусклив материал. 

Приложение:

 • Външна хидроизолация на сутеренни стени, фундаментни плочи, основи
  за междинна изолация на балкони и тераси, под които няма жилищни помещения,
 • За мокри и влажни помещения
 • Използва успешно в условията на вода под налягане. 
 • Материалът е подходящ също така и за междинна хидроизолация под замазки и за залепване на изолационни и дренажни бордове. 

КЬОСТЕР Бикутан 2C - за хидроизолация на основи - продукт на фирма KÖSTER Германия 
 

КЬОСТЕР Бикутан 2C е устойчива двукомпонентна, премостваща пукнатините, полимерно модифицирана битумна субстанция без съдържание на разтворители. Използва се за хидроизолация на конструктивни елементи, намиращи се в контакт с почвата. Притежава отлична адхезия спрямо сухи до леко влажни повърхности. Съвсем скоро след своето полагане материалът става водонепроницаем.

Приложение:

 • Хидроизолация на фундаменти
 • Междинна хидроизолация на хоризонтални площи от рода на тераси, балкони, мокри и влажни помещения (под замазки)
 • Еластично хидроизолиране на зони в контакт с почвата
 • Хидроизолиране на подови площи срещу пълзяща влага

КЬОСТЕР KBE Течно фолио - за хидроизолация на основи - продукт на фирма KÖSTER Германия 
 

КЬОСТЕР KBE Течното фолио е високоеластична изолационна субстанция на битумно-каучукова основа, без съдържание на разтворители.  

Приложение:

 • Хидроизолация на фундаменти
 • Междинна хидроизолация на хоризонтални площи от рода на тераси, балкони, мокри и влажни помещения (под замазки),
 • Еластично хидроизолиране на зони в контакт с почвата
 • Хидроизолиране на подови площи срещу пълзяща влага
 • Материалът може да се полага върху бетон, гипс, зидария и битумни покривни мембрани

EshaRoofcoat Nо10 - за хидроизолация на основи - продукт на фирма "Esha" Гърция
 

EshaRoofcoat Nо10 е висококачествена битумно - каучукова мазана хидроизолация. Съставена е от обогатен битум, синтетични еластомери, смоли и хидрофобна субстанция. Съдържа и толуол. Прилага се за хидроизолация на бетонни и метални повърхности. Превръща се в еднородна и високо еластична мембрана, с висока водонепропускливост и издръжливост на екстремни външни условия. EshaRoofcoat Nо10 прилепва към всякакви видове неподвижни строителни материали и е устойчива на атмосферен озон.

Приложение:

 • EshaRoofcoat Nо10 се използва за хидроизолация на хоризонтални и вертикални бетонни повърхности
 • Защита от корозия на метални повърхности.
 • За хидроизолация на бетон, бетонни плочи, външни бетонни стени, основи и бетонни
 • подземни структури.
 • Парна бариера

Предимства:

 • Покрива тънки капилярни повърхностни пукнатини.
 • Нейната високо еластична мембрана не се свива или напуква.
 • Демонстрира изключителна устойчивост на слънчева светлина.
 • Не се влияе от ниски или високи температури (от -25°С до +120°С).
 • Устойчива е на слаби киселини и алкални разтвори, но не е устойчива на минерални масла.

EshaCoat 6S - за хидроизолация на основи - продукт на фирма "Esha" Гърция
 
EshaCoat 6S е високофункционална, еластична, битумна, хидроизолационна емулсия за хидроизолация на хоризонтални и вертикални повърхности. Съдържа обогатен битум, синтетичен латекс, смоли и други. Осигурява продължителен еластичен хидроизолационен филм с отлично прилепване.

Приложение: EshaCoat 6S се използва самостоятелно или армиран със стъклена мрежа за

 • Хидроизолация на хоризонтални и вертикални бетонни повърхности
 • Хидроизолация на покриви,
 • Външни стени, основи и подземни бетонни структури.
 • Също така може да се използва като парна бариера
 • За възстановяване на стари битумни хидроизолационни мембрани.

Предимства:

 • Премоства пукнатини
 • Крайната мембрана е високо еластична и водонепроницаема
 • Не се свива и не се напуква
 • Не се влияе от температурните вариации
 • Устойчива е на стареене
 • Устойчива на киселини и основи, но се влияе от минерални масла

Течна гума - Аквабит 2 - за хидроизолация на основи - продукт на фирма "Вълков"
 
Аквабит 2 е студено полагаща се, еднокомпонетна, битумно - каучукова хидроизолация, с отлична адхезия към почти всички видове строителни материали. 

Приложение:

 • Изолиране на основи на сгради
 • Изолиране на стени, мазета, мокри помещения
 • Антикорозионна защита на тръби и цистерни, трайно положени в земята
 • Хидроизолация на нови покриви и ремонт на стари покриви на битумна основа
 • Хидроизолация на всички видове ламаринени и етернитови покриви

Предимства:

 • Добра изолация на повърхности със сложен релеф
 • Отлична адхезия към почти всички строителни материали (бетонна, тухлена, етернитова, метална или дървена повърхност)
 • Осигурява изключително еластична и здрава, безшевна мембрана
 • Еластичност - до 500 %
 • Екологично чист и безопасен за работа продукт

Битуменка - флекс - за хидроизолация на основи - продукт на фирма "Вълков"

 

Еластична битумна композиция от модифициран битум с полимери, органични разтворители, омрежващи влакна (фибри) и други специални добавки
Приложение:

 • Хидроизолация на външни стени;
 • На основи на новостроящи се сгради и покриви;
 • Антикорозионна защита при трайно полагане в земята на тръбопроводи, цистерни и други;
 • Възстановяване на стари битумни хидроизолационни покрития;
 • Ползва се и като парна бариера.

Предимства:

 • "Студено" полагане
 • По - висока температура на протичане в сравнение с други битумни покрития при вертикална и терасовидна хидроизолация (използвани са армиращи добавки и каучуци)
 • Висока устойчивост на атмосферни влияния и дълготрайност на изолацията (до 20 години, при стриктно спазване на технологията на полагане)

Хидроизолационните покрития изпълнени с модифициран битум се отличават със следните преимущества:

 • повишена еластичност позволяваща по-добро приспособяване към продължителни температурни колебания,
 • подобрена гъвкавост при ниски температури,
 • повишена якост,
 • устойчивост на деформации, пробои и разкъсване
 • подобрена възможност за свързващи движения на цепнатините и връзките
 • по-добра устойчивост на умора.

Superbit на фирма Bauer

 

Битумна хидроизолационна емулсия без разтворители. Superbit образува черно каучуково запечатващо покритие главно за хидроизолация и защита на хоризонтални и вертикални повърхности, включително стени, покриви, подове, основи и др. Идеален за създаване на пароизолация, лепене на изолационни плоскости, подновяване на асфалтополагащи плочи и като грунд за фиксиране на битумни мембрани.

Битумни хидроизолации за основи

Superbit Rubber на фирма Bauer

 

Еластомербитумна хидроизолационна емулсия без разтворители. Образува запечатващо покритие с отлична гъвкавост и устойчивост на влага. Главно за хидроизолация и защита на хоризонтални и вертикални повърхности, включително стени, покриви, подове, основи и т.н. Идеален за създаване на пароизолация под бетонови плочи, при лепене на изолационни плоскости, подновяване на асфалтополагащи плочи и като грунд за лепене на битумни мембрани.

Битумни хидроизолации за основи
хидроизолация на основи с бостик

Хидрозол WBC на фирма Марисан

 

битумна обмазка за студено безшевно хидроизолиране на структурни елементи на сгради от подпочвени води и влага, подходяща за регенерация и защита на стари битумни мембрани. Представлява фина дисперсна система от битум, разтворител и пълнител.

Приложение:

 • Студено хидроизолиране, защита и поддръжка на контактуващите с почвата елементи на една сграда.
 • Може да се прилага за вътрешна и външна защита на вертикални и хоризонтални повърхности от подпочвена влага и подпочвени води.
 • Защита, поддръжка и регенериране на стари, износени и леко чупливи битумни покривни мембрани, които няма или не могат да бъдат подменени.
 • Препоръчва се и за постигане на водонепропускливо свързване на вълнообразни битумни панели и керемиди.

Предимства:

 • След изсъхване образува здраво, безшевно и безфугово покритие, което запазва своите качества при температури от -30°С до +100°С.
 • Образува водонепроницаемо покритие с висока еластичност, което не се свива и напуква.
 • Устойчива е на стареене, разредени киселини, основи и всякакви агресивни субстанции, появяващи се в естествените почви.
 • Продуктът притежава добра проникваща способност, отлична адхезия и заздравяващи характеристики.
 • Прилепва отлично към сухи и леко влажни основи, към битумни повърхности и към тухли, бетон, циментови мазилки и замазки, стари битумни покрития и бои.
 • Без нужда от предварително нагряване.
 • Не изисква изравняване или шпакловане на основата преди полагане.
Битумни хидроизолации за основи
Битумни хидроизолации за основи
Битумни хидроизолации за основи
хидроизолация на фундаменти
Битумни хидроизолации за основи
Битумни хидроизолации за основи
Битумни хидроизолации за основи

Sprotzabdichtung 2K на фирма Remmers

 

Пастообразно двукомпонентно защитно покритие, на базата на полимерно модифицирана битумна емулсия, без разтворители, със съдържане на влакна. Използва се като хидроизолация и защита на бетонни повърхности и изцяло фугирани и измазани зидове при подземно и надземно строителство.

Приложение:

 • Подпори при мостови конструкции
 • Фундаменти
 • Подпорни и оградни стени при сутерени
 • Междинна хидроизолация под замазки и настилки от плочки

Предимства:

 • Покрива пукнатини
 • Устойчива на всички почвени субстанции, с изключение на минерални масла
 • Бързо изсъхва
 • Силно еластична и разтеглива 
Битумни хидроизолации за основи
Битумни хидроизолации за основи

Пабизол 0 на фирма Теком

 

Високоефективна алкалоустойчива битумно-полимерна паста без разтворители. 

Приложение:

 • стени в основи;

 • подложен бетон;

 • фундаменти;

 • пътни съоръжения;

 • подземни паркинги;

 • плоски покриви;

 • балкони и тераси;

 • хидроизолация на подземни части на сгради ,колони и устои на пътни съоръжения, правоъгълни  и кръгли водостоци и др.;

 • за предпазване  от агресивни води и подобряване  водонепропускливостта на бетона;

Предимства:

 • студено полагане;

 • не съдържа разтворители;

 • силно еластичен;

 • UV устойчив

 • паропроницаем;

 • покривна мембрана без снадки;

 • алкалоустойчив;

 • армиран с фибри

Пабизол 1 на фирма Теком

 

Високоефективна алкалоустойчива битумно-полимерна паста без разтворители, армирана с фибри.

Приложение:

 • стени в основи;
 • подложен бетон;
 • фундаменти;
 • пътни съоръжения;
 • подземни паркинги;
 • плоски покриви и наклонени бетонни покриви
 • балкони и тераси;
 • хидроизолация на подземни части на сгради ,колони и устои на пътни съоръжения,
 • правоъгълни  и кръгли водостоци и др.;
 • за предпазване  от агресивни води и подобряване  водонепропускливостта на бетона;

Предимства:

 • студено полагане;
 • не съдържа разтворители;
 • силно еластичен;
 • UV устойчив;
 • паропроницаем;
 • покривна мембрана без снадки;
 • алкалоустойчив;
 • армиран с фибри

Еластизол на фирма Теком

 

Високоефективна модифицирана SBS битумна  паста без разтворители. 

Приложение:

 • стени в основи;
 • подложен бетон;
 • фундаменти;
 • пътни съоръжения;
 • подземни паркинги;
 • плоски покриви;
 • балкони и тераси;
 • хидроизолация на подземни части на сгради ,колони и устои на пътни съоръжения, правоъгълни  и кръгли водостоци и др.;
 • за предпазване  от агресивни води и подобряване  водонепропускливността на бетона;

Предимства:

 • студено полагане

 •  кономичен

 •  не съдържа разтворители

 •  силно еластична

 •  UV устойчив

 •  паропроницаем

еластизол битум

Combidic 1 K на фирма Schomburg

 

Еднокомпонентно, полимерно модифицирано битумно покритие без разтворители, подходящо за хидроизолация на строителни елементи в директен контакт със земята, като сутеренни стени, основи, фундаментни плочи. Образува безшевна, безфугова, гъвкава водонепроницаема мембрана. Подходящо е като лепило за изолационни, защитни и дренажни плоскости. За вътрешно и външно приложение.

хидроизолация на фундаменти
хидроизолация на фундаменти
хидроизолация на фундаменти

Precimor 2 S на фирма BASF

 

Двукомпонентно, дебело, битумно покритие за външни сутеренни стени и фундаменти. Съдържа цимент и полимерен битум. Не съдържа разтворители.

Приложение:

 • За стени и подове
 • За всякакъв вид сгради и съоръжения
 • За фундаменти и основи

Предимства:

 • Бързосъхнещ, не се влияе от дъжд
 • Покрива пукнатини до 5 мм
 • Температуроустойчив след изсъхване от - 20 ℃ до + 80 ℃
 • Устойчив на стареене
 • Не съдържа разтворители
 • не отделя вредни изпарения
 • Незапалим
хидроизолация на основи с битум
хидроизолация на основи с МС Баухеми
хидроизолация на основи с МЦ баухеми
хидроизолация на основи с МЦ баухеми
хидроизолация на основи с бостик
хидроизолация на основи с бостик
хидроизолация на основи с бостик
хидроизолация на основи с бостик
хидроизолация на основи с бостик
хидроизолация на основи с титан
хидроизолация на основи с титан
хидроизолация на основи
Битумни хидроизолации за основи
Bornit битум за основи
Битумни хидроизолации за основи
хидроизолация на основи с битум
хидроизолация на основи с битум
Хидроизолация на основи
хидроизолация на основи Стара Загора
Хидроизолация за основи Стара Загора
течна хидроизолация за основи
течна хидроизолация за основи
течна хидроизолация за основи в Стара Загора
битумно - каучукува хидроизолация
Стара Загора
хидроизолация за основи
битумна хидроизолация
Битумна хидроизолация за основи
течна битумна хидроизолация
битумна хидроизолация
течна хидроизолация за основи
течна хидроизолация за основи
хидроизолация за основи Стара Загора

Изоеласт - за хидроизолация за основи - продукт на фирма "Изомакс"

 

Изоеласт е течна хидроизолация за основи на сгради, на база SBS модифициран битум и специално разработения и патентован емулгатор „ИЗОМАКС”. Тази комбинация гарантира 100% водозащита, висока еластичност и здравина на изолацията. ИЗОЕЛАСТ представлява най-високото качество течна хидроизолация по европейски стандарт EN 15814 и носи маркировката CE. Носител е на наградата "Най-добър строителен продукт за 2009 г" на конкурса на списание "1 към 1 в строителството", както и на наградата "Най-добра хидроизолация за 2009 г" на конкурса на портала "www.CityBuild.bg".

Приложение:

 • Подземни хидроизолации на сгради и съоръжения - подложен бетон, фундаментни стени и други
 • Хидроизолации работещи на отрицателен воден натиск - подлези, тунели
 • Прекъсване на капилярна влага под зидарии

Технически показатели:

 • Водонепропускливост 
 • Устойчивост на натиск
 • Способност за премостване на пукнатини
 • Стабилност на размерите при висока темепратура - над 130 С
 • Огъваемост при ниски температури - до минус 5 С
 • Якост на опън
 • Относително удължение - над 400 %
 • Възпламеняемост - няма
 • Време на съхнене - под 4 часа при нормални условия

Предимства:

 • Студено полагане
 • Хидроизолация само в две "ръце"
 • Изключително ниска водопопиваемост - под 1 % за хидроизолации, намиращи се непрекъснато под вода
 • Може да се нанася веднага след декофриране на пресния бетон
 • Ускорено съхнене - 4 часа
 • Втвърдява се и под вода - може да се полага и в мъгла
 • Повишена адхезия (над 2 МРа) - издържа отрицателен воден натиск
 • Полага се и се втвърдява при ниски темепратури - до 0 С
 • Устойчивост на киселинни подпочвени води
 • Устойчивост на атмосферни влияния
 • Пожаробезопасен продукт, 100 % екологичен
Изофлекс ПУ 560 БТ
Изофлекс ПУ 560 БТ
течна хидроизолация за основи Стара Загора

Течните, безшевни, полимербитумни, битумно - каучукови или битумно - полиуретанови хидроизолации (т.нар."мазани битуми") са сред най - ефективните хидроизолационни материали за фундаменти и заемат изключително голям дял на западноевропейските пазари. Те са дълготрайни, дават сигурна защита и са изключително подходящи за хидроизолиране на основите на новостроящи се сгради. 

Първото предимство на течните битумни хидроизолации спрямо рулонните битумни мембрани е студеното им полагане – няма топли процеси с горелки и загряване на битум. С тях се пести много време. За разлика от рулонните хидроизолации, които са масово разпространени у нас, течните не изискват толкова гладка основа. За да може рулонната да залепне перфектно, основата трябва да е гладка и ако има малки дупчици или неравности, остава въздух и това е критичен момент. Докато при течните покритието е 100 %, т.е. прилепват плътно. Можем с просто око да видим има ли някъде пропуск или няма. И веднага може да се поправи, докато при рулонната няма как да погледнем отдолу. С течните хидроизолации покритието е безшевно и безфугово. Няма снаждане, няма критични точки или дупки в тази изолация. Обработката на детайлите – ръбове, вътрешни ъгли, вкарване на комуникации в сградата, тръби, кабели, оформяне на фуги при входовете на тръбите, също става много лесно, защото за всеки един от детайлите при мазаните битумни изолации има готови решения. Не трябва да забравяме и това, че те са екологично чисти.